Abûr dayê ebûrê
Adar bû heyşt,qulingan hêla deşt
Adar e gelek xedar e û ximsê birrî tixar e
Adar e,dew li dar e
Adarê agir xweştir e ji savarê
Adarê berf giha guliyê darê,nema danê êvarê
Adarê,agir xweştir e ji savarê
Adarê,befirhategulyadarê,nemabêriyadanêêvarê
Adare,dew li dar e,
şivanî xwemale,kebanî bikar û bar e
Adarê,meşke li darê ne li vir li çiyayê Şingarê
Adetên bav û bapîran,kerik xweştirin ji hêjîran
Afirê gamêşan bû warê qelsemêşan
Agir berda kayê xwe da ber bayê
Agir berda komê xwe da ber zomê
Agir berda malê,revî xwe da palê
Agir bi serê min ketiyê, tu jî li ber rû nê xwe di qijirînî
Agir biçiyan di keve ter û hişk tevde di şewite
Agir bidawê ketiyê
Agir bidehlê keve,hişk û ter tevde di şewitin
Agir biêgir nayê vemirandin
Agir bigrit rêlê ter û hişk wê pêk vebişewitin
Agir bimala derewînan ket,kesî jê bawer nekir
Agir bimala yekî ketibû,Yekî jî li ber firikê xwe di qelandin
Agir birihê yekî ketibû,Yek ê jî di go ez firîgê xwe li ber biqelînim
Agir biser serê min ketiyê,tu firîgê xwe di qelînî
Agir biserê min ketiyê,tu jî li ber rûnê xwe di qijirînî
Agir davêje devê xwe
Agir di qurman de dimîne
Agir girte mala yekî,yê Din got Tu bi Xwedê kî ne vemirîne,da ku ez kewên xwe li ber bibirêjim“
Agir girtibû mala yekî,yekî jî serûpe li ber dikizirandin
Agir ji dawê di bare
Agir ji dêv di bare
Agir ket rêlê, hişk şewitî,ter ket rahêlê
Agir li ber piyên wî di be av
Agir pê keve bîhna bîso jê nahê
Agir pê keve bêhna kiziriyê jê nayê
Agir pê keve bixwe nahese
Agir û pîşo li cem hev nabe
Agir wê di bin qole daran de
Agir xweş e lê arî jê çê di be
Agir xweş e lê xwelî jî jê çê di be
Agirê bin kayê yê
Agirê çolterê, disojîne hişk û terê
Agirê evînê heta nivînê
Agirê gûr di qurman de yê
Agirê kuçikê timî germ e dereng sar di be
Agirê xweşik,agirê darê hişk
Agirî girtê mala yekî şewitî,gotNeherewtîr ji kêçan ra jî nema
Agrî bidarên hûr hilke
Aha Gulê bihar,aha Gulê zivistan
Ahên vî destî namînin li vî destî
Alîkariya ketiyan kirin
Alikî şîn ,alîkî şahî bûn
Aliyê Xwedê jê stendin
Amanet heta qiyamet
an barek derew,yan barek dirav
An bike,melerize,an meke,melerize
An bimire ji xwe re xilas be
An hero,an mero
An mam,an xal
An mêrê baş be An bivir û das be
An naçe aşî,an jî di çe û aşevanî di kuje
An naçe diziyê,an jî diçe şivanî dikuje
An nanê te genim,an zarê te genim
An tûrek dirav,an barek derew
Anî ji deriya da xêra miriya
anîkuagirjiberçavênrebenêpekiya
Ap biraziya,xal xwarziya ra di ke
Apê sorvirçî,ji destê wî gurî derket kete destê wî hirçî
Apkê Faris,niha tu nemirî tuyê beyî nav garis
Apo negêj e,tiştan di zane nabêje
Aqil bidînan çi bike,çav bikoran çi bike
Aqil jê birîn
Aqil jê nebirîn
Aqil lê bûyê av
Aqil li seriyan e, ne li bejnan e
Aqil ne meznayî yê ne jî bi biçûkyayî yê
Aqil taca zêrîn e lê di seriyê her kesî de nîn e
Aqil taca zêrîne,li serê herkesî nîn e
Aqilê giran mû ker e
Aqilê keware,risqe bihare
Aqilê kurî caniya del
Aqilê kurî,biteyran re firî
Aqilê kurî,se tê de birî
Aqilê min dibire,aqilê gilika min nabire
Aqilê sivik barê giran e
Aqilê wî di nav çokên wî de yê
Aqilê xwe bi de serê xwe
Aqilê xwe bi nan û dew ve xwariyê
Aqlê kurî bi teyra re firî
Aqlê kurî se tê birî
Ar bêt sivî rêt
Ar û barût li cem hev nabe
Ard û pelûr e,xwêdî qebûl e
Ardê xwe bît kepeka xwe rît
Ardê hûr di hewana xwe de dîtiye
Ardê hûr,ji xwe re di ke tûr
Arê kewan e,risqe betan e
Ardê kewarê risqê biharê
Arê xwe bîtiYek epeka xwe rêtiyê
Arî li himbanê û lifikê li kolanê
Arvanê salê bisalê ra di çe
Aş berdayê,pey çeqçeqê ketiyê
Aş bixeyalekî,aşvan bixeyalekî
Aş çû,ma teqteq
Aş çû,tu ketî du teqteqê
Aş çûyê li pey çeqçeqê ketiyê
Aş di gere bi avê,law di ke karê bavê
Aş di gere,çeqçeq diranê xwe di şkêne
Te gur kuştiye min nehilîştiye

Aş ji dest çûyê,pirsa çeqçeqê di ke
Aşê bê aqilan,Xwedê di gerîne
Aşê dîna bê av di gere
Aşê dîna,bêavDi gere
Aşê nezana bixwe di gere
Aşê nezanan Xwedê di gerine
Aşê xortan zû di gerê
Aşek nehiştiYek u,arvane xwe lê ke
Aşiq birçî di bin nanê daweta tê bîra wan
Asteng bêderece nabin
Astenga mezin li derê mala mirovî yê
Aşvanê aşê mîra bi xulam e
Av bi bêjîngê nayê civandin
Av bisekine,ew nasekine
Av di gola da bimîne,genî di be
Av di gola de genî di be
Av di keve cihê teng deng di de
Av gewriyê,gewrî xeniqî
Av ji Nêrwanê û feyde liTaqyanê
Av li dev di keve
Av li dora kîr û gunên wî jî gerayê
Av li gola da bimînit wê genî bibe
Av li Nerwanê,feyde liTaqwanê
Av nade guzikê
Av nafetile ba di cîkî da nasekine
Av pê germ bûn
Av rabû ,bend belav bû
Av rabû sikir belav bû
Av rabû,sirik bela bû
Av rabû,sirik belav bû
Av riya xwe dibîne
Av ronahiyê,ji avê metirse
Av û ar,tucar nabin yar
Av zane di bin wê da çi heyê
Ava bin kayê bûn
Ava bin kayê yê
Ava bîrê bi tevdîrê
Ava bîrê bibîrê tehl e
Ava bîrê,bi tekbîrê
Ava bûn a gundan ji berahiya riyan ve kifş e
Ava bûn a malan di destê jinên çê da ne
Ava çeman xuşexuş e koçer nabên dewê min tirş e
Ava cihê teng di de der deng
Ava de serî;çi bihostek çi çartilî
Ava golan bê tevger e
Ava gur netirse,ava nerm di jmin e
Ava gur tir û vir,ava nerm saw û se
Ava hêdî hêdî,me ecêb jê dî
Ava hêdî min ecêb jê dî
Ava heft girara li dev çû
Ava miriyan nerêje nava deriyan
Ava rijiyayî nayê ber hev kirin
Ava sar e,ser çi da di çî xwar e
Ava ser berûya,wek zavayê bi di lê xesûya
Ava sewûlê nû her tim sar e
Ava xurta serhevraz diçe
Ava xurtan ser hevraz e
Ava xwestî naçe hestî
Ava xwestî nakeve hestî
Ava zimzim li pey dibezim
Avahî nabe bêasas mirov birojî û limêj nabe xilas
Avaya gund di berê riya wan re kifş e
Avaya mala li ser jinan e
Avê biqute her av e
Avê bixwe ji kanî esîla,ne ji mesîla
Avê da navê
Avê ku da serî,çi bihostek,çi çar tilî
Avê qûna
Avê şêlî dike
Avek kelandî ser da kir
Avek sar di ser da ve xwar
Avek sar ser dakir
Avête paşguhê xwe
Avêtin stûyê yekî
Avriyên tirs davêje
Awa awalatkî,awa awate babkî
Awir dan
ax ketin çavan
Ax nezanî nezanî,nezanî tu di zanî
Ax u avayî nav û nandayî
Axa bixulam e,xulam bi olam e
Axa gote Mitrib Eze texim Mitrib got Axayê min ezê rûnim
Axa ji xulam re got xulam ji seyê xwe re got se jî ji dêla xwe re got
Axa ji xulame xwe re got,xulam ji kuçikê xwe re got,kuçik jî ji dela xwe re got
Axa jin û mêran yek e
Axa kendala di be tazehîya mala
Axa rêyan tev di zane lê rêya qenciyên gel nizane
Axa,bideh gundên xwe ve,bawer di ke Keyxosrow e
Axaftin bedew e ,sond ne gerew e
Axaftin ciwan e ne hewceyê sondan e
Axaftin zîv be,setimîn zêr e
Axaftina herkesî ji xwe re neke xem
Axaftina nexweş,li nav çavên hevalê xwe nede
Axalikefeyê,malmayêlibinberfeyê
Axalikefeyê,xulamDin avzicreyê
Axalikêfêyêxulamliberzikrêyê
Axatepdavêjin,defterênkevnveDi kin
Axayê bêxûlam e
Axayê me Bil e xwerê me serkul e
Axayê me bû Pilo,şîva kerê me bû çilo
Axayê me Om e,xwelî li serê me kom e
Axayê min wax çavê min kor bin jibo hespê boz
Axayî bixûlam e,xûlamî biolam e
Axê amîna namîne li ser zaliman
Axe ji xulamî re got,xulamî ji olamî re got
Axina vî destî ji vî destî re namîne
Azadî firehiya cîhanê yê
Azadiyê bêhtir tiştêk giran bûha nîn e
Azaya bêirs bila qet tune be
Ba çawa tê bênderê welê bide bayê
Ba derîyê wî di gire,ba deriyê wî ve di ke
Ba ji tehtê çi dibe
Ba ji zinar çi dibe
Ba li dîwarê derve di xe
Baba kenger nerede biter Bavo kereng li ku heşîn tên
Baçelmok bi şev digerin
Badek li xwe kirin
Badek li xwe xistin
Bajarî,li erdê narî
Ban qul e,binban şil e
Bandor û erk ji dest derketin
Banê me yek ban e,yek deşt e,yek zozan e
Banek e û bagurdanek e
Banga li dû gûr e
Bar bar e, serbar neyar e
Bar ji ser xwe diavêje
Bar min naeşîne,serbar min dêşîne
Bar naçe ber kerî,ker diçe ber barî
Baran di bare erd pesnê xwe di de
Baran di bare xwediyî zeviyê re kar e
Baran di sekine ga bicil dike
Baran disekine pey de ga cil di ke
Barana havînê,şil kir binê kûlînê
Baranê erd şil kir,zîpikê erd qul kir
Barê hêceta kes nikare rast bike
Barê kerê li ser pişta devê yê
Barê kerî ne girane lewra dizirre
Barê ketiyan kes ranake
Barê serê bêaqil,ling di kşînin
Barê xwe girtiyê
Barê xwe sivik kirin
Barê yekî teqilandin
Barek di rav,yan barek derew
Barek Quran sond bixwe,kes jê bawer nake
Başkiro bixwe kiro,xerabkiro bi xwe kiro
Bav çi se be kur jî wê ew se be
Bav çi seg be,wê law jî ew seg be
Bav hersim dixwê didanên zarokan kuh dibin
Bav hersim dixwe,diranên kur disekihin
Bav hersim dixwo,diranê law diseqînin
Bav ji êş tê,kur jê pirsa bajêr di ke
Bav ji êş tê,kur saloxan di de
Bav ku pak bûya,ev zûriyêt bi dûnê di ket
Bav kuştiye ku bi gorê sond bixwe
Bavê rezek da lawî,lawê gûşlek tirî neda bavê
Bavî alî di xe,wî alî re derbas di ke
Bavo hûn çima ker ker xeber nadin
Bavo,min bivirek dît got kanê got min winda kir
Bawerî hêza jiyanê yê
Bayê cahila gur e
Bayê gur gurî weke jina vir virî
Bayê hewana wî li berçû
Bayê sar û germ ji Yek devî der di kevê
Baz bi bazan,qaz bi qazan,mirîşka kor bi dîkê kulek ra
Bazar xweş e li bênderê,ne li zeviyê
Bê dev xeber nayên tev
Bê emrê xwe dan pel ji darê naweşe
Bê hal û bê quwet bûn
Bê havên şîr nagive
Bê him him çê nabe
Bê malo bê xaltî û xal o,bimalo bi xaltî û xalo
Bê mêrekî neçe dîwana mîrekî
Bê nan û dew,xeber nayê hev
Bê qey piling e
Bê qey Rostemê Zalê yê
Bê sele kes nabem mele
Bê serwerî girara pîra nakele
Bê şêx û pîr neçê dîwana mîr,ku nekevî halê feqîr
Bê zanîn di jî ulmê yê
Bear e ji çi ar bike,wê kumê xwe tim xwar bike
Bêderpê bigere,stûyê xwe li ber zaliman xwar neke
Bedewê çavkil kir dilê xortan kul kir
Bedewê here,xêr ji bazara te nayê
Bedewî nayê veşartin
BeDi r jî de sibehe bibîne be ka çibûyê
Befir giha guliya darê nema bêriya danê êvarê
Befra Kanûnê wê bimînê heya qanûnê
Beg timî xwîn xwarin
Beg yêman êl yêman
Bêhavên şîr û şerbet nagivên
Behişta behra mirov tê de nebê,ji bo çiyê
Behr bi devê sey nalewite
Behr bidevê kûçika heram nabe
Behr bidevê sê pîs nabe
Behra şîn e û av tê nîn e
Behsa gur dikin gur hazir in
Bêje bêje zimanê te di rêj e
Bêje min hevalê xwe ez bêjim tu kî yî
Bejin biriqî,dil xeriqî
Bêjin lal e nebêjin teral e
Bêjina bide nejinmiriya û kera bide nekermiriya
Bejn lal e,bila nebêjin tiral e
Bejn tît e,mal mecît e
Bejn zer e,dil jehr e
Bejna heyranê her kiras lê tê
Bejna min şehr e,dilê min jehr e
Bejna yarê Wekî dara kêmê bûn
Bejnê zerê,dilîjehrê
Bekoyê awan e,li her diwanê hene
Bekoyê awanê li her diwanê
Bekoyê her derê heyê
Bela dayê
Bela li serê xwe vekirin
Bela mero ji ber nigê merov tê
Bela tên serê mêra
Bela tên serê mêra
Bela xelke ji çol û çiyan te,ya min belengazê Xwedê ji ber lingên min tê
Bela xwe jê ve nake
Bela xwe lê di gerîne
Belajiderêbêgumantên
Belaya xwe tê dan
Belayê çavên reş û belek min ji te re kil dan e
Belayê newe newe,dema tu hatî li ser sera û li ser her duçavan
Belê çavên reş û belek min ji tera kil dane
Belê heyê bela yê
Beledê malê nebiyan e,kesê gund e
Belengazê aqilê xwe yê
Belengazê Xwedê yê
Belga darê dar di xemilîne
Belki Xwedê emrê wî qut bike,wî baxê mer û çikand
Beloq man
Bênamûsî ûlmê xwe yê
Bendê bêkes jê re nebêjin bes
Bendê bêkes,derheqa wî nakin behs
Bende ji benda tê nas kirinê
Bêndera bê xwêdî ji mirovan re nabe bênder
Bêndera çêlek li ser bigere, ew çi cûre bênder e
Bêndera dereng nabe xêra xwedî
Bêndera ku çêlek li ser bigere,ew çi bênder e
Bendikê Rûto dudu ne,çavê wî li min çavê min jî li yekî din e
Benîşta xwe dicûyê Ber çem ber çem di çûyê
Benîştê dîna ji ritlê yê
Benîştê xwe cûyê,li netika xwe ve daniyê
Beq çiqas kok dibe,qûn ewqas lê qalind dibe
Beq neqûre,wê bidire
Beqal wê di froşit tişta li ba heyî
Bêqatix,şîr havên nagire
Beqê çav da çelekê ,zikê we teqiya
Ber barene revîm,ber çortanê ketim
Ber bimino hay ji xwe tino
Ber defa bedeng direqise
Ber ji besta xilas nabin
Ber kerê re derbaz di be,cehşike jê di Di ze
Ber li cihe xwe girane
Bera di la behr e
Beranê bisko bûya wê li nav pezê bavko bûya
Beraz e û kutkê beraze
Berda sonDi l ixwe
Berdana jinê edeta din ê
Berê biedilîne paşê bi xemilîne
Berê darê darê dixemiline
Berê dest dêst di şo,paşê dest ser û çavan di şo
Berê di lan ber bibehrê
Berê giran li cihê xwe yê baş e
Berê giran li cihê xweda giran gava qeliqîne bi du peran e
Berê giran li cihê xweyî bi seng e
Berê gul bû,baran barî şil bû
Berê me rezî hêbû îja teresê jî lê xist
Bere pir bigul bû,baranê lê xist şil bû
Berê tu bixwe tedbîra xwe pêk bîne,dûre bihêviya ve Xwedê bihêle
Berê xungê bi bira re,berê bira jî bi çiya re
Berê xwehê ber bi bira,berê bira ber bi gura
BerêbieDi lînepaşêbixemlîne
BerecelaxweveDi çe
BerecelexweDi reve
Berek ji xwe biserî ket
Berên giran,li xwîndara nabin xwedan
Berevanên şer ra şev in
Berf diçe erd dimîne
Berf hatiYek uling de bicemide
Berf heliya,ling wesiya
Berf jî spî yê,lê kuçik di ser da pîsiyê xwe dikin
Berf jî spî yê,lê tam lê tune yê
Berf sariya xwe nahêlê
Berf siriya xwe nahêle
Berfa hûr e,dawî dûr e
Berî bûn
Berî baranê ba yê,berî mirinê ta yê
Berî li serî,yan serî li ber î, wê bişkê her serî
Berkêş bimêvana geş
Bertîl beran nerm dike
Bertîl zinaran dihelîne
Berû da bizinê,dest avête qarçikê
Berû ji qalikê xwe bazda û got ma gî devî çawa yê
Berûya ji ber qelpuçka xwe der e
Berx heta hetayî bin selikê de nabe
Berx û gurên tirkan bi hev re di çêrin
Berxa ku Xwedê xweyî kir,guran nekuşt
Berxê çê di kozê de kifş dibe
Berxê çê li ber dê
Berxê çê li ber dê belîyê
Berxê çê li ber kozê kifş e
Berxê çê liber dê xuy e
Berxê kozê yê
Berxê nêr ji bona kêr
Berxê nêr li ber duma kayê
Berxê nêr,jibo kêr
Berxê sêwî beran jê dernayê
Berxê têr şîr nexwar,bikavirtî têr naçêre
Berxê xelkê ji meriv re nabin beran
Berxên pir,ji mihên pir in
Berxik spartine gur
Beş hat serê maldaran,avêtin serê feqiran û hejaran
Beşer teyr e û hukûmet erd e
Bêserî û bêbinî
Bêşik û bêguman
Beşikê de be,bira ber derê xayi be
Betalî xirab malî
Bêwanê binê gund û keça rind çavê herkesî lê yê
Bext nadim bi text
Bext negiyayê biharê yê
Bextê çil rojê çile,tajiyê tûle û hespê qule tune yê
Bextê feqîra hebûya,gîsnê wan di axa nerm da nedişkiya
Bextê mirov hebûya çavekî mirov tune bûya
Bextê pêşîn,warê hêşîn
Bextê reş mirovan dike nexweş
Bextê Romê tune yê
Bextewariya xwe pê anîn
Beyar e neyar e
Bêyî derî ji te re vekirî yê,herî rê ji te re vekirî yê
Beyî mala me te bibînî haleme
Bez spartiyê pisîkê
Beza hespê namûsa siwar e
Beza mirîşkê heta koxikê yê
Beza pisîkê heta ber kulfikê
Beza pisikê heta kadînê yê
Bêzar û beziman bûn
Bêziravo û emirdirêjo
Bi ava zemzemê ve şûştine
Bi axê re kaş kirin
Bi bêhna fireh bê sûre di be doşav
Bi ber goştê çûyî nakeve,bi ber serpiyan di keve
Bî çêleka Silowê mitirb
Bi cih anîn
Bi darê zorê pîrê di avêjin bîrê
Bi darê zorê tu tişt nayê pêş
Bi derba derwêşa deriyê dêrê hilnaweşe
Bi derziyê neçe ser şûjinê
Bi dêst bike,bidêv bixwe
Bi desta ber da bilinga bi dû geriya
Bi desta bide û bi linga pê bikeve
Bi destan bela kir û bilingan kom kir
Bi destan dawo,bipiyan lipey geriyawo
Bi destê namerda neçe,bila av te bibe
Bi destê rastê di de, bidestê çepê di stîne
Bi destê xwe mala xwe xirab kir
Bi destê zorê pîrê davejin bîrê
Bi destekî neşûştî ji nav derket
Bi deve xwe kete belayê
Bi deve xwe ve napeyive
Bi dia û xweziyan nabe
Bi ewtîna seyan,ji rê namîne karwan
Bi givaştinê qûn teng nabe
Bi golkînî hatîyê tirsandin
Bi guleke bihar nayê
Bi gur re di xwe,bixwedî re şînê dike
Bi şivanî re dixwe bie xwedanî re şînê dike
Bi gurmistê,Di beze sûjinê
Bi hênceta kurkê,Di xwe varikê
Gava mirov da nav avê ,çi li saqê,çi li navê
Bi îlmê mele bike,bi emelê mele neke
Bi kapekekî Ûris nake
Bi kêra kîrê min bûyê mîrê min
Bi kerê nikari bû,baz da deşikê
Bi kevçiyan berhev kirin,bi hesikan belav kirin
Bi kîjan pexemberî bawer di ke belî ne bûn
Bi kinco,were qunco,biqerpalo here malo
Bî kulîlka li derê kanîyê
Bi kulmê neçe ser di rêşê
Bi kulmê,Di çe di rêşê
Bi lavlavê mirov ji ber jina xwe nare der
Bi lê z dan ser yekî
Bi min xurto,li min xurto
Bi minêminê dema di kevî ber hukmê jinê
Bi nanezikê di xebite
Bi pelekî sê kel wergerandin
Bi pencirûka li guyê xwe ketiyê
Bi pêşa yekî de zeliqîn
Bi pilekê çû serê milekê
Bi pirsê mirov digihê Xursê
Bi piyê xwe kete telê
Bi qewl û qirarê mêrên berê
Bi qîzanî mîr bû,bi jinanî pîr bû
Bi qûna ziya filitî
Bi qunê ketiyê çala genim
Bi roj bilbil e,bi şev pişkul e
Bi rojê ronahîyê li ber min neêxe
Bi saya kîrê min bûyê mîrê min
Bi sere poz xeber dan
Bi şevsememoke,birojpîreboke
Bi taûderzî vekirin
Bi tekbîr,dikolin bîr
Bi tepa li serê xwe ket
Bi tetikan dayîn,bi pepikan li pey gerin
Bi tevdîr dikolin bîr
Bi tifinga xelkê mêrani nabe
Bi tilîkan rêhev dan
Bi vê qûşê,tu naçî Mûşê
Bi vî destî di de bi wî destî di stîne
Bi viran sond bixwe serî naêşe
Bi xatirê xatira xelk di çin li ser dînê kafira
Bi xebee heta xwîn di ber neynûgê te re bavêje
Bi xeberdana nerm mar ji kunê tê der
Bi xêra çikê min bûyê mîrê min
Bî xesa sîya sa
Bi xwe bûme di zê sola xwe
Bi xwe mîna mêran,rabe mîna şêran
Bi xwe xwe reşer kirin
Bi xweziya dest naghêje baqê keziya
Bi xweziya nagihî keziya
Bi xwezîyan tu kes nagihije baqa kezîyan
Bi xwîna xwe xeber di de
Bi yek alî Iê nihêrîn
Bi Yek devkî gotin
Bi zimanê xwe karî bûn
Bi zimanê xwe,xwe bi rê ve birin
Bi zorê rêç kirin,ji wir birin Çep giran na,lê rast giran ew ji wir tapan kirin
Bibe malavakirî,ne li ber mal xerakirî
Bibe nebe mirov goştê kewan jî dixwe
Bibêjingê kom dike û bi serradê belav dike
Bibenê xelkê nekeve bîrê
Biçar destan ve girtiyê
Biçavekî lê nenêre
Biçe Belîs,wê bilîz
Biçe ser kahniyê,kahnî wê ziya bibe
Biçit Bidlîs wê bilîs
Biçit li serkanîyê wê zuwa bibe
Biçûk biçûktî,mezin mezintî
Biçûk ku li gora mezina nekevin wê lingê wan timî li keviran bikevin
Biçûkê malê,kûçikê malê
Biçûkê salê,gula malê
Bide netirse, bistîne şerm neke
Bide xwe bîr,bêje wek jîr
Bi derziyê bîr nayê kolandin
Bi destan da bi lingan bi pey ket
Bi destê qûdreta Xwedê çê bûyê
Bi destê xwe mala xwe xirav kir
Bi destên xwe mala xwe xera kir
Bi dilê mezina bizewice,bi dilê biçûka hez bike
Bi dinyê bişêwire bi aqlê xwe bike
Bi fisan çarşef boya nabe
Bigire ji jinan dotmamê ,bistîne ji şûran şûrê Şamê
Bigre û here,li paş xwe nenêre
Biguyê xwe ve bûyê yek
Bihar bikulîlkekê çê nabe
Bihar hat ra kirin,payiz hat da kirin
Biharê xwe têr neke,payizê xwe derengî nexe
Bihata şaxê poşmanan,wê bigîha ezmanan
Bihincêta kurkê di xwe virikê
Bîhn lê çikandin
Bîhna bisojê te
Bîhna ceheneme ji dev tê
Bihna fireh ji aqilê fireh e
Bîhna kiz,tê ji mala di z
Bîhna sîrê ji dêv tê
Bihur bidînan sax nabe
Bihûşta ku ez ne tê de bim bila ker tê de vegevizin
Bikarkirê xwe bişîrînê hevalan be
Bikerê nikare dibeze kurtanî
Bikîrekî kulavî lê di ge
Bila avis be kengî di zê bila bizê
Bila baş be,bila di r be
Bila bejin xençera Xaço heyê
Bila bextê mirov hebe bila çavêk mirov tune be
Bila bi awaYekî pirsgirêk çareser bibe
Bila bi heyî be,bila kurê seyî be
Bila bira be,bila ji gura be
Bila bixwenda paşê bigota
Bila bizê nêr û mê ferq nîne
Bila çav li riya dûr be,ne li gora kûr be
Bila çê be, bila keça sê be
Bila çê be,bila keça sê be
Bila conegayê rojekê bim,ne çêleka sed rojî bim
Bila dilê min bi dil be bila kirasê mû li mil be
Bila dilê min bi dil be, bila tûrê parsê li mil be…
Bila diz hebin, şevereş gelek in
Bila êdî ji vir bi şûnde barê gulan ji min re neyne
Bila ev jî daxek be li destê min be
Bila hespê çê be bila bê nal be
Bila hespê çêbe bila bênal be
Bila heyî bê,bila kurê kerî bê
Bila hindik be bila rindik be
Bila hindik,bila rindik
Bila jê bihata bila pêşî serê min bişkanda
Bila jina mêrê çê bim,bila rojê heft caran serê min bê şikandin
Bila ker ji mirov bibe,mirov ji kerê nebe
Bila kuçike gunda bim,ne piçûkö bira bim
Bila kuçikê sa bim,nepiçûkê birabim
Bila kuleka te du negire
Bila lawik şa nebe,bila maaş qet tune be
Bila li Xwedê xweş here,bila li evdan xweş neçe
Bila maleke winda bê ne êleke bêxwedan bê
Bila mêr bidestê mêran bêne kuştin,ne bi destê qelsemêran
Bila mere min mer be,bila sere min li ser te ra er be
Bila mirov dîkê rojekê be nemirişka sê sala
Bila mirov li ber sîbera şêr bê,bila şêr mirovî nexwê
Bila ne li ber agire min be,bila ber agire mala bave min be
Bila neDi min da be,bila di di ya min da be
Bila pak be,lê ew qas erênî zû bi zû guncan nabe
Bila pisîka xalo bê min lo
Bila razana te hebe,ra bûn a te tune be
Bila rezê min li nav rezan be, bila tirî li min heram be
Bila rû bêşe zik neêşe
Bila rûyê mirov bêşê,zikê mirov nêşê
Bila şêr pişta mirov bişkêne ne rûvî devê mirov bialêse
Bila şûrê xweyî tûj bavêje gûzika min
Bila tu gur biyayî bila te berê kera min bixwara
Bila tu xweş bî,gula siwara bî
Bila xudê yar be, dinya hemî neyar be
Bila xweş bî,gula govenda bî
Bilame be,sîr qismet e
Bila ya dehan jî li ser ya nehan be
Bila zikê mele bel be,bila gîha û pel be
Bilbil bidengê xwe, mêrxas bicengê xwe
Bilbil xistine qefesa zerîn got ka gula mina bi bêhn
Bilbil xistine qefesa zêrîn,gotiyê ax axa min
Bilind firiyê,nizim ketiyê
Bilind nenêre nizim nekeve
Bilindê dara rêla,kurtê stûna stêra,navinciyê Xwedê vêra
Bilûra bo ga gotî
Bilûra li ber gayê
Bilûra li ber gayê,çira li ber kora yê
Bilûrvanekî baş pezê xwêdayî tî dibe ser avê û tî tîne
Bimin xurto û li min xurto
Bimineminê,mirovxelasnabejijinê
Bina firîze
Bi nanekî mirov nabe nandar
Bindest û serdest,nabin yekdest
Binê malê heram mûyê,serê wî çiya yê
Bi nehan naçiyê û bidehan jê ve nabî
Bi neheqî,kuştinan jî birîndar kirina kesekî ketin stûyê yekî
Bi nermî mar ji qulê tê der
Binyadem ji malê dinê têr nabê
Bipêje hê birêje
Bipirs ji kalê zemana û ji xortê geryayî
Bipirse jixweyî esla,bitirse ji bêesla
Bipirsê mirov diçe mala Xwedê
Bipirse netirse
Bi her du piyên xwe kete telê
Bi qisên xweş mar ji qula xwe dikişe
Bi qîzanî mîr bû,bi jinanî pîr bû
Li ser qûnê, ketiye kodika jajerûnê
Bîr bi derziyê nayê kolan
Bîr veçûn
Bîra avê jê vexwe kevira navêjê
Bira bira yê bazar xuya yê
Bira bira yê,bazar cuda yê
Bira birati,bazar bazarti
Bira bira ye û bazar e cuda ye
Bira dil bi dil be, tûrê parsê li mil be
Bira li dilê Xwedê xweş here, bira li dilê evdan xweş neçe
Bira mirin hebe, extiyarî tune be
Bira serî hebin,kum zehf in
Bîra te av jê vexwar keviran neavêjê
Bira xêra bira bixwesta, jina bira mêr ne dikir
Bira yek dîn û yek hişyar dan mûyekê neqetandin
Bira ancax hewara bira da tê
Biratî bi baran, hîsab bi mîsqalan
Biratî lê birastî
Birayê ji dê yê,silavan di de lipê yê;ew jî jibo lomeya xelkê yê
Birayê ne ji dayê ji têra kayê
Birayê neji make nabe pîsê mêlakê
Birçî bû ter nabe,ter bû birçî nabe
Birîna hevalan,tîra kendalan
Birina kahûra di bije,birina xebera nabije
Birina kahûran qenc di bin,dewsa qisa renc di bin
Birina kêra di bije,birina çêra nabije
Birîna mirov bixwe nexurîne rehet nabe
Birina qeman qenc di bin,dewsa xebera sax nabin
Birîna şoran, ji birîna şûran xedartir e
Birîna şûra kurtir,birîna şora heyê
Birîna xeberan ji birîna şûr xirabtir e
Birîna xencera di bije,birîna xebera nabije
Birina xençeran di cebire,birina xeberan nacebire
Birînabixwenexwurerehetnabe
Birînakurkêdûmiliyê
Birînamin,minkederte
BirînaşursaxDi bê,birînazimansaxnabê
Birînavekirîmirovxwênaxê
Birînaxeberanjibirînaşûrxiravtire
birinc
Birîndar bibirîna xwe zane
Birîndar êşa birîna xwe di zane
BirîneDi herisine
Biroj kefenê miriyan jê di ke,bi şevê bûlqebûlqa kuza di tirse
Biroj miriyan di şêlîne bi şev qurquroneka derî di tirse
Biroj ronahî li ber min neke
BirûYekî spî jê xilas bûn
Bistîne kalan bixwe mala,tu çiDi kî bi xortê kunDi rvalan
Bişûxla wak kere bûxa wek mêran
Bişûxle weke mêra,bixwe weke şêra
Bitirse ji germa germ û ji mirovê nerm
Bivê qûnê,tu naçî şûnê
Bivê qûnê,tu naxwî hêkerûnê
Bivî awayî nabe,ew jî di xw aze ku Xwedê ji du deriyan deriYekî jê re veke
Bivî hisî,tu nagihejî tu par û pisî
Bivirvan dar birî ê li ser darê guman ji Xwedê nebirî
Bixêra seriya di xwe keriya
Bixwe axa binê xanî û mineta cîranî bavê ser banî
Bixwe pir gul bû,baranê lê kir şil bû
Bixweziya kesek ranehîştiyê baxê keziya
Bixweziyan dan xwe Wê çikir bixwe kirTenê serê xwe xwar
Bixwî çavekî min,nexwî her du çavên min
Bixwî nan birî qetran dîsa jî ji bîr bike bûk û jinan
Biyanî bidî goştê canî hê tu bi ser de jî poşmanî
Biyanî bidî goştê canî,wê li ser te de bêt poşmanî
Bîyê xûya hemî girara
BiYek evçî xwîn,ketiyê pêşa min
Bizanibe giliya,welat xweştire ji hemiya
Bizin bizin e,berê cîhe xwe pêkol di ke dû re mexel tê
Bizin bizin e,mexelê xweyê seetekê dest û pîyê xwe xweşDi ke
Bizin firot bi hefta,bezê we kirî bi heyşta
Bizin ketiyê derdê serê xwe,şivan ketiyê derdê bezê bizinê
Bizin mir,damirî gir
Bizina belek,şivanê kulek,êvarê bi hev re tên guhera teng
Bizina bişonde bimîne behra gur e
Bizina kol e li miyê dana
Bizina kol elimiyê danûkan
Bizina kol hînê danûya bibe,fetha wî nabe
Bizina kol,hînbûyê daniyên sor
Bizina kulek û şivanê bezek tev di giyên ber derî
Bizina nehletî,dev lêketî
Bizina reş e,herroj nexweş e
Bizna kol hîn bûyê danîyên şor
Bizot bûn
Boçika xwe bilind di gire
Boçika xwe dayin ser milê xwe
BoçikawîDi xure
Boçikawîketiyêqune
BoçikaxwebaDi ke
Boçikketiyênavlingan
Borîyaxurtazorborelêbidîwêtebibe,lênêdîtomayî
Boş bû,nexoş bû
Bostek bê xemî gezek xusaret e
Boxê ku quloçê xwe li di wara bixe,wê rojek quloçê wî bişkê
Bû çala biderziyê vedayî
Bû di zê merezê xwe
Bû di zê pêlava xwe
Bû di zê sola xwe
Bû dîzka Behlûl
Bû fita Hesenê Hewerî
Bû goştê gayê pîr
Bû gur û heft golik jî xwarin
Bû mesela xal û xwarzî
Bû mêvanîya quling û rûvî
Bû qilêra darê
Bû şewaşa şevereşa
Bû şîna kerê qaziyê
Bûhar e û kerî har e
Bûk anî bilez û bez,sivika malê her tim ez
Bûk biDi lê zave yê
Bûk biDi lê zavêyê
Bûk bidilê zavêyê çi pilepila melê yê
Bûk bidilê zavêyê,çi kul bidilê xelkê yê
Bûk di sorikê de,derguş di lorikê de
Bûk li hespê yê,hefsar li mistê yê,kes nizanê qismeta kê yê
Bûk li ser hespê yê,kesek pê nizane ku nasîbê kê yê
Bûk li ser pişta hespê yê hej kes nizanit ka qismetê kîyê
Bûk ma heviya baltûzê dilê we bû keladîzê
Bûk siwarê hespê yê,kes nizane qismetê kê yê
Bûk,wekegurciyaMûşêyê
Bûka apeketekape,bûkaxaledelaliyamale
Bûka dest bi hene bûn
Bûka ku xeniqanDi yêheftxesî,jibûlqiniyacerDi tirsî
Bûka male,qeşmera male
Bûka mam Osman e êvara li kezwan e û siba li kolan e
Bûka salekî qeşmerê malekî
Bûka xalê delaliya malê
Bûka xalê ezîza male
Bûka xaletê herro li dawetê
Bûkaliserhespêkesnizanenesîbêkê
Bûke li ser hespê yê Xwedê di zane ka qismetê kêyê
Bûkê pê û pal,şivano dar gopal
Bûkê tune zar û ziman,xesûyê tune dîn û îman
Bûkekî têxin tune bûn ê,Pîrekî têxin he bûn ê
Bûn serhevde yekî
Bûne dîk û mirîsk li ber hev sekinîne
Bûx wê keta gir
Bûxza wî bûxza devayê
bûyê
Bûyê bereta li ser berata
Bûyê bûka baranê
Bûyê çêleka sor,şîrê xwe dide dawiyê derlingê xwe lê dixe dirijîne
Bûyê mala li malxê hermandin î
Bûyê niviştîya melê
Bûyê Quzê dêlê
Bûyê tajiya kuça
Bûyê xesuya seyan
Bûyê xweya hemi giraran
Bûyêavabinkayê
Bûyêçiraberkora
Bûyêcirmketiyêhustiyêmin
BûyêçiyayêSîpane,serexwedanaxwenatewîne
Bûyêdasiyêmasiyê
Bûyêdefaberkera
BûyêDi wareserbûze
BûyêdîzikaBehlul
BûyêEliyêxemxwar
BûyêfinDi qasernergize
Bûyêgayêcot,nekisîmeseserxweDi kenejiyêciranan
Bûyêgolareqeubeqan
Bûyêhîvabinewr
BûYek ereBûte,Yek salîbûdukelhilgirt,dusalîbûkelekhilgirt
BûYek evir,xwînjenayê
BûYek ewadafike
BûYek elemê ber çavan
Bûyêmalemirî
Bûyê mesela jinik û meqese
Bûyêmeselamasiyênsove
BûyêmîzaseytînDi pekeherdere
Bûyênivistamele
Bûyêqîzaqurqurbege
BûyêriyakaDi ze
Bûyêroviyêjimirîskanxweremezinbûyî
Bûyêserikîkera
Ca bihelin ez jî anaxazeke biherim
Ca nalekî bavejin ber lingê wî
Cam di be kitan dew di be derman
Camêran karê xwe kirine qedandin e,dûre hûn wan agahdar di kin
Camêrî,karê mêra yê
Camiyê ji te bû,ne ji min bû
Canê yekî derketin
Cane yekî di dêv re derketin
Canêxwefedakirin EvDi lejibowêdozêserêxweDi de
Canomintudanî,kesîtuhilneanî
Car caran tîne,gayê reş baran tîne
Car heyê rev çêtir e ji şer
Car heyê rew ji dest hilanînê çêtir be
Car werin dewê min bikên,ez jî herim dewê mîr bikêm,bila mîr
kevnekirasekê bide min
Car zane,zêr zane,zor zane
Caran werin ber caran bikerê werin ber baran
Çarçav bûn
Carekê te bixapîne ar di mala wî keve;bû di cara,ducaran ar di mala wî keve
Çargurçikî bûn
Carina di be kûra gêcê,carina di be dîwarê bûze
Carina mot û rûn e,carina qetil û xwûn e
CarinamirovjimecbûrîgostekewanjîDi xwe
CarinamirovjiyareDi yaxweredebejebavo
Çaroxa ji sa ra çê kin wê çaroxên xwe bixûn
Çav çavan nabîne
Çav ji çavan şerm di ke bertîl keviran nerm di ke
Çav lê der xistin
Çav lê ketin
Çav lê tirsandin
Çav li deriya xwelî li seriya
Çav lidero,xwelî sero
Çav nînin şûrin
ÇavajixweDi borîneDi bûhurîne
Çavan gire di de
Çavan jê girtiyê
çavbel
Çavbirçî bûn
Çavçûneserserî
Çavê dê û bavan li ewladan,yê ewladan jî li çiyayê Qafê
Çavê dê û bavan li pisê,ê pisê li çiyayê asê
Çavê derî girtîya li ê derî vekirya ye
Çavê kêr neyê tilya xwe li bin bide û derîne
Çavê kor ronDi kek jî jê bêt base
Çavê li deriya,xwelî li seriya
Çavedeubavaliewladan,çaveewladaliçiyayêQaf
ÇavehevderDi xin
Çavek kor bibe mirov destê xwe di Di t liber yê dî
Çavekkorbe,mirovdestexweDi deberyêDin
Çavêkortunelêbextêkorheyê
Çavelideriya,xwelîliseriya
Çaveminîkornenere,bexteminbinere
çavên li deriya xwelî li seriya
Çavên zil li bin kayê da dîtin
Çavênbirçîtucartêrnabin
Çavenwe/wîjeDi bire
Çavenwe/wîjegirtiyê
Çavenwe/wîternabin
Çavenwî/weres bûn ekor bûn e
Çavenwî/wetistekînabînin
ÇavenxwebelleveDi ke
ÇavenxwejereDi çirîneDi qelisîne
Çavenxwezoqkirine
Çavêtirsoneksingêsipînabîne
Çavewe/wîlebarnabe
Çavexwekutayêdestan
Çavgiredan
Çavgirtî bûn
Çavgirtîyê
ÇavjiÇavanşermDi ke
Çavreşiyan di ke
Çavsor
Çavtêr
Çavweksekirspîbûyê
Caw di be kitan dew di be derman
Çawa di rîsit welê ba bide
Cawabersivawîkiredest
ÇawaDi rêse,wulo badide
Çawasûke,gazpiçûke
Cawbûkitan,dewbûderman
ÇaWekirî
Cawesilfirotine
Çaxê maza bivo raza
Çaxê nêçêr tê guhê tajî tê
Çaxeneçîraminte,guyêtejiyaminte
ÇaxepiçûkbûmjimezinanDi tirsiyammezinbûmjipiçûkanDi tirsim
Cegerebemeferebirakustinmireneçûsere
Cegerlesewitîyêsotiyê
Cehşikmezinbejîdîsakere
Cejna salê,bisalê re di bihûre
CejnasalêbisalêraDi bûhure
Çêkirobixwekiroxerabkirobixwekiro
Çêl hene tên dotin,çêl hene nayên gotin
Çêl û dotin kezwan û kelotin ne Yek
Çeleka me avis be wê rojekê bizê
Çêlekê di doşe Xatê,to di xwe Fatê
Çêlekê rîtîyê bidestîyê bivir ve
Çêleke rîxoyî,garanekê rîxoyî di kê
Çêlekek rîxo garanekê di lewitînit
Çêlekekbişîr,jideihênbêşîrçêtire
ÇêlekekrêxotîgaranêDi lewitîne
ÇelekerexkiriyêDi serdestiyêbivirde
Çêlika mar bê axû nabe
Çêlîkê mara bêjahr nabin
Çeludotin,kezwan ukelotin ne vek ketiyê
Çem bêbihur nabin
Çem ji kaniyan çê dibe
Cem mîhê çavê berxe derdixe
Çem tim nayê qirş û qal li ber nayê
Çemê Miradê çiqasî rabe,nikare tistekî ji quling bike
Çend çiya hene yek urdan e
Çend nîsk ji serî kem in
Çend textê ji serî kem in
Cer biriya avê ve dişkê
Cer di riya avê de di şkê
Cer nû yê av sar e
Cer nû ye,av cemidîyê
Çerçî çi pê re yê wê di firoşe
Çerçî di firoşe li bal hebe her çî
Çêre çiqes nerm bibe di bin kevir da nasekine
Cerî nû yê avê sar e
Ceribandin ji neceribandin ê çêtir e
Çermê golikê li ber me,wê xwêdî bê li ser me
Cewrê seyên dir timî dir in
Çi bêjî jî li bejna siwarê min tê
Çi bikî kuwarê ewê bê xwarê
Çi bûyê,çi qewimiyê
Çi di hûr de,çi di tûr de
Çi di be bihevalan re
Çi di ke jin serê mêr bilind di ke
Çi giriya ku çi jî behecî
Çi tê serê quling,ji qarîna quling e
Çi xwar ku çi jî pê vereşî
Çi zû bûyî kunDi r,te çi zû şax veda
Çibûyî kunDi r,çi jî hustiyê te di rejbû
ÇiDi bebihevalanre
ÇiDi kejinserêmêrbilinDi l ike
Cîgerê yekî pênc pere nekirin
Cih heyê rev ji mêraniyê çêtir e
Cih lê teng kirin
Cihe ku tu di çiyê,ez jê têm
Cihê pakî hebe,xerabî çiyê
Cihê şêran,rûvî lê di kin gêran
CîhebedefDi reqise,madoracîhebidef
Cihêbilind,jimirovênivzçêtire
Cihû dê te bibim bihîştê,go na wele îro şemî Yek êr nabe
Çîk ji devê yekî avêtin
Çîk ji devê yekî firîn
Cil li milê bûn
Cila mehînê,ew jî kin e,nagihêje ser qûnê
Cila şil e,ketiyê mil e
Cila xwe ji avê der di xe
Cila yekî li milê bûn
Çilê reş de barê di qêdîne li gayê beş
Cilê û kulêv ji hev di pişkêve
Çile,derd û kul e
Cilên xwe şil kir beriya baranê
Çileyê,gur file yê
Çilkek,milkek
Çima bûye kerta kevir
Çima rihê kur nakî Got di lê min bi qûnê nexweş e
Çimaguyêxwexwariyê
Çimajiminmîhumehînmane
Çimarazemnewalakur,çimabibînimxewnadur
ÇimarihexwekurnakîGotDi leminbiqunenexwese
ÇimaseYek nikare,cendekekîbidevexwebigire
Cinebet gerîn
Çiqasbibîmîrxwenekejibîr
ÇiqasDin ya lihevDi keve,tistekjimereserDi keve
Çiqasîdûrehewqasibinûre
Çiqasîlisererdeyê,ewqasîjîlibinerdeyê
ÇiqasmarfetlabidexweDi sajiwerastherequle
Çiqassaxbimînî,ewqasecêbanDi bînî
Cir û wech xweş bûn
Çira ber kora,defa ber kera
Çira ji kora re def ji kera re bê fêde yê
Çira ji kora re defa ji kera re bêfêdeyê
Çira li ber kora yê
Çira nîne ku heta sibehê pê keve–Lambadeğilkisabahakadaryansin
Çira nîne ku heta sibehê pêkeve
Çira xizanî ji nezanî
Çira yekî birin
Cîranê pak ji birayê nepak çêtir e
Cîranê xirab bişîne, diranê êşiyayî bikşîne
Cîranêpakjibirayênepakçêtire
Cîranêxerabbihêle,Diranê êşyayîbikşîne
Çirhayê û di rhayê ma kî wê çi jê bikit
Cirnexweş bûn
Cirnexweş,
çirtek
Cirxweş bûn
Çivîk avê veDi xwe,li Xwedê Din ihêre
Çivîkawîlwîlanîezkorbûmminnizanî,temalaxwexerakirkoneminjîperedanî
ÇivîkçivîkeaveveDi xwe,liserxwereXwedê Din ere
Çivîkekgirtîjiqazekçolêçêtire
Ciwan mişe ne,belê xwîn şirîn kitkite ne
Ciwan,tezeûxam bûn Hezûyê,hêewWekî bûkapaşperdf’yê
Ciwanekîbavejinresiyapîrekebavejinxwesiya
Ciwanmîsene,belexwînserînukitkitene
Çiwîka li pizîyê çêtir e ji beranê berûyî
Çîya ji ber çîya bilind bûn e
Çîya li çîya nakevin,belê çav li çava di kevin
Çîya naçit derwêş di çit
Çiyabiserhevrehene
Çiyaçiqasbilindbewêrêpêkeve
Çiyahewceyêçiyane
Çiyanaçe,dewresDi çe
ÇiyayêbêgulwekemirovêbêDi l
Çiyayêbilindbêberfûbêrênabin
Çîyayên bilind bêmij nabin û niwalên kûr bê av nabin
Çiyayî
Ciyê agir lê tune be,dû jê ranabe
Ciyêjinaxerakiriyê,hînavayê
CiYek upakîleheyê,xirabîçiyê
CiyêseranrovîDi kingeran
Çiyîfeqîran,dergemîran
Cîzê bûkê bibûkê re yê
Cîzê bûkê bibûkê re yê
Çizînî ji di lê yekî çûn
clêçijêrebibêjî
Ço,weketivrajiçiwêlketî
Çoken xwe nermkirin
Çolek belave gêr e
Cota bira neçin guran
CotexwedaYek evird
Cottarlibervîmale,kebanînubervîkare
Cotyaro ewe çîyê to di çînîGotDema hişîn bî tê bibînî
CotyaroewçiyêTu di çînîGotDemahesînbûtebibînî
Çû dermanê mizê gû lê esirî
Çû dermanê mîzê gûlê esirî
Çû nav naxirê niya kerê xwe
Çû Rewanê birinc ji sawarê male jî bû
Çû tola bavê,da bi ser de quna dê
ÇûbajerugotBabakengerneredebeer
Çûbertiragolikan
CucanGundekîGîhadînagiredayîAgiriyêyê
Çûçik çû çikenik lê xwe li avê di Di t,li ser xwe ra li Xudê Din êrit
Çûçik naçin mala temihan avê venaxwin
Çûçiklisergarisênfeqîrandatîne
Çûçiknaçinmalatemihanavêvenaxwin
Çûgergere,hatdîsaewkerebere
Çûgundenenaspesnexwedabeqiyas
Çûheyfabave,qunadejîdaser
çûheyfabavêdabiserdequnadê
Cuhî da te bibim bihiştê GotNe îro ŞenbîYek êr nayê
CuhîdakatebibimbûhisteGotNeîrosemîyê,kernayê
Çûkanxeme,Xabûrçeme
Çûkarekarjînebû,tayêjîket
Çûkebira,çelikegura
ÇûkeDi çeliserhekebetanruDin e
Çûm li serê çiya,zuriyam wekê gura,birazî nabin bira
Çûme mala dewrêşa,danî ber min mastê gamêşa
ÇûmedervaFatekor,hatimhunDi rxatekor
Çûmemalaapexweketmekapexwe
Cun lê taştê kirine
Çûn welatê kera,anînbarepera
Çûndewsamiriya,hemikeslimiriyêxwegiriya
Cunobet gerîn
Çûşamêhatdîsakerêberê
Çûserdare,darabinxwebirî
Çûv stûre tuxûb zor e,çûv zirave tuxûb ave
Çûvê stûr ji behiştê hatîyê
Çûyê seferê lê hîna kerê berê yê
Çûyê tolana nêçira hestiya di gere
Çûyê tolana seyda,hestiyan di gere
Çûyê tolê bigire,li hestiyan di gere
Çûyêseferêlêhînakerêberêyê
Çûyîn ji me,hatin ji Xwedê
Da tu bizanî,dew birayê mastî yê
Da xwe ji me derbas bû
Dane ber berê reş
danî li ser kaxezê êke,belê heka te du Yek danîn li ber
Danîn dewsa meriv û însanan
Danûgê bidin birçiyan,berfmotikê bidin tiyan
Dar di keve,berî biku ve
Dar di kevit berê wê bikû ve
Dar ez di kutim,intîn ji te tê
Dar nîne ba lê neDi t
Dar û devî bi guhin yêrînkulagivar
Dara bêber kevir naçinê Meyvesiz agac taslanmaz
Dara bergir,Di çinê kevir
Dara sihê li binê xwe nekeve biha jê re nîne
Dara xebat karan biber e
Dara xwezîya hêşîn nabe
Dara xwezîya hêşîn nabe
Dara xweziya şin nabe
Dara xwezîyê, kes liber siha wê raneziyê
Dara xwezîYek es li ber siha wê nerûniştîyê xarê
Darabiyêbekere,nebistane,nebere
DaraDi xequlamesamoza
Daran di ser xwe re mebire
Darbeûyê,lêxwêdîtûleyê
Darbirodaranbibir,gumanaxwejiXwedê nebir
Darbirverotine,mirovbigotine
Darê jibinî nebire
Darê li ser xwe ra nebire
Darê stûr nabe gopal Agac yas iken egilir
Darêjibîninebir
Darek girtin,hezar dar hejandin
Darek jî tune ku ba ba nedabe
DarekeDi girehezardarîdevîDi hejîne
Dareketexedqunawî,kulîlkekeDi deberbehnawî
Darên di ser xwe re mebire
Darîxware,hosteyîraste
Darkê têxit qûna wî gulkê di Di t li ber bêhna wî
Daroskesto,xwarobesto
Dasek nikare bidehlek
Dasek û dehlek
Daweta mîra û gir li feqîra
Daweta mitirba be û mitirb lê biDin
Dawetaduduyancengecolahemûyan
Dawetaduduyane,gireagirehemuyane
Dawetamîranagirêfeqîran
DawetaMitribanbeuMitribleneDin lebiDin
Dawetdawetamîran,agirketiyêfeqîran
Dawetfetikîfetilîberbûhetikî
DawettunelikefçiyanDi gere
Dawiya sebrê selamet e
Dawiyê de ji bo paniya linge xwe erdek hişk dît
Daxwaza tola kirinên yekî kirin înşelah Xwedê ji wê re nahêle
Dayê belayê,xuşkê tehlayê,jinê were kolana minê,ez te bigerînim li wêlatê Din ê
Dayê bibîne,dote bistîne Anasina bak danasini al
Dayê ew to di bêjî min li derdayê
Dayê to çima min di hejînî got Yek jî dayê di hejîne
Dayê,ewakuTu di bejîminderdayê
Dayêbûhike,jineruhike
Dayika du dotan,li xwe dide du lotan,ne livir,ne li Cizîra Botan
Dayika xelkê nabe dayika yekî,welatê xelkê nabe welatê yekî
Dayikên derguşan re herin zu vegerin
Dê di be damarî,bav di be filê kavarî
Dê ewled avêtin
De here ku tu Osmanî
Dê li qîzê şîret kir,qîzê got dayê hela tu çîkê kerê binêre çend e
Dê û dotê halhal kir,bomikan galgal kir
Dê û dotê pev çûn,kêmaqilan tê çûn
Dê û dotê pevçûnî,kêmaqilan bawerkir,
Dê û dotê şer kirin,bêaqila bawer kirin
Dealindanzdehrispiyênwanhene
Dêbîjin bab bab ji xwe bû zirbab
Defahewarelexistin
DefDi desTemindayê,çomaxtuleDi xî
Defuzirneberdayê,bikendaleabesgirtiyê
DefyaxelkeyêtuçomaxleDi xî
Deh siwar çûn pêşîya rûtekî,rût bisilametî ji nav lepê wan derket
Dêhn nedêhn in;ê ji wan bawer di kin dêhn in
Dehsiyarçûnpesiyarûtekî,rûtsilametlinavderket
Deifetênbaşketindestêyênnehêja Belê,meqamawîpirbilinde,lêşûreşerketiyêdestêkundêkor
Deîjaîcartegirtexwe
De ka kuma daynin pirsa jê bikin
Dêl telew e sê di de dû heta Helew e
Dêla sê bixin bilûrê sala çar,derxin jê her xwer
Delale min ji sîr jî sekir jî sirîntire
Delaxwedayêsermilexwe
Delbayê,kuçiklipeyBexdayê
Dêlên tirek,jênakevinseyênbezek
Dêlêsê dêla xwe bada,nêresê li pey çû heta Bexda
Dêlik teriyê nehejîne kuçik li dûv baz nade
Delîlê baranê bayê,delîlê mirinê tayê
Dem bideme re herdem bi Xwedê re
Dema ba û bager rabin pêş lê nayê girtin
Dema bextewerî nebe dost,feyde nake gera bost bi bost
Dema canê ker bixwire,Di zire
Dema dayik di mire bav di be mam
Dema hirç pîr bû,kuDi k bigunikan di lîzin
Dema ker bikeve heriyê,ji xwedî zeximtir kes tune
Dema seg bezî gur,gur mir
Dema siud hat serî,bila bizire wek kerî,dîsa jî xelkê bêje aferî
Dema siûd hat serî,bila bizire wekî kerî xelkê bêje aferî
Demek dê were xew namîne li biçûka,caw namîne li sûka,şerm namîne li bûka
Demek ya gulê,Yek ya şîlanê
Deng jI hevdu ve di Din
Deng ve dan
Dengbêj gula govendan e
Dengê defê ji dûr ve xweş e
Dengê defê ji dûr xweş tê
Dengê duvê ji dur ve xweş tê
Denge ezmana,nîsana barana
Dengnekirim,zere zerim
Dêra sor e,çavî kore
Derb ku hatserî,Xwedê we çawa xilas bike
Derba evda asasê kilsêyê xera nabe
Derbas bû û çû
Derbekê li nalî di xe,yekê li mixî di xe
Derd dere ve kirin
Derd hatin ji der de,kul hatin li ser de
Derdan derî veDi kedereveneke
Derdê cîgerê nedîtin
Derdê hewiya,jana tiliya
Derdê marî bihingêvî bi darî
Derdê marî,bidarî
Derdê min yar e û dermanê min bihar e
Derdê qeraş,ew e ku av here aş
Derdê qeraşî,ew e ku av here aşî
Derdê qerêş,heta ku ev çû êş
Derdê wî ji girara sibeyê
Derdowî pirbêj di bin,evîndar dengbêj di bin
Derê xwerinê kilît ke,cîranê xwe di z der nexe
Derêjinaxeranekiryêhînaavayê
Dêrek ava kir,mizgeftek xira kir
Deresorexwebakir,Di lexortantevkulkir
Derew di jminê Xwedê ne
Derew sêwî yê
Dereweke wan ji deh rastê me çêtir e
Derewîn îflah nabin
Dergehê xwe bigre cîranê xwe di z neke
Derîdayêserpiste
DerîneberDi deyî,kulekereDi kevehunDi r
Deriyê xerata bibena girêdayî ye
Deriyê xerata bibena girêdayî yê
Deriyê xwe bigire cîranê xwe di z dernexe
Deriyê xwe bigire cîranê xwe di z dernexe
Deriyêgomêvebeberxberbimêşinê,karberbibizinêdere
Dermanê her tiştî xwê yê dermanê xwê tune ye
Dermanê her tiştî xwê yê,dermanê xwê xwe yê
Dermanê her tiştî xwê yê,dermanê xwê Xwedê yê
Dermanê her tiştî zêr e,belê ji zêr xurtir zor e
Dermanê xwesitnê dayin e
Dermanê xwestinê dane
Dermanehertistîxweyê,lexwexirabibedermançiyêdermannîne
Derpê jinê sor e,mêrî kor e
Dersa xwe girtin
Dersedegirejijine,dereDi beDi jmine
Derwêş di zane çi li hebana derwêş da heye
Deryê xwe bigir cîranê xwe di z der nexe
Derzî di ber guh re kirin
Derziya xwe di serê xwe ra kir
Dest davêje kevçî û nizane mala dawetê li kû dêyê
Dest desta nas di ke
Dest ji erd u ezmana qetiyayê
Dest li ser destan,heya ezmanê heftan
Dest nakeve
Dest û piyên yekî zêr birîn
Destê betala li ser zikê vala
Destê dê peşkê qîzê
Destê li bin derî dayê,bikêşî wê bemerite,nekêşî biherişe
Destê li ser gozekê yê
Destê min di z e,Di lê min di lerize
Destê nekarî gez bikî tê maçî bikî
Destê rehet li ser zikê birçî yê
Destê sex maç kin,ew sere Qutbe Razîyê;tac û teylesena wî gişt xebata deste jar û tazî yê
Destê tine neçit li ser xwarinê
Destê tinêdeng jê nayê
Destê vala ne ehlen û ne sehlen
Destê vala,rûyê reş
Destê wî rast naçepa xilawî
Destê xebitî li ser zikê têre
Destê xwarinê di rêj e
Deste xwe di xe qula moza
Destederengurûyêqîze
Destemenayêberdeveme
DesteminDi hingirdabecîDi helimtem
Destêtenedestêmêrkujayê
Destêvaladengjênayê
Destewî,maliberrûyêwî
Destexwejebisosustine
Desthilanînferecaxêrêyê
Destikê bivir ne ji darê be dar nakeve
Destkuja wî nehelal e
Desto bixwe gesto,ha di westo,ha di westo
Dev di xwe rû fêdî di ke
Dev ji şîr şewitiyê,pifî dew di ke
Dev ji zirna zer ber dayê,biqula ebcetê girtiyê
Dev lê ketin
Dev nerm e pişt hişk e
Dev û lêv li hev xelitîn
Deve biçerm va di xwe,Di le xwe bimese di eşîne
Devê hirçe negihîşt sêvê got çawa tirş e
Devê hîz berdayê,quna hîz girtiyê
Devê ku sîrê nexwe bêhn jê nayê
Deve li kûdkê nayê avdan
Devê pisîngê negîşt goşt,got min xêra dê û bavê hîşt
Devê pîvazê nexût bihên jê nayêt
Devê te ne yê zirna zerik e
Devê te tijî xwîn be,bidî wî nerêje
Deve û gure
Devê wan li gebola wan
Devê wî ji girarê di şwitit pif di ke kefçik
Devê wî ne li cem wî ye
Devê wî nerm e
Devê wî sist e
Devê xelkê qûna mirovî yê gava mirov xwest biDi t êk
Devê xwer ji belikê guh re belûyê
Devê yekî germ bûn
Devê yekî nerm bûn
Devê yekî sist bûn
Deverovînegihîstetiriyangottirşe
Devetenedevezirnazere
Devexwedayêberbayêgeliyan
DevexweDi deberdevewî/we
devexweDi xwim
DevexweguhiranDi yê
Deveyê demişler boynun niyê egri,nerem dogruki demis
Devî jî di bin dar
Devîhebewêbibedar,xwelîliserêbêwar
Devîpaçe,zikîxaçe
Deviyêtudarbî,liserserêminstarbî
DevîzuDi bedar,xwelîliserêyêbêwar
Devjê berdan
Devjev mayîn
Devoleqleq,seriyoteqteq
Dew li aşiqa nayê
Dew li mitirba nayê
Dew saşêra,kund di kin sêra
Dew tirs nîn e,vexwarina hemî benda nîne
Dew xwestin û koDi k veşartin
Dewara nekire li nîsanê,û jina nebijêre li dîlanê
Dewarbibennan,mirovbisozantêngirêdan
DêwDi xwaze,koDi kêjîveDi şêre
Dewê ceribandî ji mastê neceribandî çêtir e
Dewê şilave,li ber av e
Dewêbûharabideneyara
Dewet ferikî,berbû hetikî
Dewlet bi kiltûze a stewr bûk e avis qîz e
Dewlet e belegewr e,bi şev sayî yê,bi roj ewr e
Dewleta lez,rezûpez
Dewleta li serê axê,tava heyvê
Dewleta me pelegewr e qîz avis,bûk stewr e
Dewleta me qilepîze bûk stewr qîz avis e
Dewrêş tîr û di rêj
Dewsa şêran rêvî nikarin bikin gêran
Dewsa şêran,maye kundê dêran
DewsaşûrarehetDi be,dewsagotinarehetnabe
Dewsêkerê ne,fêlên perê ne
Dewtune,runDi firose
Dexesî kirin
Deyîndara deyîndar xwerina
Deyn li te kir,min caw li xwe kir
Di bêvîlan re anî
Di bin gê de li golikê di gere
Di dema qalûbelayê de man
Di dema zaroktiyê de kurm di keve çokê wan,ku zarok di be ciwan kurm di keve nava wan,ku mirov pîr di be kurm di keve zimanê wan
Di dêv re ser jê kirin
Di di le Xwedê di sewirîne
Di eyarê yekî de dew kêyan
Di firnikan ra anî
Di gepirê de ser jê kirin
Di mecbûrtiyê de ji yarê dêya xwe re di bêjin bavo
Di rex re derbas ne bûn
Di ser xwe re tu kes nêdîtin
Di sîtila dêw de li mûyê spî di gere
Di sîtila dêw de muyê spî dîtiyê
Di sola wî de av tê vexwarin
Di vi guhî re di keve,Di wî guhî re der di keve
Di aliyêxweyîçepêverabûyê
Di avawî/wedeDi çenaçe
Di bê dewlemendo pîroz be,feqîro te ji ku anî
Di bê kundo mirî pirin an zindî,Di bê zindîkî zêde yê ew jî di bin emrê jinê de yê
Di bê te Din ya çawa dî,Di bêje gorî di lê xwe
Di bêje te Din ya çawa dît di bêje wêna di lê xwe
Di bêjin mitrib bistire,got tiliya min bistrîyê
Di bêjin tu li rê qede û bele li rê
Di bêjin,belê napêjin
Di bêkorobidemalêmin,Di bênehêmalamin
Di bêkûsîtuçimapîsî,Di bêlieniyaminwisanîvîsî
Di betupere,qedaubelajîpere
Di bexenequtkDi kevegewriyamirov
Di bin bar de namîne
Di bin kayê de avê di meşîne
Di çavî kelê de lêxistin
Di çe avê çirtik davê

Di çe cîhê nenas,pesnê xwe di de xas û xas
Di çim asas xira di be,tem kahniyek zuha di be
Di gerî li dewleta lez,xweyî ke rez û pez
Di guhegederaDi zerazayê
Di hlên tirek jê çênabin seyên bezek
Di kale lê şîr nade
Di kê min e,li ser kulîkê xelkê bang di de
Di lê êkê di çû goştê kerê di gotGuhê wî wek kerguhê ne
Di lê fireh pîr nabe
Di lê nazik nagehit çimira da
Di lê şivên bixwaze kare ji nêrî şîr derxe
Di lê tirsonek sînga gewr nabîne
Di lê xweş her lê bihar e
Di lê yekî geş bûn
Di le yekî ket kevirekî heft salan bixwe re gerand
Di ledeliserdote,yêdoteliserçiyayêQaf
Di lêfirehpîrnabe
Di lekînabiheftDi lan
Di lemerikjijinenexwesbû,Di gotTuardelegDi kîqunaxwebaDi kî
Di leminjiwenexwese,erDi l ibinberfederese
Di lesivanketepiskulekermekî,hurkirsîruxwar
Di lêşivênbixwazekarejinêrîşîrderxe
Di lêtirsoneksêngagewrnabine
Di lêtirsonektimîDi kute
Di lêxezebmirovnagihijînemexsedûmiradan
Di leYek êketkevirekîheftsalanbixweregerand
Di leYekîDi çûgostekere,Di gotGuhenwewekyênkewroskane
Di leYekîketekevirekîheftsalanbixweregerand
Di lgerm
Di lheyêtaqettuneyê
Di lxweskirinDi lewî/wexweskiriyê
Di mecbûrtiyêdejiyarêdêyaxwereDi bêjin‘bavo’
Di mirimDi bihecim,cehDi beezbirincim
Di mso pariyê min jî têde
Di nav de xeriqiyê
Di nava diranan de bûyê benîşt
Di nava rûnê xwe de dihele
Di navbera min û Xwedê de bohistek ma
Di navbera wan de av derbas nabe
Di navbera wan de çiya hene
Di naviyê de rî,di keviyê de rûnişt
Di orte deDi rî li keleke rû Dine
Di paşila xwe dê dikene
Di paşila xwe de mar xwedî kiriyê
Di ranî wî tê da çikyayê
Di rika xwe bi destê min der nexe
Di şeran de xal û xwarzi,di şorbeyê da ap û birazî
Di ve ez bejim,kewe,nikil jî sor e
Di vê jin jintiya xwe,mêr mêrtiya xwe zanî be
Di vê jin jintiya xwe,mêr mêrtiya xwe zanîbe
Di vêt mirov nebêjit Ereba merheba hey ne wê birîn li ser kurk û eba
Di wara da mayîyê
Di waro ji te re di bêjim,bûkê ji te ve davêjim
Di waro ji te re dibêjim,bûkê ji te ve davêjim
Di xwim nan û avê,min mineta kesî navê
Di xwo gebola zerî,Di çe devê derî
Di ya qîza pirûda dîza,dîz çê kirin,xelkê birin
Di ya te jibo Xwedê nanekî germ da bû
Di ya te li ser nimeje bû
Di ya zavê lotik davê,Di ya bûkê kûkekûkê
Di yarî qesp in,şûnDi yarî hesp in
Di yarî qesp in,şûnDi yarî hespin
Di z ji mal e,dergeh girtin betal e
Di z ji malê be ga di kulekê re der di kevê
Di z malxwê girt û du tir jî jê berdan
Di z û malxe bûn e Yek ,ga di bin xeliyê de derxistin
Di z û malxwê bûn e ga di bixêrîyê ra derêxistin
Di z û malxwê bîn êk ga di bixêlîyê ra derxistin
Di z û malxwey bûn e yek ,ga di bin xêliyê de derxistin
Di z xweDi yê male girt û du tir jî jê berdan
Di z xweDi yê male girt,du tir ji jê berdan
Di z xwêmal e dergeh girtin betal e
Di za ji di za di zîn erd û ezman lê rizîn
Di za ji di za kir di zî,erd û ezman tev lerizî
Di za ji di zan di zî,erd û ezman lê pirsî
Di za ji di zan di zî,erd û ezman tev lê rizî
Di zane,Di zane ew çi ecêb e
Di zê da qawe da,çilmezinê ji çila xwe neda
Di zê hingiv her hingê hingêv
Di zê malê ji malê be,ga di kulekê re derDi keve
Di zgîn berdan
Di zî xwemal e,derî girtin betal e
Di zikê Xwedê şixûle xwe meşandin
Di zikeXwedê ŞixûlexweDi mesîne
Di zikeXwedê xeberDi de
Di zo,Di zo,Di zekî beînsafo
Dibê deve çima stûyê te xware,dibê çiyê min li kar e
Dibê,mêr be jî,jin be jî bila bizê
Dibêje ez û ne kes
Dibêjê lê napêjê
Dibêjin sir li Şirîna Mele Resûl ketiyê û her tiştî di zane
Dibêjin tu li rê qeza û bela li rê
Dijmin jî her tiştî hesab dike
Dijminê bavê nabe dostê lawê
Dijminê dijminê mirov dostê mirov e
Dikana Bekiro du qalib sabûn û çar kîs xwe
Dikana Bekiro;du qalib sabûn û çar torbe xwê
Dikana Bekiro;du qalib sabûn û çar torbe xwê
Dikana Beko di qalib sa bûn
Dîkê çê di hêkê de bang dide
DîkeYekî winda bû,got li dîkên xwe bigerin
Dîko tu sibehan,evaran dizanî,mariya bajêr nizanî
Dil bi dila zane
Dil bûn yek li ber hîva çardeşevî,xof û xem hemî ji dinê revî
Dil dibijiya goştê kerê,digot guhên wê wekî yên kêrgûhan in
Dil dilekê di hebîne
Dil dixwaze,lê ji dest nayê
Dil hildan
Dil kirin
Dil kirîn
Dil ku fireh berê jê re gelek in
Dil ku şikest,êdî nacebire
Dil ku şikest,êdî nacebire
Dil li ser dil e, jê re nîne tu derd û kul e
Dil li ser dil e,jê re tune tu derd û kul e
Dil mayîn
Dil miqabilê dil e
Dil ne sifreye ku mirov ber hemûyan veke
Dil ne sifreyek e û mirov li ber hemûyan ve ke
Dil neke jina bimêr,diçe mal dike ji bîr
Dil şûşe yê ger şikest nacebire
Dil û hinav li hindavê hev
Dil wek şûşê yê zû di şkê,lê dereng dicebire
Dila pirsî,quna hesilî
Dilê bixezeb nagihîje mirada
Dilê tirsonek timî dikute
Dilê xweş her lê bihar e
Dilkevir
Dilo bixwaze te boq yan te pîvaz
Dilqewim
Dilreş
Dilsar
Dilse
Dilşikestin
Dilstendin
Diltenik
Dimisê Yekî rijiya,got Bila xera bav û Diya minbe
Din xe gana di ke sûlaqe di bêjit him him
Din nabin
Dîn dînan di bînin,şivikên xwe veDi şêrin
Dîn ne dîn in yê ku ji wan bawer di kin dîn in
Dîn nêdîn in;ê ji wan bawer di kin dînin
Dîn û îman nan e,nan ku tune be,bende îro êzdî ye,sibe misliman e
Din ya gulek e,bêhn bike û bide hevalê xwe
Din ya li Din yê;çavê gur limiyê
Din ya li se pelikê guhê wî ye
Din ya li ser guhekî wî
Din ya rêl e ji her tiştî tê da heyê
Din ya rêl e,her tiştî ra dihêle
Din ya tejî kîr be bostekê ji mirov dur be ma mirov çi jê heyê
Din ya tijî,mirov têde di jî
Din ya bidore
Din ya bidore,ne bizor e
Din ya dem e,gav petêx e gav leme
Din ya tijîkir be,bostek ji mirov dûr be,ma çi kêra mirov jê heyê
Din ya wahatiyê,wewajîhere
Dînan ne guneh e,xwediyê wan guneh e
Dine ava,em tev nava
Dinê bi Dinê ve Mendo bi qûna jinê ve
Dine kê xwar Jin û mêrê ku ji hevdu ra bûn yar
Dinê kiriyê darê doje
Dine li dinê,çavê gur li bizinê
Dînok di şîn û şahiyan de kifş di bin
Dinya bi dor e
Dinya bi tira bûya hemî wê behra kera bûya
Dinya bidorê yê,ne bizorê yê
Dinya bidore,ne bizor e
Dinya bû yek es,tu kes negotiyê bes
Dinya diheje belê xirab nabe
Dinya gulek e,behn bike û bide hevalê xwe
Dinya guleke,bêhn bike û wê bide hevalê xwe
Dinya hemî neyarê kewî ye kew jî neyarê xwe yê
Dinya li dinyê;çavê gur li mîhê
Dinya ma bi du pîra wan jî pêk nekir
Dinya mirin e
Dinya tevde bişewite,gurzek gîhayê wî naşewite
Dinya war e,ne mal e
Dinya bûye kes,tu kesî negotiye bes
Dir û no bûn
Diranê biêş,derman kêş
Diranê xwe disîqîne
Diranê xwe veşêre,sê li hestiyan digere
Dirêjaya male deh gav,çi bikim mala bênan û bêav
Dirêse lê nikare bide hemberê hev
Direw li ciwaniyê,pesn li pîrîyê
Dîsa ew tas e,ew hemam e
Dîsa girara me ji qeta wan çêtir e
Dît ez im nedît di z im
Dîtina deyindarî,nexeştir e ji pêvedana koremarî
Dîtina deyndaran nexweştir e ji pêvedana koremaran
Dîtinaçavan,qinyataDi lan
Dîtiyadît,nêdîtiyaXwedê rît
Dîwar tep bû,xubar rabû
Dîwarê rast hilnaweşe
Dîwarê rast nahilşê
Dîwarê rast nahilşê
Dîwaro ji te re di bejim,bûkê li te eyan be
Dîwaro ji te re di bêjim,bûkê tu fêm bike
Dîwaro min ji te re got,piştDi waro tu guhê xew bide
Dîwaro,eyb û qisûr staro
Dîya di za,du tira di ke,yek ji keyfa û yek ji tirsa
Dîya kura be,lê ne bindara kura be
Dîz ji beroşê re di bê wê de here rûteniyê
Dîze got Bine min zere Hesike got lê ez ji kutem
Dîzik ji kebaniyê ra di beje Rûteniyê
Dîzik tejî be û agir xweş be wê bifûrit
Dîzikê go ez rinDi m,heskê go di te de di gerim
Dîzike got Ez tijî zerim Hesike got Min tu hemi seh kirî
Dîzka kevanî bişkênit bêdeng e
Dîzkê got;ez tejî zêrim,heskê wê got;min tu hemî seh kirî
Dohn e,li eyare sa deyê
Dohn li çireke û lê serke
Dohnê ji axê girtiyê
Don di eyarê sê de yê
Don li çirê ke û seyra melê ke
Don nekî çirê çire rohnî nade
Done min lisere min di de
Dono don di xwe,Sondo ji berve sond di xwe
Dor bidor e,ne bizor e
Dost di roja teng da belû di be
Dost nade,Di jmin jî nayê
Dostanîya dostê xwe ber de belê dostanîya dostê babe xwe ber nede
Dostê bixêr ji birayê bêxêr çêtir e
Dostê qûnê di jminê serî
Dostên berê wek hespên zîn kirî ne
Dotmamê ji pismamî fêdî kir,dunde li pey xwe nêdît
Dowsên kerê ne filên perêne
Doxîn qêm
Doxîn qewîm
Doxîn sist
Dozî ezim nedozî di zim
Dozî ezim,nedozî di zim
DozîezimnedozîDi zim
Du ber û barê kerî
Du dawet du eydê li cem hev nabin
Du dawet du eydê li cem hev nabin
Du hesp li ser afirekê naçêrin
Du mişk ji quleke derketin,Yekî ji yê Din ra got tu jiku derê teyî
Dû pişk to zivistanê nêdîyarî Got pa nehavîne min gelek rû li ba hewe heyê
Dû serî nakevin beroşekê
Du şiftî,bidestek girtî nabe
Dû tirê wey li mn kezîkurê
Du tişt mirov di Din ezabê,jinbab û dengê dolabê
Du wêne mirov hene,mirov di Din ezabê,jin bab û dengê dolabê
Du zebeş bidestekî nayên girtin
Duber û barê kerî
Duh ji heke derketiyê,îro li mirîske qayîl nabe
Duhnê li eyarî sa deyê
Dujminê babe nabe dostê kurî
Dûjminê te gêrikek be jî dîsa hesabê xwe bike
Dûjminê te gêrikek bejiDi sahesabêxwebike
Dujminê xwe bi esîdê kuşt
Dûma hertiştî heyê,dûma zilmê tune yê
Dunde ji Din ya yê birîn
Dunde lê qelandin
Duparên xizaniyê nezanî yê
Dupişk tu zivistanê ne di yarî Got Pa ne havîne min gelek ru li ba hewe heyê
Dûr be,nûr be
Dûr bi nûr
Dûr bi nur e
Dûr e,kûr e û nayê gotin
Dûr here di rist here
Dûr here,Di rûst were
Dûr here,lê bisaxî vegere
Dûr ve,şirîn ve
Dûrbe,nûrbe
DûrbinureUzakişikliDi r
Dûrbinure–UzakişikliDi r
Durê bide durnasa
Durî çavan,durî di lan
Duro bi nûro
Durrê bide durrnasa
Dûvê kûçik rast nabê
Dûvê sey sê sala bêxin li bilûrê da sala çarê derxin her xwehr e
Duve xwe di pirtepikan de qurçanDi yê
Ê di ziya hingiv bike wê mêş pê ve Din
Ê dîzkê çêke di zane çembil jî pê ve ke
Ê here masiya di vê qûna wî şil bibe
Ê hêştira xwêdî bike,deryê xwe bilind çê di ke
Ê jinê ber de li panîyê nanêre
Ê jinê berde li paniyê nanêre
Ê ku go û kir mêre,ê ku go û nekir nemêre ê ku nego û kir şêr e
Ê ku li hêviya yarê ma heft sala li ber di warê ma
Ê li hespê xelkê,her peyayê
Ê ne di şer de be şêr e
Ê ne di şer de be şêre
Ê ne ji malkênizanibihewalkê
Ê neke,naxwe
Ê rabe cîhê wî,ê bimre jî navê wî di mîne
Ê rabe cihê wi,ê bimre jina wî di mîne
Ebed û ebêdî,her tişt dere li xwe dî
Ecêba li ser ecêban
Ecel, ku bê nade mecal
Ecela bizine hat,wê nanê şivên bixwe
Ecelê biznê tê di çit nanê şivên di xût
Edet û toret nezanîn
Êdî çûyê ber golikan
Êdî destê wî şivê di gire
Êdî li serî ketiyê
Êdî merzel gazî di kine
Êdî seyê wî naxebee
Egela ji te re
Eger axiftin zîv be,neaxiftin zêr e
Eger ez bibim keç,ez di zanim ka ezê doxîna xwe çend cara girê biDi m
Eger xêr bê welatekî wê bigihije hemî cihê welât
Eger xêr bêwelatekî wê bigihîje hemî cîhê welat
Egerbeexwese,jiminrabîstusese
Egerhewese,ewjîbese
Egerhinekmirovkernebin,wêqîmetakerazêde bûn a
Egerkuezbûmkeç,Ez di zanimkaezeçendgileyabavejimdoxînaxwe
Êk toto be êk boto be halê me dê ho be
Ekê biseda,sed bi êkê
Êkê danî ji naxwe,got to çima salek dî naçî kerenga
Êkê di got;mala mine,yê dîgot;warê min e
Êkê şalê xwe da êkê gotê;belê pê ve neçî li sergû
Eklawî je derbas dibe
Êl hebe,êl beg jî heyê
El hodan, el hodan, van şex û meleyan mala me dan
Êl yêman,beg yêman,êl rabû beg winda bû
Elb û eyar şîrê xwe hil girt û çû
Êlê xwe bipîrê girt,pîrê xwe bi êlê girt
Êlê xwe li pîrê girt,pîrê xwe li êlê negirt
Elo Elo were milê babê xwe
Em çûn mala fatê, fatê çû civatê
Em çûn rava masiya,dêlika belek li mehêsiya,kula me yek bû,gihişt sisiya
Em kerûşka beş in
Em ne ji malê kê ne,lê li halê kêne
Em negihîstin we,ma ku hûn bigehejin me
Eme bikin,heya
Emebikin,Wekî heyaro bisekine
Emelên pîrê,nayên bîrê
Emenî birî,ta firî
Emerê çelengdar,xulamî kir ji hakim re sî û sê sal,tu car ji mêrê hakim nekir bawer û îhtîbar
Emirê xwe puç kir
Emrê bedenên amedê kirin
Emrê wê belengazê di ber de qurçimî
Emrêkuçûnededû
Êncî êncî kirin
Eni qelişîn
Enî reş e,parî xweş e
Enîşka xwe pê nîşan di de
Erd birinc be,av rûn be,ku xwêdî tune be zû xelas di be
Erd birinc be,av rûn be,ku xwêdî tune be zû xelas dibe
Erd hişk e,ezman dûr e
Erd hişke,ezman dûr e,xwîn jê nayê
Erd û ezman hejandin
Erd û ezman li hev hatin
Erdê neyara bibûhurtayê
Erdek hişk ezmanek bilind
Erdo veqelişe ez têkevimê
Erê erê ne,gişt kurê kerê ne
Erê erê yê,na nayê,erêna belayê
Erê malşewitî,lê ji mişkan ra jî nema
Ere, Gulê ez ne mele bûm, te ez kirim mele
Ereb û pez,fileh û rez
Ereba xwe daxist gêrê
Ereban tukar ne bûn qûna hêştiran qetran dikin
Erebê çav bi gulîlê ketîyê
Erebe çûyê dar e,hatiyê kar e,nehatiyê erebe bixwe dar e
Erebe ku hatiyê ber parte,bila bar ke
Erş û kursî dizanî,çima goştê bin birincê nizanî
Erul,bû kefîlê Zerzul
Erzan kirrî heban dirrî
Êş hat Şam’ê,ecilhatî mirin
Êşa jîyanê nekêşe,jîyan bixwe êşe
Êşa tilyê êşa laşî hemîyê yê
Esasê li ser berfê bûn
esasê serê sihir bûn
Êşeg,doşeg qet dibe
Esil ne çeltê neqşîne esil firavîne
Eslê jinê jine
Eslîhu,neslîhu
Eşqa dizan şevereş in
Ev aş e,ev jî çirika êş e
Ev bare,ev jî serbar e
Ev çi halê xerab e
Ev çi yê e,hê lolo jî li duyê”
Ev dar ev jî mişar
Ev hevîr,wê hê pir av hilîne
Ev hinDi k e,ez têr naxwim;ev jî zede yê ez naqêdînim”
Ev lêlê yê hê jî lolo mayê
Ev ne cihê dewarên yeksim e
Ev ne fêza dewarên yek sim e
Ev ne gûyê henekan e
Ev nîna yê hê têrnîna li pey re yê
Ev nîne,ev nîne,ev jî ji gundê me nîne
Ev pîvaza mezin, ev nanê genimi ev jî ava cemidî; dîsa jî di bêjin Eliyê Şîno malê xwe naxwe
Eva elifbeyê,he pir li peyê
Êvar e jina gavan bi kar e
Êvarê qûçe,sibê pûçe
EvDi le,nebargule
EvDi lxebûr e, ji rea Xwedê dûr e, koda wî piçûk e, çirnika wî kûr e
EvDi lxebûrejireaXwedê dure,kodawîpiçûke,çirnikawîkure
Eve lawo,min kire meriv û însan,lê niha jî li min zilmê di ke
Eve ve te di vêt li ber be û te di vêt ji ber be
Evleleyê,helolojîmayê
Evnaçemizgîniyawe
EvnesunacîhedewaraYek sime
Evnînayêhêtêrnînaliparayê
Evpîvazamezin,evnanegenimîevjîavacemidî;dîsajîDi bejinEliyêSinomalexwenaxwe
Evrazî bê nişûvî nîn in
Evriyakin,evbertilagiran,gelopiştîminkeyêbixwe
Evrûyêmin,evrûyête
Evrûyêteyîsipî,evrûyêminîres
Evzimanetenubûya,weqijikançavêtederxistana
Ew çi derya yê
Ew çi şîre te da,ew çi pehna te lê da
Ew ezmanê ku mindîtiyê,baran jê nayê
Ew ga raDi kin û golike jî li pey di xin
Ew hewş e lê ne ew rewş e
Ew hewş e,belê ne ew rewş e
Ew jî çilka ji behrê zêde bûyê
Ew jî donê li ser helîsê yê
Ew ji ew hinde xurt e
Ew jî eyba li te veyba veşartiyê
Ew ji qilera darê yê
Ew jî şabaşa li ser serê wî yê
Ew jî şabaşa şevereşan e
Ew jî şewaşa li ser serê wî yê
Ew jî şewaşa şevereşa yê
Ew jî tutika ru erebê yê
Ew jî xapand
Ew karê mirov tî bibe ser avê,tî bîne
Ew mal xirab bibee wa jin tê da bibe
Ew mirî na keve ber wî girî
Ew mirî nakevit li ber wî girî
Ew mirovek baş bû,inşela li wê xwelî li ser wî sivik be
Ew riya te berê xwe dayê ez jê hatime
Ew ruhê di wî qalikî re bikişe
Ew sal e,lê ne ew bihar e
Ew sale belê ne ew bihar e
Ew serê bi ard j êş bê,kes jê bawer nake
Ew serî yê,ew oxir e
Ew tehtê ku te ser da rî baranê şûşt
Ew xem bila bo wî demî be
Ew xem bila ji bo we demebe
Ewan girtin heqe xwe,ez mam li reqê xwe
Eware bûn
Ewê bilind bifrit wê nizim bikevit
Ewê di tirsit ew di pirsit
Ewê di xwazit rûYek reşe,ewê neDi t her du rû reşin
Ewê dîzikê çêke,wê çemil jî pêxe
Ewê hêştira bigrit di vê serdera xanîyê xwe bilind bikit
Ewê ney hinava nayêt pêş çava
Ewê tilya xwe bêxit guhê xwe di zanit ka wê çi bêjit
Ewî ku got rese,tu bibeje spîyê
Ewî ku got sibehe,tu beje evar e
Ewikê, ji xwe şik e
Ewjîbelengazeaqilexweyê
Ewrê giran pişt re sayî di be
Ewrê sorê beyaniyan,gazî di ke karwaniyan, da xwe biDin nihaniyan
Ewteewt kirin
Êxtiyarî dojeha jiyanê yê
Eyarê bênamûsa fireh e
Eyb veşartin
Eyba veşartî bûn
Eyba xelkê tepisiyê,ya min reqisiyê
Eyba xwe bincil di ke
Eyd e,bê qeyde
Eynî berf e,eynî çiftexas e
Eynî jin,wey nî jin,dîsa jin
Eyşik e jixwe sik e
Ez axa tu axa, kî golikan bibe nav baxa
Ez axa tu axa,kê golika bibe nav baxa
Ez bê ez tu bê ez wê kî here ber pez
Ez bi dua çê nebûm ku,bi nifiran jî bimirim
Ez bi te,tu bi min,em tevde bi Xwedê
Ez bûm gur,min malê,Din ê xwar,min çiyî te xwar
Ez cehşika pêçî di kim
Ez çi di bêjim bilûra min çi di bêje
Ez çibikim,kurkê min nesor e
Ez çiqasî ji belayê di revim,bela te linge min di ale
Ez çîya û to çîya kî ji golik ra herit giya
Ez çiya û tu çiya,golik ma bêgiya
Ez çotkê di xrînim da lê zetek hole bibînim
Ez dengek pir tehl di bîzim,gelo tu di zanî çideng e
Ez di bêjim ewr tune,tu di bêjî dê baran bê
Ez di bejim aş yê min e,tu di bêje dora min e
Ez di bejim bibim qeymeqame Gîhadîne,ku ew nebe,gavaniyê Cucane deste min maç di ke
Ez di bejim bira,ew ji min re di beje kirîv
Ez di bêjim bira,tu di bêjî kirîv
Ez di bejim ewr tune,tu di bejî we baran bê
Ez di bêjim nêre,tu di bêjî bidoşe
Ez di bêjim ve hirç to di bêjî ve dews
Ez di bêjim, bibim qaymeqamê Gîhadînê ku ew nebe, gavaniya Cûcanê destê min paç di ke
Ez di bejimezmansayîyê,Tu di bejiwesiliyêbibare
Ez di bejimhirçvayê,ewDi bejereçwayê
Ez di bejimstewre,Tu di bejîbidose
Ez di bejimxuDi mimewDi bejeçendzaroyêntehene
Ez di bem bila ez dewlemend bim,ku ew nebe xizanî deste min maç di ke
Ez di bêm çi û tembûra min di bê çi
Ez di Di mê gula geş,ew di bê bide min kelemê reş
Ez di kim li te di bare
Ez di xwim li te di givire
Ez di xwim nan û avê,Di lê min minetê xwelkê navê
Ez di xwim nan û avê,min mineta kesê navê
Ez di xwim nan û şojî,li ber deriya nabim toltajî
Ez di z berDi di m,Di z min ber nade
Ez di zanim av li ser çi re di çe belê nabêjim
Ez di zanim av li ser çire di çile belê nabejim
Ez di zanim çend ruvî di hûre te de hene
Ez ezim,tu tuyî
Ez geriyam li Şam û Din ê, xelas nebûm ji mirinê
Ez goşt naxwim belê ezê nanê xwe bi ackê
Ez hê di di meşim bela di ghê mi,ez zû di meşim Ez di ghêm bela
Ez hêdî di mesim bêla di gihê min,ez zû di meşim ez di gihêm belayê
Ez hevrîşka bidonim,zu jimin têr di bin
Ez ho di kim dê di mrit ez ho di kim bab di mrit
Ez ji te xelas bim, tu ji emelê xwe xelas nebî
Ez ji te xilas bûm,tu ji emelên xwe xilas nebî
Ez ji tere,tu ji kê re
Ez ji Xwedê daxwaz di kim ku tu derpiyê sor li ber serê xwe nebînî
Ez kelê rojekê bim û ne mangê hezar salî bim
Ez kelê rojekê bim û ne mangê hezar salî bim
Ez ker,tepener
Ez ketim arekî hûr
Ez kevir,tu tevir
Ez kevroşka beş im
Ez kor, tu kor, kî mehînê bibe jor
Ez kor,tu kor,kê mehîr bibe jor
Ez ku bizanibim eze kinge bimirim eze ava xwe germ bikim u kefene xwe bibirim
Ez li ber te,Xwedê li ser te
Ez li daweta di zim,Di z li di ziya peze min e
Ez li erwê di bêjim ku Mêriko înşelah tu qet ran birî û xwîn vereşî
Ez li zik di xim,ew di beje Wey pista min
Ez mer,tu mer,kîyê ji me ser
Ez mîr tu mîr,kê soqilhemîr
Ez mîr û tu mîr wê kî bibe wezîr
Ez nakim mera,kunda nakim dewsa sera
Ez namirim bive derbe,eze bimirim bive kerbê
Ez ne kewê dafika te me
Ez ne kewên davên te me
Ez neyî pirî textim
Ez penêr tu kêr
Ez pîr bûm lê di lê min pîr nebû
Ez pîvazê naxwim,ew di bêje were şekir bixwe
Ez rimim,naçim tê rê
Ez singekî di kutim,tu hebinekî di avejiyê
Ez sirkeke di kutim,tu hespekî lê gire di dî
Ez tirmînî ji te re di bejim,tu yarhezokî li min ve di gerînî
Ez Tirnînî ji tera di bêjim,tuYarhezokê li min veDi gerînî
Ez û ev rewş
Ez xwe bi tehta di girim,ew jî hatiyê xwe bimin di gire
Ez yekî di bejim,tembûraminyekî di beje
Ezê biçim hey got kîyê Ezim,heyne dît ji xwe di zim
Eze bixwim wî xwerdî,tuyê bimirî bi wî derdî
Eze zim,tutuyi
EzezmanaleDi geriyam,lierdeketdestemin
EzhatimdawetatetuhatîDi ziyamin
EzhêdîDi çimbelaDi gihîjemin,zûDi çimEz di gîjimbelayê
Ezî bêbostan im,lê biseqlor im
Ezîz miriyê,gewrî nemiriyê
Ezman di be bihost di jminnabedost
Ezmanê di rêj bela sere xweyê xwe yê
Ezmanê hêşîn bi ser de girtin
Ezmanê şîn ser de girtiyê
Ezmano birîyo sero vehesawo
Ezo ne ezo,destmala gul gevezo
Fala Qereçîya lihev der di keve
Fatê,Yek are jibo civatê
Fatromê agir berda zomê û çû rûnişt li ser komê
Feleka find û finaz, firindê piçûk û baz, geh da me şal û gerdan, ew jî bi minet û naz
Feqîr çûn di ziyê heyv di evar da derket
Feqîr çûn xwe daliqînin dîtin ku dewlemend lidar ba di bin
Feqîr ji lê wma jare çûnkî hizretê wî av û dare
Feqîr li şovê çû dartotin li qûnê çû
Feqîr li şovê çû dartûtin li qûnê çû
Feqîr û jar Wekî par û pêrar
Feqîrbifeqîranrebizewicinwêparsekjêçebin
Feqirçûn xwe daaliqînin dîtin ku dewlemend li dar ba di bin
Feqîro te ji kû anî kedxudayo pîroz be
Feqîrûjar,wekparuperar
Fermana deva hat rûvî bazda
Fermana devan hat,rovî reviyan
Fermana hêştirê derket rovî xwe veşart
Fêrmisk barandin
Ferxekî şêra,şêr e
Ferxekîşêra,şêre
Ferxekîşêra,şêre
Fêtokî li mêran,kenokî li jinan nayê
Feyda gavana siwar bûn a kerayê
Filan kes cila şil e
Filan kes kerê bar e
Filan kes kevirê reş e
Filankes çavpîs e
Filankes cila helisiyê
Filankes di jbijok e
Filankes gelaj e
Filankes gur e ewî di yê
Filankes hirçê dehlê yê
Filankes kevirê binê bîrê yê
Filankes manga biga yê
Filankes mirîşka gêj e
Filankes miya fisine yê
Filankes neynûg tune xwe pê bixwirîne
Filankes zaca Helebê yê,teniya bi don e
Filankesê qey kezeba gur xwariyê
Filankeso bûyê gurê devbixwîn
Filankeso çav li der e
Filankeso çav li roja reş e
Filankeso di bêjî qey qîza bikeziyê
Filankeso koremar e
Filankeso mêş jê naêşe
Filankeso reşikê şevê yê
Fileh gotiyê xwezî aqilê Kurda ê pêşîn li serê tajiya min,ê paşîn li serê min bûya
Filîtê Qutoyê,ji belayan xalî nabe
filitî,zor ji destê Apê Sidîq filitî
Fillehê yekrû çêtir e ji misilmanê durû
Fira mirîşkê ta kadîn e
Firaqên xwe arizî kirin
firşika yekî xistin qûnê
Fistanê qîza sor e,çavê xorta kor e
Fît mane bixemayê bêlêv
Fîtfîta min e
Fîtika Hesoyê Hewêrî yê
Forsa yekî kirin qûnê
Ga bike ga bixwe,lê tane û tolik wê çi bixwin
Ga di be cem kerê
Ga di keve kêr lê pir di bin
Ga di kirim di be golik,genim di çînim di be şolik
Ga di mire çerm di mîne,mêr di mire nav di mîne
Ga guhirande bizine,bizin jî guhurande mirîşkê
Ga ket,boçik li xwêdî
Ga mir,kêr pir
Ga ra di kin,golikan li pey di xin
Ga û golik tev der dane
Galgala ket nav dev û di rana,wê bigere li bajar û şaristana
Gan li Gewro û curm li Îso
Gana bi kîrê xelkê bê pare yê
Ganek e,fenek e
Garan hat zevîyê jina gavan ji nû bezî teşiyê
Garis gul bû tevîk baran jî lê hat Yek car şil û mil bû
Garis û gul bû baran ser de barî şil û mil bû
Garise hûr ji kefa destê wî narije
Garisê xwe nede ser werisê wî
Gava dê bibe damarî,bav di be filê kavarî
Gava dewlet birêse,ga golikê di alêse
Gava eclê gêleyê were bask pê ve tê
Gava ga mir,kêr li ser di bin pir
Gava gotin di jmin hat,kor got min siYek dît,kerr got min hesek bihîst kul got birevin
Gava ku ez ciwan bûm,bi tîr û kevan bûm;paşê ez kal bûm,bendewarê nanê şikevan bûm
Gava ku mirov bixelkê nikaribe,bixwe di kare
Gava kuçik beziya gur,gur mir
Gava mêvan tên,behra xwe jî bixwe re tînin
Gava xêr di bare guyê sêwiyan tê
Gava Xwedê bide ha ra keve,ha ra keve,gava nede ha li ba keve,ha li ba keve
Gava Xwedê ji yekî re lê v tîne nabêje tu kurê keyî
Gavan ber bi male,jina gavan şixulkar e
Gavan hat zeviyê,jina gavan nû bezî tesiyê
Gavan xeyidî nanê xwe berhev nekir,hew di zanibû gunDi yê hevûdu qir bikin
Gavan xeyidî neçû ber garanê,hew dazinibû dewarê li bestê bimîne
Gayê bor ra fîtik mane yê
Gayê çê biboran,mêrê çê bixeberan
Gayê cot neDi kir,mirîbayê minê minê di kir
Gayê cote,lê belê cot nake
Gayê min e,ez xûy û xisletên wî di zanim
Gayê qermo biheft çermo
Gayê reşo ku dera te di êşê kerşo
Gayê reşo te çi xwariyêTirşo
Gayê sor sortiya xwe ber nade
Gayê xurt,malê cot e
Gayê zexel e timî li mexel e
Gayek mir kêr li ser di bin pir
Gayek mir kêr li ser pir di bin
Gayek û nanek li ba wî Yek e
Gayek û sêvek li ba wî Yek e
Gayîn li Gewro cirm li Camêr
Gayîn li Muso cirm li Îso
Gaz jî di destê te de yê, kelefa caw jî,çawa di pîvî bipîve
Gaziya dûv siwaran,nagihîje xweyê xwe
gazîya li dûv gurî
Gazîya li dûv gurî yê
Gê cot neDi kir mirebê minê minê di kir
Gede,gûde bûn
Geh tîr di ke,geh rehn di ke
Gelê kû jinê wan nezanin,mêrê wan bindest û xezanin
Gelekan nede bi hendekan
Ger bê malê ,malxêyê malê,neyê malê qeda salê
Ger bimîne,jibo min e
ger di xwezî bizanî her bipirse ji xwedanî
Ger ev mak e golik pak e
Ger gur xweriyê,pûrt bimîne baş e
Ger mirov xiraba nebîne,başa bibîr nayine
Ger miya bi hirî bûya wê li nav kêrî bûya
Ger nanê pehtî tu siltanê ser textî
Ger ne fend e,ev çi dar û bend e
Ger nizanî ,bipirse ji ciranî
Ger şax birûstana li poşîmanî,ê min bigihiştana ezmanî
Ger şer li şovê ,wê gavê,gengeşê bênderê nave
Ger tu nizanî, bipirse ji cîranî
Ger xêr ji malê here,nehewce yê mizgeftê yê
Gêre bigolikan nabe
Gere Çar lîtir qûna mere hebe,mera kari be bi Çarqurişa tê de cî bidê
Gêre ji navê kurê çê kir vêca dora navê babêyê
Geriyam li Din ê,xilas nebûm ji mirinê
Germ e,cilik şerm e,sar e,cilik star e
Germ germa tuyan e,kêf kêfa rûtan e
Germe,kel û cil şerm e,sar e,kel û cil yar e
Gewriya rûsarê,tê da çi çû xwarê,çi neçû xwarê
Gîha di bin kêvir de namîne
Gîha li ber gur e,goşt li ber berxê yê
Gîhiştî meke merheba,ji xwe re tîne heft heba
Gileya bigûyê,ne bidestan ne bidevan tê vekirin
Gilî dandestêYekî
Gilî heyê,gilîkir tuneyê
Gilî jê derxistin
Gilî te de neçûn
Gilî û gazinên xwe li hevkirin
Giliya jê derdixe
Giliyê xwe zane bûn
Giliyekî wisa bibêje,bila sêl nanê te bipêje
Giliyên ku porê mirov pê spîbûyî gotin
Giliyên wî li rûyê xistin
Giliyên wisa di beje ku pê porê mirov sipî di be
Giliyên xerab gotin
Giliyên yekî li rûyê wî xistin
Gilogapanî bûn
Gilp gilpî xweş bû,gilp gilpî nexweş bû
Gindorê geskî,bavê bidestkî
Ginegin kirin
Gir be da tu giravî bî
Gir jê girtin
Gira xwe têdan
Giran bûn
Giran xeberdan
Giranbiha bûn
Giraniya xwe danî ser
Giraniya xwe dayîn ser
Giraniyekê biser yekî de girtin
Girar bixwê,xwê beem
Girar xweş e,geh li mala we,geh li mala me
Girara ku para min netê de be,bila jehr tê de be
Girara ku para min tev tune be,bila serî kîsa di nav da be
Girara Leylo lepeyî,em di êvar de li peyî
Girara pîra nakele
Girara pîrkevaniyan şor e nayê xwarin
Girara rehn ji daniyên kêm e
Girara rehn ji kêmdanû yê
Girara ser bi dewe,Di xwî,nexwî ew e
Girara xwe di devê xwe de çê kirin
Girê di nava çiyayan de
Gire gire,bar hilgire
Girê li pişt ketin
Girê te netemire
Gire û beriyên yekî ji xelkê re man
Girê xwe avêtin hunDi r
Girê xwe bidestê xwe ve mirandin
Girê xwe bidestên min derman neke
Gire xwe pe desten min derman neke
Girê xwe pê xurandin
Girê xwe têdan
Girêdayî hevûdin bûn
Girêk ketin qirika yekî
Girêk li pişt heçikê ketin
Girêka wî pişt heçikê ket
Girêka xwe bi destê xwe venekî kes ji te ra venakit
Girêka xwe bidestê xwe vekirin
Girêya bi destan vebe,hewceya di danan nake
Girî di gewriyaYekîde bûn gilok
Girî di qirikêdeman
Girîng girtin
Girîng girtin
Girîng negirtin
Girmegirmî kirin
Girmînîjêanîn
Girniîmyadefê bûn
Girt mhiklan ser xWe
Girtî bişîrî,bernadê bipîrî
Girtiyo,kuştiyo,di ber xelkê de
Girya bi desta ve be hewcey di dana neke
Gîsikênparhevrû bûn
Gîsinê di çavê xwe de nabîne,belê derziya hûr di çavên hevalê xwe de di bîne
Gîsk di bêje Çirtûçirt sibatokê,ez gihame adarokê,bezê kevnê di kuwarokê
Gişk di gûna hevde bûn
Gişk ji qûnekê ketin
Gîskê par hevûrî yê
Gîsnê xwe lê xistin
Gişt birêbirêne,gişt kurê Mistefê ne
Giv giv ji pêvedanê nexweştir e
Givîk jimartin
Givir û goşt bûn
Giya di bin kevir de namîne
Giya li ber gur e,goşt li ber kavirê yê
Giya li ser kokê xwe di rûze
Gîya li ser repnê xwe hişîn di be
Giya li ser ripinê xwe di rûze
Giyayê hewşê tehl e
Giyayê qeracan,malê muhtacan
Gizîr e xweş mîr e
Gizîr e xweş wezîr e
Go Erebê çima quzê te reş e,go malê minê ve
Go kelkelo ku de ,go ba ku de ez wê de
Go kerengo warê te go ba zane
Go ziyaretê min gelek caran biderewa bi te sondxwar,go min jî gelek caran mala te xera kiriyê,lê tu bi xwe nizanî
Golik e,Di çe li cem gayê mezin rêx di ke
Golik navê naxirekî xerab di ke
Golik tune bimije,xesû tune bikuje
Golika liber benê meyê
Golikê beş,ma li ber devê deriyê reş
Golikê beş,ma li devê deriyê reş
Golikê malê ji gayê malê natirsê
Golikê sor o,te çi xwariyê
Golikek navên axirekî xerab di ke
Golikên ber çêlekan,ra bûn e,Di bêjin em ga ne
Golikên me serê xwe li dî waran di xin,Di bêjin Em jî ga ne”
Golkek navê garankê xerab di ke
Gor bigor herin ser ava şor
Gor lê teng bûn
Gora hev kolan
Gora xwe bidestê xwe kolan
Gora yekî kolan
Gorbihîştî bûn
Gorcehenem bûn
Gorcehenemî bûn
Gorcehimî bûn
Gorcennetî bûn
Gordojehî bûn
Gordojeyî bûn
Gorî mak e,golik pak e
Gorî makê,golik pakê
Gornapişkî bûn
Gornebaşê goristanan bûn
Goşt dê wena yê
Goşt girtin
Goşt hiştiyê, bi pey serpiyan ketiyê
Goşt li ser post tê hûr kirin
Goşt li ser postê yekî hûr kirin
Goştê berazan naxwe lê pariyê xwe di nav avşorê da tîne
Goştê berxan e,li ber çavan e
Goştê cane yekî xwarin
Goştê canê yekî xwarin
Goştê ciwanan di xwî tu zanî,goşte pîra di xwî tuzanî di lê te ku di şewite tirşikan jî di xwî tu zanî
Goştê di ziyê naxwe Iê pariyê xwe di avşorê de di ke
Gostê ga yê,li pêş çava yê
Goştê genî di zikê xwedî de
Goştê hev cûtin
Goşte mêran ne bi kêşan û pîvan e
Goştê min şor e,li xelkê xweş nayêm
Goştê min şore,li xelkê xweş nayê
Goştê paDi şah,nanê wezîr,yê Din kizîr û mizîr
Goştê serê hev xwarin
Goştê yekî çûn,hestî man
Goşte yekî cûtin
Goştê yekî şor bûn
Goştê yekî xwarin,hestî man
Goştik di xwe,donik naxwe
Got Bavo ez ê te bifiroşim Got Lawo mirov qet bavê xwe di firoşe Got Bavo ez ê bûhaYek wisa bibêjim ku tu kes nikaribe te bistîne
Got Apo jina te kevn e Got Ji minetan çêtir e
Got Apo segan tu girtî go Lawo apo çi seg e
Got Apo seyan tu girtî Go Lawo apo çi seyê
Got ‚Apo, şorbeya we pir xweş e‘ Got ‚Lawo rojekê li mala me, rojekê li mala we‘
Got bavo heke li hêviya Xwedê bimaya,mêla wê hê gelekî biDi ya min re bûya
Got Bavo hirçe hek kir Got Lawo hirç heywanek no yê,hek kir hek kir
Got Bavo min di zek girtiyê Got Lawo berde Got Bavo ez wî ber di Di m,ew min bernade
Got Bira weleh min nave tu bimirî,lê belê nmn di ve,her daîm koDi ka parsê li dest te be
Got Biro duh ji îro çetiro
Got çavê te kê der xist Got merivê min derxist got Lewma wisa kûr derxistiyê
Got çima rihê xwe kur nakî got di lê min biqûnê nexweş e
Got dayê tu çima min di hejînî got lawo Yek jî dayê di hejîne
Got derb li zikê min da min got ax pişta min
Got ez ji kuçike xwe hînî meraniyê bûm
Got ez ku bibim dengbêj,ger e biçavê axa li xwe binêrim
Got Ez li zikê te di xim, tu di bêjî, wey pişta min Got ‚Wekî kesek li pişta min hebûya te nikaribû li zikê min bixista
Got ez li zikê te di xim,tu di bejî wey pişta min
Got ez te bikim mîr got na min bike kizîr
Got ezê sihkê çe bikim bû ereq
Got ha got;got çi got got kerê kinDi r kot
Got hirçê tu ji ku têyî got Ji kayê got kuDi kê tu ji ku têyî got Ji şûna
Got Kanê gilîvan Got Qurbana te û wî zimanî,te ev kurmanciya delal ji ku anî
got kê çavê te derxist got merivê min got lewma wisa kûr derxistiyê
Got Kê Din ya dot got Yek û kirî û firot”
Got Kê Din ya dotGotYek irî û firot
Got Kê mirî vegerandin ”got yên ku çûn serxweşiyê
Got kê mirî zivirandin got yên ku di l azirandin
Got Keçelo te serê xwe şûşt Got Min vegirt jî
Got Keçelo tesere xwe şustGot Min huna jî
Got Kewo,ku der xweş eGot Erdê ku ez lê bûm ferxe”
Got Kîjan millet başe Got Mirovê baş baş e
Got kitkê gûyê te derman e dema rît ax da ser
Got kitkê guyê te dermane dema rît ax daser
Got kûçik çêtir e,anberaz got nelet li her duyan jî be
Got ‚Kûçiko te çi kir bi xwe kir te simek bir, lê linge xwe jî ji vir kir‘
Got lawo apê te gelek gêdûkên giran dîtine
Got lawo min ji te re negot heviya Xwedê bihêle Got bavo heke heviya Xwedê bima,Mele wê hê gelekî di ya min biga
Got Mal bigûyo Got Çi bikim kebanî ji mala te yê
Got Malo Xwedê bi te re Got XweDi yê min jî
Got Mêro,gule li te keve”Got Ma heke ji ber tifingê ra be
Got Mêvano,tu bi riya xwe ya sibê Got xwîşka Guharê,ardê kewarê,emê tev bixwin heta biharê
Got Mirtivo,bistire Got Tiliya min kule
Got ne ji ber wî ra bûm,ji ber pora wî ya spî rabûm
Got Of,of bire min,zoq ne tişte,Ie kevirê hemû li pişte
Got pîre tu ji careke re çawayî got çi zanim,li pêş malan e
Got Te Din ya çawa dît got Wekî di lê xwe
Got Tu cameriyê ji kê hîn bûyî got Ji necameran
Got Tu çawa bûyî hekîm got ez birîndar bûm loma bûm hekîm
Got tu ji çi ew qas camerî got ji ber necameran
Got tu ji çi ew qas camerî got ji necameran
Got Wekî kes li pişta min hebûya,te nikarî bû li min xista
Got Wekî min li dîkê xwe bipirsiya,gayê min neDi çû
Got xuşkê tu bi Xudê kî,ka ji xwe der xe, bi xe di min de
Got xweşxeber e,lê min jê nebawer e
Got yên ku çûn ser xweşiyê
Got Ziyaretê, min gelek caran bi te derew sond xwar, te tiştek bi min nekir Got min jî gelek caran mala te xerab kir, haya te jê tune
Got,kûçiko te çikir,bi xwe kir te simek bir,lê lingê xwe jî ji vir kir
Gotin ‘Kul hatiyê gund wê ji her malê du kesan bibe ‚ Hemû kesî li çavên xulam nihêrî Xularn got ‚Belê Yek ez lê ka yê Din
Gotin anîn rûyê yekî
Gotin anîn ser
Gotin baDi lhewa çûn
Gotin baş e,baş e,çû bi serê darê de rî
Gotin baş e,baş e,çû di curnê gund de rî
Gotin bavê te ji birçînan mir got we jê re şorbeya birincê çêbikira
Gotin Bavê te ji nêz da mir Got Ka hebû ku min nedayê
Gotin Bavê te siwaran kuşt yan peyan Gotî Her kuştin,çi siwar û çi peya
Gotin Bavê te siyaran kuşt an peyan got Ew ku kuştin,ha siyaran ha peyan
Gotin beje negot,pey da çû li ser aringê got
Gotin bêje,negot dûre bixwe got û denge xwe nebirî
Gotin betalî mêrkuj e,ha mêrkuj e heta ku betal mêrek kuşt
Gotin birayê te bû axa got ji min re çi,jina wî bû xatûn
Gotin Birayê te mirovekî çawa yê got Min pere hevaltî nekiriyê
Gotin bûhurîn
Gotin cihû were em te têxin cinnetê ,ne wele îro şemî yê
Gotin cilfe malan barkir got derziya min li serê min ra yê
Gotin çirpandin guhên yekî
Gotin delalo delalo çû bi çaviYek aniyê de rî
Gotin di devê yekî de nesekinîn
Gotin di serê yekî de neçûn
Gotin di dêv de hîştin
Gotin di rêj kirin
Gotin di xwe de nebihartin
Gotin em te têxin cinetê got roj nexweş e
Gotin gelekî girîng bûn
Gotin gerandin
Gotin gogelîsk cîhe te kî der e got ba di zane
Gotin Gurî çima porê te tune Got Porê xaltika min gur e
Gotin guriyo te şûşt got min hilmaşt jî
Gotin Guro emê te bikin şivanê berxan Got Ez ji siûda xwe nebawerim
Gotin guro here ber berxan got lingê min di êşe
Gotin hatin rûyê yekî
Gotin hêstirê navê bavê teçiyê got navê di ya min mehîn e
Gotin Horê rebenê,te çidît Got her çi dît,min dît
Gotin Horê rebenê,te çidît,got ên min dîtin qet nepirse
Gotin jê re tune bûn
Gotin ji dêv girtin
Gotin ji lêv der ketin
Gotin ji mirdaran,spî ji qerpalan
Gotin Jina te zehf di gere got çira nexwe ez rojekê di mala xwe de nabînim
Gotin ‚Jina te zehf di gere Got ‚Derewan mekin, heke wisa bûya a rojekî jî bihata mala min
Gotin jûjî were ser xalîçeyê got zivir e û gij e
Gotin kê mal ava kir got mêvan
Gotin kê mirî rakir gotin mazûvan
Gotin kelkele tu li ku di mînî got ba di zane
Gotin kelkelo cihê te ku der e got ba di zane
Gotin kero cehşek ji te re çebû got bare min li min e
Gotin kero dehşek ji te re çê bû got barê min,li min e
Gotin Kero ji te re dehşek bû got alifê min kêm bû,barê min zêde bû
Gotin Kero rêza te çiye kerê boça xwe hilda û ziriya
Gotin Kero,were em te bibin cinetê got ma givzonek li wir hene
Gotin kêrta kêvir bûn
Gotin ketin nav dest û piyan
Gotin kirin guhar û kirin guhê xwe
Gotin kirin xwarê
Gotin Kîso tu çima pîsî got xwedê li eniya min wisa nivîsî
Gotin koro çi di xwazî got çavek ronî,girarek têrrûn
Gotin Koro te çi divê got çavek jîr,
Gotin Koro te çi divê got du çavên çê
Gotin Kul hatiyê gund wê ji her malê du kesan bibe Hemî kesî çavê xwe berdan xulamê malê,xulamî got Yek ez ,lê yê Din
Gotin kûsî tu çima wisa pîsî got xwedê rojgara min wisa nivîsî
Gotin lê giran hatin
Gotin li ber gotinê xistin
Gotin li erdê neman
Gotin mirîşkê Tu kedî an kovî got ez hevalê xwe di serê bistê de di bînim
Gotin nehanîn ser xwe
Gotin pê de neçûn
Gotin pê neman
Gotin pê re çûn gorê
Gotin Pisîka xalo hate te,ha pisîka xalo hate te got ca berDin bila pisîka xalo bê min lo
Gotin Pisîkê gûyê te derman e pisîkê rî xist xerman e
Gotin pisîke gûyê te derman e,rî û veşart
Gotin Pişo gûyê te derman e firiya çû ezman e
Gotin Pişo gûyê te derman e Got na hê bir mane
Gotin Pişo,Di ya te yan bavê te got miyaw miyaw
Gotin piyala mîr ketiyê,şikest yan kupiya got hey deng jê hat
Gotin Qehpe tu çima ber nagirî Got Yek çeDi ke yekî Din xera di ke
Gotin qelaptin
Gotin Qijikê zîrça te derman e firiya çû ezman e
Gotin rovî Me tu kirî mîrê mirîşkan got ez ji siûda xwe ne bawerim
Gotin Rûto,malan bar kir Got Teyşta min li piçenga min e
Gotin Seyo,tu çima di reyî got ez ji gur di tirsim
Gotin Singo çima tu xweş bi dîwêr de di çî got Ji zora pişta xwe
Gotin te çiqasî emir kir got bi qasî vê demê
Gotin terziyo malan barkir got derziya min biserê min ve yê
Gotin tu ji kuyî got ez hê nezewicîme
Gotin vala çûn
Gotin xwarin
Gotin,delalî delalî,çû di serê kaniyê de rî
Gotin,here aş,çû aşvan kuşt
Gotin;Betalî mêrkuj e ha merkuj e,ha ku mêrek kuşt
Gotina bikeve nava du lêvan di keve nava du gundan
Gotina gêziyê derbas bûn ,ya yekî derbas ne bûn
Gotina ku nayê xwarin,gotin
Gotina min li mala min e
Gotina rast bimirov nexweş tê
Gotina rast sondê naxwaze
Gotina siba û êvara nabe yek
Gotina xwe bicih anîn
Gotina xwe derbas nekirin
Gotina xwe gotin
Gotina xwe kirin
Gotina xwe kirin yek
Gotina xwe li rûyê yekî gotin
Gotina xwe nedan paş
Gotina xwe nehildan,nedanîn
Gotina xwe teqilandin
Gotina xwe texsîr nekirin
Gotina xwe xwarin
Gotina xweş bihara di lan e
Gotina xweş bûhara di la yê
Gotina xweş bûhara di lane
Gotina yekî belav bûn
Gotina yekî bihurîn
Gotina yekî birîn
Gotina yekî di dêv de bûn
Gotina yekî di paşne de bûn
Gotina yekî kêrta kêvir bûn
Gotina yekî kirin dêst
Gotina yekî li erdê xistin
Gotina yekî li ser ziman bûn
Gotina yekî li telê yekî ketin
Gotina yekî pêpes kirin
Gotina yekî pere nekirin
Gotina yekî qut kirin
Gotinan ji ku der tînî
Gotine qehbik tu çire ber nagirî,goityê heta Yek çê di ke dehe xirab di kin
Gotinek tê de neçûn
Gotinên fişarde kirin
Gotinên giran gotin
Gotinên mezina neqşên li beran e
Gotinên nêdîtî û nebînayî kirin
Gotinên sar kirin
Gotinên tehl gotin
Gotinên tehl û nexweş gotin
Gotinên tew kirin
Gotinen wî bi heft bar hingiv ve nayê xwarin
Gotinên yekî bi heft bar hingiv nehatin xwarin
Gotinên yekî cihê xwe girtin
Gotinên yekî daqurtandin
Gotinên yekî di bêjin gaqul de çûn
Gotinên yekî hevdu negirtin
Gotinên yekî li hev ne nihêrîn
Gotinên yekî pînekirin
Gotinên yekî serê xwe negirtin
Gotnê êvara di kevin qulê dîwara
Govend gerandin
Govend gerîn
Goviyê rovî dûvê rovî yê
Goviyê rovî dûvî wî yê
Gozik bi rêya avê ve di şikê
Gozik teze, av tezî
Gozikê nû yê, ava tezî yê
Gû bi rêxê kirin
Gû bifisa namehilit
Gû di dil de kelîn
Gû di nav de kirin
Gû di xwe dan
Gû di xwe de xistin qawût
Gû ji miriyan deyn kirin
Gû ji rêxê re di bêje delala ber di lê min
Gû ketiyê nav kar
Gu kirin nav kaxa
Gû kirin nav kaxan
Gû li rûyan barîn
Gû li rûyê mirov di Din ,neynike jî di Din ber
Gû tê ser gûyê,Di bêje Merheba qelender
Gû tev aqilYekî bûn
Gû xwarin
Gû xwarin li parê ketin
Gû xwarin,tevî heft bavê xwe
Guh çûn
Guh ker bûyê,ziman lal bûyê
Guh lê mezin bûn
Guh lê nedan
Guh lê nenayin
Guh lê sist kirin
Guh lê xewt bûn
Guh nede mirovê nezan da ne bî peşêman
Guh nede yê nezan, da nebî peşêman
Guh pê nekirin
Guh qirîn
Guh qul bûn
Guhdapêlîkirin
Guhdarî nekir
Guhdarîkirin
Guhdayîn
GuhDi rêj ji boziyan dayîna xweDi yê xwe gever bûn a xwe di xwaze
Guhê gura nîsanî hevûDin dan
Guhê wî di livin
Guhê wî hêj li ser çingêna şûjinê yê
Guhe wî hej li ser çingîniya sûjine yê
Guhê wî kişandin
Guhê xwe bi de min belê, çavê xwe ne ke min
Guhê xwe dan
Guhê xwe dan hinekên Din
Guhê xwe dayîn
Guhê xwe dayîn pişt xwe
Guhê xwe dayîn ser
Guhê yekî badan
Guhê yekî gêj kirin
Guhê yekî jê zingînî nekirin
Guhê yekî kişandin
Guhê yekî li ser bûn
Guhê yekî li ser çingîniya şûjinê bûn
Guhê yekî seqirîn
GuhegurapemenîsanDi de
Guhêkerdayînaber
Guhekkirinserad,Yek kirinbêjing
Guhên şeytanî ker bûn
Guhên xwe bel kirin
Guhên xwe dagirtin
Guhên xwe fît kirin
Guhên xwe jê re girtin
Guhên xwe miç kirin
Guhên xwe miçiqandin
Guhên xwe tûj kirin
Guhên xwe vekirin
Guhên yekî di rêj bûn
Guhên yekî giran bûn
Guhên yekî livîn
Gujînî biguhên yekî ketin
Gujînî jê anîn
Gul bêstrî nabe
Gul dêrandin
Gul ew gul bû baran jî lê hat şil bû
Gul ji rûyê yekî barîn
Gul ji sergo yê
Gul ji stirîyan di bin û stirî jî ji gulan di bin
Gul li gulê Din êre sor di be
Gul peqîn
Gul ve bûn ,geş bûn
Gula biDin gulnasan
Gula corî wêvde torî
Gula eniya yekî çilmisîn
Gula geş bî, neçilmisî
Gula geş bî,neçilmisî
Gula geş,dane ber pozê kera reş
Gula min berê gul bû baranê lê kir şil bû
Gula yekî çilmisîn
Gulan e,dew li cem hemiyan e
Gulan e,şingîniya dasan e
Gule baran kirin
Gule li ser kevçika di l ketin
Gulê memir,bihar tê
Gulê were ser tûyan
Gulê wisa di bêje,ka evdal çi di bêje
Gulên sor avêtin rûçikê yekî
Guleya Şems lêketin
Gulgulî ji mafûrê kêm e
Gulî beliqandin
Gulî çûn
Gulî dan gotinan
Gulî dan nava di lê xwe
Gulî di rêje,aqilî qirêje
Gulî ker kirin
Gulî lê birin
Gulî lê genandin
Gulî lê nekirin
Gulî li qirika Yek ê gerîn
Guliya jinê,rewşa dinê
Guliya xwe di eser bira de jê kirin
Guliyên xwe kur kirin
Guliyên Yek ê bi heft kêran û heft dûzanan jê kirin
Guman pê ne bûn
Gumana îmanê tê de tune bûn
Gumana xwe jê birîn
Gumana yekî çûyîn yekî
Gûn lê zer bûn
Gûn xweş bûn
Gund bê sergîn nabin
Gund bêsergûf nîne
Gund û bajar li bin guhê hev xistin
Gundê bê rez,konê bêpez,mirovê di bêjê ez û ez,hemî ne tu tişt e
Gundek e kunDi rek e
Gundek e û gindorek e
Gundek e,gindorek e
Gundek e,qilorek e
Gundek e,rindek e
Gundeke,qilorekeke
Gundeke,rindeke
Gundî nabin cindî
Guneh ji stû der ketin
Guneh li stûyê gotiyan bûn
Guneh pê hatin
Guneh pê hatin
Guneh standin
Gunehê gawiran pê hatin
Gunehê xwe bixwe anîn
Gunehe xwe jî bideyn nade
Gunehê xwe jî bideyn nedan
Gunehê xwe pê anîn
Gunehê Xwedê pê hatin
Gunehê yekî hildan
Gunehê yekî hildan
Gunehê yekî kişandin
Gunehê yekî xistin stûyê xwe
Gur bûn e ser,ma qiyamet e
Gur bixwin ew pê re heval e
Gur bûn seyêqiyamete
Gur di ser re baz dan
Gur di bêje şeva reş e,şûva reş e,mîha qer e,berx li ber,ji hev di kim der e
Gur di beje şevareş,mîha qer,berx li ber ji hev di kim der
Gur di bêje heta kuştina heft pezan hosiya bavê min e,ji wir bi şûn de mêraniya min e
Gur di kujin qijik di xwin
Gur di malê ketin
Gur girtin û şîretkirin,got zu bibejin,paşiya kerî ji destê min çû
Gur got te li pîreka xwe bixista, wê jî li qîza xwe bixista, hinek mû birista, lingê kerê reş bixista, min jî li van pesaran ew nekuşta
Gur got hevalo,germ ne ev germ e,dema ku xweDi yê golikan da ser me,Hevraz û nişîv da ber me a wê çaxê germ e
Gur gote se behna xwe bide min Se gote Ku biDi me te,tuyê Din ya yê talan bikî
Gur Gotin
Gur hata di yara,hewar kete hezara
Gur hate di yaran,hewar kete hezaran
Gur hate diyara,delil li halê jara
Gur hate diyaran,delîl hate jaran
Gur hate nav malan,wey li halê feqîr û jaran
Gur hate navmalan,wey li halê feqîr û jaran
Gur hay ji zexma xwe hebûya we Din e xera bikira
Gur ji baranê beirsiya,wê ji xwe re kurk çêkira
Gur ji birçî bûn a nikaribû rê ve here,Di gotin Mîratî wisa xwariYek u
Gur ji birçî bûn an nikaribû bi rê ve here,Di gotin Mîratî wisa xwariYek u nikare di bin zikê xwe de birê ve here
Gur kerê Hesen xwariyê,ne gazî yê ne hewar e
Gur ket nav pêz,gûyê şivên hat
Gur kete nav pêz, seg li keleşan di geriyan
Gur kirin şivanê pêz
Gur mir,rovî li meydanê govend kişand
Gur û hirç bûn destbira,Din ya bû Mehdî zeman
Guran aqil yekî xwarin
Guran kera bavê xwarin
Guran kerê Hesen xwariyê,negazîyê ne hewar e
Guran meydan xwarin
Guran xwariyê hirç mane
Guraxwaranpurtjibimînebase
GurçiDi zanedevebûhaDi ke
Gurê heft çiyayan bûn
Gurê kerê girêdayî bûn
Gurê ku derê nêwî
Gurê ku neDi jminê mine,bila hezar salî bijî
Gurê reş,seyê sor li vir e
Gurê serê çiya mirin
Gurê sor o,seyê reş li vir e
Guregur kirin
Gurg û mih li ser kelekê,Di lê wî çû goştê
Gurgê betal çû makerê Şixûl ve
Gurgê li kevlê mihê dayê
Gurgî pûte ji baranê he bûya,wê komtîlkek ji xwe re çê kir bûya
Gurgî xwarî pûrt jî bimînit başe
Gurî bi du parîya namirit
Gurî pîr di be ,Di be lêboka seyan
Gurî pir di be,Di be pê lêhvokê sa
Gurmînî jê anîn
Gurmînî jê hatin
Gurniyê pêdan
Guro bila tu gur bûyayî,bila te pêşî golika min bixwara
Guro hejaro
Guro hejaro Mêrdîn
Guro hijaro
Guro nemire bihar hat
Guro vexwe,qijikê bixwe
Guro,bila tu gur bûyayî bila te berê kera min bixwara
Gurobilatugurbiyayî,bilategolikaminbixwara
Gurohijaro
Gurovexe,qijikebixwe
Guruhirç bûn destbira,Din ya bûmehdîzeman
Gurz li gûzikê xisitin
Gurzê serê lodê bûn
Gut bûn nav derd û kulan
Gûyê gewro,li rûyê gewro
Gûyê gûxwaran xwarin
Gûyê hevdu xwarin
Gûyê hişk di cûn di cûn,heniya mirov di Din
Gûyê hişk dicûn dicûn,li eniya mirov didin
Guyê mişkan di qulikên dîwaran de pir in
Gûyê serê sibe hê bûn
Gûyê xwe bêhn kirin
Gûyê xwe hişk di ke,ser sêlê di pêje û di xwe
Gûyê xwe hişk kirin û xwarin
Gûyê xwe xwarin
Gûyê yekî xwarin
Gûz dan jimartin
Gûz li hev par ve kirin
Gûza hindê xwarin
Gûzan lê neketin
Gûzê xwe hesab dike, şevê xelke hesab nake
Gûzên pûç li ser serê min dişkênin
Guzên pûç li ser sere wî di şkên
Gûzên pûç li ser serî şikênandin
Gûzên xwe bimirov dan jimartin
Gûzên xwe hesab di ke,sêvên xelkê hesab nake
Ha cer li ber,ha ber li cer wê cer di şkê her
Ha dev got,haqûnê got
Ha di kim dê di mire ho di kim bav di mire
Ha Elo,ha Welo xwar
Ha Hesen Keçel,ha Keçel Hesen
Ha kevir li cêr ket,ha cer likêvir ket
Ha kulî xwar,ha Qulî xwar
Ha li êş,ha li kêş
Ha li Mûşâ,ha li pişta dergûşê
Ha vir de ha wê de
Hacanan gû dikin fincanan,ne dixwin ne didin cîranan
Hacanan,ne dixwin,ne didin cîranan
hakîmê nefsa xwe ne bûn
Hal bûn ahalê qolo
Hal û wext xweş bûn
Hal û xatirê yekî pirsîn
Hal xweş bûn
Halê me ne tu hal e ,kirina te jî serbar e
halê me nebesî meyê,yê te serbar e
Halê wî bûyê halê qolo
Halê yekî ne tu hal bûn
HalhalPiticarckexwarincyclizonanan
Halî hazir,Hezretî Xizir
HaliMûşê,halipiştdergûşê
Han di kim dê di mire,hê di kim bav di mire
Har bûn
Har û dîn bûn
Hasil çû Mûsil
Hasil gîhayê Mûsil
Hasil ji Mûsil derbas bûn
Hasil ji Mûsil derbas bûn
Hasil,giha Mûsil
Hasil,giha Mûsil
Hasnî li Mûsilê nesikinîn
Hat Hemoyo Takî, rêxa wî ya gaYekî, di mala wî de nîn e arvanê xeware, her roj xwe di guhêre bi awaYek i
Hat ji der de,gurz di ber de bimin re bi tirkî xeber da
Hat ji derda gurz di berda
Hat ji karê,nehat ji malê
Hat ji karê,nehat ji malê
Hat ji newalê,bû xweDi yê malê
Hat ji palê bû malxweyê malê
Hat ku mirî ra ke,yê hat tazî yê
Hat ku mirî rake hêt tazî yê
Hat kurê malê,nehat ziyana salê
Hat kurê malê,nehat ziyana salê
Hat li min keremût ez mam û kerê gewrî rût
Hat mala min û avêt nanê min
Hat malê,xweDi yê malê,nehat,ziyana salê
Hat nav mala tirî,Zeyno da bêjingê li dor bênderê zivirî
Hat,jimalê,nehat qeda salê
Hate cihê min,rabû rûyê min
Hate ji derd e,ji ref û tedbîra me xeber da
Hate serê min,bila neyê serê di jminê min
Hatewî,ketevî
Hatin ser a gose
Hatin ser afira gaYek ilo
Hatin ser gotina yekî
Hatin ser hemdê xwe
Hatin ser navika meseleyê
Hatin ser re
Hatin ser riya heq
Hatin ser riya heq
Hatin ser riya rast
Hatin zimên
Hatina ser re
Hatinagir
HatinberçavênYekî
HatinberderêYekî
Hatincemhev
Hatinîmanê
Hatinliolê
Hatinmeydanê
Hatinnavmebiyanî,jimestandin rezûxanî
Hatinqulpapaşîn
Hatinrayê
Hatjinewalêbûxwêdîmalê
Havadansudanbahsetmek
Haveng girtin
Havêyn girtin
Havîn e xemrvîn e
Havîna Mîr şeref e
Havînê to xwar,zivistanê gû xwar
Hawa dikim dê dimire,ha dikim bav dimire
Hawar ji destê dûriyê
Hawar û gazîn kirin
HawerinexweHawerinexweJinawîmezeDi kekumereweDin îvemeydanagunDi l eDi kegazînûhewarTecemmeiexweûjeDi pnse
Hay ho hay ho, kanê xweDi yê xêra do
Hay jê çê bûn
Hay ji bayê felekê tune bûn
Hay ji deve xwe tune bûn
Hay ji Din e tune bûn
Hay ji gotina xwe he bûn
Hay ji qûne tune bûn
Hay ji qûnê tune bûn
Hay ji serî û qûnê tune bûn
Hay ji xwe tune bûn
Hay ji xwe tune bûn
Hay lê hat bazirgan e,hay lê nehat xweDi yê gayê wêran e
Hay lo lo, hay loo
Hay pê xistin
Haya kesî ji kesî tune bûn
Haya wî/wê ji Din ê tune
Haya zikê têr ji zikê birçî tune
Hayazikêtêrjizikêbirçîtune
Haydangelenhuyagider
Hayê li min hayê , hevrişim hatiyê bi livayê, xweDi yê livaYek or e, di l bernayê
Hayê li min hayê, hevrişmi hate bi livayê, liva ber bi hevrişnti ve nayê
Hayê li min hayê,hermûşî hatiyê bi livayê,xweDi yê livaYek or e di l ber nayê
Hayê li min hayê,hevirmiş hatiyê bi livayê,xweDi yê livaYek or e,Di l bemayê
Hayê li min hayê,hevirmiş hatiyê bilivayê,xweDi yê livayê nayê rayê
Hayê li min hayê,hevirmiş hatiyê bilivayê,xweDi yê livaYek or e,Di l pê mayê
Hayê li min hayê,hevirmiş hatiyê bilivayê,xweDi yê livaYek ore,Di l ber nayê
Hayê limin hayê,lievirmiş hatiyê bi livayê,çavê xwiyê livayê birije,Di l bernayê
HayhoHayho Kanê xweDi yê xêra do
Hayjiderûdoraxweûjibûyêranne bûn Malxirabî,wisabêxemekuTu di bêjîtunejivêDin ya yêyî
Haylo Hayho Kanê xweDi yê xêra do
Haypêhe bûn Tuwisaliwîmenêre,ewjitiliyaxwebibêhne
Hcftbavhebinjîxelasne bûn
Hê bi xwe nehesîn
Hê birîn germ bûn
He brîng li ser neketin
He bûn ji bo mirinê,ra bûn jibo ketinê yê
He bûn sêbizinênmalamîr,Yek pîr,Yek korûDi yaDin detunebûçiraşîr
Hê cot çarga yê
Hê di kaniya xortan da av venexwariyê
Hê ev lê lê yê ,hê lolo li dû yê
Hê ga tune,afir çê di ke
Hê gunikreş nêdîtin
Hê hêlikû helwe nêdîtin
Hê hesp tune,afir çê di ke
Hê li rastî hêlikreşan nehatin
Hê nebûyê ciwanega rêx di ke li dewsa ga
Hê nepîvayî,tu di bêjî sê çap e
Hê nikane qûna xwe bişo
He rastî hêlikreşan nehatin”
Hê yekî di kaniya xortan da av ve nexwarin
Hê zutika sibê derneketî
Hebanika xwe weşandin
Hebe erebîyê,tune be Mitribî yê
Hebe,kurê kerê be
Hebeerebîyê,tunebeîyê
Hebek kuncî ji dest nerijîn
Hebeşo,mehdnexweşo
Hebîbê Necar,rakev fena hercar,Xwedê Yek e,derge hezar
Hebû xerman,tune bû derman
Heç kirin
Hêç û pûç bûn
Heca tu ne nimejkerî,pê xwas bûn e
Hecaîcatune nimejkerî,pexwas bîne
Hêceta ne nivêjkerî pêxas bîne
Hechecikê silava li hecê ke
Hecheckê li silav hecê
Hecheckê silavê li hecê kê
Heçî bi mal e,bixaltî û xal e
Heçî bikotekî herî mazî nanêre li evrazî
Heçî bimîzit bidergehê êkê ve,êk wê bimîzitbidergehêwîve
Heçî bivêt mala xwe bidestê xwe xira bikit bila du jina bînit
Heçî dîtinaTawis bivêt di vê germa Hîndê qebûl bikit
Heçî herit masîya qûna wî şil bibe
Heçî li hespê hevalan siwar e,herî peyar e
Heçî li ser sê singa bileyizit êkê herit tê da
Heçî nakişîne zehmetê,tucar naxwe nehmetê
heçî ne li govendê xweş dawetî yê
Heçî ne li malkê nizane hewalkê
Heçî ne li nav hesêba ew tebayê ecêba
Heçî nebînit zeet,naxût neimet
heçî nekit bixeberê mezina wê pêva bênduşaxênbizina
Heçî nezanit qiweta xwe ew dûr e ji dewleta xwe
Heçî qedrê tula negirit wê bidestê xwe li pura bigirit
Heçî şeqî eve şihîn û weqî
Heçika xwe bi hev xistin
heçînekitbixeberêmezinawêpêva
heçîya dergehê êkê biqutit dergehê wîjî Wê bê qutan
Heçîya tu bêjî li bêjna heyrên tê
Heciyê berê,gulazerê,heçiyê paşiyê hela dehşe
Heciyê me çû lê terê,megot merekî çê wê jê derê,hat dîsa ew kerê berê
Heciyêmeçûleterê,megotmêrekêjêderêhatdîsaewkerêberê
Heciyo, neçe hecê, solan neqetîne li rê, hec ew der e ku tu lê
Hecla helal ava zelal
Hed û hesabê tune bûn
Hedad e,nikare ji xwe re meftekê çê ke pê derê xwe dade
HedadanruhêYekîçêkirin
Hedade,nikarejixweremifteYek êçêkepêderêxwedade
Hedanhalinruh
Hedê xwe girtin
Hêdî di çim bela di gihîje min,zû di çim ez di gihîjim belayê
Hêdî di çim di bejin gêj e,zû di çim di bêjin bîj e
HeDi ya bnûka11jî qanokin
HêdîDi çimbelaDi gehejemin,zuDi çimEz di gehejimbelayê
Hedûra yekî nehatin
Hedûra yekî pêhatin
Hef sarê yekî di dest hineken Din de bûn
Hefadê mêran bûn
Hefado,Di ber xelkê de
Heflbar xwe bi xwe,hiş nayê serî
Hefsal teng bûn
Hefsar kirin
Hefsarê xwe dayîn dest
Hefsarê xwe di serê xwe de şiqitandin
Hefsarê yekî di serî de şiqitandin
Hefsarê yekî di destê yekî de bûn
Hefsarê yekî kişandin
Hefsarjiserîderxistin
Heft bav ji hev û din der kirin
Heft bavan jê dûr bûn
Heft bavê çê,illehî şîrê de
Heft bavê mêraniyê hene,yek jê rev e
Heft bavê xwe jimartin
Heft bûk limalê rûniştine,lê qurta avê nîne
Heft caran gîsinê xwe lêdan
Heft caran gîsine xwe lêDi de
Heft çîrokên hirçê hene,her heft jî li ser hirmiyê ne
Heft çîrokên hirçê hene,her heft jî li ser hirmiyê ne
Heft çîrokên hirçê hene,her heft jî ser hermîyê ne
Heft hevling ro da çûn,Yekî dest navête yekî
Heft hevling rodeçûn,Yekî dest neavête yekî
Heft hevling xistine bin nekebê gotin He cîh heyê
heft in kefteleft in
Heft jin civiyan cilekê,gotin Haho li me bêkesan
Heft jin qasê mêrek topal nabin
Heft jinên çavkil nabin qasî mêrekî kul
Heft jinên eşîrê rahêjane barekî hiriyê,gotin wey li me bêkesan
Heft jinên silek nabin qasê mêrekî kulek
Heft kilamên hirçê hene;hemû li ser hirmiyê ne
Heft kiras qetandin
Heft lawê yekî he bûn ,ê başê wan,xelkê li ser dibû
Heft lengerî xwarin
Heft mêrên bêriyê çûn barê hiriyê
Heft mêrên Girî,ranekir barek tirî
Heft nebû Heşt
Heft pihîn lêxistin
Heft pihîn li gora yekî xistin
Heft pihîn li gorê xistin
Heft qatan di erdê deçûn
Heft serî hebin jî xelas ne bûn
Heft serî sîr li ser serê yekî firotin
Heft soberiyê kerê hene,dikeve avê ji bîr dike
Heft tenûr nan xwarin
Heft teşt nan û heft bar xwê xwerin
Heftê çê baz dan hewşê
Heftirka dilê yekî dan
Heftîyaro li ber çava dîyaro
Heftole,Yekole,serî hindole”
Heger hatî çengê min,bifikire li rengê min
Heger hebe şilik û pilik,heger tune be,keser û kulik
Heger nezanî, çav de cîranî
Heger Yek e got Ez koleyê te me”Tu dê misasê bidî destan
Heger yekî got Mala min a te yê Ma tê agir berdêyî
Hej lê ketin
Hej pê xistin
Hej û pej bûn
Heja li binê xwe birîn
Hêk çemil kirin
Hêk di bin tingan de bûn
Hêk qelandin
Hêk şêlandin
Hêk û hêkerûn Eed Axa,qure û qotik Mihemed Axa
Hêka wî li di rane xwe xistiyê
Hêka yekî li diranê xwe xistin
Heke avê da bi ser tera bostek û çartilî ferqnînin
Heke beranê bisko ba,wê li nav pezê bavo ba
Heke beranê bisko ba,wê li nav pezê bavo ba
Hêkê çemil dikê
Heke êkê got mala min ya te yê ma tê agirî
Heke êkê gotEz xulamê te ma tê misasê bêxî li desta da
Heke êxbal çû jibal,biaxivê misqal misqal,dê bêjin wê de here hey beqal
Heke êxbal hat serî,bizirrit weke kerî,dê bêjin barîkela aferî
Heke ga bike gabixwe meriyê jî goştê xwe bixwe
Heke hemû teyran tû bixwerana,niha tu tû neDi man
Heke Heqî ma bûya Emer ,Bendê li xwe mehr neDi kir
Heke hewes e,ew jî bes e
Heke ji ber sa hestiYek ewan bimîne
Heke ji te re di rêj be,ji min re bi erdê re di kişe
Heke li ber segan hestiYek ewan bimîne
Heke mar xwe rast nekit naçit di kunê da
Heke mele ev be,gelo Yek u li pey mele di here wê çawa be
Heke min bikuje wê min veşêre jî
Heke mirov ji rezek tire xwaribe,nabe mirov pişta xwe bidê
Heke ne fend e,ev çi dar û bend e
Heke ne fende,ev çi dar û bend e
Heke nêdît hakimê Hey,xwelî li serê Ha
Heke nêdît hakimê Hey,xwelî li serê Hatimê tey
Heke neynûk hene bila berê serê xwe bixurîne
Hekê pekê nezanîn
Heke qun bi qunê be,bila qun li cîhê xwe be
Heke qûn biqûnê be,bila qûn li cihê xwe be
Heke qûn biqûnê be,bila qûn licihê xwe be
Heke şer e,bang bike Mûsa û keran,heke hêkerûn e,Memo û Harûn e
Heke te girt bernede,heke te berd bi pey nekeve
Heke teyrukê tergê quta rezê min bila liv bên te met serê min
Heke xîyar e ji tûtik ve dîyar e
Heke Xwedê got qûlê min yêrî,ez di zanim pêz ji kê re di Di m bêrî
Heke ya min bikira niha hustuna wî zer bû
Hêkên hesinî kirin
Hêkên yekî sar bûn
Hekepeke tune bûn
HekeXwedê got qulê min yêrî,Ez di zanim pez jikê re di Di m berî
Hekîm kete ber mirinê,zor nema li Din ê
Hela çê
Hela devê yekî kirin
Hela hê kîr li di riyê neketiyê
Hela hê mastê serbisîr nexwariyê
Hela hê rastî helikreşan nehatiyê
Hela hê serê wî di kevirê Sêlimê neketiyê
Helaç e Baş e
HelahekapegoliktiyêDi studeyê
Helal û heram tevlihev kirin
Helal û xweş bûn
Helaliya xwe jê xwestin
Helan dayîn
Helaw erzan bûn
Helaw ji şîrêzê çê nabe
Helaw ji şîrêzê çênabe
Helaw şirîn e,kurmanc dîn e
Heleb teze bûyê Heleb
Hêlehêl kirin
Helem qulem neke
Hêlet jê çûn
Helhela gavanan siwariya keran e
Helhet di ya te ji ho Xwedê nanekî germ daim
Hêlîna xwe birin panzdeh hêkên xerabûyî
Hêlîna xwe çêkirin
Hêlîna xwe danîn
Hêlîna xwe li ser perê ezmanan çêkirin
Helîna xwe li ser qula mar çê kirin
Hêlîna yekî belav kirin
Hêlîna yekî xera kirin
Helkehelk kirin
Hêlûna teyrê kor jî Xudê çêDi ke
Hem bi bext,hem beext bûn
Hem bihar e,hem zivistan e
Hem bûk e,hem berbûk e
Hem dar e,hem debar e
Hem di kêfê de,hem di kêfaretê de bûn
Hem di girî,hem di kene
hem di vê qûnê,hem ser de di vê qalibê sa bûn ê
Hem di z e,hem di zgîn e
Hem di ze,hem duriz e
Hem di ze,hem topize
Hem Din ale,hem veDi male
Hem diz e hem bi gurz e
Hem diz e hem hem dest bigurz e
Hem eçî di ke,hem maçî di ke
Hem ji çilikê,hem şilikê bûn
Hem ji dêrê bû hem jî ji mizgeftê
Hem ji dêrê,hem ji mizgeftê bûn
Hem ji karê,hem ji yarê bûn
Hem ji kerêbû,hem ji Perê bûn
Hem keçel e,hem jî qure yê
Hem ker e,hem seg e
Hem lê di de,hem mist di de
Hem li defê di xe, hem li zirnê
Hem li nal di xe,hem li bizmarê
Hem serê xwe di şkâne,hem jî beşa xwe di de
Hem serê xwe di şkine hem ji xercê xwe di de
Hem serê xweDi şkîne hem jî xercê xwe di de
Hem zexel e,hem mexel e
Hem ziyaret e, hem ticaret e
Hema di bêje barê êzingên min
HemabilaDi eyareXwedê bixisxise
Hemam bi tir û fisa germ nabe
Hembêz kirin
Hembêza xwe ve kirin
Hemî çêl tên dotin,hemî çêr nayên gotin
Hemi çêlek tên dotin,hemî gotin nayên gotin
Hemî çêlek tên dotin,hemî gotin nayên gotin
Hemî çûka hêjîr bixwarana,liv ji şax û heblerîya ra namana
Hemî çûkan hêjîr bixwarana,lib ji sax û hebleriyan ra nedima
Hemî ewir baran jê nayê
Hemî file ne îso ne
Hemî heywan goşt di xûn belê nave gurî biecêbî belav bîyê
Hemî kera bi wişkê neajo
Hemî konneyên wê êkê nemirovtilya xwe bêxit tê da
Hemî kul diçin,kulê Bersêl Begê beinê naçin
Hemi riyan di zanî riya bajêr nizanî
Hemî teyîr nêçîrê nakin
HemîrDi ke,hemrelmDi ke
Hemjikirikê,hemjibelikê bûn
HemriyaXwedê ,hemaînsanetiyêjêstendin
Hemtirka yekî dan
Hemû çelek ten dotin,hemû xeber nayên gotin
Hemû Din ya bûn yek ‚
Hemû mêr nabin şêr
Hemû rê lê birîn
Hemzeko,pê tê girê de ve neko
Hênegot kew,Di bêje nikilê wê sor e
Henek di bin genek
Henekê wî henekê hirçan e
Henekê xwe bi şeytanî kirin
Henekên heram kirin
Henekên riji kirin
Heq pê de çûn
Heq û hiqûq pirsîn
Heqe Elî di xwaze ji Welî
Heqê Elî di xwaze ji Welî
Heqê kar di Di yê
Heqê lianîi xwê he bûn
Heqê xwe jî di de,serê xwe jî di şkene
Heqê xwe li yekî helal kirin
Heqê yekî xwerin
HeqexwejîDi de,serexwejîDi skene
Heqhebûya,EmerBendemehrneDi kir
Heqî ma bîya Emer Bendê li xwe mehr neDi kir
Heqiyê di destê niheqiyê de zarezar e
Heqiyê di deste neheqiyê de barebar e
Her bendek,xwêdî derdek
Her çi çû, nede dû
Her çi jar e,li havînê jî sar e
Her çi jare,li havînê jî sar e
Her çi kes ber e gula zer e,her çi kes li paş a hela dehş e
Her çi kes nekişîne zeetê ,tu car anxwe neetê
Her çi kesê di zane,jixwe di zane,her çi kesê nizane di bêje qey baqê nîsikan e
Her çî li hespê hevala siwar e herî peyar e
Her çîvik bi baskên xwe di fire
Her çûk bi baskên xwe di fire
Her di ranekî yekî salekê halîn
Her dînsizkê îmansizek jê ra di vêt
Her du dest di xwînê de bûn
Her du Nngên yekî kirin soleke teng
Her du rê çûn gundekî
Her ez di zanim û Xwedê di zane
Her giya li ser koka xwe hêşîn tê
Her giya li ser ripina xwe di rûze
Her giya li ser ripinê xwe
Her gotinek li derekê xistin
Her kes berê tefşo di Di t xwe
Her kes berê tefşo di Din xwe
Her kes bişivekê ajotin
Her kes bişivekê ajotin
Her kes di tanga xwe de
Her kes di ke li ser govê xwe yê
Her kes dînan bêcil di zane,eksê wê dîn bi cilan tên zanîn
Her kes li mala xwe bûn
Her kes li rêçekê ajotin
Her kes nizanit hal çîyê
Her kes wek wijdana xwe
Her kes wek Xwedayê xwe
Her kes xaziyê,bi xwe raziyê
Her kes xwe li ronahiyê di gre
Her kezîzera lêvqendê,simbêlsorek li bendê
Her kezîzerê,simbêlsorek li hemberê
Her kezîzerek simbêlsorek li ber
Her kezîzerekê simbêsorek li pê
Her koyun kendî bacagindan asilir
Her ku ez singekî di kutim,tu hewnekê pê ve girêDi d
Her ku tev bidî,wê bêhna genî jê bê
Her kusun eti yênmez
Her li bal wî kesê ku te bigrîyine,neçe li bal wî kesê ku te bikenîne
Her mir bi perên xwe di fire
Her mir bi perên xwe di ke fir
Her ne kur e,li min mikur e
Her pexemberî bere dua li xwe kiriyê
Her roja germ nemizgîniya xêrê yê
Her sal zikê te tije be û dawa te vala be
Her şêrek bi lepê xwe ye
Her şêrek bi lepê xwe yê
Her şêrekê betleşêrek heyê
Her serîkî aqlek tê da heyê
Her seriyek dengek jê çûn
Her seyê bireyî tu derkevî,her bayê ku bê li ber kevî,Di vê mirov ji Din yê der kevî
Her şeyê maydanoz olmak
Her teyr bi baskên xwe di fire
Her teyr bi refê xwe ra di fire
Her teyrek birefê xwara,her kesek bimiletê xwe re
Her teyrekê li gel refa xwe
Her tiliYek xwêdî merîfetek bûn
Her tim roj jê re în bûn
Her tişt biziravî di şkê,mirov bistûrî
Her tişt biziravî dişkê,mirov bistûrî
Her tişt ji ziravî di şkê,mirov ji stûrî
Her tişt ji ziravî mirov ji stûri di qete
Her tiştekî belaYek heyê,paşêxistinê gelek bela hene
Her warek biharek bûn
Her Xwedê bibêje,bes
Her yekî dîkilê wî yê di bin kevşê wî ve
Her yokusun bir inisi varDi r
Heramonî kirin
heramoyî kirin
HerçihebejiXwedê yê TuçiDi bêjîkuro,jiXwedê yê,nejidoxêyê
Herçîjare,lihavînêjîsare
HerdîkliserlûsêxwebangDi de
Herdînsisekîmansisekjêrelazime
HerdujîrûyêhevduDi son
Herdujîtuyîdevehevnakin
Here eilie ku av û gû lê di sekine
Herê kirin
Here li ba wî yê te bigrînit neçe li ba wî yê te bikenînit
Here miletan,bigre adetan
Here miletan,bigre adetan
Here nav mileta bigre edeta
Here ser kaniyê,kaniyê le zuha bibe
Hereket kore,ziman sor e
Herfa Qurane bûn
Herfa wê meselê
Herim ku rê pîrê ew e
Herime kur re li min mikure
Herin şênahiya,pirskin ji zarokan
herinjîwisaDi bin
Herkes dîna nasDi ke bêcil,esilê wê dîn bên nas kirin bicila ve
Herkes wek Xwedayê xwe
Herkesmêrêrojaxweyê
Herkesxazîyê,bixweraziyê
HerkeYekîgotMalaminyateyêMateagirberdeyî
Herqazîbixwerazî
Hêrs bûn
Hêrsa mezin hatin
Hêrsa yekî danîn
Hêrsaxwejêderxistin
HêrsaYekîrakirin
Hersim biqeriyê dibe helaw
Hertim laser nayê,û qirş û qotikan bi xwe re nayêne
Hertişt çê di be,cahil çênabe
Hervoşka ji min ra bi avê çê neke
HerYek çen gek xwelî avêtin çavên yekî
HerYek nîvê sêvekê bûn
HerYekî defek lê xistin
HerYekîseriYek kişandin
Heş neDi rûya de yê di seriya de yê
Hesab ji tizbiyê re derbas kirin
Hesab ketin nav hesaban
Hesab pere dîtingirtin
Hesab pirsin
Hesabê bûkê negirt li sûkê
hesabê cerî min hêj nekiryê
Hesabê li male û yê bajêr nabin êk
Hesabê paşî û pêşiya xwe nekirin
Hesabê xwe nekirin
Hesabê xwe nezanîn
Hesabê xwe rast kirin
Heşerî bûn
Hesikê ji negrê regot nava te tenî yê,negrê got tu Din ava min de di çî û têyî”
Hesîl xirab nabe hingiv genî nabe
Hesin avêtin ber lingên yekî
Hesin bi serî nayê jenîn
Hesin bisarî cûtin
Hesin bisarî di cu
Hesin bisarî nayê jenîn,
Hesin hêsin di bire
hesin qotê bê heq e
hesin qutê bêheq e
Hesinê bi asas,neDi be çakûç,ne jî das
Hesinê germ bi hilmê germ nabe
Hesinê sar kutan
Hesinê xwe kutan
Hêsir barandin
Heşir neşir bûn
Hêsir rêtin
Hesko ji bajêr xeyîdî
Hesp bihevsaran,mêr biqiraran
Hesp çê qemçûrî di xwe nagihîne
Hesp heyê afir tune,afir heyê hesp tune
Hesp ji dest çûyê,bi pey hefsar ketiyê
Hesp ji dest çûyê,li pey hefsar ketiyê
Hesp li ser çar lingan reDi çe,lê dîsa jî lingen wê di şemite û di keve
Hesp tune afir çeDi ke
Hesp tune hefsar di gere
Hesp tune hefsar di kire
Hesp tune zîn di kire
Hesp tune zîn di kire
Hesp û kesp li nik yekî yeksan bûn
Hesp û kesp li nik yekî yek in
Hesp ya mine,ez xuysetê wê di zanim
Hespa min e ,ez xisletê wê di zanim
Hespa min siwar be qûna xwe têde danegire
Hespa min sîwar bele,piştê neîşîne
Hespa min siwar bibe,le qûna xwe te de da negire
Hespçê,xweriyêcê
Hespê beenê tozê nakit
Hespê beenê tozê nakit
Hespê çê alifê xwe bixwe zêde di ke
Hespê çê alîka xwe zêde di ke
Hespê çê di zêdîne alif û cê
Hespê çê zenguyan nagihîjîne hev
Hespe çipelik da texane
Hespê ketî raneke
Hespê nêr ji simê xwe şerm nake
Hespê revandin
Hespê te kere,gotin
Hespê xwe tê de av dan
Hespê yekî bezin bûn
Hespyar siwar xwe li ba kir,peya xwe winda kir
Hesret kêm bûn
Hesret kişandin
Hesret pê re çûn gorê
Hesreta di di lê yekî de man
Hesreta di lê yekî daketin
Hestî avêtin ber
Hestî helandin
Hestî kêr hilnegirtin
Hestî kotin
Hestî tê de şikandin
Hestîkerehilnagire
Hêştir bi koDi kan av dan
Hêştir di keve,nav pembû,çavên xwe di gire û di beje kes min nabîne
Hêştir hat bi pûlekê pûlek tunebû
Hêştir hat bipûlekê,pûlek jî tune bû
Hêştir nal kirin,jojî got piyê min jî
Hêştir nedît li rêzê,pişkul dît li fêzê
Hêştir raDi bin hev,hêstir bin lingên wan de di çin
Hêştir raDi bin hev,hêstir û ker bin lingên wan de di çin
Hêştir raDi bin hev,hêstir û ker bin lingên wan de di çin
Hêştir û gêre
Hêstir û hemam,meymûn û eba
Hêştira dêlxwer e,pişkulên wê Yek li jêr e ,Yek li jor e
Hêstirê navê babê te çîyêGot navê di ya min mehîne
Hêstirk barandin
Hestiyê bêminet,çêtire ji goştê biminet
Hestîyê stowe ne li xêran e,ne li şerran e
Hestiyê ziman tune,Di gere
Hestiyên xwe helal kirin
Hestiyên xwe şikandin
Hestiyên yekî di nav cinetê de bûn
Hestiyên yekî zer kirin
Heta bi çavên xwe nêdîtî,bawer nekirin
Heta anî serî,heft kiras qetand
Heta aqil naskir,temen xelas kir
Heta aqilê paşî hatê pêşî çû
Heta ber dev tijî bûn
Heta berdestî sibê
Heta boçikekê pê ve girê nede nasekine
Heta bûk fetilî,dawet betilî
Heta bûk xemilî govend betilî
Heta bûk xemilî,berbû li der qefilî
Heta bûk xemilî,govend betilî
Heta çavan naskir,werdekê gol xelas kir
Heta çavek derman kir,Yek jî kor kir
Heta cû rast nebe,av nayê berdan
Heta di ya min di bêje Lawo”Bila di ya te bibêje
Heta di ya min di girî,bila di ya wî bigirî
Heta di ya min li çoka xwe di xe,bila di ya wî li çoka xwe bixe
Heta Din ya hebe,tu tê de serfiraz bî înşelah,heta Din ya xweş be,tu têde xweş bî
Heta Din ya xweş be tu tê de xweş bî
Heta em bûn çavnas,Din ya bû xelas
Heta em bûn çavnas,Din ya li me bû xelas
Heta ev qûn bi te re be,tu herî ku eynî tişt e
Heta ev serî serê min be,qûna min wê gelek eMele n bibîne
Heta êvarê hevûDin xwarin
Heta êvarê li ser serê hev de bûn
Heta ew aş e,ê dî jî qeraş e
Heta ew kuçik li devê deriyê we be,dê gûyê zarokên we wer be
Heta genim firîk e,mele sirîke
Heta Gulê xemilî,govend fetilî
Heta hat,ker gurand,çû boçikê
Heta hebû di mis,ez mam û tu pis;dema ku nema di mis,ez Motî û tu Bohtî
Heta hebû di ms,ez mam û tu pis;gava nema mot,ez Motî û tu Botî
Heta hebû şilik milik,dema nema keser û kulik
Heta Heleb bû Heleb wexta pîra têçû
Heta hêstirê zayîn
Heta heta ve bûn
Heta hîn bûm,pîr bûm
Heta kefa destan reş nebe tama devan xweş nabe
heta kefa destê reş nebe tama devî xweş nabe
Heta kirasê wî bişewite,cane min wê bişewite
Heta kirasê wî bişewite,canl min wê bişewite
Heta ku dîk mîr û tajî kizîr be,tu mevanan li derê malê nabînî
Heta ku Din ya ava be
Heta ku ew bê hestir jî bizê
Heta ku guman hebe,rastî xeber nedan
Heta ku malê me hebû alem doste me bû,male me xelaz bû,
Heta ku serê min li vê Din ya yê bijî,gelo qûna min wê çi ecêban bibîne
Heta Kuror talan nekirin nerevîn
Heta lê pirsî,kefenê stû derizî
Heta li ser desta negerî qedrê linga nizanî
Heta malê me hebû mendo dostê mebû,malê me xelas Mendo çirtek daxwejimederbasbû
Heta malê me hebû,alem dostê mebû,malê me xelas bû,alem ji me derbas bû
Heta malek ava kir,şehrek wêran kir
Heta malek avakir,şahrek wêran kir
Heta malxo di zî girt,Di z malxo girt
Heta me hilatî kir,wan şikevayî pê ve danîn
Heta me xwe nas kir,emir xelas kir
Heta min xwe nas kir min emrê xwe xilas kir
Heta min xwe nas kir,malê xwe xilas kir
Heta min xwe naskir mal li xwe xelas kir
Heta min xwe naskir,mal jî li xwe xelas kir
Heta mirênê çav li kirine
Heta mirinê li ser kirinê
Heta mirov li ber pîyê xwe nebînit,gelek gava xwe neavêjit
Heta nebêje tireq nabêje heq
Heta neçe di yarê gorê,mirin nakeve bîre
Heta neçe gorê, naxwe çorê
Heta negire dehan,nade nehan
Heta nekeve gorê,mirin nakeve qorê
Heta paşguh zer bûn
Heta poz pak kir,çav der xist
Heta qantirê zayîn
Heta qeliya me hebû, mamik bûka me bû; roja qeliya me xelas bû, mamik çirtek da xwe ji me derbas bû
Heta qeliya me hebû,Mamik bûka me bû;roja qeliya me xilas bû Mamik
Heta qirikê deyndar bûn
Heta roja axîretê
Heta roja qeyametê
Heta roja qeyametê bûn
Heta rovî çû edaletê,postê wî çû dewaxê
Heta serî sax di mîne qûna ecêban di bîne
Heta şîreta li xelkê di kî
Heta strûyên ker neyên,ma her ker caşike
Heta stûr zirav bibe wê ziravê biqete
Heta te dêrek ava kir te mizgeftek xirab kir
Heta te hevîr kir,xelkê kire şikeva
Heta te hevîr kir,xelkê şikeva kir
Heta te hilatî kir,Pokê şikeva çê kir
Heta te malek ava kir te şarek wêran kir
Heta te tirş kir,min ji keva pêve danî
Heta tu aş bî,ez qeraş im
Heta tu bejî gur û rovî,dê eyar bê nêvî
Heta tu bikî kar,wê kûsî herin ser dar
Heta tu çûyî hîla ez ji wê ve hatim
Heta wê demê,nekişîne xemê
Heta xanim xemilî,def û dawet kemilî
Heta xanim xemilî,govend fetilî
Heta xiDi r xemilî,dawet betilî
Heta Xwedê li me pirsî,kefenê me rizî
Hetanî kêlika dawî
Hetanî min xwe nas kir,emrê xwe jî xilas kir
Hetanî mirinê,çav li kirinê
Hêter çi qas jî ji hev dûr herin guhê xwe tim li ser hev bin
Hetika yekî birin
Hetika yekî çûn
hev tengijîn
Hev û Din berdan
Hev û Din nîze kirin
Hev û Din qelaptin
Hevalbendî nameşe bibêbextî
Hevale axretê bûn
Hevalê bêje heval heval mede dû
Hevalê parî naçe arî
Hevalê qirê nikil bigûyê
Hevalê rastiyê bûn
Hevalê sîsvareka gurî bûn
Hevalê te şekir be xelas neke
Hêvalo,ev ne kevirên koran in
Hevaltî,birastî
Hêvî dan yekî
Hêvî di ber bê çûn
Hêvî jê birîn
Hêvî liber bê çûn
Hêvî pûç bûn
Hêvî şikestin
Hêvî vala derketin
Hêvî vemirîn
Hêvî winda kirin
Hêviya berê sibê
Hêviya xwe jê birîn
Hêviya xwe pê ve girê dan
Hevraz dan berYekî
Hevraz tu di kim simbêl e,nişîv tu di kim rih e
Hevraz û nişîv kirin
HevrazTu di kimsimbêle,berjerTu di kimrihe
Hevsal negirtin
Hevsar avêtin serê yekî
Hevtayê yekî ne bûn
HevûDin birin û anîn
HevûDin birin û anîn
HevûDin dabarandin
HevûDin gêj kirin
HevûDin girtin
HevûDin hil xistin,da xistin
HevûDin serwext kirin
HevûDin şewtiandin
HevûDin ve gevizandin
HevûDin zêl zêlî kirin
Hevûdu xwerin
Hewaleyî Xwedê kirin
Hewan vala bûn
Hewana xwe dayîn cem hevalan, nanê xwe bi minet xwarin
Hewana xwe vala kirin
Hewar daxistin
Hewarî kirin
Hewarî kirin
Hewcedarî hinekan bûn
Hewcedarî şîva miriyan bûn
Hewceyî neyaran bûn
Hewceyî pariYek nan bûn
Hewêrî rê ji xwe re ve di ke
Hewesa xwe pê derbas kirin
Heweskar man
Hêwirze derxistin
Hewlo gewloyî bûn
Hewlo gewloyî çêkirin
Hewn zerenga zêrîn e,li serê her kesî nîn e
Hewtiya yekî anîn
Hey beq neqûrre,wê biDi rre
Hey beq newêre wê bipeqe
Hey deşt e,hey zozan e,esil xwedan e
Hey deşta Mûşê û hey darê dergûşê
Hey deşte hey zozane esil xudan e
Hey guleya Xwedê li te ketiyo
Hey li di lê yekî xistin
Hey nerî nemînin,bigîskan re di bêjin belo belo
Hey pîr xêrkir be,êvarên înan zehf in
Hey seyê xwe xweyî nekî, wê biqetek nan biçe
Hey teqdîr barî feyde nakit hişyarî
Hey tu hebî nanê pehtî ,tu siltanê ser text î
Heya ber dev hatin
Heya ber qirika yekî hatin
Heya ber qirikê hatin
Heya boçika devê yekî bigihîje erdê
Heya boçikê anîn
Heya can tê de ma
Heya çavên xwe girtin û vekirin e
Heya dawiyê anîn
Heya daxistina qebrê,ji bîr nekirin
Heya dewê xelkê hat nan qeDi ya
Heya ez li dûvê xwe yê qut Din ihêrim û tu jî li
Heya gotin gur û rovî,îşîn xwe bîrîn nîvî
Heya gotin gur û rovî,karên xwe birin nîvî
Heya ji dest yekî hatin
Heya ku bêhn li ber he bûn
Heya ku daxînin qebrê
Heya ku di lê xwesî nekeve zavê,xwesî keça xwe nade zavê
Heya ku ji kerê re çoş dayê gotin
Heya ku tu bibêjî bes
Heya ku tu ya tehl nexwî,ya şêrîn bi ser de nayê
Heya ku xwelî tê keve çavên yekî
Heya ku yekî daxînin qebrê
Heya qirika yekî hatin
Heya serî birin
Heya tu cehnemê nebînî bihîşt bi te xweş nabe
Heya tu ya tehl nexwî, ya şîrîn bi ser de nayê
Heyê bêjî yarê dîya xwe babo
Heyê piranî yê,tune yê î yê
Heyê terk,nîne berk
Heyê terrk nîne berrk
Heyf gerandin
Heyf girtin
Heyf hilanîn
Heyf jê derxistin
Heyf li canê çûyî
Heyf pê hatin
Heyf standin
Heyf û ser heyf standin
Heyfa ciwanîyê pîrî li pê yê
Heyfa dere yê te yê dayê neqelişîne,çirînî û pirînî ji hevûDin kifş e
Heyfa serê ku çû
Heyfa xwe bi canê xwe ve anîn
Heyfa xwe jê der xistin
Heyfa xwe ji bavê xwe re nehiştin
Heyfa yekî li erdê man
Heyî be kurrê seyî be
Heylê hat bazirgan e û heylê nehat xweDi yê gayê wêran e
Heyran ji te re çiyê derdê wan
Heyran û hejmekar man
Heyrana kuçikê gurêx,li beriyê di ewte,li zozanê gur miyê ber di de
heyşt in hevûdu kuştin
Heyv heyv e,eybek lê yê
Heyva tebaxê tirî ket miştaxê
Heywana tu bigerînî wê erzan bibe
Heywanê ku tu bigerînî wê erzan bibe
Heywax kirin
Hêza xwe winde kirin
Hezar bavê çê,esil şîrê dê
Hezar carî hezar
Hezar dost kêm in,Di jminek pir e
Hezar sal li Din ê bî tuyê dîsa nîvanê qebrê bî
Hezîran,hezra teyran
Hezretî Mûsa gur şîret di kir, gûr got zû bike tu di çi bibijî bibije, wa Yek eriyê pez qulibî
Hiçik û piçika yekî der xistin
Hijdehe bihare nagire ji bihare heya bîst û çarê
Hijdeyê adarê nagire ji biharê dûr nîne du bohistê befirê bêne xwarê
Hijdeyê adare,Mele ykat hate xware pê va kir gîhayê biharê
Hikim kirin
Hikim tê bihartin
Hikmê xwe ajotin
Hikmê xwe li ser yekî ajotin
Hikmê yekî derbas ne bûn
Hikmik kirin
Hil jê çûn Jê nefret kirin
Hildan destê xwe
Hildan serxwe
Hildan stûyê xwe
Hîlevan çi cara têr naxwe
Hilkisiya perê ezmana
Hilmeyî yekî kirin
Hilpaskî ser serê yekî bûn
Him çilik e,him silik e
Him çilik e,him şilike
Him di girî,him di kene
Him Din ale,him veDi male
Him ji karê bû,him ji yarê bû
Him ji kerê bû him ji perê bû
Him ji kirikê bû,him ji belikê bû
Him ker e,him se yê
Him riya Xwedê ,him ya însanetiyê jê stenDi yê
Him serê xwe di şkêne,him jî beşa xwe di de
Him sile,him kule
Him tîr di ke him rehn di ke
Hîme hilweşîn
Hîmê yekî Hîmê Gurdemîr bûn
Himeta pêjanî çêtire ji hukmê Xudanî
Himjidere,himjimizgeftebû
Hîn axlêve yê,neketiyê havînê
Hin bi mirinê,hin jî bi tê ve kirinê
hin bûn kereqiyamete
Hîn çavên zer û zoq di nav kayê de nêdîtin
Hîn devê lê germ e
Hin dikin hin dixwin
Hin henek di bin genek
Hin hingiv di xwin bi hinekan jî mêş veDi Din
Hîn li ser zîn tiran di şeqîne
Hîn mirîşk lîs ne bûn
Hîn nebûyê ciwanega,li dewsa ga rêxDi ke
Hîn nebûyê varik hêkên hesinî di ke
Hîn nebûyê varik li dewsa mirîşkê hêk di ke
Hîn negihayê berçema xwe di şemirînê
Hîn tûka yekî zuha ne bûn
hinan
Hînbûyî ji harbûya zor tire
Hinbüyijiharbüyixerabtira
Hincetakulîlka,çûnesulika
hincetekêyê
Hincika yekî derxistin
Hîndevetegerme,dengbike
Hindik bide ber dasê da tu nemînî asê
HinDi k dîtin
HinDi k hinDi k xwe gihand gunDi k
HinDi krejî,gelekîrejînabejesukur
Hindik rindik
Hindûr li min bû kundir
Hindûr qetandin
Hindûrê yekî hatin ber dêv
Hinek bêhn kirin,hinek pîn kirin
Hinek di kin hinek di xwin
Hinek kedkarin,Hinek kedxwarin
Hinek kêm,hinek zêde
Hinek li ber mirinê,hinek jî li pey têve kirinê
Hinek malan şên di kin hinek jî malan xerab di kin
Hinekan hingiv xwar û meşan bi hinekên Din veda
HinekmalanşênDi kinhinekjîmalanxerabDi kin
Hingî dîk mîr be û tajî gizîr be mêvana li derê mala xwe nabînin
Hingî ez singekê di kutim tu çeltekê pê ve di kî
Hingî gû bê tevdan bêhnê jê bêt
Hingî gund xerabû,malaTirço ava bû
Hingî heyê şilk û milk çaxê nebe keser û kulik
Hingî kêrvoşk bimelisit gavek zêde wê lê bikevit
Hingî li pîrê bêt neDi t li ser pira Cizîrê
Hingî min kir û got çemê sama firot
Hingî min kir û got,çermê seyên me firot,Osman û Qemrîmm ne kir cot
Hingî tez qenc bû,teyroke jî lê xist
Hingîkêrvoşkbimelsitgavekzêdewê lêbikevit
Hingîminkirugot,çermesamafirot,UsmanuQemrîminnekircot
Hingiv dane destê hirçê
Hingiv di xwe,meşan di qerineme
Hingivê debeyê di eyarê kûçik dayê
Hingive debeyî,Di eyare kûçik deyê
Hingivê debeyê di eyarê kâçik deyê
Hingivedebeyî,Di eyarekuçikdayê
HinhingivDi xwinumesbihinekanveDi Din
Hinkûfêxwêdîtin
Hinmirine,hinjîtevakirine
Hirç dîtiyê hê li dû şopê di çe
Hirç gevizî,erd tevizî•
Hirç hat ve rez,diz hat ve pez
Hirç û gêre
Hirç û govend
Hirç û govend,rovî û sûk,kevrojk û dewlok
Hirç û govend,rûvî û seyran
Hirç û govend,şivan û dîwan
Hirçarêle,hanêrhadêle
HirçehetaXwedê nêdîtbawernekir
Hirçek li rezekî bisû hat we sale çilkêk mewûj zêde bûn
Hirçek li rezekî xeyidî,ritlek di ms lê zêdî
Hirçhatvarez,Di zhatvapez
Hirçî heta di xwe de nêdît,bawer nekir
Hirçûgovend,rovîusukkevrojkudewlok
Hiş av bûn
Hiş çûn
Hiş girmijîn
Hiş ji serî çûn
Hiş li hev qelibîn
Hiş li yekî li hev ketin
Hiş negihîştin
Hiş şêlî bû
Hiş tevlihev bûn
Hiş û aqil ji serî çûn
Hiş û di rav kirin pez,wî got ez,wî got ez
His û pis jê nehatin
Hiş û sewda li serî neman
Hiş zelal bûn
Hişê kûşê nizane
Hişê xwe anîna serê xwe
Hişe xwe civandin serê xwe
Hişe xwe topî serê xwe kirin
Hişe xwe winda kirin
Hişê yekî birin
Hişê yekî hilnedan
Hişê yekî ne li cih bûn
Hişê yekî pêve man
Hişê yekîliserî bûn
HişeYekîjikîsêxelkê bûn
HişêYekîjiserîçûn
HişeYekîlicihekîDin bûn
HişeYekînebirîn
Hîv bi hîviya xwe eybiYek lê yê
Hîv bibe du şevî,her kesê wê bibîne
Hîv çiqas bedew be jî dîsa qusûrek wêheyê
Hîv hîv e,eyb li wê jî heyê
Hîv hîve,qisûr li wê jî heyê
Hizar gotin gorî kiryarekê bi bin
Ho ez zanim ne în e,lê qewet nîn e
Ho î şev şeva îne,ez zanim ne în e,lê qewet nîn e
Ho lê ve nedan
Hoke,roke
Holî got Golî heke em nekin şolê milî kolkê me nabe ûlî
Holî got,Golî heke em milên xwe neDin li ber şolî kulkê me nabe ûlî
Holik da ser milê golik
Horehor kirin
Hosta necar were bin ve wekî hercar şev yek e û dergeh hezar
Hoste Necar tu binive wekî her car,Xwedê yek e,delîl hezar
Hoste necar, rahêle rimê weke her car, Xwedê yek e dergeh hezar
Hoste Necar,rabe rûne weke her car,Xwedê yek e,derge hezar
Huba dil firîn ser
Hûfekûf kirin
Hûke dike mûke
Hukumdar bibe pir,Di serra derbaz nebe
Hukumdarê romê hevalê segan in
Hulûlkî kirin
Hûndir di dêv re hatin
Hûndir lê qetandin
Hûndir qelîn
Hûndir qetyayî bûn
Hûndir qurbana der ve be
Hûndir qurbana ji derve bibe
Hûndir şewitîn
Hûndirê hev xwarin
Hûndirê xwe xwarin
Hûndirê yekî qelandin
Hûndirê yekî qetîn
Hûndirê yekî qilqilîn
Hûndirê yekî reş bûn
Hûndirê yekî vala bûn
Hûndirê yekî xera bûn
Hupedewarî bûn
Hûr bajo kûr bajo ga mêşîne
Hûr biajo kûr biajo,li ser tatê biajo
Hûr biajo,kûr biajo lê gayê pîr neeşîne
Hûr biajo,kûr biajo,bila ga jî newestîne
Hûr biajo,kûr biajo,zû biajo,lê ga meeşîne
Hûr binêre û kûr binêre û dûr binêre
hur Bombebaran kirin
Hûr e ne tûr e
Hûr e,lê nîvê şûr e
Hûr hûr rêsîn
Hûr tirş bûn
Hûr û gir,tevde tirşik xwer bûn
Hûr û heramî bûn
Hûr û kûr bûn
Hûr xweş kirin
Hurê tendûr dada,qehpe pe ve da
Hûrê yekî bez girtin
Hûrê yekî filitîn
Hûrgul bûn
Hûrî serhevû Din kirin
Hûrik hûrik dagir tûrik
Hûrik hûrik zik dike tûrik
Hurmeta yekî girtin
Hurtehurt kirin
Hustiyê xwe li ber dirêj kir
Îdare di destê yekî de ne bûn
Îdareya xwe roj biroj kirin
Îleh û bîleh gotin
Îlet kirin
Ilet yekî jê çûn
Iman ji serê min bir,gava ku hate vir
Îman lê birin
Îman lê çikandin
Îman pê anîn
Îman yekî hatnn serê bêvilê
Îmana xwe dayîn ser
Îmana yekî çikandin
Îmana yekî fireh bûn
Îmana yekî jê çûn
îmanaxwefrotin
îmanaxweş ewitandin
Însanê bêesas neDi betevir,neDi be das
Înşelah razana te hebe,ra bûn a te tune be
Înşelah Xwedê me neke nav dest û piyan
Inşelah, kalîna pez li ber deriyê te neyê
înşelahtiştekîwisaxerabnabe Xwedê nîşannede,lêhekeewagirtêketanavagundwêçawabibûyagelo
înşelahtopuŞemsliZerdêbikeveknaqilêwêbêserî,nifir
înşelahXwedê kevirêxwelidevêwîqulDi rîbixenifir
InşelalielktêkeveDi lêwêkuewbizanibederdêlcezebêçiyênifir
înşelaliXwedê wêayîkêminjiwîbistînenifir
Irnayckî\vekîyaganiöşanbûn
Îro dora te yê sibê dora min e
îro hey e,sibê tune
îro jî qatix sibê jî qatix
îro kuştina min heyê,zêrandin a min tune yê
îro mij e,gur gij e
Îro roja te yê,sibê roja min e
Îro roja teyê,sibe roja mine
îro sar û serme yê,sibe def û zirne yê,dusibe daweta te yê
îro yar e,sibê neyar e
îroDin ya yê,sibeaxrete
Îrodoroteyêsibedoramine
Îrojî mast sibê jî mast
Îrorojateyê,siberojamine
îş ketin tanga yekî
Îşa bike bi esas,Di lê te nebe weswas
Îsal dîsa bal kesive
îşê henekan ne bûn
Îşê xwe nehêle sibê
Îşekî gavekî qesaweta salekî
îşiq N ber çavan ketin
Îşker e,ku tu bajoy wê here
îşlig çûyê,bi dû qilçik û dûçikan ketiyê
Jahr ji çeliyên mara qut nabe
Janê dayîn ser di l
Janê dayin ser di lê yekî
Jchrdadayîkirin
Jê aqil girtin
Jê behecîn
Jê bêpar man
Jê bihêvî bûn
Jê çopandin
Jê dane xistin
Jê derbas ne bûn
Jê derbe xwarin
Jê dexesî û çav nebarî kirin
Jê di revim,lê di gerim
Jê dûr çûn
Jê dûr ketin
Jê dûr sekînin
Jê êrî û bêrî bûn
Je erzan xilas bû
Jê gilî kişandin
Jê guman kirin
Jê hatin
Jê hêvî kirin
Jê hêz girtin
Jê îbret girtin
Jê kêmtir bûn Rebeno,ewancaxDi kareDi binlingêlawêminderûne
Jê ket,pê ket
Jê ketin şikê
Jê kişandin
Jê nayê xeberdan
Jê pak bûn
Jê pelikandin
Jê peyde bûn
Jê qeda û bela barîn
Jê qirandin
Jê qul bûn
Jê qûrdeşan bûn
Jê re bûn çareserî
Jê re bûn derman
Jê re astengî derxistin
Jê re bikêr nehatin
Jê re çawba nedan
Jê re kêmasî û qisur bûn
Jê re na negotin
Jê re serederî nekirin
Jê re serî danîn
Jê re serî tewandin
Jê re şikestek bûn
Jê re şîr qelandî bûn
Jê re sîr qelanDi yê
Jê re sondesond bûn
Jê re têkildar ne bûn
Jê re tiştek nayê gotin
Jê re tu tiştekî xerab negotin
Jê revim,pê gerim
Jê revîm,pê gerîm
Jê revîn
Jê sar bûn
Jê şer barîn
Jêgirtin
Jehr barandin
Jehr ji rûyê yekî barîn
Jehr ketin nav
Jehra Silêmanî vexwarin
Jêietnrênêdîtin
Jêintîn
Jêket,pêket
Jêketo,pêketo
Jenga di lê xwe rêtin
Jêredarinde bûn
Jêredestnedan
Jerekapnayêavêtin
Jêrelehalin
Jêreliesabnayêdîtin
Jêreliespêtekere,golin
Jeremirin
Jêrenanekirin
JêreqûnDi viya bûn
Jêrerde,jorezmane
Jêrerêxuya bûn
Jêrescrîxwarkirin
Jêresecdebirin
Jêtêkilîbirin Neteze,lêevçarsalinkuezjiwêquibûme
Jêtelinikirin
Jêtêr bûn
Jêtiştekbeşernekirin
Jêtiştekfêmnekirin Minjêtiştekbeşerbikiramindêdestbiavêtayê
JevDi revin,rojarevetevDi revin
Jêvekişîn
Jêvereşîn
Jêvizbûn
JevjihevDi revin,rojarevêtevDi revin
Jêxeberdan
Jêxebernedan
Jêxêrnêdîtin
Jêxêrnehatin JêqedaûbelaDi bareJibilîxirabiyêtiştekibaşjênayê
Jêxetaûbelabarîn
JexwînveDi rese
Jêxwînvereşîn
Jêzêdebmi
Ji
Ji agirê hesteyan ketin
Ji aş û baş axaftin
Ji av û aqarên xwe dûr ketin
Ji ava bedeng di herike beirse
Ji ava pêl pêlo netirse ji ava sekinî beirse
Ji avê derbas bûn
Jî avê re gotin Çima gusegus di kî got Hevale min kevir e
Ji avê,tavê xeberdan
Ji averû derketin
Ji axê pirttir tuneyê,mar biqinyat di xwe
Ji bangurê girantir biser çûka da nayêt
Ji barane revî,kete ber zîpike
Ji baranê revî,li tofanê qelivî
Ji baranê revîm,li teyrokê qelibîm
Ji baranê reviya,çû ber zîpikê
Ji bavê xwe bê minet bûn
Ji bêgavî mirov goştê kewan jî di xwe
Ji bêgavî pejirandin
Ji bêhavî goştê mirîşkan xwarin
Ji behrê xelas bûn ,Di çem de xeniqîn
Ji behrê xilas bû,Di çem de xeniqî
Ji bejna xwe birîn
Ji bend xelas bûn
Ji ber agir revîm,ketim alavê
Ji ber barane çû ber teyroke
Ji ber baranê revî li zîpikê qelivî
Ji ber baranê revî,li rastî tofanê hat
Ji ber baranê revî,li zîpikê qelibî
Ji ber baranê revîm,li ber çortanê ketim
Ji ber baranê revîn,çûn ber tiriyê
Ji ber barê xwe revîn
Ji ber bayê çû ber barovê
Ji ber bestan ve deyn kirin
Ji ber birçînan ji hal ketin
Ji ber çavan çûyîn
Ji ber çavan winda bûn
Ji ber çavên xwe neqetandin
Ji ber çavên yekî ketin
Ji ber çavên yekî neçûn
Ji ber çavên yekî revîn
Ji ber çewtiYek e mezin,ketiyê rewşek xirab
Ji ber dilopê çû ber merzibe
Ji ber di lopê çû ber şirînekê
Ji ber ecla xwe revîn
Ji ber girtin
Ji ber hincetekê teşqele û xirecir derxistin
Ji ber kirin
Ji ber kopa tendûrê neqetîn
Ji ber qirêş û bêhna yekî mar verişîn
Ji ber rûniştinê mêvan mîr e,li pey rûniştinê mêvan êsîr e
Ji ber sa bimînit hestîyên kewa
Ji ber serê yekî neçûn
Ji ber serê yekî rane bûn
Ji ber serî neçû heya sibe
Ji ber şirikê çû ber mezîlê
Ji ber şirkê çû li ber mezrîbê
Ji ber teşqele û axaftinê aciz kirin
Ji ber xelayê filitîn
Ji ber xwe de derxistin
Ji ber xwe de gotin
Ji ber xwe de li hevanîn
Ji ber xwe ve şerm nekirin
Ji ber yekî neçûn
Ji berçirike çû ber gurikê
Ji berî hatin beran
Ji berî hatiyê beran
Ji beriya emre xwe xeber dan
Ji beriya emre xwe xeber di de
Ji bêriyê tê ji min şîr di xwaze
Ji betalî bi sere kîrê xwe re lîstin
Ji betalî biserê kîre xwe re di lîze
Ji betalî kera bavê xwe da ber dasan
Ji betalî kêrê babê xwe da li ber dasa
Ji bextan bextê pêşîn,ji waran warê hêşîn
Ji bin piyan heta nava serî
Ji bin şefaeta pêxember derketin
Ji bin serê yekî derketin
Ji binê lingê xwe re gotin
Ji binê sola xwe re bêje
Ji binê sola xwe re gotin
Ji binî derketin
Ji binî ve bûn
Ji binî ve rêç kirin
Ji binyada xwe qetîn
Ji bîr ve çûn
Ji bîra xwe nebirin
Ji bîra xwe têr av venexwarin
Ji bivê nevê mirov goştê kewa jî dixwe
Ji bo çavekî,dihebînim çiyayekî
Ji bo çilê di xwe kulê
Ji canê xwe bûn
Ji canê xwe aciz bûn
Ji canê xwe bêzar bûn
Ji canê xwe hez kirin
Ji canê xwe zivêr bûn
Ji çav der xistin
Ji çav derbas kirin
Ji çav ketiyê
Ji çav reviyê
Ji çavan dûr ketin
Ji çavan xew barîn
Ji çavê kor di lopan ricû di ke
Ji çavê kor ronDi k çav kirin
Ji çavên xwe bawer nekir
Ji çavên xwe bawer nekirin
Ji cela yekîgirtin
Ji çêleka ku heft salin stewr e,Di kare elbek şîr bidoşe
Ji çiçik kirin
Ji cihê rijî ne bûn
Ji cihekî xalî ne bûn
Ji çîka çavan parastin
Ji çiyayê Girîdaxê berf baxişandin
Ji çîzê derbas kirin
Ji çîzê derxistin
Ji cot re na weleh,ji mazê re êwelah
Ji deftera xwe derxistin
Ji delavan ketin çiravan
Ji dema Nûhê Nebî de man
Ji dengê mele bawer nake,ji zirîna kerê bawer di ke
Ji der ve mele yê,ji di l ve filey e
Ji derdan rih berdan
Ji derdan têr bûn
Ji derdê yekî kevir helîn
Ji dêrê bû û negiha mizgeftê jî
Ji derge û dîwana Xwedê derketin
Ji derge û dîwanan derketin
Ji dermanê çavan re peyda ne bûn
Ji derziyê heta deziyê
Ji dest çûn
Ji dest der ketin
Ji dest der xistin
Ji dest derbas kirin
Ji dest derketiyê
Ji dest derketiyê nayê
Ji dest hatin
Ji dest reviyayê
Ji dêst,pêsîra xwe da şandin
Ji destê te bi vir de
Ji destelenian gotin
Ji dev û diranê xwe birîn
Ji di l bûn
Ji di l gotin
Ji di l nalîn
Ji di lveçûn
Ji dîn û îman derketin
Ji Din ya yê sar bûn
Ji dinyayê sar bûn
Ji dinyayê tiştek fêm nekirin
Ji diya min re her der teşt e
Ji dola bavê xwe bûn
Ji dostê xwe re dost,ji dijminê xwe re dijmin bûn
Ji doteriyê xistin
Ji dûr ve di ke çamîr ve
Ji emrê xwe zêdetir xeberdan
Ji garanê hemîyê li gor makera xwe zivirî
Ji girînê behecîn
Ji gorê ra bûn
Ji gorepanê polos kirin
Ji gotina yekî derketin
Ji gotina yekî derneketin
Ji gû neşû û bidî ber dû
Ji guh kirin
Ji gur re gotin çima stûyê te stûr e got ez bi destê xwe di kim
Ji gur re gotin çima stûyê te stûr e got ez bi destê xwe di kim û bi devê xwe di xwim
Ji gur û dêlegurê re tu rê nema
Ji gurê der neketin
Ji gurî birçîtir ji marî tazîtir e
Ji hal de ketin
Ji hal de xistin
Ji hal ket
Ji hal ketin
Ji halê Xwedê de ketin
Ji halê yekî re halek dîtin
Ji he bûn û tune bûn ê fêm nekirin
Ji hebek tirî mehserek çêkirin
Ji heçiyê derbas kirin
Ji hedê asahî û xwezahî derbas kirin
Ji hedê xwe borandin
Ji hedê xwe derbaskirin
Ji heft bîran av kişandin
Ji heft canan canek di Yekî de neman
Ji heft gulan gulek neqetandin
Ji heft kaşan av anîn
Ji heft sala salek sala seyan e
Ji hej xistin
Ji hekê pekê fêm nekirin
Ji hêkekê çê di ke qeyxanekê
Ji hekîman re di vê du fincan yek kasê xiraban,yek kasê qencan
Ji hêlînê çû kulînê
Ji hêlûnê çû kulînê
Ji heqe xwe hatin der
Ji heqe yekî derketin
Ji heqê yekî nehatin der
Ji her du lingan filitandî bûn
Ji her seriYekî dengek derketin
Ji her zeviyek e kersekek anîn
Ji hêrana ritlek genim re çi şîş,çi tevere
Ji hêrsan bi ezmana ketin
Ji hesabe yekî kuştin
Ji hespa yekî re gotin ker
Ji hespê peya bûn ,li kerê siwar bûn
Ji hespê peya bû,li kerê siwar bû
Ji hespê xwe peya bûn
Ji heştire re di bejin çoke te xwarin,Di beje kûdera min rast e
Ji hêştirê re gotin çima tu bêmadeyî got hefsarê min di destê kerê deyê
Ji hêştirê re gotin xet got ez nikanim qet
Ji hêştirê re sol çê di kirin jojî pe
Ji hêtirê wer bîyê hê jî hop hope
Ji hev bûn
Ji hev belav kirin
Ji hev cihê kirin
Ji hev de ketî
Ji hev de ketin
Ji hev de şemitîn
Ji hev der xistin
Ji hev derbas bûn
Ji hev di rêj kirin
Ji hev filitîn bûn
Ji hev gerandin
Ji hev hestî şikandin
Ji hev kirin
Ji hev nas kirin
Ji hev ne bûn
Ji hev ne xweş bûn
Ji hev nexweş bûn
Ji hev safî bûn
Ji hev sar bûn
Ji hev sûketin
Ji hev têr bûn
Ji hev xav bûn
Ji hev xelas bûn
Ji hev xeyidîn
Ji hevçixîn
Ji hevuDin bûn
Ji hevûdin re hevrîşkên avê çê kirin
Ji hevûdin re mêrin ji xelkê re bêrin
Ji hêz ketin
Ji hêz û taqetê ketin
Ji hêz xistin
Ji hezar derdî re derman bûn
Ji hinDi k heta bighêt gunDi k
Ji hinDi k re jî ji gelekî re jî şikir negotin
Ji hindûrê Quran’ê xeber dan
Ji hinekan re beşbirlik e,ji hinekan re seferberlig e
Ji hinekan re deşt e ji hinekan re teşt e
Ji hinekan re hok e ji hinekan re kok e
Ji hirçekî du eyar dernayê
Ji hiş ketin
Ji hişe xwe der xistin
Ji hişe xwe veçûn
Ji hişe yekî derneketin
Ji hişveçûn
Ji hîva çardeh şevî re tu dernekeve ez derkevim gotin
Ji holê winda bûn ,
Ji holerakirin
Ji hû heta mû
Ji hûran heya giran
Ji îmana xwe derketin
Ji înê heya înê,çê kir
Ji înê heya înê,çê kir cila mehînê,ew jî kine,nagihîje ser qûnê
Ji inyazan ketin
Ji îşe Xwedê xeberdan
Ji jana di l xeberdan
Ji jinan bistînin dotmamê, ji şûran bistînin şûrê Şamê
Ji jinan dotmam,ji şûran şûrê Şam
Ji jinan dotmam,ji şûran şûrê Şam
Ji jinan jina wek dotmamê,ji şûran wek şûrê Şamê
Ji jinan nehêle dotmamê,ji şûran nehêle şûrê şamê
Ji jiyane sar bûn
Ji jiyanê sar kirin
Ji kaliyê jî pîriyê,mirin çêtire ji feqîriyê
Ji kaniya ciwaniyê av vexwerin
Ji kaniya jiyaniyê av vexwerin
Ji kaniya xortan av vexwarin
Ji kaniYek e bûn
Ji kaniYek e av vexwarin
Ji kar ketin
Ji kar netirse bila kar ji te beirse
Ji karê jî bû,ji yarê jî bû
Ji karê jî ji yarê jî bûn
Ji kê re di bêjim birawo,ji min re di bêje biraxwaro
Ji keçanî xistin
Ji keda xwe têr nexwarin
Ji kêfa mewîjan,Di l çû guhîjan
Ji kêfan firîn
Ji kenan behecîn
Ji kenan hişk bûn
Ji kenan mirin
Ji kenan rovî di zik de neman
Ji kenan teqîn
Ji kenan zik di rîn
Ji kenan zikopişto bûn
Ji kera xwe peya ne bûn
Ji kerban barek xwê xwarin
Ji kerban behecîn
Ji kerban xwîn lê miçiqî
Ji kerbên nezanan,Xwedê çû ezmanan
Ji kerê de ketin
Ji kêre di bejim birawo,ji min re di beje biraxwaro
Ji kere re gotin bilîze,çirtik avêtin
Ji kere re gotin dayê Ayiya dayi demek
Ji kerê şeyten peya bûn
Ji kerê wa Yek u manker horî yê
Ji kerê weyê maker horîyê
Ji kerî por kir herî
Ji kesî ve nekişîn
Ji keva gazî kirin
Ji kevir nermtir çi hebe xwarin
Ji kevirê aşî girantir tune,bimixekî ra di be
Ji kevirê hesteyan ketin
Ji kevjalê pirsîn çima tu liyan liyan bi rê ve di çî got pêşî bireşî yê
Ji kevjalê re gotin tu çima xwar birêve di çî got keysa min hew jê tê
Ji kewna xwe ketin
Ji kewnê de xistin
Ji keyfa mehûja dil çû guhûja
Ji kezebê axaftin
Ji kezebê gotin
Ji kezebê nalîn
Ji kîr û quzekî ketin
Ji kirase cane xwe re şer e
Ji kirasê mirovatiyê der xistin
Ji Kirê Gewro da ketin jêr
Ji kîrê Gewro hatin
Ji kirinên şêx û Mele n,dîsa reet li cahilan
Ji kîsê bavê xwe çûn
Ji kîsê kirim,xweş di birim
Ji kîsê xelkê xwarin
Ji kîsê xwe di xwim,ji xelkê re şîretan di kim
Ji kîsê xwe xwarin
Ji kitûnîya xwe ne hatin xwarê
Ji kok û binyada xwe qetîn
Ji koka xwe qetîn
Ji kokê ve birîn
Ji komê Sarkîs nas kirin
Ji kûçikan minekartir bûn
Ji kul û derda,rih û simbêl berda
Ji kul û derdan,rih berdan
Ji lê der xistin
Ji lew befîr tê da dest û pê beezin
Ji lingan heya sêrî
Ji lnîl ê firîn
Ji mala heqiyê neqetîn
Ji mala xwe têr nane,ji mêrê xwe têr gan e
Ji malê,Yekî qalê
Ji me nebîne,hila bela te li ber deriyê tebe
Ji mele bang dan
Ji Mêmê we yê sala par e
Ji mêran av dimîne,ji gayan çerm di mîne
Ji mêran ketin
Ji mêran mêr ba ji hacetan simtiraş
Ji mêran mêr im, ji şêran şêrê şer im dareld bîn’ui ez ê stêrkanji esmên bînim
Ji mêran mêr,ji jinan jin bûn
Ji meran merê pêşîn,ji hacetan simtiraş
Ji merivan hesibandin
Ji meriyêtê ra bûn
Ji mêşê kire gamêş
Ji mewijekê mesherek girê dan
Ji mewijekî kergeYek kelandin
Ji mewujekî kergekî di kelîne
Ji meydanê ketin
ji midriyê salan mirov carek dibe mêvanê xalan
Ji milka aş,ji haceta simtiraş,ji mêra mêrê di ke hîsabê pêş û paş
Ji milka aş,ji sineta simtiraş
Ji milkan aş,ji jinan jinên şaş,ji mêran mêrên ne bide pêş,ne bide paş
Ji Mîmê berê sala berê
Ji mîmê watirê sala par e
Ji min dûr gul û nûr
Ji min guherî,bûka dilê xwe ji min sar kir
Ji min ketiyê,li pêşiya min di çe
Ji min ketiyê,li peşiya min di here
Ji min re bike,ji xwe re bibe
Ji min re çê kiriyê
Ji minê,lê ne li minê
Ji mino,li mino
Ji mîratê re gotin tu di çî ku derê got cihê ku bikaribim bixim mîratê
Ji mirinê filitîn
Ji mirinê vegerîn
Ji mirinê wê de çi heyê
Ji mirovatiya xwe şerm kirin
Ji mirovatiyê derketin
Ji mista xwe der xistin
Ji mûYek rîs, rîsî werîsek
Ji mûYekî werîsek çêkirin
Ji nan û avê bûn
Ji nan û avê qut bû
Ji nanê genim ra zikê pûlayî di vêt
Ji nanê xwe bûn
Ji nav besaban der xistin
Ji nav der ketin
Ji nava xwe têr bûn
Ji navê birin
Ji navê xwîn çûn
Ji naviyê birin
Ji naviyê hilgaftin
Ji nefsê ket hepsê
Ji nêvî nekin hêvî
Ji nexweşan re çûn berfê tabakhaneyê bok yêtistirmek
Ji nexweşan re çûyê zeweşan
Ji nêz de bêhn ji devê yekî hatin
Ji nêz de mirin
Ji nêz de mirin
Ji nêz deketin
Ji nigenig ve ve gerîn
Ji nîva xwe nehatin xwarê
Ji paniyê xwîn nehatin
Ji paniyê xwîn nehatiee ku dil bişewite
Ji par re hanêmanê,ji pêr re kor poşmanê
Ji parxanên yekî girtin
Ji paşiya êlê girtin
Ji paşve xwezîya minê,ji peşve xwelî li serê minê
Ji patikê ve ser jê kirin
Ji pêla xwe nehatin xwarê
Ji perê ezmanan hatin
Ji pertav ketin
Ji perxanên wî/we girtiyê
Ji pêş çavan neçûn
Ji pêş çavên xwe avêtin
Ji pêş yekî şerm kirin
Ji pêsîrê kirin
Ji pey qûna yekî neqetîn
Ji pêz re gotin Derdê te deşt û çiyane Got Na derdê min şivan e
Ji pezê pir,ma kavira kur
Ji pezê pirr,ma kavirê kurr
Ji piçûk heta mezinan
Ji pira pir diçe,ji hindika hindik
Ji pira rastiyê qetîn
Ji pira rastiyê re derbas bûn
Ji piran pir,ji hinDi kan hinDi k
Ji pirça însên însan nas kirin
Ji pîrî,hatiyê nêrî
Ji pisîkê re gotine gûyê te derman e,wê jî gotiyê li ba wê bi zêran e
Ji pişta bavê xwe ne bûn
Ji pişte veqelişîn
Ji piştstû ve ser jê kirin
Ji piyên xwe re sivik bûn
Ji pozê şêr ketin
Ji qalikê xwe derneketin
Ji qantirêre gotin Bavê te kîyê Got Hesp xalê min e
Ji qapaniya xwe daneketin
Ji qatûtiya mêran,navê dîkan danîn EvDi rean
Ji qatutyaxeleya,tune bûn amêran,nave dîkan danîn EvDi rean
Ji qedera xwe razî bûn
Ji qeDi r û qîmet ketin
Ji qêf seqet bûn
Ji qehra mirov xwe di avêje behra
Ji qelsemêran watirê laşê pehlewanan naêşê
Ji qewet birîn
Ji qewet ketin
Ji qewet xistin
Ji qewetê der bûn
Ji qewm û lêzimên xwe man
Ji qeyd û bendan xelas bûn
Ji qireja wî/we mar veDi reşe
Ji qirêjê mar vereşîn
Ji qirika xwe birîn
Ji qirika xwe girtin
Ji qirikê jî ji belikê jî bûn
Ji qudûm ketin
Ji qûlanevdşerm nekirin
Ji qûna xwe xolî bûn
Ji qûnê fihêt di kir,tir neDi kir
Ji qûnê ketin
Ji Quran’ê kirasek li xwekir,dîsa jî kesî jê bawernekir
Ji rastiyê neqetîn
Ji rê der bûn
Ji rê der xistin
Ji rê derketin
Ji re derketiyê
Ji rê û di rban derketin
Ji rê xalifîn
Ji rêderketin
Ji refê xwe qetîn
Ji rehetiya can pê ve reaXwedê
Ji rêman
Ji rex re derbas ne bûn
Ji rêzê der bûn
Ji rihê me di ke,li simbêlê me di xe
Ji riya heq derketin
Ji riya rast derketin
Ji riya Xwedê ketin
Ji riya yekî derketin
Ji riyan di ke li simbêlan di xe
Ji rovî fenaktir tune,ji eyare wî pîstir tune
Ji rovi fenek tir tune ji eyarê wî pirtir tune
Ji rovî konetir tune li sûkê ji eyarê wî bêtir tişt tune
Ji rovî re gotinTu bûyî padîşahê mirîşkan Rovî tilinc da,girî û got Ez ji bextê xwe nebawerim
Ji ruhê xwe aciz bûn
Ji ruhê xwe bihurîn
Ji rûmet ketin
Ji rûmet xistin
Ji rûyê xwe kirin
Ji rûyê yekî jehr barîn
Ji rûyê yekî nûr barîn
Ji rûyê yekî re nêdîtin
Ji rûyê yekî xêr nehatin
Ji seba nefsê,kete hepsê
Ji sed axan axakî jî qenc der nakeve
Ji sed di lî birîndarim,êdî nikarim bêjim saxim
Ji sed fila Yek ser e ew jî ker e
Ji ser a xwe neketin
Ji ser hişê xwe veçûn
Ji ser kerê deketin
Ji ser kewna xwe ketin
Ji ser pişta xwe avêtin
Ji ser riya xwe derneketin
Ji ser serê xwe def kirin
Ji ser serê yekî neçûn
Ji ser şûrê tazî venegerîn
Ji ser ve cîcî,ji bin ve gincî bûn
Ji ser ve Elah Elah,ji bin ve Neûzibilah
Ji ser ve sar e ji bin ve mar e
Ji ser ve tûtik û şûtik,ji bin ve rişk û nûtik
Ji ser xwe avêtin
Ji ser xwe re tu kes nêdîtin
Ji ser ya xwe nehatin xwarê
Ji ser zirtê xwe de ketin
Ji serê heft bavê yekî zêdetir bûn
Ji serê qijikê qelî çê nabe
Ji serê xwe derbas bûn
Ji serê xwe derketin
Ji serê xwe têr bûn
Ji serê xwe zêdetir xeber dan
Ji serê yekî zêde bûn
Ji sêrî heta binî
Ji serî heya piyan
Ji serman hêkên hesinî dike
Ji şeyêliîro ketin
Ji simêla xwe fêdî nekirin
Ji şîr birîn
Ji şîr qetandin
Ji şîr tirsiya,pifî dew kir
Ji şîr ve kirin
Ji şîrî heta pîrî
Ji şîrî heta pîrî
Ji siya xwe sil bûn
Ji siya xwe sil bûn
Ji siya xwe tirsîn
Ji siya xwe xeyidîn
Ji siya yekî tirsîn
Ji sola xwe re gotin
Ji şorê derxistin
Ji star ketin
Ji star xistin
Ji ta heta derziyê
Ji tama têr nebûn
Ji taqet ketin
Ji taqet xistin
Ji tarîtiyê derketin
Ji tazîtî çû we di kuwarî de di bêje kirasê
Ji te hereket,ji Xwedê bereket
Ji te re dirêj be ji min re bierdêre dikişe
Ji te viço,ji min jî viço
Ji tehna mirov xwe di avêje behra
Ji tengasiyê derxistin
Ji teraqiye ketin
Ji teres bûn a kûçikê me,rovî qula xwe li ber dîwarê me çê kiriyê
Ji tesîrazana,Xweda bir ezmanan
Ji têştar û barîya bî û negiha kelehîya
Ji tevn û teşiyan re na weleh,ji lotik û qulopanî re eywalah
Ji tewşan xeber dan
Ji text xistin
Ji teyran,ew ne tu teyr e
Ji tifikê here pifikê
Ji tifikê here pifikê
Ji tiliya xwe bibêhn bûn
Ji tîna mirov xwe di avêje bîra
Ji tirikan derketî bûn
Ji tirikan derketin
Ji tirsa kuçikan newêre here gund dibêje şevereş e
Ji tirşkê re xal û xwarzê û ji şer re ap û birazê
Ji tiştekî re bûn derman
Ji tivingê re nîşan,ji hespê re meydan
Ji tova bavê xwe bûn
Ji tu gûyî re bikêr nehatin
Ji tune bûna şêran,rovî xwe nîşan dikin wekî mêran
Ji vê pê ve xeberoşk in
Ji vê pê ve xemşok in
Ji welîya di bin xwelî û ji xwelîya di bin welî
Ji weliyan xwelî,ji xweliyan welî
Ji weynê jinan çiyayê Cudî xwar bûyê
Ji xamê derxistin
Ji xela mêran navê dîkan danîn evDi rehman
Ji Xelaya nebî filitîn
Ji xelaya nûh nebî filitîn
Ji xelkê ra gule,ji min ra sil e
Ji xelke re cîh u war e,ji min re erde sar e
Ji xelkê re dengbêj e ji min re ker û gêj e
Ji xelkê re edet e,ji min re erbet e
Ji xelkê re edete,ji min re qebhet e
Ji xelkê re hêkan di ke,ji xwe re zilqan di ke
Ji xelkê re hût e,ji xwe re kût e,hevalê têcirvanê rût e
Ji xelke re jîr e, ji xwe re kor e
Ji xelkê re masigiro ji xwe re kwêsigiro
Ji xelke re pirbejo, ji xwe re ker û gêjo
Ji xelke re pispor e, ji xwe re kor e
Ji xelke re purşûtiga şîr e, ji xwe re mişke kor e
Ji xelkê re xerat e,ji xwe re malmêrat e
Ji xelqê re masî ji xwe re kosî di gre
Ji xemgînî lorandin
Ji xeraban xerabtir di keve
Ji xezalê bezatir nîn e,ji rizqê xwe zêde naxwe
Ji xezalê bezatir tune yê ji qismetê xwe zêdetir naxwe
Ji xwarinê bûn
Ji xwe mezin tir xeberdan
Ji xwe razî bûn
Ji xwe re bargiranî kirin
Ji xwe re bûn
Ji xwe tofanê li wî xistiyê,ji wê zêdetir wê çibibe
Ji xwe ve çûn
Ji xweberan qezî kirin
Ji Xwedê di xwazim girête netemirenifir
Ji Xwedê di xwazim şûre Şems li stûyê te bikeve
Ji xweliyan pelî,ji peliyan xwelî
Ji yek ûnîva xwe da neketin
Ji yekî re hulûlkî kirin
Ji yekî re jî ho, ji hezarî re jî ho
Ji zar û ziman ketin
Ji zarokan bûn ji zarokan lnşk bûn
Ji zeverî mirov goştê kewan jî di xwe
Ji zik xwîn çûn
Ji zikê xwe birîn
Ji zikê xwe birîn
Ji zikê xwe girtin
Ji zikê xwe hez kirin
Ji zikê xwe kêm kirin
Ji zikê xwe têr bûn
Ji ziman ketin
Ji zimanê xwe ve saxlem bûn
Ji zirtan ketin
Jiaxêpirtirtuneyê,marbiqinyatDi xwe
Jiber Xwedê derxistin
Jibo axaftinê axaftin
Jibo çilê di xwe kulê
Jibo çilê xwe di ke gilê
Jibo derdek,merdek
Jibo diayan çend mînale
Jibo golikan,Di çe şolikan
Jibo gurzek gîha,lodek şewitandin
Jibo hebek tirî mehserek xera kirin
Jibo kêçekê lihêfek şewitandin
Jibo kêçekê lihêfekê di şewitîne
Jibo miriyên xelke me pore xwe veru,miriyên me mirin me dest avête
Jibo mirov jiyan nehatiya dayin,hatiYek irê kirin
Jibo mirovekî,wêran di ke gundekî
Jibo nanekî xera di ke arvanekî
Jibo nefsê ket hefsê
Jibo nefsê kete hepsê
Jibo nefsê,xwe davêje hepsê
Jibo nefsê,xwe di avêje hepsê
Jibo nexweşan çûn zebeşan
Jibo paniya lingê xwe erdek hişk dîtin
Jibo xatiran,mirov di xwe goştê qantiran
Jibo xatirê xatira,xelk di çe ser dînê kafira
Jibo xatirê xatiran çû ser dînê gawiran
Jibo xatirê xatiran,da barê qantiran
Jibo xatirê xatiran,da barê qantiran
Jibo xatirê xweyî,mirov kevir naavêje seyî
Jibo xwe veşartinê li qulekê gerîn
Jibo Xwedê gotin
Jibo yekî qar dîtin
Jibo zebeşekî xefa di ke bistanekî
Jibomin xerab,jibo te başbû
Jidervemeleyê,jiDi lvefileyê
Jidesthevrevandin
Jidesthilanîndesthilatîketin
Jidesthilanînêketin
Jidestketin
Jidestketiyê
JidestpesîraxwedaDi sîne
Jidestrevîn
Jidêststendin girtin
Jidesttisteknayê
Jidestûpê bûn
Jidestûpiyanketin
Jidestxelas bûn
Jidestxweberdan
Jidestxwerevandin
JidestYekîemangotin,zivêr bûn HemûcîranjidestvêjinikêhayêDi kin
JidestYekîewqashatin
JidestYekîfilitîn
JidestYekîgirîn
JidestYekîhaYek irin
JidestYekîkişandin
JidêstYekîtişteknehatin
Jidestzimanêxwekişandin
Jidêvderketin
Jidevê xwe şepilandin
Jidevêgurfilitîn
Jideveketiyêhophopjete
Jideveregotinxet;gotEznikarimqet
JideveregotinYêwetebisînindaweteDevegotEvsutiyê
JideveresolDi kirin,jojîgotpepeminjî
Jidevewî/wegirt
Jidevexwerevand
Jidevêxwerevandin Jidevrevîn
Jidevexweşihitîn
Jideveyêgulifilitîn
JideveYek etiyê,hophopjêtê
JideveYekîgirtin
JideveyêreDi bêjinÇokêntexwarin”Di bêjeQederaminraste”
Jideveyêresolçê kirin,jûjîpiyênxwerakirin
JideveyêresolDi kirin,jûjîgotPepenmijî”
Jidevgerandin gerînketin
Jidevgerandin ket
Jidevgerkeketin
JidevûDiranê nxwebirînqutkirin
jîDi dawiyêdepoştnanbibe
JiDi jminanrezareserîn,pistahisk
JiDi lbirîndar bûn
JiDi lêxweavêtin
JiDi lêXwedê rxistin
JiDi lêxwetêr bûn
JiDi lêYekîgirtin
JiDi lêYekîxwînçûn
Ji dil gotin Ji dil xeberdan
JiDi lrederbasDi be
JiDi lxWînDi lopkirin
JiDi ñêbêxeber bûn
JiDin ya yêre bûn sitûn
Ji dîn û îman derketin
Jidoxînaxweredurist bûn
JiduderiyanderiYek ve bûn
JidûqûnaYekîneqetîn
Jidûrve,di keça mîr ve
Jiedetêder bûn
JiEloDi bire,Di deWeloBelo
jîemneşikandin
Jiemrêxwezêdetirxeberdan
Jiêqilder bûn
Jiêqilkêm bûn
Jierdêhetaesinênneheq bûn
Jierdehetaesmînneheqe
Ji erş û kurş xeber dan
Ji erş û kurş zani bûn
Ji êş bê,serî ar be,kes jê bawer nake
Ji eşîran eşîra me,ji gundan gundê me,ji malan mala me,ji mala me jî ez
Jievdanredostûyare,jiminregurêhare
JieyarêXwedê rketin
Jiezmananhatinxwarê
JifelekereDi kevedewe
JifelekerexeberDi de
Jigewriyaxwebirîn
JigirêzadevêYekî,seYekîtêrxwarin
Jignlexerabtirzedetirtişteknegotin
Jignrbirçîtir,jiniartazîtir bûn
Jignrûdelegureretureneman
JigolikeregotinEmeboçikatejebikinjikesîrenebejeGolike
Jigotina xwe da ketin
Jigotinaxivevager bûn Jigotinaxwevegerîn
Jigotinaxwedaketin
JigotinaXwedê rbas bûn
JigotinaYekîderneketin LawêwîDi gurawîdeyê
Jiguhexwebawernekirin
Jigulianketin
Jiguranxwariyanpûrtjîbimînebaşe
Jigurbirçîtir,ji mar tazîtir e
JihekekeçeDi keqeyxanekeqeyxanekeçeDi ke
JihevdurehevrîskeaveçeDi kin
Jihevduremerin,jixelkereberin
Jihêzketin,bêtaqetman Wêxebatêwisakirkuezjiqudûmketini
Jihêzxistin,bêtaqetkirin JinikêewDin avamehekêdejiqewetêbirî
Jihirçekîdueyardernayê
Jijo jî destê xwe biser têjkên xwe datînit di bêjit çî nerme
Jin bûn sisiya dew ma li sêpiya
Jin di bêje Cil ji zêre xwarin je h ra mêre”
Jin di bêje hevrişim e kirasêmin,jehr e xwarina min
Jin drêsit belê nizanit hemberêk bikit
Jin jî hene jinkok jî hene
Jin keleh e mêr girtî yê
Jin keleh e mêr girtîyê
Jin û mêr şer kir,kêmaqilan jê bawer kir
Jin û mêr weke tevr û bêr
Jina bêheya wek girara bêxwêyê
Jina malkir bûn
Jina mêrê çêyê,Din ê jê re dê yê
Jina mêrê xerabe,hem di z e,hem qawe
Jina mêrêçê,derî li ser piştê
Jina nedelal,çavê mirov di êşine,jina delal di lê mirov di êşine
Jina xwe têr ke,Di ya xwe razî bike
Jinaanmalumer,anteviruber
Jinabaşyarûware,yaxirabgurêhare
JinabêxwêdîharDi be,mêrêbêxwêdîjarDi be
Jinabikofiûkitanbûn
Jinabirawekegura
Jinabîyê,destliberrûyê
JinaDi yadudotan,Di dexwedulotannelivirneliCizîraBotan
Jinainala bûn
Jinakofîukitan
Jinamalkir bûn
Jinamereçeyê,Din ejeredeyê
Jinaquiûbexşeyanbiln
Jinatiyêmin,destêminhişt,hatrûyêmin
Jinaxelkeramusanek,hespaxelkemeydanek
Jinaxelkêramûsankî,hespêxelkêmeydankî,cilêxelkêrojûdankî
Jinaxwetêrke,Di yaxwerazîbike
JinaYekîbîliîştin
Jinbabê kafirbabê,ez birçî me li ber dolabê
Jin biriyê,hê qelen nebiriyê
Jin çav li dere,mêr xwelî li ser e
Jin çûn hewara,mêr ketin kewara
Jîndar bûn Ruhhatinber PiştîbêhnacixareYek êbişûndexwînbiçokandeçû
Jinderketeserserî,deavêteberderî
Jinê biqisên şîrîn û jinê pir rind her du felaket in
Jinê dil kir dîwar qul kir
Jine dil kir mêrê xwe sil kir
Jine,lê kirasê mêran qetanDi yê
Jinekê min li cyê,li mala bavê xwe yê
Jinêruhikê,dayêhuhukêbûxukê
jîneû¡ivan kuçeyan di gere
Jinêwerekokilaminê,ezêtebigerînimlidoraDin ê
Jinexweşanreçûyêzeweşan
Jinhenewekmirîskakorin
Jinheyêzeviyalibergunde
Jinik di be mêro top li tekeve,merik eger ez ji ber tifikê der kevim
Jinik,raste,mala me şewitî jî lê ji mişkan re jî nema
Jinikê got mele mele,mehra min mehkem nebire,ez Yek a dest û pê nesekinî me
JinikegotMele Mehraminmehkemnebire,ezYek adestpe
Jinjîhene,janjîhene,melhemaDi lanjîhene
Jin jî heyê,jinkok jî heyê
Jinjingotîmermergotî
Jin û mêr,tevr û bêr
Jinûve bismillah
Jinûve hatin Din ya yê
Jinûve ji di ya xwe bûn
Jipiçûkanxetajimezinanefû
Jipozê şeytân ketin
Jiqalûbelayêxeberdan
Jirêderketin
Jisedcîhîbirîndarim,êdînikarimbejimsaxim
Jişekirtaltirgotineknegotin
Jişemyamezin bûn
Jiserehefteheftbavêtemezintire
JiserexwezedetirxeberDi de
Jiserîhetabinî
Jiserîheyapiyan
Jiserîkelekgoştderketin
Jiserîkirin
Jiserîzêdebûn
Jişoiâderketin
JivêDin ya yêne bûn
Jivêpêvexeberoşkin
Jivirankîmiriyê
JivirhetamalaXwedê
Jiweliyaperî,jiperiyaxwelî
JixelayaNebîfilitîn
Jixelayêderketin
Jixelkê re edet e,ji min re qebhet e
Jixelkêrefileyê,jixwereguleyê
Jixelkêreguie,jixwerederdûkule
Jixelkêrepirbêjo,jixwerekerûgêjo
Ji xelkê re pir e,ji xwe re gir e
Ji xelkê re pispor e,ji xwe re kor e
Ji xelkê re purşûnga şîr e,ji xwe re mişkê kor e
Ji xelkê re xerat e,ji xwe re malmîrat e
Ji xelkê re digire masî,ji xwe re digire kosî
Jixewnêhişyar bûn
JiXwedê rnexistin
JiXwedê netirsîn,jiqûianşermnekirin
JiXwedê pêvekesînêdîtin
JiXwedê taqetkirin
Ji xwediyê,ne ji doxê yê
Jixwedûrxistin
Jixwefihêt bûn
JixwerecihvekilinJixwerecihkirîn
JixwerederiyckîDin dîtirdîtin
JixwereDi rî,jixelkêreçavênxweDi di rîne
Jixwerekirinbar
Jixwerekirinderdûkul
Jixwerekirinkurni
Jixwerekirinmicir
JixwererêYek vejibartin
JixwererêYek vekirin
Jixweş ermnekirin
Jixwezêdetir bûn
Jiyan lê heram bûn
Jiyan lê reş bûn
Jiyana xwe herimandin
jiyanamezlumajiyêzalimaDi rêjtire
jiyanaxwewisadomandin
JiyaneknemirnejîDi jî
Jiyaşeytânhatinxwarê
Jiyaxwedaneketin
Jiyaxwenehatinxwarê
JiYek ûnîvaxwedaneketin
JiYekîlêxistin,jiYekîlîstin
JiYekîpirsînTeçiniakarêxwepêkneanî”GotBilawijan,jidergûşanûbeirêgamâşan”
JiYekîrebavtîkirin
JiYekîregotinTubext Di xwazî yan text” got Bext ku hebe,texte bixwe dê bê
Jnrsan li quiat nişkan gerîn
Jojî deste xwe çelikên xwe dide û dibêje pore wan çi nerm e kezî nermê porhevrişmê
Jojî têjkên xwe diniwaze di bêje pûrta wek hevrişimê
Jojî tejkên xwe hildimaşe,dibêje ez gorî pûrta we ê weke hermûş e
Jor xemiland,jêr qefiland
joyademe,emûXwedayêxwe,ewûşîrexwe
Jûjî çeliken xwe mizdan û got Ez goriya pûrta we ya hevrîşîm bim
Jûjî destê xwe li çêlikên xwe di de û di bêje porê wan çi nerme
Jujî tejiken xwe tîmar di kir û di got Ez qurbana purta weya hevrisim bim
Ka barê wî ceh e an genime
Ka çû ma dan
Ka kaya kevn û teze didde ba bê
Ka ne a te bû,kadînjîneatebû
Ka ne ya te yê,ma kadîn jî ne ya te yê
Ka tirba nêzmiriyan
Ka û dan tev li hev kirin
Ka ya te yê,ma kadîn jî ya teyê
Kab hat,çi çîk çi bîk
Kabok li bin guhê hevûDin ketin
Kafir keratî bûn
Kafir kirin
Kafiran jî mislimanî ra negotin
Kafirkanî kirin
Kafristanî kirin
Kal bû tal bû
Kal bûn elimin kar kir,xortaniyê mala xwe li cem min bar kir,qîza
Kal e,lê galegal e
Kal zebeş dayîn piçengê
Kala didde piçenge
Kalê ji bênefsî,pirê ji bêkesî,herduyan li hev pirsî
Kalê malê,rûmet li balê
Kalê tazî,tembûrê di xwazî
Kalekal kirin
Kalîna pêz li ber derî nehatin
Kalkîbavênxweşiya,xortkîbavênreşiya
Kalo ji min dûr here,fişkîniya pozê te tê
Kalo nemir bihar tê,pirê nemir qîvar tê
Kalo nemre bihar tê,pîrê nemre pincar tê
Kalojimindurhere,fiskîniyapozetete
Kamil bûn
Kana aqile
Kana êqil bûn
Kaneyateyê,makadînjîneyateyê
Kanî batinit bûhirîn, Gurçikên min di bez de di çirin
Kanî bihurîn bi teze, Gurçikên min girtin bez e
Kanî miçiqîn
Kanîbêxwêdîbimînedêbimiciqe
Kaniya çavên yekî der bûn
Kaniya kilan bû
Kaniya ku tu avêjê vexwî keviran naavêjê
KaniyaDi lan,ciwata cahilan
Kaniyar û pêxetimî
Kap avêtin
Kap çik hatin
Kap cot hatin
Kap ji hev re avêtin
Kap mîr hatin
Kapê goliktiyê di stûyê yekî de bûn
Kapê yekî şidandin
Kapek xwarin
Kapmirûzî bûn
Kaprûzî bûn
Kar bikesî neketin
Kar dayîn ser gîsikê
Kar dayîn ser pisîkê
Kar gewhera giyanê mirov e
kar kete tanga te
kar kete tiwaneka te
Kar micewhera canê mirove
Kar pê ne bûn
Kar pê qêdîn
Kar pire lê em tune nin
Kar sist girtin
Kar û barê xwe kirin
Kar û hewl dan bêkêr bûn
Karê bêkaran çiyê
Karê demekê çêtire ji axivtinê salekê
Karê gavanan, siwar bûn a keran
Karê îro nehêle jibo sube ra
Karê kerxesan kirin
Karê kerxesan kirin Geyik muhabeti
Karê li erdê dîtî bûn
Kare min bi xelkano,cane min biheseno,malê min be alano
Karê ne ji min re bayê wê di ser min re
Karê necar,qaşilê dara
Karê pir kirê,keziya xwe kur kirê
Karê te ji min re,kerema Xwedê ji te re
Karê xwe bi xelkê kir,bi navê xwe kir
Karê xwe birin serî
Karê xwe hêsan kirin
Karê xwe meşandin
Karê xwe pê neanîn
Karê xwe pê qedandin
Karê xwe safî kirin
Karê xwe saz kirin
Karê xwe,ji dûr ve meşandin
Karê yekî baş meşîn
Karê yekî bikesî neketin
Karê yekî ji ber neçûn
Karê yekî pê neketin
Karê zarokan ne bûn
Karêgavkî,xemênsalkî
Karêkarkerannamûsaxatûna
Karên qîza bazingê destê wan e
Kaya kevin dan jê nakevin
Kaya kevn nû dibe ber bê
Li naviyê rî,li keviyê rûnişt
Mêş kir gamêş
Nniciare,nîirjê libare
Rez û pez dewleta lez
Rî li naviyê rûnişt li keviyê
Şîrê mêtî lê herimandin
Te çi kir kuwarê ewê were xwarê
Teyrê goştxwer,nikûlxwar e
Tivinga destê te,tu ma teşiya di ya teyê
Wekî benîştemezeleqe bûn
Wekî bûkekerûbixêlî bûn
Wekî çêlekapêlipizdanaxwekirî bûn
Wekî dêlalisertûleyan bûn
Wekî devêmeşkebaranhatinxwarê
Wekî di yabûkabêcihêz,lihevçûnûhatin
Wekî dîkêberbangê bûn
Wekî Ecemêkuçavbipenêrêterbikeve
Wekî garisêliserdefê bûn
Wekî golikalibinpiyandeperçiqî bûn
Wekî guladevêtivingê bûn
Wekî gurêçileyêerbayîn bûn
Wekî hirçabirîndar bûn
Wekî horiyan bûn
Wekî jihêkekê bûn
Wekî kalêheftêsalî bûn
Wekî korêriyakaniyênaskirî bûn
Wekî kûpê araqê werimîn
Wekî mala bêsermiyan
Wekî nokên li ser tehtê bûn
Wekî peza ji kerî qetyayî
Wekî pîra sêrê
Wekî pisîka pelûr bi ser de hirşiyayî bûn
Wekî qulingekî birîndar bûn
Wekî seg û pisîkan bihevûDin ketin
Wekî tîra ji kevanê filitî
Wekî tira ji qûnê filitî
Wekî tîrê bûn
Wekî Xoce Xizir xwe gihandin yekî
Welcekuliyaberfê bûn
Wexta ciwan bû,ew bû çelenge siwaran;wexta ku kal bû,ma li dewsa waran
Xapûrîp kirin
Xatirê yekî neşikandin
Xaxê nemayê
Xelk axê di kole,ew bi serê Xwedê di ke
Xewaxwehildan
XewaYekîmînaxewaçivîkan bûn
Yek pel sê kel
Yekî xewna xwe bi roj dîtin
Zimanexwebirin
Karê xwebikesî neanîn
Karexwebixelkekir,binavexwekir
Karêxwexistinastûyêhinekêndin Nesîinmirovekîpirqûnboşe,hemaYekîDi gerekubarêxwelêbike
KarêYekîrastneçûn BelengazêSaloDi kenake,barêwîtinttakêçe
Karite ji kifra ranabin
Karkeran kar kir,xeraban benîşt cût
Karkerankarkirxerababenîştcût
Karkerêmalaxwebe,şirînêberDi lêhevalênxwebe
Karkero,kedkiro ji xelkê re
Kar ket bertila,agir ket rewşa feqîra
Karkirê xweyo,hezkiriyê xelkêyo
Karoz karoz,dîsa kerê boz
Kaş û berkaş kirin
Kasan mealêse,bialastinê zik têr nabe
Kaşan xwe kaşan di kişinim,ji mamanan namînim
Kaşberkaş bûn
Kaşî xwe kirin
Kasib ketin
Kasik û kafik bi ser de barîn
Kastekast kirin
Kustekust kirin
Kavirên yekî belav bûn
Kaw avêtin
Kawa hebrîngê bi destê xwe xistin
Kaxez jî ya teyê,qelem jî ya te yê
Kaxeza gur e,nekes di xwîne,nekes guhe xwe di de
Kaxeza gurîyê nekes di xwîne û nekes guhê xwe didê
Kaxeza spî xwendin
Kaxiz N tîr peçayî bûn
Kaya kevin li ba nabe
Kaya kevin,dan jê nakevin
Kaya kevn û nû da bê
Kê çav serê min di keve serê xwe biheft rengan
Kê dinya dot,ê ku kirî û firot
Kê dinya xwar yê di ber ehmeqan de xwar
Kê dîtiye kalê bi guhar,pîra lingxirxal,zivistana du bihar
Kê gotiyê dewê min tirş e
Kê gotiyê dizo mala te ava
Kê gotiyê dizo malî ava
Kê karê pir kir,keziya xwe kur kir
Kê kir xatûn mêr kir xatûn,kekir darqûn mêr kir darqûn
Kê nîrê hevaltiyê xwar kir,stuyê hevalê xwe kul kur
Kê rakirin mirî got ê li dilan pirsî
Kê tir kir xerîbê gund kir
Kê tir kir yên bêdê û bêbav
Kê vegerandin mirî, yên ku dilkirî
Kê zor li kê kir kê ji kê bir
Kebanî bûn sisê,kodik li ber sê
Kebaniya jêhatî bila nîve qeliyê jî bixwe
Keç û kurên malê,gula dê û bavê
Kêç xesandin
Keça baş rûspiya bavê xwe yê
Keça bê dê,çiyayê bê rê
Keça bêbav û dê êvarê di çe sibê tê
Keça bêdê wek çiyay bê rê
Keça gan nîşan dayê di dan
Keça gan nîşan dayê di dan
Keça malê birûmet e,karê wê bê minet e
Keça mêran bixwazin keça jinan nexwazin
Keça mîran biqelenê gavana nayê
Keça qereç nabe xatûn
Keçanî çi qes xweş e bûkanî gula geş e,jinaniya ber qeramê malê roja reş e
Keçê gan nîşa dayê di dan
Keçê ha keçê,çi di keçê de ma
Keçê ha keçê,kîre min di keçê de ma
Keçê hakê,çi di keçê de ma
Keçel hekim bûya wê dermanek ji serê xwe ra bidîta
Keçelo mû bi serê te ve nîn in Got kezîyên xaltiya min li qûnê di kevin
Keçelo navê min N navê te,guriyo kumê min li serê te
Keçelo nave min li navê te,kumê min li serê te
Keçelo,navê min li te û komê min li serê te
Keçên jinebiyan nexwazin keçên mêran bixwazin
Keçik çûne halhala zik tijî tûrik vala
Keçik di gihê teşyê dê di gire,lawik di gihê zextikê bavê di gire
Keçik e,bipaşgotin û dûçike
Keçik ne bedew e, lê hê di ser de zimanê wê jî pir tûj e
Keçika bêbav,çiyayê be av
Keçika bedew wek çiyayê ber e
Keçika li ser kerê berî xwe tuyî min kir
Keçika pîr û xava,zik tijî û tûr vala
Keçika rind,dane kund
Keçkê bêbav çîyayê bêav
Ked bade çûn
Ked di avê de çûn
Ked tê de derbas bûn
Ked têde dan
Ked û ava yekî tê de çûn
Ked û koda xwe
Keda xwe û koda xwe
Ked vala çûn
Keda helal di be mû naqete,keda heram bibe werîs jî di qete
Keda me keda şoşbîn e
Keda yekî badilhewa çûn
Keda yekî hêç kirin
Keda yekî winda kirin
Keda yekî xwarin
Kedkiro,Hedkiro,ji mala Qasê re
Kedkiro,keda xwe nexwaro
Kednexweş bûn
Kef bidevê yekî ketin
Kêf û eşq kirin
Kêf xweş bûn
Kefa dest xurîn
Kefa destê xwe bêhn kirin
Kefa destên xwe li hev dan
Kefa li ser kelkê bûn
Kêfa me bi Xunavê xweş bû,xunavê jî kurek mirî anî
Kêfa wî yê
Kêfa xwe kirin
Kefenê min zerDin ,çiyê serê min dikî şil Di m milDi m
Kefene xwe çirand
Kefenê xwe dayîn binçenga xwe
Kefenê xwe di rand
Kefenê xwe li ber serê xwe danîn
Keftar bûn
Keftaro,li ber çavan di yaro
Keko t ejî qûn li pîrê dît
Kela dil danîn
Kela dil ra bûn
Kela dil vemirîn
Kela dilê xwe verêstin
Kela dilê yekî danîn
Kela hesinîyê,li pişt mirov sekiniyê
Kela yekî ra bûn
Kelê bi kolê ve ji hev der nexisitn
Kelemperê cihê te li kû dê yê got ba di zane
Kelhî ne,bes tiştek li mala wan nîn e
Kelk li ser kurkê xistiyê
Kêlka xwe sêlka xwe tû jê xilas nakî nesaxim çar liv tû jî bêxe tê de
Kelka xwe,selka tu jê xilas nakî,ne saxim,çar liv tu jî te xe te de
Kelkelo cîhê te li ku yê got ba dizane
Kelkelo kû de,go ba di zane
Kêm dîtin
Ken di ke,fen di ke
Kê nanê min xwar,ewî tirba min kola
Kenê bêara tê ji qulên dîwara
Kenê bêarantê ji binê dîwaran
Kenê beariyê pê girtiyê
Kenê guran pê tê
Kenê miriyan pê tê
Kenek e fenek e
Kengî bibarî hingê zivistane
Ker bêhna bûha seh nakit
Ker bigem û hefsar,mêr bi soz û biryar
Ker bihestî nakeve
Ker bikarwana qelew nabin
Ker çiDi zane zeferan çiyê
Ker deve wî ve nake
Ker di keve,Di bêje Hella Xwedê
Ker di kevit birih bixweyî di kevit
Kêr giha ser hestî
Ker heft avjenî di zane,tere ber avê hemiyan ji bîr di ke
Ker îblîs e,derman werîs e
Kêr jê nehatin
Ker jî di be qurban
Ker ji lê xistinê re,hesp ji bezê re
Ker ker e di cîhkî de di keve heriyê heft salan li wir ra naçe
Ker ker e,Di pira qul re derbas nabe
Ker ku de here jî ker e
Ker tevî barê xwe di reqise
Ker û di bistan
Ker û gêj bûn
Ker û gêj guhe wî tijî qirêj
Ker û kurî li hev zirî
Ker û kurî li hev zûrî
Ker û mekteb
Ker vebest, xem verest
Kera ku bare min nele be ez nabejim ços
Kera min di mire boçika wî di xwure
Kera nebin li ba kera,heyne wê ji hevdu bigrin fis û tira
Kera nebin nav kera da ji hev fêr nebin tir û fisa
Kera neçar,qaşilê daran
Kera te ji min re,kerema Xwedê ji te re
Kera xwe bi ker da cilika xwe bi ser da
Kera xwe di berika wî dê dîtiyê
Kerambere berbayê mikur tê
Keran nebin cem mehînan,Da ku ji hev ne elimin tirr û pehînan
Kerê çê ço di xwe nagihîne
Kerê di kurtanî de rî
Kere got bar min nakuje,serbar min dikuje
Kere guhe berxe girt, dîsa kerê kir zirîn
Kerê guhî berxê girt û kerê kir qarîn
Kerê keti raneke
Kerê kor jî zanîn
Kerê lawê kerê,av li berê,bikeve serê,heb ji hebê bike derê
Kerê mirî ji gur natirse
Kerê nabe ber gê,gê tîne ber kerê
Kerê nêr di gûnan re nas kirin
Kerê pir bibez,bû xwura guran
Kerê pirpêja gurga xwar
Kerê reş di xwe tiştê xweş
Kerê reş,li ber danîn qaşilê zebeş,got Min di vê welatê xweş
Kerê xurt ço bi xwe nake
Kerê xurt ço bi xwe nake
Kereng tên li kaşa,xwarina ker û cehşa,çi di ke li mala paşa
Kergu di beze û tajî di beze,her du jî di bejin Ya Xwedê
Kergu ji çiyê xeyiDi yê,çiya haj pê tune
Kêrguh jî di beze û tajî jî di bêjin ya Xwedê her du jî
Kerguska xaman e,dev di çêre,çav li bazdan e
Kerî berdayê li pey qerûş ketiyê
Kerî bikerîtî dayê, di pey de qerûş qerûş e
Kerî kurtan jê di mînit û zelamî nav jê di mînit
Kerî siware kerê xwe di gere
Keriyê aborê dayê ebûra guran
Kerkerî kar kir,tiralî benîşt cû û kumê xwe xwar kir
Kero ji te ra di bejim,mevano tu guhdar be
Kero mêvanê hero
Kero nemir heta qîvar şîn bê
Kero nemire bihar hat,pîre nemire pincar hat
Kero nemire heta qîvar hişîn bibe
Kero,mevanê hero
Kero,weke hero
Keroşk ji çiya xeyiDi yê,haya çiya jê tuneyê
Kerran serê pirbêjan jê kiriyê
Kerta kevir bûn
Kêrvoşka nêr û mê xurtek ji êk başqe di ke
Kes bi nanê deriya têr naxwe
Kes heyê ji tovê kerane û kes heyê zengilê şerane
Kes jê re nikare kirasa biqetîne
Kes ji gurê xayin natirse
Kes li bavê min napirse,her kes li di ya min di pirse
Kes nabêje dewê min tirş e
Kes nabêjit ka babê te,her kes di bêjit ka dîya te
Kes naçe di gora kesî de
Kes nakeve gora kesî
Kes nikare je re solan biqetîne
Kes wek destê te nizanit kûdera te di xwere
Kesba helal ava zelal
Kesba helal,ji karkeran re ava zelal
Kesdelalyakesîxweyînake
Kesê dî û bab çê nekit çaxê wî çê kit
Keşe heroj kadan naxwe
Keşe hînê kadan bûyê
Kesê ji destê xwe têr nebe ji mala xelkê têr nabe
Kesê jinek bîne,Di vê an tûrek perê wî an jî barek derewê wî hebe
Kesê ku mirinê bibine binexweşiyê raziyê
Kesê mino destê mino
Kesê sîra nexwê bêhn jê nayê
Kesehkiriyê,kexwenDi yê
Kesek nabêje dewê min tirş e
Kesên ji cengê dûr e
Kesî hevîrê xwe bikalînê xwariyê
Kesî jî dest neavêtiYek u çareser bike
Kesî negotiyê ev mala di zan û ev jî mala xumarbazan e
Kesî xweş nayê
Kesîb di beje Heya sibe biXwedê ra me
Kesîb ket
Kesibê aşan e rojen şiliya de stû piyên wan zuhan e
Kesîbê bê nesîbê
Keşîş hero kada naxwe
Keşîş hînî kada bûyê
Keşk e rûYek ebaniyê xweş ke
Keşk e,rûYek ebaniyê reş ke
Kesnekirî kesnebirî bihev sitirî
Keso keso carek beso
Ket nav dev û di ranan
ket nizanibû ku çawa bike
Ket xeberdan,ker da guran
KetîbixebatêraDi be
Ketin asta kesekî
Ketin gilî û şewran
Ketin nav xeyalan
Ketin xamê
Ketina di nav zilm û zorê
Ketina gûna Qolo
Ketiyê ber destan
Ketiyê binî
Ketiyê daweta cuna
Ketiyê rewşeke xerab
Ketiyê zikê di ya xwe
Kevçiyan nexe gurz
Kevçiyê çila,nû got Bismillah
Kevir dayê ber dilê xwe
Kevir giran e di cihê xwe de
Kevir li cêr ket wey halê cêr, cer li kêvir ket way halê cêr;wiha an wisa wey li halê cêr
Kevir li cêr,yan cer li kêvir her cer wê bişkê
Kevir li kewê neket,kew li kevir ket
Kevir neavêje kûçikê xwe da ku alem jî neavêjê
Kevir û berpiyê te bibe penêr
Kevir û kuçik li min barî,xêr û xweşî li te barî
Keviran girê di Din û kuçikan ji ber di Din
Kevirê aşê çiqas giran be jî aşvan bi fena xwe wî raDi ke
Kevirê giran di ciyê xwe da baş e
Kevirê havînê bavêje kulînê
Kevirê havînê,bavêje kadînê
Kevirê hesteyan jê ketin
Kevirê pêşa xwe hurşand
Kevirê pêşmala xwe hilweşandin
Kevirê seriyan e
Kevirê takêşê yê,kîjan cema bar xwar bibe xwe di de wî alî
Kevirekî hil ke, wê pirsa xwe bin ke
Kevirên di pêşa xwe de hurşandin
Kevirên hebana xwe hilweşandin
Kevirên mezin,biyên biçûk di sekînin
Kêvjal nikarin bifrin
Kevjalê tu çima xwer rê va di çî Got keysê min hew jê têt
Kevnepîr e ji gotina re bîr e
Kevrê havîna bavêj pişt kulîna
Kew di jminê serê xwe yê
Kew firî,qismet birî
Kew kirine rikeha zerîn
Kew li kunDi r ket,ne kunDi r li kewê ket
Kew zimanê kewê di zane
Kewa di rikeha zerîn de
Kewaniyê çêlek dot çêlekê sîrê xwe rêt got di lê patişe ji me xêr e
Kewê ku der xweş e got;erdê ez lê bûm ferx
Kewên lîsandin î Wekî kelandin î
Kewên lisandin î,wek kelandin î
Keyfa me bi Xunavê xweş bî Xunavê jî kurek mirî anî
Keysa te li ku hat,fersend û xebat
Kezeb çiqa şêrîn be,şîret jê şêrîntir e
Kezeb lê reş bûn
Kezeb peritîn
Kezeba herî di lşewat kezeba kerê yê
Kî bi wefa yê,ew bira yê
Kî bu yê ew pê re berbu yê
Kî bûk e ew pê re berbûk e
Kî bûyê ew pêre berbûyê
Kî xal e ew pê re heval e
Kî der xwar e,ew der ji min re war e
Kî derê komek,wê dere kedek
Kî di bêjê dewê min tirş e
Kî di bêje were kar li di lê min di be azar, kî di bêje were taştê li di lê min gelek xweş tê
Kî di ke kî di xwe
Kî di xwe kî li xwe di xe
Kî di xwe savarê,ewê here hewarê
Kî di ya min mehr bike,ew bavê min e
Kî hewceyê elbê ew di gere li pê
KîdertavbekurkexweliwirraDi xe
Kihêl di bin mêrxasan de di bezin
Kilek rûn li ser di le xwe da
Kinc têne pîne kirin, gotin nayên pîne kirin
Kinca hevalan rodanek,hespa hevalan meydanek
Kinca ku kete ber pîneyan, serê ku kete ber şîretan, xêr jê nayê
Kindir qetîn
Kindirê yekî dar ve kirin
Kir nekir ture tere nedît
Kiras kirase,qusas quses e
Kirasê bêpastî dixe stûyê mirov
Kirase bêpasûk dixe hustiyê mirov
Kirasê bêstûkûn dixwe stûyê mirov
Kirasê mirov diqete,eslê mirov neqete
Kirin bin kevşiya xwe
Kûsî anxwe avrûya masî
Kiştên bê fiştên nîne
Kitik ne li mal e,navê mişk Evdilrehman e
Kitkê hingî hilavê jî wê li ser lingê xwe bisekine
Kitkên zemên dûngên qelew di xûn
Kîyê bixwe û kîyê li xwe xe
Kmenî Yêmenî
Koçber bûn
Kodika şikestî çêtir e ji ya xwestî
Kodka tejî li ya vala nede
Kolkê pîrê xweştir e ji birca mîrê Cizîrê
Komê Xiço li serê Piço heçî hat û heçî çû
Kone bûn
Konê reş bênamûs nabe
Konê reşî devjev e,ne nan e,ne av e
Kor be jî,kul be jî cixareke sekîte jme ul e
Kor çilo li Xwedê Din êre,Xwedê jî wilo lê Din êre
Kor çirga li Xwedê Din êre ,Xwedê ê jî werga lê wî Din êre
KorçiloliXwedê Din êre,Xwedê jîwilolêDin êre
KorgotekorMinçavêteyîkorçikiro
Koro li vir be ezê bigerim heke min ji korê xwe çêtir dît başe,hey ne ezê li korê xwe vegerim
Koro tu li min binêre bi çavekî,ez li te binerim her bi du çavan
Ku agir li çiYek et,ter û hişk tevde di şewitin
Ku agir li çiYek et,ter û hişk tevde di şewitin kurunun yaninda yas da yanar
Ku bextê etîman hebûya,bavê wan zû neDi mir
Ku çingiya tas,ha vir,ha rast
Ku eceleyêgêle were,qenet pê ve tê
Ku eclê gêlê were,bask pê ve tê
Ku ew ben ro nîvro keçike ji vir bibin
Ku gaDi mre kêr pir di bin
Ku hat malxwêyê malê,ku nehat qeda li salê
Ku jî yê tê rê dirha destîyê pûş xiste di qûna kerê da
Ku kela şorbê çû bihayê heskê pere nake
Ku pişta min heba zikê min nediêşiya
Ku re zer bû,ku re der bû
Ku te girt ber mede ku te berda bidû ne keve
Ku tu bêyî çengê min tu wê bibînî rengê min
Ku tu bibî hesp wê siwar ê te zêde bin
Ku tu çûyî bajarekî kora çavekî xwe bigre
Ku tu nekî biya mezina wê quloçê te bibin wek yê bizina
Ku Xwedê bide wê mele çibike
Ku Xwedê li hevanî,Nûrê di kim kevanî
Ku zarok negrî dê şîr nadyê
Kûçik bi zorê nare ber pêz
Kuçik çi di zane çarix çiyê
Kucik di ewtin karwan di borin
Kûçik goştê kûçik naxwin
Kuçik hestiyan di xwe haj quna xwe di ke
Kûçik ji kê bitirse bi wi ali de di reyê
Kûçik kevir kirin
Kuçîk,kuçike
Kuçikdan têr e,kebanî şêr e
Kûçikê biewte neDi r e
Kuçike meyê,li ber dere xelke di reyê
Kûçiko te çikir bi xwe kir te simek bir lê lingê xwe jî ji vir kir
Kûçkatîya sa nebiçûkatîya bira
Kûder xwar e,ew der war e
Kûkekûk kirin
Kul û kor lihev civiyan li dikana Evdilor
Kula aşvanî aş e
Kula di lan e,xeftanê milan e
Kula Mendo kulor in
Kula qerêş,av here êş
Kulavgûyo malîava
Kulek xwar e dûv rast e
Kulindê avê dervenekirî yê
Kulingê wî serî carê li cîhkî di keve
Kulka qûnê yê nezere û nedere
Kumadaynînpirsajebikin
Kumavêtin,serxwestin
Kume Belo li sere Celo,yê Celo li sere Belo
Kumê min ji rastiyê qetiyayê
Kumê rasta tim qetyayîyê
Kume Xiço li sere Piço,nehat neDi ço
Kumê xwe bixweliyê ve dayê serê xwe
Kumê xwe dayê tel
Kumê xwe tel danîn
Kume xwe xwar kiriyê
Kumê yekî kirin çavan
Kun ji pîne firehtir e
Kund çêlikên xwe di xwe,paşê biser de di grî
Kund di beje ez ew qasim lê aqile min jî ew qase
Kurê ji nêza mirî got ma hebî nekerifî
Kurê mino ne ji mino,roja koçê barê mino
Kurek heyê gula bavê,kurek heYek ula bavê
Kurikê duh ne pêr bûn
Kurîlifelan,xwarzîlixalan
Kurkketiyêmejiyêwî
Kurm di serê wî de di livin
Kurm ketiyê di lê wî
Kurmanc ker e hingî rûne ew rê li bere
Kurmancê nezan got bila bibe erzan,heta ku dev u derling lê bûn e pizan
Kurmancî têre,xew jê re xêre
Kurmê darê ji darê yê
Kurmê darê ji qurmê darê
Kurmê şîrî heta pîrî
Kurmê şîrî heya pîrî
Kurmê şîrî ta pîrî
Ji şîrî heta pîrî
Kurtanê yekî li piştê bûn
Kurtikî çûxe dew tune bixwe
Kûsî dan çêrandin
Kûsî hêkên xwe di xe binê axê û di bêje heke ji Xwedê re di vê wê çêlika derxe
Kûsî mişk naxwe
Kûsî nikanin bifirin
Kûsî,venaxwe avrûyê masî
Kûsiyan ji delava xezale av venexwarin
Kuştiyê di ber xelkê de yê
Kutekut kirin
Segê di re ne no ye ne di r e
Kutilka min jî ji Berfo ra
Lafezanî kirin
Lal e,lê nekal e
Lalîka şikestî çêtire ji ya xwestî
Lasayî kirin
Laşe bi ber xwînê ketin
Lava kirin
lavfirîkîn
Lawê derewîn di xwe carekê firawîn
Lawê kerê me ez mêrekî çê me
Lawê Mencê çû qezencê
Lawike Engorî,nabe memure Stembolî
Lawkê qureyşî kes nîne pişt neêşî,belê xîreta namûsê di kêşî
Lawo gûz keştandin ne karê min e,lê teze ez di zanim ku gor warê min e
Lawo înşelah çûyîna te hebe,hatina te tune be
Lawo li her derê ji xwe re malekê çeke
Lê dev xwar kirin
Lê hat baş hat,lê nehat jê nehat
Lê hat bazirgan e,lê nehat xweDi yê gayê wêran e
Lê hat têcirvan e,lê nehat xweDi yê tajiyê nêçirvan e
Lê hatin ji jê hatinê çêtir e
Lê heram bûn
Lê kaliyê lê koriyê;mirin çêtir e ji feqiriyê
Lelîk kirin
Lelîxane,xweDi Yek irêd girane
Lenetî bûn
Lêv ji di dana pêştir in
Lêv ji di ranan pêş tirin
Lev li erdê re di kişe
Leva xwe lê xwar di ke
Levek li erdê yê,Yek li ezmên e
Lêxistina koremarî,ne dîtana deyndarî
Li barê yekî nihêrîn
Li bavoka yarê mêr bê jin di mînin
Li bêhna kebaba çû liser daxdana kera vebû
Li bejnê nehêrî bi zêran kirî,laçik vekir serê bigurî
Li bejnê nêrî bizêra kirî,laçek rakir kertikê gurî
Li ber çava bûyê marê reş
Li ber defa bêdeng di lîze
Li ber defa cuna di reqise
Li ber di lê yekî çûn
Li ber hewşê dîkilî di binê kevşê
Li ber mimê raDi ke,da liber tayê rabiçit
Li ber tira wî di lîzin
Li ber xwe dan,dest hildan
Li berrûya bûyê perde
Li Bexdayê jî xurme zehf in,bi me çiyê
Li Bexdayê jî xurme zehf in,ji me re çiyê
Li cehenemê sîran di kutin,tu kilaman di bejî
Li cem bêara her bihar e
Li deriYek esî nexe sîrkutan,bila kes li deriyê te nexe bi mîrkutan
Li derve xelkê di teqînin,li malê hevudu di teqînin
Li ecelê xwe gerîn
Li her siya rovî de nebe, hila şer te bixwe
Li her sûkekê bazareke
li hev piçikîn
Li jina xwe hêncetê di bêjit tu çima qûna xwe li ber bêjingê raDi hejînî
Li koDi kê xwe xistin
Li ku êvar e ew der jê re war e
Li ku komek, li wir kedek
Li mala bavê nexş û tevnan çêDi ke,li mala mêr tevan ji bîr di ke
Li nalê jî di Di t û li bizmarê jî di Di t
Li nav me da Bîlal saxe,ew jî dilbixwîn e
Li navbeyna mêranî û qelsemêranîyê da mûyek e
Li nefsa xwe hakim ne bûn
Li pey kesekî revîn
li pey şopa hirçê çû
Li pey tirikî bûn
Li qûla mişkan gerîn
Li qûla mişkan geriyan
Li qunca germ dide xeberdanên nerm
Li quncên germ,dike qiseyên nerm nerm
Li rîya here bila dûr be,li borîya here bila kûr be,keça bîne bila pîr be
Li ser perên ezmanan sekinîn
Li ser û sîçên xwe nihêrîn
Li serê yekî fek û tele çêkirin Bendbizdandin
Li soza xwe xwêdî derketin
Li şûna şêra rûvî di kin gêra
Li te xweş e,li min bîst û şeş e
Li te xweş tê û li min xweş tê ev çî ade li teştê
Li zikê wî di da di gotAy pişta min
Li alîkî şahî ye,alîkî şîn e
Li bayoka yarê mêr bêjin di mînin
LidervexelkêDi teqînin,limalêhevuduDi teqînin
Lidevewî/weDin ere
Lidînatemasekinansahiyaansîna
LiDin êmekan,liaxretêîman
Lidûbîhnakebabêçû,rastêdaxkirinelingêkerêhat
Lidurgeriya,linezikdît
lie111laxwe danin
liedêxwezani bûn
lieftlievlingxistinebinnekebêgotinHêeililieyê”
Liezmanangeriya,lierdêdît
Ligoramakêgolikpake
Ligorîmake,golikpake
lnça\vasiwarêexteyî,teçaWanivînêxwejibazirganrelnştiyê
lnliatiyîdestmalannnbirevînî
Li kerê mirî digere ku nela jê bike
Li kerê siwar bûyê,li kerê di gere
Likoriyêlikaliyê,mirin çêtir e jifeqîriyê
Likuêvareewjêreware
Likumefayê,liwirbavûbirayê
Limalêtunêdînar,navêkeçikêhezar
Limexelpiskultune,lipirezedevetune
Liminelimine,rovînaçekune
Liminelimineçibikimdernakeveliberhukmejine
liminxweşnayê
Ling dayîn erdê
Ling have in in ling
Lingê pêxwas li ber deriyê solDi rû yê
LingêdîkDin avtasêdêdîtiyê
Lingegurgirtinavêtinnavkozaberxan
Lingek li vê dinê,lingek li wê dinê
Lingeqijikesikenand
Lingerovîgirtavêtnavholîtkamirîskan
Lingê wî Din av zike wî de yê
Lingê wî erd girt
Lingkiriyêsolekateng
Linglehildayê
Lingliqeydêçavliseydê
Lipeytengasiyanfirehîyê
LipiştbaranêgacilDi ke
lirastînûçeYek ewisanehatim
Li şera xal û xwarzî;li xwarina,mam û birazî
Li ser bandor nekirin
Li ser boçike hesin di be
Li ser çavan re birû hene
Li ser çi de mîz bike wê zuha bibe
Li ser dîware alebile sekiniyê
Li ser eyarê wî agir dadan
Li ser kebabê ve çû, li ser dexdexana keran ve bû
Li ser me bû roja reş
LiserriyaHelebenalekeraDi pirse
Lisertiliyamirovdemîznake
LisertiliyaxweveDi delîstin
LisozaxwexwiDi bûn FayzeyaZîneliekenexweDi yagotinaxwebîiya,îrowebale
Lîstina pisîke yê,mirina mişkê yê
Li vir teq,li wir teq,heta çûne Din ya heq
Li welate kora çavşaş di bin key û kiş
Liyaqê nîskê,nanê cê yê
Çûyîn çolê
Lolo lolo,ji min re jî lolo,lolo
Lomekaro,gunehkaro
Lomên xelkê ji ezabê gore nexweştir e
Ma çima hespê tu revanDi yî
Ma tu herfa quranê yî
Ma aliYekî cendekî helal e ê Din heram e
Ma dar tehl e, berê darê şirîn di be
Ma dar tehl e, berê darê şîrîn e”
Ma dem heme ez,Di vê hebim ez
Ma destmala sor me şandibû pey
Ma di nav çiyayan de derziya di ya min winda bûyê
Ma ev gûyê henakan e
Ma ez her nanê xwe bixwim û şîreta li tebikim
Ma ezê herim ser gulên sor
Ma ga di ke û ga di xût
Ma ga di ke, ga di xwe
Ma ga û gîsnê wan li hev asê bûn e
Ma gotina te kerta kevir e
Ma heta şaxê ker neyên her cehşek e
Ma ji mişka rûreş e
Ma lê çi hêvi di kir
Ma min ev rûyê xwe di aşî de sipî kiriyê
Ma morîkên di ya min li wir qetiyane
Ma ne mar e bêcî û war e
Ma ne xwîn e Ha ji dest, ha ji zend
Ma paniya di ya min pê xwîn bûyê
Ma pezê meyî tev hev e ku em nikanin veqetînin
Ma qaşa kembera te şikeşt
Ma qey tu ji xatûnê yî, ez ji cêriyê me
Ma te destê xwe bêhn kiriyê
Ma te deste xwe bîhn kiriye
Ma te hêştir nêdîtin li rêzê, te pişkul jî nêdîtin li fêzê
Ma te kapek xwariyê
Ma te navika wî birî yê
Ma te navika wî biriye
Ma te riya xwe şaş kiriye
Ma tu ji perê ezmanan hatiyî
Ma çima hespê tu revanDi yî
Ma tu herfa quraneyê
Ma dar tehl e,berê darê şîrîn e
Ma desmala sor me şanDi bû pey
Ma ev guyê henakan e
Ma ezê herim ser gulên sor
Ma ez nebejim we nebejin ka boçika te
Ma ga di ke,ga di xwe
Ma gotina te kerta kevir e
Makerê mizgînî li te,te cehşek bû Got Barê min her li min e
Mal birçî yê, kebanî li ber çi yê
Mal çûne zozanan, xwelî li serê qunpehnan
Mal ji mişkan rûreş e
Mal li Hemka Banehî li Çemka
Mal li ser malê nabe
Mal mala te yê, lê ber ve firaqan neçe
Mal şewitî lê ji mişkan ra jî nema
Mal tê,can nê
Mal têr e kevanî şêre
Mal têre,kevanî Şêr e
Mal û mewdan, nebû qûtnik û fîstan
Mal û wext di cî de bûn
Mal û wext xweş bûn
Mal xizan e, kebanî nezan e
Malmalxetîketdestekurî,risqesalesecarbirî
Mala bava zeynet in, ava cerê wan şerbet in, dayik ku di mirin, zeyî tên li ba jinbira bêrûmet in
Mala bavê bûkê gavan e, qelendê bûkê giran e
Mala bûke def û zirne, mala zave hay ji tu tiştî tune
Mala gavan e, nazê di lika zeriyê giran e
Mala he bûn ê mala keremê, mala tune bûn ê mala kurê kerê mê
Mala kura, mala dura
Mala li kerekê her ro li deverekê
Mala li ser mala, Yek xirab, Yek ava
Mala me çoyê me yê, çoyê me li ser mila me yê
Mala mêrîn,bi stunên zêrîn
Mala minê
Mala mirov,behişta mirov
Mala pîrê, gora pîrê
Mala pîrê,sitara pîrê
Mala pirmezin xerabû ji bin
Mala şeref bi xwe hinDi k bûn , ew jî hin kuro, hin silo, hin seqet bûn
Mala têrjin,wêran bû ji bin
Mala virekan xirabûyê, kesî jê bawer nekiriyê
Mala wî barê dîk e
Mala wî li ser pişta wî yê
Mala xelke di şewitî, ewî jî li ber firîgê xwe di qeland
Mala xwe dayê ser pişta pisîkê
Mala xwe li pisîkê bar kiriyê
Mala yekî eynî Wekî holika golikan bûn
Mala zarok tê de ehreman naçê tê de
Mala zarok tê de, şeytan naçe tê de
Mala bava zeynet in,ava cêrê wan şerbet in,dayik ku di mirin,zeyî tên li ba jinbira bê rûmet in
Mala bavê bûkê gavan e,qelendê bûkê giran e
Mala bavê mêran
Mala bavê meydan e,mala xezûr zindan e
Mala bavê min dûr bûna,minê têr pesnê wan bidana
Mala bûkê def û zirne,mala zave hay ji tu tiştî tune
Mala dîna,rabûn hev bipihîna
Mala gavan e,nazê dilika zeriyê giran e
Mala hebûnê mala keremê,mala tunebûnê mala kerê mê
Mala kura,mala dura
Mala li ser mala,yek xirab,yek ava
Mala me li çoyê me yê;çoyê me li ser milê meyê
Mala mêran kaniya zêran
Mal yan ji xelayê re,an ji belayê re
Mala pîrê,gora pîrê
Mala pîrê stara pîrê
Mala pir mezin xera bû ji bin
Mala Şeref bixwe hindik bûn ,ew jî hin kuro,hin silo,hin seqet bûn
Mala têrjin xera bû ji bin
Mala virekan xira bûyê,kesî jê bawer nekiriyê
Mala wî barê dîkekî yê
Mala wî li ser pişta wî yê
Mala xelke dişewitî,ewî jî li ber firike xwe diqeland
Mala xwe dayê ser pişta pisîkê
Mala xwe li pisîke bar kiriyê
Mal birçîyê,kebanî li ber çiyê
Mal çûne zozanan,xwelî li ser qunpehnan
Malê axê diçe, canê xulam diçe
Malê bi tirê be,wê bi fisê biçit
Malê diçe mala êxe,xulam goştê cane xwe di xwe
Malê din ê li dinê dimîne
Malê Din ê qiloçê mêran e
Malê li malxê di pê
Malê malyêmeza, xware tarîxbilmeza
Malê neke ne ji kurê qenc ra û ne jî kurê xirab ra
Malê nexwarî behra zordaran e
Malê pir zu ziyan di be,gerdanê stûr zu zirav di be
Malê qûn di vê, girarê rûn di vê
Malê tûne arvanok, navê jinikê dîndarok
Male xwe di avê de berdayê
Malê axê di çe canê xulêm dêşe
Malê camêrkî û xesîskî wek hev dire
Malê da hestî şikandiyê
Malê din ê qiloçê mêran e
Malê girtiyê Mixabin ew jî gele li çavan tê şevê mirov
Malê helal bênîmet e
Malek e, danzdeh rispiyên wan hene
Malê li malxê dipê
Male malyêmeza,xwara tarîxbilmeza
Malê qûn divê,girarê rûn dive
Malê tune ervanok,navê jinikê dîndarok
Malê xwe di ave de berdayê
Mal ji mişkan rûreş e
Malka mefûna jibera zordara wêran di be
Mal li ser malê nabe
Mal mala teyê,le berve firaqan neçe
Mal mala teyê lê bi aliyê firaxan ve nere
malmîrateBelê,kêrawîDi gihîjeherkesî,lêtenêxêrawîjiwîxweretune
Mal şewitî lê ji mişkan re jî nema
Mal tê,can nayê
Mal têr e,kebanî şêr e
Mal vedigere can venagere
Malxê me Silo be, wê xwarina me çilo be
Mal xizan e,kebanî nezan e
Malxwê male bî pelo û xwarina eyal bî soryê çilo
Malxwêtî ket di destê kurî,kîskê salê sê car birî
Malxwêtî ket di dest jinê,kar birî û berxik hîşt li bin hirî
Mam Hemdan,me çêl u golî derdan,mane em û xeberdan
Ma min ev rûyê xwe di aş de sipî kiriyê
Mamo ne li male,mala mamo galegal e
Manê tirekan ardê cehîn e
Ma ne xwîne ha ji dest,ha ji zend
Mange mir dew biriya
Mangedoşîn û qezwanfroşîn
Ma paniya diya min pê xwîn bûyê
Ma peze meyî tevhev e em nikarin veqetînin
Ma qaşa kembera te şikest
Mar bêjehrî nîne
Mar çiqa hokan bide xwe,gere rast here qulê
Mar di beje Min di kujî bi di jminatî,min çal bike bi dostî
Mar e,bêcih e bêwar e
Mar gestî ji werîsî di tirsî
Mar ji punge xolî di bû di revî , pung li ber deve qula mar de hêşîn bû
Mar mar e, dema ku mirov ave vedixwe li mirov venade
Mar nabe yar
Mar pak bûya, linge wî nediketin zikê wî
Mar pê ve da,ji siya werîs tirsiya
Mar,nabe bêjar
Marî gest ji weris tirsî
Marî ji pîjanê nexweş bî,li ber derê kuna wî şîn bû
Marî ji pûngê hez neDi kir,pûng çû li ber devê qûla marî rûst
Masî di behrê de nayên kirîn
Masiyê golan nabin hût
Mast, sed carî mast
Mastê payîzan bidin ezîzan
Mastê sê bileqînin her ji seyan re baş e
Mat û şaşwazî man
Me bûk anî bilez û bez,me lêda rez û bez,sivka malê her bûm ez
Me bûk anî ji Êşkilê,me got Libê,dema hat rît mezelê
Me bûk anî lê z û bez, me lê da dayê rez û bez; sivika male dîsa ez
Me çand dan,şîn hat zîwan
Me çi got û tembûra çi got
Me Cizîr kir ava , Heso ser de kir zava
Me di xewna şevan de jî hevûdu nêdîtiyê
Me ev pez ser jê kirîyê bo wê mêlakê
Me ger li newala nebin xeyala
Me girt tajî,der ket toltajî
Me got em herin mala apê xwe firo fir kin; me negot eme herin guliya kur kin
Me got hûr,wî jî Wekî ar hûr kiriyê
Me hêştir nêdîne li rêzê,qey me pişkul jî nêdîne li pirêzê
Me Kurdî halê xwe wer dî
Me nabêjin bismila didine mila
Me şem kirin mane şembelûlk
Mefeka bêlixab serê xweyê xwe lê dide
Meha adare av firî sere dare, bizin kalî ser karê, nîşanên biharê
Meha gulanê, xudêyo ne de tava baranê, pezkûvî liber zanê
Meha adarê av firî serê darê,bizin kalî ser karê,nîsana biharê
Mehîna çînê min xezal e dev li çîrêyê û guh li hawarê yê
Mehîna pîr, hefsarê rengîn
Mehna lorika di xwe kilorika
Mehna sêlê, gerî li nav êlê
Mehna sergîna çû gundê Mexîna
Mehwerê me hîrê dewîn e,ji nav bike derê evê dîhê çî bêterê
Mêjî lê bûyê av
Mêjiyê yekî şûştin
Mêjiyê yekî tevlihev kirin
Mele gû tê îşa zû tê
Mele jî di quranê de şaş di be
Mele nivişt çê kir ji bo qîze, gu hat li tev mîze
Mele xwarin dît quran ji bîr kir
Mele her gotîyê Elîf û bê
Mele him qet çi dibînin
Mele jî di Quranê de şaş di be
Mele mele ber kendal
Mele mele ber kendal
Melê nexwendî,Di gere li nav gundî
Mele nivişt çê kir ji bo qîzê,gû hat tev mîzê
Mele xwarin dît Quran ji bîr kir
Melevan ê dixeniqe
Melevan û bask û milên xwe
Melevanê ku xeniqî
Melezade Melezade, me têr xwar ji zad û zewade, îcar her yek me bi alîkî de ba de
Wek Mem û Zînê
Mêr bi mûyê xwe, jin bi rûyê xwe
Hey mêr çavlider e, jinik xwelîser e
Mêr çem e,jin gol e
Mêr di ser re heram e
Mêr heft sala çû seferê zivirî her kerê berê
Mêr hene wek dewara reş in,dema ku zikê wan têr di be,an mêrekî di kujin an jinekê tînin
Mêr im kurê mêra me, îro jî mast sibe jî mast
Mêr ji pûngê hez nedikir,pûng li ber qûlê mêr rûst
Mêr kuştin nermenerm, qîz xwestin germegerm
Mêr mêr e çi kul,çi kerr,çi kor e
Mêr mêra nas kir, qûşê quzê kerê nas kir
Serkele mêr nas dike qûşê qûzê keran nas dike
Mêr mêre çi kulek,çi nabîna,çi kerr e
Mêr mêr e ,çi kul ,çi kor,çi kerr e
Mêr tev mêr be,jin tev jin be,kî mihtacê kê be
Mêr tu ne guhar û ben in ku tu guhê xwe de kî
Mêr tu ne guhar û ben in ku tu guhe Xwedê kî
Mêra mêr di kuştin,Fatekorê li ber dêrî hûr û pizûr di şûştin
Mêra mêr kuşt,senemê hûrî şûşt
Mêra xwe avêtin kewara, jin şandin hewara
Mêramêr dikuştin cibo hûr dişûştin
Mêranî dûvê masî yê,herkes nikare bigire
Mêranî qehremanî
Meraqa pîso jij e
Mêr bimûyê xwe,jin bi rûyê xwe
Mêr çol e jin gol e
Merdê ji kîsmalê xelîfe yê
Merdê ji kîsmalê xelkê yê
Merdê ne bi malê xwe yê
Merdê nebi male xweyê
Mêrê bêbext pir be di ser re derbas nebe
Mêrê bi kêr e,li ku be bikêr e
Mêrê bikêr,li ku be bikêr
Mêrê çê di roja teng da fêm di be
Mêrê eeq di bê ez
Mêrê kas du caran şer di ke daxwaz
Mêrê qels ducaran şer di xwaze
Mêrê xeberjin,berxê ber bizin,şûva bi kizin
Merî pîvazê nexwe bin devê merîyan nayê
Mêrik ket bin siya êxe, axe ket bin siya doxîna xwe
Mêrik kire pîrê peyre guneh hate bîrê
Merik na pîre,pey re guneh hat bîrê
Mêrikê du jina kûçikê ser rojingan
Mêrikê kurmanc gava têr xwer wê yan mêrekî bikuje an jinekê birevîne
Mêriko tu nemirî,lê tûrê parsê her li milê te be
Mêriko,ez ji te xelas bûm,tu ji emelên xwe xelas nebî
Meriv kevira di avêje birca belek, navêje sepeta rexe
Meriv diz be, şevereş pir in
Merivê bêguman, bê dîn û bê îman
Merivekî nexeritandî yê
Merivekî nexeritanDi yê
Merivekî piştrast e
Merkeb û Mekteb
Mêro bixwekêro
Mertalê wî rûyê wî yê
Mêrûyê ecel tê çeng û perr tê
Mêrxas carekê dimire,bizdonek herroj
Merzelê ji nêzdan miriyan li ku yê
Mêş kir gamêş
Mêş û gamêş xwêdî tînin pêş
Metê du gun pê va hebîna wê bigotanê mamo
Mêvan got Hewa çawa yê Xwediyê malê got riya rewiyan vekirî yê
Mêvan ji berî rûnit mîr e,gava rûnişt êsîr
Mêvan jiberê ku rûne mîr e,gava rûnişt êsîr e
Mevanê yekî,mevanê gundekî
Mêvanî ji mêvanî nexweş e,malxwê male ji her dukan nexweş e
Mêvan ji berî rûniştinê mîr e,gava rûnişt êdin êsîr
Mevano tê xwarinê bixwî
Mevano tu têrî an birçî yî
Mewijahebana,neDi xweneDi decîrana
Meymûn di çavê dîya xwe da xifş e
Mezbût bikole asas,jibo dil neke wasewas
Mezera dê li ber qîzê
Mezhebe wî fireh e
mezin bibe ker,gerek mirov nede ser
Mezin kir bi nanê xwe,kir agir ber da canê xwe
Mezin reqisî,biçûk hewisî
Meznayî bi qala,nabe bi sala
Mî bi piyê xwe, bizin bi piyê xwe
Mî birî, sîr firî
Mî bûn kavir, kavir jî bûn vir
Mî bûn kavir,kavir bûn tivir,tivir bûn vir
Mî dikale, berx li mal e
Mih bi hirî bûn a,wê li ba kerî bûn a
Mih nedi tina Yek irine
Mih û pêyê xwe û bizin û pêyê xwe her êk mêvanê emelê xwe
Miho,min ji tere ne got,jivana min û te li cot
Mihtacê elbê li elbê di gere
Mijaja jojî jij e
Mil nedan ser barê xwe
Milek ser e sed newala di bire
Mîmê were tûyê şîmê
Min barê xwe hilgirtiye ku ez yê wî jî hilgirim
Min bizanibûya ku bavê min wê bimire,minê guhê wî tijî genim bida
Min çi xêr dît ji bênderê,çi bibînim ji kozerê
Min çikir ji pezê pir, ezê çi bikim ji kavira kur
Min dayê bi tetika, pey di gerim bi pepika
Min di bîne,barekî di de ser pişta min
Min feraseta xwe ji bêferasetan girt
Min go û nego
Min got fis e bû gû
Min hesab kir tu hişyarî ez nivistim
Min ji ke re got Bira ji min re got in birakuj
Min ji kê re got bira ji min re gotin birakuj
Min kir,te kir,Sezerê navê xwe kir
Min nan ne biguhê xwe ve,bi deve xwe ve xwariyê
Min nesor e,naxwe niha li ber derê min jî rêz bû bûn
Min xelk hîn kir govendê êdî kesî destê min re negirt
Min xelk hîn kir lîstike, du re kesî deste min negirt
Min xwêdî kir bi bistane xwe, jine ji min stend bi navrana xwe
Mina cêwrikê li şûn û waran mayî
Mina deveya ku ji harî hamûdê xwe bixwe
Mîna dupiska boçika xwe dayê ser milî xwe
Mîna gura goşt dixwe, mîna melekan xofê dikişîne
Mîna gurê Yek ane
Mîna hêştira ji harî qamûtê xwe bixwe
Mîna kersega ku di hale kêvir de bigirî
Mîna kersegê di halê kevir de bigirî
Mina kevirê li nav heriYek etê
Mîna kewê daqilozî
Mîna marê nig di z zik de
Mîna masiYek u av li ser bê birîn
Miqewrê avê der nevekirîyê
Mîr di mire evdal di jî
Mîr di mire evdal di mîne
Mîr di mrit evdal di jît
Mîr gote di ya xwe ‚Xwezî tişte mê ne bûn a li Din ê ’ Dê lê vegerand Ku çêlek nebûya, dê gayê cot nebûya, ku bizin nebûya dê konê reş nebûya, ku ez nebûma dê mîrê wek te nebûya
Mir kerê qazî xelk çûn tazîQazî bi xwe mir kesê di bîr nebir
Mir kerê qazî, her kes çû tazî, qazî bixwe mir, kesî lê pirs nekir
Mir kerê qazî,her kes çû tazî,qazî bixwe mir,kesî xem nekir
Mîran mêr di kuştin, Fatekorê li ber derî hûr û pizûr di şuştin
Mirazê bê di l, wek kirasê bê mil
Mirazê min di l be ber seriyê min kevir be
MirazêbêDi l,wekkirasêbêmil
Mîrê mişka, bûyê axayê giska
Mirî ber bi qebrê di birin, termê mirî ber ve male bû
Mirî ber biqebrê di birin,teme mirî berve malê bû
Mirî bixêr be mirîşo bixwe tê
Mirî di birin ber bi gorî,bi çavekî li mala xwe Din êrî
Mirî henin ku hewceyî şînê ne
Mirî hew di zanin, zindî her roj hewle di xwin
Mirî melûn nebe,Di gorê de cî firehe
Mirî ne hêjayê şînê,ku mirov jê re şînê bike
Mirî ne melvûn be gor lê teng nabe
Mirîheninkuhewceyîşînêne
MirîhewDi zanin,zindîherrojhewleDi xwin
Mirin hebûya,pîrî nebûya
Mirin heq, gor ferz
Mirin jê re bûyê zêrê zer
Mirin mirin e, lê ev çi kirin e
Mirin mirin e, lê xirexir çika min e
Mirin mirine xirexir çiyê
Mirin tê rastê,çavê tevan li revê
Mirîşk biqarê,hêkê dike
Mirîşk di xewa xwe de gilgil di bîne
Mirîşk hêka dike û birih bi dîk dikeve
Mirîşk mirîşk e, avê vedixwe li ser xwe re Xwedê dinêre
Mirîşk nikule xwe ave de dike bere xwe bervi Xwedê di ke
Mirîşk nikulê xwe di avê de di ke, berê xwe ber bi Xwedê ve di ke
Mirîsk res e, hek spî yê
Mirîşk û rovî danaynin kirîvî
Mirîşka bigere wê lingê wê bizelq be
Mirîşka bigere wê lingê wê bizelq be
Mirîska me yê, diçe kadîna xelkê de hek di ke
Mirîska min tune ne, dora mala min zîrç e
Mirîska reş e, her roj nexwaş e
Mirîske çav da qaze ket heka xwe şikand
Mirîşkê çav li betê kir bostekê qûna wê kişa
Mirîskê hêk kir, heval ji xwe re çê kir
Mirîşkê tu kedî yî an kûvî yî got ez hevala biserê bistikê ve dibînim
Mirîskê çav da betê,bûhistek ji qûne kişiya
Mirîsk reşe,hêk spîyê
Miriyê par havînê,îro hatiyê şînê
Mîr jî dimre,evdalê pîr jî dimre
Mir kerê qazî,her kes çû tazî,qazî bixwe mir,kesî lê pirs nekir
Mîro borî
Mîro heliz firî
Mirovê bi xurtî di stîne,bi xurtî nade
Mirov bicarkê qûnek nabe
Mirov dimire deyn namire
Mirov binasan di gîhe xasan
Mirov bipirsê diçe Xursê
Mirov here goristanê,ku gora mirov tê de hebe
Mirov here masiya, qûna wî şil di be
Mirov hingî mûyekê ji beraz hilîne xêr e
Mirov ji qehran xwe davê behran
Mirov kuştiyê şêra be, ne girtiyê roviya
Mirov li ber kaniyê tî namîne
Mirov li siya di rikê ra nakeve,li siya darê raDi keve
Mirov nekev govendê,ku ketê di vê xwe bileqîne
Mirov sivra ku ser nan di xwe, kere lê naxe
Mirov xwe bidestê xwe nexurîne xura mirov naşkê
Mirov zînayê di ke, lê ne bi dê û xweha xwe re
Mirovbarêxwehilnegrekesbarêmirovhilnagre
Mirov bipirsê diçe Qudsê
Mirovê pîs gotinê wî biqîlene,yê baş gotinên wê şekir û xurme ne
Mirovê poşman ji nîva rê jî bizivrît ne xirab e
Mirovê qeDi rgiran nanî di de xelkê û mêvanan
Mirovê şît bi di lê pît
Mirovêbêguman,bêdînûbêîman
Mirovêbêwelat,mînaçûkabêperûbazk
Mirovêderdlêketî,biderdanzane
Mirovek hîz be jî gerek nebi dîya xwe û xuha xwe ra
Mirovê ku binîşan dibe,êleka xwe dar da dike
Mîrovê xerîb kor e
Mirov here masiya,qûna wî şil di be
Mirov keviran di avêje birca belek,neavêje ser adarexê
Mirov pîr di be,dil pîr nabe
Mirov xwe bidestê xwe nexurine xura mirov naşkê
Mirov zînayê dike,lê ne bi dê û xweha xwe re
Mitrib kerr di bin,defê di qetînin
Mitrib ku libî def qetiya
Mitribê zir e,ne li defeyê,ne li zirnê yê
Mitribo bistire got tilya min bistrî
Mirûzê xwe kirin,
Mişk li di kana wî bigere, boçika wî we bê xuyan
Mişkan gincî di ke
MiskangincîDi ke
Mişk çiqa axê bikole,biserê xwe de dike
Mişkek dikeve sîtila şîr, ew şîr tê rijandin
Misk li dikana wî bigere,boçika wî we bê xuyan
Mişk naç equlê carokê bidûvê xwe ve girê dide
Mişt û di cih de hişt
Mitrib birçî di bin bîra wan dawet tên
Mitirbê zir e ne li defîyê yê û ne li zirnê
Mitrib û cot û lakot
Moma minê wer toyê şimê
Mominê were toyê şimî
Mû bi mû rih çê bû
Mû bi mû, rihek çê di be
Mu ketiyê sîtila dêw
Muhtacî kerî nan bûn
Mihtacê pariyek nan bûn
Mûş xweş Mûş e, lê li piştê Algûş e
Mûş xweş Mûşe,li piştê Algûş e
Nabêje kafir im an jî misliman im
Nabêje kê kir, debêje kê got
Naçim cinetê, bi barê minetê
Bi bare minetê naçim cinnetê
Bi minetê narim cennetê
Nagêjime te xwe ji te di bûhirînim
Nalbenda kihêl nal di kirin,kêvjalê got Eve lingê min jî
Nalbendî hesp nal di kir, kêvjalê jî piyên xwe bilind dikirin
Namirim tîra pê re, di mirim xebera wê ra
Namûs ji mêr re, jehr ji mar re
Namûs û xîret peymal kirin
Nan bi xwê,xwê bi men
Nan bidin nanpêjan, nanekî jî zêde bidin
Nan bixwê, xwê bi tam
Nan da ber me, ço da ser me
Nan da ber me, tajiya xwe ber da ser me
Nan da ber me,tajiya xwe berda serme
Nan jibo nanpêjan
Nan paDi şah, goşt wezîr, yê Din kizîr mizîr
Nan patin û kizwan kelotin
Nan patîşah goşt wezîr,yê din kizîr û mizîr
Nan pir, pîvaz pir, gelo eva çima mir
Nan û dew e, taqet ev e
Nan û dew, xwarina derew
Nan û mast, xwarina rast
Nan û pîvaz û nexweşî çavreşî yê
Nan û sîr, xwarina jîr
Nan û şojî, xwarina tajî
Nan û xwêya wî li ser çokê yê
Nan bide nanpêja bila yek zêde be
Nan bixwê,xwê bimen
Nan da ber me,ço da ser me
Nan da ber me,tajiya xwe berda ser me
Nandeh be, qedir giran be
Nanê garis ne tu nan e,bila kes nebêje ev mal bêarvan e
Nane be xweyê di xwe, tiren sor di ke
Nanê kelê dixwe,tirên şor dike
Nanê bibe kerî hev nagire
Nane cehîn di xwe, tire polayî di ke
Nane garis ne tu nan e, bila kes nebêje ev mal bê arvan e
Nanê garisî di xwe, tirê pîlayî di ke
Nanê genim li feqîra nayê
Nanê gilgil û zîlika pîvazê
Nane Iso di xwe,selawetê li Muso di de
Nanê mêran li ser mêran deyn e
Nanê min, qesasê serê min
Nanê nekera nîn e
Nanê nokeran,tune li tu deran
Nanê pehtî, siltanê ser textî
Nanê Romiya li ser çokê yê
Nanê sêlêyê, ne ber e ne pişt e
Nanê ser şorîyê bidin segan jî pê razî nabin
Nanê te tune akê te ji ku tê yê
Nanê tîrê,xweş hevîrê
Nanê xwe bixwe bi avê, mineta xelkî biavê
Nanê xwe di xwim,şîretan li xelkê di kim
Nanê bêxwê dixwe,tirên sor dike
Nanê cehîn dixwe,tirê polayî dike
Nanê garis ne tu nan e,bila kes nebêje ev mal bêarvan e
Nanê gilgil,zîlika pîvazê
Nanek bi destê çepê dan
Nangenimiyan neke
Nanî dixwe, nandankê di dirîne
Nankê bide nanpêja bila nanek zêde be
Nanoziko di xebite
Bi nanezikê xebitîn
Nan û pîvaz boşî ye û nexweşî çavreşî ye
Nan û sîr,xwarina jîr
Nan û şojî ,xwarina tajî
Nanuxweyawî/weliserçokeyê
Nanxwer e cawdir e
Nanxwero genî,nandawo kenî
Nanxwer genî, nanda kenî
Nav giran, mezel weran
Nav heyê navok tune yê
Nav pale yê û das lê şikestî
Nav û nûçikan lê di ke
NavadudînadezincîrDi qete,navadujîrandemûnaqete
Navbera jin û mêrî, bîra niherî
Navbera min û kîjan cinarên min xera bibe jina min di çe li ber deriyê wan teşiya xwe di rêse
Navbera Nîsanê û gulanê,taveke baranê,çêtire ji bagurdanê zêrî,li nîva eywanê
Navbera wan sar bûyê
Navbera jin û mêrî,bîra niherî
Navbera min û kîjan cinarên min xira bibe jina min diçe li ber derê wî
teşiya xwe dirêse
Navê biraTacdîn e,him dîn e,him derewîn e
Navê gur bi sarî çûyê
Navê gur derketiyê, rovî dine xera kiriyê
Navê me giran e, warê me wêran e
Nave min li te, qotik li sere te
Navê wê edlan e,ji mêrê xwe re nezan e ji xelkê re kewaniya bîst heft malan e
Nave wî naîne ser zimanê xwe
Nave wî/ we hilDi de, hezar nav ji dev derDi keve
Navek giran û gundek wêran
Navekî giran warekî wêran
Navekî giran,şarekî wêran
Navek mezin li gundek kavil
Navê me giran e,warê me wêran e
Navê min li te,qotik li serê te
Navewî/wehilDi de,hezarnavjidevderDi keve
Navewî/wenayneserzimanexwe
Navgiran,mezelweran
Navî giran e, bajarî wêran e
Navî mêr e, kundê kor e
Navî giran e,bajarî wêran e
Navika wî avêtine nav malan
Navnûçikan lê di ke
nayê,çimkîewşîrheramin
Nayne ser barê xwe
ne begê bê êl û ne êla bêbeg
Ne bera gêr ke û ne berana xêrke
Ne berxtî têr şîr vexwar, ne kavirtî têr gîha xwar
Ne bi azana mele, ne jî ji zirîna kerê bawer kirin
Ne bi halekî, ne bi malekî, tu çi zanî ewhalekî
Ne bi kerî şeve, ne bi kerî sive te
Ne bigolkînî têr gîya xwar û ne bigayînî têr kizin xwer
Ne bîst bi şewitê û ne kebab
Ne bixwe ne bistîne şev û roj lê temaşe bike
Ne çî wî erdê te kesê xwe lê nebe
Ne di dîna ne ne jî qûna xwe bidêdîna
Ne di bê erê ne di bê na
Ne di be him, ne di be gim
Ne di çû dawetê,dema di çû di got lot ha lot
Ne di de ne di stîne
Ne di girî tu pe ra bigirî, ne di kene tu pe ra bikenî
Ne di girî tu pera bigirî,neDi kene tu pera bikenî

Ne di xwe ne di de hevala, genî di ke di avêje newala
Ne di xwim gelyaza,ne di Di m hevraza
Ne di xwim nane te, ne dajom horika te
Ne di xwim savarê ne di çim hawarê
Ne di xwim virika, ne dajom horika
Ne dostê fileh, ne hespê qule
Ne erê, ne na
Ne ewrê girgirî, ne mêrê dirdirî
Ne ewrê hirrhirr,ne kerê zirrzirr
Ne feqîrê beir, ne dewlemendê di z ne maqulê derewîn
Ne feqîrê beirr,ne zengînê di z,ne maqûlê derewîn
Ne feqîrê poz bilind, ne mêvanê mal li gund, ne jî mirovê ku di civatê de bêje jina min rind
Ne ga yê,ne zayê
Ne gawir im ,ne misliman im gotin
Ne gayê min li garan e,ne pirsa min li gavan
Ne gayê min li garanê yê, ne galgala nanê gavên di kim
Ne gundê bê rez, ne kone bê pez ne mêrê bêje ez û ez
Ne gure gura ewran e, ne hire hira hespan e
Ne hejayî kapekekî Ûris e
Ne ho yê lê bila ho be
Ne ji bilike, ne ji holike di be
Ne ji dêrê dibe ne ji mizgeftê
Ne ji dêre dibe ne ji vangê
Ne ji fesadan be ewê gur û mî bihev re biçêrin
Ne ji fesadan be wê rovî here sûkê
Ne ji gelaca ba wê gur û mî bihev re bimeşiyana
Ne ji Hemzan e,ne ji Meman e zirapê gorepan e
Ne ji Hemzan e,ne ji Meman zirpê wan naviyan
Ne ji mehna bûya, rovî we li sukan gerha bûya
Ne ji mirovê xerab be,gur û mih bi hev re di çêrin
Ne ji xîretê, ne ji ometê
Ne jina bêlaş, ne xulamê bê meaş ne jî erdê kaş
Ne jina bi kildan, ne mêrê bi dev girêdan
Ne jina bi xizmik, ne mêrê dev bi bizmik
Ne jina bikildan,ne merê bidevgirêdan
Ne jina kenokî,nemêrê fêtokî
Ne ker e ne kurtan e
Ne ker ket, ne hîz dirî
Ne ker li garan e, ne pirsiyar li gavan e
Ne ker tê ber barî, ne bar di çe ber kerî
Ne ker tê ber bêr,ne bar dere ber kêr
Ne ker zirî,ne hîz di rî
Ne kerê min e, ne gayê te yê
Ne kifkifa nefsî û ne çipçipa dolabê
Ne li goristana raDi kevim,ne jî xewnên xerab di bînim
Ne li min e, ne li te yê
Ne li newalê kûr binive û ne xewnê xirab bibbîne
Ne li wê hêkê û ne li wê qedqidê
Ne li xêra te, ne li serê te
Ne li xêra te,ne li şerê te
Ne mal e, ne li te yê
Ne mal ji kurê qenc re dane ne jî ji yê xerab re
Ne male min, ne cane min
Ne malê pir ne gepirê stûr
Ne malê pir, ne gerdanê stur, malê pir zû ziyan di be, gerdanê stûr zû zirav di be
Ne mêrê şermok, ne jina kenok
Ne min hêştir dîtin li rêzê,ne min pişkul dîtin li fêzê
Ne newala kûr raDi zem, ne xewnên xirab di bînim
Ne pîrê behs kir li ser gûnî rûnişt, ne jî gûnî behs kir di pîrê re çû
Ne pîrê qenc kir biagirê ve mîzt û ne agirî qenc kir pîr sot
Ne pîvaz e,ne sîr e,tê di gere wekê qîr e
Ne şeytanî bibîne û ne lenetê lê bibarîne
Ne sora ber agira, ne rinda ber çira
Ne Tahir e, ne Zahir e, her Yek gurekî har e
Ne xema min e, ne dema min e, qirçe qirçe benîste min e
Ne xwarî bi simbêla ve mayî1
Ne Yek e,nedudu yê,hezarê bihezar e
Ne zar e ne ziman e
Nebêje Ereba merheba,heyne wê birrîn li ser kurk û eba
Nebêje xweşşitt e,bêje xweşxweyîyê
Neberxtîtersîrvexwar,nekavirtîtergîhaxwar
Nebihalekî,nebimalekî,tuçizanîewhalekî
Nebikerî şeve,nebikerîsivete
Nebikerî şeve,nebikerîsivete
Nebimale xwe,lê bi male xelkê qencî kirin
Ne bixwe ne bistîne şev û roj lê temaşe bike
Nebixwenebistîne şevurojletemasebike
Ne bûn şekala yekî
Neçirajikorare,neduhêljikerareNeköreişik,nesağiradavul
Nêçirvano, rabe kêrê tûj bike, di bintara te de hem xezal e, hem kergûşk e
Neçixaraberbayê,nekutananavkayê
Neçiyayê bêrez,ne berîvaniyê bêpez û neyê di bê ez
Ne deyndar be ne maldar be
Ne dibê erê ne dibê na
Ne erê ne na
Ne dibê him,ne dibe gim
Ne diçû dawetê, dema di çû di got,lot ha lot
Ne dide ne distîne
Ne digirî tu pê ra bigirî,ne dikene tu pê ra bikenî
Ne dijminê xeraba bin;dijminê xerabîyê bin
Ne dîn e,dînan baqil dike
Ne ditya dît, xwe de rît
Hey ne fen e,ev çi dar û bene
Ne feqîrê bêirr ne kedxudayî bihirr
Nefeqîre pozbilind,ne mevane mal bigund,ne jî mirove ku di civate de beje jina min rind
Ne feqîrê beir,nedewlemende diz ne maqulê derewîn
Nefsa xwe kor kiriyê
Ne gayê min li garanê yê,ne galgala nanê gavan dikim
Ne ger li newala nebîn xeyala
Ne gundê bêrez,ne konê bê pez ne merê bêje ez û ez
Ne guregura ewran e,ne hirehira hespan e
neh in bi hev seh in
neha nêdî deha naxûy
Ne jina kenokî,ne mêrê fêdokî
Neke bi kesan wê bê serê pisê pisan
Neker ketî ne hîz dirryayî
Nekerê min e û ne gayê teyê
Nekero,dilkesero
Ne li wê hêkê û ne jî li wê qedqidê
Ne li xeratê,ne li seratê
Ne malê pir,ne stûyê stûr
Ne male,ne li teyê
Ne malê min,ne canê min
Ne malê pir,ne gerdana stûr,malê pir zu ziyan dibe,gerdanê stûr zu zirav dibe
Nemîne li hêviya firwê gayê
Nenêre rengê tutinê û nenêre rengê zelama
Ne pîrê bas kir li ser gûnî rûniştiye,ne jî gûnî bas kir di pîrê re çûye
Nêrgiz ne bihar e
Nêrî bi sekwata ji tehta nakevin
Nêrî nemînin di bêjin gîska belo belo
Nerimkêli bin kayê da yê
Nesarlitetênegermlitetê
nesekinîme
Ne sora ber agira,ne rinda ber çira
Ne tahir e,ne zahir e,her yek gurekî har e
Netika xwe di de netika wî
Netika xwe kiriyê gile
Netika xwe dide netika wî
Netika xwe kiriyê gile
Nêvî, jê meke hêvî
Neviyan e nêdîtin derman e
Nelet li wî tiştî ewa ne biser xweyê xwe ve be
Newal xalî ,rovî walî
Ji xaliya walî,ji waliya xwelî
Ji paliya walî,ji waliya palî
Newêrek bûn
Newroz, xilas bû dew û doz, me di bît herî, ne di bît toz
Ne xema min e,ne dema min e,qirçeqirça cûma min e
Nexeritandî bûn
Nexwarî bi simbêla ve mayî
Nexwar û neda hevala genî kiravêt newala
Nexwaş e, parî xweş e
Nexweşa çilekê danzdeh nan avêtin kelekê
Nexweş e,parî xweş e
Nexweşa çilekê danzdeh nan avêtin kêlekê
Neyar birewşa neyar nizanin
Neyar nabe yar,yar dibe neyar
Neyîn ji berî hişktir e
Neynûk nemaye ku pê xwe bixwerîne
Nezan e,riya malê nizan e
Nezan im, rehet can im
Nezanê neguhdar derdê wîyê derdek bêderman
Nezanî binêre cîranî
Nezanî rehetiya canî
Nezanî xweşîya giyanî
Nezanî, rehet canî
Nezanî,mal bistîne biciwanî
Nezanî,nexweşîya xudanî
Nifrîn duserî ne
Nikare bê par e
Nikare bêje ez kafirim, an misliman im
Nikare bi kerê, di beze kurtanî
Nikarê kerê, diçê kurtanî
nikare”Jibowêjîçerêmezêdetirbimebixwereyê
Nikare bêje ez kafirim,an misliman
Nikari bûn bi yên beredayî, çûn yên girêdayî
Nikarit êkê di bêjit du werin min
nikarîxwejiwêbelayêrizgarbikî
Nimej e xewlekî dûr û di rej e, her kes nikare bibêje
Nimêja Kurmanca ne îbadet e,adet e
Nimêja kurmancî,hulûlktî ne armancî,tê de nîne kakilê kuncî
Nimêja kurmênc ne hulûlktî ye adetî ye
Nimêja wextê,padîşahê li ser textê
Nîne bixwe nan û şojî, xwedî dike tole û tajî
Nîne ser perê xwe,
Nirxê zêrê zer zerînger zane
Nîsan bê serî,gulan bê pirnar naçe
Nîsan e çipikek bi kîsan e, li derê hemî kesan e
Nîsan e, bûka salan e
Nîsan e,dew li kîsan e
Nîşanê baranê ba ne û nîşanê mirinê ta ne
Nîşanê mirinê bixwe ve rîtine
Nîsan e,bûka salan e
Nîsaneçilkabaranêbikêsane
Nîsan e çilka baranê bikêsan e
Nîsan e çipik bikîsan e,li derê hemî kesan e
Nîşanên kurikan çoxikên hirî ne yên keçikan keziyên serî ne
Nîşanên mirinê ta ne, yên nixtê hane
Nîsika pîrê, nade bi birincê mîrê
Nîskê navên dewsa kizinê,berxê navên berê bizinê,malê nebin cem mala bavê jinê
Niştiman biçekan tê vegirtin û biçekan tê standin
Nivişta bê tişt mele kuşt
Nivista bê tişt, xwediyê xwe kuşt
Nivişta bê tişt,te mele kuşt
Niviştek çê kir ji qîzê re, gû hat bi mîzê re
Nîvmele dîn winda kir,nîvhekîma can
Nîvmeleyan ji îmanê kirin nivhekima ji canê
Nîvmêr nabe têr
Niyêta dil, qeda serî
Nizane mala dawetê, dest di avêje kevçî û di çe
Nizanim bi rehetiya canim
Nîzenîz kirin
Nojek û dir bûn
Nok di rûze li ser kok
Nok e radibe li ser kok e
Nok heyê di ran tune yê,Di ran heyê nok tuneyê
Noka genî çû bajêr, bû leblebî
Nokê rabû li ser kokê
Nola gayê di nav golikan de
Nû hatin kevin helatin
Nû hatin, kevin xelat in
Nûçeyênneyinianîn
Nûhatin,kevinxelatin
Nû hat ji palê bû xwediyê malê
okê bûn
Ola mirov,tola mirov
Pale kas e,hêncet das e
Palê pûş e
Pale qels e, hêncet das e
Palê xerab das û tarê diguhêre
Paleyê derewîn
Paleyê pelax bûn
Paleyê pelax e
Paleyê pûş bûn
Paleyê xirab dasan di guhare
Paliyên çê,berdane cê
Palpalkî bûn
Paniyên xwe xwerin
Par li me di da dara, îsal xwe nagire li ser çardara
Par mirdî pêrar mirdî kifin zerdî jin û îsal di bêjî şîrdî birdî
Para geroka, çû ber balisoka
Para xeydoka,çû berê cacoka
Parçeyêle zaroke,lê ji beriya emre xwe xeber dide
Pare hebin helaw mişe yê
Pare para dikin xweşmêr geza li bera didin
Parîyê gir gewrî didirîne
Parîyê malbabê
Pariyê pirî, gewrî di rî
Pariyê xwe xweş kir, rûyê xwe reş kir
Parîyek xweş hêjayê gayek reş
Pars kir ber deriya, da xêra miriya
Parsa vî welatî nebe bila parsa welatekî Din be
Parsek e,bi şûr û qetek e
Paşî ji dest çûyê
Paşî tu bo min sera bi simota ve di kî
Paşî tu kûşê biser Moşê da tînî xarê
Patik xwerandin
Patika hûstiyê xwe xwerand û çû
Payîz e gelekê zîz e
Pê bi pê li pey çûn
Pê elm bûn
Pê li guhê xwe di ke
Pê li mala cuna kiriyê
Pê sebra xwe anîn
Pêbawer bûn
Pêçiya neçe qulê,tişt pê ve nade
Pêdivî çi be,kirin
Pehlewan bi rojekê naçe li ser şelîtê
Pekanîn
Pêkeniyê xelkê
Pel di lêp de
Pel fiştik kirin
Pêl mala cuna kiriyê
Pêl marê razayî neke
Pelan lêdixe, giliya jê derdixe
Pelan li min nexe, pirsa ji min dernexe
Pelan tîne bîra diza
Pêlekana Hilawistî Pêlekana bibendan ve girêdayî
Pêlên mayî ji ên bûhurtî bêtir in
Pelên mayî ji ên bûhurtî çêtir in
Pêlên mêran weka behrê
Pelendarê feqîra li binê guh e
Pela tine bîra diza
Pênc deqe sebir bike pênc sala bijî
pênc in, bi hev sênc in
Pêndixe derbaz nabin bêtilxe
Pênûs ji şûr sûtir e
Perçem birrîn
Perda ber çave wî tune
Pêşa min de rûniştiyê, li rûyê min da darda bûyê
Pesin dayê ji waran mayê
Pêşiyê di çim gezok e, paşiyê di çim tîzok e
Pêşiyê di çim pê li pehniya min di ke, paşiyê di çim pehna di avêje min
Peşka tarî zalimekî,belav bû li welatekî
Pesnê xwe dan
Petêxa zer tim ji kosiya re yê
Pêvedanakoremarî,çêtir e ji dîtina deyndarî
Pêxemberan jî,pêşî dia li xwe kirin e
Pey miriya kesî xwe nekuştiyê, wey li cane çûyî
Pey tirê, wey min kezîkurê
Pey tirê,min kezîkurê
Pez tune rûn difroşe
Pezê beenê guran xwariyê
Pezê nêr ji bo kêrê yê
Pezê nêr, ji bo kêr
Piç bi piç xwe gihand qunc
Piçûk li cihê xwe,mezin li cihê xwe
Piçûkayê di bên hêkê,mezin di be di bên qaqê
Pilindar avêtin yekî
Pîr bi destmêj be,Sal di rêj e
Pîr bi ganekê qehbik nabe
Pîr bike û ji bîr neke
Pir gotin, cîger sotin
Pir kir e hindik xwar
Pîra sibatê nû çû ligatê
Pîra Şamê tevî amê
Pîra Şamê tibayî amê
Pira selawatê weke derzî, salih di ser ra bezî, jinûyên fasiq lê lerizî
Pira selawatê weke derzî,salih di ser re bezî,fasiq jinû lê lerizî
Pîra sibatê wê ji nû biçit liqatê
Pîra sibatê,nû çû liqatê
Pira siratê weke derzî,salih di ser re bezî,fasiq jinû lê lerizî
Piranî mêraniyê hil digêve
Piranî mêraniyê winda di ke
Piranî,mêranîyê betal kir
Piravî bifeyde ne,paşî ser hevde ne
Pirça canê min bizibizî di be
Pîrê payîzê çû ligatê
Pîre bawer neDi kir mêr bike mêr di ke pê li heyştoka di ke
Pîrê bawer neDi kir şû bikit dema şû kir dewa mehr û heşteka kir
Pîrê bawer nekir,mêr kir,dawa next û hefteka kir
Pîre ji tendûrê çû ber kulfikê got,Xwedê xera bike ez çiqas erd geriyam
Pîrê nemir bihar tê,kero nemir qiwar tê
Pîrê têr bû ji kîrê, dû re sewî hatin bîrê
Pîre tir kir adare gîsik filîtin bihare
Pîre tir kiriyê û pîre ne raziyê
Pîre tir kir adarê gîsik filîtin biharê
Pirêza me bi sap e,kera me bi xal û ap e
Pirêza me bi şimbêl e kera me bi rih û simbêl e
Pirgotin, cîger sotin
Pîrî hezar derd e
Pîrî, hezar eybî
Pirkirê hinDi k xwarê
Pirkiro hinDi kxwero
Pirs kin esla hêna kêrê bidin wesla
pirs pê de neçûn
Pirsê bikin jiyê dîtiyê
Pirtepirt kirin
Pirtîpirtî kirin
Pirzika serê ziman e
Pişt dîwar biguh in
Pişt pê gire da yê
Pişt pêgirê dayê
Pişta destê xwe şewitandin
Pişta wî nayê erde
Pişta xwe kutayê çiyayê bilind
Pista xwe rast nake
Pişta xwe tu kesî de nake
Piştî baranê ga bi cil di ke
Piştî baranê kerê cil neke
Piştî kêf kêfaret e
Piştî kêf,kêfaret e
Piştî kurî, pir veDi birî
Piştî mirinê çavkilîn e
Piştî tengasîya firehî yê
Piştî tirê nûka kezîkurê
Piştî tire qûn miçandin pênavê
Piştî tirê,li min kezîkurê
Piştî tirrê,kezî kurrê
Pito yê beranê qor e, sîng vedayê xwe dayê ber e
Pîvaz pîvaz e, çi sor e çi sipî
Pivaz,çi sor çi sipi
Piyê xwe ji berika xwe zedetir di rej di ke
Polan hişk û sar,kadîn tar û mar
Pore me nemayê
Porteport kirin
Postê ciwanega li ser pişta ga yê, postê ga ciwanega nikane bikişîne
Postê yekî nerm kirin
Poz bilind kirin
Poz dagerandin
Poz di erdê re kişîn
Poz Iê neşewitîn
Poz lê nake
Poz lê naşewite
Poz lê nake
Pozê xwe di xistiyê
Pozê xwe xistin nav hemû tiştî
Pozê yekî miz dan
Pozê xwe dixistiyê
Pozî wî hat miz dan
Pozpirçî bûn
Pûla ji pûla nagire
Pûrt li ezmanan xistin
Qafê xwe xwarin
Qalibê mêşayê û dengê şeşayê
Qalûbela
Qam ji qama kermêşê,deng ji dengê gamêşê
Qantir nazê xwê hêşîn nayê
Qaz bi meşa wardeke çû ket kemaxa we ji hev der ket
Qaz bi qaz re, baz bi baz re, mirîşka kor bi dîkê kulek re
Qaz birefa xwe re baz e
Qazî bi xwe çû xizmeta xwe pêk neanî,rabû mûYek ji riha xwe rêkir
Qaziyê zarokan xwe xeniqand
Qeda û bela hene li reya
Qedirê gulê çi zane;kerbeş di vê kerê reş
Qedrê mêvana qedrê Xwedê
Qedrê zêr,zêrker di zane
Qehbê tu çima bernagirî gotHeta Yek çê di ke dek xirab di ke
Qelenê a di de,qîza eşîran di xwaze
Qelereşê,qirdreşê
Qelew û bedew bûn
Qelî ji serê çûka çê nabe
Qenc li me rast nayên,pîs li me da nayên
Qencî qencîyê di kişîne,xirabî jî xirabîyê
Qencî qenciyê nas di ke
Qencî qenciyê tîne
Qencîya ne li cihê xwe da belayê
Qenciya ne licî mirov dike falincî
Qenciya nelicî belayê
Qenciyê bike bavêje avê
Qer e qede û minet li ser e
Qeremet lê kirin
Qerepere kirin
Qerto zozane,kesek pê nizane
Qesem nave Xwedê yê
Qet denge meqese li ser neketiyê
Qet deste xwe neşo û tevape xwe nan nexwe
Qet naynê ser barê xwe
Qet qusa xwe lê naxe
Qet xwîne ji xwe ber nade
Qetla yekî helal bûn
Qey ma beq di xesandin
Qijik nikulê xwe lê xwe,tiştek pê ve nayê
Qijik nikulê xwe lêxe piçikek goşt dêv ve nayê
Qîra bisîr bûn
Qirdê me kor,bextê me reş
Qirsê xwe naDi m li ser bendê wî
Qisan mekin kevir biguh in
Qise tê ser qisê
Qîsexweşan ker dan guran
Qîz bûm ezîz bûm bûk bûm wezîr bûm ketim ber dergûşê pîr û kor bûm
Qiz raDi be teşiya dê di gre,law ra di be misasê bavê xwe di gre
Qîza baş,li pey bibe kaş
Qîza wî ya keçel mir,got wey li min gulî di rêjê
Qîzanî çiqas xweş e,bûkanî gula geş e,gava ku ket ber qehra malan,
roja reş e
Qîz be tu zanî,jinebî be ez zanim,jina berdeyî be sere hespê min berde ez herim
Qîzê sor in,xortê kor in
Qîzek nazand,gundek bezand
Qîzikê mêr kir,kofiya xwe xwar kir
QizraDi beteşiyadêDi gre,lawraDi bemisasêbavêDi gre
Qolibê me şayê,dengê şeşayê
Quba spî,em nikarin bibin dost
Quling di bê kundo tu çima ketî xerab cihan,kund di bê ji dengê dengseran
Qulqulî bûn KuroçaDi raçiyê,Wekî binêbêjîngêyê
Qûn bi qûnkaşkê ji kîr xelas nabe
Qûn bû,qûn jî çû
Qûn kutane hev
Qûn qûna mirîşkê yê,hêk hêka qazê yê
Qûna beira,devê bivira,heta kurê kura
Qûna hate her derê mev
Qûna hî bîtira û devê hî bîvirra çênabe heta kurê kura
Qûna reş û spî wê li ber borr jêk dîyar bin
Qûna tazî tembûr di xwazî
Qûna xwe ji bin bar derxistin
Qûna xwe nîşa zaroka bike belê devê xwe nîşa zaroka neke
Qûna hînbûyî tira,devê hînbûyî vira,çênabe heta kurê kura
Quna tazî,tembûreDi xwazî
Qûnê dixwazî,qalibek sabûn ê jî serda di xwazî
Qûnekê tenê jina wî yê,yê din hemû hûr û pizûr in
Qûn kutane hev
Qûntazî bûn
Qurbana wî cîhî bim ku tirs lê hebe
Qurbana Xwedê me,çi bibêjî di kare bike Ku bixwaze,Xwedê diya merivan di de ser zeregûniyan,kerê Şamê jî berî ser di de
Qûtê kuwarê,heta biharê
Quwetile tê dibrit
Quzê delegurê pêve yê
Quzê gewr di derpê re xuya ye
Quzê par rewisî,îsal bêhn di de
Ra dibe hût e,rûdine kût e
Rakirina zilmê ji zilmdara nexwazin
Rast û çepê wî nekifş e
Rast û durist bûn
Rast,xilas
Rastan salox û sewal tune, xwaran ê belayê xwe bibînin
Rastî bela û qotikê hatin
Rastî belayê hatin
Rastî serîşikên e
Rastî şûrê Xwedê yê
Rasti tehl e
Rastiyê vemeşêr,û mebêj ezim şêr
Rasto birastiyo,xwaro darê şikestiyo
Rasto di rûsto,xwaro şikesto
Raz negotin
Raz tu car negotin
Rê riya mirinê be jî tu her li pêş be
Rê û di rb nezanîn
Rêbiro,kurbiro
Rêç rêça kera cûn e,sûc sûcê bûkê nû ne
Rêç rêça kerê yê,fêl fêla Perê yê
Reet li gora kifinDi z
Reh di be bost lê di jmin nabe dost
Rehet û bi aram bûn
Rejî bejî xeberdan
Rêka ezmên berwar e
Rêkurêbe,bilaqedûrbe
Rêncber û maldar nabin hemwar
Rêncberê xwe be,axayê mala xelkê be
Rencberêxwebexweştivîyêcîranabe
Reng reng in,sor bi deng in
Rerehetî xeyal e
Reş bi reş kenî,beş çû li newala tewş kenî
Reş e bi xwediya xweş e
Reş e reş e,qawike jî
Reş e reş e,qawike jî
Reş e tu li vir bisekine ezê gewra bigerim;ku min gewr nêdît tu dîsa reşa min î
Reş e Wekî qîr e,rast e Wekî tîr e
Reşê rûne li ber hewşê,ez bigerim li beşê,min dît dît,nêdît tu dîsa reşa minê xweşê
Reşê rûne li ber teşiyê,ezê bigerim beşê,min nêdît,tu dîsa reşa minî
Reşe weke qîr e,rast e weke tîr e
Rev nîvê mêraniyê yê
Revî neDi çû qûlê hejik jî bidûvê xwe ve di kir
Rêviyê geriyayî ji şêrê veketî çêtir e
Rewîtî xweş tişt e,lê çirteçirt li pişt e
Rewş û dem hatiyê guherandin
Rewş xerabtir bûyê
Rewşa aborî baş bûn
Rewşa mala,kalê sala
Rezê melkê,navyê mine beryê xelkê
Rezê mi çi rez bû, ê ku xirab kir terez bû
Rezê min rez bû Terezê jî lê kir
Rih di bin bost belê neyar nabin dost
Rih di rêj e,Di l qirêj e
Rih di rêj e,Di l qirêj e
Rih jî danîn ser simbêla
Rihe xwe di qusîne,dû re eyni ketî ne
Rim li tûr da nayê veşartin
Rim li tur hilnayê
Rindek e gundek e
Rindekê,rinDi ka gundekê
Rindî rindî geroka li nava gundî
Riskê wî ji bûn e spî
Riya azaDi yê,bixwîna şehîdan rohnî di be
Riya di rêj ji gava biçûk dest pê di ke
Riya mala mirine yê
Rizqê gurî xema şivanê bê xêre
Rizqê hara li dîna yê
Robiro,xwezî bido
Roj bûn e sal,zik bûn e çûwal
Roj çû êdî ve nagere
Roj dere qeza nare
Roj ewravî, şev sayî sal xirab,jina ciwan mêrê kal mal xirab
Roj ket aliyê Merdînê dewara bajo kadînê;roj ket aliyê Cizîrê dewara bajo ber nîrê
Roj li cîhkî teng li me bû êvar
Roj li me çû ava
Roj li min xerab çûyê ava
Roj li min xerab çûyê ava
Roj nîvro xewnerojkan di bîne
Roj tê hêk ji hêka mirov xurttir der tê
Roj û rojgar nêdîtin
Roj û rojgar tune bûn
Roja xweş ji sibê de kifş e
Roja xweş ji sibehê de xweş e
Roj bûn esal,zik bûn eçûwal
Rojçûêdîvenagere
RojDi çitbelanaçit
Rojê heft xesûya di xeniqîne,bi şev ji qurquroneka dêrî di tirse
Rojekê rijiya rojekê pijiya û bihar hat qeDi ya
Rojekî de di qedîne
Rojiya bin teştê girtiyê
Rojlicîhkîtengmelebûevar
RonDi k barandin
Rovî ducaran nakeve xefkê
Rovî ji barane beirsiya yê ji xwe ra ewaYek çêbikira
Rovî ji rê revî,rê ji rovî revî
Rovî kî berdayî ji şêrekî girêdayî çêtire
Rovî kirine şahê mirîşkan gotiYek enê min tê,aqilê min nabire
Rovî neDi çû qulê,hej bidûva xwe ve girê da
Rovî neDi çû qulê,hejek jî biboçika xwe ve gire da
Rovî têre,tirî tirş e
Rovî tu çima xwe di hejînî got Li min tê û ji min tê
Rovî tu di zanî ez birçî Inirne û ezê te bixwim RovîDi beje
Roviyê fetlonek nakeve tu telan
Roviyê gerok çêtir e,ji şêrê xewok
Roviyê newala,bû xweDi yê mala
Roviyê zexel,bi herdu nigan di keve dafikê
RoYek içik lê herikî ji avê mezin lê sekinî çêtir e
Rû da,cîh da
Rû dayê,derkete serserî
Rû ji lê w pêşin da biêşin
Rû qewîn bûn
Rû şûştî,enî hilmaştî
Rû û simbêl bûyê tevhev
Rû xweş bûn
Ruh dê di wî qalikî re bikişe
Rûmet dan
Rûn di dest de bi ro di ke
Rûn li cem Ereba zehif di be li dora kîr û gunê xwe di Din
Rûnê genî,li ser nanê xwe dî
Rûnerm bûn
Rûnişt li germa,rabû li serma
Rûniştin xwîşk û bira,ker dane gura
Rûqalind bûn
Rûqazok bûn
Rûqetyayî bûn
Rûreş bûn
Rûreş der xistin
Rûreş derketin
Rûreşî kirin
Rûreşo,parî xweşo
Rûsar bûn
Rût û pût kirin
Rût û repal bûn
Rût û repal man
Rût û tazî bûn
Rûtenî bûn
Rûtenik bûn
Rûtirş bûn
Rûto ha livî alî avê,ha li wî alî avê
Rûto xeber pûto
Rûto,xeberputo
Rûvî got min nebin li nav mirîşka,wek dî hûn çi li min bikin bi dilê we yê
Rûvî ne diçû di kunê ve hejk biserê dûvê xwe ve kir
Rûvî têr e,tirî tirş e
Rûvî tu çima xwe di hejînî got li min tê û ji min tê
Rûvîyê fetlînok nakeve çi telan
Rûyê beqê ji ava golê şil nabe,çima wê bi tifa te şil bibe
Rûyê hevûdin şûştin
Rûyê min li bin piyê te
Rûyê qayîm ji berê cotê ga çêtire
Rûyê reş çi hewceyî teniyê yê
Rûyê reş çibike beeniyê
Rûyê reş ne hewceyê tenîyê lê bidî
Rûyê reş ne hewcî teniyê yê
Rûyê reş û sipî we ji hev kifş bibe
Rûyê reş û spî ji hev kifş bûn
Rûyê wî jî nemayê
Rûyê wî naêşe
Rûyê wî nagire
Rûyê wî qewîm e
Rûyê xwe bigûyê xwe şûştin
Rûyê xwe birin binê nigê xwe
Rûyê xwe dan erdê
Rûyê xwe dayê bin piyê xwe
Rûyê xwe di aşê Mîrzo de spî kirin
Rûyê xwe di êş de spî kirin
Rûyê xwe êşandin
Rûyê xwe guherandin
Rûyê xwe hurşandin
Rûyê xwe jê badan
Rûyê xwe jê guherand
Rûyê xwe jê zivirandin
Rûyê xwe kirin devê xwe
Rûyê xwe kiriyê çerm û xistiyê pê
Rûyê xwe li ber tavê spî kirin
Rûyê xwe pûç kirin
Rûyê xwe qalind kirin
Rûyê xwe qurmiçandin
Rûyê xwe reş kirin
Rûyê xwe reş kiriyê
Rûyê xwe şûştin
Rûyê xwe tal kirin
Rûyê xwe tirş kirin
Rûyê yekî çûn erdê
Rûyê yekî di bin erdê deçûn
Rûyê yekî heram kirin
Rûyê yekî hesret kirin
Rûyê yekî kenandin
Rûyê yekî kenîn
Rûyê yekî li ber yekî çûn erdê
Rûyê yekî ne rûyê xêrê bûn
Rûyê yekî neêşîn
Rûyê yekî negirtin
Rûyê yekî nêrîn
Rûyê yekî spî bûn
Rûyê yekî şûştin
Rûyê yekî tune bûn
Rûyê yekî ve bûn
Rûyê yekî vekirin
Rûyê yekî weke çiyayê berf lê barî bûn
Rûyê yekî Wekî yê mirîşkan bûn
RûYek u ji ava behran şil nebe,wê çawa ji tifê şil bibe
Sa berî hev di Din
Sa berî hevDi di Din
Sa riyê,ga cûyê
Sa riyîn,ga cûyîn
Sa bûn di sêrî dan
Sa bûn xistin bin lingên yekî
Sa bûn ê bînî ji erş,dîsa ji te naçe qalikê reş
Şahdê rovî terya wiyê
Şahê,Di kerê de dayê
Şahî şahî gotî,şîn şîn gotî
Şahid ji malê yê,xazok li serê darê yê
Şahidê rovî dûvê roviyê
Şahnişîn e,tiştek di malde nîn e
Sal bi sal xirab di be hal û mal
Sal bi sal,xwezî bipar
Sal bi sal,xwezî li sala par
Sal bisal,heft xwezî bi sala par
Sal di ser re derbas bûn
Sal ew sal e lê bihar ne ew bihar e
Sal hêşîn e,tistek di mal de nîne
Sal hêşîn e,tiştek di mal de nîne
Sal heyê dozdeh meh e
Sal mij e,koDi k tije
Sal nû,gotegot nû
Sal weke avê herikîn
Sal Wekî bawîşkan hatin û çûn
Salbisal,xwezîbiparsal
Salê dozdeh meh
Salê herî siltan î, mehê herî mêvan î, her roj herî, li cihê seyan î
Salê mehê carek
Salek carek nabe Yek
Salox bidest xistin
Salox hilanîn
Şalte balte lê xistin
Şam dûre,ma mişar jî dûre
Şam şekir e welat jê şerîntir e
Şam şekir e welat şîrîntir e
Şam xweş e,lê ji Şamiyan re
Şana hingivî yê belê ne şîrîn kirîyê
Şanaz bûn
Şanaz,serkeftî û mafdar ne bûn
Şane Hicran ne bûn
Şanoyê wezîr ga dayê bi gizîr
Şansê yekî lê xistin
Saq e,laq e
Saqe,goreyî laqe
Şaqilî,biaqilî ji pa ra li xwe varqilî
Şaqolî ne peya be bila li çêlekê siwar be
Sar e,cilik sitar e
Sar sekinîn
Sar û serma yê,cilik bav û bira yê
Sar û sermayê,cilik bav û birayê
sar xistin serê yekî
Şara jina xwe dan sere xwe
Saresar xeberdan
Saro baro bûn
Şaş û metel man
Şaşo faşoyî bûn
Şatir şûmanî bûn
Savar pehtin,tirşik dane berê
Saw kirin zik
Saw xistin ser
Saw xistin ser yekî
Sax di be şona xencera belê saxnabe şona xebera
Saxiya can xwestin
Saxo bixwe dêr e,çirûyo biDin êre
Sayî sayî gotî,şîn şîn gotî
Se be, ji qewmê xwe be
Se bi stûriyê pêz napê
Se di rê,kerwan di rê
Se di reyê û karwan di bihûre
Se di reyê,kerwan di rewe
Sê gidî hene li Din ê Ewê di bin hukmê jinê,ewê li evraziya di kişînê tûtinê û yê di çe rêka bi tinê
Sê kal bihev û Din re hembêz kirin
Sê kel bi yek pel
Sê kel bi pelekî gêrwerandin
Sê kêl bikevirekî wergerandin
Sê kelan bi kevirekî werDi gerîne
Sê kurê min hene Yek bi cin e,Yek bigun e,Yekî jî hay ji Din ê tune
Sê lawê min hene yekî dîn e,Yekî bigûn e,Yekî hay ji tiştî tûne
Se ne,hay ji hev hene
Se sey e,gava hestîya di koje,hesabê qûna xwe di ke
Sê telaqê xwe avêtin
Se û ne bibîne û ne jî bireve
Se û nebîne û nerewe
Sê wêne mirov hene, nano, gano, cano
Se xatir tune,xwêdî xatir heyê
Sê zebeş bi hevdu re hildan
Sea gur bi ser yekî de girtin
Şeb û şekir çûn di yarbekir, şekir rûnişt dengi xwe nekir, şeb rabû pesna xwe kir
Şeb û şekir ji hevdu nas nekirin
Şeb û şekir li cem yekî Yek bûn
Seba nefsê ket hepsê
Şebeş bi dengê xwe,hinar bi rengê xwe
Sebir dan ber di l
Sebir minare an,ecele karê şeytan
Sebr û aram kêm bûn
Sebra xwe pê anîn
Sebra yekî pê derketin
Sebriyo,debriyo
Sed çakûç û Yek sindan
Sed car korayî
Sed gaz weris,esil heçk e
Sed gulî zîwan mirov gorî û şîYek genim di ke
Sed mêkut,her Yek sind
Sed sal û seetek,seetek û sed sal got rast e,got piştî du kur û keçekê
Sed tebarek bibîne li ber serê fewarek,tu car nake hewl û karek
Sed tirr li ba tirrkera bi êkê hesab in
Sed û bîst û çar
Sed yasîn û tebarek,bide ber guhê dewarek
Sedeqe Yek ji bo Xwedê dan
Sedsal û saetek,saetek û sedsal got Rast e piştî du kur û keçek e
Seê biser yekî de girtin
Seê ser da girtiyê
Şefeq gewr kirin
Sefik girtin
Seg berî hevûdu dan
Seg da pey seg,nan ji pisîkê re nema
Seg di rê,kerwan li rê Itururkervanyurur
Seg goştê segan naxwe
Seg ji seg re got,ew jî zivirî ji dêla xwe re got
Seg li ber siya erebê de ve di keve,hew di zane siya dêla wî yê
Seg xatir tune,xwêdî xatir heyê
Seg xwê dan
Seg xwê kirin
Seg, çêtire ji mirovê bê nan û meg
Segan bi bextê yekî de rîtin
Segan di keda yekî de rîtin
Segan nan ji destê yekî negirtin
Segbavî kirin
Segê meyê,li ber derê xelkê di reyê
Segê nano nano bûn
Segê sor,ha gurê pişt heşîn li ha yê
Segê soro,gurî vayê
Segê soro,gurî vayê
Segê xwe zexm bike,da te bixwe
Segên belek maqûlê segan in
Şeh û mirak ey weleh,kar û şixul naweleh
Şeh û mirak eywelleh, Kar û şixûl na welle
Sehet di ser re der bas bûn
Şek şikestin,
Şekala xwe avêtin nava zilaman
Şekalan ket Yên neheq ne rehet in
Şekê yekî şikandin
Sekin jê re tune bûn
Şekir naxwim,pîvaz di xwim
Şekir û pincar ev car
Sekna Xwedê pê neketin
Şeko navê xwe li hevalê xwe ko
Şeko peko,navê xwe li hevalê xwe ko
Şeko,navê xwe li xelkê ko
Şekopeko,nave xwe li hevalê xwe ko
Sêla min kevir e, ji minetan çêtir e
Şêla xwe xerab nekirin
Selayêt ji destê yekî der ketin
Sêlê nanê yekî nepehtin
Selemtî selemtî gerîn
Sêlika rixê jî li ser qenterê têra xwe di kişîne
Semerê min li pişta min e,li vî welatî nebe bila li wêlatekî Din be
Semerê yekî li piştê bûn
Şems piştevanê te be
Semta kar zanîn
Sênca yekî şikandin
Sênika şikestî çêtir e ji ya xwestî
Seqa li gora hêka
Seqa li gorî heqa
Seqa li pey heqa
Seqa wêna heka
Şeqa xwe ji hev kirin
Şeqa xwe ve kirin
Şeqam xwarin
Seqet sûqet kirin
Şeqî,deqî bûn
Şeqînî jê anîn
Şeqo pîlo kirin
Şeqşeqî kirin
Şêr bi lepê xwe
Ser cîcî,bin gincî
Ser da tasek ava sar vexwar
Şer da xal û xwarzî, şorbe da ap û birazî
Şer di ber neynûka xwe de derxistin
Şer gewz kirin
Ser girtî xeberdan
Şêr got rûvî te ev zanîna hanê ji kû ve anîyê got bi xwîna ji teşka gurî anî
Şer govenda mêran e
Ser guhê hevdu pelixandin
Şer gur kirin
Ser hevde dayîn serê yekî
Ser hevûbin hev kirin
Ser hişkî kirin
Şer ji betaliyê çêtir e
Şêr ji guhera xwe de bewliyê
Şêr ji pêşîya xilas nabin
Şêr li di yar ket,rovî bişekalan ket
Şer li şovê gengeşiya bênderê navê
Ser mit e,qûn rût e
Ser netemîz gerin
Ser pepûk,bin pepûk,Xweda bike bûk
Ser re tit û mit e,bin re bi qûna rûte
Şêr şêr e,çi jine û çi mêr e
Şêr şêr e;çi mê yê çi nêre
Şer şera çi jina çi mera
Ser serê xwe û heft bavê xwe razî bûn
Ser serê xwe û heftbavê xwe razî yê
Ser serî de tasek ava sar retin
Ser serî û çavên xwe qebûl kirin
Ser û guhên hev luir kirin
Ser û guhên xwe çê kirin
Ser û guhên xwe dan hev
Ser û guhên xwe li bakirin
Ser û guhên xwe rast kirin
Şer û nîvşer hevalên êkin
Şêr û nîvşêr hevelên hev in
Ser û sîçên xwe rast kirin
Şer û şiltax tê de anîn
Ser ve Ellah û bin ve Neûzûbillah
Şerâ he bûn û tune bûn ê kirin
Sera pîran,zengilê keran
Seran pîran,hîna ecêbên giran
Serav di zane binav çî kiriyê
Serban qûl e,binban şil e
Serbarê ser bûn
Serberjêr bûn
Serberjêr û serberjor
Serberjêr,qûn hevraz
Serbest hiştin
Şerbik nû yê,av şêrîn e
Şerbik teze yê, av şîrîn e
Serçêlek bûn
Serdar daketin,bindar ra bûn
Serê avê girtin
Serê bavê xwe berjêr kirin
Serê bêêş
Serê bend berdan
Serê ço bi gemar,binê ço bi gemar
Serê du berana di beroşkê de nakele
Serê girtin
Serê hespê xwe berdan
Serê hevûDin birin
Serê hevûDin xwarin
Serê jina xwe girtin
Serê kaniyê girtin
Serê keçel li bin kum da qenc e
Serê kerê zikê zebeş
Serê ku nêêşe çi hewceyî benda yê
Şerê li şovê derê,bêtir e ji gengeşa bênderê
Şerê li şovê ne gengeşa bênderê
Şerê li şovê ne qerqeşa bênderê
Şerê li şovê,bêtir e ji gengeşa bênderê
Şerê li şovê,gengeşa bênderê navê
Şerê li şovê,lê ne gengeşa li bênderê
Serê liber mineta bila biçit linav zîyareta
Serê lodê girt
Şerê man û nemanê
Şerê man û nemanê kirin
Şerê man û nemanê yê
Serê me serê xêrneDi yan e
Serê me serê xêrneDi yan ji qirşikan hatin;çûn zeregûniyan
Serê me ve ne mayê
Serê min bi ard dîtiyê hew di zane ez qeraş im
Serê min bizêr e,bejna min bişehr e,Di lê min bi jehr e
Serê min seh kiriyê,derziya min jî liber re yê
Serê min serê qijika reş e
Serê min serê xêrneDi yan e
Serê neêşit ne hewceyê girê bidî
Serê nun serê meşk duriyan e
Serê salê binê salê,sal qurbana kalê
Serê sale binê salê,Xwedê bihelê kalê malê
Serê salê binê salê,Xwedê bihêle kevaniya malê
Serê salê binê salê,Xwedê kurekî bide vê malê
Serê salê binê salê,Xwedê şênayî bide vêmalê…
Şerê sibehê ji xêra êvarê çêtir e
Serê sihir Yek bûn
Serê sing duçik e,lewma di axê naçike
Serê sing duneçik e,lewma di erdê re naçike
Şerê te li ber deriyê te be
Serê were birîn,naYek irîn
Sere wî ber da ma
Serê wî ber de ma
Serê wî bi ard ji aş bê,kes jê bawer nake
Serê Xuço,serê Niço,bivî destî hat,bivî devî çû,gur gumana min neçû
Serê xwe berdan ber xwe
Serê xwe berjêr kirin
Serê xwe danîn ser axa sar
Serê xwe di ber de danîn
Sere xwe di ber xelkê de di şkêne
Serê xwe di ber xelkê de şikênandin
Serê xwe di ber xwe de berdan
Serê xwe di kadîna kayê de dîtin
Serê xwe di riya hevdu de danîn
Serê xwe di wê oxirê de dan
Serê xwe di ber xwe de berdan
Serê xwe ê çandin
Serê xwe girtin
Serê xwe her bide dîwarên kevin
Serê xwe hildan
Serê xwe hildan û çûn
Serê xwe jê filitandin
Serê xwe jê re hejandin
Serê xwe ji gorê ra kirin
Serê xwe kirin ber xwe
Serê xwe kiriyê curnekî vala
Serê xwe kur kirin
Serê xwe lê alandin
Serê xwe li ber tu kesî netewandin
Serê xwe li şel û pelan xistin
Serê xwe netewandin
Serê xwe pê naêşîn e
Serê xwe talde kirin
Serê xwe tewandin
Serê xwe veke,dey li bexte xwe ke
Serê xwe xistin nav pîlên xwe
Serê xwe xistin xaxên giran
Serê xwe,guhê xwe li ba kirin
Serê xwe,qûna xwe li ba kirin
Serê yekî birin
Serê yekî da girtin
Serê yekî gihîştin perê ezmanan
Serê yekî ji teq û reqê xelas ne bûn
Serê yekî li kevirê selînê neketin
Serê yekî sincirîn
Serê yekî şûştin
Serê yekî xebeîn
Serê yekî xwarin
SerêYek êberdan
Serebees
Serêbênamuscinetênabine
Sereberjernayêjekirin
Sereçobigemar,bineçobigemar
Serêçobigûyê,binêçobigûyê
SerêdarikDi erdêdanSerêdarêxwelierdêdan
Serêdubendannegihandin hev
Serê duberana li dîzekê naye kelandin
Serê du berana di beroşekê de nayê kelandin
Şeref ji jiyanê mezintir e
Serekê mêran bûn
SerêkeçelbaşeDi binkumde
Serêkêrêzikêzebeş
Serêkunaêfegirêdan
SerêkunayşêDi pêçe
Serêkuneâşe,çimabendanlêgirêbiDi m
Serekuneeseçihewceyîbendayê
Serêlodêgirtin
SerêmeserêxêrneDi yanjiqirşikahatin;çûnzeregûmyan
SereminbiarDi l îtiyêhewDi zaneqerasim
Serêminbikitane,Di lêminbiqetrane
Serêminbişare,çibikimDi lêminbijare
Serêminşehkirîyê,derziyaminjiDi berdeyê
Sereminsehkiriyê,derziyaminjîliberrayê
Serêminserêbabelotêyê
Serêminserêmeşkdruiyane
SereminserexerneDi yane
Serêmirovbeayêxavgirêdan
Serên nebiserêk ve naçin devêk ve
Serênanekîşikandin
SerêneêşeDi smalêlêgirêmede
Serênxwedanînserhev
Serênxwekutanhev
Serêpîran,kîrekeran
Sereqijikaqelijêçenabe
sererdêyê,ewqasîjîlibinerdêyê
Serêşî derxistin
SerêxweberXwedê kirin
SerêxwebihevreYek kirinSerîYek kirin
Serêxwebilindgirtin
Serêxwebilindkirin
Serêxweçikênandin
Serêxwedan
Serêxwedanîn
Serêxwedanînerdê
Serêxwedanînseraxasar
SerêxwedayînberlingêYekî
SerêxweDi berxelkêdeDi şkene
SerêxweDi yêberjêrkirin
Serêxwekiriyêcurnekîvala
Serêxwelibertukesînetewandin
SerêxweliberYekîdanînSerêxweliberdanîn
Serêxwelidîwarankeviran,zinaranxistin
Serê xwe li kevirê mezin xistin
Serêxweliqaqareşasêkirin
Serêxwelişellipelanxistin
Serêxwelizinarekîxistin
Serêxwenetewandin
Serêxwepêreöşnndin
Serêxwepêmezinkirin
Serexwepenaesîne
Serêxwepêxwêdîkirin
Serêxwerakirin
Serêxweranekirin
Serêxwerelietkirin
Serêxweseqirandin
Serêxweşûştin
Serê xwe şûştiyê,eniya xwe helmaştiyê
Serêxwetaldekirin
Serêxweveke,dêlbextexweke
Serê xwe veke,deyl li bextê xwe ke
Serê xwe veke,li bextê xwe mêze ke
Serêxwexistinbelayê
Serêxwexistinberxwe
Serêxwexistinbincilaxwe
Serêxwexistinbinpiçengaxwe
Serêxwexistinbinxopanaxwe
Serêxwexistincurnekîcuhurekîvala
Serê xwe xistin geremolê
Serê xwe xistin nav pîlên xwe
Serê xwe xistin xaxên giran
Serê xwe xwarin
Serê xwe xwar kirin
Serê xwe xwêdî kirin
Ser eyarê yekî agir dadan
Serê yekî berjêr bûn
Serê yekî berjerkirin
Serê yekî bibilind bûn
Serê yekî bidewlet bûn
Serê yekî bilievsarkirin
Serê yekî binnjûdûnian bûn
Serê yekî birin
Serê yekî birîn
Serê yekî çûn
Serê yekî dagirtin
Serê yekî di belayêdehiştin
Serê yekî di berdeketin
Serê yekî ê;andin
Serê yekî firandin
Serê yekî genîkirin
Serê yekî gihîştinperêezmanan
Serê yekî giranîcendekîwîkirin
Serê yekî neçûnserbalifê
Serê yekî jiberrane bûn
Serê yekî jicihûbalgiyannivînanrane bûn
Serê yekî jiserkarrane bûn
Serê yekî jiteqûreqêxelasne bûn
Serê yekî jixaxêgiranxelasne bûn
Serê yekî ketinbelayê
Serê yekî ketinsersîngêwî
Serê yekî kirinbelayê
Serê yekî lihevxistin
Serê yekî li kevirê selînê neketin
Serê yekîlişelûpelanketin
Serê yekî pekandin
Serê yekî pelin kirin
Serê yekî perçiqandin
Serê yekî pêvegirêdayî bûn
Serê yekî rane bûn
Serê yekî rehet bûn
Serê yekî rehet nehîştin
Serê yekî serê Filîtê Quto bûn
Serê yekî serê şeq û deqan bûn
Serê yekî seriyê xêrnediyan bûn
Serê yekî sincirîn
Serê yekî şûştin
Serê yekî tevliliev bûn
Serê yekî tijîkirin
Serê yekî Wekî tarabêjingê bûn
Serê yekî windakirin
Serê yekî xebeîn
Serê yekî xistinbinçokaxwe
Serê yekî xistintûr
Serê yekî xistin xaxan
Serê yekî xwarin
Sergirtîgotin
Sergirtîxeberdan
Sergoto ber baranê,pêxwaso ber garanê
Serûguhên hevûdin pelixandin
Ser û guhê yekî pelixandin
Di tayê tillê de bû
Di tayê tulê deyê
Serhingî di barê kerê deyê
Serhişk bûn
Serî gêj bûn
Serî gir e,bar nebire
Serî gir e,bar nebire
Serî girê dan
Serî ji êqil di eşe
Serî ji teşqela xelas ne bûn
Serî ji teşqeleyan qut ne bûn
Serî ketin ber
Serî ketin gerînekê
Serî ketin nav teşqeleyê
Serî ketin teq û reqan
Serî kişandin
Serî lê bûn beroş
Serî lê bûn dew
Serî lê bûn dolab
Serî lê bûn kewara mêşan
Serî lê bûn tevnî
Serî lê dan
Serî lê doç bûn
Serî lê doç kirin
Serî lê gêj bûn
Serî lê gerin
Serî lê giran bûn
Serî lê kirin dew
Serî lê mezin bûn
Serî lê weriîmîn
Serî lê werimandin
Serî li ber yekî çemandin
Serî li kevirê hedê ketin
Serî li qûnê,qûnê li sêrî xistin
Serî li ser balgiYekî danîn
Serî li ser hejîn
Serî li ser lîstin
Serî li ser nesekinîn
Serî li ser rehekê man
Serî li ser xwe girtin
Serî li teht ketin
Serî li xwe mezin kirin
Serî pê re der nexistin
Serî pê re neçûn
Serî pê re nekirin der
Serî pê ve nenian
Serî qûç e,binî pûç e
Serî sa bûn kirin
Serî şahîtok e,binî tije bûhok e
Serî şarîn e,binî behrîn e
Serî serteşî,qûn doxteşî
Serî şixulîn
Serî şûştî,kezî vegirtî bûn
Serî tevlihev kirin
Serî tewlomewlo bûn
Sêrî têxî kodika mêst,spî der nayê
Serî û çav nezanîn
Serî û guh lê miz dan
Serî Wekî gerînekê bûn
Serî xişte,binî devî
Seri xweş kirin
SerîbialiYekî,qnnbialiyckîdeçûn
Serîbierilêde bûn
Serîdan
Serî di berde bûn
Serî germ bûn
Serî gihîştin ezmanan
Serî gire,bar nebire
Serî hebûn ,binî tunebûn
Serî hingî bimîne qûnê ecêba bibîne
Sermezina ling piçûk,xwe li malê bikin bûk
Serî jê standin
Serî ji belayê xelas nebûn
Serî ji derd û kulan xelas nebûn
Serî ji felekê re daneynîn
Serî ji kesîrê daneynîn
Serîkî çortan e,binikî mêvan e
Seriyê di êşe ji ber êqil e
Seriyê hespê yekî nerm bûn
Seriyek çortan e û birek xizan e
Serî yek e, pê çarin, bi hejmar in
Seriyekî bêdeng bûn
Seriyo tu biqurbana lingan bî
Serjêkirî man
Serjêr çakûç,berjêr çakûç
Serjinikî
Serkele bû,îro bûyê qûş
Serkeleşîrê bend di ser xwe re avêtin
Serkeleşîrê bend qetandin
Serkut berkut kirin
Serkut kirin
Şerm li rûyê yekî neman
Şerm şikandin
Şerma xwe avêtin
Şerma xwe revandin
Şerma xwe winda kirin
Sermezina pê piçûk,xwezî li wê malê tu lê bibî bûk
Sero neêşe,dersûkê neavêje
Sero sero,te çi xwaro
Serobino bûn
Serobino kirin
Serpê pehtin,pê li hev hatin
Serpê petin,ser hev hatin
Serpêhatî ji Hekimê Lûkman çêtir di zane
Serpiçûka pê mezinê,nexwezî li wê malê tu lê bibî jinê
Serqot û pêxwas
Serqoto ber baranê,pêxwaso ber garanê
Serrişte berdan
Sersarî kirin
Sersofî,Di lkafir bûn
Sersofiyê di lkafir e
Şert ne hilê hilê yê şert gêre gêre yê
Şert ne toz e,şert li bin gûz e
Şert vala kirina çiwêle
Serwext kirin
Serxiştî,binî devî bûn
Serxweşî hêvî di kir
Şeş in, bi hev xweş in
Şeşek nan û dîzek dan xwarin
Şetele bi ser yekî de hatin
Şetele bûn û ketin riya yekî
Şetele ve bi ser de girtin
Şev bi ser de hatin
Şev bi ser yekî de hatin
Şev bû, şeva reş bû,miya qer bû,berxek li ber bû,li ser berxê çilkek xwîn bû gur ew tavilê dî bû
şev ketin ser yekî
Şev kirin roj,roj kirin şev
Şev lê gerîn
Şev lê giran bûn
Şev lê tarî bûn
Şev li pişt e,şixûl ne tu tişt e
Sêv sor e,lê ku kurmî nebe
Şev û roj kirin Yek
şev zîz bûn
Sêva çê,para hirçê
Şeva leyletilqedrê ji di ya xwe bûn
Şeva pisîk kuştinê bihurandin
Şeva reş keleha mêra yê
Sêva sor e,her kes keviran di avêjiyê
Şeva tarî,Di yar e ji êvarî
Şeva xwe xistin roj
Sêvaçê,parahirçê
Sêvek li darê yê,çavê her kesî lê yê,kes nizane qismetê kê yê
Sêvek û gaYek li cem yekî Yek bûn
Sewaba li hevketin
Şewaşa şevereşan bûn
Sewdeserî bûn
Şêweşêw kirin
Sêwî disitirin,Miliyaket di heyirin
Sêwî sitirî,melek etirî
Sewîrî dewirî
Sewîrî dewirî
Sêwiyê ser qumatkê bûn
Sêwiyê Xiya ket balixiya
Sêwiyên li ber dîwaran bûn
Şewqa yekî dayin newqa yekî
Şewqeyâ xwe dayîn tel
Şewqeya xwe xwar kirin
Şewqeyê xwe danîn tel
Şêwr xweş kirin
Şêwra jinan,bêriya bizinan
Sewt biser neketin
Sewurî,dewurî
Şêx Adî nayê hewara te
Şêx ne batin e belê Şixûl bi ser hatin e
Şêx ş¡niscidê pê re bûn
Şêx saf be û xûlam av be û keçik û kurik aza bin pa eva nabe
Şêxê min,çima tu her tiştî di zanî goştê bibirinc nizanî
Şexte bi ser de hatin
Şextê lê xistin
Şexte şexte lê ketin
Seyda xwe nake ji her du eyda
Seyê belek maqulê sa ne
Seyê me yê,li ber derê xelkê di reyê
Seyê soro gurî va yê
Seyê xweyî çixrandî xelkê ber tê firandî
Şeyê yekî nexebeînxebeîn
Seyêmeyê,liberderexelkeDi reyê
Seyêsoro,gurîvayê
Seyî mirov didît bixatrê xweyî
Şeytan aqil kirin
Şeytan bi ricaya giran çû,toqa nalet ket stû
Şeytan gotiyê Yek u li xwe biheyire ez di wî nim
Şeytan jê heyirî man
Şeytan jî pirzana bû,toqa nalet kete stû
Şeytan kete bin çengê yekî
Şeytan ketin bin kevşê yekî
Şeytan ku şeytan e,nikare wî bixirine
Şeytan pêkenîn
Şeytan tî birin ser kaniyê,tî vegerandin
Şeytan xapandin
Seytan gotiyêYek ulixwebiheyireEz di wînim
Şeytanî kirin
Şeytanjîrihaxweberdabû
Şeytên belî rûyê yekî kirin
Şeytên belî rûyê yekî kirin
Şeytên bi ser serî de mîz kirin
Şeytên gotiyêYek u li xwe biheyire,ez di wî nim
Şeytên rûyê yekî dîtin
Şeytên zor dan yekî
Sî li ser xwe nêdîtin
Sibat e,libat e
Sibat e,selewat e
Sibat hat û bihurtî,nav di lê gîsikan bezgirtî
Sibat tiro viro,adar ma bîst û du ro
Sibatê bang kir adarê got Sêrojan bide min bideyn,ezê gîsikan ji tehtan bînim xwarê
Sibat hat û bihûrtî,nav dilê gîsikan bezgirtî
Sibê çêkirin,êvarê xera kirin
Sibe li ku,evar li ku
Sibê rovî,êvarê kovî bûn
Sibeh û êvar pizika li ser zimanê yekî bûn
Sibehê mirina kedkaran hat,êvarê mirina axayan hat
Sîbera pelkê ne li xwe û ne li xelkê
Sibha li qerpala xeber li xirab mala
Sibhan ji heyînê yê
Sibhan ji wî xaliqî dudu li hevdu aliqî,yek kor,yek çavşiliqî
Şibilk bi ser de hatin
Sidê avêtin tevnê
Sifto û genî bûn
Siha pelkê yê ne li xwe yê û ne li xelkê yê
Şîix yekî li çavên yekî girtin
Şikefta sed pez heryê wê sed û Yek pez jî heryê
Şikeste xwarin
Şikiri vayê hewa xweş bû
Şikirîna xwe neanîn
Şikir wayê hewa xweş bû
Sikûmê xwe xera kirin
Sikûtê ziman,silametiya îman
Sil bû,şil bû
Silav li bargulî nekirin
Silav li Hesenê Mûsa bike
Silav li sifra hazir e
Silav ne li rûyan e,silav li mûyan e
Şilêr şilêr e,ma dê serê xwe bixwe
Siltik hatin bûn siltan,pêlik danîn çûn ezman
Silto bû kevanî,golika werîs hilanî
Sim sima kerê yê,fêl fêlê Perê yê
Simbêl badan
Simbêl bipisîkan ve jî hene
Simbêl paşeyî,mal î bûn
Simbêl qeytan bûn
Simbêlan nebadî
Simbêlê yekî nû bûtik bûn
Simbêlên garis,nanê genim
Simbêlên nû avêtin ber devan
Simbêlên teze xweh dan
Simbêlên xwe di qûna segan re kirin
Simbêlên xwe kurr kirin
Simbêlên yekî melûl bûn
Simbêlên yekî nû bûtik bûn
Simbêlên yekî refên elokan bûn
Simbêlposeyî,mal Mitrib
Simbêlsorê malxerab bûn
Simêlên xwe xistin qûna segan
Şîn girêdan
Şîn jî ya me yê,şahî jî ya meyê
Şîn pêdehatin
Şîn û şahî,heval û rêwî
Şîn û şahî,heval û rêwî
Şîna reş bi ser yekî de hatin
Şîna şîpûkê,dena di hokê bi ser yekî de hatin
Sindirûk li ser sindirûkê,kilîl bidestê bûkê
Şînê negotiyê singê konê bikute
Şine şikestin
Sine şikestin
Sing ji ber mêkut di çe
Sing ji binî ve rakirin
Singê bêxe li xwedanî kare ji xwe der xe
Sîngê xwe ji guleyan re neguhastin
Singê yekî ra kirin
Şînlokê mêran bûn
Sînor dan ber
Sipil lê reş bûn
Seqa li gora heqa
Şîr bêhavên nagive
Şîr dot seradê,bêjing da binî
Şîr lê heram bûn
Sir lê ketin
Sîr li ser serê yekî heftser firotin
Şîr vedixwe şivan,to di xwe berxvan
Şîr xenim bûn
Sira xwe dayê,bawerî pê anî,wî jî bisiwarî da ser xanî
Sîra xwe di firoşê pîvaza min,tereciyê tere satmak
Sîra xwe sêser kirin
Şîrâminbilaçêbe,toyêminbilapakbe
Şîrâşêre,Di eyarêsegandayê
Şîrdotseradê,bêjîngdabmî
Şîrê berê xwe dan yekî
Şîrê çilinî di poz re hatin
Şîrê de bi hewariya yekî ve hatin
Sîrê kera mêtiyê
Şîrê kerê encax sippe mezin di ke
Şîrê kerê ji cehşa kerê re yê
Şîrê ku ji di ya xwe mêtî di firnikan re hatin
Şîrê mêtî di zar û bêvilan ve avêtin
Şîrê min bila çê be,toyê min bila pak be
Şîrê şêr e,di eyare beraz de yê
Şîrê şêr,Di eyarê şêr de
Şîrê xav mêtin
Şîrê yekî li çavên yekî girtin
Şîrê zikmakî ji firnikan ra anî
ŞîreberêxwedanYekî
Şîrehelalmêtin
Sîrek têde neçûn
şîrêkerametîyê
Şîrekeranmêtin
Şîrekerêpire,jidehşikakerêre
Şîret li gur di kirin,gur got zû bibêjin,ez nema di gihîjim dawiya kerî
Şîreta kîrê kerê yê
Sîrikê serê keçel bûn
Sîrikê serê keçel veşartin
Sîrikê serê keçel xuya kirin
Şîrîn e nahêlim bavêjim û req e nikarim bikojim
Sîrkut hilat,mîrkut dahat
Şîrqînî jê anîn
Şirtovirto kirin
Şîş li nav di lê yekî ketin
Şîşa sor li guhê yekî ketin
Sisê ne, bi hev asê ne
Sîsikek li heft meclisan gerandin
Sist û teral bûn
Sisto pisto bûn
Sitara pîrê,mala pîre yê
Sitarî lê kirin
Sîtilê got bine min zêr e,hesê got,ez ji binê te têm
Sîtilek ava sar bi ser de kirin
Sitûna di l şikestin
Siûd çep gerîn
Siûda yekî reş wergerîn
Şî û şet bûn
Şiv li xwe nexistin
Şîva miriyan lê çûn
Şiva ter li guher
Şîva gerokan tune
Şivanûgavananhorehore,bi\vanwatrêDin ya kore
ŞivakoranliçaveYekîketin
Şîva miriyan lêçûn
Şivan û gavanan horehor e, ewan watre din ya kor e
Şivan û gavanan li hev hatin,golikvan cirm dan
Sivik filitîn
Sivorî biber û menê xwe
Siwar bûn a kerê şerm e,dane pey ducaran şerm e
Siwar ji me qeda ji Xwedê
Siwar peya kirin
Siwar siwar e,li siya xwe guhdar e,li nava serî nexe dîn û har e
Siwar siwarê Tirkan,qeda ji Xwedê
Siwar siwarê tirkan,qeda ji Xwedê
Siwaran dayîn ser pişta yekî
Siwaran dayîn ser yekî
Siwaran siwar Ieqandin ,xalkotivan xwe bi qûşa hespan xapandin
Siwarê dêlrûtê,sibehê di çe,êvarê zû tê
Siwarê hespê boz bûn
Siwarê kerê ne tu siwar e
Siwarê kerê netuware
Siwarê kerê,gû li berê
Siwarê qîtê,sibê di çe êvarê zû tê
Siwarê xelkê,timî paya yê
Siwarê,dûrûtê,serê sibê di çe,êvarê zû tê
Siwarêhespêhevalaherpeyayê
Siwaro Xwedê riya te di rêj bike go bi destê min e
Siwaro,tu hespa xwe bide min,tu peya here
Şixûl anîn serê yekî
Şixûl bû dor,ocax bû kor
Şixûl ji min re bike,ji xwe re hîn be
Şixûl şêr e belê gava mirov dest avêtê di be rûvî
Şixûla biçûk mezin neke
Şixûla bike bi esas da di lê te nekit waswas
Şixulê havînê,zivistanê kirin
Şixulê kirî pîxem lê di xe
Şixule rovî çi li sûkê heYek u postê wî were pênc pereyan
Şixulê yekî rast neçûn
Şixulkarê mala xweyo,ezîzê li ber di lê evdawo
Sîxwar bû,pale har bû
Siya darê bûn
Siya pelkê ne li xwe ne li xwelkê
Siya pelkê ve,ne li xwe yê,ne li xelkê yê
Sofî Remezane,ga û golik tev dañe,ew mayê,ev xeberdane
sofîtiya yekî pê girtin
Sofîyê Remezanê wey kerê li garanê
Şol cotê têcirvanî,mal jin e binyad xanî,bêkêr e nêçîrvanî
Sol di taqê re avêtin
Sol di paceyê re avêtin
Sola ku nebû mirov ji lingê xwe derxistin
Solê şeytên çep di xe lingan
Solên bênalçe çêkirin
Solên şeytên çep xistin lingê nwî
Sole şeytên çep dixe lingan
Şolik li dewsa yekî kutan
Sond bixwe,serî naeşe
Sond lê ne bûn
Sonda mezin xwarin
Sonda qesem li canê xwe dan
Sond bixwe,serî naêşîne
Şopa kerê cun e,sanê u bûka nû ne
Soqa xwe,li noqa xwe xistin
Sor di sotîne, sipî di pêtîne sar , reş di pêgotî ne
Sor di sojin,sipî di pêjin,reş di rêjin
Şor germ kirin
Sor in hinariken rû,ji karê comerdê şû1 1
Sor kir,zer kir,her da biheqê xwe
Sor kirin
Sor û zer kirin
Sorayî ketin cane yekî
Şorbe zik di ke torbe
Şorbevanexweşan bûn
Şoretakerêpalasawiyê
Şorika xwe jê xwarin
Şorika xwe xwarin
Sorkir û zerkir her da biheqê xwe
Soro moro bûn
Şortika qûna yekî derketin
Sotik tefînê civakan bûn
Sotik vê nexistin
Sotin,lê nayê gotin
Şov reş kir di lê xweyî xweş kir
Şov reş kir,Di lê xwêdî xweşkir
Şox û şeng
Şox û şeng e,bi nav û deng e
Şoxuşenge,binavûdenge
Soz bûn e toz
Soz dan
Soz jê girtin
Soz û bextê bexta
Soz û peyman dan
Soz û qerar dan
Soz Yek e,nabe dudo
Soza xwe bicihanîn
Soza xwe girtin
Soza xwe xwarin
Soza yekî lê derbas bûn
Soza yekî Yek bûn
Spartin axa sar
Spî fetiqîn
Spiya yekî beloq bûn
Star lê kirin
Star tê de nehiştin
Starî kirin
Stêrk barandin
Stêrk barandin
Stêrk biroj dîtin
Stêrk hatin xwarê
Stêrk ji ezmên anîn xwar
Stêrka yekî çûn ava
Stêrka yekî li ezmanê heftan tune bûn
Stêrka yekî mê bûn
Stêrka yekî sor bûn
Stêrka yekî xuricîn
Stexfara xwe anîn
Stirwê gayî li mihê bîya wê Din ya xirab kir bîya
Stirwê poşmana hatibya yên wî dê giha bîya ezmana
Strî têde şîn bûn
Striyê çavê yekî bûn
Stû li ser rehekî man
Stû Wekî lê glegê di rêj bûn
Stû xwar bûn
Stûna di l şikestin
Stûna yekî zêr bûn
Stûxwar rengder
Stûxwar bûn
Stûxwarî navder
Stûyê xwe di bin nîr de di rêj kirin
Stûyê xwe kirin kinDi r
Stûyê xwe li ber barê xwe di rêj kirin
Stûyê xwe li ber di rêj kirin
Stûyê xwe li ber xwar kirin
Stûyê xwe qalind kirin
Stûyê xwe xwar kirin
Stûyê yekî bi ser yekî de xwar bûn
Stûyê yekî di ber deman
Stûyê yekî zirav kirin
Sûc ji stû der ketin
Sûc tê de cemidandin
Sûcê xwe biser yekî de te kirin
Şûjina di çavê xwe de nabîne,derziya çavên xelkê de di bîne
Şûjna di çavên xwe de nabîne behsa derziya çavên xelkê di ke
ŞûjnaDi çavêxwednabînederzyaDi çavê
Sûk tijî qumaş e,lê mele bê şaş e
Sûk û yasûk,şok û berşok tev de ev e
Sûka sar bûn
Şûna şêran,mane kundê dêran
Şûna xwe dan xuya kirin
Şûna yekî dagirtin
Şûna yekî şehitandin
Sunet sunet e,lê ne li qurm re
Şûpik bi ser mala yekî de barîn
Şûr kalanê xwe nabire
Şûr simbêlê wî nabirrê
Şûr simbêlên yekî nebirîn
Sura xwe dayê,bawerî pe anî ewî jî bisiwarî da ser xanî
Sûravka xwe jê xwarin
Şûrê dudev bûn
Şûrê hêsin to heft sala bipesin, wê her biçit li ser guhê gêsin
Şûrê kê tûj be bila li çaqa min bikeve
Şûrê kê tûj be ew Din ê di xwe
Şûrê mirinê li milê te ,mêhra Xwedê li di lê te
Şûrê mirinê li milê te be,lê bi la tirsa Xwedê di di lê te de be
Şûrê qetlê li destê te belê rea Xudê li di lê te
Şûrê rastiyê di destê yekî de bûn
Şûrê Şamê, xencera amê, jin ji dotmamê
Şûr ji Şamê ,jin ji dotmamê
Şûrê Şems li stû ketin
Şûrê şer,ketiyê destê kundê kor
Şûrê tazî,xwîn di xwazî
Şûre xwe kişandin
Şûrê yekî tûj bûn
Suret paç e,ya ji di l naçe
Şûrêtazî,xwîn di xwezî
Şûrkêşî
Şûşa di lan weke di şkê cebar nabe
Şûşa dilê yekî şikestin
Şûşe ya di l ku şikest nacebire
Şûştî û maştî bûn
Şûştin û veşûştin reng û rû,xwerin û vexwerin gend û gû
Ta bi ta di be rihdamlayadamlayagololur
Taba Xelef çû ber telef
Taba xwe bihev anîn
Tabadan
Ta bi ta di be rih
Tabi derziyê vekirin
Taca serê yekî bûn
Tajî bi darê zorê naçe nêçirê
Tajî bi kotekî naçe nêçirê
Tajî bikotekî nêçîrê nake
Tajî bizorê nare nêçirê
Tajî di bêje ya Ellah û kervoşk jî di bêje ya Ellah
Tajî ji jina xwe re got zirav birêse
Tajiyê ji gundan Beytîlok ecibanDi yê
Talane me rû yê,liva cehî yê
Talaş nekirin
Talaşa gur e ku hesrûk biha yê
Talaşa qûnê ne bûn
Talaşa xwe negirtin
Talihê xelkê reş e,talihê min reş û beş e
Taliya tirê,li min kezî kurê
Taliyê tirê,min kezîkurê
Tam hil dan
Tam jê girtin
Tam jê stendin
Tam revandin
Tam tê de nehiştin
Tama devê xwe xera kirin
Tama devê xwe zanîn
Tama devê yekî revîn
Tama devê yekî xera bûn
Tama devê yekî xweş bûn
Tama di devê yekî de man
Tamar tê de tune bûn
Tamara roviyan ji qûnê kişîn
Tamara yekî ra bûn
Tamê dan bin boçika yekî
Tamê dan dêv
TamêdayînabinboçikaYekî
Tamsarkî bûn
Tane û tolik bûn
Tapan kirin
Taqeta yekî birîn
Tarî lê ketin erdê
Tariya bêroj e
Tarûmar kirin
Tasê gote leganê,Pîsa reşa devpehnê,lawikê min bû,tu danê
Tasek ava sar bi ser de vexwar
Tasek ava sar bi serî de kirin
Tasek dew,nanekî cehîn netiştek e,ba li pişta mêrê xerab bikeve
Taştiya ewran birin
Taştiya wî li ser pişta kervroşkê yê
Taştiya wî li ser pista kevruoşkê yê
Taştiya yekî li ser pişta kergûşkê bûn
Tat û lat bûn
Tatik û qutik di qûna yekî re avêtin
Tava sibeha pare nekit tava êvara par e nakit
Tavê dan qama nîvro
Tayê hev bûn
Tayê tenê bûn
TaYekî helal tê de tune bûn
TaYekî jê bikişînî wê sed pîne jê bikeve
TaYekî jê bikişînî wê sed pîne jê bikeve
Tazî rûniştiyê jibo kevir di girî û di bêje ku baran hat kevirê belengaz wê çawa bike
Te beran gurand, lê birayê beran nîne
Te bi xelkê nikanî bi xwe bikane
Te çawa kir
Te çi çand,ku tu çi biçînî
Te çi danî beroşê,tu êwî bixwî
Te çi devê deriyê xwe paqij kiriyê,dora deriyê xelkê mayê
Te çi sor kiriyê,heya sorê tarê bikî
Te çi xwar noşîcan be,te çidît ji me re bêje
Tê de rêx kirin
Tê de rîtin
Te derbek da anî û Yek a mezintir hilanî, te kar ne anî
Te girt ber nede,te berda li dûv baz nede
Te girt bernede te berda li dû neçe
Te got kewe,min got nikilê wê sor e
Te got mirî tira nakin
Te got mirî tira nakin
Te hê ginikreş nêdîtine
Te hêj gunikreş li ser xwe ra nêdîne
Te hela hê mastê ser bi sîr nexwariyê
Te kêf kir,ez ketim belayê
Te kêf kir,ez ketim belayê
Te kepeke pê kirin
Tê keve zike di ya xwe xwe xilas nabe
Te ku da avê,ha liçokê,ha li navê
Te li sera û sosina û li desta û bazina, Xudê ji hindeka di stînit di Di t hina
Te malek ava kir,şarek xirab kir
Te serê min xwar
Te serê min xwar
Te silk jî di vêt û te kutilk jî di vêt
Te silk jî di vet,kutilk jî di vêt
Tê sotin lê nayê gotin
Te şuşt ava bi gû,ez çi bikim qenciya bi dû
Te xwadî kir biguhana xelkê ji te sitand bi navrana
TebataYekî nehatin
Tebax e,tirî bûyê laxe
Tebîetê bişîrî li şiwarê tê hêlan
Têbihûrîn
Têde rîtin
Tedebicili bûn
Tedegûyêxwekirin
têdehêdîhêdîdnneşe
Tê de hok kirin
Tê de kutekutkirin
Tê de man
Têde piştrast kirin
Te Dêrik qedand,ma Dêrûn
Tê de simbêl badan
Te deve nedît,ma te pişkul jî nedît
Te deve nedît li fêzê,ma te pişkul jî nedît li pirêzê
Te ez li ber aş dîtim e,lê ez ne aşvanim
Te got kew e,min got nikilê wê sor e
Te got mirî tiran nakin
Tehba Xelef,çû bal telef
Tehba Xelef,çû ber telef
Tehl bûn
Tehl û nexweş bûn
Tehl xeber dan
Tehn û niç lê xistin
Teht ajotin
Tehtê te lê rît,baranê şûşt
Tejî got,deve hup
Têjikê mar nabe bêjar
Têjkên şêra şêrin
Têkil û pêkil bûn
Têkilî gotinê bûn
Têkilî tehl û tirş ne bûn
Têkiliyên germ bûn
Têkiliyên sar bûn
Tele li serê yekî çêkirin
Teleşa gur e ku hêstir biha yê
Tehn û niç lêxistin
Tehn û niç avêtin
Temahkaro,gunehkaro
Temaşe ji mewijan xweştir e
Tema xwe girtin
Temûz di pêje,tebax di rêje
Temûz e kakil ket gûz e
Tena kiras û derpê hîştin
Tene bû firîg,mele bû şirîg
Tenê,xenê
Tengê yekî sist bûn
Tengê yekî sist kirin
Teng û qûşên xwe şidandin
Teniya bidon bûn
Teniya ecem bûn
Teniya xwe tê dan
Tenûr bi tir û fisa germ nabe
Tepe qûn kirin
Teqeteq kirin
Teqînî bibinê beroşê leşte xistin
Teqînî jê anîn
Teqteq stûnê, yek çû yek ket şûnê
Têr nedixwar nan û şojî,xwêdî dikir tole û tajî
Ter û can
Ter û teze
Ter û tijî bûn
Têr xwarin tune danîn edet e
Têra kayê bûn
Teralê Bexdayê
Teraş jî di bin dar
Têraxewê bûn
Têraxwehe bûn
TeraziyaYekî li cem yekî giran bûn
Têreçûn
Têrerênêdîtin
Tere tûre xeber dan
Têrî çî hay ji birsî heyê
Terî kirin gurz
Terî lê rep kirin
Teriya qut û quba spî
Teriya xwe bilind kirin
Teriya yekî biheft biviran qut nebûn
Terka dînê xwe dan
Terkî selatî dinê bûn
Termê nûhê,bavê nûhê,Nuh li piştê,heçiyê heft caran go çû Behiştê
Têr nedixwar nan û jajî,xwedî dikir tole û tajî
Terpînî jê anîn
Terpeterp lê xistin
Teşî ben e gilok fen e
Teşiya bavê xwe ristin
Teşiya xwe dirêse
Teşiya yekî ristin
Teşiya zirav,barek dirav
Teslîmî riya Xwedê bûn
Teslîmî Xwedê kirin
Teşqele derxistin
Tev li hev û xerabe bûn
Tev lî xêr û şeren yekî ne bûn
Tevde xera bû gemar e
Tevî bend û çarixan
Tevî gotinê bûn
Tevî îmana xwe filitîn
Tevî qîç û pîleyan ketin nav
Tevî şekalan raketin
Tevî şeyten nan xwarin
Tevir got darê ez hatim te darê got ez çibikim destiyê te ji min e
Tevn birî êşa serî firî
Tevn hate dara,namîne li wara
Tevn û teşî di lê min dêşî,diçe avê çirtik davê
Tevn û teşî di lê min di êşî
Tevn û teşiyan ra na welleh,qulopon re eywallah
Tevnik biriyê,taya min firiyê
Tevnikî dar e,taya min sar e
Tevnkirê,bêkiras mirê
Tevnkirê, di cila kerê de mirê
Tew felekê,bilûra ber gê
Tew Gulê narê
Tew şax wegirtin
Tewekel Xwedê ,devê bavê te jî di ya te jî
Tewl avêtin lingê yekî
Tewl lê ketin
Tewna xwe girtin
Tewşo mewşo xeber dan
Texmîn rêbir e,aqil hakîm e
Text an bext
Text ê min gelek mîxan hil nade
Textikê şeytên bûn
Teyîr biçenga di frin û mêr bi mêra di xurin
Teyr biçe erş dê dîsa da keve ser erdê reş
Teyr biçe erş wê her dane li ser axa reş
Teyr di fire bi refê xwe re
Teyr ji refê xwe naqete
Teyr û tilûran garis xwar,bextê Elîkê reben reş
Teyrê goştxûr,nikûlxwar in
Teyrek hebû teyran giştî li ser wî de zîrç di kir ewî jî li ser çelikên xwe de zîrç di kir
Teyrek hebû,gişka Din a wî,wî jî Din a çêlikê nxwe
Teyrikê li rezê yekî xistin
Teyrikê wîtwîtanî te mala xwe xirab kir te ya min jî li ser danî
Teyrok biser yekî de barîn
Teyrokê lê xistin
Teyrokê tim li rezê yekî xistin
Teza di bînin,kevna ji bîr di kin
Teze di ya mine çoka xwe dane erde û ji min re biraYekî bîne
Teze hat,kevn xelat
Teze hatin,kevn hilatin
Teze hatin,kevn xelatin
Teze ji di ya xwe bûn
Teze ji xamê der xistin
Teze malan danîn Bexdedûze
Tî birin avê,tî anîn
Tif kirine beqê,beq li wan keniya û gotRûyê min biava behrê şil
nabe,wê ji tifa we şilbe
Tifa li ser hevraz e
Tifka sayi şerm bike ji xweyî
Tij û tîr avêtin
Tîke tîkeyî kirin
Tileqûn kirin
Tilî avêtin yekî
Tilî derman be,Di çavê mirov re nake
Tilî peçiyên wî zêr di birin
Tilî û peçhen yekî mîna niúniêrêtî bûn
Tilî û peçiyên wî zêr di birin
Tilisma xwe winda kirin
Tiliya min bişekir be,ez bixim devê xelkê dê bêjin tehl e
Tiliya xwe li ba kirin
Tiliya xwe xistin qula mêşan
Tiliya xwe di çavên hevdu re kirin
Tiliya xwe di çavê yekî re kirin
Tiliya xwe xistin çavê yekî
Tiliya xwe dirêjî yekî kirin
Tiliya xwe ji Yekî re li ba kirin
Tiliya xwe hejandin
Tiliya xwe li qûna yekî hildan
Tiliya xwe pê re alastin
Tiliya xw epê re xwarin
Tiliya xwe tê re kirin
Tiliya xwexistin çavê xwe
Tiliya xwe xistin nav hemû tiştî
Tiliya xwe xistin qula mêşan
Tiliya xwe xistin qulape
Tiliya yekî di hebûn
Tilûran tev tû bixwera,tu tû nediman
Tilyên desta newek yek in
Tim kirasê hesûdan kin e
Tim li ser zimanê yekî bûn
tim zarezara Fayzê bû
Timahî fenahî yê
Timahî tim kêmahiyê
Timawo ji hevalan mawo
Timaya çarixan kir gore qetand
Timayî birakuj e
Timayî,lirêmayî
Timayî,rêmayî
Timayi birakuje
Timberêkevçîberbixwevekirin
Timî berê kevçî ber ve xwe di ke
TimîberêkevçîbervexweDi ke
Tingeting
Tîr çêkim dan di here,ron çêkim nan di here
Tir di dêv de nesekinîn
Tir di qûna yekî de nesekinîn
Tir di qûnê de nesekinîn
Tir jê berdan
Tir jê safî kirin
Tir ji Qeyso re kir eyb
Tir ji Qeyso re eyb kir
Tir li hemama,derew li xerîbiya
Tir li ku das li ku
Tir li ku,das li ku dam basinda saksagan vur beline kazmayi
Tira ser mîrkut bûn
Tîra ji min e,li min e
Tiralê bin dara xurmeyê bûn
Tîra minê ji minê li minê
Miriyê parhavînê,îro hatiyê şînê
Tira pîrê ya du çiqil,li devê mêrê bêaqil
Tîra reş li nava dilê yekî ketin
Tira yekî bideng bûn
Tirba siwara her kolayê
Tirba dayê xweş çê kir lê kêleka wê de rît
Tirba nêzdemiriya kîjan e
Tîr bike dan di çe,ron bike nan di çe
Tircunîtî kirin
Tirek ji qûna yekî filitîn
Tirek kirin
Tirek û dutir li cem tireka wek hevin
Tirek xelkê,tembûrek xelkê
Tirek xelkê,tembûrek xelkê Xwedê kesî nexe devê der dor û cînaran
Tirên bûkiniYek irin
Tirên guran jê anîn
Tirên hesinî kirin
Tirên ji serê xwe mezintir kirin
Tirên nav gandan kirin
Tirên şiDi yayî kirin
Tirên xelkê neke di şalê xwe da
Tiretir
Tiretir pê ketin
Tiretir pê xistin
Tirholk ra kirin
Tirî li tiriyê reş mêze dike reş dibe
Tirî tirî filitîn
Tirika yekî çûn,virik man
Tirikî bûn
Tirk û qanûn,Ereb û paqijî
Tirk û tenûr ereb û tembûr
Tîrka nanî bide li ber karîtî xanî
Tîrqetîrq jê çûn
Tîrqetîrq kirin
Tirs berê mirinê nagirê
Tirs hebe erd giran di be
Tirs ketin dilê yekî
Tirs lê firaiulin
Tirs li balê tune bûn
Tirs mergê rûvî yê
Tirs şikandin
Tirşa bamyan,birinca spî,goştê şamiyan
Tirsa gur ji baranê heba wê ji xwe re kulavek çêkra
Tirsa mirinê ketin di lê yekî
Tirsa mirinê ketiyê di l
Tirsa Xwedê di dil de tune bûn
Tirsê pê girtin
Tirşo,dilê min diêşo
Tirsok sîngê gewir nabînin
Tirtiro bûn
Tirto virtoyî kirin
Tirtûvirt kirin
Tiryanka nanî ji biçûkan ra, di ha çih ji giskan ra
Tişt mezin kirin
Tişt zehf zêde kirin
Tişta aqil qebûl nekit bawer neke
Tişta çû nede dû
Tişta ne bi ser ve wey qûna ji derve
Tiştê binîvî,jê neke hêvî
Tiştê çû nede dû
Tiştê dest di ke dê û bav nake
Tiştê destan kir kesan nekir
Tişte ku min kiri,ba û baranê birî,lê bendê li ser min hesab kirî
Tiştê ku nebe qiyamet,ku bû xêr û silamet
Tiştê minê daleqandî,çavên min lê beleqandî
Tiştê nêdîtî û nebînayî
Tiştê nêdîtî û nebînayî
Tiştê nêdîtî û nebînayî bûn
Tiştê vala û pûç e
Tiştek di nav di lê yekî deqetîn
Tiştek di navbera de tune bûn
Tiştek di bin barê yekî de ne bûn
Tiştek di zikê yekî de he bûn
Tiştek ji destê yekî nehatin
Tiştek li ber çavên xwe nêdîtin
Tiştek li ser di lê yekî tune bûn
Tiştek nexistin ser hev
Tiştek nexistin serê hevûDin
Tiştek xistin serê xwe
Tiştekî awarte bûn
Tiştên nemayî
Tiştên nemayî gotin
Tiştên neyinî axivîn
Tîştîşî bûn
Tîştîşî kirin
Titîk û sar di be,Di beje ezê xanîkî ji xwe re bigirim
Tîtozî bûn
Tivêka lilehan girtin
Tiving bi paca bûn
Tivinga destê te,tu teşiya di ya te yê
Tivinga xwe da girtin
Tîzokî bûn
Toba xwe girtin
Tobedarê Xwedê me,deyndarê te me
Tobeya darkutînekê yê
Tofan bi ser de hatin
Tofanê lê xistin
Tolan bûn
Top avêtin
Topa Şems lê ketin
Topa Xwedê lê ketin
Toqa şeytên ketin stû
Toqa şeytên li stûyê yekî ketin
Tor li serê yekî gerandin
Toraqa yekî dan ser nanê wî
Totê totevingê,li te sêlê,li min bêjingê
Totetota vinge,li te sêl e,li min bejîng e
Tovê xwê yê,pisê hêstirê yê
Tovê xwê,pisê hêstirê
Tovê xweziyê çandin li şunê,lahewlawellah hêşîn bû
Tovê yekî qelandin
Toyê ser top kirin
Toyê ser xwarin
Toz û duman bi ser yekî xistin
Toz û duman rakirin
Toz û dûman tevîhev kirin
Toza yekî daweşandin
Tu avahiYek nehiştin
Tu benkê sor û zer bûyayî,wê tu bi derê hebana xwe ve bûyayî
Tu bi poz bigirî,ruhê yekî dê bikişe
Tu bibî gerdî,tu nebînî wî erdî
Tu bide min şivekê,ez biDi m te êlekê
Tu bidî zîtika nêdî zîtika,tuyê bidî heqê dîzika
Tu bi hirî bûya,tu wê li nav kerî bûya
Tu bi herî biya,tê li nav kêrî biya
Tu bihusta wî zêr deynîne wê re
Tu bikî nav kodika pembû,dîsa jî pere nake
Tu bikî,nekî Xwedê bide te
Tu bivê qûşê nagihî Mûşê
Tu bivî aqilî herî,tu Yek eweke hesîn ji xwe re bigirî
Tu bûyî mîr Xwedê neke ji bîr
Tu can bî,tu nezan bî
Tu car bo mirovê xerab xwe xera nekî,ku xera bikî,tuyê ser piştê li erdê bikevî
tu car nabe mal û hal
Tu çawa di xwazî,wilo bike
Tu çawa siware exteyî,te çawa nivînê xwe bazirgan ra hîştiyê
Tu cehneme nebînî bihîşt bi te xweş nabe
Tu çi bêjî li bejna hespe min heyren te
Tu çi bibêjî,li bejna heyranê tê
Tu çi biçînî te wê hilînî
Tu çi bikî ew ê bê pêşiya te
Tu çi têxî kewarê wê ew bê xwarê
Tu çi zû bûyî dîk,te çi zû bang da
Tu çi zû bûyî kunDi r,çi jî stûyê te di rêj bû
Tu çizû bûyî kunDi r,te çi zû şax veda
Tu dar nîn in ba nehejandî,tu keç nîn in xortan negevizandî
Tu dêw bibînî,nên nebînî,tu nên bibînî, dêw nebînî
Tu di bejî li ser di ranekî çeriyayê
Tu di xwî,li min di givire
Tu di z be şevê reş pirin
Tu di zanî ew ji qirna çendan e
Tu di zanî kê tuyî deve wî kiriyê
Tu dnhn next çirayê, çira mnî nade û hwd
Tu duduyê xwe di bêjî, Yek a hevalê xwe jî bibêje
Tu gala kare taxe bike
Tu giştî bi ser hev de bikutî,nabe sîr û pîvazek
Tu gotin jê re tune bûn
Tu gotin neman
Tu gû belav nekirin
Tu gû ji dest nehatin
Tu gû ji destê yekî nehatin
Tu hatiyî agir bideyn bibî
Tu hemû riyan di zanî,riya bazarê nizanî
Tu herî çiriya te ji min re be
Tu herî erş,tu herî ferş,tu de werî ber gunikê reş
Tu hew dînî tu min di bînî
Tu hû mir, Xwedê neke ji bîr
Tu jê nehatin şukur ji Xudê ra
Tu ji bîr bikî,Xwedê ji bîr neke
Tu ji çendan kem nakî
Tu jî di zanî ro xerab li min çûyê ava
Tu ji gerê têyî,ez ji gerafetê têm
Tu ji hir ve çûyî gizim û ji wê ve hatî nizim
Tu ji kuyî,‘ez hîna nezewicîme
Tu ji seyan re çarixan bidiruyî wê çarixên xwe bixwin
Tu ji vir de çûyî gizim û ji wê de hatî nizim
Tu ji vir ve çûyî gizim,ji wê ve hatî nizim
Tu kêrê lêxî,xwîn jê nayê
Tu kes di ser xwe re nêdîtin
Tu kevira di Di lê wî kî newêre
Tu kîjan kevirî rakî ew ji bin der di keve
Tu ku çûyî gundekî heke hemû kes bi çavekî be, tu jî çavekî xwe derxîne
Tu li beriya Mêrdînê li siwaran di pirsî
Tu li ku,mala dawetê li ku
tu li rê qede û bele li rê
Tu li Soro di xî,Moro jixwe di tirse
Tu min biçavekî bibîne,ez te bi duduyan
Tu min bixwerîne,ez jî te dalesim Bana bir aDi m yaklasana ben on aDi m giderim
Tu ne mala he heYek u her roj be
Tu nêdîtîya çi nêdît dema dît bi xwe ve rit
Tu nemayê pêşîya negotî
Tu nesekirînî,nan selate napeje
Tu qazî be,ez razî me
Tu qazî ez razî
Tu qetran birî û xwîn vereşî
Tu qîzekî têxî paşilê,heta sibê nahêle pal bide
Tu qulek nehiştin
Tu sax,ez silamet
Tu sed salî li ser pişta xwe bigerini,gava ku daynî erdê,dike haho
Tu tajî yä,tu kivroşkan rêhevalê xwe dide
Tu têra xwe tirî digerî an,kuştina nehtorî digerî
Tu têr xwe re tirî digerî an serbira notirî digerî
Tû xweş mevan e,lê netû mazûvan e
Tu çûyî bajarê yekçavan,Di vê tu jî çavekî xwe bigrî
Tu deka xwe bidêyî,wê deh toqleyan biavêje
Tu derpiyê sor li ber serê xwe nebînî
Tu dest di eser destê xwe re nêdîtin
Tu dest li serê wî bide,ewê tiran ji xwe ber de
Tu di bejî deve te mor kirine
Tu di bejî ji deve gur derketiyê
Tu di bejî ji nexwaşan ra çûyê berfê
Tu di bejîqeydemanadarejiteDi xwazin
Tu dibejî tîzan tu nabejî çîzan,dê tu bidî nerxê gûzan
Tu di beybanên bêdar û belg de li bîngolan di gerî
Tu di bin kumê min dayî
Tûj û tund tev gerîn
Tûlê segan jê ketin
Tu li serî û sosinan li desta û bazinan Xwedê ji hinekan di stîne di de hinan
Tu li Soro di xî,Moro ji xwe di tirse
Tu li vi aliyi bixî,aliyê Din di de berê
Tumê jêre gotiyê hespê te ker e
Tu min biçavekî bibine,ez te biduduyan
Tu min bixwerîne,ez jî wê te bialesim
Tu mûyekî jê bikişînî,don wê di şûnê de here
Tu nebin,Di vê mirov ji wan beirse
Tune bûn
Tune bûn tune bûn
Tu nêdîtîya dan hêrk lêî de
Tune kirin
Tarûmar kirin
Tu ne mala hêhê ye ku her roj bê
Tu nemirî,lê tûrê parsê her li milê te be
Tu nesekirînî,nan selatê napêje
Tune ye ku mesele mezin bibe
Tu pê rê,qeda û qotik jî pê re
Tu poz bigirî,ruhê wî yê bikişe
Tu poz di ser pozê xwe re nêdîtin
Tu qala ke bikî an li berderîyê an ser xênîyê
Tu qalakê bikî an li ser kaniyê,an li ser baniyê
Tur qul bûn
Tûr û tewas kirin
Tûre bûn
Turê jêre nehiştin
Tûrê parsê hildan milê xwe
Turê têre der nexistin
Turê têrenê dîtin
Tûrê xwe daweşandin û rêxwe
Tûrê xwe tijî kirin
Tûrek nan di pikê de di mîne,gotinek di dêv de namîne
Tûrikê xwe vala kirin
Tûsok bûn
Tu tenekê di ava zêr rekî jî dîsa teneke yê
Tu teyri,ez xak im;tu bi ku ve herî,tuyê li min vegerî
Tu tif bikî wê bibêje Elhemdulilah
Tûtika bin derpê
Tûtik sincirîn
Tûtik têde hêk kirin
Tu tişt nayê ber çaven wî
Tu û şirê xwe
Tu were dewê min bikê,ez ji yê mala mîr bikêm
Tu yê bi wan teşk û peşkan,herî acerê meşkan
Tuyê çibikî Xwedê dayê,ew jî baş di xwe
Tu yek kurkê neheqiyê li xwe nake
Tûyî devê hev kirin e
Tûyî destê xwekirin
Tûyî devê Yekî kirin
Tûyî rûyan kirin
Ûfînî pûfînî kirin
Hûr e,ne tûr e
Hûrehûr e,agir ji dêv di fûre
Ûrmiyan li serî yekî civandin
Ûsman û Qemrî min nekir çot
Va dar,va birek
Va dil e,ne bargul e
Va di le,ne bilxur e
Va ev ez va ev jî xwîna min ê sor û gevez
Va ev ez,va ev jî kefenê min
Va nînî yê hîn tirnînî li li pê yê
Va şar û va minşar
Va yê dar,vayê mişar
Va yê,goştê ga yê,li pêş çava yê
Vala û bêşixul bûn
Vala û pûç peyivîn
Vala û pûç bûn
Vala xeberdan
Varik e,hêkê hesinî di ke
Varikên nû ra bûn e hêkên sor di kin
Vê avê guj e guj e,kes nabêje dewê min tûj e
Vê navê vê gavê mehemed givê ganek divê
Vedi keve laş e,ra di be baş e
Vegotina xwe nehilde,nedayne
Vemirî çira min,vêket çira te
Vennrîçirayamin,veketçirayate”
Vepesirîn
Veşartî man
Vesaxwegirtin
Vî destî dide biwî destî distîne
Vik û vala û bêkar bûn
Vilvil ketin qûna yekî
Vîna dila bidana desta dîyar e
Vir bihev ve girêdan
Vir de,wê de nizanîn
Vir de,wê de tune bûn
Vir e û tir e
Vir jî xerabtir e
Vir û viz kirin
Virçika tiştekî derxistin
Virevira salan bûn
Virtevirt kirin
Vizeviz kirin
Vizînî jê hatin
Viziniya kewkaniyan bûn
Viziniya meşkê vala bûn
Vizviz ji te,hingiv ji min
Wan girtin heqê xwe,ez mam li reqê xwe
War ew war e lê bihar ne ew bihar e
War reş man
Warê şêran e,rûvî têde rûdînin
Warê sitar e ji yekî nehiştin
Warê yekî heşîn bûn
Way sima kurê kerê
Wayê wezîr,vayê Xizir
Wckîzîneliçeleçelekekiribûn
Wê bizane ka dew birayê mastî yê
We çima ji min re negot ew birinc e,ku min bi maqûlî bixwara
We ev hevira hin gelek avê hilîne
Wê ev hevira hin gelek avê hiline
Wê hewldaneke pûçe
Wech xerab bûn
Wechê xwe tal kirin
Wechê yekî qelibîn
Wek agirê bin ka yê
Wek aşê av li serbirî
Wek ava aranê
Wek ava bin kayê yê
Wek benîştê pê ve di zeliqe
Wek berfa spî
Wek berxa ber bizinê
Wek berxa ber du makan
Wek berxa ber guran
Wek bizina ku li ber ecilê xwe bireve
Wek bûka baranê
Wek çeleka ji ber golika xwe newan bibe
Wek çeleka pê li golika xwe bike
Wek çeleka pê li pizdana xwe bike
Wek dêla li ser tûla
Wek dêla tu tûlên we jî ber bigirî
Wek desmala ser destan di guhêre
Wek deva du cîhî de bê ser jê kirine
Wek deva ji palanê xwe bixwe
Wek dîkê bê wext bang bide
Wek dîwarê li ser qeşayê
Wek Ecemê ku li çav penêrê ter bikeve
Wek êtîmên çav hêka sor ketî
Wek feleka xapxapok
Wek fira kewê
Wek garisê li ser defê
Wek gawiran xebatkar e
Wek gurê dev bixwîn
Wek gure di keviya mîhe de
Wek gurên bêriyê di kin
Wek guze bi jimaran
Wek hirça birîndar
Wek hirça devê geliyan
Wek hîva çardeh salî
Wek kefa destê xwe di zane
Wek kefa devê seyê har
Wek kefa sa bûn ê
Wek keftarê devbigiliz
Wek kerê guhsist
Wek kere ku ber ve gur bizire
Wek kestekê halê kevir de bigirî
Wek kevçiyê neşuştî xwe davêje nav
Wek kevirê binê bîrê
Wek kewên tifing li ser teqiyayî
Wek korê kêç bikeve dest
Wek korê riya kaniyê nas kirî
Wek kusiYek u qalikê xwe qayîl nebe
Wek liva nîskê,ne ber e,ne pişt e
Wek mar e, ne cî yê,ne war e
Wek mar e,bi axê di debire
Wek mara pê ve da
Wek marê di tur de
Wek marê pî di zik de
Wek meleyê nexeritandî
Wek meleyê nexwendî
Wek mêşa ku bikeve nav lepê kora
Wek mêşa ku li ser gamêşe dayne
Wek mirîşka melisok
Wek mişkê ku têkeve qula marê reş
Wek mûyê ji mast bikişînî
Wek pelê li nav gû ketî
Wek peza ji kerî qetyayî
Wek peza li ser di ranekî biçêre
Wek pisîka pelûr di ser de hurşiyayî
Wek roviYek u bendî pûnda mirîşka bikeve
Weke dara pelê xwe weşandî bûn
Weke eyarê genî ku bêhn jê bê
Weke marê bi axê di debire
Weke muma helyayî
Weke nanê sêlê durûyê
Weke pisîka ne,li ser pistê nakeve
Wekê tîmê hêka sor dîtî
Wekeguzakore
Wekekutupifîçirebikîuvemirînî
Wekî morîstangan xebitîn
Wek hespê Sidhana paş ve diçe
Wekî agir û barûdê bûn
Wekî agirê bêdû bûn
Wekî agirê binkayê bûn
Wekî agirê pûş bûn
Wekî ard hûr kirin
Wekî aşê av li ser hatibe birîn
Wekî aşê hewarê hêrandin
Wekî aşê ker û lal hêrandin
Wekî ava aravê bûn
Wekî ava bûhrekî bûn
Wekî ava delavan bûn
Wekî ava golê genî bûn
Wekî bayê li kevir xistin
Wekî behra bêbinî bûn
Wekî bêjinga qul bûn
Wekî bendê çarixê li pey yekî di rêj bûn
Wekî bêndera bablîsokê lêxistî
Wekî benîşt pê ve zeliqîn
Wekî benîştê ecem bûn
Wekî benîştê mezeleqê bûn
Wekî berbînekê bûn
Wekî berfa belekiyan bûn
Wekî berfa spî bûn
Wekî berxa ber bizinê bûn
Wekî berxa ber dû maka bûn
Wekî berxa li ber guran bûn
Wekî bilbilan axivîn
Wekî binê bêjîngê bûn
Wekî bîra biderziYek olayî
Wekî birakoseyan ra bûn hevûDin
Wekî birayê piçûk çûn
Wekî bizina bel kifş e bûn
Wekî bizina ber bişaxî ketî,li kuçeyan di gere
Wekî bizuzê xwarin
Wekî bûka baranê bûn
Wekî bûka ku tu ji ber zavê birevînî bûn
Wekî bûkek bikezî bûn
Wekî bûkeke rûbixêlî bûn
Wekî bûmê kor bûn
Wekî çala bêbinî bûn
Wekî caniya tor bûn
Wekî caniya xwe kurtisandin
Wekî çavê di bin piyan demayî
Wekî çêleka ga bûn
Wekî çêleka ji ber golika xwe newan bûyî
Wekî çêleka pê li pizdana xwekirî bûn
Wekî çêleka pêl golika xwe kirî bûn
Wekî çêlkewa çengokirî bûn
Wekî cemedana avê bûn
Wekî çengek ava ji behrê çûyî
Wekî çîka êgir bûn
Wekî çilkek zêr bûn
Wekî di ya bûka bêcihêz, li hev çûn û hatin
Wekî hirçê ku ji rêlê derket çi nêr çi mê
Wekî hîva çardehşevî bûn
Wekî holika golikan bûn
Wekî horiyan bûn
Wekî kêça ku bikeve nav lê pî koran
Wekî keçika bikezî bûn
Wekî kefa devê seyê har bûn
Wekî peramberê li berbê ketî
Wekî periyan bûn
Wekî qirniyan pê ve zeliqîn
Wekî roviyê bendî pûnda mirîşkan ketî bûn
Wekî seg û pisîkên bi hevdu ve girê dayî bûn
Wekî segê derman xwarî bûn
Wekî segê har bûn
Wekî segên di z,xwe avêtin kulînan
Wekî sêwiyê binçeng şewitî
Wekî sibatoka dînik bûn
Wekî şimayê bûn
Wekî şimayê zer bûn
Wekî sir sûmekê bûn
Wekî sûka seharê bûn
Wekî şûşe bûn
Wekî şûşe bûn
Wekî tava havînê bûn
Wekî tava teyrokê bûn
Wekî teberikê bûn
Wekî têra kewarê bûn
Wekî teyrê ecelê,li ser serê yekî bûn
Wekî teyrê pelşikestî bûn
Wekî teyrêbaz bûn
Wekî teyrekî spî bûn
Wekî teyrên ji refên xwe qetiyayî bûn
Wekî teyrên ku di mij de berî kewan bide
Wekî tiliya kul pê re ricifîn
Wekî tîra ji kevan veresiyayî
Wekî tira ji qûnê filitî bûn
Wekî xortlaxan bûn
Wekî zarokan şad bûn
Wekî zerika hêkê bûn
Wekî ava qûna cêr bûn
Wekî balçemkan rûçikandin
Wekî barana şekelî bûn
Wekî benîştê qanûkê bûn
Wekî beran berdanê bûn
Wekî beranê li ber baranê bûn
Wekî bîbikaîavêxwejêhezkirin
Wekî birayê Xiço gotin
Wekî birçiYek u tu nanî ji ber birevînî bûn
Wekî bizina bel kifş bûn
Wekî bizina ber bişaxî ketî bûn
Wekî bizina beravêtî bûn
Wekî bizina ku ji ber ecilê xwe bireve
Wekî bizina poşek bûn
Wekî bûka paş perdeyê bûn
Wekî çivîkan xwarin xwarin
Wekî çivîka per û bask rûçikandî bûn
Wekî çivîkeka birîndar
Wekî cûntek benîşt bûn
Wekî dara kêmê bûn
Wekî dara biyê bêkêr û bêbistan bûn
Wekî dara pelên xwe weşandî
Wekî daweta Mitriban bûn
Wekî defê werimîn
Wekî dehşika ji dest gavanan filitî bûn
Wekî dêla ku tu tûleyên wê ji ber bigirî
Wekî dêla li ser tûleyan bûn
Wekî denDi ka sîrê bûn
Wekî deriyê biheft kilîtan girêdayî bûn
Wekî dermanê ku tu biavêjî çavê kor
Wekî destmala ser destan guherandin
Wekî devê çiranekê baran barîn
Wekî devê meşkê baran hatin xwarê
Wekî deveya bi du cihî de ser jê kirî bûn
Wekî deveya ku ji palanê xwe bixwe
Wekî dewê sirsûmê bûn
Wekî dîkê bêwext bang dan
Wekî dîkê qoqobe neman
Wekî dîkê sibehê bûn
Wekî di ya bûkê
Wekî dîwarê li ser bûzê bûn
Wekî di ya bûka bêcihêz,li hev çûn û hatin
Wekî di ya bûka bêcihêz ketin mitaleyan
Wekî doxa teşiyê bûn
Wekî Ecemê ku çav bipenêrê ter bikeve
Wekî efara bênderê bûn
Wekî êtîmên çav bihêkên sor ketî
Wekî êtîmên li ber dîwaran
Wekî ewrê biharê li hev kelîn
Wekî eyarê genî ku bêhn jê bê
Wekî feleka xapînok
Wekî filehê sor
Wekî galika gavanan bûn
Wekî garana bêgavan bûn
Wekî garisê li ser defê bûn
Wekî gayê ku li kêrê binihêre
Wekî gayê Semo bûn
Wekî gayê tapê bûn
Wekî gayê Xemo bûn
Wekî goştê bêhestî bûn
Wekî golika di bin piyan de perçiqî bûn
Wekî gula bihelînî kêb
Wekî gulê çûn
Wekî guleya devê tivingê çûn
Wekî gundê bêseg bûn
Wekî gundê ker nedîtî
Wekî gundor bûn
Wekî guran dubêrî kirin
Wekî gurê birçî bûn
Wekî gurê çila erbayînê bûn
Wekî gurê çilê zemheriyê
Wekî gurê devbixwîn bûn
Wekî gurê di keviya mîhê de
Wekî gurê har bûn
Wekî gurê serê çiyan bûn
Wekî gûzakor bûn
Wekî gûzên bijimar bûn
Wekî hecacê ku li Erefayê hatibe şêlandin
Wekî heciyê ku li Erefatê hatibe tazî kirin
Wekî helîna çigçigokê bûn
Wekî helîna hecheckê bûn
Wekî hesabêxwekirin
Wekî hespabifehl bûn
Wekî hespê ceh xwarî bûn
Wekî hespê destkeşî bûn
Wekî hespe Sidhanan bipaş ve çûn
Wekî heywanê bi her du lingên paşîn ve giredayî bûn
Wekî hirça binê lingê xwe alastî bûn
Wekî hirça birîndar bûn
Wekî hirçadevêgeliyan bûn
Wekî hirç ji meşê derket,çi nêr çi mêh
Wekî hîva çardeh şevî bûn
Wekî hîva çarde rojî bûn
Wekî hîveke çilwilî bûn
Wekî hîzê don bûn
Wekî holika golikan bûn
Wekî horiyan bûn
Wekî hudhudkê bûn
Wekî mala li ber piyan çûyî bûn
Wekî jehrê bûn
Wekî ji sêvekê bûn
Wekî kabê wîş bûn
Wekî kalê heftêsalî bûn
Wekî kalê sêhrê bûn
Wekî kavira gêj bûn
Wekî kêça di nav lepê kor de bûn
Wekî kêça ji ber destê kor filitî bûn
Wekî kefa destê xwe zanîn
Wekî kefa devê segê har bûn
Wekî kefa sabûnê herikîn
Wekî kela miqilke bûn
Wekî kelaşîrçûn
Wekî kelkaliseravê bûn
Wekî keranzirînîzirezirkirin
Wekî kerê ba bi ber guhan bikeve
Wekî kerê bidorê bûn
Wekî kerê boni çûn û hatin
Wekî kerê guhên xwe darpêlî kirin
Wekî kerêguhsist bûn
Wekî kerê ku ber bi gur ve bizire bûn
Wekî kerengêliberbayê bûn
Wekî kerêtêrceh bûn
Wekî kersela bûn
Wekî kevçiyê neşûştî xwe avêtin nav
Wekî kevirê binê bîra bêdeng bûn
Wekî kevirê binê bîrê bûn
Wekî kevirê delavan bûn
Wekî kevirê kewkaniyan bûn
Wekî kevirê takêşê bûn
Wekî kevoka ferxîn bûn
Wekî kewêçîr bûn
Wekî kewê lai bûn
Wekî kewên tiving li ser teqiyayî bûn
Wekî kîsoyê lablabik list û bigere bûn
Wekî kitek gamêşê reş
Wekî kîvroşka beş derketin riya yekî
Wekî kîvroşkan xwe telandin
Wekî koçanezanan bûn
Wekî koçerên şîranî nêdîtî bûn
Wekî korê kêç bidestketî bûn
Wekî korê riya kaniyê naskirî bûn
Wekî kûçikan,heft canên yekî hebûn
Wekî kûçikan hev û Din vegevizandin
Wekî kûçikê ku bielime hestiyan bûn
Wekî kûçikê ku bielime kurtêlan
Wekî kuji hêkekê bûn
Wekî kuliya berfê bûn
Wekî ku mû ji nav mast kişandin
Wekî ku nas nake,nîşandan
Wekî kundan hizinîn
Wekî kûpê araqê werimîn
Wekî kûpê şerabê bûn
Wekî kurê jinbavê dîtin
Wekî kûsiyê biqalikê xwe qayîl nebûyî bûn
Wekî kûsiyê bi qalikê xwe neecibandî bûn
Wekî kûsiyê di qalikê Xwedê bûn
Wekî kûtê segan bûn
Wekî ku tu pifî çirayê bikî vemirîn
Wekî lana moriyan qilqilîn
Wekî lievaleknn tebayê
Wekî liba nîskê yê,ne bere,ne pişte
Wekî mala bêsermiyan bûn
Wekî malê sêwiyan bûn
Wekî maran pêvedan bûn
Wekî mare,necihe,neware
Wekî marê bi axê de birîn bûn
Wekî marêbirîndar bûn
Wekî marê çêlikên xwe xwarî bûn
Wekî marê di tûr de bûn
Wekî marê tezî bûn
Wekî marê xel bûn
Wekî masiyên av li ser zuhabûyî
Wekî Mele yênexeritandî bûn
Wekî meriv û însanan bûn
Wekî meşan vizeviz kirin
Wekî mirovênbêneynok bûn
Wekî mîzakeran bûn
Wekî mozeqirtikê li pey yekî bûn
Wekî mûmarêtî bûn
Wekî mûmê helîn
Wekî nal û bizmar bûn
Wekî nanê bêxwê bûn
Wekî nanê petî bûn
Wekî navê xwe zanîn
Wekî neynok û goşt bûn
Wekî mêşa ku li ser gamêşê daniyê bûn
Wekî mirîşka kurkê,biser yekî de kirtekirt kirin
Wekî mirîşka melisok bûn
Wekî nnriyênierzalangoran bûn
Wekî mişkê ku tê keve qula marê reş bûn
Wekî mûma helandî kirin
Wekî mûmê zirav bûn
Wekî nokên li ser defê reqisîn
Wekî nokên li ser teht bûn
Wekî palasa Haliyan li erdê pehn bûn
Wekî pêlekana hilawistî bûn
Wekî pelê li nav gû ketî bûn
Wekî pelên çoçilo lerizîn
Wekî pelê sîrê bûn
Wekî petîxê xera bûyî bûn
Wekî peza gêj li dor hev zivirîn
Wekî peza ji kerî qetiyayî bûn
Wekî peza li ser diranekî çêriyayî bûn
Wekî pezê bêşivan bûn
Wekî pezkoviyan bûn
Wekî pîneyê vajî bûn
Wekî pîra cezû bûn
Wekî pîra kevir li qûnê ketî bûn
Wekî pîra li ber tendûrê bûn
Wekî pîra sêrê bûn
Wekî pisîka ku bi mişk bilîze bûn
Wekî pisîka lingşewitî bûn
Wekî kuçikê lingşweitî bûn
Wekî pisîka mala Bioş bûn
Wekî pisîkan,li ser piştê neketin
Wekî pisîkan li ser herçar lingan ketin
Wekî pisîka pelûr bi ser de hurşiyayî bûn
Wekî pofa diya mar bûn
Wekî pola bûn
Wekî porê vepineirî bûn
Wekî pûtan bûn
Wekî qelîneka li ser sêlê netebilîn
Wekî qîra sîr pê ve zeliqîn
Wekî qîtika kulê bûn
Wekî qulinga ji refan qetiyayî bûn
Wekî qulingê baskşikestî bûn
Wekî qulingekî birîndar bûn
Wekî Quranê xetim kirin
Wekî qûrpika li ser hêkan rûniştin
Wekî roniya çavên xwe zanîn
Wekî rûnê helandî bûn
Wekî segan girijîn
Wekî segê xwe li ber baranê şil kirî bûn
Wekî segê binavê bûyî
Wekî segê birçî bûn
Wekî seriyê vepineirî bûn
Wekî şiva herd û serî bi gû bûn
Wekî tirê bûn
Wekî tûleyekî guh jê nekirî bûn
Wekî tûrê qul bûn
Wekî xewna şevan bûn
Wekî xilt bûn
Wekî ximşe xezalan bûn
Wekî Xoce Xizir bi hewarê ve hatin
Wekî Xoce Xizir xwe gihandin yekî
Wekî xortlaxan bûn
Wekî xuriya agir bûn
Wekî xweliyê bûn
Wekî xwîşk û birayan bûn
Wekî zarokan şad bûn
Wekî zarokên çelinî bûn
Wekiliespanserexwehejandin
Wekserevepincirî
Wek sêwyê eba bavê xwe li xweke
Wek seyê xwe berbarane şil bike
Wek terale Bexdayê
Wek teyre di mij de berî kewan de
Wek zerika hêkê
Wel axirî,wel aqûbet
Welat ji dê şêrîntir e
Welat xweş e,bi welatiyan
Welatotuliminherambî
Welaxirî,welaqûbet
Welehî serê bendê min di destê pûştekî dê yê
WelelnserebenDi l idestepûştekîdeyê
wêlewêlDi kir
Wêlewêlkirin
wênerehete
Wer Hasil,giha Mûsil
Werdek der dikeve ser darê û dibêje Xwezî bi mehên biharê
Werdên xwe kişandin
Were hewşa me,bibîne rewşa me
Were mala me,bibîne rewşa me
Werejiminbipirse
Werî derî ji te re vekirî yê,herî rê ji te re vekirî yê
weridareDi kinlawo
weris ku di qete, di be çar serî
Werîs kurt bî negiha te
Werîsê kin û di rêj li hev girtin
Werîsek li zimanê yekî nehatin hev
Werîsê xwe jê hilçandin
Westa xwe hildan
Westa xwe hildan
Westîna xwe derxisin
Westîna xwe hilgirtin
Westina xwe hilnan
Westiya kir vêsiya xwer
Wetaqbiobêma,kevçîbikodêma
Wexta ciwan bû,ew bû çelengê siwaran;wexta ku kal bû,ma li dewsa waran
Wexta heyê mevanî,wexta tune be golikvanî
Wexta kara rû di gerîne,wexta sifrê kevçiyan di gerîne
Wexta neçîra min tê,gûyê tajiya jî vê re tê
Wexta xêran hat, gûyê sewiyan hat
Wexta gîha bû,kes nexuya bû;dema bû firîk,Hemo û Heso bûn şirîk
Wexta karan rûdigerîne,wexta sifreyan çiyan digerîne
Wexta kar rûdizivirîne,wexta şîvê kevçiyê tîne
Wexta neçîramin te,gûyê tajiya min te
Wexta qemika mexrebe bûn
Wexta şer,xal û xwarzi;wexta kevçî,ap û birazî
Wexta xêran hat,gûyê sewiyan hat
Wexta xêr û xereta pîre te bîre,wexta gûyê nebî Isa û nebî Mûsa pîre nayê bîre
Wey li qûnê,wey li meşka doşavê
Wey li va nîskê yê,ne bere û ne pişt e
Wey la min çav bişûşeyek xwe vemizdayî
Wey la min nasnekire/î
Weyle min çav bisusek xwe ve mizdayî
Wey tirmixa kunê kerê
Wez weze Musayê,fel fela Firewune
Wî beiştekî hesab nake
Wî jî tam li tiştekê heyê
Wî li min dayê û ew di grî
Wî tûrê xweş e li serê wî kerî
Wiha dikin dê dimire,wiha dikin bav dimire
Wijdanê yekî qebûl nekirin
Wisa direje ku tastiya ewran di xwe
Wisa qireje,mar jêveDi reşe
Wisa sar e,wek sûka sehar
Wî tewît biqûna yekî ketin
Wî tim dewê tirş ve xwariyê,çi haya wî ji dinê heyê
Xaçeke fileyan dibin binçenga yekî de bûn
Xaçeke fileyan dipaşila yekî de derketin
Xamka Xido,Yek nebû,dora dudo
Xaka bingil bûn
Xala xwerzî rakirin,mama birazî winda kirin
Xalê Xidiro,hero li viro
Xalê Remedane,mal çûyê mayeke nû xeber dane
Xalê çikûsî,ne dixwe,ne jî dide tu kesî
Xalişînga yekî zêde bûn
Xaltîka min qantir e,bi her du lingên xwe dike virevire,ji xwarziyê xweyê gur re der dixe cotek tir e
Xaltiya Biharê,te gilêya penêr xwarê,em tev der ketin biharê
Xan nabe bêmêvan
Xana bêmêvan ehreman lê civan
Xamiya xwe şikânandin
Xanika xido,Yek nebû dora dudo
Xanîyê xwe xirab neke heta to êkdî çênekî
XapkirinXapînoskîkirin
Xapûrîpkirin
xapxapokminvîalîwîalîDi gerîne
Xatê wisa dibêje,hela ka Fatê çidibêje
Xatir ket bertîla gû ket halê feqîra
Xatirê xwe xwestin
Xatirê yekî girtin
Xatirê yekî neşikandin
Xatir hîştin
Xatir neketin
Xatûna Ferxan şek li bedenaYekî xistin
Xatûna Şam û şerqê ,ne dixwe,ne dide xelkê
Xatûn Ferxan li ber rûniştin
Xatûn û qerwaş beş û kifş
Xatûn û qerwaş ji hev bûn kifş
Xav xuya kirin
Xax anîn serê yekî
Xaxê nemayê
Xayin û xinzir,kûpê bizir
Xebatkarê xweyo,şîrînê li ber dilê xelkê yo
Xeber çekê jinê yê
Xeberareşanîn
Xebera xweş bicîranan re,feyda xweş binasan re
Xebera xweş mar ji qulê dertîne
Xeber çekê jinê yê
Xeberdanên sar kirin
Xeberê tu xweş xeberî ,xwezila Pîrexalan tu negotayî
Xeber jê stendin
Xeberxweşa ker da guran
Xeberxweşan,ker dan guran
Xeftanê giro gezo,vayê ezo,ne ezo
Xelaya mêran bûn
Xelayî hatiyê,tu camerî jî hilatiyê
Xelayî hatiyê,tu camêrî jî hilatiyê
Xeletî ji piçûkan,efû kirin ji mezinan
Xelk axê di kole,ew biserê xwe de di ke
Xelk bû beg,ez bûm legleg
Xelk derketin temaşe kirin
Xelk dewletê çê dike,ez kolozê xwe tûj di kim
Xelk mal û dewletê çê dike,ez kolozê xwe tûj dikin
Xelkê giştî girtiyê yar e,bextê min rebenî tene bûyê hewar e
Xelkê mêr dikuştin,Bizgûriyan hûr dişûştin
Xelkê mêr kir,me mor kir
Xelke re masîgiro,ji xwe re kusîgiro
Xelkere pirbejo ji min re kerûgejo
Xelkê sala çûnê çûyîni ha Gozê,niha hatiyê dozê
Xelk kêfa xwe di ke,ew avê li xwe di ke
Xelk li mala Fatêyê,Fatê li mala xelkê yê
Xelk mal û dewletê çeDi kin,ez û Andro kolozê xwe tuj di kin
Xelk rast tê li fitiran,em rast tên li Aseguran
Xelo,xellas
Xema gur e ku qantir bi biha yê
Xema qûnê yekî ne bûn
Xema berfe ye ku debara kasiba tune
Xema gur e,hêştir bi biha ye
Xema gur e hêştir bi qedr e
Xema kor e,çira weşiya
Xeman nexwe evdê Xwedê , ev berf wê zû bihele
Xema qûnê ne bûn
Xema Xidirê gavan benê çaroxê yê
Xema xwe pê revandin
Xemên me nebesî mene yên tireka yarê ser bar in,jor da li serin
Xemên me nebesî mene,yên tirekan jî barê ser bar in
Xemên xwe danîn ber serê xwe
Xemên xwe daqurtandin
Xemên xwe gilî kirin
Xemên xwe pê revandin
Xem nekişandin
Xem kirin dilê yekî
Xemla bûka,bûka çûka
Xemlaxwedanîn
Xençeraxwebizêrkirin
Xêncîxwetukesnegotin
Xeneqûtk bûn û ketin gewriya yekî
Xeneqûtk li qirikê ketin
Xeneqok li gewriya yekî hatin
Xêr be,berê pêşîn nêr be
Xêr bi de û bav kirin
Xêr ji bazara yekî nehatin
Xêr ji nefsa canê xwe nêdîtin
Xêr ji rû nehatin
Xêr ji xêran derbas bûn
Xêr kirin,wayê nêdîtin
Xêr lê çûn
Xêr liatiyê ber dêrî,xweDi yê xêran tune
Xêr tê de tune bûn
Xêr û bereket tê de neman
Xêr û guneh nezanîn
Xêr û qencî vala çûn
Xêr tê de nehiştin
Xêr û xêrat dan
Xêr û xweşî li te barî,kevir û kuçik li min barî
Xêra bavê çûn
Xêra destê çepê ji yê rastê re ne bûn
Xêra ku ji wan tê,bila ji Xwedê bê
Xêra ku ji yekî tê,bila ji Xwedê bê
Xêra xwe betal kirin
Xêra xwe bi serî kirin
Xêra xwe biserî kirin
Xêra xwe heta dawî birin
Xêra Xwedê ,çayira keran
Xêra Xwedê ,çayira keran
Xêra Xwedê ,çêra kerê
Xerabjikulûqotikan,başjîjidostûyaranxalînabin
Xerabûbêbawer bûn Mirovkurastîyêşîrixavmêtibê,pirzore
Xerakujitete,bilajiXwedê be
XercêYekînc bûn
Xêrek baş û têkûz kirin
xeriqîn
Xerjixerederbasbûyê
xêrnexweza tu xêr nêdîtin
Xer u xwesî li te barî,kevir u kuçik li min barî
Xesû mir,cihê bûkê fireh kir
Xeta xwar ji bin gayê pîr e
Xeta xwar ji gayê pîr e
XetayaYekî li rûyê wî xistin
Xetê xwar ji gayê pîr
Xeterî hê neqeDi ya yê
Xew lê firîn
Xew lê heram bûn
Xewa babkuştîya tê xewa zikbirçîya neyê
Xewa şevanlêhermiîn
Xewa şevanlixweheritnandin
XewamirinêketinçavênYekî
Xewapirgiran,meriyêpirnezan
Xewaxwegirtin
Xewaxwehildan
Xewaxwestendin
XewaYekîmînaxewaçivîkan bûn
XewaYekîmînaxewakîvroşkan bûn
XewaYekîrevîn
XewaYekîsivik bûn
Xewbiçavanneketin
XewêDi kegavan,xemanDi kegolikvan
Xewênkanûnan,tirûlïsênxatûnan
Bi heft mizgeftan sond xwerin
Bi pîrê roniyê sond xwerin
Xewirîn,
Xew ji çavan hurşîn
Xew ji ser xwe avêtin
Xew lê fuîn
Xew lê kirin
Xewlêlierani bûn XewIêhermiîn
XewlixweheramkirinXewa şevanlixweheramkirin
XewnateliserwechêYûsivpêxemberbe
Xewnate li ser xêrê be
Xewna te li ser wechêYûsiv pêxember be
Xewna xwe biroj dîtin
Xew neketin çavên yekî
Xew nema li piçûka,abûr nema li rûyê bûka
Xewnerojk dîtin
Xewna gayê bihar e,xewn kerê qîvar e,a serê axeyekî çarnikar e
Xew xweş e li mêrgê,li ber zinaran,lê wekî mar tune be
Xeyîdî ji tira seyîdî
Xezala min delala min jina spehî bela yê
Xezala min delala min karê mirovên zordar eva yê
Xezala min delala min konê babe te libay e
Xezala min delala min li ser ra koşk û saray e
Xezalê ji ber şikêvlatokê zozan li xwe heramkir
Xezalê ji ber şikêvlatokê,zozan li xwe heram kir
Xezalê ji ber şikêvlatokê,zozan li xwe heram kir
Xezeb jê barîn
Xezeba Xwedê bi ser yekî de hatin
Xezeba yekî kişandin ser xwe
Xil û xwar
Xilaport ra kirin
Xilt çi qas axê bikole biserê xwe da dike
Xiltabinî bûn
Xîma ser cemedê bûn
Xîma li ser avê bûn
Xîma li ser xaşeyê
Ximşeke xezalan bûn
Xincî xincî kirin
Xinisî kirin
Xirabî hat peşiya min
Xirecir kirin
Xîret avêtine ber segan, segan nexwariyê
Xîret avêtine ber segan,segan qebûl nekiriyê
Xîret û xareta yekî kirin pereYek
Xîret zêr e ji bilî namûsa vê r
Xîreta yekî qebûl nekirin
Xîreta yekî qebûl nekirin
Xîretê ber nedan
Xirmexirm kirin
Xirmînî lê xistin
Xişir bi xwe ve kirin
xist
xista,ewêhêzêcletirbisermeelebihata
Xistin bin kelîja xwe
Xistin bin lê pê xwe
Xistin destê xwe
Xistin nav kefa destê xwe
Xistin roja reş
Xistin serê xwe
Xistin stûyê yekî
Xistin şûna meriv û însanan
Xistin xamê
Xistin xwarê biçend kulman
Xistiyêbenîst,deve xwe de di cu
Xişûş ketin di lê yekî
Xizano,riya mala xwe nezano
Xîzexîz kirin
Xizir birev ker hat
Xizir birev kerhat”
Xizmet e bê minet e
Xof kirin zike yekî
Xofkêşo,qeda li pêşo
Xort revîne kera,qîza gotinYa me ma bi Xwedê
Xort revîne keran,qîzan gotinYa me ma bi Xwedê
Xortê dest bi hene bûn
Xudê aşê nezanan di gêre
Xudê fêla marî di zanit ji lê wma dest û pê kirine di zik da
Xudê goşt di Di t mirovê bêDi dan
Xudê hind baranê di Di t hindî erd ragirit
xulam
Xulamê bavê yekî bûn
Xursi,xweDi yê xiyara helisî,neDi xwe,ne jî di de kesî
Xurtê ne bimalê xwe bûn
Xurt e ne bimale xwe
Xurto tu xurtiya xwe di kî,qelso tu doza çidikî
Rûyê beqê bi tifê qehrê şil nabe ,
Rûyê beqê bi ava behrê şil nabe
Xûyê şîrî,heta pîrî
Xûyê yekî şîrîn bûn
Xuyê jinê ku pere tune be tê fekirin,yê mêr jî ku pere pir be tê fekirin
Xûyê pîrê heya serî
Xûyê şîrê heya pîrê
Xwarik rast kirin
Xwarin di pişta yekî deçûn
Xwarin di deve yekî de bûn herî
Xwarin gend û gû şûştin reng û rû
Xwarin lê heram bûn
Xwarin li ber kir,çov raserî ser kir
Xwarin te de neçûn
Xwarin ya herkesî yê,mêranî neya her kesê yê
Xwar nelayiqî dawetayê;yan we min bibin mesedara nan ji bişînin
Xwaro bi erdê re, rasto bi Xwedê re
Xwarrûnêûrastbiaxif
Xwe avêtin
Xwe avêtin ber bextê yekî
Xwe avêtin ber tor û bextê yekî
Xwe avêtin çep û çûran
Xwe avêtin der û dawa yekî
Xwe avêtin dest û piyan
Xwe avêtin erdê
Xwe avêtin kulînan
Xwe avêtin nav êgir
Xwe avêtin ser cila yekî
Xwe avêtin ser sêla sor
Xwe avêtin ser siya piştê
Xwe avêtin yekî
Xwe avêtina dest û lingên yekî
Xwe ba weşandin
Xwe babax kirin
Xwe balgî kirin
Xwe belek kirin
Xwe ber dan
Xwe ber nedan
Xwe bera nav dan
Xwe berdan nav êgir
Xwe bêrûmet kirin
Xwe bêXwedê kirin
Xwe bi şev û şîv kirin
Xwe bi dara asê ve girtin
Xwe bi heft qalib sa bûn şûştin
Xwe bi pâş xistin
Xwe bi pêş ve kişandin
Xwe bi rê ve birin
Xwe bi Sîrekê têda,xwe deh pîvazan jê xilas nekir
Xwe bi şûnde dankişandin
Xwe bi yekî ve girê dan
Xwe bidest yekî ve ber dan
Xwe biheft avan şûştin
Xwe biheft qalib sa bûn şûştin
Xwe biheft û nîvan girê dan
Xwe bikerî bihartin
Xwe bikeyso meyso kirin
Xwe bimiqewrçekê kulendekê avê melevan neke
Xwe bimirîtî avêtin
Xwe binaziyê xistin
Xwe bipaş ve kişandin
Xwe bipaşde nedan
Xwe bipaşve kişandin
Xwe biser yekî de dadan
Xwe bisîrekê tê dan,bi heft pîvazan jê xelas nekirin
Xwe bizdo bado kirin
Xwe bûl kirin
Xwe çarçek kirin
Xwe çê kirin
Xwe çing kirin
Xwe çiro viroyî kirin
Xwe da girtin
Xwe dan banî
Xwe dan ber çavan
Xwe dan hevrazan
Xwe dan nişandan
Xwe dan xuyandin
Xwe daxilî yekî kirin
Xwe dayîn aliYekî
Xwe dayîn ber
Xwe dayîn berbar
Xwe dayîn dest
Xwe dayîn kirê Gewro
Xwe dayîn kirê kewan
Xwe dayîn pêş
Xwe dayîn pişt
Xwe dayîna kirêGewro
Xwe delîdûmanî kirin
Xwe di ber re kirin
Xwe di kirasê xeletiyê de nêdîtin
Xwe di nav re kirin
Xwe di ser guhekî re avêtin
Xwe di ser re çeng kirin
Xwe di ser re zer kirin
Xwe di ser yekî re zer kirin
Xwe di ber çav re derbas kirin
Xwe di de hev
Xwe dîno mîno kirin
Xwe di rêjî yekî kirin
Xwe erzan kirin
Xwe evdalokî kirin
Xwe ferz kirin
Xwe firikandin
Xwe fisfisandin
Xwe gelekî aciz kirin
Xwe gilê kirin
Xwe gilê kirin
Xwe gir frotin
Xwe gir kuştin
Xwe giran girtin
Xwe girê dan
Xwe gunokî kirin
Xwe heciqandin
Xwe herimandin
Xwe jê girtin
Xwe jê himet nekirin
Xwe jê nekirin
Xwe jê neparastin
Xwe jê re amade kirin
Xwe jê re dayîn heft bar garis
Xwe jê re dayîn pariYek nan
Xwe jê re kirin erd û xwelî
Xwe jê re kirin qul ûkole
Xwe jê şûştin
Xwe jê ve girtin
Xwe jê vedizîn
Xwe jê xelas kirin
Xwe ji ber pozê yekî nedan alî
Xwe ji ber yekî di zîn
Xwe ji berçavan dayîn alî
Xwe ji Xwedê kirin
Xwe ji Xwedê kirin
Xwe jiber pozê yekî nedan alî
Xwe kêm kirin
Xwe kin girêdan
Xwe kirin hoko
Xwe kirin reşê yekî
Xwe kirin şorbeya nexweşan
Xwe kirin yekî
Xwe kurr û kem kirin
Xwe kurtisandin
Xwe kuşeve kirin
Xwe kutan ber devê yekî
Xwe lê asê kirin
Xwe lê asê kirin
Xwe lê da nenîn
Xwe lê qerase kirin
Xwe li ba kirin
Xwe li belayê girtin
Xwe li ber baranê şil kirin
Xwe li ber girtin
Xwe li bi cih kirin
Xwe li bûlûrê yekî xistin
Xwe li dînîtiyê danîn
Xwe li eksê danîn
Xwe li gemê xistin
Xwe li keleman xistin
Xwe li kerîtiyê danin
Xwe li nenasiyê danîn
Xwe li ser kuştin
xwe li sofitiyê nihan
xwe li sofityê anîn
Xwe li xirexavtiyê danîn
Xwê li yekî ketin
Xwê li yekî xistin
Xwe linêdîtiyê danîn
Xwe lixamîyêdanîn
Xwe lo şeve kirin
Xwe mezin kirin
Xwe mezin neke da to neşikê
Xwe mizmizandin
Xwe naskirin
Xwe nebelêdî avêtin
Xwe negirtin
Xwe nepixandin
Xwê nok nokî li yekî ketin
Xwe pê şîrîn kirin
Xwe pê ve girê dan
Xwe pê xapandin
Xwe pê xweş kirin‘
Xwe piçûk xistin
Xwe piçûk xistin
Xwe pîs kirin
Xwe qîşkirin
Xwe qoncik kirin
Xwe quncifandin
Xwe quraftin
Xwe qurban kirin
Xwe qure kirin
Xwe qure ve kirin
Xwenêzîkî Yekî dîtin
Xwe qurom kirin
Xwe ra negirtin
Xwê re kişandin
Xwê re kişîn
Xwe renêdîtî bûn
Xwe şaşkirin
Xwe şehitandin
Xwe şidandin
Xwe şimşat kirin
Xwe şîrîn kirin
Xwe şivîle kirin
Xwe spartin yekî
Xwe tê de edilandin
Xwe tê derehet kirin
Xwe tehlotirşo kirin
Xwe têre dîtin
Xwe tesar kirin
Xwe teslîmîYekî kirin
Xwe tiroviroyî kirin
Xwe tiştek hesab kirin
Xwe Wekî gêj û bêfe nîşandan
Xwe winda kirin
Xwe winda kiriyê
Xwe xef kirin
Xwe xemilandin
Xwe xewle kirin
Xwe xistin binê bar
Xwe xistin şûna yekî
Xwe zede di bîne
Xwe zêde hesibandin
Xweamadekirin
XweavêtinocaxaYekî
Xwebelî kirin
Xwebi tamara qûnê ve dayîn
Xwebidîtîzannêdîtîzan,tebidîheqeguzan
XwebisîreketeDi dî,biheftpîvazannikarîjexilasbikî
Xwebizimanvehatin
Xweçê kirin
XweçeDi ke,xwepakDi ke
Xweda goşt di de mirovê bê di dan
Xwêdan bi ser yekî xistin
Xwedan nişan dan
Xwedan nişandan
XwedanasarbiserYekîketin
XwedanbiserYekîketin
XwedanbiserYekîxistin
XwedaneDi serYekîreavêtin
Xwedanliser bûn zîpik
Xwedanpexistin
Xwedanretinrijandin
XwedarîtibûDi gotMinbirewsbison
Xwedayêberbereres
Xwedayîn ber agirê germ
Xwedayîn ber berê sar
Xwedayîn ber berê sar
Xwedayîn ber berê sar
Xwedayîn berberê reş
Xwedayîn ser behran
Xwedayînberkeviran
Xwedê beje kane,ez bejim hane
Xwedê bi ser yekî de xêr û bereket barandin
Xwedê çiyan jî tene neke
Xwedê dayê,mirde zayê
Xwedê di kare qir jî bike,pir jî bike
Xwedê fêlên mar di zane loma dest û pê kirine zik de
Xwedê gir bide te,neynuka jî ji te bistîne
Xwedê kor kiriyê,pelagire sor kiriyê
Xwedê ku da yekî,gere bizanibe bixwe
Xwedê ku mirov kor di ke,mirov linge xwe li koDi ka xwe di xe
Xwedê axiriyê xêr bike
Xwedê bi hevûDin re kal û pîr kirin
Xwedê bibêje kanê,ez bibêjim hanê
Xwedê bidestê xwe çêkirin
Xwedê bike,mele di kare çibike
Xwedê bike,mele di kare çibike
Xwedê bike,qule çibike
Xwedê birea xwe şad kirin
Xwedê bixêr gerandin
Xwedê çakûçê xwe lê xistin
Xwedê çavê yekî têr kirin
Xwedê cihê çûyînedeşerme
Xwedê çiyaDi bîneberfêlêDi barîne
Xwedê dayê,Edê zayê
Xwedê dayê,Edê zayê
Xwedê dayê,nizane bixwe
Xwedê dayîn yekî
Xwedê derî li rûyê yekî vekirin
Xwedê deriyê fereca xwe vekirin
Xwedê di kare xirabiya herî mezin jî bike
Xwedê di ser yekî re he bûn
Xwedê di ya meriya di de ser zereguniya,kerê samê jî ber di de ser
Xwedê emaneta xwe jê stendin
Xwedê emrê yekî qut kirin
Xwedê gir bide te,neynûka jî ji te bistîne
Xwedê gir bide te,neynûka jî ji te bistîne
Xwedê gotiyê dewara xwe bilingekî girê bide,bisê lingan jî bispêre min
Xwedê gotiyêDewaraxwebilingekîgireide,selinganjîbisperemin
Xwedê gotiyêKateeybaxwevesartiYek utueybahevalexweDi bejî
Xwedê gotiyêXwejiberDi yareketîbiDin alî
Xwedê gotXwebisitirînekuezstarekelisertebikim
Xwedê jê birîn
Xwedê jê derxistin
Xwedê ji yekî re xera bike diranê wî di pelûlê de di şkê
Xwedê li rûyê yekî kenîn
Xwedê mirazê yekî kirin
Xwedê mirov ji hespe peya neke,li kere siwar neke
Xwedê nede serê di jminê min
Xwedê nede serê me
Xwedê neke tê mêr wê bên kuştin
Xwedê nîşanî kesî mede,îro xwîn biser wê malbatê de hatiyê
Xwedê qederbaşkirin înşelahXwedê yaziyaterastbike
Xwedê qehra xwe lê kirin
Xwedê wanme,wî/wexwêdîDi ke
Xwedê yanbidemin,yanbidete
Xwedê yar be,bila şûr dar be
Xwedê yaziyaYekîrastkirin
Xwedê yo,ez bibêjim hanê,tu bejî kanê
Xwedê zedekirin
Xwedê zedeyê,ewzedeyê
Xwedê Yek rûspînekirin
Xwedê Yek xelaskirin
Xwedê Yek xwêdîkirin
Xwedê ,tuewXwedayî,lêgavêtuneewgavî
Xwedê alîkarîkirin BaboX
Xwedê ayîkjêstandin
Xwedê bi kevirê xwe li devê yekî xistin
Xwedê bidestûpiyênYekîrebûn
Xwedê bike,şeytan tirekê bike
Xwedê dawiyêxêrbike
Xwedê dayê,Mirdêza yê
Xwedê derîlirûyêYekîvekirin
Xwedê gotiyêDewaraxwebilingekîgirêbide,bisêlinganjîbispêremin
Xwedê gotiyêezqûlênxwenasDi kim,qûlenminkerin,hevdunasnakin
Xwedê gotiYek ateeybaxweveşaitiYek utueybahevalêxweDi bêjî”
Xwedê gotXwebisitirînekuezjîsitarekêlisertebikini”
Xwedê gunehên wî efû bike
Xwedê heq şahîd bûn
Xwedê hişjêstendin
Xwedê jê re alîkar bûn
Xwedê jê re deriYek ve kirin
Xwedê jê re nehiştin
Xwedê jê stendin
Xwedê jêbirîn
Xwedê jêderxistin
Xwedê ji derge û dîwana xwe avêtin
Xwedê ji devê yekî girtin
Xwedê jî di zane,pêxember jî di zane
Xwedê ji duderiyan deriYekî veke
Xwedê ji ezmanan hatin
Xwedê ji rastiyê hez kiriyê
Xwedê jiber dest kêm nekirin
Xwedê ji sêwiyan regotiyê Heke bavê we bimire,hûn Di karin xwe xwêdî bikin”gotine ûff pehe
Xwedê jiYek i re xera bike Diranê w i di pelûrê de dişkê
Xwedê karê Yekî li hev anîn
Xwedê kêmasiya yekî nedan
Xwedê kesî neke tepûşa yekî
Xwedê kor kirin
Xwedê korkiriyê,pê li agirê sor kiriyê
Xwedê ku bike,qûlê çi bike
Xwedê lêxistin
Xwedê li ber beravê dayîn
Xwedê li di l û halê me pirsî,em zû pêhesiyan,naxwe mal wê bibûya qijik
Xwedê li di l û halê yekî pirsîn
Xwedê li gorî di lê yekî dan
Xwedê li hev anîn
Xwedê li rûyê yekî kenîn
Xwedê li rûyê yekî mêze kirin
Xwedê mala yekî ava kirin
Xwedê mirov şaş neke,fehş neke û di erdê re kaş neke
Xwedê neke berdestan
Xwedê neke nav dest û piyan
Xwedê nexe rewşa rûreş û neheq
Xwedê nexe rewşa rûreşa
Xwedê neyîne serê bavkûştiyê min
Xwedê nîşannede
Xwedê nişka ve deriyê fereca xwe vekirin
Xwedê pêre bûn
Xwedê qehraxwelêkirin
Xwedê ruhêYekîstendin
Xwedê serîDi bîne,kumêlêdatîne
Xwedê tevîkarêYekî bûn
Xwedê topaxwelêxistinXwedê topeklêxistin
Xwedê Wekî daxwazaYekîdan Ewbixwesafbû,Xwedê jîligorîDi lêwîda
Xwedê Wekî l bûn
Xwedê xezebaxwelêkirin
Xwedê yarbe,bilaşûrdarbe
XweDi bibêje kanê, ez bibêjim hanê
Xwêdî kir bidestê xwe,kire melê serê xwe
Xwêdî mal û zarok bûn
XweDi bandorbûn Tuwebibînîtemame,jiherhuerkDi destewedeyê
Xwêdîdamûdezgeh bûn
Xwêdîdei’dûkul bûn Tumînadîzikadenyayî,jiboşikestinehatiyîvêDin ya yê
Xwêdîderdêgiran bûn Jiderdêwêdayikêkevirheliyan
Xwêdîerzûnamusaxwe bûn
Xwêdîgotin bûn
XweDi karaXwedê ,kerDin avnaxirede,Tu di bejîHawerinxwe,ha
werin
xwe
Xwêdîkirbidestexwe,kiremeleserexwe
Xwêdîkirbinanêxwe,berdacanêxwe
Xwêdîmalûhal bûn
XweDi yê fisê bixwe di hese
XweDi yê goşt ji di zane gost herame,xweDi yê pera jî zane pere qelp in
Xwediyê mirîşka,zîrç li enîşka,were male bi xwe zerhevrîşka
Xwediyê pendê bixwe dikeve kendê
XweDi yê sebrê,bûyê mîrê Misirê
Xwediyê şîvê şîv nexwariyê
Xwediyê sikurê bûn
XweDi yê xanî deng nake,kirecî lêv nake
XweDi yê xêra di be evdalê ber dêra
XweDi yêgoştjîDi zanegoştherame,xweDi yêpereyanjîzanepereqelpin
XweDi yêgotinaxwe bûn
XweDi Yek arexwe,şîrîneliberDi lehevalexwe
XweDi Yek edadestexwe bûn
XweDi Yek ilûkildane bûn
XweDi Yek ela Potikê,tu xwe bavêje ser jinikê,sibe rabe bike şîna gê,
çeleke û golikê
XweDi Yek elapotikê,tu xwe biaveje ser jinikê;sibe rabe,bike şîna ga,çelek û golikê
XweDi yêleyo,lierepeyo
xweDi yêmalêhatnabêjekarûn,Di bêjekaqûn
XweDi yêmirîşkan,zîiçlienîşkan,detuweremale,bixwezer
XweDi yêmirîşkan,zîrçlienîşkan,detuweremale,bixwezerhevrîşkan
Xwêdîyêsebrê,melikêMisrê
XweDi yêsebrêbiyêmîrêMisrê
XweDi yêsozaxwe bûn
XweDi yêvirê,kezîkurê
XweDi yêxanîdengnake,kirecîlevnake
XweDi yêxiyareçilmisî,neDi xwe,neDi dekesî
Xwedyê xêra di be evdalê ber dêra İyiliksahibikiliseninhizmetçisiolur
XwedyêmangêçûmalaxweDi Yek erangotKadew”
Xwegir kuştin
Xwegiran digire
Xwegir dikuje
Xwehdana zekeratê di ser re avêtin
Xwehdanê di ser re avêtin
Xwe jê re dagirtiyê
Xwe jê re dike erd û xwelî
Xwe ji dîn û îman kirin
Xwe ji mirovan hesibandin
Xwe ji reliaqûnê şidandin
Xwe ji Xwedê kirin
Xwe ji yekî re kin girêdan
Xwe kêm kirin
Xwe kerî derbas kirin
Xwe ker kirin
Xwe keyso meyso kirin
Xwe kifş kirin
Xwe kin girê dan
xwekirî,perişan tê xuyanr
Xwe kirîn
Xwekirin çincîla yekî
Xwe kirin hevalê yekî
Xwe kirin rûnê ser nanî
Xwe kirin şorbeya nexweşan
Xwe kirin tayê Yekî
Xwe kor kirin
Xwe kutan hev
Xwe lê kirin teht
Xwe lê nekirin xwêdî
Xwe lê qerase kirin
Xwe lê qewirnandin
Xwe lê serqot kirin
Xwe lewitandin
Xwe lê xistin
Xwelî li axê,çaxê pişkul bû malxwê
Xwelî li mêrê xirab be
Xwelî li wî be ewê mirovên xwe biDi t bi xelkê bîyanî
Xwelî li wî serî ewê ga da bi kerî
Xwelibadan
Xwe li ba kirin
Xwelî biserê Xwedê kirin
Xwelieksêdanîn
Xwelierilêxistin
xwelihevnegirtin,
Xwe li nexweşiyê danîn
Xwe lnngê danîn
Xwe li keçbûkiyê danîn
Xwelî ketin9avên Yek i
Xwelî lê kirin
Xwelî li axê,çaxê pişkul bû malxwê
Xwelî li ser,ma bavê te mezbete xwendiyê,yan kalê te mezbete xwendiyê
Xwelî li serê xwekirin
Xwelî li Serê yekî kirin
Xwelî li serê sivik bûn
Xwelî li wî serî ku heft serî jê neêşin
Xwe li nezaniyê danîn
Xwe li serçardarê jî negirtin
Xwe li ser lingan girtin
Xwe li serperêezmana11dîtin
XwelisersiyapiştaXwedê avêtin
Xweliya êrgûn bi ser serê yekî de bîtin
Xweliya sar bi ser serê yekî de kirin
XweliyaêrgnnbiserêYek i bûn
XweliyaêrgnnbiserserêYek ideelegkirin
Xweliya mêr û jinê ji hev e
Xweliya sar bi ser serê yekî de kirin
Xweliyê biavêjî li erdê nakeve
Xwe mûr kirin
Xwenedanalî
Xwenegihandin Yekî
XwenejidereDi ke,nejîvange
XwenêzîkîYekîkirin
Xwe pak kirin
Xwe papo kirin
Xwe paqij nîşandan
Xwe paqij kirin
Xwe parçe parçê kirin
Xwe pêde berdan
Xwepêgirtin
Xwepêregihandin
Xwe pê re hil xistin,da xistin
Xwe pê re winda kirin
Xwe pê ve nerimandin
Xwe pê ve zeliqandin
Xwe qehirandin ,
Xwerê kulmekê bûn
Xwerê devê yekî bûn
Xwerê guleyek ê bûn
Xwe rehet kirin
XwerêkulmekêsîleYek ê bûn
Xwero genî,dawo kenî
Xweş xeber e,belê min ne bawer e
Xweşaşkirin,çewtiYek egirîngkirinKarêYekîrastneçûn HekeXwedê jiHêlînê
XweserînDi ke
Xweserman
Xweşntikîlûtikîkirin
Xweşik jî derdê xwe da fêm kirin
Xwe şîrîn xuyandin
Xwesistgirtin
Xwesiyênxwepêkirin
Xweşkelam bûn
Xwe spartin yekî
Xweş sohbet û mijûlî bûn
Xwestek û kodik bi şûn de
Parsek û kodik bi şûn de
Xwesteka rûreş e,hevala parîxweş e
Xwestin xîret e,te hey neda mevronê xusaret e
Xweşxeber e,lê min jê ne bawer e
Xwe ta kirin
Xwe têdan
Xwe tev dan
Xwe tiştek hesibandin
Xwe ve di gere
Xwewekebaze,leneçîrawîjixelkerayê
XweWekî nexweşannîşandan Wêjinikêxn’elinexwaşiyêdanîûbiwîawayîmêrêxwexistekoleyêxwe
XwexistinçavêYekî
XwexistinnavxeberdanaYekî
Xwexistinquiannşkan
Xweyê hîvîya her rûvî yê
Xweyê mirya kor e
Xweyê pendê di kevit kendê
Xweyê sebrê di be melkê Misrê
Xwezêdehesibandin
Xwezêdekirin
Xwe zeft kirin
Xwezêilcdîtin
Xwezî bi aqilê paşîn
Xwezî bi navê we, ne di navê we
Xwezî bûka xelkê xerîba bûma û min pesnê mala bavê xwe bida
Xwezî mirin hebûya,kal bûn û pîr bûn tune bûya
Xwezî sewiya,nehewiya
Xwezî virek bikira tirek ji pê ra bikira
Xwezî xesû ne bûn a,bûk biDi lê xwe bûn a,qirçqirça benîştê xwe bicûna
Xwezîbinavête,nebidîtinate
Xwezîbinavêwe,neDin avwe
Xwezîbûkaxelkênxerîbbûmaûminpesnêmalabavêxwebidaya
XwezîDi gewriyêdezuhaman
Xwezîvirekbikira,tirekjîpêrebikira
Xwezîxesûne bûn a,bûkbiDi lêxwe bûn a,qirçeqirçbenîştâxwebieûna
Xwezîya biaqlê paşî
Xweziya xwe daqurtandin
Xweziya xwe kirin xwarê
Xweziya xwe pê anîn
Xweziya xwe pê anîn
Xwîn bi ser yekî xistin
Xwîn bi serYekî de hatin
Xwîn biçokan de çûn
Xwîn biser yekî xistin
Xwîn bixwîn nayê şuştin
ssdXwîn bixwînê,nayê şuştin
Xwîn di di lê yekî de kelîn
Xwîn di zik de ne bûn
Xwîn ji di le yekî çûn
Xwîn ketin çavan
Xwîn li ser de di kele
Xwîn nabe av
Xwîn rêtin nav di lê yekî
Xwîn ser de hatiyê
Xwîn tijî çavan bûyê
Xwîn Wekî avê çûn
Xwîn Wekî avê lûle lûle herikîn
Xwîna bavê xwe xwestin
Xwîna hevdu rijandin
Xwîna hevdu vexwarin
Xwîna hinan bi ser hev de kelîn
Xwîna hinan N hev kelîn
Xwîna hinan tev herikîn
Xwîna hinan Yek bûn
Xwîna sor bûn
Xwîna xwe dayîn ser
Xwîna xwe di ber yekî de dan
Xwîna xwe kirin kevçî û raberî yekî kirin
Xwîna xwe paqij kirin
Xwîna xwe pê re xwarin
Xwîna xwe tê de rijandin
Xwîna xwe xistin tev
Xwîna yekî biserYekî de kelîn
Xwîna yekî cemidîn
Xwîna yekî fir kirin
Xwîna yekî helal bûn
Xwîna yekî herikîn
Xwîna yekî hevraz avêtin
Xwîna yekî hil nedan
Xwîna yekî hilnedan
Xwîna yekî ji xwîna yekî dî sortir bûn
Xwîna yekî kişandin
Xwîna yekî li erdê nehiştin
Xwîna yekî mêtin
Xwîna yekî nehêjayî deh qurişan bûn
Xwîna yekî qebûl nekirin
Xwîna yekî rijandin
Xwîna yekî stendin
Xwîna yekî ve xwarin
Xwîna yekî zuha bûn
Xwînaxwepêrexwarin
Xwînê cendek birin
Xwînê di ber neynûkan de avêtiyê
Xwînê fir bike,Di l rehet nabe
Xwînê pêgirtiyê
XwînèYek girtinXwînêpêgirtin
Xwînêcendekbirin
XwînêDi berneynûkanreavêtin
Xwînêgewdebirin
Xwîngerm bûn
Xwînî bûn
Xwîniyênhev bûn
Xwînjêberdan
XwînjibingnhanberdanXwînjibelikaguhberdan
XwînjiDi lêYekîçûn
XwînjirûyêYekîkişîn
Xwînjixwebernedan
Xwîn ketin çavan
Xwîn lê miçiqîn
Xwîn li eniya yekî ketin
Xwînpêdehatin
XwînrijînDi lêYekî
Xwînşirînbnn
Xwîntêdeneman
Xwîntêgerîn
XwîntijîçavênYekî bûn
Xwînûmêjîlihevqelibîn
Xwînwekeavêçûn
Xwîşk û birayên axretê bûn
Xwîşka Adar bideminrojekeDi jwar,ezgîskDi sergodebikinixwar‘
Xwûra ker tê,zira kertê
Ya dada adar,bide min rojeke sar,da gîskê pe bikim dar
Ya di lê min bila di le min de bimîne
Ya em bixemlînin ya biqelînin
Ya herî bêkêr bûn
Ya ji min weda,yê min te da
Ya ku hat bîra min,hat serê min
Ya ku min kişand Xwedê neyîne serê bavkuştiyê min jî
Ya ku Xwedê di zane çi ji qulan ve şêrim
Ya mêra lê hatin
Ya naçe aş ya jî di çe aşvan di kuje
Ya nemayî kirin dest
Ya rast çibe di vê ez wê bibêjim Xwedê ji rastiyê hezkiriyê,bûtyêr çawa bû,ezê wer
Ya zarê te ji min re,ya di lê te ji te re
Yan barek di rav,yan barek derew
Yan ber li serî, yan ser li berî,her di şkê serî
Yan eşhed,yan nan û to
Yan mam,yan xal
Yan neke nericife, yan jî bike nericife
Ya nare aş ya ji di re aşvan di kuje
Yan nanê te genim,yan zarê te genim
Yarê dîya min Yek ba minê bidenDi kê bihîva bi xwêdî bikira
Yarê gula geş e,jina roja xweş e
Yarê ji yarê şerm kir,war reş ma
Yarê ji yarê şerm kir,zarê kurîn di pêşa xwe de nêdît
Yarê neyarê,koç û barê
Yarebî,tu bibêjî kanê,ez bibêjim hanê
Yarejiyaresermkir,warresma
Yarejiyaresermkir,zarekurînDi pesaXwedê nêdît
Yarî bê micdahî nabin
Yaxerabtirhêlipaşe Kateqidîtiyê,evhînninayê,tintinaItntmayê
Yaxwarinêxalûxwarzî,yêpiştêapûbirazî
Yaxwarinêxalûxwarzî,yêpiştêapûbirazî
yazikxalûxwerzî,yapiştêapûbirazî
Yck dayîn ber sîngê xwe
Yê baştir Behdîn e,ew jî hîz e,Di z e û derewîn e
Yê bêar avêtine cehenemê,gotiyê Darên min şil in
Yê biar ji xwe fêdîkir,ê bêar got,ji min di tirse
Yê bidew çû bal ê bêdew,alîkarî xwest
Yê bixwe savarê,dê biçe hewarê
Yê bûkê pê û pal,ê şivan ço û gopal
Yê der hat,e Hûndirqewitand
Yê derewîn vala hilda,yê rast tijî hilda
Yê dewletî kerem ke malê,yê kesîb bimîne derê malê
Yê di reve jî gazî Xwedê di ke,yê di de pey jî gazî Xwedê di ke
Yê hewiya min Yek ole yê,serî hindole yê
Yê ji me çêtir pê gihîştin
Yê jinan hatin ber aran,yê mêran çûn ber dîwaran
Yê leheng ew e ku hesin sor bû rahêle
Yê li bin deng nake,yê li ser qareqar di ke
Yê li ser sekiniyê,yê binî nasekine
Yê libin deng nake,yê liser qareqar di ke
Yê lihemberî xwe ker hesibandin
Yê me qilepîze,bûk stewre,qîz avis e
Yê negot û kir şêre,yê got û kir mêre yê got û nekir,kerê nêr e
Yê nekê biya mezinan,wê lê werin şaxên bizinan
Yê palê,hat û bû xweDi yê malê
Yê ser sekiniyê,yê binî nasekine
Yê te çilûl û milûl,ê min Xwedê û Resûl
Yê tişteki nizanî betişteki ji bîr nake
Yê xelkê beepse,yê min bireqse
Yê xelkê sor û zer,ê me ji edetan der e
Yê xwenda wezîr e,Yê nexwenda heqê wî pîvaz û sîr e
YêbastirBehdîne,ewjîhîze,Di zeuderewîne
Yêbiarjixwefêdîkir,yêbeargot,jiminDi tirse
Yê bidew çû ba yê bêdew alîkarî xwest
Yê birçî çû ciwatê,yê tazî neçû
yêçawabiwîregotinanbigihînî
yêçibibêjî,bibêje
YêdaraDi xwenewekeyêDi jmêre
Yêdawiyakoçêbimînenagîhîjekoçê
Yêderewînvalahilda,yêrasttijîhilda
Yê der hat yê Hûndirgewirand
Yêdewletîkerembikejûrêmalê,Yek esîbbimînederêmalê
Yek ajotin peş
Yek bêfêm û nezan hesibandin
Yek beirî bûn
Yek berî canê yekî dan
Yek bi ciheld de şandin
Yek bi şîrê şêr xwedî kirin
Yek bimalê xwe Yek bi canê xwe
Yek bûn gira di xîne
Yek çarlepkî kirin
Yek çêrandin
Yek dan leqandin
Yek dayîn ber bêhna xwe
Yek dayîn serserê xwe
Yek derxistin serserê xwe
Yek di bin bandora xwe de girtin
Yek di birin bihîştê,Di got ma ji mirinê wê de çi heyê
Yek di mire,Yek di mîne
Yek dîn û Yek biaqil
Yek dîn,Yek jîr
Yek dotin
Yek e, deq e
Yek e,lê bi denDi k e
Yek ez di zanim,Yek jî Xwedê di zane
Yek girtin
Yek hadandin ,kişkiş kirin
Yek heft salan bêkiras ma, jê re kiras kirîn fihêDi ya xwe hat got zu biDi rûn û revî ket tendûrê
Yek hewalê şîrî wî kirin
Yek heyê bi sêdî,sed heyê ne bi yekî
Yek ker hesibandin
Yek kirin bin bandora xwe
Yek kirin bin baskê xwe
Yek kirin bin çenga xwe
Yek kirin çilkew
Yek kirin segê xwe
Yek kişandin a canê xwe
Yek li ber xwe dîl girtin
Yek li hil e,Yek li mil e,Yek di zik de di lewile
Yek li mirinê,Yek li kirinê
Yek li mirinê,Yek li têve kirinê
Yek li nal Yek li mixê xistin
Yek li vir xistin,Yek li wir xistin
Yek li xwe kire dudu
Yek li ya sor xistin
Yek mê kirin
Yek mêrî,bi hezaran xiyal
Yek nal kirin
Yek nexistin di du
Yek parastin
Yek pîj kirin
Yek pûrtê ve kirin
Yek reş kirin
Yek rêx kirin
Yek şahîdê dehan e
Yek têk birin
Yek teqilandin
Yek tijî bûn
Yek tijî kirin
Yek tûj kirin
Yek û nav şeqa di ya min şil neke,nebirayê min e
Yek virek derxistin
Yek xistin bin çoka xwe
Yek xistin kefa destê xwe
Yek xistin rewşeke xerab
Yek xurandin xwe
Yek Yek e,Di du alemek e
Yek a xwe nekirin dudu
Yek a yekî ne bûn di du
Yek ane bûn
Yek bêjeeferim,kêlekxwêDi xwe
Yek bihezare,hezarnebiYekîyê
Yek e çavbelek e,qijeleyî bêfeyde yê
Yek e di lî,Yek e zarî,bigire bavêje nava agirî
Yek ê ji bîr bikin
Yek e,lê pir bi denDi k e
Yek itî û tifaq ne kirin
Yek ole,serî hindole
Yek oYek o gotin
Yek ta bûn
Yek ta nabe,duta tê re na be
Yek ta pêre nabe,duta tê re nabe
Yek inisî çû bal yê binisî û gotê ka piçek nanê garisî
Yek u bi jina xwe nikare,ne tu mêr e
Yek u bi xwe pesinî,tir tê de ne sekinî
Yek u di zane di zane,Yek u nizane di be qey baqe nîsikane
Yek u di zane ji xwe di zane,Yek u nizane di bêje qey bo baqa nîskane
Yek u heviya yare ma,heft salan bêjin ma
Yek u ji êşiyê here wê bireşiYek eve,Yek u ji reşiyê here wê bixweşiYek eve
Yek u ji jina xwe netirse,ne tu mêr e
Yek u ji xelkê re çalê bikole,wê bixwe tê keve
Yek u kete govendê, wê bilîze
Yek u li hêviya yarê ma,heft salan bêjin ma
Yek u meyweyan di pejrîne tav e
Yek u min hilnade terkiya hespê xwe,ez hilnaDi m terkiya segê xwe
Yek u xebeî,nexelitî
Yek u xwe pesinî,tir te de nesekinî
Yek u zane ji xwe zane yê nizane di be qey baqe nisîkane
Yekî aqil,Yekî dîn,xwe dan mûYekî neqetandin
Yekî aqil,Yekî dîn,xwe dan mûYekî neqetandin
Yekî darek da yekî bi gulîskekê pê nesekinî
Yekî darek da yekî biguliskekê
Yekî daYekî rezek,wî nedayê hebûbek
Yekî di gire,dehan di hejîne
Yekî di gote yekî Were mala me”Yê Din di got Ma ez şûr û mertalê xwe li ku daynim
Yekî du gayê wî he bûn ,Yek neDi ket hunDi r,Yek jî jiHûndirder neDi ket
Yekî gote yekî Were ez te bibin bihûştê,”Yê Din got îro neroja mine
Yekî heft canên xwe he bûn

Yekî jê di stinî bidehan jê xelas nabî
Yekî ji yekî re got Ezê guhê te bigirim li dora Din e bigerînim” Yê Din lê vegerand ne destê te jî wê biguhê min ve be”
Yekî jina xwe berDi da di got Were ji min re bibe yar
Yekî li mîrekê niherî û got ev pêşiya min e,lê ka paşiya min
Yekî linge xwe hilanîn,yê Din linge xwe li dewsê danîn
Yekî nalek dît got Man sê nal û hespek
Yekî nav tunebû,çû rît ser ferşê kaniyê
Yekî navê wî tune bû,çû ser kaniyê pîs kir
Yekî nego mendo,kerê te bi çendo
Yekî qerazî,Yekî berazî,ji hevûDin re bûn e xal û xwarzî
Yekî ra jî ho,hezarî ra jî ho
Yekî re gotinTu bext di xwazî an text Got Bext ku he be,textê bi xwe bê
Yekî re nifira di kîbejeXwedê malê te tê ke pere û pera jî di berika te ke
Yekî rez nebû,ra di bû mas lê çê di kir
Yekî rezek da yekî,yê Din guşiYek tirî nedayê
Yekî şalê xwe da yekî,je re got Pê neçe sergû”
Yekî şandin ,acizkirin Birayè Hemo di lê wî azirand
Yekî tazî di kuwarê de rûnişt û gote jina xwe zirav birêse
Yên ku derdên wan tune bin bila herin dûjina bikin
Yên ku rasteqînî bixwe nejîne,bi wan hêsan tê
Yên li ber bêjingê mayî bûn
Yên piçûk mezin bûn Maşelah gîsikên par hev rû bûn
Yên xwînê tên ser şînê
Zad û ziwan tev li hev kirin
Zad u ziwane tev li hev di ke
Zad zadê miriyan e,goşt goştê sa ne got Xevzank bi xwe jî ji kîre filan e
Zaf in,bêmaf in
Zahiro lawo,tu Zahirê min î,ez te di zanim,ji te re çi cadek,çi du cad
Zalim û xedar bûn
Zan zane,baqê nîskan çend dane
Zana be, pirsker be
Zane bûn ê Xwedê û pêxember jî memnûn di bin
Zane dawet e,lê nizane mala kê yê
Zar di gûyê zer de,bûk di fûta zêr de terbiyê di be
Zar û zêç
Zar û ziman e li hev ketin
Zar û zimanê yekî qerimîn
Zar û zimanê yekî tune bûn
Zardost e pişthişk
Zardostê pişthişk bûn
Zarê te di zikê te de here
Zarezar kirin
Zarnermê pişthişk bûn
Zarok fêkîyên malan e
Zarok ji ber çûn
Zarok ji ber ketin
Zarok ji ber xwe hildan
Zarok ji ber xwekirin
Zarok ji berYek ê ketin
Zarokê duh ne pêr bûn
Zaroyên dupinda,weke riya here du gunda
Zarşekir bûn
Zarşirîn bûn
Zarxweş bûn
Zav di bêje, xav di pêje
Zava hate ser malê,xezûr kete newalê
Zavayê li ser mala xezûran,kûçikên li ber tendûran
Zavayê me çi zava yê,teniya don e li me geriyayê
Zê kişt e azgîn li pişt e
Zê kişt e,ezkinî pişt e
Zebeş e,dendikreş e,çi qas xweş e
zede bi şer de neçe
Zêde derd kişandin
Zêde di nav hevde man
Zêde kelî nan jî şewitîn
Zêde şidandin
Zêde xewar bûn
Zêdeyî yekî bûn
Zêha kirin
Zêhn vekirî bûn
Zêhna yekî tijî kirin
Zêhna yekî vekirin
Zêhna yekî zelal kirin
Zêhnkor bûn
Zêl ji çermê piştê rakirin
Zêl pê xistin
Zêl zêlî kirin
Zelûlî dîtin
Zêlzêlî kirin
Zend lê ketin
Zend şidandin
Zend û bend badan
Zend û bend hilkirin
Zend û bendên xwe hildan
Zende li serê yekî ketin
Zendên xwe vemaliştin
Zenga mirinê xwe avêtin dev û lêvên yekî
Zengil hilat,mengil dahat
Zengilek di stûyê xwe de dar de kirin
Zenûn e eynî Wekî mûm e
Zêr bûn e palik
Zêr bûn e pîlik
Zêr da bi zêr,kirkirk bi jor de da ser
Zêr da bi zêr,kirkirk jor de da ser
Zêr di dest de bûn penez
Zêr di dêst de bûn xwelî
Zêr di zikaka de winda nabe
Zer e,lê nezêr e
Zêr jî piçûke lê tu li bihayê wî binihêre
Zêr riyîn
Zêr zane,zor zane
Zêr zer e,gizêr zer e
Zêrê zer jibo roja reş
Zêretê min kirî,zêret û dumahîk li min anî
Zerga Şems lê ketin
Zêrî bibe li bal zêringeran
Zerp û zor dîtin
Zerpûşek lê xistin
Zevî tune yê zîpik mane yê
Zeviya te hêşîn nebe
Zeviya xwe ajotin
ZewaI nêdîtin
zexelî kirin
Zext lê kirin
Zik afirê ga bûn
Zik berdan
Zik çûn berdêv
Zik li piştê ve girtiyê
Zik mezin kirin
Zik têr be jî mêjî têr ne bûn
Zik têr e,çav birçî yê
Zik têr e,mil şêr e
Zik têr e,xew jê re xêr e
Zik têr,çavbirçî bûn
Zik û pişt bûn yek
Zik zikak e di ke û nake tu namûsê ji bîr nake
Zik1er bûyê,stûyê xwe li kendalan di de
ZikDi rî dan yekî
Zikê bêşikir zarê bizikir
Zikê bixwe savarê di vê here hawarê
Zikê di ya xwe qelaştiyê û ketiyê hûnDi r
Zikê di yan bûxçe yê
Zikê wî şên e
Zikê xwe çêrandin
Zikê xwe dan ber
Zikê xwe jê êşandin
Zikê xwe ji heramiyê birandin
Zikê xwe şûştin
Zikê xwe tije derd û kul kirin
Zikê xwe tije kirin
Zikê xwe zawo kirin
Zikê xwe zer kirin
Zikê Yek ê hatin ber dêv
Zikê Yek ê li ber dêv bûn
Zikê Yek ê tije kirin
Zikê yekî berî erdê dan
Zikê yekî bi piştê vegirtin
Zikê yekî bi ser dêv ketin
Zikê yekî bi ser piştê ketin
Zikê yekî gihîştin piştê
Zikê yekî li ber çûn
Zikê yekî li pêşiyê çûn
Zikê yekî neşewitîn
Zikê yekî pê êşîn
Zikê yekî qelişandin
Zikê yekî qurequr kirin
Zikê yekî şên bûn
Zikê yekî tije bûn
Zikê zaroka tije yê lê zimanê wan nagere
Zikek têr zikek birçî jiyan
Zikekî têr e,deh zikan birçî yê
Zikêtêrhayjiyêbirçîtune
Ziko çalo embaro di xwe,naxwe înkaro
Ziko têro ambaro di xwe,naxwe înkaro
Ziko têro,milo şêro
Ziko ziko zikakî herî Çînê karî peyda bikî tu namûsê dîsa jibîr nakî
Zikopişto kirin
Zikreşî kirin
ZikterDi besturiyêxwelikendalanDi de
Ziktêre,xewjêrexêre
Zikvala bûn
Zikvala bûn
Zil zil ber hev kirin,mil mil belav kirin
Zilam ji pîrekê ,gayê cot ji çelekê
Zilam li ser karê pîrek li bin darê
Zilam zilam e,pîrek pîrek e
Zilamek hebû, dema nanê wî hebû, dewê wî tune bû, dema dewê wî hebû, nanê tune bû; gava her du jî he bûn ew ne li mal bû
Zîlikê biharê,debara malê
Zilm û zor dîtin
Zilm zilma Xwedê yê,ferman fermana axê yê
Zilmkaro,Din ya xwaro
Zilût bûn
Ziman bêhestî yê
Ziman bidora lêvê nexistin
Ziman biqasî terikê kerê di rêj bûn
Ziman çepel bûn
Ziman çors bûn
Ziman di hifzê de bûn
Ziman di devê yekî de reş bûn
Ziman di rêj bûn
Ziman e, ne kaş e, ne kendal e
Ziman girtî,ser rehetî
Ziman heft helebî bûn
Ziman hişk bûn
Ziman ji dêv kişîn
Ziman lê aliqîn
Ziman leqo serî teqo
Ziman li hev gerîn
Ziman neqelibîn
Ziman sor e,bereket kor e
Ziman sor e,hereket kor e
Ziman tûj bûn
Ziman xulexul kirin
Ziman zêde yê,emel tune yê
ZimanDi rêjî kirin
Zimanê bigere bêdor, di ke lingê mirov gîzmeyên sîp û sor
Zimanê di rêj darkukê serê xwedyê xweyê
Zimanê mara ber derxist
Zimanê sor di gere bê dor
Zimanê sor e, li pêşiyê ne gelî yê, ne zihor e
Zimanê xwe bibire cihê xwe bikire
Zimanê xwe birî,cihe xwe kirî
Zimane xwe birîn
Zimanê xwe birrî,cihe xwe kirrî
Zimane xwe di Di rinim,ji hevalên xwe naminim
Zimane xwe di rej kirin
Zimane xwe gez kirin
Zimane xwe girtin
Zimanê xwe jê kirin,cihê xwe çê kirin
Zimane xwe jê kirin,cihe xwe lê kirin
Zimane xwe kin kirin
Zimanê xwe qut kirin
Zimane xwe ragirtin
Zimanê xwe Wekî zimanê segan derxistin
Zimane xwe xistin quna xwe
Zimane xwe zeft kirin
Zimanê xweş,mar ji qulê derDi xe
Zimanê yekî bigû bûn
Zimanê yekî biqûna wî ve kirin
Zimanê yekî di rêj bûn
Zimane yekî giran bûn
Zimanê yekî hatin girêdan
Zimanê yekî heft helebî bûn
Zimane yekî kin bûn
Zimanê yekî lal bûn
Zimanê yekî lê nesekinîn
Zimanê yekî lê ve bûn
Zimanê yekî li ber yekî kin bûn
Zimanê yekî li hevgerîn
Zimanê yekî nebûya,qijikan wê çavên wî derxistina
Zimanê yekî negerîn
Zimanê yekî neqelibîn
Zimanê yekî nesekinîn
Zimanê yekî şewitîn
Zimanê yekî têrê nekirin
ZimaneYek ive bûn
Zimane,nekaş e ne kendal e
Zimane,nekaşe,nekendale
ZimanêDi dêvdereş bûn
Zimanekubigerebedor,Di kelingemirovgîzmensîpûsor
Zimanêmaranliberderxistin
Zimanêsore,liestîtêdenîne
Zimanesore,pesîpesiyênegeliyênezihore
Zimanêsore,peşiyânegelîyênezihore
Zimanewînebûya,qijikanweçavenwîderxistina
Zimanexwebirî,cîhexwekirî
Zimanêxwebirîn
Zimano biriyo,seriyo seqeriyo
Zimano kurto,sero vehesawo
Zimano leq leq,seriyo teq req
Zimano leq o,seriyo teq o
Zimano leq,seriyo teq
Zîn kutan ser yekî
Zîn li bizinê niyan
Zîn û pûsat kirin
Zîn û pûsatên xwe girê dan
Zîn û pûsatên xwe şidandin
Zinar di live,ew nalive
Zincîr qetandin
Zînê mêhînê daniyê ser bizinê
Zînê mihînê li bizinê kiriyê
Zînê yekî li piştê bûn
Zingezing jê anîn
Zingînî pê xistin
Zîp hatin û xericîn,ava di golan de mewicîn,kewgêrî li kewan fericîn
Zîpik tê de avêtin
Zîpikê lê xistin
Ziq bi ziqê re zeliqîn
Zirar du zirar,him di z,him girar
Zirav lê bizdandin
Zirav qetyayî bûn
Ziravê yekî anîn ber dêv
Ziravê yekî ji jê qetîn
Ziravê yekî qalind kirin
Ziravê yekî qetandin
Ziravê yekî qetîn
Ziravê yekî stûr kirin
Ziravqetandî kirin
Ziraweya pîso jij e
Zirezir kirin
Zirîniya kerê bûn
Zirneya Enîsê li ber yasîna Hafiz Fethulah
Zirt avêtin
Zirt dan xwe
Zirt şikandin
Zirt zirt şitexilîn
Zirteboz bûn
Zirtezirt pê ketin
Zirtone derketin
Zîtik avêtin hev
Zivêr bûn
Zivir badan
Zivir zivir,dîsa N vir
Zivistan hat ber deriyan,cilika xizanan qetiya
Zivistan hat birka feqîran teqiya
Zivistan kirin kunDi r
Zivistanan xwe gîro neke, biharan xwe têr neke
Zivistanê bêlihêf,havînê bêdew nabe
Zixtika yekî tê de he bûn
Ziyareta zêr,min jê nekiriyê bawer
Ziyaretê ji te bû,ne ji min bû
Ziyaretgeha ku min çêkir,biyanî hât û navê xwe lê kir
Zo û ferek di ran di dêv de tune bûn
Zor dan ser
Zor dan xwe
Zor dan yekî
Zor digihîje tor,tor ji taşiyê s
Zor gêzerê ra dike
Zor gihîştin
Zor gihîştin yekî
Zor lê bûn
Zor lê hatin
Zor lê xistin
Zor nagihîje kerê,palan di kute
Zor pê xistin
Zor tê de çûn
Zor û zerp pê ketin
Zor zane, zêr zane devê tifinga mor zane
Zor zane, zêr zane, zanîn zane
Zor zora zorê di be
Zora hev nebirin
Zora kê gihîşte kê
Zora xwe dayîn ser
Zora yekî birin
Zotik ji serê heftê û heft bavên yekî zêdetir bûn
Zotika sibehê qul bûn
Zotika yekî derketin
Zotikê wî ji serê heftêheft bavê wî zêdetir e
Zozan rinde,lê çiya bilind e
Zû agah dar bûn
Zû bajo,hûr bajo,dûr bajo,ga meêşîne
Zû biajo,hûr biajo,kûr biajo dûr biajo,gamêşa neêşîne
Zû di çim di bêjin bîj e,hêdî di çim di bêjin gêje
Zû di şkê û dereng di cebire
Zuha jê filitîn
Zûr kirin
Zûrezûr kirin
A ji min kêm, guhar û xizêm
A ji min wê de, yê min tê de
A di l ê yekî Zûrînî pê ketin
A dilan ketin qavan
Zuriyêt qelandin
Zuriyêta yekî qut kirin
A dil nişan nedan
di di l ê wi de bûn
A di l ê yekî di dêv de bûn
A di l ê min Bila ji min re be, ya zarê min Bila ji te re be
A di l ê xwe bi cih anîn
A di l ê xwe danîn wê derê
A di l ê xwe veşartin
A di l ê yekî gotî, lê vê wê negotin
A di binê zimanê xwe de gotin
A di di l ê xwe de negotin
A di lê yekî di di l ê wi de bûn
A di nial de, yê min te de
A dîzikê, wê her bibêje kasikê
A ku hat bîra min, hat serê min
A ku hatî serî, bila neyê serê Eyubê kurman xwarî
A ku hatiyê serê min, Bila neyê serê dijminê min
A ku hatiyê serê yekî , neyê serê gurê serê çiyan
A ku te xwar, di zikê te de dê tu zikrê bike
A ku yekî pê girtin
Alifê vala bûn
Alik tim nîne lawik
Alikî şîn e,alîkî şahî ye
Alimek ji ber alemekê ve ye
Aliyê Xwedê jê stendin
Aliyê yekî girtin
Aliyêkî cendek helal, yek heram bûn
A rastî pê ketin ma bûn
A rastî pê re ne kirin
A tîr di binî de ye
A xerab tê de hatin
A xwe kirin yek
A xwe gotin
A xwe pîne kirin
A xwe zanîn
A yekî lê hatin
A yekî pê man
A yekî tê de man
A zarê te ji min re, ya di l ê te ji te re
Abor da ebûrê
Abrûya rûyê xwe avêtin
Abrûya rûyê xwe hirşandin
Abrûya xwe danîn bin piyê xwe
Abûr daye ebûrê
Abûra rûyê xwe hirşandin
Avrûya rûyê xwe hilweşandin
Aciz kirin
Ad û aşît di xwe de anîn
Adar bi toz, nîsan bi baran, gulan bi ba, mala xwe di yê debaran bû ava
Adar e,dew li dar e
Adar e,dew li dar e,şivanî xwe mal e,kebanî bikar û bar e
Adar e,dew li dare
Adar naçe bê gul û dar
Adarbûheşt,qu li nganhêladeşt
Adare berf giha gu li yê dare,nema danê êvare
Adarê dew li darê, ne li bîrik û bêdarê, li Gova Şatirâ û Kiraxîla Xwarê
Adarê gîsk li dare, ne li vêrê, ne li beriya şingarê
Adare meşka li dare,ne li vir e, li beriya Şîngar e
Adare meşka li dare,ne li hera, li beriya sengarê
Adare seg kete binê darê
Adarê, Agir xwe ştir e ji savarê
Adare, dew li dare,şivanî xwe ma lê ,kebanî bikar û bare
Adarê, seg kete binê darê
Adarê,befir hate gulya darê,nema bêriya danê êvarê
Adare,ge lê k xedar e û ximsê birrî tixar e
Adarê,meşkê li darê ne li vir li çiyayê Şingarê
Adetên bav û bapîran,kerik xwe ştir in ji hê jî ran
AdûaşîtDi xwe deanîn
Afara behîv û gûzan kirin
Afatê lê xistin
Afira xwe arizî kirin
Afirê berîne
Afirê gamêşan bû warê gelşa meşan
Agahdar kirin
Agiı bi hûnDi rê yekî ketin
Agir Agir ê qoncan
Agir Agir ê qurman
Agir avêtin Devê xwe
Agir ji ber yekî çûn
Agir ji dêvê yekî barîn
Agir ji dêvê yekî çûn
Agir ji dêvê yekî pekîn
Agir kirin
Agir li ber çavan pekandin
Agir li ber kulîna xwe dadan
Agir li ber piyan bûn av
Agir li ber piyên wî di be av
Agir li dawê ketiyê
Agir li gûzika yekî danîn
Agir li her pi yi te bibe av
Agir li heriyê çûn
Agir li heriyê xistin
Agir li mala derewîna ket,kesî jê bawer nekir
Agir li ser pişta yekî dadan
Agir li ser pişte dadan
Agir li ser pişte dadan
Agir li ser sere yekî vêxistin
Agir li sere min ketiyê, tu jî li ber rûne xwe di qi ji rînî
Agir barandin
Agir bêdû vêxistin
Agir ber bû mala di rewinî, kesê bawer nekir
Agir ber da malê,revî xwe da palê
Agir berda heriyê fîtne cikarmak
Agir berda kayê, xwe da ber bayê
Agir berda komê, xwe da fêza zomê
Agir berda malê, revi xwe da palê
Agir berdan nav kozê
Agir berî di l ê yekî dan
Agir berî kezeba yekî dan
Agir bi li ngen yekî ketin
Agir bi cañe yekî ketin
Agir bi çiyê xistin
Agir bi dawa yekî ketin
Agir bi di l û hinavên yekî ketin
Agir bi di l ê yekî girtin
Agir bi di l ê yekî ketin
Agir bi dinê bikeve, gurzek gîhayê wî naşewite
Agir bi erde ketin
Agir bi erdê xistin
Agir bi kezeba yekî ketin
Agir bi mala yekî ketin
Agir bi mala derevvînan ket, kesî je bawer nckir
Agir bi mala te keve, haya tu kesî je nebe
Agir bi mala yekî ketibû, yekî jî li ber firîken xwe di qelandin
Agir bi mitêlê ketin
Agir bi qûna yekî ketin
Agir bi ser de barîn
Agir bi ser sere yekî de barandin
Agir bi ser yekî de barandin
Agir bi serê min ketiyê, tu jî li ber rûnê xwe di qi ji rînî
Agir bi sere yekî ketin
Agir bi te bikeve, ba ji bi hewara te ve bê
Agir bi yekî xistin
Agir bikeve dehlê, qevdek pûşe min tune ye
Agir birîn
Agir d bizot bûn
Agir dan ber barûdê
Agir danîn bin sîtdê
Agir davêje Devê xwe
Agir di çavan de çûrisîn
Agir di malê de lê me lê ın e, cih ji kêç û mişkan re nema
Agir di nav hinavên yekî ketin
Agir girte mala yekî ye Din got Tu bi Xwe dê bikî venemirîne, da ku ez kewên xwe bibirê ji m
Agir girte mala yekî ,yê Din got:Tu bi Xwe dê kî nevemirîne,daku
Agir girtibû mala yekî , yekî jî ser û pê li ber di kizirandin
Agir gur kirin
Agir jê barîn
Agir jê çûn
Agir jê pekîn
Agir je ri jî n
Agir ji dawêDi bare
Agir ji dawêDi bare
Agir ji devDi bare
Agir ji devDi bare
Agir kete bin li ngê wî de
Agir ketin binê yekî
Agir ketin çavên yekî
Agir ketin yekî
Agir kirkin germîe pirr kin
Agir ku vêket, çi hewceyî pifê ye
Agir lê barandin
Agir lê barîn
Agir lê erdê bikeve gurzek pûşâ wî naşewite
Agir lê reşandin
Agir li malayekî keti bû ,yekî jî li berfirikexwe di qelandin
Agir li sereminketiyê,tu jî li berrûnexwe di qi ji rînî
Agir pê bikeve bêhna bîşo jê nayê
Agir pê girtnı
Agir pê ketin
Agir pê yekî ketin
Agir pekandin
Agir pêkeve bîhna bîso jênaye
Agir rawestandin
Agir rawestandin
Agir reşandin
Agir tê ber bûn
Agir tefandin
Agir tefandin
Agir û alaf pê ketin
Agir û barûd bûn
Agir û barûd nêzîkî li ev kirin
Agir vemirandin
Agir vemirandin
Agir xistin dawa xwe
Agir xwe ş kirin
Agir berdakayê,xwe daberbayê
Agir berdakayêûxwe daa li yêbayê
Agir berdakome,xwe dafezazomê
Agir berdamalê,revîxwe dapalê
Agir berpiyênwîDi beav
Agir bi Agir venamire
Agir bidawêketiyê
Agir bimaladerewînanket,kesîjêbawer nekir
Agir bimaladerewînîket,kesekîbawer nekir
Agir bimalayekî ketibû,yekî jî li berfirikêxwe di qelandin
Agir biserêminketiyê,tu jî li berrûnêxwe di qi ji rînî
Agir davêjeDevê xwe
Agir di kevnebizûtand êdî mîne
Agir ê geş kirin
Agir ê ji dehmena mirovî
Agir ê cinan pê girtin
Agir ê kulê li mala bavê ketin
Agir ê Xwe dê bûn
Agir ê xwe şik, Agir ê darê hişk
Agir ê xweş, Agir ê darê hişk
Agir ê yekî daketin
Agir êbiduyîaşkereye
Agir ebinkayeye
Agir êbinkayêye
Agir êbinkayêye
Agir î sor bextê ronîye
Agir i sor kesî naşewtîne
Agir îngîroye Ya ku borîyeherDin ,em lawê îro
Agir pêkevebîhnabîsojênahê
Agir şûnê ku ketiyê di şewtîne
Agir û pêht ji devê wî di bare
Agir wê di bin qolê daran de
Agir xwe şe,lêxwe lî jî jêçêDi be
Ah û zar kirin
Aha aş, aha çirçirik
Aha Gulê bihar,aha Gulê zivistan
Aha aş,aha çirçirik
Ahur Avrû
Ajotin ber derê malê hûnDi r
Ajotin der ve
Alîkarê barê ketî bûn
Alîkarî ne kirin
Alko malê bi te vaye
Altê li çavên yekî girtin
Am û tam bûn
am û xas pê hesîn
An ji kerê, yan ji Perê
An ji text, yan ji bext
An barek derew,an barek di rav
An barek mewûj an jî ke lê mekî tûj
An bi pakî yan jî bi xerabî
An em bixemdînin, an em biqelînin
An eşhed, an nan û to
An hero, an mero
An hirç kor e yan jî garis bêserî ye
An n vî alî yan jî li wî alî
An mam,an xal
An mirin an felat
An mirin an mayîn
Dilê te çiwalek mewûj
An naçe aş yan jî di çe aşvan di kuje
An naçe di ziyê yan jî di çe şivanî di kuje
An nanê te genim an zarê te genim
An pîr e, yan tîr e
An tu dê di l hdînî, yan gurçikê
An wisa yan wisa
An xelat e, yan celât e
An xew e, yan jî kew e
Ancax kapeka me têra mala me bike
Anî ji deriyan, da xêra miriyan
Anî cihê xwe , rakir rûyê xwe
Aniıcn xwe tûj kirin
Anîn ber çavan
Anîn ser gotina xwe
Anîn ser gotine
Anîn ser hişe xwe
Anîn ser kewna berê
Anîn ser re
Anîn ser tasê
Anîn ser xwe
Anîn ser zimên
Anînsermdêxwe
Anmam,anxal
Annanetegenim,anzaretegenim
Ap li birazê,xal li xwarzê xwey di ke
Ap pismam e,xal xwarzê ye
Apê Faris, çi li mal çi li ber garis
Apê Faris, niha tu nemirî tu wê bêyî nav garis
Apê Merdan, kerî û sûrî tev berdan, di dest de maye xeberdan
Apê sorvirçî, ji destê wi gurî derket, kete destê wî hirçî
Apê XiDi r e, her roj li vir e
ApeMerdan,kerîsurîtevberdan,Di destdemayexeberdan
Apo kal e, lê galegale
Apo ne gêj e,tiştan di zane nabêje
Aqil ajotin
Aqil bi dînan çibike,çav bi koran çibike
Aqil bikovikê nekirin serî
Aqil biperan nekirîn
Aqil çe li qîn
Aqil dayin yekî
Aqil hdnedan
Aqil jê birîn
Aqil jê nebirîn
Aqil jê stendin
Aqil kemî rê li ber meriyan wenda di ke
Aqil lê bûye av
Aqil pirr sermîyan e,nekarê her merîyan e
Aqil qebûl ne kirin
Aqil sivik bûn
Aqil sivik e,ziman çepel e
Aqil tacek zêrîne,lê di serê herkesî de nîn e
Aqil tune kêf di ke, pembo tune eşêf di ke
Aqil,dijminê,nezaniyê ye
Aqilbend tim meziniyê
Aqilê kurî,bi teyran re firî
Aqilê hebûyî jî çûn
Aqilê kewarê,risqê biharê
Aqilê kurî, ceniya dêl birî
Aqilê kurî, risqê bitanê
Aqilê kurî, seg tê de birî
Aqilê kurî,se tê de birî
Aqilê min di bire, Aqilê gDi ka min nabire
Aqilê pîrê, şîreta pîrê
Aqilê qîza tiyê min, destê min di hê lê tê rûyê min
Aqilê serxwe şan, tira gamêşan
Aqilê Sivik barê giran e
Aqilê te ev e,yê zarokên te dê çawa bin
Aqilê wî di kîsen hevalan de ye
Aqilê wî di nav çokên wî de ye
Aqilê wî Din av çokên wî daye
Aqilê wî ji kîsê xelkê ye
Aqilê xwe avêtin
Aqilê xwe berdan ser
Aqilê xwe bi nan û dew ve xwariyê
Aqilê xwe bi nan û pîvazê xwarin
Aqilê xwe bide serê xwe
Aqilê xwe çe li qandin
Aqilê xwe çelq kirin
Aqilê xwe danîn serê xwe
Aqilê xwe gu li ertin
Aqilê xwe nas kirin
Aqilê xwe opî serê xwe kirin
Aqilê xwe pê re winda kirin
Aqilê xwe revandin
Aqilê xwe şeqandin
Aqilê xwe şixulandin
Aqilê xwe topî serê xwe kirin
Aqilê xwe winda kirin
Aqilê xwe xebitandin
Aqilê xwe xwarin
Aqilê xwe bide serê xwe
Aqilê yekî ji sêrî birin
Aqilê yekî ji serî çûn
Aqilê yekî li cihekî din bûn
Aqilê yekî li hev ketin
Aqilê yekî li hev qe li bîn
Aqilê yekî li serî bûn
Aqilê yekî bi ser kum ketin
Aqdè yekî di nav çokan de bûn
Aqilê yekî di nav gavên wî de bûn
Aqilê yekî firîn
Aqilê yekî gihîştin
Aqilê yekî jê girtin
Aqilê yekî lê kirin av
Aqilê yekî negihîştin
Aqilê yekî şaş kirin
Aqilê yekî sekinîn
Aqilê yekî temam bûn
Aqilê yekî têrê ne kirin
Aqilê yekî tijî kirin
Aqilêsivik,barêgirane
Aqdsivik
Aqdsivikîbargiranîye
Aqi lê kurîcaniyadel
Aqlê kurî di bire wê bi teyran re bifire
Aqûbet li serî bûn
Ar ji laş çûn
Ar anîn serî yekî
Ar bêt,sivî rêt
Ar bi cdên yekî ketin
Ar pêt,arî rêt
Ar û pelûr e xwedî pejir e
Ar û pelûr e, xwedî qebûl e
Ar u pelur e,xuy xwedî qebûlê
Aramî bi dest xistin
Arastî û di rûstî
Ard bêt,sivî rêt
Ardê cehînî bûn
Ardê hûr di hewana xwe de dîtiyê
Ardê xwe pehtîye,kapeka xwe rêtiyê
Ardê xwe bêjin kir be jin ga xwe bi dar da kir
Ardê xwe bît kepaka xwe rît
Arde xwe pehtîye,kapeka xwe rêtiyê
Ardekê ardefk Agir bûn
Ardî malê mede ber bê
Arê ar dê yê,ava him dayike,him bave
Arê hûr di hewana xwe de dîtin
Arê kewan e, risqê betan e
Are kewane,risqe betane
Arê kewarê risqê biharê
Arê kewarê, xwerê biharê
Arê xwe bêtin, kapeka xwe rêtin
Arê xwe pehtin, ariya xwe rêtin
Arê zêran pê rêbún
Areki ku sore,pak û şîr e
Arekî sore
Areseçî
Areseçi kirin nav
Arî li himbanê û li fikê li kolanê
Arî dorê xwe roni di ke
Arîka ariya tenûran, serê pismamên û gir û hûran
Arkolk tevdan
Arode arode gerîn
Arpelûr e,xûy qebûl e
Arvanê sala teng bûn
Arvanê sala xerab bûn
Arvanê xwe li êş kirin
Arvanê yekî qedîn
Arvanêxwe li eş kirin
Aş ji dest çuye,pirsa çeqçeqê di ke
Aş berdaye, bi pey çeqçeqe ketiyê
Aş betal kirin
Aş bi xeyalekî, aşvan bi xeyalekî
Aş çû,ma teqteq
Aş çû,tu ketî du teqteqê
Aş çûye, çeqçeq maye
Aş çûye, tu pirsa çeqçcqe di kî
Aş da di herî,Din genim di kutî
Aş di gere,çeqçeq di rane xwe di şkêne
Asasê li ser berfê bûn
Asaxa zimanê xwe zanîn
Aşberdaye,peyçeqçeqêketiyê
Asê bûn
Aşê betalan bûn
Aşê dîna bê av di gere
Aşê nezanan xwe dê di gêre
Aşê xerabe arvan nahêre
Aşê xortan zû di gerê
Aşê xwarî êrd di herî
Aşe xwe bi ava yekî gerandin
Aşe xwe gerandin
aşek nehiştiyê ku arvanê xwe lê bike
Aşêv kirin
Asin bisarî nayê jenîn
Aşiqâ çavân beqê bûn
Aşiqê sda sergîn bû
Aşît bi ser yekî de anîn
Aşîta Xwe dê bûn
Aşo tu bi çi di gerî, bi avê; kuro tu bi çi di gerî, bi hunera dê û bavê
Aşt û barişt bûn
Astar ji rû bihatir bûn
Astengî derxistin
Atara yekî li serê yekî bûn
Atara yekî qelîn
Auirên xwe ji ser hd nedan
Av ji Devê yekî çûn
Av ji kaniyê nan ji baniyê
Av ji pelê guhê kişîn
Av kirin girara yekî
Av li ber hê li kên xwe werdan
Av li ber xwe werdan
Av li binî hê li kên xwe werdan
Av li destan kirin
Av li Dev di keve
Av li dêv di keve
Av li gewriyê,gewrî xeniqî
Av li hewanê xwarin
Av li Nêrwanê,feyde li Taqyanê
Av li şekokan gerin
Av li ser birîn
Av li ser masî kurt kirin
Av li ser xwe zelal kirin
Av li ser zelal kirin
Av li sere li kirin
Av li êrne kirin
Av li xwe werden
Av berî binê yekî dan
Av bêyî hev venexwarin
Av bi çokân yekî de çûn
Av biDevê yekî ketin
Av bisekine,ew nasekine
Av bisekine,ew nasekine
Av çûn binê qûna yekî
Av çûn binê yekî
Av di coyekê de ne çûn
Av di gerdena yekê de xuya kirin
Av di golê de genî di be
Av di nav bera de neçûn
Av di navbera de neçûn
Av di neqeba wan de naçe
Av di ser re çûn
Av di serkaniyê de şêlû di be
Av di sûretê yekê de xuya kirin
Av di çelêaşheîhêxwe di mîne
Av di gunikên yekî gerin
Av di hestî de gerandin
Av di lop di lop di be gol
Av gewriyê,gewrî xeniqî
Av gewriyê,gewrî xeniqî
Av heta girik nebe, zelal nabe
Av ji kaniyê,nan ji baniyê
Av ketin şeqoqan
Av kolandin
Av ku di ser de qelaptî,ya bihostek,ya çartdî
Av lê germ di be
Av lêgerin
Av li serxwe zelal kirin
Av nade gûzikê
Av pê germ di be
Av ra bû,sirik belav bû
Av reşandin qûna yekî
Av reşî ketin navberê
Av tê gerîn
Av tê werdan
Av û Agir razin,Di jmin ranaze
Av were N ser e,ba were li ber e
Av xistin bêjingê
Av xwînê di şo,xwîn xwînê naşo
Ava aşekî ji lêvê yekî çûn
Ava baranê vexwarin
Ava bibinik bûn
Ava bin kayê deng jê nayê
Ava binkayê bûn
Ava bîra bi tedbîra
Ava bîra bi tedbîra
Ava golê di mîne heta salê
Ava hêdî hêdî,me ecêb jê dî
Ava heft girara ji dêv çû
Ava heft girara ji dêv di çe
Ava heft şorbeyan giraran ji dêv çûn
Ava heyatê vexwarin
Ava kelî ser dakir
Ava Pêlî ,me ecêbên giran jê dî
Ava qûna cêr bûn
Ava reş biçavan de hatin
Ava reş hatin ser çavên yekî
Ava reş hatin ser çavên yekî
Ava reşa rûyê,bi ser çi de çûyê
Ava rûyan revîye
Ava rûyê xwe hurşandin
Ava rûyê xwe rêtin
Ava rûyê yekî qetîn
Ava sar kirin girara xwe
Ava sar bi ser serî de kir xwar
Ava sar tê de hatin xwarê
Ava sar tê deçûn
Ava sar tê deçûn
Ava sarê,bi ser çi de di çî xwarê
Ava sare,ser çi da di çî xware
Ava sarê,ser çi da di çî xwarê
Ava ser berûya,wek zavayê bi di l ê xesûya
Ava ser berûya,wek zavaye biDi lê xesûya
Ava serê wî di ke lê
Ava serê yekî gerîn
Ava serê yekî germ kirin
Ava serêvekîgerin bûn
Ava wan di cûyekê de naçe
Ava xwestî naçê hestî
Ava yekî di cihê xwe de nekişîn
Ava yekî zû kelîn
Ava zêlal jina delal
Ava zer zayîn
Ava zimzim, li pey di bezim
Ava zimzim, li pey di bezim
Avahiya ku dû jê here,venamire
Avaiheovekêi lê neherikîn neçûn
AvamesyaGundekîgirêdayî Agir iyêye
AvaTofanê jî rabe û bide bin,gozeka wî jî nabe
AvDi gunikangerîn
AvDi qirika yekê de xuya kirin
AvDi sûretdexuya kirin
Avê li destê wî nake
Avê aş bir,tu li şeqşeqoyê di gerî
Avê biqute her av e
Avê da navê
Avê da qirikê
Avê daye kapa kûsî
Avê daye kuna rovî
Avê di ser serê yekî re avêtin
Ave ku da serî,çi bihostek çi çar tilî
Avê lêvê naxwe
Avê şêlî di ke
AvêDi sûretêyekêdexuya kirin
Avek bi ser êgir de kirin
Avek kelkelan dîser dakir
Avek sar di ser da ve xwar
Avek sar di serda vexwar
Avek sar ser da kir
Avek sar ser da kir
Aveke kelî biseryekî de kirin
Aveke sar bi ser de vexwarin
Aveke sar biser de wer kirin
Avête paş guhê xwe
avêtin ber hev
avêtin berîkê
avêtin cêvê
avêtin devê derî
avêtin devê yekî
avêtin gîrfanê
avêtin hûnDi rê xwe
avêtin nav di lê xwe
avêtin nav êgir
avêtin newala waweylo
avêtin qulpa paşîn
avêtin ser
avêtin stûyê yekî
avêtin a ber derî
Avetin ber derî
Avetin pişt gdhexwe
Avî çû,hawî çû
Avika rûyê wî teqiyane
Avis bûn
Aviya kulîlka bûn
Avpîvazî kirin
Avra bû , bend bela bû
Avrû avêtin
Avrû neman
Avşolî kirin
Avşûnanann Agir e
Avtama yekî q êdî yan
Awir dan
Awir pê ve dan
Awir tê de çûn
Awirê tûj avêtin
Awirên bi şewat avêtin
Awirên tirş avêtin
awirên xwe jê dûr xistin
Awirî lê dan
Awirî li yêkî dan
Awiriyên bi tirs di avêje
Awiriyên tirs davêje
Ax kirin,bende pişte qetîn
Ax di çavên yêkî ketin
Ax di destê yekî de bûn zêr
Ax ketin çavan
Ax nezani nezanî, nezani tu di zanî
Ax u avayî nav û nandayî
Ax û avayî,nav û navdayî
Ax û eman kirin
Ax û fîxan kirin
Ax û pak kirin
Ax û tiraf kirin
Ax û wax kirin
Ax û wax li ngên min,janê girtiyê di lê min,min ji destê kemaxiya min
Axa ji xulamê xwe re got,xulam ji kûçikê xwe re got,kûçik ji ji boçika xwe re got
Axa li êlê xeyDi yê êlê haya xwe jê tune
Axa li kêfê ye,mal maye li bin berfê ye
Axa li kêfê ye,xulam Din av zicrê ye
Axa bi xulamê,xulam bi tûltajî yê
Axa bingil bûn
Axa bixulam e,xulam biolam e
Axa bixulam,xulam bi olam,olam bi tentene
Axa bixulam,xulam bitûtikê
Axa cêwrik mezin kir,bû kûçik,axa di rand
Axa gote mitrib ezê rabim mitrib go axa axayê min ezê rûnim
Axa ji nûmêran yek e
Axa ji xulamê xwe regot,xulam ji kuçikexwe regot,kuçik jî ji dela
Axa li kefeye,malmaye li binberfeye
Axa li kefeye,xulamDin avzicreye
Axa ra bûn hingurman,feqîr û xizan çûn li ber li ngan
Axa riyan tev di zane,lê qenciya gel nizane
Axa,bidehgundênxwe ve,bawerDi keKeyxosrowe
Axabixulam,xulambitútikê
Axabixulam,xulambitûtikê
Axabixulame,xulam,xulam jî biolame
Axaftin ciwan e nehewceyê sondan e
Axaftina xwe biavê de berdan
Axaftinabizîvîbikireûbizîvîbifroşe
Axaftinaherkesî ji xwe renekexem
Axaftinanexwe ş, li navçavênhevalêxwe nede
AxagoteMirtibEzêrabimMirtibgot;ezêrûnim
Axagotmirtibezêrabim li tebiximMirtibgotaxayêminezêrûnim
Axatî kirin
Axayê bêxulam bûn
Axayê mala xwe bûn
Axayê me Bilê xwerê me serkulê
Axayê me bû Pido,şîva kerê me bû çilo
Axayê me Homo xwe lî li serê me komo
Axaye min wax çavê min kor bin ji bo hespê boz
Axayê min,mix çavê min kor bikin ji bo hespê boz
Axayê min,wax çavê min kor bin ji bo hespê bor
Axayeme Om e,xwelî li sere me kom e
Axayî bixulam e,xulamî biolam e
Axgiran bûn
Axîn kişandin
Axîn rahdîn
Axîn rahibindin
Axîn rahîştin
Axîna kûr ji di lê kûr tê
Axir soxir
Axirî bixêr hatin
Axirî heya derê gorê ye
Axirî pê re hatin
Axiriya wê binêre
Axiriya xêrê ji sibê de xêr e
Axiriya xwe bi xwe re anîn
Axiriya xwe gû kirin
axiriyêxêrbike
Axme taxme kirin
Axozî bûn
axret êdî vêmirovarastçibewêbibêje
Azadî hat Din ê,zimanê lal hat vekirinê
Ba jî ji te,baran jî ji te
Ba ji ber çûn
Ba ji ber serê xwe berdan
Ba ji berfê re di beje ez biDi m pey te,dê tu xwe li ku bixî
Ba ji tehtê çi di be
Ba ji zinarî çi di be
Ba li ber guhê yekî ketin
Ba li darê nexe dar naleqe
Ba li dîwarê der ve di xe
Ba ax û zarê çûn
Ba bi ber ketin
Ba bibin yekî ketin
Ba çandin ,bahoz çinîn
Ba çawa tê,bêderê weha bide bayê
Ba derê yekî di gire,ba ve di ke
Ba deri girtin,ba deri ve kirin
Ba di guhê yekî reçûn
Ba di bêje mêrik derî veke ez kayê bînim;mêrik di bêje ji min dûr here,karê tu ji min re bikî ne lazim e
Ba girtin
Ba hat,baran jî bi xwe re anî
Ba hat,bereket lê hat û bi ser ket
Ba jê re nîne
Ba ji zinartehtçiDi be
Ba lê ketin
Ba lê ketin,kûçik li pey ketin
Ba li x bûn
Ba pê ket,kûçik li pey ket
Ba ra kirin
Ba tê,herkes kumê xwe li serê xwe di gire
Ba û babelîskê lê hatin
Ba û bahoz lê hatin
Baballê anîn
Baban bûn
Babax bûn
Babelat bi seri lê hatin
BabêminraDi beewranabe
Baçelmok bi şev di gerin
Bade çûn
BaDi ka hesinî,xwe bixwe pesinî
BaDi lhewa çûn
BaDi lhewa xeberdan
Bahozê wekî dengê loriyê tê guhê mirovan
Bajarî li erdê narî
Bakirê yekî derketin
Bal kişandin
Bal kişandin ser
Bal lê anîn
Bal lê ketin
Bal tutan parmagini yalar
Bal û pal bûn
Bala xwe baş dayîn,
Bala xwe berdan ser
Bala xwe dan
Bala xwe danser
Bala yekî li derekê Din bûn
Balgî kirin
Balgî derxistin
Ban qul e,binban şilê
Ban û bangerek in
Bandor di dest de bûn
Bandor û erka yekî tune kirin
Banê me yek ban e,a li yek deşt e,a li yek zozan e
Banê xanî tenê bikeviran bDin d nabe
Banek e bagurdanek e
Banêmeyekbane,yekdeşte,yekzozane
BanêxanîtenêbikeviranbDin dnabe
Bang kirina xwe bigakî,şora xwe biperakî
Bar ji serxwe avêtin
Bar li ser mil man
Bar giran bûn
Bar hDi l an ser mi lê xwe
Bar hdgirtin
Bar ji serxwe avêtin
Bar ji serxwe daveje
Bar ji stûyêxwe avêtin
Bar ji stûyêxwe avêtin
Bar ketin ser milan
Bar min naeşîne,serbar min di êşîne
Bar mirov nayêşîne,serbar mirovdêşîne
Bar na lê na lê ,serbar Din a lê
Bar naçe ber kerî,ker di çe ber barî
Bar nelê serbar min di kuje
Bar û cemek derew hatiyê Din ê,bar ket para wî,cem ket para Din ê
Baran li cîhê avî di bare
Baran di bare ji xwe di yê zeviyê re kar e
Baran hat,qulên keviran tijî bûn
Baran heîhê avî di bare
Baran ji ewrêyekî nebarîn
Barana havîna,şd kir binê kulîna
Barana zivistanê mîna ava pizdanê
Baranahavîna,sdkirbinekulîna
Baranahavînan,şdkirbinêkulînankadîn
BaranDi bare ji xwe di yêzeviyêrekare
BaranDi sekinepeydaduregacDi l ike
BaranDi sekinepeydaduregacDi l ike
Baranê erd şil kir,zîpikê erd qul kir
Baraneerdsdkir,zîpikeerdqulkir
Baraneerdsdkir,zîpikeerdqulkir
Barê biaqilan, li pişta bêaqilan
Barê giran tim li ker di kin
Barê heft deveyan kişandin
Barê hêştir, li ker nayê kirin
Barê keran xistin ser pişta şêran
Barê kerê li ser pişta deveyê bûn
Barê ketî li erdê namîne
Barê ketiyan ra kirin
Barê serê bêeqd, li ng di kşînin
Barê xwe giran kirin
Barê xwe girtin
Barê xwe li yê yekî Din xistin
Barê xwe pê rast kirin
Barê xwe sivik kirin
Barê xwe zanîn
Barê yekî kifş kirin
Barê yekî rast bûn
Barê yekî rast kirin
Barê yekî takêş bûn
Barê yekî teqdandin
Barê yekî tese lê kirin
Barê yekî xwar bûn
Barebar kirin
Barêcehûgenim ji hevkifş bûn
Barêgiran, li sermd bûn
Barêgirantim li kerDi kin
Barêgnlannchanîn
Barêhêştir, li kernayê kirin
Barê hêştirî li serpişta kurmoriyê bûn
BarekDi rav,anbarekderew
BarekDi rav,yanbarekderew
BarekDi rav,yanbarekderew
Barekê di rav an barekî derew
BarekêDi ravanbarekîderew
Barekere li serpistadeveye
Barekere li serpistadeveye
Barêkerê li serpiştahêştirê bûn
Barêkerînegirane lê wraDi zirrê
Barekquransondbixwe ,kesjebawernake
Barêpiştayekî bûn
Barêserêbêeqd, li ngDi kşînin
Barêxwe li ta ji yê kirin
Barêxwe li yêkîDin kirin
Barêxwe d Agir tin
Barêxwe d Agir tin
Barêxwe danîn
Barexwe girtiyê
Barêxwe hdgirtin
Barêyekî cehan jî genim bûn
Barêyekî giran kirin
Barêyekî teqdandin
Barhdgirtin
Barhdgirtin
Barîgiranparakerane
barîKeragrannebe,kerperênare
barîyateye
Barminnaâşîne,serbarmindâşîne
Barnaçeberkerî,kerDi çeberbarî
Barsivik kirin
Barsivikayî kirin
Baş li me venagerin,pîs jî ji me danagerin
Baş belê nebelaş be
Baş e,baş e,lê hebekî qûna wî paş e
Başbelênebelaşbe
Başîrîxirabnekeveparakesî
Bask lê sist bûn
Bask rûçikandin
Baskasinin ipi i lê kuyuya inmek
Baskên firindan di xurînim,destê cehşan naqurînim
Başkiro bi xwe kiro, xerab kiro bi xwe kiro
Basko kirin
Başunête li herderêhebe
Bav ji êş tê,kur jê pirsa şehrê di ke
Bav ji êş tê,kur saloxan di de
Bav ji gorê ra kirin
Bav ji hev re çê kirin
Bav li ng hdanî,kur li şûnê danî
Bav berbizarok di çe,zarok berbi çiya di çe
Bav hêsin di kurisîne,Di danên kur di sekihin
Bav ji este,kurjepirsabajerDi ke
Bav ji este,kurjepirsabajerDi ke
Bav ji este,kursaloxanDi de
Bav ku ev bav be,ew lê dê ku jê bikeve gelo wê çawa be
Bav kuştî dê kuştî
Bav wisa ye,çiqas rûDin e dîsaye
BavberbizarokDi çe,zarokberbiçiyaDi çe
BavDi xwêDi danênzarokankuhDi bin
Bavê Felekê bûn
Bavê feqîran bûn
Bavê hev anîn pêş çavê hev
Bavê hev şewitandin
Bavê hevdu ji gorê derxistin
Bavê mirov pişta mirov e
Bavê Naso naxirvan e,ker û go li k berdane,Di dest de maye xeberdan e
Bavê qîzan,wekî rûnê hîzan
Bavê Seyro bang kirin
Bavê te mirêniû yek e,birayê te mirê mûyeke,te çi bi ser de kûkekûke
Bavê xwarinê bûn
Bavê xwe kuştiyê,bigorê sond di xwe
Bavê xwe nas ne kirin
Bavê yekî cenDi rme bûn
Bavê yekî lê hatin
Bavê yekî Xwe dê bûn
BavêDi bêjeWêçaxêyekametunebûlênihapêncênmehene
Bavêmirovpiştamirove
bavêwê ji şabîınegiriyan
bavêxwe di deberdasan
Bavêxwe kuştiyê,bigorabavê jî sonDi l ixwe
BavharsimDi xwe ,Di ranenkurDi sekihin
Bavî bavî kirin
Bavî rezek da lawî,lawî guş lê k tirî neda bavê
BavîalîDi xe,wîalîredebas di ke
Bavkuştiyê mirov bûn
BavkustiyêkugoresonDi l ixwe bixwe
Bavo bavo kirin
Bavo bavo Pisîkê donê simbêlê te xwar
Bavo hûn çima ker ker xeber naDin
Bavo pîvaz naxwe ,Di bê ji n şekir bixwe
Bavo,min bivirek dît got Kanê,got Min windakir
Bavo,minbivirekdîtGot:kaneGot:Minwindakir

Bavo,minbivirekdîtGotkaneGotMinwindakir
Bavoçimadevebiyêkzêrî bûn te nekir în,lêderketinepênezêranTu di bê jî herebikire
Bavodeve bûn biduzêranBavDi bêje
Bavodeve bûn ebipênezêranBavDi bêje
Bavodeve bûn ebisêzêranBavdîsaDi bêje
Bavodeveha li nebizêrekîEmbistîninBavDi bêje
Bavohake li heviyaXwadahimaya,malawehage/akîhiDi yaminrehûya
BavohunçimakerkerxebernaDin
BavohunçimakerkerxebernaDin
Bavrezekdalaw,lawgus lê ktirînedabav
Bavrezekdalaw,lawgus lê ktirînedabav
Bavwindayî bûn
Bawelî bûn
Bawerî pê anîn
Bawerî pê hatin
Bawerî pê ne bûn
Bawerîdan
Baweripeanîn
Baweriya kurdan her bi çiyê tê
Baweriyakurdanherbiçiyêtê
Bawernakehemûyawîye/yêwîye
Bayasar li serdeneyê
Bayê anî,bagerê bir
Bayê Felekê li ber guh ketin
Bayê hebanê li berçûn
Bayê ka li kê yekî vemirîn
Bayê kîr li serê yekî xistin
Bayê lê xist bir, çû ber tira go li kan
Bayê sar lê ketin
Bayê şîn pê ketin
Bayê tu anî,bagerê tu anî
Bayê xirê de kaşla goz arasinda
Bayê xortaniyê lê hatin
Bayê yekî li ber çûn
Bayê yekî bDin d bûn
Bayê yekî ra bûn
Bayeanî,bagerebir
Bayebenderayekî hatin
BayebirûskeIexistin
Bayecinan lê xistin
BayêDi l anpêgirtin
Bayêeceme,çendqurişênmeheeme
Bayehewanawî li berçu
Bayehewanawî li berçu
Bayêsarûgerim ji yêkdevîderDi kevê
Bayêtuanî,bagerêtuanî
Bayîjêrîlêxistiyê
Bayîjêrlêtêxe
Baz bi bazan,qaz bi qazan,mirîşka kor bi dîkê ku lê k re
Bazar qewîn bûn
Bazara cihûyan kirin
Bazara xwe xwe ş kirin
Bazbibazan,qazbiqazan,mirîskakorbidîkeku lê kra
Bazinê stûyê yekî şikestin
Bazirgan bêxwe dî ye,kes nizane para kê ye
Bclkîdengêdergûşaknrînnekeveguhête
Bclkîdergûşaknrînnedîberhembêzaxwe
Bdbd xistine qefesa zêrîn,gotiyê Axxx welatê bi kul û birîn
Bdbd xistine qefesa zêrîn,gotiyê Ka gula min a bibêhn
Bilbil xistine qefesa zêrîn,gotiyê:Ax welatê min
Bi lingê gur girtin û avêtin nav koza berxan
Bi lingekî geriya li gundekî
Bi lingê rovî girtin û avêtin nav holika mirîşkan
Bilingêxwe ketintelê
Bilûr di ber piştê re kirin
Bilûra li ber gaye çira li ber kûraye
Bilûra bo ba gotî
Bê anî,babelîskê bir
Bê derfet û bê hêvî man
Bê di a li yêkî re lêxistin,Di a li yê Din re derbas kirin
Be edeb û bêerkan bûn
Bê edeb û erkan bûn
Bê emel bûn
Bê esd û bê fesd bûn
Bê ew lê d û bê tew lê d bûn
Bê însafî û bêdadî kirin
Be însafî û kemfîrsendî kirin
be jî kes ji wîbawernake
Be ji n biriqî,Di l xeriqî
Bê ji nabidene ji nmiriyaûkerabidenekermiriya
Be ji nbiriqî,Di l xeriqî
Bê ji nga bêxwe yî ye
Bê ke lê k û keştî li avê siwar bûn
Bê kend û kosp bûn
Bê kes û bê cih bûn
Be lê ngazê Xwe dê bûn
Be lê ngazêAqilêxwe bûn
Be lê ngazeaqi lê xwe ye
Be lê ngazêXwe dê bûn
Be lê ngazeXwe deye
Be li kaguhêyekî xwênedan
Bê mal û bê war bûn
Bê me’ne
Bê med bûn
Bê merc û bend bûn
Bê nan û xwê
Bê qeyd bê şert bûn
Bê qeyd û bê bend bûn
Bê qeyd û bê şerd bûn
Bê qeyPDin ge
Bê qeys û bê qirar bûn
Bê qeza û bê bela bûn
Bê qulbe bûn
Bê ser û bêber bûn
Bê serî u bê binî ye
Bê şert û şirûd bûn
Bê text di be bê bext nabe
Bê xwe dî û bêxwe dan bûn
Bê yom û bê oxir bûn
Be’de xerab ûl Besra
Beaqd bûn
Bêaqdîkurîyagîrêmezine
Bear ji çi ar di ke,kumê xwe tim xwar di ke
Bearûbeşerm bûn
Bêbandor man
Bêbav bûn
Bêbavtî kirin
Bêbext bûn
Bêbext derketin
Bêbextî avêtin yekî
Bêbextî li yekî kirin
Bêbextî tê de anîn
Bêçav û bêrû bûn
Bêcd û bêwar bûn
Bêceger bûn
Bedena yekî şîn bûn
Bêdeng bûn
Bêdeng û bêhes man
Bêdengan di ya pirbêjan gaye
BêDerd û bêkul bûn
BêDev û beziman bûn
BêDi lî bûn
Bêdîn û beîman bûn
BêDi ran bûn
Bêew lê d û bêtew lê d bûn
Befesal lê xistin
Befir sarîya xwo nahêlît
Befirgihagu li yadarênemabêriyadanêêvarê
Befirsariyaxwe nahêlê
BefraKanûnêwêbimînêheyaqanûnê
Bêgav hiştin
Begîtiya mîrê min heya êvara reşe
Bêguman bûn
Bêguman man
Bêgumanî kirin
Bêgurçik bûn
Bêhefsar bûn
Bêhefsar hîştin
Bêhemdî xwe axaftin
Bêhemdî xwe xeber dan
Bêhesab bûn
Bêhesab û bêkitêb bûn
Bêheval,birênekevin
Bêheya û bêterbiyê bûn
Bêhimitune bûn e
Behişta behra mirov tê de nebê, jibo çiye
Behn biser ketin
Bêhn di qûnê re der ketin
Bêhn hatin ber
Bêhn hatin ber yekî
Bêhn hil dan
Bêhn hildan
Bêhn lê çikandin
Bêhn lê çikîn
Bêhn lê teng bûn
Bêhn pê der ketin
Behn pêderketin
Bêhn ra kirin
Bêhn vedan
Bêhn xwe ş bûn
Behna barûdê li pozê yekî ketin
Bêhna bîso jê hatin
Bêhna cehenemê ji deve yekî hatin
Bêhna fısan biser xistin
Bêhna gû ji Devê yekî hatin
Bêhna kiz tê ji mala di z
Bêhna nanê ji malê nehatin
Bêhna pîs ji devê yekî hatin
Bêhna şîr ji devê yekî hatin
Bêhna tir û fisan bi ser xistin
Bêhna xortaniyê jê hatin
Bêhna xwe berdan
Bêhna xwe dan
Bêhna xwe fireh girtin
Bêhna xwe jê girtin
Bêhna xwe stendin
Bêhna xwe ve kirin
Bêhna xwe vedan
Bêhna xwînê hd kirin
Bêhna xwînê hDi l an
Bêhna yekî teng kirin
Bêhnefişk dan xwe
Bêhnefiskî kirin
Bêhnteng bûn
Behr û biratî
Behra aqdan bûn
Behra şîn e,av tê de nîn e
Behrasîne,avtedenîne
behrek jê girtin
Behsa gur e,gur hazir e
Bêîmanî kirin
Bêje bêje imana te di rêje
Bêje bêje,zimanê te di rêje
Bêje bimire bimire,bêje bimîne bimîne
Bêje min hevalê xwe ,ez bê ji m tu kîyî
Bejebejezimanet êdî reje
Bêjehr bûn
Beje min hevalê xwe ez bêjim tu kîyî
Bejn biriqî,Dil xeriqî
Bejn di erdê de çûn
Bejn tît e,mal mecît e
Bejn zer e,Dil jehr e
Bejn lal e,Bila nebe jin tiral e
Bejn revandin
Bejn şehr e,mal jehr e
Bejn û bala avêtin
Bejn wekî şitla rihanê bûn
Bejn zehf di rêj bûn
Bejn zêr e,Di l jehr e
Bejn zêre zer e di l jehrê zer e
Bejn zirav bûn
Bejna Heyranê her kiras lê tê
Bejna min şehr e di l ê min jehr e
Bejna xwe li ber yekî xwar kirin
Bejna xwe li ber yekîî tewandin
Bejna xwe nîşandan
Bejna xwe nû kirin
Bejna yekî li erdê ketin
Bejna yekî pîvandin
Bejna zirav,seriyê bêçav
Bejnla lê ,Bila nebê ji n tiral e
Bêkaro,Di l li malê saro
Bêkes û tene bûn
Bêkeys û bêderfet man
Bekoyê Ewan bûn
bêl, li jêrDin êrimrîye
Bela li ber li ng bûn
Bela li ser serî gerîn
Bela li serê xwe ve kirin
Bela anîn ber derê xwe
Bela der ketinhatin ber piyan
Bela jê hatin
Bela li serexwe wî/wevekir
Bela mirovekî xerab li gundekî, ya gundekî li heft gundan di keve
Bela û aşît bûn
Bela û xeta bûn
Bêlatêgerîn
Belaûaşît bûn
Belawela kirin
Bela xelke ji çol u çiyan te,ya min belengazê Xwedê ji ber lingên min tê
Bela xwe lê digerîne
Belayen ew e ne we,dema tu hatî li ser sera u li ser her duçavan
Bela xwe jêvenake
Belaxwe jevenake
Belaxwe rêçîberderêyekî Din kirin
Belaya xwe firotin
Belaya yekî li ber deriyê wî bûn
Belayabidon bûn
Belayasibehê,qedayaêvarê
Belayaxelkê ji çolûçivantê,yaminbe lê ngazêbiXwe dê ji ber li ngênmintê
Belayaxwe ji Xwe dêxwe stin
Belayaxwe li hevdan
Belayaxwe li yêkîdan
BelayaXwe dê bûn
Belayaxwe dehfandin berderchevalêxwe
Belayaxwe dîtin
Belaya xwe jêvene kirin
Belaya xwe pê gerandin
Belaya xwe rêşî ber derê yekî din kirin
Belaya xwe tê dan
Belayayekî li berderiyêwî bûn
Belayayekî li xwe dan
Belaya yekî têrdon li xwe dan
Belaya zimanê xwe kişandin
Belaye neyê wê,dema tu hatî li sersera u li ser her du çavan
Bela zimane xwe kişandin
dergûşa kurîn nedî ber hembêza xwe
teyrok zeviya te bikute
Belo ji Eloregot,ez ji çavêteyêkorbikini
Bêmal û bêsitar bûn
Bêmalê ,malxê malê neye malê qeda salê
Bêmalê,malxwe yê malê,neyê malê qeda salê
Bemalo,bexatîbexalo;bimalo,bixatîbixalo
Bêmefer man
Bêmezin û bêrêber bûn
Bêminet bûn
Bêminetî kirin
Ben li serê yekî alandin
Ben di kêk û to dudu ne çavê wî li min çavê min li yekî din e
Ben ji lingan ketin
Ben li serê neeşandî girê dan
Bênamûsê ulmê xwe bûn
Bênan û bê av bûn
Bênan û bêxwê bûn
Bênav bûn
BenbDin ganneketin
Bênder li erdê ye
Benderakuçe lê kserbigere,ewçibendere
Benderfêlî kirin
Bendikê rûto dudu ne, çavê wî li min, çavê min jî li yekî din e
Benê li dû şûjinê bûn
Benê li dûv hebanê
Benê pişta yekî qetîn
Benê piya bûn
Benê xwe qetandin
Benê yekî berdan
Benê yekî r Agir tin
Beng benga wî ye
Bengîn e,xew lê nîn e
Benik kirin stûyê yekî
Benik li stû danîn
Benik di guh re kirin
Benikê li pey hebanê bûn
Benîşt cûtiyê,xem û xeyal ji di l an çûye
Benîştê dînan ji ritlêye
Benîştê devê xelkê bûn
Benîştê xwe cûtiyê,bi netika xwe ve daniyê
Benîştê xwe lêdanîn
Benîştê xwe ,biawayê xwe cûtin
Benîştê xwe cûye, li netika xwe ve daniyê
Bêperde bûn
Bêperdetî kirin
Bêpere û bêmiz bûn
Bêpêşk û bêsîstem bûn
Bêpişik bûn
Beq nequre wê bidi re
Beqane kirin
Bêqanûn û bêzagon bûn
Beq biavê ser xweş dibe
Beqê çav da çêlekê,zikê wê teqiyê
Beqê req hil girt
Bê qey Rostemê Zalê ye
Ber avêtin
Ber ji ber ketin
Ber li cihê xwe birûmet e
Berî li serî,yan serî li berî,her serî wê bişkê
Ber barenê revîm,ber çortanê ketim
Ber bi di l ve hatin
Ber bi ecelê xwe ve revîn
Ber bi mino,hay ji xwe tino
Ber bi xwe ve kişandin
Ber da sond di xwe
Ber dasa xwe fireh kirin
Ber dayına hespê xwe
Ber di l girtin
Ber de berdê bûn
Ber defa bê deng di reqise
Ber heîhê xwe bi rûmet e
Ber hev di kim biçoçikan,wekî biDi m kûçikan
Ber kere re derbaz di be,cehsike jê di Di ze
Ber ku ein nimêj nakin,bimeretêk di ya xwe birî
Ber malxwe dana malê ye
Ber mirinê rekir,da ber tayê re here
Ber negirtin
Ber piyê yekî kirin
Ber ve gur nezirin
Ber ve miraz bûn
Ber xîbet kirin
Beranbidûvêxwe neêşê
Beranbiduwyêxwe naêşe
Beranê bisko bû ya dê di nav pezê bavo de bûya
Beranê çargurçikî bûn
Beranîstewr li xwe nîne
Beravêtî kirin
Berazeûkutikêberaze
Berazî û Bagazî li vê navê bûn e xal û xwarzî
Berbaranerevî, li zîpikeqe li bî
Berbend girêdan
Berbiçav bûn
Berbiyêkî ve çûn
Berda erdê
Berdana jinê edeta Din ê
Berdefa çû na di reqise
Berdest danîn
Berdewam kirin
Bêrê bûn
Berê bişêwire,piştre bikire
Berê gotinê di çe ku zane bûn
Berê gotinê guhartin
Berê heyvê li tebe,stêrkên dorê çine
Bêrê man
Berê merezî bû îcar teresê jî lêxist
Berê pir bigul bû,baranê lê xist şd bû
Berê qa ji kê xwe jî di cû
Berê rez ne tu rez bû,terezê jî lê xist
Berê şekir û şîr,paşê şûr û tîr
Berê tevşo dan xwe
Berê text ya ji nan bûye
Berê xwe dayîn hev
Berê xwe dayîn oxirê,pişta xwe dayîn fe lê kê
Berê xwe dayîn yekî
Berê xwe jê badan
Berê xwe jê gerîn
Berê xwe pê de kirin
Berê yekî bi kude bikî,nabêje na
Berê yekî dayîn hevrazan
Berê, berê darê darê di xemdîne
Berêbişêwire,piştrebikire
Berece lê xwe di reve
Berecelaxwe v êdî çe
Beredayî berdan
Beredayî gerîn
Berederî kirin
BeredestdestanDi so,pasedestserçavanDi so
BerêDi pêsîrêxwe rabigire
BerêeçîDi ke,paşêmaçîDi ke
Berêgiranheihêxwe îbaşe
Berêgiranheihêxwe îbisenge
Berêgotinêguhartin
Berek ji xwe biserîket
Bereket jê de ketin
Bereket li emir ketin
Bereketa dêw,dewDi destê di ya min de ye
Bereketa Îbrahîm Xelîlulah li ser bûn
Beremerezî bû îjaterese jî lê xist
Beremerezî bû îjaterese jî lê xist
Berêngiran, li xwîndaranabinxwe dan
Berepaşçûn
Berê pirbigul bû ,barane lê xist şil bû
Berêrezneturezbû,terezê jî lêxist
Bereta li ser beretayan gerîn
Berêtextya ji nanbûye
Bêrêtî kirin
Bêrêtî û xayînî ji yekî re kirin
Bêrêûbêdengepeyîvîn Wigotinênfişarde kirin,ezge lê kîaciz bû m
Berevanênşerraşevin
Berexêr bûn
Berêxwangêbervabiraberêbirabervegura
berêxwungaberveBrayê,berîBrayîberveÇîyaye
Berf jî spî ye lê kûçik li ser pîsiyê xwe di kin
Berf jî spîye,lê tam lê tune ye
Berf barî û qulên keviran ti jî kirin
Berf hatiyê ku li ng bicemidîne
Berf he li ya, li ng weşiya
berf jî êgewre,kûçkêpêdegûDi kin
Berf jî spîye, lê kuçikDi serdapîsiyêxwe di kinDi rîn
Berf jî spîye, lê tam lê tuneye
Berfa ber derê xwe rêçî ber derê cînarê xwe kirin
Berfa hûr,dawî dûr
Berfa hûr,paşî dûr
Berfa hûr,xwe avêt ranê stûr
Berfê girt serê çiya,ziravê hirçê bêderb çiriya
Berfhatiyêku li ngdebicemide
Berfhe li ya, li ngwesiya
Bergîr biceh qayîl nabe,meya bidest naxe
Bergîrê di xwe st birêveçûna kihêlê bike,ya xwe jî ji bîr kir
Bergiya Devê xwe nezanîn
Ber goştê çuyî nakeve,ber serpiyan dikeve
Berhewa kirin
Berhingarî kirin
Berî kirin herî
Berî baranê ba ye,berî mirinê ta ye
Berî emrê xwe xeberdan
Berî ku bibêje,Di pêje
Berî nav di l ê xwe dan
Berî nava xwe dan
Berî pêsîra hevdan
Berî ser hev dan
Berî ser pişta yekî dan
Berî ser xwe dan
Berî û neqeb ji xelkê re man
Berîhev dan
Berik, li lawê tenik
Bêrîka xwe ti jî kirin
Berikekunezikîbîrçîye
Berikên hebanika xwe daweşandin
Berîkubibêje,Di pêje
Berîmalêcîranhdgire
Berîxwangêbervebira,berîbirêbervekevira
Beriya sicûrê xwe di avêje tenûrê
Berjêr û berjor kirin
Berjêrî tuke rih in,berjor tuke sibmêl in
Berjor tu di kim simbêl e,berjêr tu di kim rih e
Berka feqîran qetiya
Bero ji çeftê xwe derket,go devî çi re ye
Beroşê got ez qûnzêrîm Hesikê got Ez Din av te de me
Berriya ji qa li kê xwe dere
Bersîva wî kire dest
Bersiva xwe girtin
Bertil girtin,an ji dan
Bertîl kevir nerm dike
Bêrû bûn
Berû ji qa li kê xwe baz da û got magî devî çawa ye
Bêrû bûn
Berû da bizinê,dest avête qarçikê
Berû ji qalike xwe banzda û got:Ma gî devî çawaye
Berûi çîyê bari
Berx an jî beran bûn ,kifş bûn
Berx sipart gurî
Berx tes li mê gur kirin
Berx teslîmî gur kirin
Berxa li ber du makan bûn
Berxa li ber kozê bûn
Berxa li ber miyê,wek beranê beriyê
Berxa ber çê lê kê,mala ser miyan yek,ava bû ge lê k
Berxê nêr, ji bo kêr
Berxêçê li berkozêbelîye
Berxêkozêye
Berxîçê li berkozêaşker êdî be
Berxik spartine gur
Berxikspartinegur
Berxîkubiberanbe, li berkozêbelîDi be
Berxînêrbokêrêye
Berxwe nedîtin
Berzeqî bûn
Berzurî Xwe dê bûn
Beş bireşê keniye,reş çûye bi eletewşe keniyê
Beş hat serê maldaran, avêtin serê jaran
Beşer teyr e,û hukûmet erd e
Bêser û bêber bûn
Bêser û çav
Bêser û şûn çû
Beşer vekirî bnn
Beşer xwe ş bûn
Beşera yekî xwe ş bûn
Bêserî berdan
Bêserî û bêberate çûn
Bêserî û bêberî man
Bêserî û bêbinî bûn
Bêserî û bêçav bûn
Bêserî û bêçav xwe avêtin nav
Bêserî û bêkerî bûn
Bêserî û beredayî hîştin
Bêserî û bêşûn çûn
Bêserî,xwe lê qewimandin
Bêserîûbeberateçûn
Bêşerm û bêheya bûn
Bêşêwr û bêbêwr bûn
Bêşîr bûn
Bêşivan çêrin,bêxwedî mezin bûn
Betal wetal gerîn
Betalî,xerabmalî
Betehek kir,hevalek ji xwe re çêkir
Bêtewî û bêhefsar bûn
Bêvil li axê ketin
Bêvil nepaqij bûn
Bêvila xwe kirin
Bêvila xwe bilind kirin
Bêvila xwe daliqandin
Bêvila xwe girtin
Bêvila xwe hildan
Bêvila xwe lê hil kirin
Bêvila yekî fırikandin
Bêvila yekî gemirandin
Bêvila yekî mizdan
Bexdayê jî xurme zehf in, ji me re çiyê
Bêxêr û bê oxir bûn
Bêxîret bêîman in
Bêxîret û bêbext bûn
Bext bextê pêşîn war warê hêşîn
Bext jê re tune bûn
Bext negiyayê biharêye
Bext pê anîn
Bext pê ne bûn
Bextê mêran şewitandin
Bextê meriyan di destî xwe daye
Bextê reş meriyan bernade
Bextê reş tim yê xwedî ye
Bextê xelkê reş e,lê yê min reş û beş e
Bextê xwe avêtin
Bextê xwe reş kirin
Bextê xwe xera kirin
Bextê yekî ve bûn
Bextewariya xwe pêanîn
Bextreş bûn
Bêxwedêtî kirin
Bêxwedî û bêkes bûn
Bêxwedî û bêsermiyan bûn
Bêxwîn bûn
Bêxwîn û goşt bûn
Beyare,neyare
Bêyî di l ê xwe peyîvîn
Bêyî derî ji te ra vekiriyê,biçî rê ji te ra ve kirîye
Bêyî hev firek ava sar venexwarin
Bêyî hev loqek nan nexwarin
Bêyî hev neqedandin
Bêyî hev paiyêk nan nexwe rin
Bêyî hev tasek av venexwarin
Bêyî mala me tê bibînî halê me
Bêyî Xwe dê di be, bêyî xwe dî nabe
BêyîDi l êxwe çûnderekê Erê,ewDi çûlê li ngênwîpêren êdî çûn
Beyîderî ji teravekiriyê,herire ji teravekirîye
Beyîmalametebibînîha lê me
Bêyom û bê par bûn
Bez spartin pisîkê
Bez spartiyê pisîkê
Beza mirîşkê,heta kadînê
Bêzar û bêziman bûn
Bêzar û bêziman e
Bezê li ser dil helîn
Bezgirtin
Bêzirav bûn
Bêzirne reqisîn
Bêzuriyêt bûn
Bi Agir paqij kirin
Bi Agir re lîstin
Bi Agir şûştin
Bi Agir ê yekî şewitîn
Bi şev şemamok e,bi roj pîrebok e
Bi şevtên re kap avêtin
Bi a li yêkî dêv xeberdan
Bi ad û wad e
Bi ah û zarê çûn
Bi av û donê xwe qi ji lîn
Bi ava danûyan bihecîn
Bi ava golê geniyan tê xwarin
Bi ava zemzemê şûştin
Bi ava zemzeme ve şuştine
Bi avê çûn
Bi avê re çûn
Bi awayekî hûr û hêdî pêkanin
Bi ax û daxê çûn
Bi axûrê xwe de rîtin
Bi bal û pal bûn
Bi baranê re hatin,bi lê hiyê re çûn
Bi be baran bi ser mede nabare
Bi be baran erdê şd nake
Bi bihayê avê çûn
Bi bintûtî çûn
Bi boçikê giritn
Bi çar destan ve girtiyê
Bi çavekî lê nenêre
Bi cil û nivîn bûn
Bi cinan ketin
Bi cir û cedêl bûn
Bi dabaşa xwe de ketin
Bi dam û dezgeh bûn
Bi darê zorê
Bi darikê xwe gû tevdan
Bi dawa xwe nekarîn
Bi dawî anîn
Bi dil û xatir bûn
Bi dilê sax
Bi dilê xwe hespê xwe bezandin
Bi dilopan dan ser hev
Bi de çîzan nede çîzan,wê bide heqê dîzan
Bi def û delkan
Bi derdê bêderman ketin
Bi derdê dilê xwe şewitîn
Bi derdê eşqê şewitîn
Bi derziyê bîr kolan
Bi derziyê çûn ser şûjinê
Bi dest kirin,bi dêv xwarin
Bi destê xwe kirin,bi devê xwe xwerin
Bi dest berî hevdan
Bi dest ketin
Bi dest neketin
Bi dest û lê pan bi nav ketin
Bi dest û lê pan girtin
Bi dest û lê pan ketin nav
Bi dest û pê bûn
Bi dest xistin
Bi destan da,bi lingan pey ket
Bi destan dawo,bi piyan li pey geriyawo
Bi destan dayîn bi li ngan li pey gerîn
Bi destar bûn
Bi destê rastê dayîn,bi destê çepê standin
Bi destê xwe kirin,bistûyê xwe kişandin
Bi destê xwe av tê werdan
Bi destê xwe dan
Bi destê xwe ketin telê
Bi destê xwe mala xwe xera kirin
Bi destê xwe ,xwe avêtin nava girê sor
Bi destê xwe ,xwe xistin belayê
Bi destê yekî girtin
Bi destê yekî ve berdan
Bi destê zorê
Bi destê zorê pîrê davêjin bîrê
Bi destê zorê pîrê di avêjin gorê
Bi destekî neşuştî li nav derket
Bi destên hev girtin
Bi destên ketiyan girtin
Bi destên xwe mala xwe xera kir
Bi dêûbav mezin bûn
Bi dev û lêv bûn
Bi dev û ziman bûn
Bi dêv xwe mezin kirin
Bi dêv xwe ş bûn ,bi di l reş bûn
Bi devê bavê kesî neketin
Bi devê vala xeber dan
Bi devê xwe kanîn
Bi devê xwe şehitîn
Bi devê xwe şepilîn
Bi devê xwe xeber nedan
Bi devê xwe ,xwe xistin belayê
Bi devê yekî din xeberdan
Bi devê yekî re gihîştin
Bi deve xwe kete belaye
Bi deve xwe ve napeyive
Bi dî çîzan nedî çîzan,tuyê bi dî heqê guzan
Bi di lê kî germ nêzîk bûn
Bi di ranan civandin
Bi dîwarê xwe de mîstin
Bi di yarî yekî ketin
Bi di yê û jê bireve
Bi dora yekî ketin
Bi dû ketin
Bi dûranî,bi şîranî
Bi dûşelkan li dû ketin
Bi e lê g û bê ji ng kirin
Bi e lê qu lê iniyan çûn yekî
Bi e lê qu lê miniyan li dû yekî ketin
Bi e lê qu lê miyan çûn yekî
Bi edeb û erkan bûn
Bi emrê Xwe dê çûn
Bi endaze axaftin
Bi erdê re kaş bûn
Bi erdê ve bûn yek
Bi erdê ve yek bûn
Bi erdê ve zelîqîn
Bi ererê xwe qebûl kirin
Bi esd û esas bûn
Bi eşqê mewîjan,Di l di çe guwîjan
Bi ezmanan ketin
Bi ezraîl re şad bûn
Bi Ezraîl re şer bûn
Bi Felekêre ketin dozê
Bi felekê re xeberdan
Bi firê ketin
Bi firekê gihişt ser girekê
Bi fisê bihevve bûn
Bi fita Hesenê Hewerî
Bi ga lê galan ketin
Bi ga nikanî bû,baz da go li kê
Bi gef û gur
Bi gi ji ka hev girtin
Bi givir û goşt bûn
Bi gopa lê kî hesinî û bi so lê ke hesînî Iêgerîn
Bi gotegota çûn
Bi gotinan êşandin
Bi guh hDi l an
Bi şivanî re dixwe , bi xwedanî re şînê dike
Bi gur re di xwe ,bixwe dî re şînê di ke
Bi gur re goşt di xwe ,bi xwe dî re şînê di ke
Bi gurmistê bezîn şû ji ne
Bi gurmistê,dibeze şûjinê
Bi gûyê xwe re şer kirin
Bi gûzanan ketin
Bi halê xwe ketin
Bi heft li ngan jê dûr bûn
Bi heft ava şûştin
Bi heft gurz kêndir girêdan
Bi heft werîsan nehatin girêdan
Bi hênceta kulîlkan,çûne şûlikan
Bi hênceta kurikê,dixwe virikê
Bi heq e,wekî deq e
Bi heqê xwe zayîn
Bi her du çavan girîn
Bi her du çavên xwe dîtin
Bi her du destan pê girtin
Bi herçar qîl û pîlan ketin nav
Bi herdu lê pan binav ketin
Bi hêrs û bihêz bûn
Bi herzimanî axaftin
Bi hev du ketin
Bi hev dure bûn desteg
Bi hev gerin bûn
Bi hev girtin
Bi hev re derbasî kirin
Bi hev re qarewar kirin
Bi hev re sekinîn
Bi hev şirîn bûn
Bi hev ve girêdan
Bi hev ve girêdayî bûn
Bi hev ve neman
Bi hev xistin
Bi hev zanîn
Bi hevalan re hat,bi guran re çû
Bi hevdu re debar ne kirin
Bi hevdurekal û pîr bûn
Bi hevre bihartin
Bi hevre dan û stendin
Bi hevre lêqlêq kirin
Bi hevûdin re meşin
Bi hevûdin re sax bûn
Bi hevûdu hilketin û daketin
Bi hevûdu ketin
Bi hewa ketin
Bi hewa xistin
Bi hewla canê xwe ketin
Bi heyr û hejmekar man
Bi heyran û qurban
Bi hincêta kurkê di xwe virikê
Bi hineminê tu xelas nabî ji gotina ji nê
Bi hiş û hidamî bûn
Bi hişkebazar bûn
Bi hişkeberê xwe avêtin nav
Bi humehum û gumegum
Bi îsa re nan di xwe bi Mihemed re se lê watan di ketîne,Di kişine
Bi îso re nan di xwe ji Miho re se lê wat di kişîne
Bi jehrê avdan
Bi jehrê ketin
Bi jehrê pingahî bûn
Bi jehrê pingihîn
Bi kapêkekî Ûris ne kirin
Bi ke guhark n bi ke guhê xwe
Bi keçanî mîr bû bi jinanî pîr bû
Bi kedamdan îdare kirin
Bi kêfa xwe bûn
Bi kerê nikare,di beze kurtên
Bi kerê nikare,di çe kuriyê
Bi kerê nikarî bû,baz da deşikê
Bi kêrî daseke tûj û werîsekî di rêj tê
Bi kêrî kula reş nayê
Bi keys kirin
Bi kinco,were qunco,bi qerpalo here malo
Bi kîrê xelkê ketin gerdekê
Bi kîre xelkê mîz kirin
Bi kom û kulfet
Bi kozî û kulfet bûn
Bi kulmê çûn dirêşê
Bi kûr de çûn
Bi lê bil kirin
Bi lêvan erd paqij kirin
Bi lêvê ve man
Bilind firîn
Bilind firîn,nizim ketin
Bilindê dara rêla,kurtê stûna stêra,navinciyê xwedê vêra
Bi mal û hal bûn
Bi mij û moran bûn
Bi min xurto, li min xurto
Bi mineminê dernakeve ji ber hukmê ji nê
Bi mirazê xwe şad ne bûn
Bi mirov re mirarê kerê kişandin
Bi nan û xwê bûn
Bi nav cih û nivînên xwe neketin
Bi nav guhê hev ketin
Bi nav û deng bûn
Bi navikê bi hev ve girêdayî bûn
Bi neha naçiyê û bideha jê venabî
Bi nepikan dan hev
Bi nermetîngî nêzîk girtin
Bi nermikayî nêzîk bûn
Bi neynûka yekî ne bûn
Bi neynûkan civandin
Bi nikulê xwe di çêre,bi li nge xwe di gere
Bi nikulê yekî girtin
Bi nîvdevî gotin
Bi niyêta baş nêzîk bûn
Bi parsê ketin
Bi paş de xistin
Bi paş ketin
Bi paş paniyan ketin
Bi paş ve çûn
Bi paş ve vekişîn
Bi paş ve xistin
Bi pêçiya xwe tev dan
Bi pênc qûrişan kûçik di şo, bi deh qûrişan destê xwe helal di ke
Bi pencirûkan bi gûyê xwe ketin
Bi pereyan lîstin
Bi pereyan şeşik lîstin
Bi pêş de derxistin
Bi pêş ketin
Bi pêş ve birin
Bi pêş ve çûn
Bi pêş yekî ve şerm kirin
Bi pêş yekî ve sond xwarin
Bi pêsîra hevdu girtin
Bi pêsîrê irtin
Bi pi lê kê çû serê mi lê kê
Bi pî li kekî nake
Bi piçûkan re piçûk,bi mezinan re mezin bûn
Bi pifê bi hev ve danîn
Bi pîr û peşk bûn
Bi pîr û war bûn
Bi pirs ji kalê zemana û ji xortê geryayî
Bi pirsê mirov di ghê Xursê
Bi pîst de dar de bûn
Bi pîst girtin
Bi pişt guhê xwe re avêtin
Bi pîstî hevdu girtin
Bi pivên xwe hatin
Bi piyê xwe ketin telê
Bi piyê xwe re kaş kirin
Bi po lê kî ne kirin
Bi po li kekî ne kirin
Bi pozika sola xwe derê mîr û hakiman ve kirin
Bi qaqa reş asê kirin
Bi qarçikê girtin
Bi qasî bêhna cixareyekê
Bi qasî kîrê kerê bûn
Bi qasî ku devgerîn
Bi qasî kuriya derziyê mezin kirin
Bi qasî riya Hecê bûn
Bi qasî serê nîsk
Bi qedmim û beni jî
Bi qewl û qerar
Bi qewl û qerarê mêrên berê
Bi qewlê mêrên qenc
Bi qeyd kirin
Bi qîma xwe bûn
Bi qirika hev girtin
Bi qirika yekî girtin
Bi qirmika zimanê yekî girtin
Bi qirtan ketin
Bi qîzan re neçin qîz ter in, bi ji nebiyan re neçin zehf di gerin, bi dayîkên dergûşan re herin, zû vegerin
Bi qîzanî mîr bû,bi ji nanî pîr bû
Bi qumqumê û wurşedar
Bi qûna ziya filitî
Bi qûna gincî,venamîne ji xêr û qencî
Bi qûna tazî,tembûrê di xwazî
Bi qûna xwe bawer ne bûn
Bi qûna xwe nehesibandin
Bi qûna xwe xeber dan
Bi qûna yekî girtin
Bi qûna yekî kenîn
Bi qûna ziwa fDi tîn
Bi qûnê ketin nav çala genim
Bi qûnê ketin nav koDi ka jajerûnê
Bi qûnê ve ze li qîn
Bi qurişekî kerê di xesînin,bi du qurişan destê xwe di şon
Bi rastê ketin
Bi rê kirin
Bi rê ve birin
Bi rêganî çûn
Bi rêk û pêk bûn
Bi reşekurtnan cî lê li ba ketin
Bi rî û rehman bûn
Bi ringering hatin
Bi ro ji qu li ka misînan di tirse, evare kefenê miriyan datîne
Bi roj bilbil e,bi şev pişkul e
Bi roj kefene miriyan je di ke, bi şev ji bû lqe bû lqa kûzan di tirse
Bi roj miriyan di şêlîne bi şev ji qurquroneka derî di tirse
Bi roj pîrhevok e,bi şev şemamoke
Bi rû neketinn
Bi rûhê xwe re lîstin
Bi rûnê xwe qelîn
Bi rûspîtî ji hevdu xelas bûn
Bi rûvîkî awiqîn
Bi rûyekî spî ji nav der ketin
Bi salan û mehan,carekê bû mêvanê xalan,ew jî derbas bû bi kulzikî û gazinan
Bi şans û bextê xwe
Bi saxîtî kirin gorê
Bi sazî û sistem bûn
Bi ser av û ar ketin
Bi ser avê ketin
Bi ser avê nexistin
Bi ser belaya zimanê xwe ve bûn
Bi ser çi de mîz bike wê zuha bibe
Bi ser de def dan
Bi ser de gêr kirin
Bi ser de girtin
Bi ser de tehm dan
Bi ser de zêde kirin
Bi ser hemdê xwe de hatin
Bi ser hesehesan ve bûn
Bi ser hev de anîn
Bi ser hev de hatin
Bi ser hev de ristin
Bi ser hişê xwe ve hatin
Bi ser hisehisan ketin
Bi ser hisehisan ve bûn
Bi ser ketin
Bi ser kurmê yekî ve bûn
Bi ser li ngan ketin
Bi ser perên ezmanan ketin
Bi ser re bûn
Bi ser stûyê yekî de gêr kirin
Bi ser û bine hîve ketin
Bi ser û guhê xwe ketin
Bi ser v ehatin
Bi ser ve kirin
Bi ser xistin
Bi ser xwe re tu kes nas ne kirin
Bi ser xwe ve hatin
Bi ser yekî de çûn
Bi ser yekî de der ketin
Bi ser yekî de gul ve dan
Bi ser yekî de hil bûn
Bi ser yekî de hêl bûn
Bi ser yekî de hurtehurt kirin
Bi ser yekî de qe li bîn
Bi ser yekî de şîr ve dan
Bi ser yekî de xistin fisiklûman
Bi ser yekî de ristin
Bi serbelaya xwe ve bûn
Bi serde ka lê kal kirin
Bi serê lêvê axaftin
Bi serê lêvê axaftin
Bi serê lêvê kenîn
Bi serê poz pê re dan û stendin
Bi serê poz xeber dan
Bi serê pozê xwe nêrîn
Bi serê sibehê re negihîştin
Bi serê şûrê xwe sond xwarin
Bi serê xwe bûn
Bi serê xwe berdan
Bi serê xwe bereket kirin
Bi serê xwe birê ve çûn
Bi serê xwe hdîştin
Bi serê yek pîvaz ne kirin
Bi serê yekê girtin
Bi serê yekî de hatin
Bi serê yekî de pitpit kirin
Bi serê zompê xwe sond xwarin
Bi serî bûn
Bi serî kirin
Bi serî di girî qûn di çe,bi qûnê di girî serî di çe
Bi serî xistin
Bi serî yek sîr ne kirin
Bi şermiyê ketin
Bi serserê xwe de kirin
Bi serve çûn
Bi şev di xeniqînî heft xesî,bi roj ji qurquroneka derî di tirsî
Bi şev rewî li riyan,qede li ber piyan
Bi şev şememoke,biroj pîrebok e
Bi şeytanî ve kirîvatî danîn
Bi şeytên re kap lê yistin
Bi sibê re negihîştin
Bi sibehê neketin
Bi singir û pingur bûn
Bi sînor kirin
Bi sînorê xwe zanîn
Bi şîrê dayika xwe de mîstin
Bi sîstem û aheng bûn
Bi siwarî dayîn ser xanî
Bi siya xwe re li hev ne kirin
Bi siya xwe re li hev xistin
Bi siya xwe re h hev ne kirin
Bi siya xwe re rê reçûn
Bi siya xwe re şer kirin
Bi sonda qesemê sond xwarin
Bi soz û peyman
Bi soz û qerar
Bi soz û qirar
Bi soz û sond e
Bi şûn de çûn
Bi şûn de xistin
Bi ta û derzî ve kirin
Bi tamara qûnê ve xwe dayîn
Bi tasa zêr jehr ve xwarin
Bi tayê xav ve girêdayî bûn
Bi tayekî ro jî xwarin
Bi tayekî xav xapandin
Bi tdîkan rê hev dan
Bi tDi ya kul de mîz nake
Bi tDi ya xwe tevDi l an
Bi tDi yan behr şolî kirin
Bi tDi yan nîşan dan
Bi te xwe ş e,bi min bîst û şeş caran xwe ş e
Bi tedbîr di ko li n bîr
Bi tepan bi serê xwe ketin
Bi teqd xeberdan
Bi têra di l ê xwe
Bi teşkê xwe de rîtin
Bi tetikan dayîn,bi pepikan li pey gerîn
Bi tira xwe re got zexnepûrt
Bi tira ziya filitîn
Bi viran sond bixwin,serî neêşîn
Bi westiyayî kir,bi vesiyayî xwar
Bi xasûkî barê xwe gerandin
Bi xeneqokê ketin
Bi xêra kîrê min bûye mîrê min
Bi xwarinê ketin
Bi xwe bûn di zê sola xwe
Bi xwe li defê di xe,bi xwe di l îze
Bi xwe anîn serê xwe
Bi xwe baz e,lê nêçîra wî ji xelkê re ye
bi xwe bilî bûn
Bi xwe bi birîna xwe nalîn
Bi xwe bi nanê xwe lîstin
Bi xwe bi ser belaya xwe ve bûn
Bi xwe Bila ndin
Bi xwe birîna xwe derman kirin
Bi xwe çareya serê xwe dîtin
Bi xwe de pûkandin
Bi xwe de rîtibû,digot min birewş bişon
Bi xwe de rîtin
Bi xwe di halê xwe de gotin
Bi xwe di stirê,bi xwe di tewîne
Bi xwe di stirê,bi xwe tew di ke
Bi xwe fexr bûn
Bi xwe gotin,bi xwe bihîstin
Bi xwe gûyê xwe paqij kirin
Bi xwe hesîn
Bi xwe hesîn
Bi xwe heyirîn
Bi xwe hûnDi rêxwe xwarin
Bi xwe lîstî bi xwe de mîstî
Bi xwe pir gul bû,baranê lê kir şil bû
Bi xwe pir rez bû ,terezê jî lê xist
Bi xwe têra xwe kirin
Bi xwe xwe de jenîn
Bi xwiya eniya xwe kesibandin
Bi yekî ve ze li qîn
Bi yekî lîstin
Bi yêkî lîstin
Bi yêkî re bûn
Bi yêkî re birêve neçûn
Bi yêkî re debar ne kirin
Bi yêkî re hdketin û da ketin
Bi yekî strî gêre kirin
Bi zarê xwe debarê xwe kirin
Bi zarê xwe di ke debarê xwe
Bi abor û birûmet bûn
Bi ava zemzemê veşûştine
Bi avêjî ber segan,seg naxwin
Bibandor bûn
Bibarek Quran sond bixwe ,kes jê bawer nake
Bi bavê xwe nedan
Bi bayê bezê çûn
Bi bayê re hat,bi baranê re çûn
Bi bayê tê bibaranê di çe
Bibe baran li aliyê me nabare
Bibe baran erd pê şil nabe
Bibe fitîl û di ke piyê wî de der bikeve
Bibe goştê berazî
Bibê ji ngêavanîn
Bi bêjingê danhev,bi seradê belav kirin
Bi bêjingê kom di kê û biserradê bela di kê
Bibe nebe mirov goştê kewan jî di xwe
Bibe tav nade xelkê
Bibebaran,erdê şil nake
Bi beçîyek pirtan nebûyîn mêr
Bi bêhna lingê hepsê revîn
Bibêje bêqaf ma ya rastî bi te ketibû
bibêje,minbiryaraxwe daye,ewserîye,ewoxire
Bibe nebe mirov goştê kewana jî di xwe
Bi benekî xav yek girêdan
Bibenî di jmin da neketin bîrê
Bibenî xelkê xwe ber mede bîrê
Bi ber lêhiyê ketin
Bi ber bayê di lê xwe ketin
Bi ber bayê yekî ketin
Bi ber bê de berdan
Bi ber guh ketin
Bi ber ketin
Bi ber pişika xwe veçûn
Bi bêvda yekî girtin
Bi bextê mêrê berê
Bibî teyr û bi esmanan bikevî dîsa jî ji destê min xelas nabî
Bi bihaye îmana xwe gotin
Bi bihayê misqalekê ne bûn
Bi binerdê ketin
Bi bin ketin
Bi boçika xwe lîstin
Bi boçika yekî girtin
bicakkemigedayanDi
Bicanexwe ketin
Biçarçavan li bende bûn
Biçarçavangirin
Biçarçavanlênihêrîn
Biçar destan girtin
Biçardestanvegirtiyê
Biçarqnriçanne kirin
Biçar qurişan dikirrim,bisê qurişan difroşim,xwedê hezar bereketê bidê
Bi çar çerxiyan kirrîn ,bi sê çerxiyan firotin,xwedê hezar bereketê bidê
Biçavan ketin
Biçavan mirov xwarin
Biçavên xwe dîtin
Biçavekî lê nenere
Biçavekîbaşlênihêrîn
Biçavekîbiçûklênihêrîn
Biçavekîkem lê niherîn
Biçavekîlênihêrîn
Biçavekîna,biçarçavan li heviyêbende bûn
Biçavekînıezin lê niherîn
Biçavekîxwar lê niherîn
Biçavekorîbireveçûn
Biçavên başlênihêrtin
Biçavên biratiyê lê niherîn
Biçavên di jminatiyêlênihêrîn
Biçavên serê xwe dîtin
Biçavên serêxwe dîtin
Biçavên xêlkê nihêrîn
Biçavên yekî nihêrîn
Biçavênbirçîziktêrnabe
Bi cila canê xwe re li hev ne kirin
Bi cila cane xwe re şer kirin
Kirasê mirov berdan canê mirov
Bi cilan ketin
Biçe Bitlîs,wê bilîz
Biçe ser kaniyê,kanî wê ziwa bibe
Biçe ser şêt wê şêt biçike
Biçe Bitlîs,we bilîz
Bicehenemê şad bûn
Bi çengurê yekî girtin
Bi cerê yekî xelkê çûn avê
Bicihanîn
Bicihvehatingiredan
Biçir û duvad rê di rêj kirin
Biçiraya hesin lê gerîn
Biçirtkê li derîxelkêmêxe
Biçîzî,neçîzî qencelîzî
Bi cuna cinan ketin
Biçopekî pê nesekinîn
Biçûk li cihe xwe , mezin li cihe xwe
Biçûk di bê ji n hêkê, mezin di bê ji n di bê ji n qaqê
biçûkbûm ji mezinanDi tirsiyam,mezinbûm ji biçûkanDi tirsim
Biçûkê malê,kûçikê malê
Biçukêmalakuçîkêmalane
Bidarî li ev ketin
Bidarî yekî ketin
Bide nanê xwe ,berde canê xwe
Bide netirse, bistîne şerm neke
Biderengiyêketin RojJêbatiyênîvro,bêew ji xewêranebûye
Bidestan dan,bilingan li peyketin
Bidestan bela kir û bilingan kom kir
Bidestê vala û birûyê reş
Bidestê xwe ,xwe avêtin nava girê sor
Bidestekî neşûştî ji nav derket
Bidestên neşûştî binav ketin
Bidestenxwe malaxwe xerakir
Bidestê xwe kirin,bistûyê xwe kişandin
Bidevê heftê û heft bavê yekî neketin
Bidevê tivingê li hevûdu nihêrîn
Bidevê xwe ketin belayê
Bidevê xwe şehitîn
Bi devê xwe şepilîn
Ji devê xwe şipilandin
Bidevê xwe dixwim
Bidevexwe ketebelaye
Bideve xwe ketin sux lê yan
Bideve xwe venapeyive
Bidî lotikan,nedî lotikan tuyê bidî heqê şembelotikan
Bidin û birevin
Bidiwarê xwe de mîstin
Bidizgînên yekî girtin
Bifêm û feraset bûn
Bû fîta Hesenê Hewêrî
Bi gotina yekî kirin
Bigurmistê,dibeze şûjinê
Biguviştinê şîr nê der
Bigûyê xwe ve bûn yek
Bigûyê xwe ve bûye yek
Bi halê xwe ketin
Biha şikandin
Bihar çû, ji kerê nêr û pîreka xerab re
Bihar e,dew li dar e
Bihar e,keç har e
Bihar e,kerî har e
Bihar e,rewş ne di yar e
Biharê girt û lêkir,payîzê jê kir
Biharê pez,payîzê rez,zivistanê ez
Bihare,zirîna keran tê
Bihata mîvanekî bixêr,vê ra bixwinî têretêr
Bihincêta kurkê dixwe virikê
Biheft kilîdan girêdayî
Biher du piyên paşîn ve girê dan
Bi hev re gihîştin
Bihevûdin re debar ne kirin
BihevûDin reminaqaşe kirin
Devejenî kirin
Bihîstiyê malan bar kiriyê,lê nizane li ku danîne
Bihîstiyê Merdo miriyê lê nizane li kuderê çal kirine
Bêhn lê çikandin
Bêhna bisojê tê
Bêhna cehenemê ji dev tê
Bêhna fireh ji aqilê fireh e
Bêhna kiz tê ji mala diz
Bêhna sîrê ji dêv tê
Bihostek li ser zêde bûn
Bihuşta ku ez ne tê de bim bila ker tê de vegevizin
Bnnc li neçareser kirin
Bnnc li nederxistin
Bija xwe şikênandin
Hûndirê xwe lê vêsandin
Bîjê li ber tendûran bûn
Bi kapekekî ûris nekirin
Bike gustîl bixe tiliya xwe
Bikê bikîzê, li ber cennetê bilîzê
Bikel bûn
Bikerê nikanî bû,baz da dehşikê
Bikêreke ko ser jê kirin
Bikerê nikanî dibeze kurtanî
Bikêrî xwe nehatin
Bikevçiyan berhev kirin,bi hesikan belav kirin
Bikevçiyan ve da ber hev bihesikan ve belakir
Bikevîrîsivikherkesxwe di malêşe
Bikîıekere li defexistin
Bikinco,werequnco,biqerpaloheremalo
Bikirasecanexwe reşer kirin
Bikîrekî kulavî lê dige
Bikîrekî kulavî ve lê gayîn
Bikude diajom,eynî rê ye
Bikulzikî xeber dan
Bi kuçekê du kel êxist
Bi ku de biavejî ,wekî çar tuxt e
BikuhncçûnDi reşe‘ 1
Bikula xwe azane bûn
Bikula xwe nemirin
Bikulmê neçe dirêşkê
Bikulmê,diçê dirêşê
Bila li pê bim, li dîwarê qebrê bim
Bila avis be,kengê dizê bila bizê
Bila bela te li ber deriyê te be
Bila bibêjin xençera Xaço heye
Bila biheqê xwe bizêya zêde naxwazim
Bila biqeşite
bila gor cehenem be
Bila bira be,Bila ji gura be
Bila çavên min her du bibin kor, ji bo hespê axayê min ê bor
Bila çil ntêrê Çê xweda dergê xêran li te veke
Bila daxek be, li destê min be
Bila diaya ziyareta Gulheyranê li te be
Bila ew jî biser ve be,xem nake Bila ew nierbitirse ku ji na wî bimire û di ça wî tune be
Bila ew jî daxa li ser daxan be
Bila ew jî nehikê li ser dehan be
Bila ew ji parxanan netirse,ez ji di ranan natirsim
Bila ew neh jî li ser wan dehan be
Bila ew rê ji min re bibe riya qantirçiyan
Bila ez nebiçûkê birayan bûma,bila ez kûçikê kuçeyan bûma
Bila here meqberê heke yek wekî wî nebe,Bila vegere bê ve
Bila hindik be,bila rindik be
Bila jina mêrê çê bim,bila rojê heft caran serê min bê şikandin
Bila kûçikê gundan bim,ne piçûkê birayan bim
Bila kûçikê sa bim,nepiçûkê bira bim
Bila lavayên zêwiya Gulheyranê li te be
Bila li xwe dexwe shere,Bila li evdanxwe sneçe
Bila mirov dîkê rojkê bit,ne mirîşka sê sala
Bila n êdî min de be,Bila di di ya min de be
Bila ne li ber Agir ê min be,Bila li ber Agir ê mala bavê min be
Bila razana te hebe,ra bûn a te tu nebe
Bila rezê min li nav rezan be,Bila tirî li min heram be
Bila se goştê wî bixwin
Bila şêr pişta mirov bişkênit,ne rûvi Devê mirov ba li sit
Bila Şêxadî dergehê xêrê li te veke
Bila şûrê xwe yê tûj biavêje gûzika min
Bila şûrê xwe yê tûj biavêje kapa min
Bila xwe ş be,gula govenda be
Bila xwe ş be,gula govendan be
Bila xwe ş be,gula siwaran be
Bila ya dehan jî li sera nehan be
Bila zikê mi lê yan bel be,Bila gîha û pel be
Bila zikê wan têr be,bejna wan nû be
Bila avisbe,keng êdî zeBila bize
Bila bicehimin Ewgorbigorherinseravaşor,wanemhetikandin
Bila bira be,bila ji gura be
Bila ev jî daxek be li destê min be
Bila heyî bê,bila kurê kerî bê
Bila kuleka te dû negire
Bila kûçikê çil gundan bim,nepiçûkê birayan bim
Bila ma lê kewindabêneê lê kebêxwe danbê
Bila mebe,sîr qismet e
Bila mêrê min mêr be,bila serê min li ser têra êr be
Bila merî bê text be,lê ma bê bext nebe
Bila mirov li ber sîbera şêr bê,bila şêr mirovî nexwê
Bila ne di min de be,bila di diya min de be
Bila ne li ber agirê min be,bila ber agirê mala bavê min be
Bila razana te hebe,rabûn a te tune be
Bila şûrê xwe yî tûj bavêje quzika min
Bila tu gur biyayî bila te berê kera min bixwara
Bila tu xweş bî,gula siwara bî
Bila xweş bî,gula govenda bî
Bila ya dehan jî li ser ya nehan be
Bilbil xistine qefesa zêrîn got ka gula mina bibêhn
Bilûra li ber ga ye
Bilûra li ber kerran,çiraya li ber koran bûn
Bi mehneya lorikê di xwe kilorikê
Bi mehneya sêlê,gerî li nava êlê
Bi mehneya sergînan,çû gundê Mexîna
Bimêr be ji xwe rindtir bicîran be ji xwe çê tîr
Bi mezinan re mezin e,bikiçikan re kiçik e
Bi mineminê,rovî naçe kunê
Bimineminê dernakeve ji ber hikmê jinê
Bi minetê,naçim cinnetê
Bi min xurto, li min xurto
Bi mirazê xwe şad bûn
Bimirî,ya axa sarî,bimînî ya minî
Bi mirinê re lîstin
Bi mirinê re şer bûn
Bi mirîşkan re diçe lûsê
Bi misînê vala çûn destmêjê
Agir bi qûna yekî ketin
Bîne ji mezina û bide malmezina
Binçeng pê rast kir
Bin ga da golikan di gere
bin jî ezêxwe bigîhînimte
Binafirîze
Binamûsayekî lîstin
Binamûsêterbiyê bûn
Binanêyekî lîstin
Binanûav kirin
Binavranêxwe pîtbe
Binax kirin
Binbarîparêneketin
Binçav kirin
Bincil kirin
Bindest bûn
Binê beroşê ra kirin
Binê di ranan negirtin
Binê guhê yekî xwêdan nedan
Binê hawina kun kir
Binê hûrê yekî negirtin
Binê satilê qul bûn
Binê sindir,kun kir
Binê tasê da li stin
Binê tûr qul bûn
Binê wê da tavê
Binê xuya kirin
Binê xwe şil kirin
Binê yekî kolan
Binê ziman şd bûn
Binecih bûn
Binefsa xwe nekarîn
Bingeh girtin
Binî pîso,serî sîso
Binko li ya yekî kirin
Binkoka jiyanê bûn
Binkol bûn
Binpê kirin
Binyadem ji malêDin êtêrnabê
Bipêçiyaxwe tevdan
Bipêçiyaxwe tevdan
Bipênc qurişên qul ne kirin
Bipencirûka li guyexwe ketiyê
Bipênequrişânquine kirin
Bipi lê kêçoserêmi lê kê
Bipirse ji xwe dîesla,bitirse ji bêesla
Bi pîr û pergal bûn
Bi pîr û peşk bûn
Bipiyêxwe ketete lê
Bipoz bûn
Biqewlûqirarêmêrêberê
Biqirikahevgirtin
Biqirmikazimanêyekî girtin
Biqirtanketin
Biqîzanîmîr bû ,bi ji nanîpîr bû
Biquneketiyêçalagenim
Bîr bi dewlê tijî nabin
Bîr birin
Bîra avê jê vexwe kevra navêjê
Bira bêav,kesê bênav
Bira bira ye, belê bazar çû da ye
Bira biraye bazar çû da ye
Bîra,Di ko li n bitedbîra
Birabirayeûbazare çû daye
BirakekertirikaminteKerbitatelDi beje
Bîrateavjêvexwarkeviranneavêjê
Biratî,birastî
Biraye ji deye,sdavan di de li peye;ew jî ji bo lome xelke ye
Biraye ji deye,sdavaDi de li peye;ew jî ji bolomexelkeye
Biraye min bimire,ne yek jî te du tir kirin
Biraye mîna te,Bila ji gorê rabin
Biraye ne ji deyo,sdavan di de li peyo;ew jî lome xelkeyo
Birayek dîn,yek hişyar,dan mûyekê neqetandin
Birayekî bêpar bûn
Birayêminîbiçûk li pîminxist
Birayêne ji dayê ji têrrakayê
Birayîminîmezin li pêyêminxist
Birayo tu çima wekî hew/abe xwe di hnjhuiî
Birayo,tu çima wekî helaw bêxwe dî di hujhu jî
Bîrbiçotêti jî nabin
Bîrbiderziyênayêkolan
Birçî bû têr nabe,têr bû birçî nabe
Bire serê minarê
Biremmhimire,netirek jî tedutir kirin
Birîn çelitandin
Birîn êdî herisine
Birîn herişandin
Birîn teze kirin
Birîna hevalan,tîra kendalan
Birîna min,bimin keder te
Birîna wî birîna kêçê ye
Birîna xwe xurandin
Birîna yekî der kirin
BirînakurkêdûmDi yê
Birînamin,minkederte
Birînasurakurtir,birînasuraheye
Birînayekî derman kirin
BirinêkêrêçêDi beêzimênçênabe
BirnêgiranDerdê seran
Birobiro kirin
Biroj ji qu li kamisinanDi tirse,êvarêkefenêmiriyandatîne
Biroj li dêrêye,bişev li mizgeftêye
Birojbdbi lê ,bi şevpisku lê
Birojkefenemiriyanj êdî ke,bi şev bû lqe bû lqakuzaDi tirse
BirojmiriyanDi şelînebi şev ji qurquronekaderîDi tirse
Birojronahî li berminneke
Birq û birûskê lê xistin
Birûmet bûn
Birûsk li şemûgê ketin
Birûska ezmanê heftan lê xistin
Birûyê min şeh di kî,çave min jî derDi xî
Birûyêkîspîjexdas bû m
Birz bi bedenê yekî ketin
Biser serê yekî de qiyamet ra kirin
Bi ser û çavê xwe ve da
Biser yekî de xûz bûn
Biseravêketin
Biserê yekî sond xwarin
Biserêlêvêpirsîn
BiserepozxeberDi de
BiserSerê yekî detasekavasarrêtin
BisertDi ya kul de mîz ne kirin
Biserve kirin
Biseryekî de gul ve dan
Bişeyên re hevaltî kirin
Bişirîn,kenîn
Biskê xwe şeh kirin
Bismilah gotin
Bismilah teze,neye biser me de yekî şerpeze
Bîst li te dikeve
Bîst û yekê adarê,milyaket hatin xwarê,hela kirin li biharê
Bîst,te bihîst
Bitilîkan rê hev dan
Bi tekbîr,dikolin bîr
Biten û niç,bıkin û azar xeberdan
Bitepa li serê xwe ketin
Bîter kirin
Bi destekî du kar ne kirin
Bi tetikan belav kir bipepikan li dûv geriya
Bi tetikan dayîn,bipepikan li pey gerin
Ew bi te tu bi min,ev tev bi Xwedê
Bi kom û kulfet
Bi malkoçikê ve
Bitirî bûn
Bitirsa xwe re derket
bın lingê yekî çerixîn
Biva xwe kirin
Bivê andê,bivê sondê
Bivê qûnê tu negihî tu şûnê
Bivê qûnê,tu naçî Meyqûnê
Bivê qûnê,tu naçî şûnê
Bivê qûnê,tu naxwî hêkerûnê
Bivê qûşê,tu nagihî Mûşê
Biwestîyayî kir,bi vesîyayî xwer
Bivî destî dayîn,bi wî destî stendin
Bivî hişî,tu nagihêjî tu par û pişî
Bivî devî bivê qunê
Bivî devî bivê qunê,herê diziya bizinê
Bivir li gûzikê xistin
Bivir li kêvir xistin
Bi viran sond bixwe serî naêşê
Bivirê te hîn digonc de ye
Bivirvan darbirî,yê li ser darê guman ji Xwedê nebiriye
Bi xêra kîrê min,bûye mîrê min
Bixwe bûme di ze sola xwe
Bixwe li defê dixe bixwe dilîze
Bixwe , ji xwe razî bûn
Bixwe ,bixwe kirin
Bixwe ,bixwe re şer kirin
Bixwe ,di xwe de jenîn
Bixwe ,xwe dan dest
Bixwe ,xwe de portepot kirin
Bixwe ,xwe xapandin n
Bixwe bilî bûn
Bixwe hatin ziman
Bixwe hûndirê xwe xwarin
Bixwe kari bûn
Bixwe ketin
Bixwe kiro,dermanan pêre xêr nekiro
Bixwe lêxistin,bixwe lîstin
Bixwe netişt e,hespê şah bazar dike
Bixwe pir gul bû ,barane lê kir şil bû
Bixwe re kaş kirin
Bixwe serê xwe xwarin
Bixwe têra xwe kirin
Bixwe tir kiriyê,bixwe di xeyide
Bixwe tune,nav heye
Bixwe vehatin
Bixwe veman
Bixwe wekî mêşê ye ,deng dengê şeşê ye
Bixwêdana eniya xwe qezenc kirin
Bixwi çavekî min,nexwî her du çavên min
Bixwîçavekîmin,nexwîderduçavên min
Bixwîn êavdan
Bixwîna xwe xeber di de
bixwînan,birîqetran
Bixwînaxwe firotinBibihayêxwînaxwe firotin
Bixwînaxwe qezenc kirin
Bixwînaxwe xeberdan
Bixwîna xwe xeber dide
Biya xwe zanîn
Biyanî bidî goştê canî,we li ser te de bê poşmanî
Bîz li hev ketin
Bîz jê kirin
Bîz jê çûn
Bîz kişandin
Bîz lê nehatin
Bîz lê rû neniştin
Bizanî Begdiya,welat xweştir e ji hemiya
Bizarî bûn
Bizarî kirin
Bizarî kirin
Bizar û zimanê yek girê dan
Bizêr kil kirin
Bizikekî têr,bideh zikan birçî bûn
Bizikî birçî nêlîstin
Biziman anîn ser hevdu
Bizimanê xwe karîn
Bizimanê xwe , li xwe şahidî dan
Bizimanê xwe ,xwe bi rê vebirin
Bizimanê xwe ,xwe dan dest
Bizimanê xwe ,xwe girê dan
Bizimanê xwe şehitîn
Bizimanê xwe ve xwe bi rê ve birin
Bizimanê xwe yek girêdan
Bizin bizin e,berê cihê xwe pêkol di ke dûre mexel tê
Bizin ketiyê derdê serê xwe ,şivan ketiyê derdê bezê bizinê
Bizin miriyê gir vemiriyê
Bizina bi gir,hîn bûye daniyên şor
Bizina kol e hînbûye danûkan
Bizina kor,hîn bûye daniyên sor
Bizina pepikşîn e,pelikan neweşîne,dîsa rehmê liya pêşîn e
Bizina reş e,her roj nexweş e
Bizina xwe bimiyê guhartin
Bizina xwe ser jê kiriyê,postê xwe bi dar de kiriyê
Bizina gurî,ber dêwir diqurrî
Bizina kulek şivanê bezek tev digêhin ber derî
Bizina nehletî,dev lê ketî
Bizina reş e,herroj nexweş e
Bizin bigotinê nahê dotinê
Bizin bizin e,bere cîhe xwe pekol dike dû re mexel tê
Bizin bibizintiya xwe cihê xwe berê pêkol dike dû re mexel tê
Bizinê ji mîyê ragot;min ewa te dît
Bizinê kulek her tim çilek
Bizinên yekî dîsa çûne guherê
Bizin firot bi heftan,bezê wê kirî biheştan
Bizin ketiyê derdê serê xwe ,şivan ketiyê derdê bezê bizinê
Bizin mir,gir vemirî
Bizmarê xwe difelekê de kutaye
Bizot bûn
Bizrê kuliyê bûn
Aqil li hev ketin
Ji betalî kera bavê xwe da ber dasan
Çem û çem çûn
Agir ji devê yekî barîn
Agir biqûnê ketin
li parxanan girtin
Çima,ma me destmala sor û gevez şandiyê pey
Canê xwe zer kirin
Çavê xwe jê revandin
Dil li hevketin
Dil germî kirin
Dil tune bûn
Dest danîn ber
Devê rovî negihîşte triyan got tirş e
Di ber yekî de jehr kirin
Di ber yekî de rîtin
Di dilê xwe dexwe dî kirin
Di gora xwe de qûn rûniştin
Di guhekî reketin,di yê din re der ketin
Hem li nêl dixe,hem li bizmarê
Hem ji dêrê,hem jî ji mizgeftê bûn
Hevûdin zêlzêlî kirin
Hin hingiv dixwin bi hinekan jî meş ve didin
Kamil bûn
Kela yekî tijî bûn
Kesî li kesî guhdarî nekirin
Malayekî bi serî de tep bûn
Nikari bûn biyên beredayî,çûn yên girêdayî
Riya mala xwe şaş kirin
Bûkê têxine reşiyê,pîrê texine xweşiyê
Miriyê zikê xwe bûn
Di nigê gur girtin û avêtin nav koza berxan
Bobelat hatin serê yekî
Boça xwe kirin nav şeqa xwe
Boçik kirin gustîl
Boçik kirin sing
Boçik li ba kirin
Boçik di bin li ngên yekî de bûn
Boçik ketin nav li ngan
Boçik kirin gustîl
Boçik kirin gustîl
Boçik lê hejîn
Boçik lê ricifîn
Boçik lê xurîn
Boçik pê ve girê dan
Boçika deveyê gihîştin erde
Boçika gur qetiya,pire ma li wî a li yê avê
Boçika hêştirê gihîştin erdê
Boçika mişk di malê de biarvan ne bûn
Boçika xwe li ber ba kirin
Boçika xwe bDin d girtin
Boçika xwe dayîn ser mdê xwe
Boçika xwe ra kirin
Boçika xwe tê de rast kirin
Boçika yekî bernedan
Boçika yekî ketin qûnê
BoçikawîDi xure
Boçikawîketiyêqune
Boçikaxwe baDi ke
Boçikaxwe bDin di l igire
Boçikaxwe dayînsermdêxwe
Boçikketiyênav li ngan
Bombe baran kirin
Bombebaran kirin
Borebor kirin
Boş bû,nexoş bû
Riya Xwedê jê stendin
brû li ngkutanseryekî
Bû bîra bêbinî
Bû çala biderziyê ve dayî
Bû çê lê ka Siloyê Mitrib
Bû çê lê ka Xendê
Bû çiçikê di yawî
Bû dîk
Bû di zê sola xwe
Bû fîta Hesinê Hewêrî
Bû girara gavanan
Bû gur,heft go li k jî xwarin
bû hareûkerîhare
bû iş de bir bit yenîgi var
bû k bi di l ê zave ye
bû k li hespeye,hefsar li misteye,kesnizaneqismetekeye
bû ka bavan li ber çavan
bû kaapeketekape, bû kaxa lê dela li yama lê
bû kama lê ,qesmerama lê
bû kama lê ,qesmerama lê
bû ka paş perdê,kes nizane nasîbê kê
Bûka xa lê ezîza male
Bûka ku xeniqandiye heft xwesî,ji bilqiniya cerî ditirsî
bû kê li serhespêkesnizanênasîbêkê
bû kê tune zar û ziman,xesûyê tune dîn û îman
Bûke bêpar,şivanê bi gopal û dar
Bûkê zar û ziman tune xwasiyê dîn û îman tune
Bû kun
Bû kurtanê Decal
Bû lêpik
Bû mesala xal û xwarzî
Bû niviştiya melê
Bû paleyê pûş
Bû pariyêk nan
Bû pariyêk nan û hilhat
Bû pevek xweş,nebû qîra reş
bû rasiDin gonunahirimi
Bavê hevdu ji gorê derxistin
Biçavên baş lê niherîn
Bûye girara qereçiyan
Çiya dana milê xwe
Ma çeme Çeqçeqeye
Malayekî biserî de tep bûn
Bû roviya mêşê
Porê xwe di aşê Mîrze de spî kirin
Poz lê mezin bûn
Wekî şiva her du serî bigû
Bû sabûn a serê te
Bû şeva reş
Bû sîr û simaq
Bû şorbeya Dûlê
Bû tajî
Bû tûtya
Bû warê mişk û maran,pişta xwe nedane yaran
Bû weke loka serî herî dayî
Bû weki masiya derman xwarî
Bû weylîn nefs
Bû xerman,ne bû derman
Bûxtan teniya bin tevêye
Bûxza wî bûxza hêştira ye
Bû Eloka mêşa
Bû av û di erdê de çû
Bû bangerîtkê Hotiya
Bû birê marî
Bû fitîl
Bû Hemedê Here,Were
Bû hestî û çerm
Bû heyîva di bin ewrî de
Bû îbadetê Bersîs
Bû misas
Bûk ji yekî tûtik ji yêkî bûn
Bûk bi di l ê zavêye,çi hê lê hêla me lê ye
Bûk biDi l ê zavêye,çi hê lê hêla me lê ye
Bûk di sorikê de,dergûş di lorikê de
Bûk di sorikê de,dergûş di lorikê de
Bûk hât,dawet hdat
Bûk şerm di ke rû di gire,lê zik ve di ke
Bûk siwar kirin
Bûk siwarê hespê çê ye,kes nizane nasîbê kê ye
Bûk siwarê hespê ye,kes nizane qismetê kêye
Bûk siwarêhespêye,kesnizaneqismetêkêye
Bûk,wekegurciyaMûşêye
Bûka li ser hespê çê, kes nizane nesîbê kê
Bûka apê kete kapê,bûka xalê dela li ya malê
Bûka bêpar,para şivanê bi şiv û dar
Bûka ku xeniqanDi yê heft xesî, ji bû lqiniya cêr di tirsî
Bûka li serhaspê,kesnizaneqismetakê
Bûka malê xwe ş xebitî,ker girê da dehş fDi tîFDi l î
Bûka malê,qeşmera malê
Bûka malê rewşa malê
Bûka malê stûr e,birîna pîrê pir kûr e
Bûka mam Osman e êvara li kezwana û siba li kolana
Bûkame noye,karê wê toye
Bûka metê, herroj li dawetê
Bûka metê,bêrûmetê
Bûk anî bi lêz,da ga û pez,sivika malê dîsa ez
Bûkasalê,berda malê
Bûka salê berdane navmalê
Bûka salê dîna malê
Bûka salê meha nîsanê
Bûka xaletê herro li dawetê
Bûk bidilê zavaye
Bûk bi dilê zavêye,çi kul bidilê xelkê ye
Bûk di sorikê de,dergûş Di lorikê de
Bûkê ji ter êdî bê ji m,dîvvaroufanıbike
Bûke li serhespêyeXwe dêDi zanekaqismetêkêye
Bûkê pişta xwe da kulînê
Bûkê tûne zar û ziman,xesûyê tûne dîn û îman
Bûke tune zar ziman, xesûye tune dîn îman
Bûkêbibextxwe dantexte
Bûkek anî ji Hezro,têda ga û pezo,dîsa sivika ma lê ezo
Bûkekanî ji Hezro,têdagaûpezo,dîsasivikamalêezo
Bûkêmeymûnê,malkiregolaxwînê
Bükenezarûneznnane,xesûyenedîne,neîmane
Bûkêpêpar,şivançoûdar
Bükepepepar1 1,şivanodargopal
Bûkepiştaxwe dakulîne
Büketnnezarznnan,xesuyetunedînîmanBnkezinıantune,xwe sûyeîmantune
Bükexelîavet,rfımabeşerDi ûfihet
BükexeniqanDi yêheftxesîxesû, ji bû lqinivacerDi tirsî
Bûkêzarîûzimantune,xwe siyêdînûîmantune
BûkeZimantune,Xwasîyeîmantune
Bûme bûk,bûm pepûk
Bûme dîkê sor
Bûme gayê dîz û kulozan
Bûn agir û bicane xwe ketin
Bûn agirê qurman
bûn Agir ê sor
bûn aşiqê guhDi rêj
bûn av û dêlav
bûn avrûya mêran
bûn bazara gayê ecem
bûn bilûra ber guhê ga
bûn benîşt,pê ve zeliqîn
bûn bereta li ser beretayan
bûn cewrikê Şedaîfan
bûn darikê nav tirafê
bûn dasiyê masiyan
bûn dehşika dest gavanan
bûn destiyê dasê
bûn destmala ser destan
bûn destmala ser destê xortan
bûn efenDi yê tûtikan
bûn fi lê hê Kawarî
bûn fi lê hê Kovarî
bûn fi lê hê sor
bûn gola req û beqan
bûn gola xwînê
bûn goşt û neynok
bûn goştê ga
bûn heska hemû giraran
bûn hevalbendê yekî
bûn îşê Ape Ûs
bûn îşê Apê Ûs
bûn karê kerxesan
bûn kavirê beş
bûn kefa guran
bûn Kevirê takêşê
bûn kevire takeşe‘ ’
bûn kûra viran
bûn lê pik hestî
bûn lîstoka zarokan
bûn maniyê nane yekî
bûn mare di qûçe de
bûn mare di tûr de
bûn mare di tûr de
bûn mare di bin şinbelê de
bûn marê nîvkuştî
bûn meselê ya teke ev peze keye
bûn mîza şeyten ketin riya yekî
bûn motika yekî
bûn nêriyê tov
bûn pelêwanê fisfis
bûn werisê şixre
Büna mare di tür de
bûn açîranok
bûn bereta li ser beretayan
bûn berkê şitrencê
bûn birayê tehlo
bûn bûka baranê
bûn çerm û hestî
bûn cewrikê kûçik Şedadan
bûn çîranok
bûn çîranok çîrok,çîronek,çîrvanok
bûn çireya ber koran
bûn çîroka li ber tendûran
bûn çîroka deynê qiyamete
bûn çîroka qulingê
bûn çîroka şûjinê
bûn çîroka virvirokê
bûn darike hewede lê bûn darikehewede lê û tevdan
bûn darikê miradan
bûn e goşt û neynûk
bûn edîk u mirîşk li berhev sekinîne
bûn edîk ûmirîşk,
bûn gayê nav golikan
bûn hevaltiya birakosa
bûn hêka teyrê Neman
bûn helekana li ser avê
bûn hevvaîde
bûn hînıe Gurdemîr
bûn hîva bin ewr
bûn îşe Ape Ûs
bûn îsola alman
bûn keferehman
bûn kerê çolê
bûn kerê qiyametê
bûn kêr û penêr
bûn kevçiyêk xwîn,ketin peşiya yekî
bûn kevirê li kêvir ketî
bûn kevirê serê rê
bûn mîza şeytên
bûn pêşkeniyê xelkê
bûn pincara hemû giraran
bûn pîra paşiya koçê
bûn qijika per belek
bûn qîra Qiyametê
bûn qîrasîr
bûn qîrasîr
bûn riya mala mirinê
bûn rûreşka yekî
bûn şaDi ke şivanan
bûn sêlika ser kîran
bûn seriyêkî keran
bûn şewaşa şevereşan
bûn sotika êgir
bûn tajiya nava kuçeyan
bûn ta û derzî
bûn teniya bidon
bûn tifa li ser hev razan
bûn tirba deriş
bûn tolê cendirmeyan
bûn xanaxerabe
bûn xesitiyasegan
bûn xwe dîheq
bûn xwe lî
bûn xwêyahemûgiraran
bûn xwêyahemûgiraran
bûn zengdêşeran
Bûqiyamet
Bûşînakerêqazî
Bûtikfetiqîn
Bûy êdî wareser bû ze
Bûy êdî wareser bû ze
Bûye bû ka baranê
Bûye al,ketiyê mal
Bûye ava bin kayê
Bûye ava bin kayê
Bûye bdûra ber kerran
Bûye berboq û di peqe
Bûye bereta li ser berata
Bûye bereta li ser berata
Bûye birîna Heydo
Bûye bûka baranê
Bûye cd û ketiyê md
Bûye cd,ketiyê md
Bûyê çê lê ka sor şîrê xwe di de û di dawiyê de pêhna xwe lê di xe û di ri jî ne
Bûye çira ber kora
Bûye cirm ketiyê hustiyê min
Bûye cirm ketiyê hustiyê min
Bûye çiyayê sîpanê serê xwe danaxwe
Bûye çiyayêSîpanê ,sere xwe danaxwe natewîne
Bûye dasiyê masiyê
Bûye defa ber kera
Bûye destarê kizina
Bûye destiyê dasê
Bûye dîzika Behlul
Bûye E li yê xemxwar
Bûye E li yê xemxwar
Bûye finDi qa ser nergize
Bûye gaye cot
Bûye gaye cot,ne kisî me se ser xwe di ke ne ji ye ciranan
Bûye gola req û beqan
Bûye hîva bin ewr
Bûye hîva binewr
Bûye ke lê me ber çavan
Bûye kerê Bûtê,yek salî bû dukel hdgirt,dusalî bû kê lê k hdgirt
Bûye kevçiyek xwîn,ketiyê pêşa min
Bûye kevir,xwîn je naye
Bûye kevir,xwîn jê naye
Bûye kewa dafike
Bûye malê mirî
Bûye mesela ji nik u meqesê
Bûye mesela masiyên şovê
Bûye mîza şeytên di peke her der
Bûye mîza seytîn di peke her derê
Bûye nivişta me lê
Bûye qa ji ka Devê xelkê
Bûye qîza Qurqur Begê
Bûye riya kaDi zê
Bûye roviyê ji mirîşkên xwe re mezin bûyî
Bûye serikî kera
Bûye ta ji ya kuça
Bûye tiringo
Bûye werise Gazoyan
Bûye xesuya seyan
Bûye xwe li ya êrgûn
Bûye xwe ya hemi giraran
Bûyeberaneqemer
Bûyeberxa li navmalan
Bûyêbijêrkasersêlê
Bûyeçe lê kasor,sîrexwe di dedawiyêde li ngexwe lê di x êdî reje
Bûyeçiraberkora
Büyecirm,ketiyêmd
Bûyeçoyêdestdînan
Bûyedasiyêmasiyê
Bûyedefaberkera
Bûyedîkêqoqo
BûyeE li yêxemxwar
BûyeE li yxemxwar
Bûyeeda lê taroviüşêr
BûyefinDi qa li sernêrgizê
Bûyegayêcot,nekişêmêşên li serxwe di kene jî yîciranan
Bûyegiraragavanan
Bûyegolagameşan
BûyeguiêDi berberasegandemirî
BûyehirçaDevê ge li yan
BûyekaniyaXizir,xelasnabe
Bûyeke lê meberçavan
Bûyekeıebûte,yeksalîbûdukêlhdgirtin,dusalîbûke lê khdgirt
Bûyekevir,xwînjênayê
Bûyekî rkirkakirkirkêêzîDi yan
Bûyemarênîvkuştî
Bûyemese lê yamêrgaçi ji minre
Bûyepisîkagûyexwe veşaıtî
BûyeriyakaDi ze
Bûyeroviyêmirîşk ji xwe remeznıkirî
Bûye şivanê mirîşkan
Bûye tirba derise
Bûye xweya hemî giraran
Ça li m firotin
Ça saw e,gur e,lê law e
Ca bihelin ez jî anaxazeke biherim
Ca hesinekî bavejin ber linge wî
Çakûçê yekî bedew bûn
Çala yekî kolan
Çalîkunpînen Agir ê
Camêre,şêrêşêrane
Camerî jê hatin
Camerî kirin
Camêrî,karê mêra ye
Camerî jê hatin
Camerî karê herkesî nîne
Camiyê ji teye,ne ji mine
Camiyê, ji teye,ne ji mine Camiyê ji tebû,ne ji minbû
Can giran bûn
Canbazî kirin
Can bêzar bûn
Can canê çivîke bûn
Cancanesegan bûn
Cançûyî bûn
Candan
Canê xwe ji segan deyn kirin
Canê xwe teslîmî rehma Xwe dê kirin
Canê xwe zer kirin
Canêcanê bûn
Cañêxwe ji segandeyn kirin
Cañêxwe li erdêDi tin
Canê xwe biserde danîn
Canêxwe danîn ber çavê xwe
Canê xwe di berdedanîn
Canê xwe di oxirêdedanîn
Cañê xwe teslîmîrehmaXwe dê kirin
Cañê xwe teslînı kirin
Cañê xwe zer kirin
Canê yekî derxistin
Canezatî kirin
Canikûcamêr, ji nûmer
Can jê çûn
Can jê kişîn
Can nê şûnê,mal tê şûnê
Cano min tu danî,kesî tu hil neanî
Canpola bûn
Cansivik bûn
Canspartin Xwedê
Canê yekî derketin
Car caran tîne,gayê reş baran tîne
Çar gopal lê xistin
Çar gurçikî bûn
çar in, bi hev neyar in
Çar kêm çar zêde
Çarçav bûn
Çarçavbûye
Çarçove lê teng kirin
Carekêbikuwarekê‘ 1
Careke te bixapîne ar dimala wî keve; bû du cara,du caran ar di mala wî keve;ku bû sê caran sê caran ar di mala te keve
Carê xwe berdan
Çareya serê xwe dîtin
Çargurçikî bûn
Çargurçikî bûn
Çargurçikî bûn
carimpeyvênwernabêje
Carina di be kûra kirêcê,carina di be dîwarê búzê
Carina dims û rûn e,carina qetl û xwûn e
Carina mirov ji mecbûrî goştê kewan jî di xwe
Carina mirov ji yare di ya xwe re debêje bavo
Carina Di be kûra gêcê,carina dibe dîwarê xûzê
Carinamirov ji yar êdî yaxwe redebejebavo
Carinan mirov ji bêgavî goştê kewan jî di xwe
Çarsim Axa
Ca tu jî şekirekî bişkene
Çav ji çavan şerm kirin
Çav ji dewsê der ketin
Çav ji serî der ketin
Çav ji xwe bihurandin
Çav kirin
Çav kirin yekî
Çav berdan
Çav berdan nanê yekî
Çav beredan
Çav berî namûsa yekî dan
Çav bi çavan di kevin belê çîya bi çîya nakevin
Çav bi serê yekî ve he bûn
Çav birbisîn
Çav birçî bûn
Çav çavan nabîne
Çav çirisîn
Çav çûne ser serî
Çav di serê kerê de jî hene
Çav di yekî îlrandin
Çav girêdan
Çav hadan
Çav jê birîn
Çav jê girtin
Çav ki lê ,dawî şi lê
Çav kutan destê yekî
Çav kutan hev
Çav lê bûn
Çav lê bûn
Çav lê sor bûn
Çav lê derxistin
Çav lê gerandin
Çav lê gewr kirin
Çav lê hadan
Çav lê ketin
Çav lê qurş bûn
Çav lê reş bûn
Çav lê reş kirin
Çav lê sor bûn
Çav lê tarî bûn
Çav lê têr ne bûn
Çav lê tirsandin
Çav lê tirsandin
Çav lê zer bûn
Çav li berevene bûn
Çav li der bûn
Çav li dero,xwe lîsero
Çav li dûman
Çav li herdelîn
Çav li peyman
Çav li peyyekî bûn
Çav li piştinan
Çav li rêqerimîn
Çav li savarêkir,sdav ji bîrkir
Çav li ser bûn
Çav li Serê yekî fireh bûn
Çav li xwe clan
Çav li yêkîketin
Çav pe ketin
Çav pêxistin
Çav qirpandin
Çav têr ne bûn
Çav têrnebû,zik têr nabe
Çav û birûyên yekî bi qêlem kişandin
Çav û rûyê yekî neman
Çav wek şekir spîbûye
Çava ji xwe di borîn êdî bû hurîne
ÇavabeDev wisa gotin
Çavan ji serî bazdan
Çavançavnedîtin
Çavangir êdî de
Çavangir êdî de
Çavanjêgirtin
Çavanjegirtiyê
Çavanlêvedan
Çavanşemaldan
Çavbel bûn
Çavbelek bûn
Çav birbisîn
Çavbirçî bûn
Çav çavan nedîtin
Çavçd bûn
Çavçilî kirin
Çavên xwe kor kirin
Çavdanhev
Çavdanyekî
Çavdêrî kirin
Çavderketinserserî
Çavê li deriya,xwe lî li seriya
Çavê dê û bavan li ewladan,ê ewladan li Çiyayê Qafê
Çavê kul, ji çavê kor çêtir e
Çavê li deriya,xwe lî li seriya
Çavê li derîyaxwe li biseriya
Çavê pisîkê di gire,nanDi xwe
Çavê xwe neşikandin
Çave xwe kutaye destan
Çavê yekî li destê yekî bûn
Çavê yekî derxistin
Çavê yekî jê av vexwarin
Çavê yekî lê man
Çavê yekî pê keti
Çavê yekî qul bûn
Çavê yekî tê de bûn
Çavê yekî pêra ne bûn
Çavedeubava li ewladan,çaveewlada li çiyayeQaf
Çavên hev derxistin
Çaveıiyêkîtukesnedîtin
Çavek kor be,mirov destê xwe di de berê Din
Çavekî seriyan bûn
Çavekkorbe,mirovdestexwe di debery êdî n
Çaveminîkornenere,bexteminbinere
Çavên li hev ketin
Çavên li deriyan,xwe lî li seriyan
Çavên yekî çûn nava serî
Çavên her kesî li ser bûn
Çavên hev der xistin
Çavên li deriya,xulîbiseriya
Çavên li hevketin
Çavên serî lê gir bûn
Çavên we/wîj êdî bire
Çavên we/wîjegirtiyê
Çavên we/wîternabin
Çavên wî lê bar nabe
Çavên wî/weres bûn ekor bûn e

Çavên wî/wetistekînabînin
Çavên xwe ji kulê re nedan hev
Çavên xwe daxistin
Çavên xwe gerandin ‚
Çavên xwe germ kirin
Çavên xwe girtin
Çavên xwe girtin,devê xwe ve kirin
Çavên xwe girtin,quna xwe ve kirin
Çavên xwe jê neqetandin
Çavên xwe jê re girtin
Çavên xwe nerm kirin
Çavên xwe bel lê v êdî ke
Çavên xwe bel lê v êdî ke
Çavên xwe ji yekî re çirandin
Çavenê xwe ji yekî qelişandin
Çavên xwe ve kirin
Çavên xwe veke, li minmêzebike
Çavên xwe zîl kirin
Çavên xwe zoq kirine
Çavên yekî bûn sotika êgir
Çavên yekî ji dewsê derketin
Çavên yekî li destan bûn
Çavên yekî li lê vê yekî man
Çavên yekî li benda yekî bûn
Çavên yekî li derê xelkê bûn
Çavên yekî bi bijûnê qul kirin
Çavên yekî bi xwe li yê têr bûn
Çavên yekî birbisîn
Çavên yekî çnn ser hev
Çavên yekî çûn nava serî
Çavên yekî derxistin
Çavên yekî di ava aravê de şûştin
Çavên yekî di nav serî de sor bûn
Çavên yekî di kort deçûn
Çavên yekî di sêrî de lîstin
Çavên yekî di serî de reqisîn
Çavên yekî dîtin devê wî nedîtin
Çavên yekî fireh bûn
Çavên yekî giran bûn
Çavên yekî girê dan
Çavên yekî ketin hev
Çavên yekî la li jî n
Çavên yekî lê bar ne bûn
Çavên yekî lê fireh bûn
Çavên yekî lê girtin
Çavên yekî lê kort bûn
Çavên yekî li hêviyai lê stan bûn
Çavên yekî li malêDin ê bûn
Çavên yekî li peyman
Çavên yekî li rê bûn man
Çavên yekî li rêreq bûn
Çavên yekî li serserîlîstinreqisîn
Çavên yekî li seryekî bûn
Çavên yekî rê kişandin
Çavên yekî seh kirin
Çavên yekî malê Din ê nedîtin
Çavên yekî neçûn ser hev
Çavên yekî ne li malûmdkêDin ê bûn
Çavên yekî nebirîn
Çavên yekî peqpeqonk bûn
Çavên yekî pûç bûn
Çavên yekî qewartin
Çavên yekî sor bûn
Çavên yekî tari bûn
Çavên yekî têr kirin
Çavên yekî ti jî bûn
Çavên yekî ti jî xwîn bûn
Çavên yekî ve bûn
Çavên yekî ve kirin
Çavên yekî wekîşekirspî bûn
Çavên yekî wekîtasaxwînê bûn
Çavên yekî zûq bûn
Çavênrastîhevhatin
Çavênvekî li navserîgerîn
Çavênvekîçûn nava serî
Çavênvekîre şevehatin
Çavênxwe ji şêrncniqandin
Çavênxwe kirinkurîşk
Çavênxwe li Din ya yêgirtin
Çavênxwe li Din ya yêve kirin
Çavênxwe be li qandin
Çavênxwe bel kirin
Çavênxwe berdannavşeqenxwe
Çavênxwe çêrandin
Çavênxwe danegerandin
Çavênxwe danhev
Çavênxwe gewr kirin
Çavênxwe jêqetandin
Çavênxwe jêr êdî randin qe li şandin
Çavênxwe kor kirin
Çavênxwe kutan
Çavênxwe kutandestênyekî
Çavênxwe kutanhev
Çavênxwe lêgerandin
Çavênxwe miç kirin
Çavênxwe nedanserhev
Çavênxwe niqandin
Çavênxwe nîvkcşînîvkêskî kirin
Çavênxwe pispisandin
Çavênxwe qîq kirin
Çavênxwe qirpaiu li n
Çavênxwe rcvandin
Çavênxwe reşeve kirin
Çavênxwe rijandin
Çavênxwe rikê kirin
Çavênxwe şikandin
Çavênyekî li rêreq bûn
Çavênyekî çûnnavaserî
Çavêxwe bel kirin
Çavgirêdan
Çavgirtî bûn
Çavgirtî bûn
Çavgirtîxwe avêtin nav
Çavgirtîxwe lêqerase kirin
Çavgirtîye
Çavgirtîye
Çavhevdel bûn
Çavînokî bûn Çavokî bûn
Çavînokî kirin
Çavj ê regirtin
Çavkor bûn
Çavmişt bûn
Çavnebarî kirin
Çavpe li n bûn
Çavqûnek bûn
Çavreş bûn
Çavreşî kirin
Çavreşiyan di ke
Çavri jî n
Çavşeytanî bûn
Çavşikandî bûn
Çavsor
Çavşor bûn
Çavsorî li yêkî kirin
Çavtêdeman
Çavteng bûn
Çavtengî kirin
Çavter
Çavtêrnebûyî bûn
Çavtirsandî kirin
Çavtirsandin
Çavtirsî kirin
Çavtirsî kirin
Çavtirsonek bûn
Çavtişteknedîtin
Çavvekirî
Çavvekirî
Çavvekirî bûn
Çavvekirî çûn
Çavvekirî man
Çavxezal bûn
Çavxwînî bûn
Çavzer bûn
Çaw kirin stûyê yekî
Caw bû kitan,dew bû derman
Caw cawê we ye,cawbir cawbirê we ye
Caw gemar kirin
Çawa ba digobile ,weha bênderê bidêre
Cawa bersiva wî kire dest
Çawa di rêse,wiha baDi de
Çawa got kew,zani bû nikûlê wê jî sor
Çawa hatin,wisa jî çûn
Çawa here zirika te di hat,niha jî tirika min tê
Çawa ku zirika te hat,niha jî tirika min tê
Çawa sûk e,gaz piçûk e
Çawa sûk e,wisa jî bûk e
Çawa sûke,gaz piçûke
Çawa sûke,wisa jî bûke
Cawa wî kire dest
çawaberewşavîlawêmin
Çawahiknn
Cawê şil firotine
Cawên şil firotin
Çaxa ku gul di barin ez di çim bal keran
Çaxa piçûk bûm ji mezinan di tirsiyam,mezin bûm ji piçukan di tirsim
Çaxê Maza,Pîvo raza
Çaxê neçîra min tê,gûyê ta ji ya min jî tê
Çaxepiçuk bû m ji mezinanDi tirsiyammezin bû m ji piçukanDi tirsim
Cdaxwe ji avêderxistin
Cdaxwe ji avêderxistin
CDi êdeldûdêa
CDi kaxwe heehcnemêraxistin
CDi kayekî xwar bûn
Çilka wê,silka wê
Çilkek,milkek
Çil kor bigopalekî
Çiloçepî bûn
Çdsalkulûqotik li gundbû,ecelhathînamir
Çe lê k êdî doseXate,toDi xwe Fate
Çê lê ka me bira avis be wê rojekê bizê
Çe lê kameavisbewerojekebize
Çe lê kameavisbewerojekebize
Çêlekê didoşe Xatê, to di xwe Fatê
Çêlekê rêx kiriyê di ser destiyê bivir de
Çem tim nayê qirş û qal jî li ber nayê
ÇemeMiradeçiqasîrabe,nikaretistekî ji qu li ngbike
Çend nîsk ji serî kêm in
Çermê golikê li ber me wê xwedî bê li serme
Çi bû yî kundir,çi jî hustiyê te dirêj bû
Çi di hûr de,çi di tûr de
Çi giriya ku çi jî behecî
Çi xwar ku çi jî pê vereşî
Çi zû bûyî kundir,te çi zu şax ve da
Çilkek,milkek
Çima bûye kerta kêvir
Çima guyê xwe xwariyê
Çima ji min mîh û mehîn mane
Çima razem newala kur,çima bibînim xewna dûr
Çima rihe xwe kur nakî Got:Dilê min bi qunê nexweşe
Çima seyek nikare,cendedekî bidevê xwe bigire
Çiqas Din ya li hev dikeve,tiştek ji me re bi ser dikeve
Çiqasî li sererdê ye,ewqasî jî li binerdê ye
Çira ber kora,defa ber kera
Çira xizanî ji nezanî
Çivîk çivîke avê vedixwe , di ser xwe re li xwedê dinêre
Çivîkawîlwîlanîezkor bû mminnizanî,temalaxwe xerakirkonemin jî peredanî
Çiya naçe,derwêş diçe
Çiyî feqîran,dergemîran
Çokên xwe nerm kirin
Çû bajer û got:Baba kenger nerede biter
Çû dermane mîze,gû lê esirî
Çû gergere,hat dîsa ew kerê berê
Çû gundê nenas pesna xwe da bêqiyas
Çû heyfa bave,qunade jî daser
Çu kare kar jî ne bû ,taye jî ket
Çu Rewanê birinc ji sawarê malê jî bû
Çû ser darê,dara bin xwe birî
Çukê dî çe li ser hekê betan rûdine
Çukan xem e,Xabûr çem e
Çukê bira,çêlike gura
Çum li serê çiya,zuriyam weke gura,birazî nabin bira
Çûme der ve Fatekor,hatim hûndir ve Xatekor
Çume mala ape xwe ket me kape xwe
Çun dewsa miriya,hemi kes li miriyê xwe giriya
Çun welate kera,anîn bare pera
Çûye tolana tûle bigire neçîra hestiyan digere
Çuyîn ji me,hatin ji xwe de
Çê lê kê di doxa bivir de rêx kir
Çê lê kê di doşe Xatê,to di xwe Fatê
Çe lê kerexkiriyêDi serdestiyêbivirde
Çê lê kerîxoyî,garanekêrîxoyîDi kê
çe lê keugo li ke
çê,illêh şîrê dê
Ceger lê şewitîn
Ceger lê sewitîyesotiyê
Ceger lê sotiyê
Ceger pola bûn
Ceger qul kirin
Ceger sotin
Cegerê bêmeferê bira mirê neçû serê
Ceger pola bûn
Ceh dayîn,genim standin
Ceh û garis tev li hev kirin
Ceh û garis tev li hev kirin
Ceh û genim li hev xistin
Cehê yekî kêm bûn
Cehenem li serserî gerin
Cehenem tevî gor
Cehenema li rûyê Din ê bûn
Çêj jê stendin
Çek li erdê nehiştin
Çek li hev xistin
Çek berdan
Çêkiro bixwe kiro,xerakiro bixwe kiro
Çelderen pelderen xeberdan
Çelmem û cirik kirin
Çêlû dotin,kezwan kelotin nevêk ketîme
Çeludotin,kezwanukelotinnevekketiyê
Çem tim nayê qirş û qal li ber nayê
Çem û çemçım
Çemê Mirade çiqasî rabe,nikar e tiştekî ji quling bike
Çemika stûyê xwe xurandin
Cem mîhê çavê berxê derdixe
Çem tim naye qirş û qal li bernaye
Çên çênê nêye,deng dengê gamêşê ye
Çend hestî avêtin ber yekî
Çend nîsk ji serî kêm bûn
Çend texte ji serî kêm bûn
Cendek li axa sar ketin
Cendek li a li yêkî,serî li a li yêkî man
Cendek li ber xwînê çûn
Cendek li axasarketin
Cendek li erdeketin
Cendeksêlareş bûn
Çendnîsk ji serîkemin
Çendsalaçûseferê,hattimKerêberê
Çendtexte ji serîkemin
Dê ewledî xwe diavêje
Çene kutan
Çene qerimîn
Çeneya yekî ketin hev
Çenge avêtin
Çengek xwelî bizêrekî zer bidest neketin
Çênî çênî kirin
Çep çûp avêtin berşiyê
Çep Iê xistin,rast ve gerandin
Çepilê xwe hejandin
Çepeçep lê nihêrîn
Çepûrast belav kirin
Cer nû ye,av cemidî ye
Cer nûye,av cemidîye
Cerd lê xistin
Cêr di riya avê de dîşkê
Çêrê dizî, arizî
Cerg di dêv re hatin
Çerkezê simbêl boş e, totika dibêje çargoşe, rûn dikire lê nafiroşe
Çerm gemar kirin
Çerm tijî ka bûn
Çermê go li kê li ber me,wê xwedî bê li ser me
Çermê rûyê yekî qetîn
Çermê sa ne çermê sea ne
Çermê yekî qalind bûn
Çermê yekî tijî ka kirin
Cerî nûye,avê sar e
Çerx çep zivirîn
Çerxa di destê yekî de bûn
Çerxa Felekê çep gerîn
Cewa avê,av hate birîn,ma li ber tavê
Cewaba xerab anîn
Cewaba xwe dan
Cewaba xwe girtin
Cewaba yekî xistindest
Cezayê xwe dîtin
Cezayê xwe girtin
Cezayê xwe kişandin
Cezayê zimanê xwe kişandin
Cezûtî kirin
Çi bikî hêç bûn
Çi bikim xwîşka min,nenanek şewitî,nenanek şehitî
Çi bikim,jêr rû ye,jor simbêl e
Çi bû yî kundir,çi jî hustiyê te dirêj bû
Çi çikeı li ya xwe jê kirin
Çi di hurde,çi di tûr de
Çi di çînî wê di çinî
Çi di kî kewarê,ew tê xwarê
Çi giriyak û çi jî behecî
Çi ji destê min tê Belkî teyrok zeviya te bikute
Çi ji dest te texsîr ne kirin
Çi ji min re dixwezî bila bikeve kodika te
çi ji vê helwesta te fêm kir
Cî lê
Çi lê sar e,cDi k neqar e
Çilek tu dema têr nabe
Cilê nxwe şilkir beriya barane
Cilê ku lêv ji hev di pişkêve
Çi qewimî
Çi serî ye,çi qûn e
Çi xwar ku çi jî pe vereşî
Çi xwelî li serê xwe kirin
Çi zanim, li pêş malan e
Çi zindî xwarin,mayî dora mirîya
Cîger nê teslîm kirin pisikê
Cîgera xwe pêtin
Cîgera yekî bi pênc pere ne kirin
Cih lê teng bûn
Cih lê teng kirin
Cih li tuderetune bûn
Cihdan
Cihê jinan xera kiriyê,hîna vaye
Cîhe bêdef Di reqise,ma dora cîhe bidef
Cihê ku mirin lê heye,tirs çiyê
Cihê ku pakî lê heye,xirabî çiyê
Cihê kutu diçiyê,ez jê têm,
Cihê piyên xwe kirin
Cihesekininıerik gelekî aciz kir
Cihê şêran,rûvî lê dikin gêran
Cihê xwe dîtin
Cihê xwe lê bikeys kirin
Cihê xwe xweş kirin
Cihê yekî ne li erdê ne li esman hebûn
Cihê yekî şehitandin
Cihe yekî vala man
Ciheyekî xuya bûn
Cihgirtin
Cihne li erdene li esmanhe bûn
Cihû,ka te bibim bihiştê got na îro şemîye bikêr nayê
Cihûwar li vê dinyayê tune bûn
Cih û war lê teng bûn
Çi înı

Çi îman e,çi wîjdan e,bazara serbest e,kilîda xwe cizdan e
Çikirîye li deran,ewtêbernigan
Çîkje\veşîn
Çil heramî nikarin rûtekî bişêlînin
Cil û kulav ji hev pişkivandin
Cila şd e,ketiyê md
Cila şil bûn
Cila şilê ,ketiyê milê
Cila xwe ji avê der di xe
Cilê bûn
Cilê ku li ser rûnîştî kêr meke
Cilê û kulêv ji hev di pişkêve
Cilên cane min,kulên sere min
Cilên xwe beriya baranê şil kirin
Çima ji minmîhumehînmane
Çima razim li cihê kaş, çima bibînim xewnên şaş
Çima,111aseyeknikare,cendedekîbidevexwe bigire
Çima,madestennnpîvazanhûrDi ke
Çima,mameedestmalasorgevezşanDi yêpey
Çimabûyekertakevir
Çimadanûdûyenme ji hevûDin tenxwe stin
Çimaguyexwe xwariyê
Çimarazemheihekaş,çimabibînimxewnenşaş
Çimarazemnewalakur,çimabibînimxewnadur
Çimarihexwe kurnakîGotDi l êminbiqunenexwe se
Çimaseyeknikare,cendedekîbidevexwe bigire
Cimatêdînannabe
Çimik li hev dan
Cin ji dorêçûn
Cinan pê girtin
CinanDi serrebazdan
Çîneçêparakeçê
Çineçin kirin
Çînek li sermdxistin
Cinemala CinTahar lê xistin
Çınıhertirago li kan
Çınıpiştayekî
Çûn tolana segan, li hestiyan geriyan
Cin lê taşte kirin
Cinobet gerin
Çîpa gur girtine avêtin e nav koza berxan
Çîpagurgirtine, avêtin enavkozaberxan
Çiqas dinya li hev dikeve,tiştek ji me re biser dikeve
Çiqes dûr e,ewqes bigul û nûr e
Çiqasî li sererdêye,ewqasî jî li binerdêye
Cirxweş bûn
Çira li ber koran,tembûra li ber keran
Çira ber kora,defa ber kera
Çira çavan bûn
Çira xizanî ji nezanî
Çira yekî birin
Çira yekî tefandin
Cira yekî xweş bûn
Cîran cîranê xwe nas di ke
Cîran derîyê malê ye
Cîranberîbirêye
Cîranê xweş şênîya waran e
Cîranî çê ji bira pêş ve tir e
Cîranî mixtacî xwêyê cîrên e
Çira nîne ko heta sibehê pêkeve
Cîranî xîrab meriyan xwedanmilk dike
Cirecir kirin
Çirik lê badan
Çîrînî û tirînî ji hevû din kifş bûn
Çirîseyê serî girtin
Çirîskek di tariyê de rojek di roniyê de
Çirîye û çirîye,mal teyr û tajî ye
Cirma stû bûn
Cirma yekî kişandin
Çima,ma ev tira henekane
Cirnexweş
Çîroz kirin
Çirpîn bi dilê yekî ketin
Çirteçirt bi paşiyê ketin
Çirteçirt lê xistin
Çirtik avêtin
Çirtik avetin yekî
Çi tune,kum tune
Çiv dan xwe
Çîva ber gana bikute bikute xwe danena
Çiva dan milê xwe
Civakê de nin bû
Civat li mala pîrê, pîrê li mala xelkê ye
Çivîka wîlwîlanî,ez kor bûm min nezanî,te çima mala xwe xera kir,konê min jî pê re danî
Çivîka Xwedê rûçikandin
Çivîkan lê wîq negotin
Çiwalê kun,pîne nagire
Ciwan bûn nezan bûn ,pîr bûn kislan bûn ;ez poşman bûm
Ciwan mîsene,be lê xwîn serîn u kitkite ne
Ciwanekî biavêjin reşiyan,pîrekê biavêjin xweşiyan
Ciwanî bizaniya,pîrî bikaniya
Çiya dayîn pişta xwe
Çiya golik anîn
Çiya hewceyî çiyayan dibin
Ciyê agir lê tune be,dû jê rana be
Ciyê feqîran, li dergahê mîran
Ciyê şêran,rovî dikin gêran
Çizînî ji di l ê yekî çûn
Çizînî li kezebê ketin
Çizinî biDi l ê yekî ketin
Çizînî ji di lê yekî çûn
Cizomizo nêzana
Çna li korançibike,şîret li pîrançibike
Çnna,maezkümesorim, li sersereherkesîbidorim
Çnna,mafi lê handayepeyte
Çnna,makeviravetiyê,mi lê şiyaye
Çnna,mame şevasorşanDi yêpey
Çnna,maminserex\vedaniyê
ÇnnabiDi mbitetikan,çima li peybigeıimbipepikan
ÇnnaerşûkurşêDi zanî,çimagoştê binbirincênizanî
Çnnarazem li newalakûr,çimabibînimxewnadûr
Çnnik li hevdan
Çntekebipeşdeneçfın
Çntovirtopirtoyî kirin
Ço,weke tivra ji çiwêl ketî
Çok kutan erdê
Çok lê lê rizîn
Çok lê şikestin
Çok lê sist bûn
Çok şidandin
Çoka xwe dayîn ber zikê xwe
Çoka xwe dayîn erdê
Çoka xwe kutan
Çokdanînerde
Çokên xwe nerm kirin
Çokên yekî nesekinîn
Çokenxwe nerm kirin
Çol û hol kirin
Çolbir lê xistin
Com bûn
Çomax kirin qula mozan
Comerdî bidayînê di be
Çonaxa xwe li defa yekî xistin
Cotar li ber bima lê ,kebanî nû ber bi kare
Cotê xwe li kevir asê kirin
Cotê xwe dayîn kevir
Cotê xwe kutan erdê
Cotê yekî çarga bûn
Cotek di ran di Dev de tune bûn
Cotkaro tu çi di çîni gava şîn bê tê bibîni
Cottar li ber vî ma lê ,kebanî nu ber vî kare
Cotyaro ew çiyê tu di çînî Got Dema hêşîn bû tê bibînî
Çov li kewe neket,kew li çov ket
Çov di ser çov re kirin
Çov nagihandin xwe
Çove xwe di bin çove kesî re ne kirin
Çove xwe tûj kirin
Çove yekî giran bûn
Çû li eeêkêr,vegeriya gûzan
Çû bajer û got Baba kenger nerede biter
Çû belmakê baban,niherî keran dax di kin
Çû birinca rewanê,da sawar rûnê malê
Çû dermanê ınîze,gû lê esirî
Çu Gergerê,hat dîsa ew kerê berê
Çû gundê nenas pesna xwe da bêqiyas
Çû heyfa bavê qûn li ser de kir
Çû heyfa bavê,qûna dê jî da ser
Çu heyfa bave,quna dê jî ser de da
Çû heyva bavê biser de jî da qûna dê
çû hî da ka te bibim bû histêgot:ne îro şemî ye,kêr naye
Çû karê kar jî nebû,bi tayê jî ket
Çû karê,bizin da bi karê
çû mê xeyî çû yê li henîya xwe xistiyê
Çu Rewane birinc ji saware ma lê jî bû
Çû Rewanêbirinc, ji sawarê malê jî bû
Çû ser darê,dara bin xwe birî
Çûheyfabavê,qûnadê jî daser
Çûkan xem e,Xa bû r çem e
Çûkan zimanê yekî xwarin
Çûkê bira,çê li kê gura
Çûkê birayan,çê li kê guran
Çûke,Di çe li ser hêkên betan rû Din e
Çûkeçûk kirin
Çûkên Xwe dê peritandin
Çum li serê çiya,zuriyam weke gura,birazî nabin bira
Cûm û celat bûn
Çume der Fatekor,hatim hûnDi r xatekor
Çûme mala apê xwe ket me kapê xwe
Çume mala dewrêşa,danî ber min mastê gamêşa
Çûn li ber kapê xwe sekinîn
Çûn ber agir ê yekî
Çûn ber darê sêpikê
Çûn ber emrê Xwe dê
Çûn ber gêris
Çûn ber go li kan
Çûn ber kapê minuê
Çûn ber kinDi r
Çûn ber warê yekî
Çûn ber pêlavan
Çûn ber rehma Xwedê
Çûn ber tira dehşikan
Çûn ber zêwiya yekî
Çûn çolê
Çûn dest û piyên yekî
Çun dewsa miriya,hemî kes li miriyê xwe giriya
Çûn dinyayeke din
Çûn perê esmanan
Çûn ser cihê nivînê
Çûn ser cihên xwe
Çûn ser gulên sor
Çûn ser kirasê yekî
Çûn ser kurmê yekî
Çûn ser serê yekî
Çun welate kera,anîn bare pera
Çûn welatê keran,anîn bare pereyan
Çûna li yêDin
Çûna li yêDin
Çûnberdarêsêpikê
Çûnberdarêsêpikê
Çûnbertirago li kan
Cûnê di xwe heft li bêsa bûn ê,lê cûna nayê qanûnê
Çûne heyfa Koço, qafê Helo jî dane ser
Çune Konyê ketina qata,serî xwe ra di kine mîna Tota
Çûrqûr kirin
Çûye ji miriyan re kefen bîne
Çûye ji nexwe şan re berfê bîne
Çuye tolana tolê bigire seyda hestiyan digere
Çuyîn ji me,hatin ji xwe dê
Çûyîn ew çûyîn bûn
Çûyîn he bûn ,hatin tune bûn
Da bi tetikan, li pey gerî bipepikan
Da kitikan,geriya bipepikan
Da min mistek,xistim pistek
Dakes\vekewîbişev li keıexwe nagere
Dakeswekewîbi şevkerexwe nagere
Dakeswekewîbi şevkerexwe nagere
Daneberbereres
Darbirverotine,mirovbigotine
DarDi keve,berîbikuve
DarEz di kutim,intîn ji tete
Dar li keweneket,kew li dareket
Darabiyêbekere,nebistane,nebere
DaraDi xequlamesamoza
Darbirodaranbibir,gumanaxwe ji xwe denebir
Darek êdî girehezardarîdevîDi he jî ne
Dareketexedqunawî,kulîlkek êdî deberbehnawî
Darîxware,hosteyîraste
Daroskesto,xwarobesto
Dasekudeh lê k
Dawet daweta mîran, Agir ketiyê feqîran
Dawet fetikî berbû hetikî
Daweta duduyan e, Agir e hemuyan e
Daweta mitriban be û mitrib lên êdî n
Damlaya damlaya gol olur
Damlayadamlayagololur
damlayadamlayagololur
Dan ber bîna xwe
Dan ber çavên xwe
Dan ber daran
Dan ber qefesa xwe
Dan ber rûyê xwe
Dan ber xwe
Dan bin basken xwe
Dan bin dêla hev
Dan bin guhên hevûDin
Dan bin piçenga yekî
Dan ez di kutim,entin ji wî tê
Dan şek û pêkan
Dan ser di l ê yekî
Dan ser pişta yekî
Dan ser rê
Dana yekî hdgirtin
Danavî kirin
Dane ber berê reş
Danî di di zmencekê de nekelîn
Danîn ber berê reş
Danîn ber dêrî
Danîn dewsa meriv û însanan
Danîndewsamerivûînsanan
Danû xistin dawa wî kîrê wî rabû

Danûk berdan dawa sêwiyan,kîrê wan rabû
Dar li kewê neket,kew li darê ket
Dar bitDi yê,xwe dî bitû lê ye
Dar di keve gulî bi ku de
Dar di keve,berî bi ku ve
Dar di keve,gelo berî bikuve
Dar xistin qula mêşan
Dara bergir,Di çinê kevir
Dara bin xwe birîn
Dara binê xwe birîn
Dara biyê bekere,ne bistane,ne ber e
Dara dixe qula mêş û moza
Dara ku berê wê naxwim av naDi m
Dara mirazê,mirazê yekî kirin
Dara pûç bûn
Dara qetlê bûn
Dara xwe ziyê şîn nabe
Darabêberkevirnaçinê
Daran di ser xwe re mebire
Darbir verotinê,mirov bigotinê
Darbiro daran bibir, li mana xwe ji Xwe dê nebir
Darê ez di kutim,intîn ji te tê
Darê piştê bûn
Darek girtin,hezar dar hejandin
Dareke di gire hezar devî di he jî ne
Dareke di xe quna wî,kulîlkeke di de ber bêhna wî
Dargopalê xwe danîn
Darî xwar e,hosteyî rast e
Darikê xwe xistin nava gû û tevdan
Darinde bûn
Darîxware,hosteyîraste
Daro şikesto,xwaro besto
Darqûn kirin
Das lê neketin
Dasek û deh lê k
Daslêneketî bûn
Datika yekî gayîn
Davîsisthawênagre
Davvîperehatin
Dawaxwe dayînserserexwe
Dawaxwe xistindevexwe
Dawctadînane,herkesxwclêhDi l ike
Dawe Agir girtin
Daweşandin eyarê yekî
Dawetadndnyane,geraqûnahentûyane
Dawetaduduyane, Agir ehemuyane
Dawetaduduyane,girehemûyane
Dawetamirtibanbeumirtib lê n êdî n lê biDin
Dawetdawetamîran, Agir ketiyêfeqîran
Dawetfetikî,berbûhetikî
Dawetfetikîfetdîber bû hetikî
Dawetfirikîberbûhetikî
Dawî li kar anîn
Dawî bi vî awayî hawî bûn
Dawî bi xwe re anîn
Dawî lê anîn
Dawî pûç bûn
Dawî tune bûn
Dawîbetalûn
Dawîbixerhatin
Dawî bixwe re anîn
Dawî pûç bûn
Dawiya kadîna xwe rayê her kesî nedan
Dawiya yekî bixwe reanîn
Dawiyê de ji bo paniya li ngê xwe erdek hişk dît
Dayê bûhike, jinê rûhike
Dawiyêde ji bopaniya lingexwe erdek hişk dît
Dawiyê de hate serê min
Dawo,geriyawo
Daw û derlingên xwe hilgaftin
Dax be û li destê sax be
Daxdê yekî bûn
Daxwaza yekî di zik de hiştin
Dayê bû hikê, ji nê rûhikê
Dayê belayê, xwîşkê tehl û hişkê, ji nê were ko li ka minê, te bigerînim li dora Din ê
Dayê bû hike, ji nerûhike
Daye,ewa ku tu di be jî min der daye
Dayêbihokê, ji nêrûhokê
Dayîk hat ji der de, Xwe dê rabû di ber de
Min xwe dî kir bibistanên xwe , jinê ji min stend binavranên xwe
Dayîk tim lawe nînê
Dayika du dotan, li xwe di de du lotan, ne li vir, ne li Cizîra Botan
Dayikadudotan, li xwe di dedulotan,ne li vir,neheizîraBotan
DayîkêgotKanekaçikegohane
Dayikên dergûşan re herin zu vegerin
Dayikendergusanreherinzuvegerin
Dayîn ber bayê
Dayîn ber hev
Dayîn berçavan
Dayîn berDi l ê xwe
Dayîn bin boçika hevûDin
Dayîn boçika xwe
Dayîn çoyê xwe
Dayîn dest
Dayin nav avê
Dayin pey
Dayin ser di l ê yekî
Dayin ser xatirê yekî
Dayin ser xênî
Dayîn stûyê xwe
Dayina Xwe dê bûn
Dclnıgayeke li de li ngameranneketnı
DcmaaqdbelavDi kirin,wî/ebasme1’1Di birî
Dcngcdîkêtekahetakuçûve
DcngDi serîdenecim
Deng jê derneketin
Deriyê mala we jê reve kirin
Dcriyêxwe jêreve kirin
Deriyê yekî ve kirin
Dest li ber halê xwe hildan
Dest li berrane bûn
Dest li ber rû man
Dest li ber xwe ra kirin
Dcstlêsist bûn
Dev ji xwe berdan
Devê xwe vala nehitin
Devnerm bûn
Devnerm,piştiıişk bûn
Devşikestî bûn
Dewekirîinan
Dil bûne ayê şevî,xof û rem ji dinê revî
Di l bû hirîn
Di l dax kirin
Di l herdan yekî ’’
Di l je sar bûn
Di l kirin
Di l lê nikî kirin
Di l lê ue bû hurîn
Di l li serDi lê ,jeretunetuderduku lê
Di l ne kirin
Di l neçûn
Di l şewitandin
Di l şikestin
Di l ve bûn
Di l xewirîn
Di l <|ebûIne kirin Di l apirsî,qunahesdî Di l apirsî,qunahesdî Di l apirsî,qûnahesdîhasdî Di l berdanyekî Di l bi jî ,çavri jî Di l bibirîn bûn Di l bibirîn bûn di l birîndar bûn Di l bihevûDin rerast bûn Di l bijandin Di l bikul bûn Di l bixwîn bûn Di l c li niî li berDi l êyekî bûn Di l di bi ji yagoştê kerê,Di gotGnhcnwêwckîyenkêrguhanin Di l di rim,Di biecim,cellDi bêezbirineim Di l di xwaze, lê ji destnaye Di l di xwaze, lê ji destnaye Di l di xwaze,lêbidestvenayê Di l di xwaze,lêdestnagihî ji yê Di l ê mêrik ji ji nê nexwe ş bû,Di got Tu ardî ê lê g di kî,qûna xwe li ba di kî Dilê bizdonektew,sîngagewrhew Dilê mêrik ji ji nênexwe şbû,Di gotTuarde lê gDi kîqûnaxwe baDi kî Dil ê min ji wênexwe şe,erDi l ibinberfêdeıeşe Dilêmirovkubixwaze,bitiştenheripiçûk jî di kareserfırazbibe'Di lê di l xwaz,nanû Dilê şandin Dilê seganbisavarêxwe ş kirin Dilê şivanketepişkuIêkernıekî,hûrkirşîrûxwar Dilê tirsoksîngagewrnabîne Dilê tirsoksîngêsîsok Dilê vekîjêbirin Dilêxwe ji Din ya yêsar kirin Dilê xwe kirin Dilê xwe bixwe şewitandin Dilê xwe geraiu li n Dilê xwe mor kirin Dilê xwe pêâşandin Dilê xwe pêgerin kirin Dilê xwe pêşad kirin Dilê xwe rehet kirin Dilê xwe ronî kirin Dilê xwe safî kirin Dilê xwe teng kirin Dilê xwe vala kirin Dilê xwe ve kirin Dilê xwe xapandin Dilê xwe xera kirin Dilê xwe xwe ş kirin Dilê yekî avêtin Dilê yekî ji reş bûn Dilê yekî li bernebatin Dilê yekî li hevduketin Dilê yekî li serşewitînDi l pêşewitîn Dil êyekî li seryekî ricifîn Dilê yekî azirandin Dilê yekî bihd avêtin Dilê yekî bikudebixwaze,biwirdeajotin Dilê yekî bişad bûn Dilê yekî biserveçûn Dilê yekî çargopalîlêxistin Dilê yekî daxdan Dilê yekî di destde bûn Dilê yekî eşîn Dilê yekî germ kirin Dilê yekî geş bûn Dilê yekî gotin,Devê yekî negotin Dilê yekî gupegup kirin Dilê yekî hatinberdêv Dilê yekî hatinguvaştin Dilê yekî hil bûn Dilê yekî hil dan Dilê yekî hilnedan Dilê yekî jê bû li irîn Dilê yekî jêderbasne bûn Dilê yekî jêman Dilê yekî jêmayîn Dilê yekî jêsar bûn Dilê yekî ketekevirekî li eftsalanbixwe regerand Dilê yekî ketincih Dilê yekî kişandin evbiwêjnebitirkîyeCanıçekmek Dilê yekî kizirandin Dilê yekî lêîşiqnedan Dilê yekî lê qusîn Dilê yekî lê rû neniştin Dilêyekî lêsar bûn Dilêyekî lêspî bûn Dilêyekî neçûn Dilêyekî pê şevvitîn Dilêyekî pêêşîn Dilêyekî pêgerm bûn Dilêyekî perpitandin Dilêyekî pêvegirêdayî bûn Dilêyekî pêx\veşne bûn Dilêyekî pirtepirt kirinDi l pitpitîn Dilê yekî qilqilîu Dilêyekî qirar nedan Dilê yekî rehet bûn Dilê yekî reş kirin Dilê yekî se li kirin Dilê yekî şewitandin Dilê yekî şikandin Dilê yekî sivik bûn Dilê yekî têde bûn Dilê yekî tepîn Dilê yekî têr bûn Dilê yekî ti jî bûn Dilê yekî ti jî kul bûn Dilê yekî tirsîn Dilê yekî tune bûn Dilê yekî vebûti Dilê yekî vekirîn Dilê yekî xera bûn Dilê yekî xof girtin Dilê yekî xwe nt li n Dilê yekî xwe ş kirin Dilê yekî xwe stin Dil ferah bûn BiwangotinênwêDi l êminhinekîsivikbû Dil gemar bûn Dil gemarî,devtemîz bûn Dil genî bûn Dil germ Di l giran bûn Di l giranî kirin Dil hay ji Derling neye Dil bi dilan Dil hênik bûn Dil heye,taqet tune Dil hilîştin Ji ber xwe de kuşirandin Dil ier yekî de kirin jehr Dil iewed êdî mir,Di sewedekonexwe datanî Dilê fere,şewq û çire Dilê hişk wîjdan tê de nabe Dilikî bûn Di l ineesekarisisokmak Di l intelîihewa lê xwe deşewitîn Di liusna Din ê de bedew bûn Dilî xwangê bixwangê bişewtiya çel kêsê sav nedavite ber Dil jêçûn Dil jê derbas ne bûn Dil jêne bû hirîn Dil jê ne bûn Dil ketin hev Dilkevir Dil kirîn Dil kişandin Dil kurmî bûn Dil kutan Dil kutekut kirin Dil mayîn Dil minî dayîn berDi l Dil minîdayînberDi l êyekî Dil mînîpêdan Dil ne kirin Dil nerm kirin Dil neşifreyekumirov li berhcnıîkesîveke Dil nexwaz bûn Dilnizim bûn Dilnizmî kirin Dilo bixwaze te boq te pîvaz Dilo bixwaze te boq,te toq, te pîvaz Dilopek xwînjêneçûn Dilpaqij bûn Dilpene kirin Dil perpitîn Dil peve bûn Dilpola bûn Dilqewim Dilqêm Hindûrqêm Dilqewîn bûn Dil qirar nedan Dilqûnek bûn Dil ra bûn dilarês Dil razî nebûn Dilreş Dilreşî kirin Dilsaf bûn Dilsar Dilsarî ketinnavberê Dilse Dilseg bûn Dil şewitîn Dilşewitiya yekî bûn Dilşikestî bûn Dil şikestin Dilşikîn Dilşikî bûn Dilşkên bûn Dilsirlî kirin Dilsivikî kirin Di l stendin Dil stendin Dilşûşeyî bûn Dilteng bûn Diltenik Diltenik bûn Dil tune bûn Dil û cîger ên yekî bipişt vegirtin Dil û dînê xwe yek kirin Dil û gurçik hatin xwarê Dil û gurçikhe li sin Dil û gurçik pola bûn Dil û hinavên yekî zer bûn Dil û hinavên yekî zer kirin Dil û hinav hatin xwarê Dil ûhinavxwarin Dil û hinav zer bûn Ku re zirav be,bila di wir re biqete Dil vekirin Dil xavî kirin Dil xayîn bûn Dil xayîn bûn Dil xewirîn Dil xweş kirin Dil zîz bûn Dê li qîzê şîret kir,qîzê got dayê hela tu çîkê kerê binêre çend e Dê bibînin, dotê werînin Dê dibe damarî,bav di be filê kavarî De here ku tu Osman î De îcar te girte xwe De ka kuma dahênin pirsa jê bikin Dêlê dêl ba da,seg li dûv heta Bexda Dêlesê dêl ba ye,nêresê li pey li Bexda ye Dê û dotê şer kirin, behle û bomika bawer kirin Dê û dotê şer kirin,kemaqilan jê bawer kirin Decal ra bûn Dê ewledê xwe avêtin Def di destê min de ye daqoq tu lê dixî Def û zirne ber daye,bi kendalê abes girtiyê Def ya xelkê ye tu daqoq lêdixî Defa hewarê lê xistin Defa yekî Din indin Defa yekî lê xistin Defa heware lê xistin Defeke Din lêxistin Deftera yekî di nava mişkan de nehatin xwe ndin Def ya xelkê ye tu çomax lê di xî Deh li ser yekê danîn Deh biduduyan e,Hirmiz xwedanê gulolan e deh in bireh in Deh pin li gorê xistin Deh siwar çûn pêşiya rûtekî,rût bisilametî ji nav derket Dê hejandiyê,dê mijandiyê Dehê kanûnê,rojê berê xwe da havînê Dehi xwe ,kero¿avvane Deh mal in danzdeh rispiyên wan hene Dêhna xwe dayîn Deh siyar çûn peşiya rûtekî,rût silamet ji nav der ket Derdikevim diwarê qurqurike,deng te dengê tûtike;ax li min derdê zûtikê Dek lê gerandin Dekakumadayninpirsajebikin Dek lê kirin Dek û dolab li dora yekî gerandin Dêl ba ye,kuçik li pey li Bexda ye Dêla dêlê ba ye se lê pey heta Bexda ye dela lê Çawahebemalabexwe di dîtine,ketine ser û cil li xwin Dêla xwe li ba kirin Dêla xwe li devê yekî nexistin Dêla xwe dayîn ser mila xwe Dêla xwe pîj kirin Dêla xwe ra kirin Dêla xwe rep kirin Dêla xwe tîk girtin Dêla yekî di ber de birîn Dêlai berê de fal bû,kerê dêlai jî wenda bû Delala min ji şîr jî , ji şekir jî şîrîntir e Delala li ber dil ê yekî bûn Delalî ra bûn Dêla xwe da xistin Dêla xwe dayîn ser pişta xwe dêlê delew e se tê ji Helew e Delî û fimanî bûn Delîl li halê me bû Delîl baranê tîne yan baran delîlê tîne Delîl li halê yekî bûn Dell serî jê kirin,lî sa her kes beziya serê xwe hilda Dellt Di yên xwe li ber ¡¡¡ ewitandin Dem li kênser de fan bûn Dem bi demê re herdem bi xwe dê re Dema aqil belav di kirin tu li ku bûyî Dema hebe bol e ,ger tune be çol e Dema hebe to di xwe ,tune be gû di xwe Dema mirine di gnh debang kirin Dema siûd hat serî,bila bizire wekî kerî,dîsa jî xelk dê bibêje aferî Dema xwe pê derbas kirin Demeka gulê, yek ya şîlanê Demika gûla,yeka sosina Demîna xwe girtin Dena heşe pelaştin DenDi kê kn lê bûn DenDi kên xwe çizinindin Deng ji kêvir der ketin ji wî der neketin Deng li her guhan ketin Deng nekir im,zêrê zer im Deng jê nehatin Deng û bang jê nehatin Deng kirin Dengnekirinî,zêrê zerinî Dengnekirê,mêrekî xwe kirê Dengnekir im,zêrê zerim Deng û hesa xwe birîn Deng birin xwe Deng bi ser yekî ketin Deng çûn yekî Deng dan Deng dilê re wî tehlî naçe wî Dengê defê ji dûr xwe şe Dengê deholê ji dûr ve xweşe Dengê di qûnê re derketin Dengê dolê nas di ke,mala dawetê nas nake Dengê ezmanan,nîşana baranan Dengê kezebê,da ser siwarê neqebê Dengê kora nare kerra Dengê meqesê bi ser neketin Dengê te xweş tê lê heke xwendina te Quran be Dengê xwe bilind kirin Dengê xwe ber dan Dengê xwe birîn Dengê xwe hildan Dengê xwe derxistin Dengê yekî birandin Dengê yekî qûbe bûn Dengî bûn Dengî kirin Dengî dolê ji dûr va xwe ş te Dengvedan DenıaaqdbelavDi kirin,wî/ebasm êdî birî DenıahebetoDi xwe ,tunebegûDi xwe Deniana darê jê xwestin Deq li deqê xistin Deq bi deqê bûn Deqa yekî şikandin Deqadeq Deqmirî bûn Dêr çê kirin,kapoplîska wê Der dêv û daw lê qetandin Der di kevim di warê Qurqurikê li wir tê dengê tûtike ax li min derdê zûtikê Dêra jina xerab nekiriyê hîna ava ye Dêra sor e,çavî kor e Derb avêtin Derb ku hat serî,xwe de we çawa xdas bike Derb xwarin Derba xwe gihandin Derbasî kirin Derbeke li nal di xe,yeke li bizmar di xe Derbekê li nalî di xe,yekê li mixî di xe Derblêxistin Derd beri nava xwe dan Derd der kirin Derd dereve kirin Derd hatin derda,kul hatin bi serda Derd hatin ji der de ,kul hatin bi ser de Derd û kul avêtin pişt guhê nxwe Derdan der ve di ke Derdan dereve di ke dereve neke Derdê li serderdan bûn Derdê çarçiqd bûn Derdê cîgerê nedîtin Derdê giran bûn Derdê giran nedîtin Derdê herî mezin bûn Derdê hewiya,jana diya Derdê kezebê,da ser neqebê Derdê kezebê dîtin Derdê li ser derdan e Derdê marî,bidarî Derdê marî, lê bidî bi darî Derdê min yar e û dermanê min bihar e Derdê pîrê pihor e,derdê hebo gebol e Derdê wî ji girara sibê ye Derdê wano,nanoye Derdê çarçiqil bûn Derdê dilê xwe derman kirin Derdê qeraş,av here ser aş Derdest kirin Derdê xwe ji nav di lê xwe derxistin Derdê xwe ji paşaye ker re gotin Derdê xwe ji yekî re ve kirin Derdê xwe bixwe derman kirin Derdê xwe derman kirin Derdê xwe di zikê xwe de temirandin Derdê yekî bera nava xwe dan Derdê yekî der ne bûn Derdê yekî dereve kirin Derdê yekî kişandin Derdê yekî pê dan winda kirin Derdê yekî teze kirin Derdê dil nekişandin Derdikevim dîwarê Qurqurikê, deng tê dengê tûtikê; ax li min derdê zûtikê Derê dîzê ve kirin Dêrê sor e,çavî kor e Derê xwe ji kesî re venekirin Derê xwe ve bûn Dereceya yekî tune bûn Dêrek ava kir,mizgeftek xera kir Dêrek ava kir,mizgeftek xirab kir Dereng bû lê çeleng bû Derere li me lê ve bûn Dêresorê xwe li bakir,Di lê xortan tev kul kir Dêresore,çavîkore Derew di jminê Xwedê ne Derew sêwîye Derewê kewan ji deh raste me çêtir e Dereweke mezin pîne nabe Derewên bêxwe kirin Dergê şêx û ziyaretan vekirî bûn Dergûşa kurî me nedîtin Derî li ber girtin Derî li serpiştê danîn Derî li berve bûn Derî bi ser de girtin Derî daye ser piştê Derî derî gerîn Derî her dem vekirî bûn Derî jê re vekirî bûn Derî lê girtin Derî lê ve kirin Derî lê xitimîn Derî ne berDi de yî,ku lê kê re di keve hûndir Derî ji herkesî re vekirî bûn Dêrik qedand ma dêrûn Derî lê ve bûn DerîneberDi deyî,ku lê ker ê dî kevehûnDi r Deriyê yekî şên bûn Deriyê dilê xwe ve kirin Deriyê yekî deverû bûn Deriyê yekî li ser piştê bûn Deriyê yekî mor bûn Deriyek jê re vebûn Deriyo ji tere di bejim,piştderiyo tu guh bidê Derk tune bûn Derketin çiyê Derketin erş û elayê Derketin fireqetiyê Derketin mexderê Derketin meydanê Derketin rastê Derketin ser riya yekî Derketin ser serê yekî Derketiyê meydanê,ma xwediyên ve tü ne ne Derman tune bûn Dermanê çavan bûn Dermanê êşê bûn Dermanê her tiştî xwê ye, dermanê xwê Xwe dê ye Dermanê her tiştî xwê ye,lê xwê xerab bibe dermanê wê çiyê Dermanê yekî neman Dermane her tistî xwe ye, lê xwe xira bibe derman nîne Derne di zikê yekî de ne li vîn Derpê ji xwe kirin Derpiyê ji nan li xwe kirin Derpiyê ji nê sor e,çavê mêrî kor e Derpiyê ji nê sor e,mê rî kor e Derpiyê ji nesore,merîkore Derpiyê min li xwe ke,lê tê de tir û fisan neke Derpiyê qûnê jê standin Derpiyê sor li bin balgiyê xwe nedîtin Derpiyê sor di bin balgiyê xwe de nedîtin Dersa xwe girtin Dersa yekî xistin dêst Dersê di gire ji jinê, ji dere dibe di jminê Derûdor fireh bûn Derzî di ber guhe yekî re kirin Derzî di ber guh re kirin Derziya Xwedê li ber çavên yekî çûn û hatin Destê xwe behn kirin Dest li serdestan,heya esmanê heftan Dest avêtin Dest avêtin barê yekî Dest avêtin boçikê Dest avêtin doxîna xwe Dest avêtin erzê xelkê Dest avêtin guhê xwe Dest avêtin hev Dest avêtin namûsê Dest avêtin pêsîra hev Dest avêtin qarçikê Dest avêtin a erzê xelkê Dest ji cotê reş berdaye bi zirneya zer girtiyê Dest ji emelan sar bûn Dest ji hev berdan Dest ji hev du bûn Dest avêtin qulpê Dest belaş bûn Dest berdan Dest bi çê kirina kulav kirin Dest bisekine,pê nasekine Dest dan hev Dest danîn ber Dest dayîn Dest dest êdî şo,dest jî rûyên di şo Dest di kulav de man Dest di nav rûn û hingiv de bûn Dest di ser destan re bûn Dest di rê jî kirin Dest di z e,Di l di lê riz e Dest jê berdan Dest jê kişandin Dest jê ne bûn Dest jê neqetîn Dest jê sar bûn Dest jê şûştin Dest ji cotê reş berdaye bi zirna zer girtiyê Dest ji emelan sar bûn Dest ji erd û esmana qetiyaye Dest kût e,dev hût e Dest lê negerîn Dest lê sar bûn Dest li berdêvman Dest li ser destan,heya ezmanê heftan Dest şikestî bûn Dest û ling li hev gerîn Bi dest û lep bûn Dest û lepê hevûdu bûn Dest û pê li hev piçikîn Dest û pê girêdan Dest û pê lê hurşîn Dest û pêçiyên yekî ter bûn Dest û piyên xwe jê vekişandin Dest û piyên yekî li hev alîn Dest û piyên yekî bi erdê ve zelîqîn Dest û piyên yekî birîn Dest û piyên yekî çûn Dest û piyên yekî girtin Dest û piyên yekî hatin girêdan Dest û piyên yekî maç kirin Destê xwe li Quranê xistin Bi destan dawo,bipiyan li pey geriyawo Destav lê teng bûn Destavêtindarêzorê Destbelaşî kirin Destbelav bûn Destbihene bûn Destbikevir bûn Destbitenî rûyê merîyan reş dike Destborîn kirin Destê ber derîye,bi kêçîwê bimerite,neke şîwê biherişe Destê bitenê,deng jê nayê Destê dê peşkê qîzê Destê dereng û rûyê qîze Destê jê şûştin Destê ma li ber Devê me Destê me naye ber devê me Destê merdan ketin nav Destê min li ser serê te Deste min di hingir da be cîDi helim tem Destê min di z e,Di l ê min di lê rize Destê şêx maç kin,ew ser Qutbe Razî ye;tac û tey lê sena wî gişt xebata destê jar u tazî ye Destê te ne destê mangedoşan in Destê vala,rûyê reş Destê vala,rûyê reş Destê westiya li ser zikê têr e,destê vêsiya li ser zikê birçî ye Destê wî ji garis tije, li bek jê narije Destê wî giran e Destê wî tê Deste wî tije garis be, li vek jê narije Deste wî,ma li ber rûyê wî Destê xw elê gerandin Destê xwe ji ber kişandin Destê xwe ji dawa xwedê neqetenadin Deste xwe ji pêsîrê nekişandin Destê xwe xistin qebza hebrîngê Destê xwe li ber yekî ra kirin Destê xwe li destê yekî nexistin Destê xwe li destê yekî xistin Destê xwe li herfa Quranê xistin Destê xwe li hev sûtin Destê xwe li naverasta Quranê xistin Destê xwe li Quranê xistin Destê xwe li ser serê xwe sî kirin Destê xwe li sîngê xwe xistin Destê xwe li xwînê dan Destê xwe li barê yekî xistin Destê xwe li ber hDi l an Destê xwe li ber xelkê ve kirin Destê xwe li ber Xwe dê vegirtin Destê xwe li ber yekî girê dan Destê xwe li ber yekî ra ne kirin Destê xwe li pişta yekî xistin Destê xwe danîn ser serê xwe Destê xwe dax kirin Destê xwe dayîn li ser wîjdana xwe Destê xwe dayîn hev Destê xwe dayîn pişt qûna xwe Destê xwe dayîn,hûçikê xwe xelas ne kirin Destê xwe dayîn,milê xwe xelas ne kirin Deste xwe de hekerûne çekî u bidî yekî ewe beje deve min şewitî,destê wî te neşewitî Destê xwe di ava sar û germ de ne kirin Destê xwe di rê jî nenasan kirin Destê xwe di rê jî yekî kirin Destê xwe di xe qula mozan Destê xwe di xwînê dan Destê xwe giran girtin Destê xwe hDi l an Destê xwe hene kirin Destê xwe jê berdan Deste xwe jê bişo Destê xwe jê hdgirtin Destê xwe jê re danîn ser hev Destê xwe lê nexistin Destê xwe ne avêtin bêrîka xwe Destê xwe nedan ser zikê têr Destê xwe nedan tiştekî Destê xwe pê ne kirin Destê xwe sivik girtin Destê xwe tê dan Destê xwe ve kirin Destê xwe xistina qula mozan Destê xwe zû girtin Destê xwe birin xwe Destê xwe dayîn,hûçikê xwe xelas ne kirin Destê xwe di xequlamoza Destê yekî ji erd û esman qetîn Destê yekî li li er Din ya jî bûn Destê yekî li ber dêv man Destê yekî li binçengê ketin Destê yekî li ser serê yekî bûn Destê yekî li xwînê gerîn Destê yekî bi bereket bûn Destê yekî di bin kêvir de bûn Destê yekî di di l de bûn Destê yekî di nav de bûn Destê yekî di nav xwînê de bûn Destê yekî di rûnde bûn Destê yekî di xwînê de bûn Destê yekî di xwînê de be jî hatin Destê yekî di rêj bûn Destê yekî germ bûn Destê yekî gihîştin Destê yekî gihîştin dev Destê yekî giran bûn Destê yekî jê ne bûn Destê yekî ketin binçengê Destê yekî ketin kulav Destê yekî neçûn Destê yekî neçûn bêrîkê Destê yekî negihîştin Destê yekî nehatin ber dêv Destê yekî pere dîtin Deste yekî rast neketin bêrîkê Destê yekî şiv girtin Destê yekî teng bûn Destê yekî tije ji garis be li bek jê nakeve Destê yekî zêr birîn Destê yekî rast neketin bêrîka dê Destê zorê pîre dave ji n bîrê Destêdestabişon,destêçexbinrûyabişon DestêebiDevê tebikeVe Destek di nav rûnde,yek di nav hingiv de bûn Destek goşt bûn Destek kirin Destên yekî di paşdê de man Destên yekî di rex de hatin Destepeçkî hev bûn Destepostî kirin Destevala bûn Destexwe jebisosustine Destêyekî li şteknegirtin Destêyekî rastneketinbêrîkê Destê zorê pîrê davejin bîrê Destfireh bûn Destgirêdayî man Destgirtî bûn Destî vêsîya, li ser zikê birçî Destkuja wî nehelal e Destkujawînehela lê Destmal sor,daye ber çavê kor Destmala ji na yekî li serî bûn Destmala sor şandin pey yekî Destmêj yekî sivik bûn Destmêja xwe şikandin Destmêja yekî helal ne bûn Destnakeve Destne avêtin êDi rodeçûyî Destne avêtin tutiştekî Destnedan Destnizim bûn Desto bi xwe gesto,ha di westo,ha di westo Desto bike,devo bixwe Destok bûn Destpê kirin Destpe li xî bûn Destpelîn meşin Destpêueketm Destqerimî bûn Destqirêj bûn Destserdanîn Destşûştî,pê şûştî bûn Destteng ketin Destû li ngêyekî jêketin Destûpêlêsar bûn Destvekirî bûn Detıgbelav bûn detuneye,tubişînîkuderênabêje,na Dêûbav ji serîkêm bûn Dêûdotê,gayêcotfirotê, ji kesîrenegotê Deudotêşer kirin,kêmaqdanjêbawer kirin DêûdotêşerDi kir,kêniaqdanjêbawerDi kir DêûkeççiqasîbihevûDin reşerbikin jî tucarannikarin ji hevûDin biqetin Dêûdotê Dev di bêje guh nabîze Dev ji araqê berda Dev ji gotina xwe ber nedan Dev ji hev berdan Dev ji hevçûn Dev ji şîr şewitiyê,pifî dêw di ke Dev ji zirna zer berdaye,bi qula ebcetê girtiyê Dev ji hev berdan Dev li ber yekî xwar kirin Dev li di l ê xwe kirin Dev bêxwe dî bûn Dev bihostek ji hev çûn Dev biken,Di l bikul bûn Dev dayîn ber hev Dev di bêje,Di l nabêje Dev heye,ziman nîne Dev jê berdan Dev jê gerîn Dev jev man Dev ji sîrsewitiyê,pifîdewDi ke Dev ji zirnazerberdaye,biqulaebcetegirtiyê Dev lê ketin Dev lê nesekinîn Dev mizemiz kirin Dev nerm e pişt hişk e Dev qalûnc e, zik sarinc e Dev«Diranê nyekî ketinhev Dev1iş lê k,Di l tiştekîDin gotin Devadelbixware,pisku lê kawejere,yek li jore Devarav bûn Devbelaş bûn Devberjêr û devberjor Devbeş bûn Devê xwe beş kirin Devbigû bûn Devbihostek ji hevçûn Devçûn paş kerikan Devdhatinberqirikê Dev dost,dil xayîn bûn Devê dîzê ve kirin Devê hirçê negihîşt sêvê got çawa tirş e Devê hîz ber dan,bi qûna hîz girtin Devê kîs vekirin Deve lê ne û evêzima7,ev e Devê mese lê ye ve kirin Devê rovî negihîşte tiriyan got:Tirş e Devê te ne devê zirna zer e Devê te ti jî xwîn be,bidî wî nerêje Devê wî sist e Devê xwe daye ber bayê geliyan Devê xwe guhirandiyê Devê xwe kirin xistine anêvekî Devê xwe kirin yek Devê xwe li ber ve kirin Devê xwe li ber xelkê xwar kirin Devê xwe guhêrandin Devê xwe guhiranDi yê Devê xwe lê xwar kirin Devê xwe miiqandin Devê xwe mor kirin Deve xwe pê ne kirin Devê xwe ti jî kirin Devê deriyêyekî girtin Devê lîçê asê kirin Deve nal kirin,rovî got piyê min jî Deve rovî negihîşte tirî got tirş e Devê tirş zerarê li xwe di ke Deve û gêr e Devê wan li gebola wan Deve wî ne li cem wî ye Devê xelkê ne doxîna diya mine ku girê bidim Devê xwcqulne kirin Devê xwe tal kirin Devê xwe li ber xelkê xwar kirin Devê xwe bixêrê vekirin Devê xwe ji xêrêreve kirin Devê xwe dayînberDevê yekî Devê xwe girêdan Devê xwe girtin,qûnaxwe ve kirin Devê xwe ve kirin Devê xwe xistinbirînaxwe Devê xwe xistinguh Devê xwe xwe ş kirin Devê yekî ji girarê şewitiyê,pif dike kevçî Devê yekî li hevpiçikîn Devê yekî li kevirê reş ketin Devê yekî bi erdê ve gihîştin Devê yekî bihostek ji hevçûn man Devê yekî bixwê mizdan Devê yekî çûn pişta guh Devê yekî gihîştin erdê Devê yekî gihîştin pelika guh Devê yekî girêdan Devê yekî girêdan Devê yekî girtin Devê yekî kdît bûn Devê yekî kirêxwe stin Devê yekî wekîaş bûn DevebiçermvaDi xwe ,Di lê xwe bimesedesîne Devejenî hatin hev Devenedît li rêzê,pişknIdît li pirêzêfêzê Devepisîkenagînagiheçoıtan,Di bejeşore Devepisîkenegihîştgoşt,golMnıxeradeûbavehişt Dever lê ketin Deverovînegihîştetıriyangottirşe Deverû bûn Deverû hdîştin Devesandoqeve kirin Devete11cdevezirneyazere Devetenedevezirnazere Deveteti jî xwînbe,bidîwî/wenereje Deveteti jî xwînbe,bidîyekî nereje Deve û gêre Devewî/wesistenerme Devewîneheemwîyene li wîraye Deve xwe li ber yekî xwar kirin Deve xwe mezin kirin Deve xwe daye ber bayê geliyan Deve xwe di de ber deve wî Deveyê biçêrm vedî xwe ,Dilê xwe binıöşöt li êîne Deve yekî neheeın bûn Dev11epere bûn Deveyekî nesekinîn Deveyekî şewitîn Devgemar bûn Devgenî bûn Devgerm bûn Devgihîştin pe li ka guh Devgirtî bûn devHakîme,mal ku linge Dev heye,ziman nîne Devî paç e,zikî xaç e Devî sîwarî mêz ke hespê nal ke Devî zu di be dar,xwe lî li serê yê bewar Devîdevîyekî kirin Devîkuxwarîyêfedîbike Devîpaçe,zikîxaçe Devîsistderdankêmnake,devîsistîguhanrehatnihê lê Devîxwe ji hev meke cavên xwe ji hev ke Deviyê tu dar bî, li ser serê min star bî Devjev mayîn Devnenn,pişthişk bûn Devnermê pişt hişk Devnêstûyêyekî bûn Devpêne kirin Devqalûnce,ziksarince Devqerimî bûn Devsist bûn Devşorbe bûn Devtuneyî Devûdînêxwe yek kirin Devûlêvênyekî bûn girar Devûqûnaxwe ji hevdernexistin Devûqûnayekî bûn yek Devxerabe bûn Devxwe ş kirin Devxwe ş,pişthişk bûn Dew di xwaze,koDi kê jî v êdî şêre Dewlemend bûn Dewlet e,bel e,gewr e,bi şev sayî ye,biroj ewr e Dewlet sere axê,tava hîvê Dewlet serê axê,tavka hîv ê Dewleta bikiltûz e,bûk stewr e qîz avis e Dew lê ta lê z,rez û pez Dewleta me,be lê ,gewre,bi şev sayî ye,biroj ewr e Dewleta pelê gewr,qîz avis,bûk stewr Dewletî xweDi yê xan e, pîroz e,xizan xweDi yê gûzan e di z e Dewletiyo bimbarek be,xizano te ji ku anî Dew tirş nîn e,vexwarina hemî benda nîne Dew tune fır bike, li hespê siwar di be,çerx di ke Dew tune,rûn di firoşe Dew xwe stin û koDi k veşartin dewane,kes hay ji kesî nîne lo Dew birê maste Dew di xwaze,koDi ke jî veDi şêre Dewê şilavê, li ber avê Dewê meyî ceribandî ji mastê xelkê xwaştir e De were ji ê lê kêre erbane vê lê bixe De were,kuman dayne,pirsan jê bike De were vî hişî di qula vê derziyê re derbas bike De were vi kerî di vê avê re derbas bike Dewerevînîrîhidgireservîmdî Dewe şilavê, li ber ave Dewrêş tîr û dirêş Dewsa şêra,kund di kin sêra Dewsa şêran,mayekundêdêran Dewsa şêra,kund di kin sêra Dewsa seran, maye kunde dera Dewtirsnîne,vexwarinahemîbendanîne Dewtune,rûnDi firose Dew tune fir bike, li hespê siwar di be,çerx di ke Dew xwestin û koDi k veşartin Dexesî he anê xwe kirin Deyn li te caw li xwe kir Deyn li tekir,min caw li xwe kir Deynan biser serî re avêtin Deyndaran xwe avêtin pişt xwîndaran Deynê filê hekî li ser bûn Deynê kûsî birin birîn Dezgeh rast kirin Di Agirê yekî de şewitîn Di agirê xwe de şewitîn Di agirê yekî de şewitîn Di av û donê xwe de qijilîn Di ber de jehr kirin Di ber de jehra maran bûn Di ber hikmê rûh de bûn Di çavên yekî re kirin Di çavî kelê de vedan Di cî de Di cihê xwe de rehet rûniştin Di cihê xwe de şemirîn Di daweta cinan de reqisîn Di di l de bû hirtî bûn Di destê xwe de hêkerûnê çê kî û bidîyê ewê bêje Devê min şewitî,destê te neşewitî Di erdê de çûn xwarê Di firnikan re anîn Di gora xwe de qûn rûniştin Di guhê gê de raDi ze Di guhekî ra di çe, di yê Din ra derDi keve Di guhên hev de gotin Di halê xwe de gotin Di hiş de rûneniştin Di hûnDi rê xwe de hilxistin û daxistin Di jminê heftbavan bûn Di jminê qanî qanî bûn Di kirasê berê de bûn Di kodê de avdan Di koDi ka xwe de rîtin Di ku lê kê de ketin Di ku re zer bû,Di ku re der bû Di kuna derziyê de lê gerîn Di lê xwe mor kirin Di lê ,nebdxure Di lê di lxwaz,nan û pîvaz Di lê dê li ser dotê,ye dotê li ser çiyaye Qafê Di lekî na biheft di lan Di lekî rehet nedîtin Di lê merik ji jinê nexweş bû ,Di got:Tu ardê lê gilikî quna xwe baDi kî Di lê min ji we nexweşe,erdê di bin berfê de reş e Di lê merik ji ji nenexweş bû ,Di got tu ard elêg di kî quna xwe baDi kî Di lê şivanî kete pişkulê,hûr kir şîr û xwar Di lê vtlal bûn Di lê yekî di çu goştê kerê,Di got:Guhen we wek yen kewroşkan e Di lê yekî kete kevirekî heft salan bixwe re gerand Di lê yekî pevegiredayî bûn Di mal de man Di mal de tenê Din g û aş nagere Di mal de tune ervanok,navê ji nê dîndarok Di malê de tune are,navê ji nê dînar e Di malê de tune arvan e, navê jinikê Gulgûn e Di malê de tune arvan e,navê ji nikê gulgîn e Di mdê hev re gihîştin Di nav de soberî kirin Di nav de xeriqîn Di nav de xeriqiyê Di nav destên yekî de man Di nav devan de bûn benîşt Di nav Devê gur re derbas bûn Di nav Devê xwe de cûtin Di nav di ranan de bûn benîşt Di nav du deriyan de man Di nav du dîwaran de man Di nav xwînê de hîştin Di nav xwînê de man Di nav zar û zimanan de man Di nav zerp û zorê de man Di nava di ranan de bûye benîşt Di nava done xwe de qelîn Di nava hev dekut kutî bûn Di nava niqûfîqê de bûn Di nava rûnê xwe de di he lê Di nava rûnê xwe de helîn Di nava xwe de qicqicîn Di nava xwînê de fetisandin Di navbera du avan de man Di navbera du çeman de man Di navbera du riyan de man Di navbera marî û bizmarî de man Di navbera mêr û bizmêr de man Di navbera nal û bizmar de xwe gihandin hev Di navbera wan de çiya hene Di navbera wan de çûn û hatin Di navbera Xelîl û Celîl de man Di navbera yekî û Xwe dê de bihostek man Di naviyê de dirî li kêlekê rûdine Di nevbera marî û bizmarî de man Di paşila xwe de di kene Di paşila xwe de mar xwe dî kiriyê Di pêsîrê de dar da bûn Di qirika hev re girtin Di qûna kuçikan re derxistin Di riya xwe de bûn Di riya xwe de çûn Di riya yekî de meşîn Di ro de ber dan Di ro de berdan Di ro de çûn Di rûhê xwe bihurîn Di rûyê yekî de çê bûn Di savêra segan de nan xwarin Di ser poze yekî re mêr tune bûn Di ser re avêtin Di ser re avêtin Di ser re bûn Di ser re kirin Di ser re baz dan Di ser re gongd kirin Di ser re kes tune bûn Di ser re xwe ndin Di ser re,Di ber re kirin Di ser re,Di ber re xeber dan Di ser serê xwe re avêtin Di ser xwe re tu kes nedîtin Di ser yekî de gul ve dan Di ser yekî de rû niştin Di ser yekî re gav kirin Di şevî hev de bûn Di sîtda dew de mûyê spî di gere Di sîtda dew de mûyê spî dîtiyê Di sola yekî de av tê ve xwarin Di stû de man Di stûyê yekî de hîştin Di tariyê de man Di tehmê de hiştin Di tendûre re xistin,Di kulfikê re derxistin Di tenekeyan de rîtin Di tengasiyê dehiştin Di timtêl û hewalê xwe de şewitîn Di ve mehreşkê de gewr di kevin dewsa esmeran,esmer di kevin dewsa keran Di vî ezmanî de hilnayê Di wara da mayî ye Di xela xinê de bûn Di xelaya mêran de navê dîkan danîn EvDi rehman Di xelaya xwînê de bû Di xewa giran de man Di xewa tera li yê de bûn Di xewê de Iext dîtin Di xewê de man Di xewnên şevan de jî hevûdu nedîtin Di xewnên şevan de man Di xwe de bihartin Di xwe de derbas kirin Di xwe de di bîne,nasedqîne Di xwe de quraftin Di xwe de qusikîn Di xwe de şeqizîn Di xwîna sor de gevizandin Di xwîna sor de hîştin Di zar û bîlîvan re anîn Di zik de gû kelîn Di zike xwe de şixûlê xwe di meşîne Di zikê xwe de xeber di de Di zikê xwe de xeber di de Di a li yêxwe yîçepeverabûye Di a li yêxwe yîçepeverabûye Di aciyê/aeanêvekî bûn Di aqDi l encçnn Di Aqilêxwe degirtin Di Aqilêxwe rederbas kirin Di aslasafîdeçûn Di avasckanbehrandeşölû bûn Di ava wî de di çe Di avayekî de çûn Di avê de berdan Bi avê de berdan Di bar ê dî bê ji n Lê gelê k caran li ewisaye Di bêjingê de dotin,Di seradê de meyandin Di bê Darê das hate te di bê 'We lê destiyê te ji min nebe, bi min nikarî' Di be Dare das hate te di be Wekî destî ji min be,min nikare Di bêjim nêre, di bêje bidoşe Di bêjim qet telaş nahe Di bêjî qey min nanek xwariyê,keriyêk dayê Di bê nêr be jî bizê,mehe be jî bizê Di be tu pere,qeda û bela jî pere Di be xenequtk di keve gewriya mirov Di be,mêr be jî , jin be jî bila bizê Di ber pişika xwe reçûn Di bêje lê napêje Di bêje ez û nekes Di ber barê xwe de ketin Di ber çavan re derbas kirin Di ber de goştê xinzîr bûn Di berde roniya çavên xwe rêtin Di ber de jehra maran bûn Di ber de serê xwe şikandin Di ber hukmê rûh de bûn Di ber kerê re derbas di be,cehşikê jê di Di ze Di ber meşheda Xwedê de bûn Di ber qirqala rûh de bûn Di ber xavê de li hev anîn Di ber xavê de berdan Di berxavcdegotin Di berxwe de li hevanîn Di berxwe de li hevanîn Di beryekî de jehra maran bûn Di beryekî dekefaretdîtin Di beryekî deman Di beryekî deneçûn Di beryekî desondxwarin Di beryekî dexwarin Di ber yekî dexwînaxin/îr bûn Di ber yekî re avêtin Di bêvila yekî re anîn Di bêvila yekî de dayîn Di bin çavan de girtin Di bin kirina yekî de man Di bin lingan de çûn Di bin lingan de exme bûn Di bin lingan de man Di bin lingê de rûniştin Di bin lingan de man Di bin bar de namîne Di bin barê yekî de înan Di bin çavan de girtin Di bin çavan re nihêrîn Di bin çavên yekî de bûn Di bin dawa xwe de fıs kirin Di bin de man Di bin de man Di bin destan re derbas kirin Di bin destê xwe de girtin Di bin destê yekî de bûn Di bin deynan deman Di bin deynan de xeniqîn Di binê herkevirî de derketin Di bin erdê re çûn Di erdê de çûn Di bin erk û kelîja yekî de bûn Di binê xwe de berdan Di bin gê de li golikann gerîn Di bin gotinê de man Di bin kaye de avê dîmeşîne Di bin kumê yekî de bûn Di bin lêvan de gotin Di bin milê yekî re der bas bûn Di bin qenciya yekî de neman Di bin simbêlan re kenîn Di binsiyaxelkedegerîn ji yîn Di binsiyêdeve lê zîn Di binxwe derêx kirin Di binxwe deritin Di bin xwe redîtin Di çavê xwe deeyişandin DicDi êxwe derehetrûniştin Diçe cîhe nenas,pesnê xwe dide xas û xas Diçecîhenenas,pesnexwe di dexasuxas Di cih de şelîn Di cih de zerûzu li a bûn Di cihê xwe de babil bûn Di cihêxwe desar bûn Di cihê xwe de şemirîn Di cihê xwe de teng zivirîn Di çim aşî, aş xira di be,têm kahniyê kanî zuha di be; Diçim asas xira dibe,têm kaniyê kanî zuha dibe;ga dikirim dibe golik genim davejim dibe şolik Diçirîne,nizane bidirû Di cynê xwe re dernexistin Di daıcDin êdeyek bûn Didanê xwe ji yekî re sûtin Di darê Din ê de yek bûn Di dawetacinandereqisîn Di di l detiştekîxerabtune bûn Fe lê mezxortekîpirDi l paqije Di dilê xwe dederbas kirin Di dilê xwe degerandin Di dilê xwe degirtin Di dilê xwe desêwirandin Di dilê yekî de bûhirtî bûn Di dilê yekî decihekîmezingirtin Di dilê yekî deknDi kênberazanhe bûn Di dilê yekî deman Di dilê yekî detiştektune bûn Di dilê yekî dexayînîderbas bûn Di dilê yekî de xwîn çûn Dide lê di bêje Di dema Bêrdodemad Di demaqalûbelayê' ’deman ji qalûbelayêinan Di derbarêkesêehmeqdetêgotin Di derî re ber didî,di kulekê re dikeve hûndir Di dest deman Di destengiyêde bûn Di destêxwe degirtin Di destêyekî de bûn Di destêyekî de li e bûn Di destêyekî deçûnûhatin Di destêyekî dedebarne bûn Di destêyekî detiştektune bûn Di destêyekî dexwîngirîn Di Devê deriyêyekî de bûn Di Devê rêde bûn Di Devê xwe de kirinbenîşt Di Devê xwe debirinûanîn Di Devê xwe decûtin Di Devê xwe demizmizandin Di Devê xwe dexistinbenîşt Di Devê yekî derîtin Di devreketin,Di qûnêrederketin Di di lê xwe d êdî sewirîne Di Din ya yêdetayêcnê bûn Di donêxwe deqi ji rînhelîn Di dubenDi yêdeman Di êqDi l erûniştin Di etra canê xwe de bûn Di eyare xwe de xişxişîn Di eyarê yekî de dew keyan Di fesala xwe de dîtin Di fırnikanreanîn Di firnikekê de riyîn,Di yêke de mîstin Di gewriyayekî de bûn gilê Di gewriya yekî de hilîştin Di gewriyayekî de neçûn xwarê Di gora xwe de nesekinîn Di gora xwe de nesitirîn Di gora xwe de qûn rûniştin Di got Din ya bi ser de tep bûye Di gotina xwe de şikestin Di gu li êgê de bûn Di gu li êrastêreketin,Di yêçepêrederketin Di guhê gê de razaye Di guhekî re ketin,di yê din re derketin Di gundademerneman, ji dîkaraDi bênAbdurahman Di guragotinyekî de bûn Di gurnntiyêdeçûn Di ha lê xwe degotin Di ha lê xwe demirin Di ha lê xwe deşewitîn Di halêxwe de bûn Di hembezandene bûn Di hernemı lê lchehe kirin Di hernewa lê de li ehe kirin Di hesiraxwe derîtin Di hevdehnrşîn Di heyranıa lê Din ede bûn Di hişexwe debicih kirin Di hişexwe degirtin Di hûnDi rdegúkelîn Di hûnDi rêhevdekişkişîn Di hûnDi rêxavcdeşewitîn Di hûnDi rêXAvedeqicqicîn Di hûnDi rêxwe debirinûanîn Di hûnDi rêxwe dehdxistinûdaxistin Di hûnDi rêxwe dehelîn Di hûnDi rêyekî de bûn girck Di hûnDi rêyekî dedewkeyan Di hûnDi rêyekî deman Di hvnrya bûn di l êyekî wurya bûn Dnêjêdar peritand,kinikê xwe xeniqand Dnferah bûn Di İnolkan de bidest neketin Di jmimîdarê ji darêyê Di jmin teqandin Di jminbehecandin Di jmindin avrûyekî de bûn Di jminê qanî qanî bûn Di jminêcanexwe bûn Di jminteqandin Di ka lê lê sîrnade Di ka lê , lê şîr nade Di ka lê lêşîrnade Di kana Bekiro du qa li b sa bûn u çar kîs xwê Di kanaBekiroduqa li bsa bûn ûçarkîsxwê Di kare ji kêreçibibêje Di karebade dîkdê li balme li dange li seraringêxelkbibangê Dîkê mine, li ser arûngê xelkê bang dide Dîkê mine, li ser aringê xelkê bang dide Dîkêberbangê bûn Di kefadestêxwe degirtin Dîke mine, li ser kulîlke xelke bang dide Di kesî megere,makes di te negere Di keTubiyaminbikî,keçikaxwe bibeserwî Dikeve rex Dîkê yekî winda bû ,got li dîkên xwe bigerin Dîko tu sibehan,evaran di zanî,ma riya bajer nizanî Dîlan herikî berbû hetikî Dil sarî, ro tarî Di mdî,bidarê ve şinDi l î, ji bo nanê gilgilî Dimirim dibihecim,ceh dibêje ez birinc im Di mirovdedarda bûn Di misê yekî rijiya,got: bila xêra bav û di ya min be Di mso pariyê min jî têde Di ava xwe de qicqicîn Dîn bûn û biçolan ketin Dîn û har bûn Dîn û îman nan e,nan ku tune be,bende îro êzdî ye,sibe misdman e Dîna,nasbike li şîna Dîna biheft top ber binexmîne perekî xwe yê tim pas be Dîna n egunê xwedane gunê Din av agir de bûn Din av de gut bûn Din av li ngandeman Din avaDi ranandebûyebenîst Di nava rûne xwe dê helîn Di nava xwe de qicqicîn Di nav bera min û Xwedê de bohistek ma Di nav berawande av derbas nabe Di nav bera wande çiya hene Din avberawanreavderbasne bûn Din avberêdeçiyahe bûn Din avberêdeman Din avberêdenanûxwêhe bûn Din avçavandelêxistin Di nav de rîtin Din avdestênyekî de bûn Din avdestûpiyandeçûn Din av dest û piyan de çûn Di nav de xeriqiyê Di nav duriyan deman Di nav erêna yê deman Di nav gerînekê de çûn û hatin Di nav gotin û kirinên yekî de çiya he bûn Di nav gûyê xwe de nîsk dîtin Din avhevre kirin Din avnalûbizmardeman Din avnanekîgernideveşartin Din avqalûqirêdeman Din avsalanreçûn Din avşernıedeİ li ştin Din avxêrûx\veşiyêde bûn Din ê kirin fisDi l ûman Din ê li dor serî çûn û hatin Din e ava,em tev nava Din ê bi Din ê re,Mendo bi qûna din ê ve Din ê bibe tûtik,keriyêk para te nakeve Din e biDin ê re,Mendo biqûna Din ê ve Din ê di Din ê de, Mendo di ji nê de Din ê di Din ê de,Mendo di ji nêd êdî nê li Din ê,mendo li ji nê Din ê di ser serê yekî de tep bûn Din ê di xe hêkekê,hêkê jî li dîwêr di xe Din ê ka be,Devê kerê min pê nabe Din e kê xwar ji n û mêrê ku ji hevdu re bûn yar Din e li Din ê,çavêgur li bizinê Din e li Din e çavê mendo li qûna jinê Din ê xera kirin Din ê xistin gola gû Din ê ava,em tev nava Din êbiDin êre,MendobiqûnaDin êve Din êDi sersêrîdetep kirin Din ekexwar ji numereku ji hevdura bûn yar Dînekkevirekîtevêbîrêçdpaqdnikarebiderxîne Din ên êdî yan Din ê dît,ra bûn savar çê kirin gotin cejne Din errnaxwe deşixulîn Din êye,çawayarastnebêje Din nsêyekî ri ji ya,gotBila xêrabavûDi yaminbe Dînitiyaxelkê li âtûbat,atebişahadûîspat Din îvêrêdeİ li ştin Dînuîmannane,nankutunebe,bendeîroEz di yê,sibemis li mane Din ya li ser guhekî wî ye Din ya li ser pe li keka guhê wî ye Din ya a lê m derketin sêra yekî Din ya ava be,em jî di nav de Din ya dûv e, aqd kêr e Din ya kirindaradojê Din ya lê witandin Din ya li berçavênyekî reş bûn Din ya li berçavênyekî tarî bûn Din ya li seralîkîa li yêkîqûnayekî gerin Din ya li seralîkîqûnayekî gerîn Din ya li seralîkîqûnêgerîn Din ya li serguhekî bûn Din ya li serguhekîwî/weyeserpe li kekaguhewî/weye Din ya li serpe li kekagnh bûn Din ya ti jî kir be,bostek ji mirov dûr be,ma çi kêra mirov jê heye Din ya ti jî ,mirov te de di jî Din ya wiha hatiyê,wê wiha jî here Din ya berdan,biaxretêgirtin Din ya bidore,nebizore Din ya bisergu li ekîxwe re avêtin Din ya biseryekî dehatin Din ya bûnyêk Din ya bûyekes,tukesînegotiyêbes Dinya dewran e,pişîk pelêwan e,navê dîkan danîne Evdirehmane Din ya Din nebatinbîrê Din ya dîtî bûn Din ya gu lê ke,bihnbikeûwêbidehevalêxwe Din ya heram kirin Din ya kiriyêdaradoje Din ya lê tarî bûn Din ya lê teng bûn Din ya ma ji dnpîranıe,wan jî li hevpar nekir Din ya nedîtî bûn Din ya nedîto,gava dîto,bixwe de rîto Din ya tep bûn Din ya tijî ,mirov te de di jî Din ya tijî kir be,bostek ji mirov dur be,ma çikêra mirov jê heye Din ya wahatiyê,wewa jî here Din ya xwe qedandin Di ortê d ê dîrî, li kêlêkê jî rûDin e Di paşilê xwe de mar xwedî kirin Di paşila xwe de kenîn Di paşila yekî de xaç derketin Di pêşamindeıûniştiyê, li rûyêmindardabûye Di pêsîrtengiyêde bûn Di pêşterîgEz di k êdî dutarepînDi ke Di peyive Di pişika xwe de werimîn Di piştdexeberdan Di postêxwe dedewixîn Di qaqaXwe dêdebirin Di qedîne,lomaDi qewirîne Di qhladerziyêreçûn Di quiahûnDi rêxwe de bûn Di qûna derziyê re derxistin Diran li yekî qirqiçandnn Diran li hev ketin Di ran êş, derman kêş Diran jê re sûtin Diran nîlandan Diran pê de çûn Diran qirqiçandin Di ran sê regû por jûjî bûn Diran şikestî bûn Di ran tê de çikîn Di ran tûj bûn Di ranan şeqeşeq kirin Di ran beş,hûnDi r reş bûn Di ran di dêv de neman Di ran di gewriyê de bûn Di ranDi serîdeçûn Diranê xwe guvaştin Diranê xwe veşêre,se li hestiyan di gere Diranê n xwe ji yêkî tûj kirin Diranê n xwe çirikandin Diranê n xwe nîşan dan Diranê n xwe şikandin Diranê n yekî di enişkê de bûn Diranê n yekî di pelûre de şikestin Diranê n yekî hev xwarin Diranê n yekî kişandin Diranê n yekî şeqeşeq kirin Di ranes,dermankes Di ranexwe di sîqîne Di ranexwe vesere,sehestiyanDi gere Di ranîwî/wetedaçikyay êdî çike Di ranîwî/wetedaçikyayeDi çike Di ranjêrecix kirin Di ranjêresûtin Di rê ji vamalêdehgav,çibikinimalabênanûbêav DîregaDi l êyekî şikestnı Dîrega yekî he bûn Dîreg dayîn ber di lê xwe Di rejaya malê dehgav,çibikim mala bênan û bêav Di rese lê nikare bide hemberî hev Di reşe yekî de gotin Di rex yekî de xirexir kirin Di rêza însanande bûn Dirik jibo virik Rika xwe bi destê yekî din derxistin Di riya rast de neçûn Di riya xerab de bûn Di riya xerab de çûn Dirûv lê ketin Di rûvê xwe lêxistin Dirûv li hev ketin Diryayî bûn Dîsa girara me ji qeta wan çêtir e Dîsa wekî berê bûn Dîsaewtase,ew li emame Di serêxwe bibir êdî berêxwe nabire Di serêxwe demezin kirin Di Serê yekî decihgirtin Di Serê yekî deriîneniştin Di serêzerêdeketin Di serguhêxwe re avêtin Di serguhexwe reave li n Di serhevdebikntî,nabesîrnpîvazek Di serîdeçûn Di serîdeniçdîn Di serxwe rekesnedîtin Di serxwe ûbinxwe re kirin Di sîtdadewde li mûyêspîgerîn Di şûnasterkandexwînhatin Dît,xwe dînie,nedîtrêwîme Dîtezim,nedîtDi zim Dîtinaçavan,qinyataDi l an dîtinaminmalabêperdewekîmirovekîbaşewa lê dîtinaminneraste jî Di tintelûhewa lê xwe deşewitîn Dîtiyadît,nedîtiyabixwe derît Di ûdêxwe dexwe dî kirin Di uîvêrêdeman Di vayekî lawolawo kirin Di ve ez be ji m,kew e,nikd jî sor e Di vê ez bibê ji m,kewe û nikd jî sor e Di veezbe ji m,kewe,nikd jî sore Di vêherkeshedêxwe bizanibe Kurotu li wîbinêre,ew jî di bêjeezzimanzanimDi mirnn,Di biecim,cehDi bêezbirineim Di vêmirovne ji kesênpirbêjûlafek,lê ji yênbêdengûzexelxwe biparêze Dîwarekan jî perdeyek gelek eyb û qusûran vedişêre Dîwaro,eyb û qusur staro Dîwarhihveşiya,tozhdkişiya Dîwaro ji ter êdî be ji m, bû ke li teeyanbe Dîwaro ji ter êdî bê ji m,bûkêtufêmbike Dîwaro min ji te re got,piştDi waro tu guhê xwe bide Dîwaro,eyb û qisûr staro Dîwar tep bû,xûbar rabû Dixe tendûrê,di kulfikê re îfadeyê digire Di xetirnêbirîn/darêgirsîyê xwe fer ê dî be Di xewnaxwe debidîtabawern êdî kir Di xwaze kd bike,lê kor di ke Di xwazin tu tiran bikî,ew ji bi te bikenin Di xwe gebola zerî,Di çe Devê derî Di xwe nanê kelî di ke tirên polî Di xwe danedeav bûn Di xwe danedereş bûn Di xwe danedereşbnn Di xwe desor bûn Di xwe nanême, li berderêxelkêDi reye Di xwim nan û avê,min mineta kesî nave Di xwimnanuave,minminetakesînave Di xwimnanûavênakişînimminetadêûbavê Di xwîna sor dehiştin Di xwînedepiçikîn Di xwîtıedehesikînDi xwînedeman Di ya qîza pirûda dîza,dîz çê kirin,xelkê birin Di yakuran,ketaxuran Di yamin jî di kare, li Mekeyesofîtivebikc Di yaminez li serxênîanîme Di yaminhemaDi gotLawotugulugeşbîneçdmisîDi a Di yaqîzan,pnûdadîzan,dîzçe kirin ,xelkebirin Di yaqîzaprûdadîza,dîzçe kirin,xelkebirin Di yarîqespin,şûnDi yarîhespin Di yasewiyanku lê bixwc Di yate ji boxwe denanekîgermda bû Di yate li sernimeje bû Di yavekîlawoIawo kirin Di yayekî ji bo Xwe dê nanekî germ dan Di yayekî li sernimêjê bûn Di yazavêlotikdavê,Di yabûkêkûkekûkê Di z ji beroşê re di beje:Wedahere rûtenîyê Di z di bêje,min xweDi yê malê girtiye Dîz ji beroşêr êdî êbjewêdehererûtenîyê Dîz ji beroşör êdî bêjeBiwêdehererûteniyê Di za ji di zanDi zî,erduesman lê pirsî Di za ji di zanDi zî,erduesmantev lê rizî Di zane dawet e, lê nizane mala kê ye Di zaneewhewldanawî jî tevvalaye Di zanim,yek jî Xwe dê Di zanimkevir ji kualîve li minket Di zê da ,qawê da çilmezinê çila xwe neda Di zê di ziya xwe,qawê qawiya xwe da,çilekê çila xwe neda Dîzê got Ez zêrînim Hesikê got Ez va me li nav te Di zêDi zîxwe nasbike Dîzêgot Binê min zêr e Hesikê got Lê ez ji ku têm Di zgîn kutan Di zgîn zeft kirin Di zgînDi destênyekî de bûn Di zgînên yekî berdan Di zgînên yekî di destên yekî de bûn Di zgot,min xweDi yê malê girtiye Di zî biharê peyîzî li xenê Dîzik avêtin nav li ngênyekî Dîzik avêtin nav li ngênyekî Di zik êdî vaxwe denehmehannesckinîn Dîzik ji kebaniyêraDi beje:Rûteniyê Dîzik li ber li nganşikaDi l in Dîzika ke li jî bûn Dîzika binqul bûn Dîzika denya bûn Di zik de yekî gû kelîn Dîzikê got ez tijî zêr im hesikê got min tu hemû seh kirî Dîzikê got Zikê min spî ye Heskê got Ez hê nû jê der ketim Di zikê xwe de şixûlê xwe di meşîne Dîzikê got kebaniyê rûteniyê Di zike hevde bûn Di zikexwe de şixulê xwe meşandin Di zike xwe de xeberdan Di zikêyekî de gûke li n Di zî xweDi yê malê girt,du tir jî jê berdan Di zî xwemalê ,derî girtin betal e Di zutikê de dayîn Dizo,Dizo,Dizekî bêînsafo Diz û malxê bûn e yek,ga dibin xeliyê de derxistin Diz û malxwe yşnîk bûn Dizûtika sibe de Diz xwe di yê malê girt,dutir ji jê berdan Dnıavhe bûn ede bûn Dnıavxwînûxirarêdeinan Dinya li dor Serê yekî gerîn Dnıya li serserî bûn tara bêjingê Dnıya heram kirin Dnnizginiyayekî dedenre ketin DnşauDin yekî Do ji hêkê derketiyê,îro bi mirîşke qayîl nabe Doçika dehşê ye,ne kin dibe,ne dirêj dibe Dohn li çirekeu lê serke Dohn li çirekeu lê serke Dohne, li eyaresadeye Dolaba xwe rast gerandin Dolaba yekî rast gerin Doma xêrîişeraitha li n Domayî lê anîn Don li çirê ke û lê sêr ke Donê di l ê yekî helîn Donê di eyarê segan de bûn Donê gur bi qûna gur dan Donê yekî li serî dan Donemin li sereminDi de Dono don di xwe ,sondo ber de sond di xwe Dor bi dore,ne bi zor e Dor jê stendin Dor lê birîn Dor lê girtin Dor lê girtin Dor û berê xwe nas kirin Dora deriyê xwe paqij kir,ma yê xelkê Dora devê xwe alastin Dora devê xwe paqij kirin Dora qûna xwe paqij ne kirin Doralî lê pêçandin Dorbidor e,ne bizor e Dorê bide dornasan Dorê malê pak bigire Dilî germ yar xweş dike Dorlêgirtin Dorpêç kirin Dorsene kirin Dost nade,dijmin jî naye Dost û dijmin nas kirin Dostê bav û kalan bûn Dostê min,dijminê postê min Dostê qûnê dijminê serî bûn Dostê roja reş bûn Dostê roja teng bûn Dostê roja tereng bûn Dostê rojên giran bûn Dostê rojên xirab bûn Dostê te dost be, di jmini te kor be Dostexwe bDi belate li êlaxwe venan Dostî çê li royêr eşaşkar êdî be Dostîçê,merîyan li rênehî lê DostîçêserîDi desirênade Dost nade,djmin jî nayê Dotmamê ji pismamî fedî kir,dunde li pey xwe nedît Doxîn sist bûn Doxîna xwe ve kirin Doxîn qewîm Doxînsist Doz ajotin Doza kevçiyê arizî kirin Doza sala hingê kirin Doza tiştekî mezin kirin Ew çû daye,ew li doqa mezin digere Dû ji ro ji nê bihurîn ok yaydan cikti Dû ji serî quloz bûn Du li ngên yekî kirin fereke solê Du ava wan di cawekê de neçûn Du bav li cihekî çal ne bûn Dû bi ser ku lê ka mala yekî ketin Dû bi ser serî ketin Du canî bûn Dû di ku lê kê de bDin d ne bûn Dû di ku lê kê de hdnekişîn du jî ji hevduv êdî kişin Du kevir li ser hev danîn Du kevir ku li hev kevin,ew li wir namîne Du mişk ji qulekê derketin ,yekî ji yê din re got tu ji ku derê têyî Du tevirên yekî li cihekî neketin Du textik û bizmarek Dubare li ser çê kirin Dubendîtî derxistin Dubêrî kirin Ducanî bûn Dubêrî,barê kerî Dudilî bûn Dudevkî xeberdan dudu ne, ben li stû ne Dugotinên yekî hevûDin negirtin Duh ji hêkê derketiyê,îro bi mirîşkê qayîl nabe Duh N ku,îro li ku Duh ji hekederketiyê,îro li mirîskeqayîlnabe Duh yek îro dudu Duhderket ji hêkê,îronaecibînemirîşkê Dûman ji nava serî çûn Dûman ji nava serî hilkişin Dûman ji serî çûn Dûman jê ra kirin Dûman lê xistin Dûman pê xistin Dûmayî lê anîn Dûmê gayekî kin bûn Dundeya yekî kor Dundeyê te kor be Du parên xizaniyê nezanîye Du parsek li derîyêkî nabin Dûpişk tu zivistanê ne di yarî Got:Pa ne havînê min ge lê k rû li ba hewe heye Dûr e,kûr e û nayê gotin Dûr gerîn nêzîk dîtin Dûr û di rêj bûn Dûr ve,şirîn ve Dûrdest bûn Dure,kureunayegotin Dûrherre,lêbisaxîvegere Dûrî aqdan bûn Dûrî aqdan,nêzîkî rehma Xwe dê bûn Dûrî aqilî bûn Dûrî çavan,durî dilan Dûro bi gul û nûro Dûro bi nûro Dûro bigul û nûro Durobinuro Durû bûn Durû û duzimanî bûn Durûtî kirin Dûrve,şîrîn ve Dûserînakevinberoşekê Duserîtî çê bûn Dûvê kûçik heft salan kirine qalibê zêr,der xistine dîsa dûvê kuçik xwar e Dûvê mişk bi arvan ne bûn Dûvê xwe kirin qemçî Dûvê xwe di pirtepikan de qurçandin Dûvê xwe gerandin Dûvê yekî di destê yekî de bûn Dûvêkûçikrastnabê Duvexwe di pirtepikandequrçanDi yê Dûyê yekî bilind ne bûn Ê li hespê xelkê peyaye Ê deva xwedî bike deryê xwe bilind di ke Ê hat taziyê ku mirî rake ê hêt tazî ye Ê here masiya di vê qûna wî şd bibe Ê ku bûlxur çand jî mir Ê ku di çe bêdlîsê ,wê bilîzê E lê wat kirin Ê lê xwe bipîregirt,pîrexwe bie lê girt Ê ne ji ma li kê nizani bi hewa li kê Ê neke,naxwe ê tê de neçûn Ev jî serbarê sere Ebasan dibejin,Xwedê me bêpar bike ji î manê,lê bêpar neke ji qapanê êbibihecîma Ebûra xwe kirin Ecêba li ser ecêban bûn Ecêba giran bûn Ecêba giran biçavê xwe dîtin Eceba li serecebanEw jî eceba li serecebane Ecêba min li ser ecêba ,keçê siwar di kin, dê li ngê xwe di ke rikêba Ecêba reş û giran bûn Ecêba reşa giran bûn Ecelabizinekute,nanesivînDi xwe Ecer hatin,kevin xelatin Eclê biznê tê nanê şivên di xwe Êdî li serîketiyê Edî Qulî ne ew Qulî ye Êdîçuyebergo li kan Êdîdestewîsiv êdî gire ÊdîmerzelgazîDi kinebaDi kine Êdîseyewî/wenaxebite Eferim kero Efsûn kirin Efterê Xwe de bûn Egela ji teıc Eger ji terexwe şe, ji minre ji erder êdî kişe Eger li ewesebe,ew jî bcse Egerbitexwe şe, ji minrebîstûşeşe Egerhewese,ew jî bese Egerkuez bûm keç,Ez di zanim ka ezê çend gilêya baveji m doxîna xwe Eğer nefend e,ev çi dar û bend e Ehed kirin Ehietactuibadete bûn EhnıedotûyanDi xwe ,MehmedoçoyanDi xwe EınçûninalaFatê,Fatêçûcivatê Ekla' ’yekî bû hirîn EklawîjederbasDi be EklawîjederbasDi be Eklayekî derbas bûn Ekmegini tastan cikarmak Ekmek elden su golden Ekmekaslaninagzinda ekmekeldensugolden Êkuserîxwe girênadî,serîhemberrindgirêDi de ÊkuzuraDi bamalêxwe bibereketDi ba El yeman,beg yeman,êl rabû beg winda bû Elcqeyaxwe jêqut kirin Elê xwe bi pîrê girt,pîrê xwe bi êlê girt Elhemdul li h,dîsa ji nû ve bismdlah Elhodan,elhodan,vanş6xûmelayan,malamedan Elhodanelhodan,vansexumelamalamedan ElkketinnavDi l êyekî Elma xwe dan ser yekî Elo di birin sêdarê,xatûnê jê kd û kDi l an di xwe st Elo ji Belor êdî bêjeMinçavêteyêkorhahakiro EloDi birinsedare,xatûnêjêlDi ûkDi l anDi xwe st Elûcpdane li ev Êlyeman,begyeman,elra bû begwinda bû Em ne ji ma lê kê ne, lê li halê kê ne Em negihîstin we,ma ku hun bigehe ji n me Emadgotin Eman nedan Emanamirovbirin Emanayekî çûn Emanayekî di desteyekî dene bûn Emanet heta qiyamet Emanet,tarîqiyametEmanet,heyaqiyamet EmcgsîkanNankör Emçiqasbibê ji n jî bavêwîye,bivênevêewêDi l êxwe pêbiêsîne EmçûnAvamasiyadê li kabe lê k li mehesiyakulameyekbûgihasisiya EmçunAvamesya,de li kabe lê k li mehesiya,kulameyek bû , bû sisiya EmDi xwinnanêsê lê kê,ewDi xwe yêê lê kê EmDi zanintulawêkêyî Eme bikin,heya Eme bikin,wekîheyaro bisekine Eme lê pîre nayen bîre Eme lê pîrenayenbîre Emebikin,heya Emêbikin,heya10bisekinc Emebikin,wekîheyarobisekine Emegdaro, li berdîwaro Emeğeyekî li çavenyêkîgirtin Emeğeyekî hîç kirin Emêhûbikin,mûbikin,serêsimanbigûbikin Emelênpîrênayênbîrê EmelêSerê yekî bûn Emenî birî,ta firî Emenîbirî,tafirî Emenîbirî,tafirî Emezkerûskabesin Emezkerûskabesin Emrê xwe qusandin Emirexwe pûç kir Emlawêîro Emne ji ma lê kene, lê li ha lê kîne Emne ji ma lê kene, lê biha lê kî11e Emnegihîstinwe,makuhunbigehe ji nme Emrê lê g lê gê,çûbi lê q lê qê Emrê xwe pûç kirin Emrê Xwe dê bi cih anîn Emrê yekî qurçimandin Emrê yekî xwarin EmrêbedenênAmedê kirin EmrêpiraMalabadê kirin Emrêvekîemrêsîmir bûn Emrêyekî di berdequrçimîn Emrêyekî qut bûn EmûXwe dayexwe ,ewûşîrexwe Encam jê der xistin Encamek jê girtin Encamek jê hDi l an Êneke,naxwe Enî cot kirin Enî daye nav ave êDi wê ji çi bitirse Enî reş e,parî xwe ş e Enıanayekî birin Enıegsîkan' 1 bûn Enîrese,parîxwe se Enîrese,parîxwe se Enîşka xwe pê nîşandan Enîskaxwe penîsanDi de Eniya wê li mêran ve ne bûn Eniya yekî qe li şîn Eniya yekî xwê nedan Erabankukarêxwe ne bûn êhêştiraqetrankin Ercban li talanxist,bixeberantişttenehişt Erd ji ber piyan he jî n Erd ji ber piyan he jî n Erd di binî de bê jî n Erd hişk e,ezman dûr e,xwîn jê nayê Erd hişk e,ezman sayî ye Erd hişk,ezman bDin d Erd hişke,ezman sayî ye Erd lê teng bûn Erd maç kirin Erd paç kirin Erd qe li şîn û tê de çûn xwarê Erd ramûsan Erd û ezman bûn yek Erd û ezman li ber çavên yekî bûn yek Erd û ezman anîn xwarê Erd û ezman bi jor de anîn Erd û ezman di ser yekî de anîn hev Erd û ezman hejandin Erd û ezman lê bûn yek Erd û ezman lê hatin hev Erd û ezman lê sond xwarin Erd û ezman qe li şîn Erd û ezman qetîn Erd û ezman tev he jî n Erde jê re çav û birû şikandin Erdê jî qebûl ne kirin Erdekî hişk û ezmanekî bDin d Erd hişk e,ezman dur e,xwîn jênaye Erdo veqelişe ez tê kevimê Erduezman li hevhatinhatinhev Erduezman li hevhatinhatinhev Erduezmanhejandin Erdûezmanhejandin Erduezmanhejandin Erê erê ne,lê gişt jî kurê kerê ne Ne ereb û rez, ne fileh û pez Ereb û tembûr Ereba xwe da xist gêre Erebeçuyedara,hatiyêkare,nehatiyêerebebixwe dare Erebekubatiyêborparte,Bila barbike Erebet bûn Erebeyaxwe derxistindagerandin agerê Erebûpez,fi lê hûrez Ereerê,ezxwîşkahcûbirayan bû m,ezşandin ıberkerê Ereerene,gist jî kurekerene Erêerene,iş jî kurckerêne ErêGuie,ezneme lê bnnı,teezkirimme lê Erelawo,pirxwe ye lê rojekê li malamerojekê li malawe Eremalşe\vitî, lê ji mişkanre jî nema ereşarastbibêje,kaBila herkeshînbdre Erevbierevragotîyemagîqûnreşo Erewakûişexwe newûnetapaneHiştiraqetrankin ErkDi desteyekî i lê bûn Erkûbandoraxwe winda kirin PiştiafatêApêBawer ji desthdanînêket ErsukursDi zanî,çimagoştê binbirincnizanî ErsukursDi zanî,çimagoştê binbirincnizanî Erûl, bû bi kefîlê Zerzul Erzan kirî heban dirî Êş li di l ê yekî ketin Eş êdî Bila h ge lê kî rast gotine Esdxirabnabe,hîngivgênînabe Eşê dayîn ser di l ÊşeDi l anêxirabe Eşeg,doşeg Êseg,dosegqetDi be Eskîkulagikesik lê rden Eslîhu,neslîhu Eslîpaknaslîpak EşqaDi l firînser Eşqayekî jerehatin EşqmerîyenkorDi ke Etegindeki taslari dökmek Eteheyato,çavvalêhato Etxî lê de kirin Ev bare,ev jî serbar e Ev di l e,ne bargul e Ev di l xebûr e ji rehma Xwe de dûr e,koda wî biçûk e,çirnika wî kur e Ev hevîr,wê h êpir av hdîne Ev lê lê ye, li êlolo jî li duyeEv lê lê ye, li êlolo jî maye Ev lê lê ye,he lolo jî maye Ev naçe mizgîniya we Ev ne dewsa dewara yeksim e Ev pîvaza mezin,ev nanê genimî ev jî ava cemidî;dîsa jî di be ji n E li yê Sino ma lê xwe naxwe Ev pîvaza wî ya hêşîn ,ev jî şekirê wî yê sipî di nav desmalê de;dîsa jî di bê ji n Bave te ji nêz de mir Ev riya kin,ev bertda giran,gelo piştî min kêye bixwe Ev şar ev mişar Eva e li fbe ye,hê pir li pey e Evae li fbeye,hepir li peye Êvarê qûçe,sibê pûçe Ev aş e,ev jî çirika aş Evbare,ev jî serbare EvbivvejbiawayeCamiyê ji tebû,ne ji minbû jî tegotin EvbiwêjbiawayêDin avnanekîgermdevesartin jî têgotin Evcarnebe,carek êdî n evçibendeMatu ji vanbalpiştanreçiDi be jî Evçigotinı'ıevçi kirin Ev ez,ev jî kefenê min Evdalê çeqilmast,binê leganê alast Ev dar e,ev jî zirar e Evdilcebar xwe winda kiriyê, ji bîr kiriyê ber barê wî çi qas e Evdilxebûr e ji rehma xwede dûr e,koda wî piçuk e,çirnika wî kûr e Ev dil e ne bargul e Eve li fbêye, li êpir li peye Eveve,t êdî vê li berbe,t êdî vê ji berbe Evez,ev jî kefenêmin Evhcvirhewêge lê kavehDin cWêevhevîrhînge lê kavehdgire Evhevîr,wêhêpiravhdîne EvhinDi ke,eztêrnaxwim;ev jî zedeyecznaqedînim Evhînninaye,tirninahînmaye EvînaDi l êminfirîser Evlêlêye,hêlolo jî maye Evnaçemizgîniyawe Evnagemizginiyawi/wê Evnekarêkeraine,evisêbñkapasîne Evnesimadewarayekslme Evnesunacîhedewarayeksime Evnîne,evnîne,ev ji ji guDi l emenine Evpîvazamezin,evnanegenimîev jî avacemidî;dîsa jî di be ji nE li yêSinoma lê xwe naxwe Evpîvazawîyahesin,ev jî sekirewîyesipîDin avdesma lê de;dîsa jî di be ji nBavete ji Evrîîyêmin,evrûyete Evriyakin,evbertd Agir an,gelopistîminkeyebixwe Evriyakin,evbertîlagiıan,gelopiştîminkîyewêbixwe Ev rûyê min,ev rûyê te Evrûyeteyespî,evrúyêininêreş Evstûyeminûkêrawe Evv jî tfıtikarûerebêye Evvker,nekerewîbarîye evyekkiriyê Evzimanetenu bû ya,weqi ji kançavetederxistana Evzinıanetenebûya,qi ji kanweçavetederxistana Ew ceneta ku ez ne tê debim,Bila ker tê de vegevizin Ew çi şîretê da,ew çi pehna te lê da Ew girî nakeve ber wî mirî Ew ji dka ji behrêzêdcbñyiyê Ew jî be lê ngazeaqi lê xwe ye Ew jî çdka ji behrezede bû yîye Ew jî di berRemezandenexwe nikareîdareyaxwe bike Ew ji donê li serhe li sêye Ew ji ewhindexurte Ew jî eyba li teveybavesartiyê Ew ji fdka ji behrêzêdebúyîye Ew ji neknine,canikeke Ew ji pariyêsermeye Ew ji qi lê radareye bû qi lê radare Ew ji serbarêsere Ew jî sewasa li serserewî/weye Ew jî sewasa şeveresaye bû sewasa şeveresa Ew jî şewaşaşevereşane Ew jî tutikarûerebeye Ewled dara gûzê yê,torîn hûndirê guzê yê Role dara gûzê ye nevî kakilê gûz ye Hewş ew hewş e,lê rewş ne ew rewş e Ew mirî nakeve ber wî girî Ew qas pê kanî Ewan girtin heqê xwe ,ez mam li reqê xwe Ew cennetê ku ez nekevimê ,bila ker tê de vegevizin Ew çi şîreta te da,ew çi pehna te lê da Ew devera ku mişkê heram binamus bê zanîn Xwe de evden xwe ji wir dûr bixe Ew ewr baranê nabarîne Ew ewrê ku min dîtiyê,neyê baranê ye Ewgirarakuparamintevtunebe,Bila seriyêkisasegandin avdebe Ewgurêkuminnaxwe ,Bila hezarcaribi ji Ewhewse lê be lê neewrewse Ewî ku got reş e,tu bibêje spî ye Ewî ku got sibeh e,tu bêje evar e Ew kiras lê nebatDi Ewladî bixêr milk naxwaze Ew ne li vir e,Xwedayê wî li vir e Ewrên reş biser de hatin Ew reya te berê xwe dayê,ez hatime Ewrî reş digurmije Ewriyakuteberêxwe dayê,ezjehatime Ewriyakutudêheriyê,ezjêtêm Ew roj ev roj e Ew rûh ê dî wî qa li kî re bikişe Ew salê , lê ne ew bihar e Ew serî ye,ew oxir e Ewtedtekutebiserderî,baranêhat,şuşt Ewtehtekuteserdarîbaranehatsust Ewtişt êdî navnigentedeheye,Din avnigênkerêminde jî heye War ew war e ,lê bihar ne ew bihar e Ew xem bila jibo wê demê be Ew xeterya ber çav be xwe neavêjiyê Ew yek qet ji bîra min naçe Ew zilam kir koleyê xwe Eynî jin,wey nî jin,dîsa jin Eyşik e ji xwe şik e Eyarê yekî nerm kirin Eyba giran bûn Eyba giran e Eyba reş e Eyba xelke tepisîye,ya min reqisîye Eyba xwe bin cil dike Eybaxelketepisive,yaminbe lê ngazêXwe dêreqisiyê Eybaxelketepisîye,yaminreqisîye Eyba xwe bincil dike Eyba xwe bincil kirin Eyde,bêqeyde Eynî berfe,eynî çiftexas e Ez ji gur bitirsiyama,min pez xwedî nedikir Ez li ber te,Xwede li ser te Ez li daweta dizim ,Diz li diziya pezê min e Ez li zik di xim,ew di beje Wey piştamin Ez li vir,xelîfe li Bexdayê Ez axa tu axa,kê golika bibe nav baxa Ez bê bûstan im,lê bi şeqIor im Ez bê ez tu bê ez wê kî here ber pez Ez bidua çê nebûm ku bi nifiran jî bimirim Ez bite,tu bimin ,em tevd ebi Xwe de Ez bûm gur,min malê,Din ê xwar,min çiyî te xwar Ez çiya û to çiya ki ji go li k ra herit giya Ez di be ji m ez xuDi m im ew di beje çend zaroyen te hene Ez di be ji m ewr tune,tu di be jî wê baran be Ez di be ji m hirç va ye,tu di be jî rêç va ye Ez di be ji m stewr e,tu di be jî bidoşe Ez di be ji m,ezman sayî ye,tu di be jî Şdî de bibare Ez di bêm çi û tembûra min di bê çi Ez di çînim,ew di firîne Ez di Di mê gula geş,ew di be bide min ke lê mê reş Ez di Di mê gula geş,ew di vê ke lê mê reş Ez di kim li te di bare Ez di kim,ew di xwe Ez di xwim li te di givire Ez di z berDi di m,Di z min bernade Ez di zanim çend pîne biqûna wî ve heye Ez ez im,tu tuyî Ez garisê şeng im,mêrê roja ceng im Ez geriyam li Şam û Dinê,xelas nebûm ji mirinê Ez go li kê beşim,herim ku,kifş im Ez goşt heram naxwim lê belê nanê xwe yê tisî pê dixwim Ez goştê herma naxwim lê nanê xwe di avdanokê de hûr dikim Ez hal halî te de tu hal halî min de Ez hatim daweta te tu hatî diziya min Ez heme,yan jî tune me negotin Ez hevrîşka bidonim,zû ji min têr di bin Ez hurmet,tu hurmet,riya min û te bihev ket,ez bixêr û tu sdamet Ez ji maranrevîmhatim,ketimtendûramaran Ez ji tere,tu ji kere Ez ji terebixwazimtu ji minrebixwaze,wekîXwe de ji meherduyanrebixwaze Ez ji te xilas bû m,tu ji eme lê nxwe xdasnebî Ez ji texelasbûm,tu ji emelênxwe xelasnebî Ez ji wîv êdî kişinim,ew jî ji min Ez kavira beş im,ku de herim kifş im Ez kêr,tu penêr Ez kevir,tu tevir ez kewên xwe li ber bibirê ji m Ez kor,tu kor,kî mehînê bibe jor Ez hêdî di çim bela di gihe min,zû di çim ez di gihim belayê Ez li berte,Xwe dê li serte Ez li daweta dizim,diz li diziya pezê min e Ez li ku dixim,deng ji kutê Ez li zik dixim,ew dibêje wey pişta min Ez man hdweşîn Ez mêr,tu mêr,kî ye ji me ser Ez mîr tu mîr,ke soqdhemîr Ez mîr, tu mîr kî wê bibe wezîr Ez n êdî zim,ne di lê rizim Ez nakiın mêran,kundan nakim dewsa şêran Ez nakim mêra,kunda nakim dewsa şêra Ez namirim bi vê derbê,ezê bDi l irim bi vê kerbê Ez ne bi pirî text im Ez ne kewadafika te me Ez ne lîstoka te me ku tu bi min bdîzî Ez ne pir bi di ya me Ez nebûm bûk û li kerê siwar nehatim Ez penêr tu kêr Ez penêr,tu kêr Ez pîvaz naxwim,ew di bêje were şekir bixwe Ez rim im,naçim tê re Ez sax,tu sdamet Ez şekala haziranim Ez singekî di kutim,ew tûrekî pêd êdî ke Ez sirkekê di kutim,tu hespekî lê girê di dî Ez stûyê xwe ji kesî re xwar nakim Ez taştê me tu jî navro jî Ez têm kuştin lê nayêm çimandin Ez xwe bi tehtan di girim,ew jî hatiyê xwe bimin di gire Ez yekî di bê ji m,tembûra min yekî di bêje Ez zanim û tu zane Ez zehf bistranan di zanim lê dengên min tuen Ez,zikê min û xirêmin Ez11eye van salan im Eza mêr mirî,min çû mêrekî Din kirî,xelkê tehl li hev şirîn kirî Ezabê cehenemê kişandin Ezabê gorêkişandin Ezabê qebrêkişandin Ezaxatuaxa,kego li kabibenavbaxa Ezaxatuaxa,kîgo li kanbibenavbaxan Ezbenîezçibtknn,derfetênnnnewqasin Ezberte,Xwe de li serte EzbiDi anebûinekubinidranbnnirim Ezbiduaçene bû mku,binifiran jî bimirim Ezbite,tubimin,emtevbiXwe dê Ezbite,tubimin,emtevdebiXwe de Ezbitetubimin,cmtevbiXwe dê EzbûmgurminmalêDin êxwar,minçiyêtexwar Ezçawabikimn êdî destêmindeye Maew jî sûcêmineGotinPîsotuçimapisîGotXwe dê li eniyaminnivîsî Ezçibikim,kurkeminnesore Ezçibikim,kurkeminnesore Ezçibikini,kurkêminnesore Ezçiqasî ji belay êdî revim,belate li ngeminDi a lê li minDi gere Ezçiqasî ji belayêDi revim,belatêlDin gêminDi a lê di gere Ezçiyaûtuçiya,go li kmabêgiya Ez di bê ji m aşê mine,ew dibêje dora mine Ez di bê ji mbibimqaymeqamêGîhadînê,kuewnebe,gavaniyaCûcanê' ’destêminpaçDi ke Ez di bê ji mBila ezdew lê mendbim,kuewnebe,feqîrîdestêmininaçDi ke Ez di be ji mbira,ew ji minr êdî bejekirîv Ez di be ji mewrtune,Tu di be jî webaranbe Ez di be ji m ewr tune,tu dibejî wê baran be Ez di be ji m ezmansayî ye,tu Dibeji wesDi yê bibare Ez dibêjim hirç va ye,ew dibêje rêç wa ye Ez di be ji mstewre,Tu di be jî bidose Ez di be ji mxuDi mimewDi bejeçendzaroyentehene Ez di bemBila ezdew lê mendbim,kuewnebefeqîrîxizanîdesteminmaçDi ke Ez di Di megulages,ewDi beBideminke lê meres Ez di kim li t êdî bare Ez di xwim li t êdî givire Ez di zanim çend rêvî di hûrê te de hene Ez di zanimçendrevîrûvîDi huretedehene Ez di zberDi di m,Di zminbernade Ezê bixwim wî xûrdî,tuê bimirî biwî derdî Ezê goşte cane xwe bixwim,nanê bi minet naxwim Ezê bixwim wî xwerdî,tuye bimirî bi wî derdî Ezezim,tutuyi Ezezmana lê di geriyam, li erdeketdestemin Ezgo li kabeşimherimekukifşim Ezgoştâheramnaxwim,lênanêxwe di avdanokêdehûrDi kim EzhatimdawetatetuhatîDi ziyamin EzhêdîDi çim,belaDi gehemin;kozûDi çim,Ez di gehimbelayê Ezhevrîskabidonim,zu ji minterDi bin Ezîbebistanbostanim, lê biseqlorseqelor_im Êzingnabetext EziyêtekemezinDi tin Wisaxebitîkuçavlêzer bûn Ezîz miriyê,gewrî nemiriyê Ezîzê li ber di l bûn Ezîzmiriyê,gewrînemiriyê Ezkelêrojekêbimûnemangêhezarsalîbim Ezker,tepener Ezkêr,tupenêr Ezketimarekîhûr Ez kevir,tu tevir Ezkewêribatim Ezkewêzinaranim Ezkor,tnkor,îcarwêkîherejorEzkor,tukor,kîdêmehîrêbibejor Ezkor,tukor,kemehîrbibejor Ez ku bizanibim ezê kingê bimirim,ezê ava xwe germ bikim û kefenê xwe jî bibirim Ez kewê zinaran im Ez malê xwe nas dikim Ezman qûl bûn Ezmanê birîbe sera yê vesaybe Ezmanê di rêj darkûkê serê xwudanîye Ezmanê heşîn bi serde girtin Ezmanê hêşîn ser da girtiyê Ezmanesînserd Agir tgirtiyê Ezmer,tumer,kîye ji meser Ezmirovê rojên zor im Ezmîrtnniîr,kêsoqdhemîr Eznaçimcinetê,nakişînimminetê Ez nakim mera,kunda nakim dewsa sera Ez namirim bive derbe,eze bimirim bive kerbe Eznebiçukêbirabim,makuçîkêheftkerîyabim Eznekewedafikadafenteme Ez neyî pirî textim Eznier,tumêr,kîye ji nieşer Ezo ne ezo,destmala gul gevezo Ezpenertuker Ezpîvaznaxwim,ewDi bejewaresekirbixwe Ezraîl lê bûn mêvan Ez rimim,naçim tere EzsingekîDi knthn,tu hebinekî Di avê ji yê Ezsirkek êdî kutim,tu hespekî lê girê dîdî Ez tenê têm destê bavê xwe Ez tirnînî ji te re dibejim,tu yarhezokî li min vedigerînî Ez xwe bitehta di girim,ew jî hatiyê xwe bimin di gire Ezûmeta reş bûn Ezxwe bitehtaDi girim,ew jî hatiyêxwe biminDi gire Ezyekî di be ji m,tem bû raminyekî di beje Fahşo mahşo, li ber aşo Fala qereçiyan,şansa sêwiyan Fatê were dawetê Fatê,yekare jibo civatê Fatromê, Agir berda zomê,çû rûnişt li ser komê Felek bavê yekî bûn Felek jê re bûn yar Felek lê bûn mêvan Felek lê çep gerîn Felek lê şaş kirin Feleka find û finaz,firindê piçûk û baz,gelt da me şahê gerdan,ew jî bi minet û naz Feleka min di mala xwe de nemire Feleka xwe şaş kirin Feleka yekî li serî reş gerin Felekê berê xwe jê guhastin Felekê çerxek xwe lê xistin Felekê kapa xwe wisa avêtin Felekê kumê xwe lê xwar kirin Felekê pê re nedomandin Felek lê çep gerîn Fecir lê daketin Fêda çavekî biçavekî tune Fêlbazî kirin Fêlfiştik kirin Fêlfiştik kirin Fêlfiştik û dekbazî kirin Fêmkor bûn Fen fena perê,rêç rêça kerê Fen û fît kirin Fen û fût bû peyda,pê re bi tirkî xeber da Fend û fût kirin Feq danîn Feqîr li sovê çû,darê titûnê di qûnê deçû li ser di rûngê xelkê kilijîn Feqîr çûn di ziyê heyv ji êvar de derket Feqîr çûn xwe dar de bikin, lê nêrin ku dewlemend li dar ba di bin Feqîr çûn xwe dar de bikin,Iê nihêrîn ku li ngên dew lê mendan li hewa li ba di bin Feqîr çûne sergînan,manga çûne di behrê de rêx kirine Feqîr û jar,wek par û perar Feqîr bifeqîran re bizewicin we parsek jê çêbin Feqîr çûn diziyê heyv ji evar de derket Fera qeysê me,bûye reyisê me Fereca xêrê lê ve bûn Ferek çizmeya Rojkan,ber daye pênc hezar siwarên Silîvan Feremoş bûn Feremoş kirin Fermana dewê derket rovî xwe veşart Fermana yekî dan Fermana yekî ra kirin Fermana yekî xwe ndin Fêrmisk barandin Ferxekî şêra,şêr e Feryad û figan kirin Feş û heş biser de hatin Fesal lê anîn Fesal lê hatin Fetla xwe derbas kirin Fi lê h li dûketin Fikar kirin Fîkefîk kirin Fîkefîk jê çûn Fileh gotiyê:aqilê kurda yê pêşîn li serê tajiya min, yê paşîn li serê min be Filêh û pez,kurmanc û gamêş Filehê wî aliyê Erezê bûn Filehê, li mala xwe ye,çi bi teye Fir û feş bûn Fira mirîşkê heya enîşkê Firaqên yekî arizî bûn Firîna ezmanan Firsed ji dest revîn Firsend ji dest çûn Firsend ji dest derketin Firsend ji dest revîn Firsend bi dest xistin Firsend di dest de bûn Firsend jê standin Firsend ketin destê yekî Firsend lê anîn Firsend lê gêrandin Firsend nedan Firsend winda kirin Firşik di devê yekî re derxistin Firşike yekî pê teng bûn Firşing teng bûn Firtefirt kirin Fisil û man lê xistin Fît bûn Fîtandin a Aqilê yekî Fîtefît kirin Fîtfîta min e Fîtik pê xistin Fîtika HesoyêHewêrîye Fîtkekê lêxe,wê here Fîtozî bûn Fitrê yekî xweş kirin Fitrê yekî netê bûn Fîzar fîzar kirin Fors avêtin Fors kirin Fors bi erdê re kişîn Fors firotin Fors şikestin Fors xera bûn Forsa qûna xwe avêtin Forsa yekî kirin qûnê Forsa yekî lê derbas bûn Fort avêtin Ga bike ga bixwe , lê tane û tolik we çibixwin Ga birin li cem kere girêdan Ga di keve kêr lê pir di bin Ga dikirim dibe golik genim davêjim dibe şolik Ga guhirande bizinê,bizin jî guhirande mirîşkê Ga ket,boçik li xwedî Galgal kirin Ga nana lê ,barê ga Din a lê Ga ra di kin,go li kan li pey di xin Ga ra kirin,go li k li pey xistin Ga u go li k tev derdane Ga û golik li bal yekî yek bûn Ga û golik tev der dane Gaâgîsn li nevase bûn Gagîrî bûn Gaguhirandebizine,bizin jî guhurandemirîske Gaket,boçik li xwe dî Gal fal lê xis li n Galgalên êvarê kirin,sibe ji bîr kirin Galteyên xwe pê kirin Gamêşê mêran bûn Gamirkêrêlêpirbivin Gan li Gewro tan li Tetro Gan li Gewro,cirm li Îso Ga ra dikin,golikan li pey dixin Gavan hate zeviyê, jina gavan nû rahişte teşiyê,gavan got ez xulama wê paşiyê Garis û weris di destê yekî de bûn Garisê hûr ji kefa dest nerijîn Garisê hûr ji kefa destê yekî neri jî n Garisê xwe li ser werisê yekî raxistin Garisê xwe neda ser werisê yekî Garisê xwe nedan ser werîsê yekî Garisehur ji kefadestewînarije Gav avêtin Gav bi gav li pey ketin Gava bext hat serî,bira bizire wek kerî,dîsa jî xelkê bêje aferî Gava ez ciwan bûm,bi tîr û kevan bûm;gava ez kal bûm,notirvanê şikefta keviran bûm Gava kuçik beziya gur,mir Gava xwe bipaş ve avêtin Gava yekî bigavê negirtin Gavan ber bimal bû, ji na gavan şixulkar bû Gavan hât ji zeviyê, ji na gavan teze beziya teşiyê Gavan xeyidî nanê xwe berhev nekir ,w êdî zani bû gundî dê hevûdu qir bikin Gavan xeyidî neçû ber garanê, w êdî zanî bû dewar dê li bestê bimîne Gavan ber bi malê , jina gavan şixulkar e Gavan hat zeviyê, jina gavan nu bezî teşiyê Gavanxeyidînanexwe berhev nekir ,hewDi zani bû gunDi yêhevuduqirbikin GavaXwe de ji yêkîre lê vtînenabejetukurekeyî Gavek berî gavekê Gavek zûtirîn Gaveke bi dêûbav avêtin Gayê bin gêrê bûn Gayê cot e,lê belê cot nake Gayê dîzkulozan bûn 1’1 Gayê min e,ez bixuysetê wî di zanim Gayê min e,ez xis lê tê wi di zanim Gayê min e,ne ji cot re,lê ji gûjgûjê re camêr e Gayê min ne li garanê ye,galgala nanê gavan di kim Gaye mine,ez xûysetê wî di zanim Gaye qermo biheft çermo Gayê qolê reş tiştek neaniyê û tiştekî jî nabe Gayê reşo kîdera te di êşê kerşo,te çi xwe riyê tirşo Gayê reşo kudera te di eşe Gayê reşo te çi xwariyê Tirşo Gayê Xwe dê bûn Gayecote, lê be lê cotnake Gayek û nanek li ba wî yek e Gayek û nanek li ba wî yeke Gayekî Xwedê bûn Gayê xurt,malê cote Gayîn li Mûso,cirm li Îso Gayîn li Gewro,cirm li Îso Gaz jî di dest te de ye, top jî ,çawa di pîvî,bipîve Gaz û weris di destê yekî de bûn Gazî miriyan kirin Gilêya bigûye,ne bidestan ne bidevan tê ve kirin Gilêz bidêvketin Gilî avêtin devê yekî Gilî avêtin yekî Gilî gerandin Gilî jê kişandin Gilî mezin kirin Gilîbişekirbirîn GilîDi beryekî re avêtin GilîDi bindekişandin GilîDi qirikêdeman Gili yêngotinenwisaDi bejekupeporemirovsipîDi be Gili yênwî li rûyaxistin Gê di be cem kêr Gebû lê ,xwe dî qe bû lê Gede gûde Geh dibire,geh dikire Geh di girî,geh di kene Geh kêfxwe ş e,geh v êdî reşe Geh tîr dike,geh rehn dike Gêj û efter bûn Gêm li devê yekî xistin Gem lê ketin Gêma yekî kişandin Gemi lê rinmibatti Genefisî kirin Genim avêtin ,ceh çinîn Genim tune,ceh kêm e Genimk kete çalan arê malan Genlêketin Gepek nan bidestxistin Ger Agir be wê xwe bişewitîne Ger bimin e, ji bo min e Ger bimine, ji bo min e Ger nane,her derman e Ger nefend e,ev çi dar u bend e Ger tu di z û har î,zehf in şevên reş û tarî Gerbimine, ji bomine Gergermok gerandin Gerî,Di rî Ger çû îqbal, ji bal biaxêve mîsqal mîsqal,dê dîsa jî bibêjin wê de here beqal Geriya li ser avan,hilanî ji çiravan Geriyam li dora dinê,xelas nebûm ji mirinê germ e,cilik şerm e Germ e,kel u cil şerm e,sare kel u cd yar e Germ germa tuyan e,kef kefa rûtan e Germê qi ji landin Germe,cilik serme,sare,cilik stare Germe,kelucdserme,sare,kelucdyare Germ ger dffffffffffffffffmatuyane,kefkefarûtane Ger nefend e,ev çi dar û bende Geşe pê dan Gêsinê di çavê xwe de nabîne,derziya di çavê hevalê xwe de di bîne Gevezeyan avêtin dojehê,gotin Çiqes sar e Gewendatêrxwar,yê li dolêxin Gewrî ji gustîlê derketin Gewriya xwe qe li şandin Gewriya yekî qul bûn Gewriyêrûsare,tedaçiçuxware,çineçuxware Gewz bûn Gi lê yabiguye,nebidestannebidevamteve kirin GiDi yo,merzelê li pêşmalan biçavên xwe di yo Gîha li ber gur e,goşt li ber berxê ye gîhayê,pezûdêwêre Gîhaye rabe li ser tûpî xwe birize Gihîştime kê merheba, ji xwe re tîne heft heba Gihîştin mirazê xwe Gilî heye,gilîkir tuneye Gilî jê kişandin Gilî mezin kirin Gilî neanîn ser xwe Gilî neketin qawa sipîşkê Giliya jê der di xe Giliyên wî li rûya xistin Gindorêgeskî,bavêbidestkî Gir jê girtin Giraniya xwe danî ser Giraniyaxwe danîser Girara ku para min tev tune be,Bila serî kîsaDi nav da be Girara pira nakele Girara ser bidew e,dixwî nexwî ew e Girarar ku para min tev tune be,dila serîkî sa di nav de be Giraraserbidewe,Di xwînexwîewe Girê xwe bi destên min derman neke Giregire,barhelgire Girêk li pişt heçikê ketin Gireka wî pişt heçikê ket Girekawîpistheçikeket Girêxwe bidestêxwe vemirandin Girexwe pedestenmindermanneke Girêxwe pêxurandin GirîDi gewriyayekî de bûn gdok Girmînîjêanîn gırt,maDi vêtewisabikira Girtîbişîrî,bernadêbipîrî Gişt bira bira ne,kurê Mistefan e Giştbirêbirêne,gişt jî kurêMistefêne Gistbirebirene,kureMistefene Giya di bin keviran dede namîne Giyayê hewşê tal e Gizîrexwe şmîre Gizîrexwe şwezîre Gn lê berîhevdan Go Erebê çima quzê te reşe, go malê min ev e Go koro tu çi di xwaze go çav Go li êpîswê li xwe di yanvegere Go li k tune bimije,xesû tune bikuje Go li ke,Di çe li cem gayê mezin rêx di ke Go li ke,Di çeheemgayemezinrexDi ke Golikê pîsê li xwe danavegere Go li ktunebimije,xesutunebikuje Gorcehenem bûn Gorî make,go li k pak e Gorîmake,go li kpake Goşt hîştiyê, li pey serpiyan ketiyê Gost li serposttehur kirin Goşt tê li ser postê te hûr kirin Goştâberxane, li berçavane Goştê berxan e, li ber çavan e Goştê berxannaxwe lê pariyêxwe Din avavsoredatîne Goştê canê yekî xwe xwarin Goştê ciwananDi xwîtuzanî,goştê pîraDi xwîtuzanîDi lê tekuDi sewitetirsikan jî di xwîtuzanî Goştê di ziyênaxwe lê pariyêxwe di avsor êdî ke Goştê min sor e, li xelkê xwe ş nayem goştê minbiDin berkera Goştê minsore, li xelkexwe snayem Goşteminşore,çiDi kim li xelkexwe şnaye Gosthîstiyê, li peyserpiyanketiyê Got Apo ji na te kevn e Got ji minetan çêtir e Got Apo sa tu girtî Go Lawo apo çi seye Got Bavo hirçê hêk kirGot:Lawo hirç heywanek no ye,hêk kir hêk kir Got:Bavo dema bi zêrekî bû te çima nestand Go:We çaxe yeka me tune bû lê niha pencên me hene Got:Bavoeze bû hakîwisabe ji mkutukesnikaribetebistîne Got:BavoezetebifrosimGot:Lawomirovqetbavexwe di frose Got:Birawel lê hminnavetubimirî,be lê minDi veherdaîmkoDi k li desttebe Got:Çavê te kê di rxist Got Merivê min der xistGot: lê wma wisa kûr derxist Got:DayetuçimaminDi he jî nîGot:Lawoyeke jî day êdî hejand Got:EreboqunatereseGot:Ma lê mineweeve Got:EvçiyêTu di çînîGot:Kengehesîn bû tebibînî Got:Ez ji kuçikexwe himîmeraniyê bû m Got:Ezesirkeçebikim bû ereqaraq Got:Ezkubibimdengbej,gerebiçaveaxa li xwe binerim Got:Ezziket êdî xim,Tu di be jî :Weypistamin Got:K êdî nyadotGot:Yekî rîufirot Got:Keçeloteserexwe sustGot:Minhuna jî Got:Kemirîvegerandin Got:Yenkuçunserxwe siyê Got:Kemirîzivirandin Got:YenkuDi l azirandin Got:Kera kirinmirîGot:Di l apirsî Got:Kîjanmd lê tbaseGot:Mirovebasbase Got:Kuçik çêtir e ,anberazGot:Ne lê t li herduyan jî be Got:Lawomin ji teranegotheviyaXwe debihe lê Got:BavohekeheviyaXwe debima,melawehege lê kîDi yaminbiga Got:MalbiguyoGot:Çibikimkebanî ji malateye Got:Maloxwe debiteraGot:Xwe di yêmin jî Got:MirtivobistireGot:TDi yaminku lê Got:Pîretu ji carekereçawayîGot:Çizanimpesmalane Got:T êdî nyaçawadîtGot:WekDi lê xwe Got:Tu ji çiewqascamerîGot: ji necameran Got:Wekîkes li pistaminhe bû ya,tenikarî bû li minxista Got:Wekîpistaminkeshe bû yatenikari bû pistaminbixista Got:Xwe sxebere, lê minjenebawere Got:Ziyareteminge lê kcaranbitederewsondxwar,tetistek li min nekir Got:Min jî ge lê kcaranmalatexerakirhayatepetune GotApo ji natekevneGot ji minetan çêtir e GotAposatugirtîGoLawoapoçiseye GotBavodemazereke bû teçimanestandGoWeçaxeyekametune bû lê nihapencemehene GotBavoeze bû hakîwisabe ji mkutukesnikaribetebistîne GotBavoezetebifrosimGotLawomirovqetbavexwe di frose GotBavohirçehekkirGotLawohirçheywaneknoye,hekkirhekkir GotBavominDi zekgirtiyêGotLawoberdeGotBavoezwîberDi di m,ewminbernade GotBirawel lê hminnavetubimirî,be lê minDi veherdaîmkoDi k li desttebe GotÇavetek êdî rxistGotMeriveminderxistGot lê wmawisakurderxist GotDayetuçimaminDi he jî nîGotLawoyeke jî day êdî hejand GotEreboqunatereseGotMa lê mineweeve GotEvçiyêTu di çînîGotKengehesîn bû tebibînî GotEz ji kuçikexwe himîmeraniyê bû m GotEzesirkeçebikim bû ereqaraq GotEzziket êdî xim,Tu di be jî Weypistamin Gothagot;got Çi got Got Kerê kunDi r kot Gothagot;gotÇigotGotKerekunDi rkot Gotin Kero ji te re dehşek bû Got a li fê min kêm bû,barê min zê de bû Gotin mirîşkê tu kovî an kedî,go min hevalê xwe di sere bistê de dî Gotin pisîkê gûyê te derman e,rî û veşart Gotin rovî Me tu kirî mîrê mirîşkan got ez ji siûda xwe nebawerim Gotin,delalîdelalî,çuDi serekaniyêderî Gotin,delalîdelalî,çuDi serekaniyêderî Gotin,hereas,çuasvankust Gotin,hereas,çuasvankust Gotin:Avê çima deng ji te têGot:Hevalê min kevir e Gotin:Bavete ji birçînamirGot:Wejeresorbabirincçebikira Gotin:Bavê te ji nêz de mir Got:Ka hebû ku min nedaye Gotin:BavetesyarankustanpeyaGot:Ewkukistin,hasiwaranhapeyan Gotin:Birayete bû axaGot: ji minreçi ji nawî bû xatun Gotin:BirayetemirovekîçawayeGot:Minperehevaltî nekir iyê Gotin:Dijmin hat Ker got:Min dengek bihîst Korgot:Min siyek dît kul got:Em birevin Gotin:Gayet êdî zînGot:Wey dîkê min Gotin:Çima wisa dibejî Got: Wekîmin li dîkexwe bipirsiya,gayeminn êdî çu Gotin:Gogelisk cîhe te kîdere Got:Ba Dizane Gotin:Gurî çima pore te tune Got:Porê xaltîka min gur e Gotin:Guro emê te bikin şivanê berxan Got:Ez ji siûda xwe nebawerim Gotin:Kero ji teredehsek bû Got:Ememinkem bû ,bareminzede bû Gotin:Kerocehsekdehsekçe bû Got:Baremin li mine Gotin:KerokerowareemtebibinbihisteGot:Magivzonek li wirheye Gotin:Kul hatiyê gund we ji her malê du kesan bibe Hemî kesî çavê xulam niherî Xulamî got:Belê yek ez lê ka yê din Gotin:KusîtuçimawisapîsîGot:Xwe deqederaminwisanivîsî Gotin:Pisîkaxalohatte,hapisîkaxalohatteGot:CaberDin Bila pisîkaxalobeminlo Gotin:Pisîke guyete dermane Pisîke rî xist xermane Gotin:Piso guye te dermane Firiya çu ezmane Gotin:Qehpe tu çima ber nagirî Got:Yek çêdîke yekî din xera dike Gotin:Rûto mala bar kir Got:Teyşta min li piçenga mine Gotin:Terziyo cilfemalan barkir Got:Derziya min li seremin raye Gotin:Tu ji kuyîGot:Hela he nezewicîme Gotin;betalî mêrkuj e ha mêrkuj e,heta ku mêrek kuşt Gotin Avê çima deng ji te tê got hevalê min kevir e Gotina xwe bicih anîn Gotina xweş bûhara dilan e Gotinayekî li erdêxistin Gotin başe,başe,çû di curnê gundî de rî Gotin baş e baş e çû di çaviya kaniya gund de rî GotinBavete ji birçînamirGotWejeresorbabirincçebikira GotinBavetesyarankustanpeyaGotEwkukistin,hasiwaranhapeyan Gotinbejenegot,durebixwe gotudengexwe nebirî Gotinbejenegot,durebixwe gotudengexwe nebirî Gotin bêje negot,pey da çû li ser xolavê got Gotin bêje negot,pey de çû li ser arûngê got GotinBirayete bû axaGot ji minreçi ji nawî bû xatun Gotin biraye te mirovekî çawaye got min pere hevaltî nekiriyê Gotinbirin Gotin dibê jin gaquideçûn Gotin dijmin hat kerr got min dengek bihîst, kor got min qeratiyêk dît topal got lo em birevin Gotinen wî biheft bar hingiv ve naye xwarin Gotinênsar kirin Gotinêperene kirin GotinerovîRovîgirîûgotnebawerim Gotinêt mezina nexshêt berîn e GotinGoge li skkelke lê cîhetekîdereGotBaDi zane GotingurHereberxanGot li ngêminDi âşe GotinGuroemetebikinsivaneberxanGotEz ji siudaxwe ne,bawerim GotinKelke lê ,tu li kuDi mînîGotBaDi zane GotinKero ji teredehsek bû GotEmeminkem bû ,bareminzede bû GotinKerocehsekdehsekçe bû GotBaremin li mine Gotin Kero kero ware em te bibin bihişte Got Ma givzonek li wir heye GotinKulhatiyêgundwe ji herma lê dukesanbibeHemîkesîçavexulamniherîXulamgotBe lê yekez lê kay êdî n GotinKusîtuçimawisapîsîGotXwe deqederaminwisanivîsî Gotinmirîske:Tu kedî yî an kovî yî Got:Ez heva lê xwe di sere bistê de di bînim GotinmirîskeTuke li yîankovîGotEzheva lê xwe di serebisted êdî bînim GotinPisîkaxalohatte,hapisîkaxalohatteGotCaberDin Bila pisîkaxalobeminlo Gotinpisîkeguyetedermane,rîuvesart Gotin Pisîke guye te dermane Pisîke rî xist xerman e GotinPisoguyetedermaneFiriyaçuezmane Gotin Qehpe tu çima ber nagirî got yek çê dike êdin xerab dike Gotin rûto malan bar kir got teyşta min li piçenga min e GotinTerziyocdfemalanbarkirGotDerziyamin li sereminraye GotinTu ji kuyîGotHelahenezewicîme Got kê dînya dot, got yê kîrî û firot Got keçelo te serê xwe şûşt got min hûna jî Got Kê mirî vegerandin Got yen ku çûn serxweşiyê Got kê mirî zivirandin Got yên ku dil azirandin Got Kê rakirin mirî Got ê ku li dila pirsî GotKîçavêtederxistGotMerivêminGot lê wmawisakûrderxist GotKîjanmd lê tbaseGotMirovebasbase GotKuçik çêtir e ,anberazGotNe lê t li herduyan jî be GotLawomin ji teranegotheviyaXwe debihe lê GotBavohekeheviyaXwe debima,melawehege lê kîDi yaminbiga GotMalbiguyoGotÇibikimkebanî ji malateye GotMaloxwe debiteraGotXwe di yêmin jî GotMirtivobistireGotTDi yaminku lê GotPîretu ji carekereçawayîGotÇizanimpesmalane GotT êdî nyaçawadîtGotWekDi lê xwe GotTu ji çiewqascamerîGot ji necameran GotTucameriyê ji kehînbûyîGotJınecameran GotWekîkes li pistaminhe bû ya,tenikarî bû li minxista GotWekîmin li dîkexwe bipirsiya,gayeminn êdî çu GotWekîpistaminkeshe bû yatenikari bû pistaminbixista GotXwe sxebere, lê minjenebawere GotZiyareteminge lê kcaranbitederewsondxwar,tetistek li min nekir GotMin jî ge lê kcaranmalatexerakirhayatepetune GoziyaretêGoge lê kcaranmalatexerabkiriyê,lêtubixwe nizanî Gû ji rûyan barîn Gû ji rêxê re dibêje delala ber dilê min Gû kirin nav kaxa Gû lê barandin Gu li rûyêmirovDi Din ,neynike jî di Din ber Guhçûyîn Guhçûyîn Guhdayîn Guhdirej ji boziyan dayîn xwediyê xwe gewerbûna xwe dixwaze Guhe gura peme nîsan dide Guhe wî dilivin Guhe gura nîsanî hev didin GuhegurapemenîsanDi de Guhewî/wekisandin Guhewî/wekisandin GuhewîDi l ivin Guhe wî hej li ser çingîniya şûjinê ye Guhêxwe dan Guhêyekî badan Guhkerbûye,zimanlalbûye Guh pê nekirin Guh seqirîn Gula geş bî,neçilmisî Gulan e,dew li cem hemiyan e Gulane,şingîniya dasan e GulîDi rej e,aqilî qirêj e Gundê bêrez,konê bêpez,mirovê di bêje ez û ez,hemî ne tu tişt in Gundek e,qundorek e Gundek e,rindek e Gundeke,qilorek e Gunehe xwe jî bideyn nade Gur bûn seyê qiyametê Gur çi di zane hêşti bûha di ke Gur hate diyara,hewar kete hezara Gur hate nav malan, wey li halê feqîr u jaran Gur ji birçî bûn anikari bû revahere, di gotin: Mîratîwisaxwariyêku, nikarebinzikexwe derevahere GurakereHesenxwariyê,negazîyegazineneheware Guraxwaranpurt ji bimînebase GurçiDi zanedeve bû haDi ke Gurêkun êdî jmijêmine,Bila hezarsalîbi ji Gurgot:Hevalo,germneevgerme,demakuxwe di yêgo li kandaserme, hevrazuberjerdabermeaweçaxegerme Gurhat êdî yara,deldha lê jara GurhataDi yara,hewarketehezara Gurhatenavmalan,wey li ha lê feqîrûjaran Gurhay ji zexmaxwe he bû yaw êdî nexerabikira Guro hijaro Guro vexe,qi ji kê bixwe GuroBila tugurbiyayî,Bila tego li kaminbixwara Gurohijaro Guronemre bû harhat,keronemreqîvarhat Gurovexe,qi ji kebixwe Gurûhirç bûn destbira,Din ya bû mehdîzeman Gur yarî xwe navê Gûyê hişk di cûn di cûn, li eniya mirov di Din GuyehiskDi çû nDi çû n, li eniyamirovDi Din li pesamirovDi Din Guze xwe hesab di ke, şeve xelke hesab nake Guzen puç li ser sere min di şkênin Guzenpuç li serserewîminDi skenin Guzexwe hesabDi ke, şevexelkehesabnake H êdî kaniyaxortandaavvenexwariyê H êdî kaniyaxortandaavvenexwariyê Ha li Mûşê,ha li pişt dergûşê Ha deşt e,ha zozan e,esd xwe dan e Ha kulî xwar,ha Qulî xwar Ha lê me netu halê , kirina te jî serbar e Ha dikim dê dimire,wa dikim bav dimire HaKeçelHesen,haHesenKeçel Hakevirheêrket,hacêr li kevirket Hakkindangelmek Hakulîxwar,haQulîxwar Halîwîbûyeha lê qolo hangirûzgargetirDi seni Hape lê ndar li kewêketiyê,hakew li pe lê ndarîketiyê Hasil gîhaye Mûsil Hat ji karê,nehat ji malê Hat ji palê,bû xwediyê malê Hat kurê malê,nehat ziyana salê Hat nav mala tirî,Zeyno da bê ji ngê li dor bênderê zivirî hateserawan Hatina holê Hatin ser riya heq Hat kurê malê,nehat ziyana salê Hat mala min û avêt nanê min Hat nav mala tirî,Zeyno da bêjingê li dor bênderê zivirî Havîna to xwar,zivistana gû xwar Havînexemrvîne Haya wî ji Din ê tune Hayê li min hayê,hevirmis hatiyê bi li vayê,xwe di yê li vayê kor e di l ber naye Hayjıbayêfe lê kêtune bûn Haylê hat bazirgan e,haylê nehat xwe di yê gayê wêran e Hilkişiya perê esmana Hê rastî hêlikreşan nehatin Hebe helac e nebe mihtac e Hebe,kurê kerê be Hebe Erebî ye,tune be Mitribî ye Hebekkuncî ji destnarije Hebekkuncî ji destnarije hebnnez ji xwe navêminderketiyê,qetnebeBila valaneçe Hecaîcatunenimejkerî,pexwasbîne Hechecke li sdavhecek Heçî li hespêhevalansiware,herî peyar e Heciyê bere,gula zere,heçiyê pasiyê hela dehse Heciyêbere,gulazere,heçiyêpasiyêheladehse HeçiyêDi zane, ji xwe di zane,heçiyênizan êdî beqeybaqenîsikane Heciyên meçûn lê terê,me got mêrekê jê derê,hat dîsa ew kerê berê Heciyênmeçun lê tere,megotmerekejederehatdîsaewkerebere Hedad_e,nikare ji xwe remeftekeçekepederexwe dade HedîDi çimbelaDi gehejemin,zuDi çimEz di gehe ji mbelaye HedîDi çimDi be ji ngeje,zuDi çimDi be ji nbije Heehene me sîran dikutin,tu kilaman dibejî Hefsare yekî di serî de şiqitandin Heft jinên eşîrê civiyane barekî hiriyê,gotin:wey li me bêkesan Heft bavê Heft bavê mêraniyê hene,yek jê rev e Heft caran gîsine xwe lê di de Heft çîroken hirçe hene,her heft jî li ser hirmiyê ne Heft hev li ng ro daçun,yekî dest nevete yekî Heft ji nenesîreciviyanerajanebarekîhiriyê,gotinWey li mebekesan Heftbaveçe,d lê hsîrede heftBaveçe,timşîrîDe Heftbavêmêraniyêhene,yekjêreve Heftcarangîsinexwe lê di de Heftçîrokenhirçehene,herheft jî li serhirmiyêne Hefthev li ngrodaçun,yekî destneveteyekî Hefthev li ngxistinebinnekebegotin:Hê cîh heye Heftserîhebin jî xelasne bûn Heftyaro, li ber çavan di yaro rih bilind gerîn Rihê merivan danîn Rih sekinî Rihê xwe nesekinîn Rihê yekî şonik kutan Hej pê ketin Hêka wî li diranê xwe xistiyê Heke ji te re dirêj be, ji min re bi erde re dikişe Heke ji ber sa hestiyê kewan bimîne Heke beranê bisko ba,wê li nav pezê bavo ba Hêkê çemd di ke Heke ga bike ga bixwe meriyê jî goştê xwe bixwe Heke hewese,ew jî bese Heke ji ber sa hestiyê kewan bimîne Heke ji ter êdî rejbe, ji minreerder êdî kise Heke qûn biqûnê be,Bila qûn li cîhe xwe be Heke Xwe dê got qulê min yêrî,ez di zanim pez ji ke re di Di m bêrî Heke ya min bikira niha stûna wî zêr bû Hekeberanebiskoba,we li navpezebavoba HekeçemDi l ike Hekeêxbalçû ji bal,baxivêmisqalmisqal,dêbê ji nwêdeherehey Hekeêxbalhatserî,bizirritwekekerî,dêbê ji nbarîkealaaferî Hekegabikegabixwe meriyê jî goştê xwe bixwe Hekehemûçîçikantûxwaribane,nihatûnama bûn Hekekuxwe di yêsikurêmeke,kesnikaretiştekîbike BihewldanatenabeezbenîKu Hekenefende,evçidarûbende Hekepeketune bûn Hekequnbiqunebe,Bila qunheîhexwe be HekeXwe degotqu lê minyerî,Ez di zanimpez ji ker êdî di mberî Hekeyamin/wîbikiranihahustunawîzer bû Hela hê kapê go li ktiyê di stû de ye Hela hê kîr li di riyê neketiyê Hela he mastê serbisîr nexwariyê Hela hê rastî hê li kreşan nehatiyê Hela hê serê wî di kevire sê li mê neketiyê Helahekapego li ktiyêDi studeye Helahekîr li di riyêneketiyê Helaherastîhe li kresannehatiyê Helaw ji şîrêzêçênabe helûnêMişkîkur,êberêkolaye Hema Bila di eyare xwe de bixişxişe HemaBila di eyarexwe debixisxise Hemi çukan hê jî r bixwe rana, li b ji sax û heb lê riyan ra n êdî ma Hemî fi lê h,ne Îso ne Hemi riyan di zanî riya bajêr nizanî Hemiçukanhe ji rbixwarana, li b ji saxuheb lê riyanran êdî ma Hemî fileh,ne Îso ne Hemi riyan di zanî riya bajêr nizanî Hênêzîkûgirîngtir bûn Helbetbirapirgirîngin,lêew lê dpêşdetirin Heq hebûya,Emer Bende mehr n êdî kir Heqê Elî di xwaze ji Welî Heqê xwe jî di de,serê xwe jî di şkêne HeqeElîDi xwaze ji Welî Heqexwe jî di de,serexwe jî di skene Heqhe bû ya,EmerBendemehrn êdî kir Heqiyê di destê neheqiyê de barebar e HeqiyêDi desteneheqiyêdebarebare Her du jî rûyê hev du di şon Her du jî tuyî deve hev nakin Her ke yekî got:Mala min ya teyeMa te Agir berdeyî Her pexemberî berê dua li xwe kiriyê Her serek aqi lê k e Her seriyêkî bi aqi lê kî Her teyrek bi refê xwe re di fire Her za li mekê zewalê xwû yê heyî Hêrana rit lê k genim re çi sîs,çi tever e Herçijare, li havînê jî sare Herdemerenîwerpeknayen MantalaheheyekuherrojbeCarekewisaçelnı, lê herdemnabe Herdu jî rûyêhevduDi son Herdu jî tuyîdevehevnakin Here ser behrê behr di miçiqe Here ser kaniyê,kaniyê lê zuha bibe HerêDi ziyabizinê Hereket kore,ziman sore Hereketkore,zimanzoresore Herêrekbi lê pêxwe ye Hereserkaniyê,kaniyê lê zuhabibe Herkeyekî gotMalaminyateyeMate Agir berdeyî Herne ku re, li min mikure Hernekure, li minmikure Herpexemberîberedua li xwe kiriyê HertiştbiziravîDi şkê,mirovbistûrî Heşetuneyîêbimeriyagaûgo li kabiçêrînin Hesikê ji negrê re got: Nava te teniyê,negrê got:Tu di nava min de di çî û teyî Hesin bisarî di cû HesinbisarîDi çû Hesinekî bave ji n ber li nge wî/we Heşir neşir Hesp li ser çar li ngan re di çe, lê dîsa jî li ngen we dnmite di keve Hesp bihevsaran,mer bi qiraran Hesp ji destçuye, li peyhefsarketiyê Hesp li serçar li nganr êdî çe, lê dîsa jî li ngenw êdî simit êdî keve Hesp tune afir çe di ke Hesp tune hefsar di gere Hesp tune zîn di kire Hesp û kesp li nik bawî yekî n Hesp ya min e,ez xuysete we di zanim Hesp¨ ji dest çuye, li pey hefsar ketiyê Hespa min sîwar be lê ,piste ne esîne Hespa min siwar be quna xwe tede da negire Hespaminsîwarbe lê ,pisteneesîne Hespaminsiwarbequnaxwe tededanegire Hespbihevsaran,merbiqiraran Hespê çê êmê xwe zêde di ke Hespê çê zadê xwe di zêdîne Hespê çê,Di zêdîne cê Hespe çi pe li k da te xanê Hespe çipe lik da texane Hespîçê, li ber xwe dana ye Hespîçê qamçîyê di xwe nagîne Hesptuneafirç êdî ke HesptunehefsarDi gere HesptunezînDi kire Hespukesp li nikbawîyekî n Hespyamine,ezxuysetew êdî zanim Hestî kere hdn Agir e Hestîkerehdn Agir e Hêştir bû pû lê kê ew jî tune bû Hêştir di keve nava pembû çavên xwe digire û di bêje qey kes min nabîne Hêştir hat bipûlekê,pûlek nebû Hêştir nal kirin,rovî got piyê min jî Hêştira dêl xwar e,pişkuleka wê li jêr e,yek li jor e Heştira lê pêgirêde Hêstirk barandin Hêştir radibin hev,hêstir bin lingên wan diçin Hestiyê ziman tune,Di gere Heta bû k fetdî,dawet betdî Heta ku ew bi hestirê jî bibîze Heta anî serî,heft kiras qetand Heta boçikekê pêve girê nede nasekine Heta bûk fetilî,dewet betilî Heta bûk xemilî dawet govend betilî Heta bûk xemilî govend betilî Heta çavek derman kir,yek jî kor kir Heta genim firîk e,mele şirîk e Heta hebû dims,ez mam û tu pis;dema ku nema dims,ez Motî û tu Bohtî Heta hebû sillik û millik,dema nema keder û kulik Heta kirasê wî bişewite,canê min wê di parti lê Heta ku dîk mîr be û ta jî kizîr be,tu mevanan li derê malê nabînî Heta ku malê me hebû a lê m dostê mê bû,malê me xelas bû, Heta li mirinê,çav li kirinê Heta ma lê k ava kir,şahrek wêran kir Heta min xwe nas kir,mal jî li xwe xilas kir Heta mirinê li ser kirinê Heta nebêje tireq nabêje heq Heta neçe di yarê gorê,mirin nakeve bîrê Heta qe li ya me hebû,Momik bû ka mebû;roja qe li ya me xilas bû,Momikê çirtek da xwe ji me derbas bû Heta xanim xemilî,govend fetilî Hetabimarîgihê,xwe li yêbiqinatDi xwe Hetaboçikekepevegirenedenasekine Hetaçavekdermankir,yek jî korkir Heta genim firîke,mele şirîk e Heta ku dew nebe şîr,tirk nabin eşîr Heta ku dîk mîr û tajî kizîr be,tu mevanan li dere malê nabînî Heta ku ew bê hêstirê jî bizê Heta ku malê me hebû alem dostê me bû ,malê me xelas bû Heta malek avakir,şahrek wêran kir Heta min xwe naskir,mal jî li xwe xilas kir Heta mirinê li ser kirine Heta mirinê çav li kirinê Heta nebêje tireq, nabêje heq Heta neçe di yarê gorê,mirin nakeve bîrê Heta nekeve gorê,mirin nakeve qorê Hetanî min xwe nas kir,emire xwe jî xilas kir Heta qeliya me hebû ,Momik bûka me bû ;roja qeliya me xilas bû Momikê çirtek da xwe ji me derbas bû Heta xanim xemilî,govend fetilî Hevalê rastiyê bûn Hevalî qirikê yî nûkil bigûyê Hevaltî,birastî Hêvî li berbêçûn Hevraz tu di kim simbêl in,nişîv tu di kim rih in HevûDin zêlzêlî kirin Hewcedar pê sekinîn Hewesaxwe pêderbas kirin Hey deşta Mûşê û hey darê derguşê Hezar dost kêm in,Di jminek pir e Heya serî sax di mîne,çav ecêban di bîne Hey deşta Mûşê û hey darê dergûşê Hey deşt e,hey zozan e,esil xwedan e Heye terk,nîn e berk Heyf li canê çuyî Heyfa ciwaniyê pîrî li dû ye Heyfa ciwaniyê,pîrî li peye;heyfa heyveronê, şevereş li pey e Heyî kanîye,tûneyî genîye Heyrana kuçikê gurêx, li bêriyê di hewte, li zozanê gur miyê ber di de Hê zûtika sibe der neketî Hijdehê biharê n Agir e ji bihare heya bîst û çarê Hijdehebiharen Agir e ji bihareheyabîstuçare Hijdeye adare n Agir e ji bihare dûr nîne du bohist befirê bêne xarê Hijdeye adare,melayket hate xware peva kir gîhayê bihare Hijdeyeadare,melkejathatexwarepevakirgîhayebihare Hijdeyeadaren Agir e ji biharedurnînedubohistedbefirebenexware Him ji derê,him ji mizgeftê bû Him ji karê bû,him ji yarê bû Him ji kerê bû,him ji Perê bû Him ji kirikê bû,him ji be li ke bû Him çilik e,him silik e Him di girî,him di kene Him dinalê ,him vedimalê Him ji dere,him ji mizgefte bû Him ji kare bû ,him ji yare bû Him ji kere bû ,him ji Pere bû Him ji kirike bû ,him ji be li ke bû Him ker e,him se ye Him riya Xwe de,him ya însanetiyê jê stenDi yê Him sil e,him kul e Him serê xwe di şkêne,him jî beşa xwe di de Him tîr di ke him rehn di ke Him çilik e,him silik e Him di girî,him di kene HimDin a lê ,himv êdî ma lê Him ker e,him sey e Him riya Xwedê,himya însanetiyê jê stenDi yê Him serê xwe di şkêne,him jî beşa xwe di de Him silê ,him kulê Him tîr di ke him rehn di ke Hîn devê te germ e,deng bike Hin di kin hin jî di xwin Hin hingiv di xwin û mêş bi hinekan ve di Din Hin mirin e,hin jî teva kirin e Hinceta kulîlka,çûne su li ka Hîn deve te germ e,deng bike Hindik re jî ,gelekî re jî nabêje şikûr Hin Di kin hin jî di xwin HinDi kre jî ,ge lê kîre jî nabejesukur HinDi krinDi kBila hinDi k,Bila rinDi k hinekêndin ,lêçawabikimçavêfe lê kêBila korbe Hinekî lê zandin Heketupiyêxwe sivikbigirî,Tu di karîxwe bigihînîwan Hingî min kir û got,çermê sa ma firot,Usman û Qemrî min nekir cot Hingîminkirûgot,çermesamafirot,UsmanuQemrîmin nekir cot Hingivê debeyî,Di eyarê kuçik daye Hin mirine,hin jî teva kirine Hirç hat va rez,Di z hat va pez Hirç û gêre Hirç û govend,rovî û sûk kevrojk û dewlok Hirç û govend,şivan û dîwan Hirç û qûn şuştin Hirçê heta xwe de nedît bawer nekir Hirçehetaxwe denedîtbawer nekir Hirçek ji rezekî xeyîDi yê,rit lê k di ms zêde bûye Hirçhatvarez,Di zhatvapez Hirçugovend,rovîusukkevrojkudewlok Hirçûgovend,şivanûdîwan Hîv hîve,eyb li wê jî heye Hîvhîve,eyb li we jî heye hmRovîûnavgund Ho ke,ro ke Holik lîstin Hoke,roke Hûlî got Gûlî:Heke em milên xwe nedin ber şixûlî,kulkê me nabe ûlî Hoste neçar rabe rûne weke her carXwe da yek e dergeh hezar HosteNecar,raberûnêwekehercar,Xwe dêyekedergehezar HosteneçarraberûnewekehercarXwe deyekedergehhezar Huke dike muke Hûr biajo,zu biajo,dûr biajo kûr biajo lê ga neêşîne Hûr bajo,zû bajo,dûr û kûr bajo lê ga neêşîne Hurê tendûr dada,qehpê pê ve da Hurik hurik dagir tûrik Hustiyê xwe li ber di rêj kir Hûtil mûtil î lêlah gotin i lê t jê çûn Ii dora yekî ewr hebûn Îkudewkayîêqunê ji bake iMalxizane,kebanînezane Iman ji serê min bir,gava ku hate vir Îmana xwe dayîn ser înşelahrazanatehebe,lêra bûn atetunebenifır înşelahroviyêreşderkevepeşiyatenifır Inyad kirin Xeyrî li hepsêeksêsiwarbûye,kesnikarewîbînerê Îro jî mast sibe jî mast Îro dora te ye sibe dora min e Îro roja te ye,sibe roja min e Îrodoroteyesibedoramine Îrorojateye,siberojamine Îş kere,ku tu bajoyî wê here Îşa bike biesas,Di l ê te nebe weswas Îsal dîsa hingiv kesiv e Îşkira xwe ,şîrîna xelkê Jê derbas bûn Jê di revim pê di gerim Jê erzan xdas bû Jê ket,pê ket Jê re kap nayê avêtin Jê re sîr qelanDi yê Jê revim,pê gerim Jê xwîn v êdî reşe JêDi revimpêDi ğerim JêfDi tîn Jêgunıan kirin Jêket,pêket Jêqedaûbelabarîn Jêre kap naye avêtin Jêrenanegotin Jêreserîtewandin Jêrevim,pêgerim Jev di revin, roja revê tev di revin Jêxwînvereşîn jî avê regotin:Çima gûşegûş di kî Got:Hevalê min kevir e ji axê pirttir tune ye,mar biqinyat di xwe ji baranê revîm, li teyrokê qe li bîm ji baranerevîm, kete ber zîpikê ji behrê xdas bû, di çem de xeniqî ji ber baranê çû ber zîpikê ji ber barê xwe revîn ji di l ecibandin ji dêrê ma û ji mizgeftê ma ji hevûDin xeyîdîn jî ji destminxelasnabe ji ji nan ji dotmam, ji suransureSam ji paş ve xwe zîya min e, ji pêş ve xwe lî li serê min e ji rovî fenektir tune, ji postê wî zêde tir tune ji şîr tirsiya, pifî dew kir ji te hereket, ji xwe dê bereket ji vê Din ya yê ne bûn ji XwedeTeala di xwazim,ocaxa Eto li tê xe ji aşûbaşaxaftin ji axepirttirtuneye,marbiqinyatDi xwe ji baranerevîm, li teyrokeqe li bîm ji baranerevîm,keteberzîpike ji behrexdas bû ,Di çemdexeniqî ji ber serî neçû heya sibe ji berbaranêçûberzîpikê ji berbaraneçuberzîpiketeyroke ji berbaranêrevîm, li berçortanêketim ji berDi l opeçubermerzibe ji berê§êzarezar kirin Nûranêhingîna lê nalkir,bişevezşiyar bû m ji beriyaemrexwe xeberDi de ji beriyê te ji min şîr di xwaze Ji betalî bi serê kîrê xwe di lîze ji betalî kera bavê xwe da ber dasan û kêran ji binê sola xwe re beje ji binîve bûn Ji birçîna mirin ji bitrî hatiyê beran ji bo çilê di xwe kulê ji bo firsendê li rê gerin ji bo miriyên xelke me porê xwe verû,miriyên me mirin me dest avetê porê me nemaye ji bo mirovekî,wêran di ke gundekî ji boçdêxwe di kegdê ji bomirovekî,wêranDi kegundekî ji boxatirexwe yî,mirovkevirnavêjeseyî ji boyekî mirîtiştânbaşgotin Kifşemirovekîbaşbûyekuherkesre li melêtine ji boziyandayînederketinpeşkesekî Hesenûlawenwîketi bûn riyaSi lê man ji canêxwe bêzar bûn ji çav ketiyê ji çav reviyê ji çavên xwe bawer nekir ji cihekîxalîne bûn ji çîzê derxist ji çîzederxistderbaskir ji di lê xwe avêtin ji di l xwîn çûn ji delava ketin çirava ji derdan rih berdan ji dest derketiyê naye ji dest ketiyê ji dest pesîra xwe daDi weşîne ji dest tistek naye ji destderketiyênaye ji destderketiyêreviyê ji destfı li tîn ji destketiyê ji destpesîraxwe daDi sîne ji destrevîn ji desttisteknaye ji destxwe revandin Ji deve wî girt Ji deve xwe revand ji deveketiyêhophopjete ji deveketiyêhophopjete ji deveregotin:xet;got:Ez nikarim qet ji deveregotin:Yewete bişînin dawetêDevegot:Ev sutiyê minî xwar ne layiqî daweta ye;yan we min bibin mesedaran an ji bişînin Rewanê birincê ji deveregotinxet;gotEznikarimqet ji deveresolçe kirin,jû jî piyênxwe ra kirin ji deveresolDi kirin,jo jî got pepê min jî ji deveresolDi kirin,jo jî gotpepemin jî ji devewî/wegirt ji devexwe revand ji devgerandin ket ji devgerandin ket ji devûDiranê xwe birîn ji di jminanrezareserîn,pistahisk ji di jminanrezareserîn,pistahisk ji di l re derbas di be ji di l xwîn di lop di ke ji dûrve,Di keçamîrve ji durve,Di keçamîrve ji erdehetaesmînneheqe ji erdehetaesmînneheqe ji ersukursxeberDi de ji ersukursxeberDi de ji êşbê,serîarbe,jêbawerneke ji esbeserîarbejebawerneke ji esîranesîrame, ji gundangundeme, ji malanmalame, ji malame jî ezu birayenxwe , lê zedezede jî ez ji eşîraneşîrame, ji gundangundême, ji malanmalame, ji malame jî ezûbirayenxwe , lê zedezede jî ez ji evdaredostuyare, ji minragurehare ji evdaredostuyare, ji minragurehare ji fe lê ker êdî kevedewe ji fe lê ker êdî kevedewe ji fe lê kerexeberDi de ji fe lê kerexeberDi de ji go li keregotin:Emeboçikatejebikin ji kesîrenebejeGo li ke got: Maeznebe ji mwenebe ji nkaboçikate ji go li keregotinEmeboçikatejebikin ji kesîrenebejeGo li kegotMaeznebe ji mwenebe ji nkaboçikate ji gotinaxwe daketin ji guhêxwe bawerne kirin Ji gur birçîtir, ji mar tazîtir e Ji gur re gotin:çima stuyê te stûr e got ez bidestê xwe dikim,bi devê xwe dixwim ji gur û dêlegurê re tu rê nema ji halket ji hebektirîmeserekîç êdî ke ji hekekeç êdî keqeyxanekeqeyxanekeç êdî ke ji hekîmanr êdî v êdî bedufincanyekkasexiraban,yekkaseqencan ji halket ji hebek tirî meserekî çê dike ji hedê xwe derbas kirin ji hekeke çê dike qeyxaneke ji helînê çû kulînê Ji hêrsan bi ezmana ket ji hersanezmanaket Ji hespê peya bû, li kerê siwar bû ji hespê dêhat li kerê nihişt ji hespe peya bû , li kerê siwar bû ji hêştirê re dibejin çokên te xwar in,Dibeje qedera min rast e ji hevdu re hevrîşkê avê çê dikin ji hevdure mêr in, ji xelkê re bêr in ji hinekan re besbîrlig e, ji hinekan re seferbîrlig e ji hirçekîdueyardernayê ji holêwinda bûn ji nişkeveQ êdî rcanketebinheyvaewr ji îneheyaîne,çekircdameîne,ew jî kine,nagihejeserqune Ji jinan dotmam, ji şûran şûrê Şam ji ka li yê jî pîriyê,mirin çêtir e ji feqîriyê ji kare jî , ji yare jî bû ji kefamehujamewujaDi l çuguhuja_ ji ker êdî be ji mbrawo, ji minr êdî bejebiraxwaro ji kerbanaxwîn lê miçiqî ji kerewayekumankerhorîye ji kerewayekumankerhorîye ji kevireasgirantirtune,bimixekîraDi be ji kewjalê re gotin tu çima xwar bi rê ve diçî go keysa min hew jê tê ji kesekîhêrs bûn ,lêxwe şnehatin EwêberedayîDi kevekiramin ji kevireasgirantirtune,bimixekîraDi be ji kevirêhesteyanketin ji kevjalêregotinTuçimaxwarbirêv êdî çîGotKeysaminhewjêtê ji kîjanpêxemberîbawerDi kebe li ne bûn ji kirasecanexwe resere ji kirinên şêx û melan, dîsa rehmet heahdan ji kîsekirim,xwe sDi birim ji kuluderda,rûusimbêlberda ji milkan aş, ji sinetan simtiraş ji milkan aş, ji jinan jinên şaş, ji mêran mêrên ne bide pêş,ne bide paş Ji bêgavî mirov goştê kewan jî dixwe ji mela bang dan ji mêra nav dimîne, ji ga çerm ji mêran mêrê pêşîn, ji hacetan simtiraş ji mêşêkiregamêş ji mewujekîkergekîDi kelîne ji minketiyê,pesiyaminDi her êdî çe ji minrebike, ji xwe rebibe ji mîratê re gotin tu di çî kêderê got Cîhe ku bikaribim bixim mîratê jin jî hene, jan jî hene,melhema dilan jî hene ji n jî heye, ji nkok jî heye jin jin gotine mêr mêr gotine ji n biriyê,hê qe lê n nebiriyê ji n çav li der e,mer xwe lî li ser e ji n çûn hewaran,mêr ketin kewaran jin derkete ser serî,dê avête ber dêrî jin hene wek mirîşka kor in jin heye zeviya li ber gund e jin û mêr şer kirin,kêmaqilan jê bawer kirin jin û mêr,tevir û bêr ji na bê xwe dî har di be,mêrê bêxwe dî jar di be ji na bira weke gura ji na di ya du dotan,Di de xwe du lotan ne li vir ne li Cizîra Botan ji na kofî û kitan ji na mê rê çê ye,Din e jê re dê ye jina mêrê xerab e,him diz e,him qahbe jina xelkê ramûsanek,hespa xelkê meydanek jina an mal û mêr,an tevir û bêr jina bêxwedî har dibe,mêrê bêxwedî jar dibe jina bira weke gura ji na di ya du dotan,Di dexwe dulotanne li virneheizîraBotan ji nakofîukitan ji namereçeye,Din ejeredeye ji nan û avê qut bû ji nê rûhike,daye huhuke bûxuke ji neDi l kirdîwarqulkir ji neDi l kirmerexwe sdkir ji nerûhike,dayehuhuke bû xuke Ji nêz de mirin ji nhenewekmirîskakorin ji nheyezeviya li bergunde ji nike got mela:Mehra min mehkem nebire,ez yeka destpê nesekinî me ji nikegotmelaMehraminmehkemnebire,ezyekadestpenesekinîme ji nikêmêranênikêmêrane ji nqe lê he,mêrgirtîye ji numer,tevirûber ji numerser kirin,kemaqdanjebawer kirin ji paniyêxwînnehatiyêkuDi l bisewite ji paniyêxwînnehatiyêkuDi l bisewite ji perxanenwî/wegirtiyê ji peyqûnayekî neqetîn ji peyqûnêneqetîn ji pezepir,makavirakur ji piranpir, ji hinDi kanhinDi k ji pozê şeytân ketin ji qaraketebinbara ji qatutyaxe lê ya,tune bûn ameran,navedîkandanînEvDi rehman ji qehraxwe davejebehra ji qirejawî/wemarv êdî rese ji qura nekir asekxwe kirdîsa ji kesîjebawer nekir ji qura nekir asekxwe kirdîsa ji kesîjebawer nekir ji rederketiyê ji rederketiyê ji rêûDi rbaderketin ji rovî fenaktir tune, ji eyarê wî pirtir tune ji rûyan heynan, li simbêlan kirin ji rûyê wî jehr dibare ji sedcîhîbirîndarim,edînikarimbe ji msaxim ji serehefteheftbavetemezintire ji serehefteheftbavetemezintire ji serexwe zedetirxeberDi de ji servesare ji binvemare ji şîrbirîn ji sîrtirsiya,pifîdewkir ji şorênabêrerevgerek ji şorênavberêrevgerê ji tehereket, ji xwe debereket Ji tîna mirin ji tirsakuçikannewereheregunDi l ibe şevrese ji tirsa zirav lê qetiya ji tivingerenîsan, ji hesperemeydan ji tune bûn aseran,rovîxwe nîsanDi kinwekmeran ji we li yaperî, ji periyaxwe lî ji weyne ji nançiyaye çû dîxwarbûye ji xelkere jî re, ji xwe rekore ji xelkerecîhuware, ji minreerdesare ji xelkereedete, ji minreqebhete ji xwe veçûn ji yan li wî herimand ji yanawîreşbû ji yanek ne mir ne jî di jî ji yaneknemirne jî di jî jibo çilê xwe di ke gilê jibo keçekê lihêfeke di şewitîne jibo nanekî arvanekî xera di ke jibo nefse,xwe davêje hepse jibo xatirê xatira çu ser dînê kafira jibo xatire xatiran çu ser Din ê gawiran jibo xatirê xatiran,da barê qantiran Jibo xatirê xweyî,mirov kevir naveje seyî jin biriyê,lê heqê wê nebirriyê Jin çavlider e,mer xwelîliser e jin çunhewara,merketinkewara Jin derketeserserî,deaveteberderî Jina mêrê xerab e,him di z e,him qaw e Jina xelkê ramusanek,hespa xelkê meydanek jinbabê jina babê,birçîme li ber dolabê jinbabê kafirbabê,ez birçîme li ber dolabê jinê di l kir dîwar qul kir jinê di l kir mêrê xwe sil kir Jo jî destê xwe çê li ken xwe di de û di beje:pore wan çi nerme Jojî destê xwe çelikên xwe di de û di beje pore wan çi nerm e Jujî te ji ken xwe tîmar di kir û di got:Ez qurbana purta weya hevrişim bim K êdî nyaxwarY êdî berehmaqandexwar Ka barê wî ceh e an genim e Ka çu,ma dan Kal e ,lê galegal e Ka lê benefsî,pîrebekesîherduyan li hevpirsî Ka merzelê nêzmiriyan Ka ne ya te ye,ma kadîn jî neya te ye Kabarewîceheangenime Kabhat,çîçikçîbik Kaçu,madan Ka çû ma dan Kêfxweş bûn Ka kaya kevn û teze di de ber bê Kal bûn ê li min kar kir,xortaniyê mala xwe li cem min barkir,qîza rûyê xwe ji minguherî, bû ka di lê xwe ji min sar kir Kala di de piçengê Kalê bênefsî,pîrê bêkesî herduyan li hev pirsî Kalo ji min dûr here,fişkîniya pozê te tê Kama îsotna jî bikin poz naşewite Kana aqilî bûn Ka ne ya te ye,ma kadîn jî ne ya te ye Kaniya dilan,ciwata cahilan Kapê wî mîr hatiyê Kar ker e,ku tu bajoyî wê here Kar ket bertîla, agir ket rewşa feqîra Kar wê li şûnê bizinê mexel bê Karan bike biesas,daku dilê te nebe weswas Karê te ji min re,kerema Xwedê ji te re Karê çilo çepoyî kirin Karê min bi xelkano,canê min biheseno ma lê min bitalano Karê ne ji min rê,bayê wî di serê min re Karê te ji min re,kerema Xwe dê ji te re Kare xwe bixelke kir,bi nave xwe kir Karene ji minra,bayewîDi sereminra Karkirê xwe me,şîrinê xelkê me Karoz karoz,dîsa kerê boz Kar şêr e,wextê dest lê dikî,diberovî Kavir lîstin mîpîra,serî hekandin Kaw hat çi çîk çî tok Kaxêza gur e,nekes dixwîne,nekes guhê xwe di de Kayê û danî tev li hev di ke Kcikabiroda bûn Kil ji çav dizîn Kil bûn Kilam avêtin ser Kilê çavên mirovan di zîn Kilê sibhanî kirin Kilikî kirin Kilîl li devê yekî xwe xistin Kilîta dil ve kirin Kilîta ziman ve kirin Kilîtaheftpûte li derîketin Kilîtareş li derîketin Kilîtareş li derîketin Kilpêketin Ke bû keewperaberbûye Kê çav serê min di keve serê xwe biheft rengan girê di de Kê Din ya xwe rYê di ber ehmaqan de kir xwar Kê dîtiyê kalê biguhar,pîra li ngxirzal,zivistana dubihar Kê gotiyê dewê min tirş e Kê gotiyê di zo malî ava Kê karê pir kir,keziya xwe kûr kir Kê kir xatûn mêr kir xatûn,kê kir darqûn mêr kir darqûn Kê kîrê min kire bizinê Ke lê kaxwe di seravêrederbas kirin Kê lê kaxwe yabirêxnîşanîNevalênxwe nedan Ke lê klêanîn Ke lê m ji destêyekî derxistin Ke lê mê li berçavan bûn Ke lê mê li berçavêDi jminan bûn Ke lê seqafî bûn Ke li nbintaklêyekî Ke li nnavxisarê Kê nanê min xwar,ewîtirba min kola Kê nîrê hevaltiyê xwar kir,stuyê hevalê xwe kul kir Kê seh kiriyê,kê xwen diyê Kê tir kir yên bêdê û bêbav Kê tir kir xerîbê gund kir Kê vegerandin mirîyên ku dil kirî Kebanî bûn sê,kodik li ber sê Kebaniya jê hatî bila nîvê qeliyê jî bixwe Kê bihîstiyê ku maldar kuştiyê Kêç gincî kirin Keç û kurên malê,gula dê û bavê Kêç xesandin Keça gan nîşan daye di dan Keça bêdê,çiyayê bêrê Kêça bidîna biçêrîne Kêça diqusîne Keça min ocaxa CinTeyar hewra ocaxa te b êdî a Keça mîran biqelenê gavanan nayê xwestin Kê çavê te derxist xwetiya min lewma wisa kûr derxist Kê çav li serê min dikeve serê xwe biheft rengan girê dide Kêç biber destê koran nekevin,şor biber devê dînan nekevin Keçê ha keçê çi di keçê de ma Keçê ha keçê çikê min di keçê de ma Keçel bipereyê xwe helawê dixwe Keçelo mû bi serê te nîne,got:keziyên xaltiya min li qûne di kevin Keçelo navê min navê te,kumê min serê te Keçelo mu biserê te nîne,got keziyên xaltiya min liqûnê dikevin Kêç gincî kirin Keçik çûne halhala zik tijî ,turik vala Keçika li ser kerê berî xwe tuyî min kir Keçika bêbav,çiyayê beav Keçika bêdê wek çiyayê ber e Keçika li ser kerê berî xwe tuyî min kir Keçika bêbav,çiyayê beav Keçika bêdê wek çiyayê bêrê Keçika wî xapandiyê kîye Keç û kuren malê ,gula dê û bavê Keda xwe bi ser de vala kirin Kê dinya dot got yê ku kirî û firot Kê dinya xwer,ê bazirgan û ê xwedîkar Kê dinya xwer,ê bêar Kê dinya xwer,ê di ber debengan de stûxwar Kê din ya xwer,ê di ber ehmaqan de xwar Kêdîtiyê,kalê biguhar,pîra ling xirxal,zivistana dû bihar Kedkiro,keda xwe nexwaro Kêf lê şeriqîn Kêf şikestin Kêfa me bi Xunavê xweş bû,Xunavê jî kurek mirî anî Kêfa yekî li cihê xwe bûn Kêfa yekî di cih de bûn Kêfa yekî ê di gewriyê de man Kêfa dil xwestin Kefadestêxwe bêhn kirin Kêfa gurê pîr kirin Kêfa me bi Xunafê xweş bû,wê jî kurekî mirî anî Kêfa min nîne,îro nakim fîtînî,sibê dikim fïtînî Kêfa mîran kirin Kêfa xwe pêanîn Kêfa xwe pê revandin Kêfa xwe xera nekirin Kêfa yekî di gewriyê de man Kêfa yekî hatin cih Kêfa yekî jê re hatin Kêfa yekî xera kirin Kêfa mîran kirin Kefenê xwe çirandin Kefenê xwe dirandin Kefenê xwe dayîn binçengê xwe Kêfsaz bûn Keftaro, li berçavan diyaro Kefxwe şîdanyekî Kê gotiyê dewê min tirş e Kê gotiyê dizo malî ava Kê karê pir kir,keziya xwe kur kir Kê ketî rakirin,xwediyan Kê kire kê Kê kîrê min kire bizinê Kê kir û kê xwar Kê kir xatûn,mêr kir xatûn;kê kir darqûn,mêr kir darqûn Kela girarê çûn Kela li berçavê dijminan bûn Kela dilê xwe berdan Kela dilê xwe verêstin Kerba dilê xwe verêstin Kela înkarê bûn Kela mêraniyê lê ketin Kela şîr çûn Kela xwe li Serê yekî rêtin Kela yekî gerni bûn Kela yekî ra bûn Kela yekî tijî bûn kelek li anîn Kelhî ne,bes tiştek li mala wan nîn e Kelk li ser kurkê xistiyê Kelka xwe ,selka tu jê xilas nakî,nesaxim,çar liv tu jî têxe têde Keçel e lê keçelekî biqelmûsk e Gurî ye lê guiyekî bi qelemûsk e Kêl lê pişkivîn Kelogirî bûn Kemalaxwe ji bêkemalanstendin Kêmaniyayekî danînberbêvdê Kêmaqd bûn Kêmaqd bûn Kêmasiyayekî li rûyêwî/wêxistin Kember li piştê, digere li teştê Kember daye piştê, li nav malan di gere li teştê Kembera yekî tije bûn Kêmdîtln Kêmfirsendî kirin Kemhiş bûn Ken di ke,fen di ke Kenaneminxwar,ewîtirbaminkola Kenanêminxwar,tirbaminkola Ken dike,fen dike Kenê beariyê pê girtiyê Kenê bêxwê kirin Kenê guran pêhatin Kenê miriyan pê tê Kenê xwe pê kirin Kenebeariyêpegirtiyê Kenemiriyanpete Kênexwe şrakir,êkuDi l pirskir Kengê bû mişk,kingêtûr qul kir Keno,bêaro Keno,bixwe di yê xwe xwe şo Ker ji şîretan çi fêm di ke kêr bi hestî ketiyê Ker bi xiya lê kî,karwan bi xiya lê kî Ker biguh kirin Ker bihestî nakeve Ker bikeve,Di ran di şkê Ker çi di zane eferan çiyê Ker çi di zane zeferan çiyê Ker da bi ker ,tûrê mewûjê da ser Ker di keve,Di bêje Hela Xwe dê Ker e,lê binger e Ker êdî kurtanderî Ker kerê,Di pira qul re derbas nabe Ker kirî,ma kurtan Kêr li sifrananlêDi xvvexistin Ker revî kurtan ket Ker û gêj bûn Ker û gêj guhê wî ti jî qirej Ker û kurî li hev zirî Ker û mekteb Ker û lal bûn Ker û mekteb Ker û nefel Ker û palas, ji hev xelas Ker û qantir li hev li ba ketin,go li k di nav li ngan de çûn ker vebest ,xem verest Ker vebest,xem verest Ker xesandin Ker zirî,dîwan zivirî Kera ku barê min ne lê be,ez nabê ji m çoş Kera min li garan e,pirsa min li gavan e Kera min di mire boçika wî di xwure Kera min di mire,boçika wî di xure Kera xwe di berika wî de dîtiyê Kêra xwe tûj kirin Kerakubareminne lê beeznabe ji mços Kerakubareminne lê beeznabe ji mços Kerambere ber baye mikur tê Kerambereberbayemikurte KeraminDi mireboçikawîDi xwure Kêranêberçavênxwe nedîtin,zDi kêberçavênxelkêdîtin Keraxwe di berikawîdedîtiyê Kêraxwe di bêrikêdedîtin Kêraxwe tûj kirin Kerba xwe jê der kirin Kêrbihestîketin Kerbihestînakeve KerçiDi zanezeferançiyê Kerdevewîvenake Kerdevewîvenake Ker dikeve,dibeje: Xwededsdsd Kerê li nav garanê bûn Kerê baz da kurtan ket Okuz olduortak li kbozuldu Kerê beredayî bûn Kerê bûtê,yek salî du kêl hilgirtin,bû du salî kêlek hilgirt Kerê dehş anî neanî,bar ji ser pişta xwe hilneanî Kerê di kurtanî de rî Kerê di got dengek tê caşikê di got Hinek tazîne,dê me jî tazî bikin Kerê got Bar min nakuje,serbar min di kuje Kerê guhê berxê girt,dîsa kerê kir zirîn Kerê kor jî jê fêm kirin Kerê kor,hevsarê sor Kerê lawê kerê,av li berê,bikeve serê,heb ji hebê bike derê Kerê me çû lê terê,me got tişteke lê derê,hat dîsa eynî ew kerê berê Kerê me di axûra xelkê de di zire Kerê meye, li ber derê xelkê di zire Kerê mirar bimirov re kişandin Kerê nabe ber gê,gê tîne ber kerê Kerê pê li gunikê kirin Kerê pir bez,bû xwarê guran Kerê pîr û nefelê terr Kerê pirbez,bû xwareguran Kerê reş, li ber danîn qaşilên zebeş,got min divê welatê xweş Kerê xara ,xwe rê gura Kerê xwe mehkem girê nedan KerêAlîkadagerîneqa li ka Keregot:Barminnakuje,serbarminDi kuje KeregotBarminnakuje,serbarminDi kuje Kereguheberxegirt,dîsakerekirzirînqarîn Kereke bikurtan,Di nav de derbas ne bûn Kerekî cendekê yekî nekişandin Kerekî pîr bûn Kerelawekere,av li bere,bikevesere,heb ji hebebikedere Kerenabeberge,getîneberkere Kêrênabebergê,gêtîneberkêrê Kerepirbez, bû xwareguran Kereres, li berdanînqas lê zebes,gotMinDi vewelatexwe s Kerêşiv li gu Kerêxwe mehkemgirênedan Kerêxwe sistgirêdan Kêr giha ser hestî kêrgihişthestî Kêrgihîştin hestî Kergoşk ji çiyê xeyiDi yê,çiya haj pê tune Kergoşk di beze û ta jî di beze,herdu jî di bê ji n Ya Xwe dê Kergoşka beş bûn Kergoşka xaman e,Dev di çêre,çav li bazdan e Kergoşkê got min da hevrazan,tiıa min biDin cambazan;min da berjêran,goştê min biDin berkêran Kergoşknsûk Kergu di beze û ta jî di beze,her du jî di be ji n:YaXwe de Kergu ji çiyêxeyiDi yê,çiyahajpetune Kergu ji çiyêxeyiDi yê,çiyahajpetune KerguDi bezeuta jî di beze,herdu jî di be ji nYaXwe de Kerguska xaman e,Dev di çêre,çav li bazdan e Kerguskaxamane,devDi çere,çav li banzdane Kerguşkê got:Min da hevraza,tira min biDin cambaza;min da berjêra,goştê min biDin berkêra KerguskegotMindahevraza,tiraminbiDin cambaza;mindaberjera, KerheftavjenîDi zane,tereberavehemiyan ji bîhrDi ke KerheftavjenîDi zane,tereberavehemiyan ji bîhrDi ke Kerî ber daye li pey qerûs ketiyê Kerî berdaye bipey qerûş ketiyê Kerî berdaye,bipey qerûşkê tiyê Kerî bi kerîtî daye,peyda qerûs qerûs e Kerî bikerîtî daye,Di pey de qerûş qerûş e Kerî vî barî ne bûn Kerîberdaye li peyqerûsketiyê Kerîbikerîtîdaye,peydaqerûsqerûse Kerker êdî cîhkîd êdî keveheriyêheftsalan li wirranaçe Kerker êdî cîhkîd êdî keveheriyêheftsalan li wirranaçe Kerkere,Di piraqulrederbasnabe Kerketheriyê,xwe dîgirtteriyê Kêrkişandin yekî Kêrlêbikevexwînjênayê Kermê jî bûn Kero ji te re di be ji m,mevano tu guhdar be Kero ji te re me,mêvano guhdar be Kero ji teraDi be ji m,mevanotuguhdarbe Kero kero,weke hero Kero kero,weke hero Kero,mêvanê hero Kero,mevanehero Kero,weke hero Kero,weke hero Kero nemire bihar hat,pîre nemire pincar hat Kerrabigumeke Kerran serê pirbêjan jê kiriyê Kerrê û lallê,kela wê gihane walê Ker û gêj kirin Kerûgejguhewîti jî qirej Ker û hesp bi hev girêdanê wê ji hevûdu tir û fisa bêvisin Kerûkurî li hevzirî Kerûmekteb Kervebest,xemverest Kes li bavê min napirse,her kes li di ya min di pirse Kes li ber çavên xwe nedîtin Kes nekir î,kes nebirî,bihev sitirî Kes di ser re tune bûn Kes di ser xwe re meriv hesab ne kirin Kes di ser xwe re nedîtin Kes ji arêxwaşnarive Kes li baveminnapirse,herkes li di yaminDi pirse Kes li baveminnapirse,herkes li di yaminDi pirse Kes nabêje dewê min tirş e Kes nabêje Mendo,ker biçendo Kes nikare bibêje pozika sola te xwar e Kes nikare bibêje siya wî xware Kesba helal, ji karkeran re ava zelal Kesba helal,ava zelal Keşe her roj kadeyan naxwe Kesê ji minrebibêjeçavêntekorin,qetnebeBila çavênwîsaxbinbnna Kêsehkiriyê,kêxwe nDi yê Kesekî giber bibe tune bûn Keseknehebandin Kesemino,destemino Kesêmino,destêmino Kesemino,destemino KeseraDi l êxwe birîn KeserDi di l deman MixabinewkeserDi dilê wêdeçûaxagorê KeserDi dilê yekî deçûnaxagorê Kesî ji bo yekî yalah negotin Kesî li kesîguhdarîne kirin Kesî li rûyannenihêrîn Kesî n êdî kir behsa gurî,çû di çaviyê kaniyê de rî Kesî n êdî kir çêla gurî,çû di çavê kaniyê de rî Kesî qala gurî n êdî kir rabû di Devê kaniyê de gû kir KesibDi beje:HeyasibebiXwe derame KesibDi bejeHeyasibebiXwe derame Kesîbê bênesîbê Kesibêasane,rojênşDi yandestûpiyênwanzuhane KesibeasanerojensDi yadestupiyêwanzuhane KesibeasanerojensDi yadestupiyêwanzuhane Kesibexizanebenesîbe Kesîbidestêyekî negirtin Kesîdestêxwe li destêyekî nexistin Kesîdûyêêr Agir tê,negotin Kesîkevirêyekî yêxêrela li rana kirin KesînegotiyêevmalaDi zanuxumarbazane Kesîpiştayekî daneynînerdê Keşîş hînî kadeyan bûye KesîSerê yekî negirtin Keşîş hero kada naxwe Keşîş hînî kada bûye Kesîshîmîkatabûye Kesjerenikarekirasabiqetîne Keşk e rûyê kebaniyê reş ke Keşk e,rûyê kebaniyê xweşke Keslanê bindara xurmiyê bûn Kesmûk dêrandin Kesnabêjedewêmintirşe Kêsnasibîkesînaxe Kesnikarejeresolanbiqetîne Keso keso carek beso Kêsvês kirin Ket nav Dev û di ranan Ket xeber dan,ker da guran Ket xeberan ker da guran Ket xeberan ma li deran KêtDi yaxwe xistiyêçavêxwe Ketim avê,avê da navê,pir nema bi ser min re biavê Ketin darîçavên xwe Ketin kincan Ketin kincan Ketin rû Ketin rû yekî Ketina girê hevûDin Ketina girê yekî KetinaDin avdevûDi ranan Ketinahûzarê Ketinanavpozberiyê KetinAqilêyekî Ketinatfışayekî Ketinbelayayekî Ketinbelayazimanexwe Ketinbenime ji yan Ketinberdestenyekî Ketinberdestû lê pan KetinberDi lê nhev Ketinberguneheyekî Ketinberriyayekî Ketin ber sihratan Ketin ber siya kîre xwe Ketin ber talde yekî Ketin ber zekerate Ketinbinbar Ketinbinbaskenyekî Ketinbinçengeyekî Ketinbinçokayekî Ketinbindestan Ketinbinerdê Ketinbinêyekî Ketinbinhevvaevvr Ketin bin mineta yekî Ketinbinnîr Ketinbinperenyekî Ketinbinqûnaxelkê Ketinbinrê Ketinbinsiyayekî Ketinbîrekebêbinî Ketinçavêyekî KetinDi l êyekî KetinDi l qêşeytên Ketindefteran Ketindemanê KetinDerdê canexwe MaçavewîtiştekîDi bineEwteneketiyêxdoqacanexwe Ketindestêyekî KetinDevê yekî Ketinêqd Ketinetraserexwe Ketingovendê Ketinguhekere Ketinha lê xwe KetinhalêQolo Ketinhişeyekî Ketinkefadestêyekî Ketinkevçiyêyekî Ketinkincan Ketinkirasênhev Ketinkirayekî Ketinkirêyekî di l kişandin Ketinkunnêyekî hesretkişandin Ketinmalaî lê tê Ketin meraq û tatêlê Ketin nava gêjgerînekê Ketinnavbera Ketinnavberagotinê Ketinnavdawetacinan Ketinnavdestûpiyênyekî Ketinnavdestûpiyan KetinnavdevûDiranê nyekî Ketinnavgdîûşewran Ketinnavgotinayekî KetinnavgotinêngDi yênyekî Ketinnavkarekîbiteşqe lê Ewketîyedawetacinan,lêhêhajpêtuneye Ketinnavrêxê Ketinnavtcqereqê Ketinnavzarnzimanan Ketinnewalaweylo Ketinnıine Ketinnkefadestêyekî Ketinpaşdahev Ketinpêsîrahev Ketin pêsîra yekî Ketinpêsîrtengiyê Ketinpêsiyayekî Ketinqa li kêxwe Ketinqdqalê KetinqirikahevûDin Ketinqirikayekî Ketinqirtan Ketinre Ketin rewşa kerê nêr Ketinrexyekî Ketinrîpa Ketinriyayekî Ketinrojabavîbaviyê Ketin roja reş Ketin rewşa reş Ketin silûkê Ketin şeqûdeqên giran Ketin ser lingan Ketin ser dilên hev Ketin ser dilê yekî Ketin serê yekî Ketin stûyê yekî Ketin tanga yekî Ketin tatola zikê xwe Ketin tengasiyê Ketin tepûşa yekî Ketin tevziya zivistanê Ketin tora yekî Ketin xiloqaeane xwe Ketin xewa giran Ketin xewa mirine Ketin xewa Rostemî Ketin xewa zivistane Ketin xwîna yekî Ketin zikê diya xwe Kê tir kir,kê nekir ,sêwiyê bêar kir Kê tir kir,pîra gund tir kir Kê tir kir,xeribê gund kir Ketiyê ber destan Ketiyê binî Ketiyê daweta çû na Ketiyê rex Ketiyê rexDi keverex Ketiyê zike di ya xwe Ketiyêberdestan Ketiyêbinî Ketiyêdaweta çû na Ketiyêzik êdî yaxwe KetnavdevuDi ranan Ketnıaqûnayekî Ketnıbinsiyayekî Ketnıhayaheyracanexwe Ketnıheftûheştan Ketnıherboyaxe Ketnıheyraserexwe Ketnıjer Ketxeberdan,kerdaguran Kevanîne li ina lê ,holholannşkedela lê Kevanîne li ma lê ,holholamişke Kevaniyêçe lê kdotÇe lê keşîrexwe retGotDi lê padîşe ji mexerabûye Kevçîgürzne kirin Kevçiyahesinî,bixwe pirpesinî Kevçiyê çda,nugot:Bismdlah Kevçiyêçda,nugotBismdlah Kevçiyêçdançdî,nûgotBismda Kevçiyêxwe rex kirinûxistinquiadîwer keve;ku bû secaranarDi malatekeve Kevir avêtin yekî Kevir li cihê xwe bi q êdî r e Kevir li kewe neket,kew li kevir ket Kevir avêtin hev Kevir ber piyê te bibe penêr Kevir cer ket wey halê cer,cer li kevir ket wey halê cer;wiha an wisawey li ha lê cer Kevir daye ber di lê xwe Kevir li ber piyên yekî bûn penêr Kevir li kewê neket,kew li kêvir ket Kevir li kewêneketiyê,kew li kêvirketiyê Kevir li kêwneket,kew li kêvirket Kevir li serkevirannehiştin Kevir li sêrkevirname Kevir û kuçik li min barî,xer û xwe sî li te barî Keviran gire di Din û kuçikan ji ber di Din Kevirangir êdî Din ukuçikan ji berDi Din KeviranînbîraDi zan Keviravetemeşe,ziyangihandganıeşe Kevirbarandin Kevirûkuçikbarandin Kevirbarîn Kevirberpiyêtebibepener Kevirbiguh bûn Kevirbiserdegêr kirin Kevirbiserdewer kirin Kevircerketweyha lê cer,cer li kevirketweyha lê cer;wisaanwisawey li ha lê cer Kevir daye ber di lê xwe Kevir di kilime,ew nakilime Kevirê seriyan e Kevirê xorza ye Kevirê havînê,bavêje kadînê Kevire kî hd ke,wepirsa xwe binke Kevirê pêşa xwe daweşandin Kevirê pêşa xwe hurşand Kevirê takêşê ye,kîjan cemebar xwar bibe xwe di de wî alî Kevirêgiran bûn Kevirek di dêst de,barê xwar rast kirin Kevirekî hilke,we pirsa xwe binke Kevirê kor sêkoşe,goşe bûn Kevirê kozî bûn Kevirêkuewdayne,kesnikarehdîne KevirênDi destêxwe deberdandanîn KevirênDi pêşaxwe dehurşandin Kevirênxwe xistincêbaxwe Kevirepesaxwe hursand Kevirêqorzî bûn , Kevirêseriyan bûn Kevireseriyane Keviretakeseye,kîjancemebarxwarbibexwe di dewîalî Kevirêxwe birûberîxwe berdan Kevirêyekî heiyêrastnesekinîn Kevirêyekî qu li bîn Kevirheêrket,wey li halêcêr,cêr li kevirketwey li halêcêr,wisayan jî wisawey li halêcêr Kevirheêrketancêr li kevirket Kevirhêran KevirîDi şunaxwe d Agir ane Kevirîxwêyîgirane Kevirpêdegêr kirin Kevir û kuçik li min barî,xêr û xweşî li te barî Kevirûkuçik li minbarîn,xêrûx\veşî li tebarî Kevirûkuçikbihalêyekî girîn Kevirûkuçikbiseryekî debarîn Kevir xistin ber di lê xwe Kevjalê,çima tu weha xwar di çî got ez ew qas di karim Kevrê havîna bavêje pişt kulînê Kew li kunDi r ket,ne kunDi r li kewê ket Kew firî,qismet birî Kew li darî ketiyê,dar li kewê neketiyê Kew li darketin Kew li pe lê nderêketin Kewa dafikê bûn Kewaniyê çêlek dot çêlekê şîrê xwe rêt Got:Di lê patîşah ji me xerabûye Kew di jminê serê xwe ye Kewê li rûyê kewê xwe ndin Kewê rêl li ku xwe ş e Got Cihê ku ez lê bûme ferx Kewekeheşîn ji xwe regirtin Kewên lisandin î,wek kelandin î Kewên wan ji hev re xwe ndin Kew firî,qismet birî Kew ketin sibê Kewkiyê paşîn li te sikan e Kewkiyê paşîn li te gehan e Kewtekewt kirin Keys bû keys,dê Gago bibe reyis Keys lê gîskê anîn Keys pêk anîn Keysa te ku hat,fersend û xebat Kezeb lê zuha bûn Kezeb lê reş bûn Kezeb lê reş kirin Kezeb peritîn Kezeb pola bûn Kezeba xwe reş kirin Kezebayekî dax bûn Kezebayekî parçeparç êdî dêvrehatin Kezebayekî şewitîn Kezeblêhatiyê Kezebteslîmîpisîkê kirin KêzikakulfêketinnavDi l êyekî Keziyaxwe kur kirin Kêzorakêbir Kî ji wê Din ya ya Din hatiyê Kî babê subahê ye Kî bikê,kî kire kê Kî bûk e ew pê re berbûk e Kî bûk e ew pê re berbûk e Ki bûke ew pê re ber bûye Kî çi di bêje,Di avêje turê xwe Kî der tav be kurkê xwe li wir ra di xe Kî der xwar e,ew der ji min re war e Kî derê komek,wê derê kedek Kî di ke kî di xwe Kî di ke,kî di xwe Kî di wêre bibêje şêr bêhn ji Devê te tê Kî di xwe kî li xwe di xe Kî di xwe û kî serê xwe di xe Kî di ya min mehr bike,ew bavê min e Kî di yamin mehr bike,ew bavê min e Kî kire kê Ki lê k rûn li ser di l ê xwe dan Ki lê krûn li serDi lê xwe da Kî şemitî,ew şewitî Kî serbixwîn ji wê Din ya yê hatiyê Kî xal e,ew pê re heval e Kîderekomek,wederekedek Kîdertavbekurkexwe li wirraDi xe Kîderxware,ewder ji minreware KîDi bêjêdewêmintirşe KîDi kekîDi xwe KîDi xwe kî li xwe di xe KîDi yaminmehrbike,ewbavemine Kîjan cemê bar xwar bibe,xwe dayîna wî alî KîjanpêxemberîbawerDi kebelîne bûn Kîn ajotin Kin birin Kîn kirinyekî Kîn kirinyekî Kin lê xistin Kin lê xistin Kin û bû xz bihevûDin re ajotin Kîna fi lê han ajotin Kîna gawiran ajotin Kîna macîran ajotin Kîna xwe kirin yekî Kîna xwe jê derxistin Kîna xwe kutan yekî Kinca hevalan roj û danek,hespa hevalan meydanek Kincahevalanrodanek,hespahevalanmeydanek Kincê xwe dîtin Kinceyekehatin Kinçşîvahatin,perispangavegerandin KinDi rbazî kirin KinDi rê yekî qut kirin Kineha li n Kinik e,binerDi k e Kinikim ji malê re,Di rê ji m ji şalê re Kir kirin,pir kirin Kir nekir tu re te re nedîtdernexist Kîr bi paçka mezin nabe Kîr bikeran ve jî heye Kîr di mistê de man Kîr di dest de bûn Kir jê hatin Kir nekir tureterenedîtdernexist Kir û bira xwe kirin Kiras guherandin Kirasê bbpasûk xistin stûyê yekî Kirasê bêpasûk di xe hûstiyê mirov Kirasê bêpêsîr bistûyê yekî de danîn Kirasê bêpêsîr di xe stûyê mîr Kirasê bêpêsîr lê kirin Kirasê min şar e,xwarina min jar e Kirasê min şehr e xwe rina min jehr e Kirasê mirinê çirandin Kirasê n êdî rûtî li mirov kirin KirasebepasukpastîDi xehurtiyêmirovDi hustiyêmiroavdedatîne Kirasêbêpêsîrbistûyêyekî dedanîn Kirasekî ji eğir li xwe kirin Kirasênorispîyasiûsêneayêkî li xwe kke32ya li hevalake Kirasêqetlê li xwe kirin Kirasêwîspîye,sa bûn awîbideyne Kirasexwîne li xwe kirin Kîrê li nav dest û piyan bûn Kîrê deveyê li qûna pisîkê rast kirin Kîrê min rabû,bû mîrê min Kîrê wan wekî yê segane,ku kete mirov dernakeve Kîrê yekî li di riyê neketin Kîrê yekî di dêv de bûn kirin Agir ûberîcanexwe dan kirin aqi lê xwe kirin bin hevşiya xwe kirin çavên yekî kirin dewsa merî û însanan kirin nava keşekî gû û agir berdanê kirin qûna segan û derxistin kirin tava bêjingê kirin tayê tereziyekê Kirîn û firotin,Din ya sotin kirin zirtexaneya pîrhevokan kirinen xwe li serî xistin kirinkuemtevşaşûmetelman Kirkirkê filehan li ser serê yekî qelandin Kirt birîn Kişî ser hev kirin Kişîna qa li kê xwe Kişkişî kirin Kişnîş şirîn e,lê dûv li gewriyê di mîne Kitana jinê li serî bûn Kitana te li qirika te bigere Kitik ne li malê ,navê mişk evdirehman e Kizîn ji dil ê yekî hatin Kizinî ji di l ê yekî çûn Kizinî ji kezebê hatin Kizinî biDi l xistin Kizinî ji kezebê li atin Ku got sibehe,tu bibêje êvare Kulavgûyo malî ava Kundirê yekî dar ve kirin Ku agir li çiya ket,ter û hişk tev de dişewitin Koç li benda pîrê ma,pîrê hat û guh neda koçê Koça dawîn kirin Koça xwe ji vê din ya yê bar kirin Koça xwe birêxistin Koçer û pîvaz tirşk Koda zêrîn,çûye bidû kevçiyên darîn ketiyê Kodik wergerîn Kodika yekî tijî dew bûn Kofiya xwe xwar kirin Kok li ser rûyê erdê qelandin Kok dayîn tavê Kok lê anîn Kok lê birandin Kok lê danîn Kok lê qelandin Koka hev anîn Kokana berxan li ber Devê qula gur girê dan Kokelaşorbêçû,behayêheskoperêke Kokerketheriyê,xwe dîwêrahêjeteriyê kolkirDi ryeniçindeka li r Kolozê xwe xwar kirin Komek hestî man Komek xizan,seriyêk çortan Kone bûn Konê reş,warê xwe ş Konê reşî devjev e,ne nan e,ne av e Konê xwe li ser derewan ava kirin Konê xwe bar kirin Konê xwe bêdeng vegirtin Konê xwe vegirtin Konê yekî danîn Konê yekî di serî de reşgerîn Koneresîdevjeve,nenane,neave Kor be jî ,kul be jî cixarekêşekî têj maqûl e Kor fe lê kî Kor gote kor min di çavê teyê kor gawo Kor gote kor:min çavê teyî kor çi kiro Korbinefsbe,yekatenêbese Kor çilo li Xwe didinêre,Xwedê jî werge lê dinêre Koreyî gote koreyî Min di çavê te ve Korfe lê qî KorgotekorMinçaveteyîkorçikiro korktugubasinagelmek Koro li virbe,ezêbigerim;hekemin ji korêxwe çêtirdîtbaşe,heyne,ezê li korêxwe vegerim Koro tu li min binere çavekî,ez li te binerim her du çavan Korqeda Kortikaqûnaxwe dîtin Kose çû ku rih ber de,simbêl jî çû bi ser de Kosî naxwe avrûya masî Kotek xwarin Kotek dizane qonax kanê Koza karan,daye ber devê guran Kozek Agir ketin di l ê yekî Kraldandahakralci Ku bê çengê min,tê bibînî rengê min Ku bextê etîman hebûya,bavê wan zu n êdî mir Ku çingiya tas,ha vir,ha rast Ku çira vemire,kor çi jê ye Ku der tav be,kurkê xwe li wir raxistin Ku der xwar e,ew der ji min re yar e Ku der xware,jê re ware Ku der zirav e bira di e wir de biqete Ku der zirav e,Bila di wir de bişikê Ku lê jî deriyêyekî vene kirin Ku lê lê xistin Ku lê li di l girtin Ku lê li gewriyêqirikegirtin Ku lê kayekî dûnegirtin Ku lê kê nizane Kulekê mencê çûye qezencê Ku heq hebûya,Emer Bedê mehr nêdî kir Kulinge wî serî carê li cihekî dikeve Kulinge xwe serê carê li cihekî ketin Kuliyan piyên yekî xwarin Ku pişta min heba zikê min ne di êşiya Ku re zer bû,ku re der bû Ku tu bêyî ber çengê min tê bibînî rengê min Ku tu neke bi ya mezina wê quloçê te bibin wek yê bizina Ku hebe dixwe tune be dua dike Ku bêyî çengê min te bibînî rengê min Ku bextê êtîman he bû ya,bave wan zu nedimir kuç vebestin kûç verestin kuçik verestin,kûçik vebestin Kûçik li ber siya dîwêr ketibû,digot siya min çiqasî mezin e Kuçik çidizane çarix çiyê Kuçik hestiyan di xwe hay ji qûna xwe di ke Kuçîk,kuçike Kûçikan girê didin kuçikan gerê didin Kûçikanî û seyanî kirin Kuçik çidizane çarix çiyê Kuçikdan têr e,kebanî şêr e Kûçikê li ser beratê bûn Kûçikê li ser komê bûn Kuçike meye, li ber dere xelke di reye Kûçikê Mîrxan e,bênan û bêav e Kûçikê xwelkê ji xelkê re hîzan tîne,yê min ji ,min re nizan û dozan tîne Kuçikî bizorê bişînî pêz xêre nabe Ku çingiya tas,ha vir,ha rast Ku dibe sar,tûtî dibêje ezê ji xwe re xaniyêkî bigirim Ku evdirehîm dike jî ,bimirinê re lîstine Kufarê kevn bûn Kufekuf kirin Ku got,êdî zor xwe xelas bike Kugot reşe,tu bibêje spî ye Ku here serê kaniyê,kanî lê zuha dibe Kûkekûk kirin Kul hât malê,hemûyan li çavê xulam nihêrîn Kul li dilan e, xeftanî li milan e Kul li konê yekî ketin Kul li malê ketin Kul u kor li hev civiyan li dikana Evdilor Kula dilan e,xeftanê milan e Kula Mendo,kulor in Kula dû mirinê bûn Kula kor li qapiyêyekî ketin Kula kûr,çav li riya dûr Kula min kirî,kefa te kirî Kulavê xwe ji avê derxistin Kulavgûyo malî ava Kulaxwe der kirin Kulaxwe retin Kulayekî di zikêyekî de bûn Kulênxelkêtên ji çolûçiyau,yênmintên li berpiyan Kulêtu li minbikevî Kulêtu li minbikevî,maezmêrêvêrewyême Kulhatindîwarêmalê Kulheye,kulreşheye Kulîzimanêyekî xwarin KulketinDi l êyekî Kulketinzik Kulmektenî bûn Kulomekênyekî qul bûn Kulûderd avêtin hûnDi rêxwe Kulukor li hevciviyanvehewiyan li di kanaEvDi l or Kum avêtin ,ser xwe stin Kum di serê yekî de li vîn Kuma daynîn pirsa jê bikin Kumadaynînpirsajebikin Kumavetin,serxwe stin Kume Belo li sere Celo,yê Celo li sere Belo Kume min ji rastiyê qetiyaye Kumê Xiço li sere Piço,nehat n êdî çû Kumê xwe avêtin hewa Kumê xwe li serê xwe girtin Kumê xwe bixwe li yê ve danîn serê xwe Kumê xwe danîn berxwe Kumê xwe tel danîn Kumê xwe xwar kiriyê Kumê yekî sor bûn Kumê Belo li serê Celo,yêCelo li serêBelo Kumê bênamûsiyê dayîn serê xwe Kumê bêxîretiyê dayîn serê xwe Kumê keçel,eyba veşartî Kumê kulfetê,niga hespê kumêt e Kumê min ji rastiyê qetiyaye Kumê rezîltiyê danîn serê xwe Kumê Tûto, li serê Nûto Kumê Xelo li serê Celo,yê Celo li serê Xelo Kumê Xiço li serê Piço,nehat nediçû Kumê xwe bixweliyê ve daye sereê xwe Kumê xwe teldanîn Kumê yekî kirin çavan Kumê yekî sor bûn Kumo tu li vir bisekine Kumreşî kirin Kund dibêje ez ew qesim lê aqilê min jî ew qese Kund di bêje, ez kin im lê aqlê min di rêj e Kundirê bejî bûn Kundire mîranî, xweştir e ji şekir û şîranî,kesek tehma kundir hilneanî,xêncî Ayşika Romanî Kundire vala bûn Kundirî pîs,dendikên xwe pirin KunDi ro jî gotina xwe got Kuneynûkhebe,wêpêxwe bixurîne Kûpê xwe ti jî kirin’' Kûpêbênamûsiyê bûn Kûpêderewan bûn Kûpêxwe ti jî kirin Kur ji hinavê,bira ji bavê Kur mezin bû,xem fizûn bû Kûr û dûr fikirîn Kûr û dûr hizirîn Kurazer bû ,kurader bû kurDi l iDin dîwêrKawaNemir Kurdî,halê xwe wer dî Kurê bavê yekî bûn kurê bêdew lê t, ji bal bavê xwe derket,paşî çû bû şivanê berazan Kurê bêwar,çav li der Kurê Çarsim Axa bûn Kurê Kor Hiseyn Paşa bûn Kure mino ne ji mino,roja koçê bare mino Kurê mino,ne ji mino,roja koçê barê mino Kurê Qurqur egê Kurê şahkurdî miriyê,pira dadî hdfiriyê Kurê şahqurdî miriyê,pira heqiyê şikestiyê Kurê û keça meriv û însanan bûn Kurê Xwe dê bûn Kurek heye gula bavê,kurek heye kula bavê Kurekheyegulabave,kurekheyekulabave Kûrekûr kirin Kureminone ji mino,rojakoçebaremino Kurênbavêhev bûn Kurk li ser kelkê xistin Kurk ketiyê me ji yê wî Kurk sor bûn Kurkê Memê qebe ye,tiştek di binde heye Kurk ketiyê mêjiyê wî Kurm di sere wî de dilive Kurm di serê yekî de livîn Kurm di zikê yekî de livîn Kurm ketin di l ê yekî Kurm ketin mê ji yê yekî Kurm ketiyê di l ê wî Kurm tê de di gerin Kurm û kêzikên newalan, bûn e kewaniyên malan Kurmancê nezan got Bila bibe herzan,heta ku dev û derling lê bûn e pizdan Kurmancê nezan, li pey malê belaş û herzan Kurmancî têre,xew jê re xêr e Kurm di serê wî de dilive Kurmê bêariyê Dev ji pesîra yekî bernedan Kurmê darê ne ji darê be dar kurmî nabe Kurmê darê ji qurmê darê Kurmê şîrî heya pîrî Kurmê darêyî ji darê Kurm ketiyê dilê wî Kurnbiterenıe,şerbiktuguhdarbe Kûrnexwe ş bûn Kuro kero ker ker e,ne min got cew li hember e,tu cewê ber de ser e,ewê bixwe xwe bide der e Kurtan kutan pişt yekî Kurtbirîn Kurte kurmancî kirin Kurtekurt kirin Kurtikî çûx e dew tune bixwe Kurtikî çûxe,dew tune bixwe Kurtikîçuxedewtunebixwe Kûrûdûr bûn Kûrûdûrfikirîn Kûsî ji qa li kê xwe der tê û tû di ke qa li kê xwe Kûsî ji xezalê re got Hey bê nêçîrvano destê te bikişe,çi di xwaze ji te xezalê, ji min xezalê Kûsî li ber qûna yekî bazar kirin Kûsî çû tovê garis,heta hat li şimêlan lê qitî Kûsî çûn ser darê Kûsî hêkên xwe di xe bin axê û di bêje Heke ji Xwe dê re di vê dê çê li kan derxe Kusî hêkên xwe di xe bin axê û di beje:Heke ji Xwe de re di vê we çe li ka der xe Kusîhekenxwe di xebinaxeuDi bejeHeke ji Xwe der êdî veweçe li kaderxe Kusiyan ji delava xezalê av venexwarin Kûsiyên kendalan,xwe di kin heni ber xezalan Kuşpenetî kirin Kuştin bi destê guran e,xwarin li fırindeyan e Kuştiyê di ber xelkê deye KustiyêDi berxelkedeye Kuştiyo di ber xelkê de Kutacapêxember li Serê yekî be,kesjêbawernake Kutdka min jî ji Berfo ye Kutdka min jî ji berfoye Kutdkamin jî ji Berfoye Kûtek avêtin ber Kutekî birûn avêtin ber Kutekut kirin Kutekut kirin Kuttebitaketiyê KuXwe dê li hevanî,NûrêDi kimkevanî KuXwe dêbibêjeErêEmdêhevbibînin li serbênderê Kuxwe di yêaşîDev ji aşîberda,maqeraşwêçibike l L[biguherîne] L[biguherîne] La îlahê î lê llah Mihemedê Resûldah La lê ,lêneka lê Laçika ji nan danîn serê xwe Lafên wan qûna meriyan di qe li şînin Lalo me di ziman de hatin Lanet lê barandin Laq e,tolaq e Laş li ber xwînê çûn Laşê yekî sivik bûn Lavayî kirin Wî li ngên ji nikêpaç kirin,lêdîsa jî nermnebû Lawê bavê yekî bûn Lawê Mence çû qezencê Lawike Bingolî ,nabe Stenbolî Lawike Engorî,nabe memurê Stembolî Lawike Qureyşi,kes nîn e pişt neêşî belê xireta namûsê di kêşî Lawikê malê çû eskerê hat ku kerê berê Lawo li her derê ji xwe re ma lê kê çeke Lawo gûz keştandin ne karê min e,lê teze ez di zanim ku,gor warê min e Lawo li her der e ji xwe re malê keçekê Layiq û minasîb bûn Lolîxan e,xwediyê kired giran e LDi evasê bûn LDi êviya Xwedê hiştin LDi êviyê pîr bûn Ldnıgalîn Ldoqa mezin gerîn lê kirin kewa qefesê lê kirin mese lê ya gê,kerê û hespê lê azara kulê bûn lê bi ar û dan bûn Lê bûn goştê berazan Lê bûn mesela masiyên şovê Lê bûn xwîna berazan lê Devê xwe xwar kirin lê di beje Lê jehr kirin Lê a li qîn Lê alîn Lê badan Lê bandor kirin, Lê banîn Lê bar kirin lê bdemeden lê b lê bîanlamak Lê bigirr bûn Lê bikeys kirin Lê bikir bûn Lê çerx bûn Lê col bûn Lê cor kirin Lê Dev xwar kirin lê devxwar kirinDi ke Lê eyan bûn Lê fetDin Lê fetdîn Lê gerîn bûn Lê giran hatin Lê giran hatin lê guhavî kirin Lê hat baş hat,lê nehat jê nehat Lê hat baş hat,lê nehat jê nehat Lê hat bazirgan e,lê nehat xwe di yê gaye wêran e Lê hat bazirgan e,lê nehat xwe di yê gayê wêran e lê hatbashat, lê nehatjenehat lê hatbazirgane, lê nehatxwe di yêgayewerane Lê hatin Lê hatin rehmê Lê hefto heşto kirin Lê heram bûn Lê heram kirin Lê hûr bûn Lê hûr bûn Lê jehr bûn Lê kafiristanî kirin lê keneaninaserxwe Lê ketî bûn lê kezu lê jerin Lê kir hatin Lê kul bûn Lê kûr bûn lê lîkî kirin lê nıe lê m kirin Lê pê ez birim,çima lê pa gû jî ez birim lê pê te çaviya rojê n Agir lê pê te,çavê rojê n Agir e lê pek rêx li dêv dan lê pek rûn li ser di l dan lê phdanîn Lê poşman bûn Lê qe li bandin Lê qe li bin Lê rast kirin Lê rast anîn Lê reşandin Lê şahidê kirin Lê şek û pek kirin Lê sêwirîn Lê şidandin Lê siwar bûn lê şkerê Romêye,nan li ser çokê ye lê şkerê Romê ye,nan li ser çokê ye Lê star bûn Lê starî kirin Lê stûrî kirin Lê tê di bê ji n jê tê, lê nê di bê ji n jê nê Lê te di got,mirî tiran nakin Lê tê,Di be ji n jê tê, lê nayê,Di bê ji n jê nayê lê v li erde re di kişe lê v li erder êdî kise lê vaxwe lê xwarDi ke Lê vedan lê vegerîn Lê vegerîn lê vek li erdê ye,yek li ezmên e lê vekerdeye,yek li esmîne Lê werqdîn lê xistinakoremarî,nedîtanadeyndarî Lê xwe dî bûn lê z bi rêve di çim,Di bê ji n dîne,nerm bireve di çim,Di bê ji n ehmeq e lê zê,dereng ketê Lê zêde kirin Lê ziq bûn Lê ziqûm bûn Lê zivirîn Lê zorçûn Lê zûr man Lêba li m çe bûn Lêdan xwe rin Lêlê kiri û lolo hat Lêv bi erdê re kişîn Lêva xwe da li qandin Lêva xwe daxistin Lêva xwe geztin Lêva xwe lê hd kirin Lêva xwe lê xwar kirin Lêva xwe lê xwar kirin Lêva xwe lê xwar di ke Lêva yekî ya jêrê li ya jorê neketin Lêvek li erdê,yek li esmên bûn Lêvek li erdê,yek li esmên bûn Lêvek li erdê,yek li ezmên bûn Lêvek li erdê,lêvek li esman bûn Lêvên yekî gihîştin pişte Lêvên yekî giran bûn Lêvlopixê xwe da xistin Lêxin lawo maro ye Lêxistina koremarî,nedîtana deyndarî Lêzûrman li a li yêkî şîn, li a li yêkî şahî bûn li alîkî şahî ye, li alîkî şîne li balê bûn li bejnê neherî bizeran kirî,laçik vekir serê gurî li bejnê nihêrî,bizêran kirî,laçik ra kir,kertikê gurî li belaya xwe gerîn li belaya xwe gerîn li benda mirinê bûn li benda yarê,bê dost man li ber li ngan çûn li ber avê bûn li ber barê xwe nesekinîn li ber barê xwe sekinin li ber bêhna yekî sekinîn li ber çava bûye marê reş li ber çavan bûn li ber çavan bûn marê reş li ber çavan danîn li ber çavan girtin li ber çavan hatin li ber çavan miş bûn li ber çavan ra xistin li ber çavan reş bûn li ber çavan xuya bûn li ber çavê yekî ketin li ber çavên xwe mezin kirin li ber çavên xwe mezin kirin li ber çavên yekî bûn polê sor li ber çavên yekî nehatin li ber çavên yekî reş bûn li ber çavên yekî reş bûn li ber çavên yekî xerab bûn li ber çiyê, li ser çiyê nezanîn li ber dan li ber di l zêde bûn li ber di l ê yekî çûn li ber di l ê yekî dan li ber di l ê yekî şîrîn bûn li ber di l ê zîz bûn li ber di l reş bûn li ber defa bêdeng lîstin li ber defa bêdeng reqisîn li ber defa cinan reqisîn li ber defa yekî lîstin li ber defê tûtetût e,Iê mal ji ber mişkan rûte li ber derê min dan di xwe , ji xelkê re hêkan di ke li ber derê min nan di xwe , li ber derê xelkê di ewte li ber derê min nan di xwe , li ber derê xelkê di ewte li ber dêrî danîn li ber deriyan gerîn li ber deriyan gerîn li ber deriyan kDi jî n li ber deriyan ketin li ber deriyan man li ber deriyan mezin bûn li ber deriyan, li ber mahiyan gerîn li ber deriyê min qût di xwe , li ber derê xelkê hêkan di ke li ber destan çûn û hatin li ber destan man li ber destên yekî mezin bûn li ber dêv danîn li ber Devê yekî sekinîn li ber dîl bûn li ber diranê n yekî neketin li ber di waran man li ber dîwaran man li ber dîwaran man li ber gerîn li ber goştê çûyî neketin, li ber serpiyan ketin li ber goştê çûyîne ketin, li ber govendê li neyê xistin li ber guh li defê bixî,hişyar nabe li ber guhên yekî xistin li ber halê xwe dan li ber hev dan li ber hev sekinîn li ber kapê xwe sekinîn li ber keran bûn li ber ketin li ber keysa xwe sekinîn li ber kûtê xwe sekinîn li ber mirinê bûn li ber navê xwe ketin li ber nefsa xwe dan li ber neqedandin li ber nexwarin li ber pozê hevûDin sekinîn li ber pozê yekî sekinîn li ber pozê yekî sekinîn li ber rez nakeve, li ber gûşiya tirî di keve li ber roja xwe sekinîn li ber roja xwe sekinîn li ber rojgara xwe bûn li ber rûya bûye perde li ber rûyê yekî bûn perde li ber serî tewandin li ber serpiyan ketin li ber tayê to li kê reqisîn li ber tira dehşikan çûn li ber tira wî di l îzin li ber tira yekî Iîstin li ber veparîn li ber waran man li ber xwe ketin li ber xwe nedan li ber xwe neketin li ber xwe nihêrin li ber yekî bejna xwe tewandin li ber yekî gerîn li ber yekî ra bûn li ber yekî serê xwe tewandin li ber yekî xistin li ber yekî zimanê segan der xistin li ber zefta xwe dan li ber zekerata mirinê de bûn li ber zekerê bûn li berroja xwe bûn li bestan xeberdan li bestê hiştin li bestê ketin li bestê man li Bexdayê jî xurme zef in,lê ji me re çiyê li Bexdayê xurme zef in, ji me re çiyêÇawa be,Devê min nagihî ji yê li Bexdayê xurme zehf in, ji min re çiyê li bin axa sar ketin li bin guhê erdê xistin li bin guhê hev xistin li bin guhê hevûDin ketin li binê kunDi r xistin li boraqê xistin li canê xwe helandin li canê xwe serf kirin li çareya serê xwe gerîn li çavê kelê xistin li çavên hev nihêrîn li çavên yekî girtin li çavên yekî nihêrîn li cehenemê sîran di kutin,tu kdaman di be jî li cehenemê sîran di kutin,tu kdaman di bê jî li cehenemê sîran di kutin,tu kulora di pe jî li cehenemê sîran di kutin,tu kuloran di pê jî li cem miyê çavê berxê derxistin li cihê bêdef di reqise,ma dora ciyê bidef li cihê şêran,rovî di kin gêran li cihê tune li cihê xwe rûniştin li cihekî man li cihekî qûn ne kirin li cihekî teqînîn li derekê xitimîn li dewsa meriv û însanan danîn li Din ê mekan, li axretê îman li Din ê mekan, li axretê îman li Din ê xanûman , li axretê dîn û îman Çû birinca Rewanê,ji dest çû sawara xanûmanê li dû goBila bê, bênderê hol bê li mehneyan gerîn li naviyê di rî, li keviyê di girî li newala xalî,rovî walî li pêş çavana raxistin li pey gêra bê gêrê bidêre li pey tengasiyan firehî ye li pişt yekî sekinîn li pişta yekî siwar bûn li qapanê xistin li qirtan gerîn li qismetê xwe gerîn li qîtê vegerîn li qîtê vegerîn li qo li nca nerm,Di ke xeberê ngerm li qo li ncên nerm di ke gazincên germ li qonca germ,Di ke xeberdanên nerm li qonca nerm di ke qisê germ li qotikangerîn li qula mişkan gerîn li rasta Xwe dê hiştîn li rastî qeza,belayan jî xeteriyêkê hatin li rastî tofanê hatin li rehetiya xwe gerîn li rex yekî ketin li riyêkê gerîn li rûyan kenin, li pişt gor kolan li rûyan xistin li rûyê yekî berf barîn li rûyê yekî kenîn li rûyê yekî ne nihêrîn li rûyên hev ne nihêrîn li şekir hat, li şebê hesilî li ser li ngê xwe sekinîn li ser li ngekî lîstin li ser boçikê hesin di be li ser çavan re birî hene li ser çi de mîz bike wê zuha bibe li ser di rûngeyên xelkê kDi jî n li ser di rûngeyên xelkê kDi jî n li ser dîwarê a lê bi lê sekiniyê li ser dûvê xwe rûniştin li ser hêkan meşin li ser hemd û hêla xwe bûn li ser hemdê xwe man li ser hendek îman li ser hişê xwe bûn li ser hûr bûn li ser hurmeta xwe sekinîn li ser kafristanî kirin li ser keda yekî rûniştin li ser ketin hev li ser kulavê aştiyê rûniştin li ser kulavê yekî rûniştin li ser kûr û dûr sekinîn li ser metîla pêyxember zinê kirin li ser nenûka xwe dan reqisandin li ser netiyê li ser perên esmanan gerîn li ser pêşa pêxember zinê kirin li ser pişta hespê sor û zer ne kirin li ser pişta hev siwar bûn li ser pişta xwe gerandin li ser piştê li erdê xistin li ser piştê ketin li ser piştê razan li ser piyan man li ser piyan razan li ser qeys û qiyasekê neman li ser qula kurmoriyan bûn li ser qûna xwe rû niştin li ser rê bûn li ser rehekî mayîn li ser riya He lê bê nalê kera di pirse li ser rû niştin li ser sêla sor rûniştin li ser serê xwe gurz kirin li ser serê xwe lîstin li ser serê xwe qebûl kirin li ser serê xwe û heftê û heft bavê xwe qebûl kirin li ser serê yekî hatin hev li ser serê yekî sekinîn li ser serê yekî teperep kirin li ser sergoyan kDi jî n li ser sergoyan kDi jî n li ser serî li erdê xistin li ser serî darda bûn li ser serî ketin li ser serwext bûn li ser siya piştê raketin li ser soza xwe sekinîn' li ser sûretê xêr ê li ser tDi ya mirov de mîz nake li ser tDi ya xwe dan reqisandin li ser tDi ya xwe di lê yizîne li ser tDi ya xwe zîzikandin li ser tDi yan bi rê ve çûn li ser teriya xwe rûniştin li ser teşt û beroşan gerîn li ser tu dînî ne bûn li ser tuneyiyê li ser û guhên xwe nêrîn li ser û sîçên xwe nihêrîn li ser xwe bûn li ser xwe bûn li ser xwe sax kirin li ser xwe sekinîn li ser xwe serwext bûn li ser yekî kûçelanî kirin li ser yekî tirixî bûn li ser zar û zimanan bûn • li ser zarokên xwe rûniştin li ser zêran razan li serê çiyayan mezin bûn li serê neêşandî bend alandin li serê yekî ketin li serhev man li serinala heqiyê bûn li serxwe baldar bûn li şîna mirî her kes li xwe girî li şîrê xwe man li siya yekî nenihêrîn li soza xwe xwe dî der ketin li soza xwe xwe dî derketi li stûyê hev siwar kirin li stûyê yekî bar kirin li stûyê yekî heq kirin li stûyê yekî siwar bûn li stûyekî bar kirin li şûna mirî,her kes li xwe girî li şûna şêran,Di xwînin kundên dêran li şûna şêran,Di xwînin kundên dêran li şûna şêran,rovî di kin gêran li şûna yekî şerm kirin li taxa koran neynikan di froşe li taxa koran,mirêkan di froşe li te rik, li min rik,nanê binê Agir bû qirik li te xwe ş tê, li min beş tê li te xwe ş tê, li min xwe ş tê,ev çi ardê li teştê li têla yekî xistin li telê yekî ketin li urzê yekî ketin li vê Din ya yê cih û war lê teng bûn li vê Din ya yê cih û war lê teng bûn e li vê Din ya yê ne jî n li vî alî behr e, li wî alî çal e li vî welatî keviran girê di Din û kûçikan ji ber di Din li vir teq, li wir teq,heta çûne Din ya heq li waran man li wê Din ya yê deyndarê îmanê bûn li wê Din ya yê deyndarê îmanê bûn li wê Din ya yê em dê bibê ji n îman,tu dê bibê jî eman li wî çiyayî berf nabare li xatûnan hat li qerwaşan hesdî li xatûnan hât, li qerwaşan hesdî li xwe bar kirin li xwe danîn li xwe dîtin li xwe fikirîn li xwe girtin li xwe heyirîn li xwe mehr kirin li xwe mukir hatin li xwe qar girtin li xwe werqdîn li xwe xistin li xwe zivirîn li Xwe dê xwe ş nehatin li Xwe dî Din êrin,hespan nal di kin li xwînê gerîn li zikê xwe nêrîn li zimanê xwe alandin li zora yekî çûn li zorê qirase kirin li zozanan berf di bare, li beriyê dest û pê di qerisin li a li yêkîberf, li a li yêkîbarane li alîkîsahîye,alîkîsîne li asîmannîskajotin li aziyaXwe dêman li ba garis di gewriyê deman li barêhevdunihêrîn li barêxwe xwe dîderketin li bejneneherîbizerankirî,laçikvekirseregurî li ber xwe dan li berçavabûyemareres li berçavênyekî bûn kerkonekîreş li berdefa çû naDi reqise li berdefabedengDi l îze li berdefabêdenglîstin li berrûyabûyeperde li bertirawîDi l îzin li beryekî çûn û hatin li beryekî neçûn li Bexdayexurmezefin ji minraçiyê li Bexdayexurmezefin ji minraçiyê li çavêminîkorncnihêre, li bextêminbininêre li çil çolû çiyaxistin li çiyayê qafê nihêrtin li çokaxwe xistin li çolan puş dan hev li çol û baniya xistin li çol û beyaran beseran ketin li çol û beyaran ketin li çol û çiyayan ketin li daholê defê xistin li darîçavan bûn li dawa min rûdine, birûyê min dilîze li dilê yekî girtin li defa hewarê xistin li defê xistin li deqê xistin li derdora xwe nihêrîn li deriyê yekî xistin li deryayangemî, li deştanzêrzemî,Derdê min,mirovêdemdemî li destêhinekêDin nihêrîn li Devê sîwarîmêzeke,simêhespênalke li Devê xwe xwcdîderketin li Devê yekî gerîn li Devê yekî nihêrîn li devewî/w êdî nere li devewî/w êdî nere li dewsamerivêmezindanîn li dewsaşâran,mayekundêdêran li dewsaşêran,kunDi l ikinsêran li di jî hev bûn Heyakutêbîraminewherdu li hemberîhevin li dîkdanîn li dînatemasekinansahiyaansîna li Din êmekan, li axretêîman li Din ya ya Din dewakarê îmana yekî bûn li dîwarmişkhene, li mişkguhhene li doragûyêxwe sene kirin li dorayekî çûnûhatin li dorayekî dayînçelqebaskan li dorayekî gerîn li dorhevûDin zivirîn li dorqûnêzivirîn li dor Serê yekî gerîn li dorserîzivirîn li dûhevçûn li dûkulîn li dûrgerîn, li nêzikdîtin li dûxwe İ li ştin li e lê gûbê ji nganxistin li ecelêecelaxwe gerîn li ecelêxwe gerîn li êk kirin li hev kirin li êkketin li hevketin li êkzivartin li erdêdîtin li esmananketin li esmananlêgerîn, li erdêdîtin li esmanannïsktov kirin li esmananxistin li eynîxwe ncanîn li ezmanangeriya, li erdedît li ezmanangeriya, li erdedît li ezmanêheftan gerîn, li erdêbidestketin li garanêDi gere,dîsaDi çedorakeraxwe li gorîDi l êxwe kirin li gorî mak e, golik pake li gotinaxwe xwe dîderketin li guharêmayîn li gurayekî kirin li gurûgifaberêçûn li hêfa li ser çavê yekî birevînî,deng nake li hêfa bênamûsiyê kişandin serê xwe li heftçeman avêtin li hemberhev bûn li hemberyekî avis bûn li hepsêeksêsiwar bûn li hesabêyekî nehatin li hespaminsiwarbe,Iêqûnaxwe têdedanegire li hespaminsiwarbe,lêptêneeşîne li hespaminsiwarbe,lêqûnaxwe têdedanegire li hespêşeytênsiwar bûn li hev kirin Agir li heva li qîn li hevanîn li hevasê bûn li hevbanîn li hevçûnûhatin li hevgerandin li hevgerîn li hevhatin li hevherbdîn li hevhêwirîn li hevkeys kirin li hevkir bûn li hevpiçikîn li hevpiçikînBihevûDin piçikîn li hevqe li bîn li hevqenbandin li hevqerase kirin li hevrêz kirin li hevrûniştin li hevsitanıî kirin li hevsiwar bûn li hevsor bûn li hevûDin be lê d bûn li hevûDin ne kirin li hevûDin xwe dîderketin li heynayekî çûn li hincetan gerîn li inexelpişknltune, li pirêzêe lê vetune li inlêsiwar bûn li îşökarêxwe nihêrîn li jorDin êrimsimbêl, li jêrDin êrimrîye li jorrûniştin li kê lê kayekî girtin li kêfaxwe mêze kirin li kêfûzewqaxwe nêrîn li kerêmirîDi gerekunalanjêbike li kerêmirîDi gerekunalanjêbike li keremirîDi gerekunelajebike li keremirîDi gerekunelajebike li kerêmirîgerîn li kerêşeytânsiwar bûn li keresiwarbûye, li ker êdî gere li kerêsiwarbûye, li kerêDi gere li keysaxwe gerîn li knderêtavbe,nwêderêkurkêxwe raxistin li koriyê li kaliyê,mirin çêtir e ji feqîriyê li kotê zîn siwar bûn li kuzerbû, li kuderbû li mala bavê bû mal, li mala xezûr bû teral li malabavênexşûtevnançêDi ke, li malamêrtevan ji bîrDi ke li malaXwe dêhêlînaxwe çê kirin li malêşêr, li derpisîk bûn li mebibebDi ar,emdêtehtabermalêbikinxeyar li mehneyangerîn li menzerayekî hatin li mexelpiskultune, li pirezedevetune li mine li mine,rovînaçekune li mine li mine,rovînaçekune li mine li mineçibikimdernakeve li berhukme ji ne li minê, li minê,rovînaçekunê li mirinxwe gerîn li mlût bûn li morîkaDi yaxwe gerîn li nanêxwe gerîn li nav lê manqe li bîn li navçavanxistin li navçavênyekî nihêrîn li navhevketin li navmalêşâre, li navêlêkitikabêkêre li ndar li n dar e,tê belê ev çi dost û yare li nefsaxwe hakimne bûn li nefsaxwe xwe dîne bûn li ng avêtin ber tûman li ng ji bin şiqitîn li ng ji binî çûn ling bi ling,çûn ber sing ling cot kirin ling çûn,lê ew bixwe neçûn ling dayîn erdê ling dayîn ser yekî ling di zengûyê de man ling jê de weşîn ling jê deketin ling jê weşîn ling kiriyê so lê ka teng ling kutan ser yekî ling lê hDi l aye ling lê hDi l aye ling li ba kirin ling pîj kirin ling pîj kirin ling,bavê min ling li ngdayînerdê Ling dayîn erdê Ling dayîn erdê lingê dîk di nav tasê de dîtiyê linge gur girtin avetin nav koza berxan lingê qijikê şikenand lingê rovî re girt avête nav ho li ka mirîşkan linge wî di nav zikê wî de ye lingê wî erd girt lingê yekî çerixîn lingê yekî çerixîn lingêeytênşikandin lingegurgirtinavetinnavkozaberxan lingêgurgirtinû avêtin navkozaberxan lingek li ve dinê , lingek li wê dinê lingek li vê dîne ye, lingek li w êdî neye Lingekî yekî livê dinê,yek li wê dinê bûn Lingek zû lingên yekî ji erdê qetîn lingên yekî li hewa ketin lingênxvveşd kirin lingênxwe avêtin serhev Lingên xwe ji berika xwe zêdetir dirêj kirin lingênxwe li serhevûDin re avêtin lingênxwe binxwe vene kirin lingênxwe hDi l an lingênxwe hene kirin lingênxwe jêbirîn lingênxwe jêqut kirin lingênxwe pîj kirin lingênxwe zêd êdî rêj kirin lingênyekî ji erdêqetîn lingênyekî kirinqeydê lingênyekî li keviranneketin lingênyekî di zikde bûn lingênyekî erdnegirtin lingênyekî kirêxwe stin lingênyekî paç kirin lingênyekî pêreneçûn lingêqi ji kêşikandin linge qi ji kesikenand linge rovîgirtavetnavholîtkamirîskan linge wîDin avzikewîdeye linge wîerdgirt lingê xwe li erdêxistin lingê xwe li guhêxwe xistin lingê xwe li koDi kaxwe xistin lingê xwe li koDi kaxwe xistin lingê xwe li nanêxwe xistin lingê xwe bDin gêyekî xistin Lingê xwe bihindaze avêtin Lingê xwe danîndewsa li ngêyekî Lingê xwe dayînberzikêxwe Lingê xwe di defikandexwarin Lingê xwe eDi l andin Lingê xwe lêxistin Lingê xwe pîj kirin Lingê xwe zêderanedan Lingê yekî çerixîn Lingê yekî cihgirtin Lingê yekî di ge lê kfeqandekotin Lingê yekî erdgirtin Lingê yêkî likumîn Lingê yekî şcmitandin Ling kiriyê soleka teng linglDi ewa li ba bûn Ling lêhatin Ling lêhDi l an Ling nehatinber Ling qulozî li ewa bûn li nîvêrêhiştin li ortêmanDi ortêdeman li parxanênyekî girtin li pâşçavênxwe tukesnedîtin li paşketin li paşmar, li peşar bûn li paşxistin li patpêneketin li perênesmanangerîn li peşçavanqewimîn li peşçavênxwe tukesnedîtin li pêşçavênxwe tutiştnedîtin Li pêş diçim,dibêjin bîj e, li paş diçim dibêjin gêj e Li pey rizqê xwe gerîn li peyerzêxelkêgerîn li pey gerîn li pey gotinan ketin li peygDi yanketin li pey heqê xwe gerîn li peyhisehisanhesehesanketin li peyketin li peymiriyankesîxwe nekuştiyê,weyheanêçûyî li peynamûsayekî gerîn li peypirsanketin li peyqûnêçûn li peyqûnêgerîn li peyqûnêketin li peyriyayekî çûn li peyriyayekî çûn li pey rizqê xwe bûn li pey rizqê xwe gerîn li pey şeytên çûn li pey şopa hirçê ço li pey şopê çûn li pey tengasiyan firehî ye li pey yekî bûn li pey yekî bûn li pey yekî gerîn li pişt heft deriyê hesinî bûn li rastî qeza û belayê nehatin li rûyên hev sekinîn li ser êgir sekinîn li ser êgir rûniştin li ser bûn li ser hev kirin lod li ser heft kaniyan av venexwarin li ser mirov hatin kuştin li ser rawestîn li ser re tugul neçdpandin li ser rehek îman li ser riya Helebê li nalê hêştiran pirsîn li ser tiliya mirov de mîz nake li ser tiliya xwe veleyizandin li ser avdestekê nesekinîn li ser avê nivisîn li ser axaftin li ser benga xwe bûn li ser boçikê hêşîn bûn li ser çavan re birî hene li serçengekav,soberî kirin li serçidemîzbikewezuhabibe li serçidînîyekî fşne bûn li serçimezhebiyêkifşne bûn li serçiyê, li berçiyênezanîn li serdawayekî nnnejtê kirin li serDi l êyekî kelîn li serDi l êyekî man li serDi l sekinîn li serdêlaxwe ketin li ser destan girtin li serdestûpiyênxwe bûn ' li serDi ranekîçêrîn li serDi rûngeyênxelkêkDi jî n li serdîware alê bilê sekiniyê li ser doşega pêxember bi diya xwe re zinê kirin li serdûgerîn li serdûyêxelkêgerîn li serdûvêxwe rûniştin li sereniyaxwe bûn li sereyarêyekî Agir dadan li serfikirîn li sergotinaxwe sekinîn li sergu li dar bûn li serguhêxwe razan li serguhekîrazan li serguhêxwe re avêtin li serhatinkuştin li serhemdûhêlaxwe bûn li serherqekeznhabihevketin li serman li serriyaHe lê bena lê keraDi pirse li serSerê yekî kafristanî kirin li serstûyêyekî bar bûn li seryekî birîn li seryekî ferz bûn li stûyênhevsiwar kirin li şunêhespakernên Agir êdayin li tehêlêteêlêgirtin li tenekeyêxistin li vir, li wir kilijîn li vir teq, li wir teq,heta çûnê dinya heq Lîstina pisîkêye,mirina mişkê ye Lnıefsaxwe hakimne bûn Lolo çûye,lêlê maye Lolo lolo ji min re ji lolo Lolololo ji minre ji lolo Lolololo, ji min re jî lolo Lomekaro,gunehkaro Loqo û doqo Lorelor kirin Lorikê di kim ji te re,koma kulan tînim ji xwe re Lorikê di xwe ,virikê di de hevalan Lotik avêtin Lotîtî kirin Lûpelûp kirin M êdî xewna şevande jî hevudunedîtiyê M[biguherîne] Ma bavê te bdûrvan e,yan ka li kê te Ma çima hespê tu revanDi yî Ma dar teh lê ,berê darê şîrîn e Ma dar teh lê ,berê darê şirîne Ma destmala sor me şanDi bû pey Ma di nav çiyayan de derziya di ya min winda bûye Ma dîn biçolan ketine Ma evgûye henekane Ma ga di ke,ga di xwe Ma gotina te kerta kevire Malê li malxwê pan Ma lê ax êdî çe,canexulamDi çe Ma lê dahestisikanDi yê Ma lê ke,danzdehrispiyênwanhene Ma lê ke,dozdehrispiyênwanhene Ma lê malyemeza,xwaretarîxbdmeza Ma lê qunDi ve,girarerûnDi ve Ma lê tuneevranok,nave ji nikedîndarok Ma lê wîheye,Din ya gişkjerebirake;ma lê wîtune,Din ya gişkjerekirake Ma lê xwe ji mistaxwe derxistin Ma lê xwe biavedeberdan Ma lê xwe bn lê stxistin Ma lê xwe di avedeberdaye Ma li ka min e,tirika mine Ma li ka minê,tirika minê Ma li kamin,tirikamin Ma li kamin,tirikamin çîrok Ma li kamine,ho li kamine Ma li kanê lîstin Ma tu herfa quranê ye Ma alîkî cendek helal yek heram e Ma bavê te bilûrvan e,yan kalikê te Ma çemê Çeqçeqê ye Maçi çû datiyameheye Renıobirûyekî tirşgot‘Maqeytuxatüneyîûem ji ceriyênelaw'HelîmYûsiv Ma çima hespê tu revandî Ma dar tehl e ,berê darê şîrîn e Mademkunavêminteve,Di vêbirastı jî ezbixwe jî tevlîbim Mademhemeez,Di vê MadermalasormesanDi bû pey Madînaşorekbibernekevekûrakêçekbidestnekeve Maevguyehenakane Maevguyehenakane Maevgûyehenekane Maewqaszedeye TuhenıaDi xwazî,maevçenıeÇeqçeqeye Maexrebeyemeye ji minewqasMapaniyaDi yaminpexwînbûye Maezeherimsergu lê nsor Maezeherimsergu lê nsor Maezkeziyênxwe şehDi kim Ma ga dike,ga dixwe Magotinatekertakevire MagundeEloCeloye Mahespête li bajêr ji xanêreviyaye Mai lê mhemeez,Di vêhebimez MakaniyaMendaskeye mal bû lmusmagribigibi Mal ji mişkan rûreş e Mal ji xelkêreman Mal ji zikre,zik ji gurre Mal li ber li ngançûn Mal li mi lê Mal li sermalanbelav bûn Mal li serpiştadîke,dîkDi bindefîkefike Mal xwe bar kirin Mala bû kedefuzirne,malazavehajtutistîtune Mala bû kedefuzirne,malazavehay ji tutiştîtune Mala li kerekêherro li deverekê Mala li navgund bûn Mala li sermala,yek xirab,yek ava Mala pir mezin xera bû ji bin Mala pîrê stara pîrê Mala pîre,gora pîre Mala Seref bixwe hinDi k bûn ,ew jî hin kuro,hin sdo,hin seqet bûn Mala têr ji n xerabû ji bin Mala wî li ser pişta wî ye Mala wî barê dîkekî ye Mala xelkê di şewitî,ewî jî li ber firikî xwe di qeland Mala xwe daye ser pişta pisîke Malaapoberkelê,apoketiyêtelê Malabavazeynetin,avacerewanserbetin,dayikkuDi mirin,zeyîten li ba ji nbiraberûmetin Mala bavê bûkê gavan e,qelêndê bûkê giran e Malabavêtûrêxwêye,destêmintêdeye MalaBekê,Di dodanbiyêkê,ew jî newekîxelkê MalaBekire,yek ji yêkêsegtire Malabiran,malaguran Malabûkêdefûzirne,malazavêhajtutiştîhayjêtune Maladînûdêwan bûn malaDi za,quçaGûza MalaE li yêXişo,baDi be,baranDi şo,serîqûçe,binîpûçe Malafe lê kêşcvvitîn Mala gavan e,nazê dilika zeriyê giran e Malagure,neave,nebdgure Mala hebûnê mala keremê,mala tûnebûn e mala kurê kerê Malaineçoyênıeye,çoyêine li sernidêmeye Malakura,maladura MalaMamêŞekire,derve ji hûnDi rçêtire Malameçoyemeye,çoyeme li sermi lê meye Malamêran,kaniyazêran Malameya li navriyan,korûkut li meciviyan,xizmettkar ji mereviyan Mala min ji min re,xemên din ê ji kêre Mala minê rûtikî,serê minê tûtikî Mala min e,lê hêla fîraxan ne ya min e Ma mala min stewla hespê te ye Mala mirov,behişta mirov Mala pirjin,xerab bû ji bin Mala pîrê,gora pîrê Mala pîrê,sitara pîrê Mala pir mezin,xera bû ji bin Mala Şeref bixwe hindik bûn ,ew jî hin koro,hin şilo,hin seqet bûn Mala şeytên li ku ye Mala te ava,kurê te zava Mala têrjin,wêran bû ji bin Mala virekan şewitî,kesî jê bawer nekir Mala virekan xera bûye,kesî jê bawer nekiriyê Malawî li ser pişta wî ye Mala wî barê dîkekî ye Mala xelk êdî sewitî,ewî jî li ber firike xwe diqeland Malaxwe ji malekê veqetandin ,cihê kirin Mala xwe ji vê din yayê bar kirin Mala xwe ji yêkî qetandin Mala xwe li pisîkê bar kirin Mala xwe dayîn ser pişta pisîkê Mala xwe li pisîke bar kiriyê Mala xwe ava kirin Mala xwe bidestê xwe şewitandin Mala xwe bidestê xwe xera kirin Mala xwe bixwe xera kirin Mala xwe cihê kirin Mala xwe danîn Mala xwe kire zêr,Pîşta xwe da stêr Mala yekî ji mişkanrûreş bûn Mala yekî li bertofanêçûn Mala yekî li serpişte bûn Mala yekî barê dîkekî bûn Mala yekî bêsitûn man Mala yekî bi serî de tep bûn Malayekî ketin Mala yekî tûr tewas bûn Mala yekî wêrtaz bûn Malayekî xanaXwe dê bûn Malazaroktêde,şeytannaçetêde Malbirçîye,kebanî li berçiyê Malbirçîye,kebanî li berçiyê Mal birçîye,kebanî qereçîye Mal bû bidû,dew ma li sêpiyan Mal çûne zozanan,xwelî li serê qûnpehnan Malê axê diçe,canê xulam diçe Malê bavan, li hember çavan Malêbigabigo li knabe MalêDin ê li berçavênyekî nehatin MalêDin êqdoçêmêrane Malêmalnezananxwe rêhalnezanan MalêmalxwêDi pê Malêmalyêmezan,xwarêtarîxbdmezan Malêmirî bûn Malêpir,gerdanastûr MalhinDi ko,çargurçiko,gotinatebixelkêkînûriko MalîDin e li Din ebime Malkanî lîstin Malkir bûn Mallêxerab bûn Malmalateye,lêberbifiraqanveneçe Malxêtî ket destê kurî,risqe salê secar birî Malmasî bûn Malmezin bûn Malmîratinan bûn Mal ne tu mal bû,terezê jî lê da' Mal şewitî lê ji mişkan ra jî nema Mal şewitîn Mal têre,kebanî şêre Mal û mewdan,ne bû qutnik u fîstan Malwêran bûn Tûr û tewas bû Malxê me Silo be,wê xwarina me çilo be Malxera bûn Mal xizan e,kebanî nezan e Malxwe di yêkulêye,lê mêvanê xwe ye Malxwê ku kor be,dê xwarina me şor be Malxwêtî ket destê jinê;karik birî,berxik hişt di binê hirî Malxwêtî ket destê jinê;karik birî,berxik mirî Malxwêyê me ku Silo be,dê xwarina me çilo be Malxwêyê me ku Xelo be dê xwarina me çilo be Mam Hemdan,me çêl û gol der dan,mane em û xeberdan Ma mala hehe ye ku her roj bê Mamê maman,aqil yeman Mamê Remezan,ga û go li k tev berdan,Di dest de ma ev xeberdan Ma min ev riyê xwe di aş de sipî kiriyê Ma morîkên diya yekî li wir qetiyane Ma ne xwîne,ha ji dest,ha ji zend Manga me mir,fîrê me zuha bû Manga me mir,şîrê me zuha bû Mange doşîn û kezwan fîroşîn Manıeseyexwe şanDi yêpey Mankerê,mizgînî li te, ji te re cehşek bû,got Barê mi her li mine Ma paniya diya min pê xwîn bûye Ma pezê meyî tevhev em nikarin veqetînin Ma qaşa kembera te şikeşt Ma qey tu ji xatûnê,ez ji cêriyê me Mar ji ber vereşîn Mar ji pûngê xolî di bû,pûng li ber devê qula marî heşîn bû Mar ji qula xwe der neketin Mar di bêje Min di ku jî biDi jminatî,min çal bike bidostî Mar jê vereşîn Mar ji pungeheznakê,punga li berpozbirûzê Mar ji pungexolîDi bû di revî,pung li berdevequlamardehesîn bû Mar mar e,dema ku mirov ave ve di xwe li mirov ve nade Mar pak bûya, li ngê wî n êdî ketin zikê wî Mar û dûpişk,bira û xwîşk Mar û mişk bûn e xwîşk Maran yek mêtin Mar bîle xwelîyê biqinat dixwe MarDi bejeMinDi ku jî biDi jminatî,minçalbikebidostî Marê boçqol kêla spî Marê kor pêvedan Marê qol û tirba spî Marê reş li ziman gerîn Marê yekî hatin Mare,bêcihûware Marmare,demakumirovavev êdî xwe li mirovvenadenaxe Marpak bû ya, li ngewîn êdî ketinzikewî Ma şorek ber dîna nekeve Mat man Matecotûkotan kirine Matedestexwe bîhnkiriyê Matedevenedîtreze,tepiskul jî nedît li feze Matekaıekîzehfzedekiriyê Çiyêûfeûfate,matecotûkotan kirine Matekapekxwariyê Matenavikawîbirîye Materiyaxwe saskiriyê Matu ji pereesmananhatiyî Matuhatiyî Agir bideynbihî Matuherfaquraneye Mayîn bi Xwe dê Md dayîn ber Md dayîn hev Md di ber de hatin Md di md de,md di hev de Md kutan hev Md kutan hev Md û bask şikestin MdêgûDi xwe terawîyanake Mdên xwe ji bin bar kişandin Mdên xwe bimdên hevdan Mdên yekî di rex de hatin Mdên yekî lê ra ne bûn Mdfis bûn Mdyaketên wan ji hev re kenîn Me bû kanî lê zûbez,me lêda rêz û bez;sivika ma lê dîsa ez Me baxçe danî binezanî, ji der de hat got Ez xwe yî tucenanî Me bû kanî lê zubez,me lê dadayerezubez;sivikama lê dîsaez Me Cizir ava kir,Heso ser de zava kir Me Cizir ava kir,Heso ser de zava kir Me ço xeritand, ji bo serê xwe Me çû se girt,ta jî derket Me dayê nava avê ha li saqê ha li navê Me daye navê ha li saqê,ha li çokê Me daye navê,ha li çokê,ha li qirikê Me di xewna şevan de jî hevûdu nedîtiyê Me gayê xwe gura,ma dêla wî Me got em herin mala apê xwe ,firofir kin;me negot emê herin gu li yan kur kin Me guraye kerî,maye tenê terî Mê jî çe li qîn Mê jî genî bûn Me jî hişk bûn Me jî lê bûye av Me jî lê bûyeav Mê jî rizîn Mê jî sivik bûn Mê jî tevizîn Mê ji yê xwe bikayê xwarin Mê ji yê xwe guherandin Mê ji yê xwe xebitandin Mê ji yê yekî belav kirin Mê ji yê yekî belav bûn Mê ji yê yekî çelq bûn Mê ji yê yekî hd nedan Mê ji yê yekî şûştin Mê ji yê yekî tev li hev kirin Me ker guraye,ma ye terî Me kerê xwe biker da,barê mewûj jî bi serda Me lê ev be,yê li pê me lê di here wê çawa be Me lê her di bêje E li f û bê Me lê me lê ber kendal Me lê me lê ,berkenda lê lhemdul li h,dîsa ji nîıvebismdlah Melevanê ku xeniqî Me lê zade,me lê zade,meterxwarzeduzewade,îcarheryeknı êdî a li yêkîdebade Me lê zademe lê zade,meterxwarzeduzewade,îcarheryekm êdî alîkî debade Me lê zademe lê zade,meterxwarzeduzewade,îcarheryekm êdî alîkîdebade Me rû dayê,serûkê di xwaze Me şem kirine,ma ne şembelût Mebûkanîbi lê zûbez,melêdadayêrezûpez;sivikamalêdîsaez Mecala yekî birin MeçanDi l an,şînhatzîwan MeCiziravakir,Hesoserdezavakir Medayenavê,ha li çokê,ha li qirikê Mefera xwe nedîtin Megot,erebo merheba,tevî solan hat ser cdan Megotemherinmalaapexwe firofirkin;menegotemeheringu li ya kurkin Megotemherinmalaapexwe firofirkin;menegotemeheringu li yakurkin Meha adarê av firî serê darê,bizin kalî ser karê,nîşanên biharê Meha adarê,av firî serê darê,hât bêhna biharê Meha nîsanê,meşka baranê Mehaadareavfirîseredare,bizinkalîserkare,nîsanenbihare Mehaadareavfirîseredare,bizinkalîserkare,nîsanenbihare Mehd revîn Mehd û mirûz ketin hevdu Mehd û mirûzê xwe kirin Mehd xerab bûn Mehdê xwe kirin Mehdê xwe tal kirin Mehdê xwe tirş kirin Mehde ye,ma ne cehde ye,Mehde ye,yan cehde ye Mehdê yekî geş bûn Mehdê yekî hatin girtin Mehdê yekî kişandin Mehdê yekî ne mehdê xêrê bûn Mehdê yekî revîn Mehdê yekî xwe ş bûn Mehîna pîr,hefsarê rengîn Mehna lorika di xwe kdorika Mehna sêlê,gerî nav êlê Mehna sergîna çû gundê Mexîna MehnalorikaDi xwe klorika Mehnase lê ,gerînave lê MehnasergînaçugundeMexîna Mehne dîtin Mehne girtin MehneyasergînançûgundêMexîna Mehneyên yekî birîn Mehra xwe birîn Mehtirûmê Xwe dê bûn Meînapîr,hefsarerengîn Mekir,tu meke Mela jî di Quranê de şaş di be Mela jî di quranedesasDi be Mela nivişt çekir ji bo qîzê,gû hat tev mîzê Mela xwarin dît Quran ji bîr kir Mêla xwarin dît,Quran ji bîrkir Melanivistçekir ji boqîze,guhat li tevmîze Melaxwarindîtquran ji bîrkir Melayê nexwe ndî,Di gere li nav gundî Melomestoyî bûn memêjandin bipêsîra,danedestêsîra Memirememirehêyfatê,mirîşundakêfatê Mendê tir kiriyê,Mendanaze Mende tir kiriyê,Mende bi naz e Mendehûş bûn Mendê tir kiriyê,Menda naze Mêr bi mûyê xwe , jin bi rûyê xwe Mêr kuştin nermenerm,qîzxwestin germegerm Mêr ne li malê ,navê dîk evdirehman e Mera bavê te de şikestin Mera merDi kust,Fatekorê hûr û pizûr dişuşt Mêran bikuje,xwe biavêje ber bextê wî Mêran mêr di kuşt,Cibo hûr dişûşt Mêran mêr di kuşt,Fatekorê li ber dêrî hûr û pizûr di şûşt Mêran mêr naskir,qûşê quzê kerê naskir Mêran xwe avêtin kewaran, ji n çûne hewaran Meranî heftbav e yek jê rev e Meraxwe avetinkewara, ji nçunesandin hewara Merbimuyexwe , ji nbirûyêxwe Merçav li dere, ji nikxwe lî li sere Mêrçeme ji nbêrme Mêrçeme, ji ngo lê Merdan,kerîsurîgişkderdan,Di dêstdemayexeberdan Merdê ji kîs malê xelkê bûn Merde ji kîsma lê xelkeye Merdê ji kîsûmalêxelkeye Merdê ne bimalê xwe bûn Merdenebima lê xwe ye Mêrê bikêr, li her der bikêr Mêrê Devê yekî ne bûn Mêrê heyfan bûn Mêrê kurê ji nikê bûn Mêrê rojên teng bûn Mêrê rojên xerab bûn Mêrê tenê,xenê Mêrê xwe yê gotina xwe bûn Mêrêmalêbicizmeye,teştamalêtenekeye Mêrênoxirmêngiran bûn Mêrêrojênteng bûn Merezî kirin Mêr hene wek dewarê reş in,dema ku zikê wan têr dibe,an mêrekî dikujin an jinekê tînin Mêrik li ji nê hincet bû,Di got tu xwe li ber hevîr di he jî nî Mêrik ket bin siya axê,axa ket bin siya doxîna xwe Mêrik ket cem pîrê pey re guneh hat bîrê Mêrik na pîrê,pey re guneh hat bîrê Mêrikê misliman biçengan hDi l aye gotiyê Bismillah,bismillah mêrikê û fileh gotiyê kewarê tijî ke,bi ser de tirekê jî bike Mêrik got ez mêraniyê ji kûçikê xwe hîn bûm Merik ket bin siya axe,axe ket bin siya doxîna xwe Meriknapîre,peyragunehhatbîre Mêrim,kurê meran im,îro jî qatix,sibê jî qatix Meriv diz be, şevereş pir in Ger tu dizê harî,zehf in şevên tarî Meriv kevira diavêje birca belek,naveje sepeta rexê Meriv û însan bûn Merivê bêguman,bêdîn û beîman Merivekî nexeritanDi yê Merivekî piştrast e MerivekînexeritanDi yê Merivê malê mirî bûn Merivê xwe dîtin Meriv hesibandin Merkeb û Mekteb Mêrkî li hespîxelkêyetimîpeyaye Merkustinnermenerm,qîzxwe stingermegerm Mêr mêra nas dike,qûş paldimê kerê nas dike Mêrî mêrî nas kir,qûşê quzê kerê naskir Serkele kel û fela nas dike qûş paldimê kera nas dike Mêro bisedî,sedo ne biyêkî Mêro,bixwe kêro Mêr şika xwe ji avê derxistin Mertalê wî rûyê wî ye Mertala Şems li sermilê yekî bûn Mertalê wî rûyê wî ye Mevan got:Hewa çawa yeXwe di yê malê got:Riya rewiyan vekirî ye Mertalê yekî rûyêyekî bûn Mer tune guhar û benin ku tu guhê xwe de kî Merzel gazî yekî kirin Merzelê ji nêz da miriyan li ku ye Mêş ji serê pozê yekî bikeve,dibe deh parçe Mêş jê neêşîn Mêş lê qî,gurî peqî Mêşê di mêje,dû re di avêje Meselokavêheye Mêşin bi pîlên xwe ,bizin bi pîlên xwe her kes di çe ser emelên xwe mêşkirgamêş Metê du gunhê li kpêvehe bûn a,wê bigotana mamo Mêvan got Hewa çawa yeXwe di yê malê got Riya rêwiyan vekirîye Mêvanê nanê petî bûn Mêvanê sehîdan,mehrûm bû ji duîdan Mêvanê yekî ,mêvanê gundekî Mêvanên mal di gund de bûn MevangotHewaçawayeXwe di yêma lê gotRiyarewiyanvekirîye Mevano tê xwarinê bixwî Mevano tu têrî an birçî yî Mêvano,tê xwarinê bixwî Mêvano,tuyê nan bixwî Mewlûda xêr û beşer,heçiyê dew lê mend e bikişînin ber,Di ya feqîran nin derxin der Meydan dayîn hespê xwe Meydan vala dîtin Meydan xwe stin Meyla yekî kirin Meymenet li rûyê yekî tune bûn Meyt nedan ser mdê yekî Mezera de li ber qîzê Mezera dê li ber dotê Mezhebê yekî fireh bûn Mezhebe wî fireh e Mezin kir bi nanê xwe ,har kir,ber da cane xwe Mezin melisîn,biçûk reqisîn Mezin reqisîn,piçûk hewisîn Mêzîna xêr û gunehan danîn Mêzîna yekî xerab bûn Mezinahiya xwe nîşan dan Mezinatî kirin Mezinkirbinanexwe ,kir Agir berdacanexwe Mî bûn kavir,kavir jî bûn vir Mî bipiyê xwe ,bizin bipiyê xwe ,her kes di çe ser emelê xwe Mî birî,şîr firî Mî bû kavir ,kavir bû vir Mî dikal e, berx li mal e Mî mirî,şîr firî Mî û mehîn jê man e Mî binigên xwe ,bizin binigên xwe Mîbirî,sîrfirî MîDi kale ,berx li male Mih bi nigê xwe û bizin bi nigê xwe Miho,min ji teregot, ji vanaminûteheot Mihûzê Xwe dê bûn Mij û dûman e,dema gur û roviyan e Mij û morana li ser belav bûn Mikurhatin Min ji kê re got bira, ji min re gotin birakuj Min ard da te,min tu şêre zerên xwe jî da ne te Min bizani bûyakubave min we bimire,mine guhe wî ti jî genim bida Min çi xêr dît ji bênderê,çi xêrê bibînim ji kozerê Min çi xêr dît ji pezê pir,wê ezê çi xêrê bibînim ji kavirê kurr Min cihê xwe jê re kir war,ew ji min re bû neyar Min çikir ji pezê pir,ezê çibikim ji kavirê kurr Min daye bi tetikan,pey di gerim bi pepikan Min Din ya tev hdanî û danî,pîrî hat û çû ciwanî,paşî min tiştek jê negirt û min neanî Min dît tu nebînî Min feraseta xwe ji bêferasetan girt Min got kewê,bi bê ji m nikul jî sore Min got rêç e,wî got kêç e Min ji keregot:Bira ji minregotinbirakuj Min ji keregotBira ji minregotinbirakuj Min kir,tekir,Şezerê bi navê xwe kir Min nan ne biguhê xwe ,bi Devê xwe xwariyê Min ne jê ye,min ne pê ye Min nedît nebihîst,te bixwe de mîst Min rojî girt,te cejn girt Min xelk hîn kir lîstikê,dû re kesî bidestê min negirt Mîna agir û barûdê bûn Mîna agirê bi pûş ketî Mîna aş hêran Mîna ava pîvazê bûn Mîna bayê bezê Mîna bayê ku li keviran bixe Mîna bazara mişk û pisîkê Mîna benîşt cûtin Mîna beranê çargurçikî Mîna berfa be lê kiyan Mîna berxê mijo Mîna çavê xwe lê nêrîn Mîna çavekî seriyan bûn Mîna cêwrikê li şûna waran mayî Mîna cihêzê bûkê veşartin Mîna çîka Agir î bûn Mîna dêla li ser tûla Mîna dêla bah Mîna deveya ku ji hamûdêbarêxwe bixwe Mîna dîk û mirîşkên li hemberî hev sekinîn Mîna dîkê şd bûn Mîna dîkekî spî Mîna donxizan bûn Mîna dûpişkan,boçika xwe dayîn ser mdê xwe Mîna dûpişkê pê ve dan Mîna eciniyan bûn Mîna fira kewê bûn Mîna gamêşê kîrêş bûn Mîna garana keran bûn Mîna gawiran xebitîn Mîna gayê li nav go li kan bûn Mîna gizgizokê zivirîn Mîna gizikê zivirîn Mîna goşt û neynûkê bûn Mîna gu lê ya Devê tifingê çûn Mîna guran goşt xwarin,mîna me lê kan xof kişandin Mîna gurê çdê pîre pîreyî Mîna gurê sibatê Mîna gurê yekane bûn Mîna hêka di l tneyî bûn Mîna hêka qeşartî bûn Mîna hêsîrê Hemedanê bûn Mîna hêsîrên Girîdaxê bûn Mîna hêsîrên Hemedanê bûn Mîna hespê êxrî bûn Mîna hespê eytên bûn Mîna hirça dehlê Mîna hîva çardehşevî Mîna îmana xwe zanîn Mîna kêranê şikestî Mîna kersekê di halê kevir de giriyayî Mîna kevirê li nav heriyê ketî Mîna kevirê goristanê bûn Mîna kewa di qefesê de Mîna kewa rikehê Mîna kewê daqlûzî Mîna kewê mij pê de hatî Mîna kihêlan bûn Mîna koça bêserî bûn Mîna koça cahdan bûn Mîna malê mîrat e Mîna marê kor bûn Mîna marê nig di zik de bûn Mîna masiyan bûn Mîna masiyê ku av li ser bê birîn Mîna mdyaketên li perên esmanan bûn Mîna meşka ku tu ba jê berdî Mîna meşka tu bikêyî,rûn pê nekeve Mîna Mihoye neşûştî Mîna mirîşka kor ku biponije Mîna miriyê ku serî li kevirê sê li mê ketî hey wax gotin Mîna mişk kor bûn Mîna roniya çavên xwe Iê mêze kirin Mîna vi ji kê çerx bûn Mîna vizikê zivirîn Mînaçirayêşcnıalclan Mînaçivîka ji qefesêazadbûyî Mînadêlate li qî bûn MînaDevê nıcşkamisêwa Mînadupiskaboçikaxwe dayesermdîxwe Mînagure yekane Mînaınişkex\ve li pişobiqe li bîne Mînakerseg êdî ha lê kevirdebigirî Mîna kewê daqilozî Mîna marî di tûr da ye Mînamasiyê ku av li ser bêbirîn Mîna mayê mirdêsî Mîna milyaketên perê esmanan bûn Mîna nalên keran Mîna mirîşka kor bûn Mîna pezê gêj bûn Mîna peza kulek li pey yekî kulîn Mîna pîra li pey koça mayî Mîna pira selawatê bûn Mîna pisîk û mişk li ber hevûdin veketî bûn Mîna roja mehşerê bûn Mîna segan hevûdu vegevizandin Mîna guran hevdû gewixandin Mîna pîrê hêl yek dewixandin Mîna segê birçî xwe avêtin kulînan Mîna segê mol MînasegûpisîkanhevûDin xwarin Mînaşekirşîrîn bûn Mîna şîrê miha qer bûn Mîna şîrê diya mirov helal bûn Mîna stêrkan biriqîn Mîna taviya biharê Mîna teyrê eylo çengşikestî bûn Mîna teyrê sîmûrê pirtikandî bûn Mîna tîra kulê Mîna vizikê li dor zivirîn Mîna werîsê birêx bûn Mînaxatúnapiştçite MînaxwînûbeıTatevrêtî Mînazebaniyêncehenenıe Mînazêrêzer bûn Minbizanibiyakubaveminwebimire,mineguhewîti jî genimbida Minçi lê zet ji tedît,tu we lê zetê ji Xwe de bibînî Mindayebitetika,peyDi gerimbipepika Minetaxwe ji bavêxwe jî negirtin Minetaxwe jênegirtin Minetayekî kişandin Minferasata xwe ji bêferasetan girt Minkir,tekir,Sezerenavexwe kir Minnannebiguhexwe ve,bidevexwe vexwariyê mintêdeyeHekemalabavêminnebûya,gelomindêçawabikira Min xelk hîn kir govendê,êdî kesî destê min negirt Min xwedî kir bibistanên xwe , jinê ji min stend binavrana xwe Mîr jî dimire,evdalê pîr jî dimre Mir li bêzire,ne li defêye,ne li zirnêye Mirada yekî hasilîn Mirarê yekî bidevê xwe girtin Miraz bixwe li yê şad bûn Miraz di ber de qurçimîn Miraz di çavan de man Miraz di qirikê deman Miraz di zikdeman Mirazê bêdil ,wek kirasê bêmil Mirazê yekî di dil de man Mirazê yekî qurçimandin Miraz miraDi l i ber de man Miraz pene kirin Mîr biêl,êl bimîr Mîr di mire,evdal dimîne Mîr dimire evdal dijî Mîrê min,heliz firî Miremir kirin Mîre mişkan,bûye axayê giskan Mirî ji gorê rakirin Mirî kenandin Miri mirin,egît bişînin kêfen Mirî ra kirin pê Mirî sax kirin Mirî şiyar kirin Mirî berbiqebrê dibirin,temê mirî ber ve malê bû Mirî hene ku hewceyî şînê ne Mirî hew dizanin,zindî her roj hewlê dixwin Mirinê dibine,bitaye qayîl di be Mirinê dibîne tayê diecibîne Mirin heq,gor ferz Mirin lê ınevan bûn Mirin li berçave xwe dîtin Mirina xwe xistin destê xwe Mirina xwe xwestin Mirin danîn pêş çavên xwe Mirin danîn pêş çavê xwe Mirinê kêr hat ê berve gur bizire Mirine paqij kir Mirin heye,mayîn heye Mirin je re bûye zêrê zer Mirinmirine, lê evçi kirine Mirinmirine, lê xirexir çik mine Mirîsk reş e,hêk spî ye Mirîşkâ çav da qazê,ket hêta xwe şikand Mirîşka min tune, dora mala min zîrçe Mirîşkâçavdaqazê,kethêtaxwe şikand Mirîşkâhêkkir,heval ji xwe reçêkir Mirîşkaıeşe,herrojnexwe şe Mirîska meye,diçe kadîna xelkê de hêk dike Mirîska reş e,herroj nexwaş e Mirîske çav da betê, bûhistek ji qunê kisiya Mirîşkê çav da qazê,ket hêta xwe şikand Mirîskê hêk kir,heval ji xwe re çêkir Mirîşkê hêk kiriyê,qûna dîk diêşê Mirîskên min tune ne,dora mala min zîrç e Mirîşknikulêxwe di avêd êdî keberêxwe berbiXwe dê v êdî ke Mirî û zindî di qulekê de nehiştin Mirî û zinDi yên yekî di qu lê kê de nehiştin Mirîyê ji nan bûn Miriyê par havînîê nû hatiyê şînê Miriyêcanexwe bûn Miriyêcdûbergan bûn Miriyêgevvriyê bûn Miriyêgoran bûn Miriyêkêrsimê bûn MiriyênxelkêDi mirin,çavênwanDi qe li şin Miriyêparhavînê,hênûhatiyêşînê Miriyêparhavînê,tezehatiyêşîn8 Miriyêpereyan bûn Miriyêpirşuştiyêtirabikin Miriyêzikêxwe bûn Miriyomatumirî,çimatunikarîxwe li serçardarê jî bigirî Mirkerêqazî,herkesçutazî,qazîbixwe mir,kesî lê pirs nekir Mirkereqazî,herkesçutazî,qazîbixwe mir,kesî lê pirs nekir Mirkerêqazî,herkesçûtazî,qazîbixwe mir,kesîlêpirs nekir Mirkerêqazî,herkesçûtazî,qazîbixwe mir,kesjênebûrazî Mîro borî Mirov ji Momîrencbêjemerheba Mirov karwanê mêwîja di ket belê karwanê befrê naket Mirovbixwe bixwe ,wêqatiyêxaniyan jî bixwe Mirovê bê xîrêt ne dunyayê û ne axrêt Mirovekîpiçûkne bûn Mirovêmalêmirî bûn Mirovên bêguman,bêdîn û bê îman Mirovênnexalî bûn Mirovêyekî bûn Mirovheremasiya,qûnawîşDi l ibe Mirovkudanavê,ha li çokêha li qirikê Mirovkudanavê,ha li çokêha li qirikê Mirovkudanavê,ha li saqê,ha li çokê Mirovkuştiyêşêrabit,negirtiyêroviya Mirovnikare ji yêkîrebibêje,siyatexware MirovsivrakusernanDi xwe ,kere lê naxe Mirovxwarin Mirovzin êdî ke, lê ne bi dê û xwêya xwe re Mirtemirt kirin Mîrterkabazûşahînkir,sîsyangûtdnr kirinêwirdarêxwe Mirtibezire,ne li defeye,ne li zirneye Mirûzêxwe kirin Mirûzêxwe tirş kirin Mîrxulam,xulamolanı,olanıbelavkir li malan Misê yekî derketin Mişk gincî kirin Misk li di kanawîbigere,boçikawîwebexuyan Mişkan di malê de govend girtin Mişkan gincî di ke MiskangincîDi ke Mişkbigire,ezêxwe li yêberîçavanDi m Mişkeerdêbiko lê ,biserxwe ke Mişkek dikeve sîila şîr,ew şîr tê rijandin Mişkekor hingî axe di ko lê , li ser sere xwe de di ke Miskekorhingîax êdî ko lê , li serserexwe d êdî ke Misqa lê knamûsDi bêvdêdetune bûn Miştaxe bûn MiştûDi cihdehişt Mit man Mit û mat man Mitê xwe li Din ya yê neman Mixabin ji destê me tiştekî baş nehat Mîxoçû,Rîxohat Miya kol, li strûyan gerî, ji gu li yên xwe bû Miya xwe bibizinê guherandin Mîyaçê li mexelê Miz dan,ba dan Mîza wî tê jê werê kîrê wî rabû Mîzayekî nezelal bûn Mizemiz kirin Mninaknrnıûrîwere,Di çe li serriyanDi ğere Mnîşkeçavdabetê,bihostek ji qûnêkişiya Moçik li Serê yekî çê kirin MonikDi destûpiyandetune bûn Mor kirin Moraxwe lêxistin Morîpêve kirin Moriyaxewê li guhketin Mozan pê girtin Mozanpêgirtin Mû ji mar qusandin Kêç qusandin Mû ji xwe şaş nekirin Mû ji zimên hebilîn Mû li ziman fetilîn Mûbimû,rihekcêDi be Mû bimû qusandin Mû bimûrihek çê bû Mû biziman ve hatin Muhtacîkeriyêknan bûn Mûjêberdan Mûjêrişin,êDi berîye axadane Mu ketiyê sît dadew Mûn eçûn qûna yekî Mûrayekî şikestin Mûş mişt mewûj e,lê li piştê Algûş e Mûş xweş Mûşe,lê piştê Algûş e Mutuhatiyî Agir bideynbibî Mûyên canê yekî gij bûn Mûyê spî ketiyê sîtilka dêw Mûyê xwe biciwanan re qusandin Ne dibê him,ne dibê gim Ne dibê erê ne dibê na Ne erê,ne na Nediçû têran,îro dikeve torbeyan Nediçû dawetê,dema di çû di got Lot ha lot Ne digirî,ne digirnije N êdî girî,tu pêre bigirî,n êdî kene tu pê re bikenî N êdî girîtuperabigirî,n êdî kenetuperabikenî n êdî gotin Nedîtiyan dît,bixwe de rît N êdî xwe n êdî dehevala,genîDi kedaveje newala Nedixwim nanê te,nediajom horikê te N êdî xwim nanê te,ne di ajom kera te Ne didim hevraza nedixwim gilyaza Nedixwim savarê nediçim hawarê Nedixwim varika,ne dajom horika Nelenal kirin Nabejekafiriman jî mis li manim Nabêje kê kir,dibêje kê got Naçim cineta biminet Naçimhewarê,naxwimsavarê Nage ji metexwe ji t êdî bû hirînim Nagihî ji mete,xwe ji t êdî bû hirînim NalbendankDi êlnalDi kirin,kevjalêgotEve li ngêmin jî Nalênyekî biriqîn Namirimbitîrapêre,Di l di rimbixeberawêre Namirimtîrapera,Di mirimxeberawera Namûs ji mêr re,jehr ji mar re Namûs li Din ya yê belav bûn ,misqa lê k parê neketin Namûs bûye bexdenûs Namûs di bin li ngan deçûn Namûs di bin lingan de peymal bûn Namûs e,ne bexdenûs e Namûsaxwe firotin Namûsaxwe paqij kirin Nan ji malan,av ji malan,taşteya palan Nan li ser çoke ye,çav li deste xelke ye Nan li tendûrê xistin Nan li xwe helal kirin Nan bide nanpêja Bila yek zê de be Nan bide nanpêja Bila yek zêde be Nan ji baniyê,av ji kaniyê Nan pir,pîvaz pir,gelo ev çima mir Nan û ava yekî li Din ya ye qedîn Nan û dew e,taqet ew e Nan û xwe ya yekî li ser çokê bûn NanbidenanpêjaBila yekzêdebe NanbiDevê yekî ve kirin Nanbiguhênxwe xwarin Nan bi xwê,xwê bitam Nanbixwê,xwêbitore Nandaberme,çodaserme Nandaberme,çodaserme Nan da ber me,tajiya xwe ber da ser me Nandaberme,ta ji yaxwe berdasermedaserme Nan di eniya hirçê de bûn Nan di gewriyê de ne çûn Nanê bêxwe dixwe ,tirên şor di ke Nanê bêxwe xwarin Nanê cehîn di xwe ,tirên polayî di ke Nanê destê yekî jê stendin Nanê êkê biavê daçû,got:Bila xêra babê min bit Nanê ewran birin Nanê garis ne tu nan e,Bila kes nebêje,ev mal bê arvan e Nanê gigd û zî li ka pîvazê Nanê Iso di xwe ,selawetê n Mûso tîne Nanê me bêxwê ye Nanê min di xwe ,pa lê tiya xelkê di ke Nanê nerm e,zikê çerm e,Sdtokê bêşerm e Nanê pehtî bûn Nanê pehtî,siltanê ser textî Ger tu hebî nanê pehtî tu her siltanê ser textî Nanê şêst û heftê lê gan xwe riyê Nanê xwe ji keviran derxistin Nanê xwe ji mîzaxuriyê derxistin Nanê xwe deranîn Nanê xwe di xwim,şîretan li xelkê di kim Nanê xwe jê derxistin Nanê yekî li ser çokê bûn Nanê yekî di paşdê de bûn Nane yekî di tûr de,aqd di kîsê hevalan de bûn Nanê yekî ketin kevir Nanebexwe y êdî xwe ,tirensorDi ke Nanêbinanêye NanecehînDi xwe ,tirepolayîDi ke Nanegarisnetunane,Bila kesnebejeevmalbeevaranearvane Nanegdgduzî li kapîvaze Nanegotin Nanê Îso dixwe ,selawetê li Mûso tîne Nanek di mal de tune,tirên gamêşan di ke Nanek û gayek li bal yek bûn Nanek xwarin,keriyêk dan yekî Nanekê bixwe biqînat,bizewice ji dereke bikok û binat Nanê tîrê,xweş hevîrê Nanê xwe kiriyê tûr, li pey xelkê digerine Nanê xwe pê xwarin Nanexwe qezenc kirin Naneyekî li seryekî bûn Naneyekî xwarin Nanê zuha,dewê tirş Nangenimî kirin Nankor bûn NanozikoDi xebite Nanozikoxebitîn NanpaDi sahgostwezîr,y êdî nkizîrmizîr Nan pir,pîvaz pir,gelo ev çima mir Nanudew,xwarinaderew Nan û dew e,taqet ew e Nan û jajî ,xwerina ta jî Nanûpîvazûnexwe şîçavreşîye Nanusîr,xwarina jî r Nanûşû jî ,xwarinata jî Nanuxwe yawî/we li serçokeye Nanxwer,cawdir Nanxwe rûcawdir bûn Napeyîve,dema dipeyîve,dibêje deve Ñasne kirin Nav giran e,gund wêran Nav hilnedan Nav heye,lê deng tune Nav li peyyekî xistin Nav mêr e,kundê kor e Nav û deng belav bûn Nava yekî çûn Nava yekî qetandin Nava derpiyê xwe tijî kirin Navatal man Navaxwe rêtin Navaxwe vala kirin Navaxwe xwarin Navbera jin û merî,bîra niherî Navber çê kirin Navber dîtîn Navber sar bûn Navber xwe ş bûn Navbera ji numeri,bîraniherî Navbera min û kîjan cinarên min xera bibe, ji na min di çe li ber derê wan teşiya xwe di rêse Navbera xwe xwe ş kirin Navberaduhêlanxwe ş kirin Xa li dAxaew li erdualî li hevkeys kirin Navberaminukîjancinarenminxirabibe ji naminDi çe li berderewîtesiyaxwe di rese NavberaNîsanêûgulanê,tavekebaranê,çêtire ji bagurdanêzêrî, li nîvaeywanê Navberawansarbûye Navbiserxistin Navbiyêkîrederxistin Navdanîn Navdar bûn Navderbas bûn Navtêdederbas bûn NavDi defterandederbasne bûn Navê biraTacdîn e,hem dîn e,hem derewîn e Navê di ya xwe ji bîr kirin Navê mêr li ser …min e,lê azara stûye min e Nave min li te,qotik li serê te Navê min Emîn e;ew ahê min ji te re nemîne Navê min navê te,kumê min li serê te Navê min ne kurê kerê ye,navê min Emîn e;ew ahê min ji te re nemîne Navê xwe xera kirin Navê yekî reş kirin Navebihevrederketin Navê gur bisarî çûye Nave gur der ketiyê,rovî dine xera kiriyê Navek mezin li gundek kavd Navek na,hezar nav ji Dev derketin Navekîgiran,şarekîwêran Navemegirane,waremewerane Navemin li te,qotik li serete Naverokpûç bûn Vêcarêwertêxuyankunavavîkarêtetalmaye Navewî/wehDi l ide,hezarnav ji devderDi keve Navewî/wenayneserzimanexwe Navêwîmêre,kundêkore Naveyekî ji defieranderketin Naveyekî bidûyekî xistin Navêyekî di defteramişkande jî tune bûn Navêyekî heram kirin Navêyekî ncanînserzinianêxwe Navêyekî reş kirin Navêyekî winda bûn Navêyekî winda kirin Navêyekî xera kirin Navê yekî xerab derketin Nav giran,mezel wêran Navî bajarî dur,xweş e Navî girane,bajarî wêrane Navîgirane,bajarîwêraneNavgiran,mezelwêran Navîgirane,warîwêrane Navî giran e mezelî wêran e Navik ketin Navika yekî avêtin nav malan Navika yekî birîn Navika yekî qetîn Navî mêr e,kundê kor e Navkutkî bûn Navlê kirin Navno kirin Navnuçikan lê di ke Navqetîn Navtêdan Navûdengêyekî belav bûn Navûdengêyekî man Navûnûçiklê kirin Navxerab bûn Nav xerab derketin Navxerab derxistin Nayne ser barê xwe Hirç û govend ,şivan û dîwan Ne ji azana me lê ,ne jî ji zirîna kerê bawer kirin Ne ji bilikê,ne ji holikê bûn Ne ji çilikê, ji silikê bûn Ne ji di l bûn Ne ji dêrê re,ne ji mizgeftê re bûn Ne ji dêrê,ne ji vangê bûn Ne ji gelaca ba wê gur û mî bi hevre bimeşiyana Ne ji Hemzan e,ne ji Meman e zirzopê van eywanan e Ne ji Hetan e,ne ji Botan e,zirzopê li van miyanan e Ne ji ma lê kê,ne ji rewşekê Ne ji mejar di be,ne ji mebar di be Ne ji mezinan,ne jî ji piçûkan vekişîn Ne ji tehis,ne ji mepis Ne ji vê Din ê bûn Ne ji xwe re ne jî ji kesî re xêr he bûn Ne ji na bi kDi l an,ne merê bi devgirêdan Ne li ber mino,ne li ber kurê mino Ne li gorî qa li bê an jî qdafetê xwe bûn Ne li jêr,ne li jor bûn Ne li minê,ne li te yê Ne li newala kûr raDi zêm,ne xewnên xerab di bînim Ne li pirê ne li bazê Ne li şînan ,ne li şahiyan Ne li wê Din ê,ne li vê Din ê qebûl ne kirin Ne li Xwe dê,ne ji li qûlan xwe ş hatin Ne anîn ser barê xwe Ne anîn ser eynê xwe Ne anîn ser perê xwe Ne anîna ser eynê xwe Ne aş e,ne çeqçeq e Ne bay e,ne boran e Ne bela congay e,çê lê k bi gaye Ne berxtî têr şîr vexwarin,ne kavirtî têr samîr xwarin Ne bi ha lê kî,nebima lê kî,tu çizanî ew ha lê kî Ne bi lopixa bûn Ne bi vî karî,ne bi wê zerar ê Ne bi wê hêkê,ne jî bi wê qidqiDi kê Ne bi xêr û sdamet Ne biberxtî têr şîr vexwarin,ne bikavirtî têr gîha xwarin Ne bide destê min û ne bide rûyê min Ne bide min û ne jî bide rûyê min Ne bide min û ne jî tDi ya xwe têxe çavê min Ne bidestê xwe bûn Ne bidîtin,ne bigotin Ne bigo li ktî têr gîha xwar,ne bigayîtî têr kizin xwarin Ne bihêlîna mar,ne biqebrasar Ne bikêrî şevê,ne bikêrî hatin Ne bikêrî defê,ne bikêrî zirneyê hatin Ne bikuştin,ne bi hiştin Ne bimalê helahela,ne bizarokên şêx û mêla Ne biserê xwe bûn Ne bixêra wî ne bizivêra wî Ne bixêrat e,ne bişêrât e Ne bixewnên şevan,ne bi nihtê dînan Ne bixwe ne vexwe ,bişev û roj lê temaşe bike Ne bûn şekala yekî Ne çixara ber bê, ne kutana nav kayê Ne dare,ne bizmar e Ne dengbêjê bizirneyê re,ne peyayê bisiwaran re Ne denge,ne beng e Ne Dev e,ne ziman e Ne di de ne di stîne Ne dîn e,ne îmane Ne di strîne,ne di tewîne Ne di xurice,ne di bare Ne di xwe ne di de hevalan,genî di ke di avêje newalan Ne di xwim gêlyazan,ne di Di m hevrazan Ne di xwim savarê,ne di çim hewarê Ne di xwim virikan,ne di ajom horikan Ne di z im , ne dîz im Ne di zim,nekuzim Ne dostê ûieh,ne hespê qu lê Ne e lê nî,ne se lê nî bûn Ortayol çû olmak Ne eDi l î û nesitirî Ne erê,nena gotin Ne eve,ne ewe,keşk birayê dewe Ne Fate,ne Xate Ne gawirim,ne misdmanim gotin Ne gihîştin neynoka yekî Ne gîr e,ne bîr e Ne gotinên xwe ş,ne jî paşê tirên reş Ne gur bibînim,ne qulhuwelahê bixwînim Ne gur di bînim,ne jî qulhuwelahê di xwînim Ne guregura ewran e,ne hirehira hespan e Ne guregura ezmanan,ne xirexira mêran Ne gûye,ne rêxe,kul li her duyan bixe Ne hanînser barê xwe Ne hdanîn,ne danîn Ne hDi mîn,ne kDi mîn Ne hêjayî neynoka yekî bûn Ne hemînî,ne gimînî jê hatin Ne hesd kd û kDi l an e hesd di hêl û badan e Ne N sa li mê di be xwe dî,ne Mûsa li me di be xwe dî Ne ji bDi ke,ne ji ho li k êdî be Ne ji di l ,ne ji gurçikê bûn Ne ji der êdî bene ji mizgefte Ne ji der êdî bene ji vange Ne ji Hemzane,ne ji Meman_ezirapewanortane Ne ji mehna bû ya,rovîwe li sukangerha bû ya Ne ji nabelas,nexulamebemeasne jî erdekas Ne ji xîrete,ne ji omete Ne kar,ne zirar gîhiştin mirov Ne karê zarokan bûn Ne kêm,ne zêde bûn Ne ker li garan e,ne pirsiyar li gavan e Ne kêr e,ne bêr e,tev di çe ji xelkê re Ne ker ket,ne hîz di rî Ne ker tê ber bêr,ne bar tê ber kêr Ne kera vî barê yî Ne kerê min e,ne gayê te ye Ne kerekî,ne perekî di mal de he bûn Ne ketiyê ber gazê,neketiyê ber meqesê Ne kifkifa nefsî ne çipçipa dolabê Ne kûçik bibînim,ne riya xwe biguherînim Ne li mine,ne li teye Ne li wehekeune li weqedqide Ne li xerate,ne li serete Ne malê min,ne canê min Ne malê qa li bê xwe bün Ne me jê ye,ne me pê ye Ne mêşan ji xwe di firine,ne ji hevalan Ne mewijan pêş min bike,ne tinazan bi min bike Ne mij e ne moran e Ne min jê ye,ne min pê ye Ne mir ne ma Ne mir,ne jî Ne pîrê baş kir li ser gûnî rûnişt,ne jî gûnî baş kir di pîrê re çû Ne pîvaz xwar,ne Dev şewitî Ne pîvaz xwe r ne Dev şewitî Ne raDi zêm newalên kûr,ne di bînim xewnên dûr Ne rêx e,ne gû ye,kul li her duyan bûye Ne sar li te tê ne germ li te tê Ne şeb e,ne jî şekir e Ne şên di ke,ne jî xerab di ke Ne şên di ke,ne xera di ke Ne serî ye,ne qûne Ne şeytên bibînim,nene lê tê lê werînim Ne şûşt,ne jî avêt ber tavê Ne tahir e,ne zahir e,her yek gurekî har e Ne tê hîştin,ne tê kuştin Ne tir kir,ne bêhn da Ne tirş e,ne tehl e Ne tu dûnde bûn Ne tu rê bûn Ne tu tişt bûn Ne tu yî,nenavê te ye Ne wî karî di kim,ne jî di kevimbinwêminetê Naçim li ewarê,naxwimsavarê Ne xan dike,ne xera di ke Ne xema min e ne dema min e ,qirçeqirça beniştê min Ne xema wê ye,ne dema wê ye,qirçeqirça benîştâ wê ye,çê lê ka sor qe lê ndê wê ye Ne xêr li mişarê,ne bereket li xiyarê Ne xirecir e,ev çi vire Ne xwar, ne da hevala, genî kir avêt newala Ne xwarê Devê yekî bûn Ne yeka yekî di be dudu,ne duduyên yekî di bin yek Ne zî,ne jî Ne zivistana bêberf û ne jî havîna bêtav Nebî lê kirin Nebî pêde hatin Nebide min û ne jî bide rûyê min Nebidenebistîne, şevûrojlêtenıaşebike Nebiha lê kî,nebima lê kî,tuçizanîewha lê kî nebihîst Nebikerî şeve,nebikerîsivete Nebikêrîdefê,nebikêrîzirneyêhatin Nebikuştin,nebihiştin Nebimalîpirnebigerdanîsor Nebînim behra bêgemî,nebînim însanê dem demî Nebînim di l ê xem tê de,nebînim mala şer tê de Nebînim hespa loqloqo,nebînim qîza lîqlîqo,nebînim kulfeta tîrqtîrqo Nebînim kalê kezî,nebînim hurmeta daw û de li ng rizî,nebînim keçê bangbezî Nebixwe nebistîne şevuroj lê temasebike Neçarix,ne jî bendçarixjêçê bûn Neçira ji koranre,nedahol ji keranre Neçîrvano,rabe kêre tûj ke,Di bintara te de hem xezal e,hem kergûşk e Neçûn serî Nedare,bikîdestî,ne jî qoçe,bixeritînî Nedengbêjebizirneyêre,nepeyayebisiwaranre NeDevê doxîna di ya min e ku ez girê biDi m Nedî nedî gonê bavê xwe dî,ew jî kir lê y lê tulqedr û eydî Nedî nedî gonê bavê xwe dî,ew jî kir şevnimâj û eydî Nedînedîquzê di ya xwe dî Nedît û nebîna bûn Nedîtî û nebinayî bûn Nedîtî,tu çima di bê jî heftûnîv Nedostefi lê h,nehespequ lê Neewrêhirrhirr,nekerêzirrzirr Nefeqîrebitir,nedew lê mend êdî znemaqu lê derewîn NefeqîrepozbDin d,nemevanemalbigund,ne jî mirovekuDi civatedebeje ji naminrind Nefs paqij bûn Nefs temîz bûn Nefsa xwe kor kirin Nefsa xwe terbiyê kirin Nefsa xwe zeft kirin Nefsaxwe korkiriyê Nefspiçûk bûn Nefstenik bûn Negayêmin li garanêye,negalgalananêgavênDi kim NegDi yên xwe ş,ne jî tirên reş Negihîştina şekala yekî Negotin viq Negundeberez,nekonebepeznemerebejeezuez Negureguraewrane,nehirehirahespane Nehat qiyamet,ku hât xêr û sdamet Nehatin ber çavên yekî Nehatin hemêzan Nehatin rayê NeheDi l î bûn NeheDi l î bûn NeheDi l în NehejayîkapekekîUrise Nekarîn der kevin nav meriyan Neke dengî di l ê dujminî peqand Neker li garane,nepirsiyar li gavane Nekeremine,negayeteye Nekerenekurtan Nekerket,nehîzDi rî NekerketînehîzDi rryayî Nekero,Di l kesero Nekero,Di l kesero Nekerteberbar,nebarDi çeberkere Neketin bin dergê tengiyê Neketin hişêyekî Neketin rezê bavê tu kesî Neketin sere yekî Neketin serê yekî Nekifkifanefsî,neçipçipadolabe Nelêyebikene,nelêyebigirî Nema lê ,ne li teye Nema lê min,necanemin Nema lê pir,negerdanastur,ma lê pirzuziyanDi be,gerdanasturzuziravDi be Nemeresermok,ne ji nakenok Nemetê xwe dê ne ewe,eve Nemir,heyfa te,tu mirî ji şûn ve kêfa te Nener kirin NenewalakurraDi zem,nexewnenxirabDi bînim Nepîrebaskir li sergunîrûnist,ne jî gunîbaskirpîrereçu NeraDi zêm newalên kûr,ne di bînim xewnên dûr Nererebûpeznefi lê hûrez Nerî,rehet bisekine,binêre ezê du rikat nimêj bikim,te jî bişînim we Din ê ha Nerm kirin Nerm bûn Nermetîngî kirin Nermopistî bûn Nermovingo Nesarlêtê,negermlêtê Neserî,nebinîhe bûn Nesîb hatin ber piyên yekî Neşibandin tiştekî Nesîbe xwe bidestê xwe defandin Nesîbê yekî birin neşişyansinnekebab Nesitirî bûn Nesoraber Agir a,nerindabeçira NeTahire,neZahire,heryekgurekîhare Netê Netê,n êdî çe Neteraştî bûn Netika xwe kirin gi lê Netikaxwe di denetikawî/we Netikaxwe kiriyêgi lê Netiraştî bûn Newal xalîye,rovî walî ye Newêre kerî,hd derte pa li yê Newroz, ecêb roj Newroz,xdas bû dewudoz,neDi be herî,ne di be toz Newroza siltanî,dar û gopala xwe hdanî,sala kevn û teze ji hev deranî Newroza siltanî,dargopala xwe hilanî,bihar û zivistan ji hev deranî Newroza siltanî,IahinDi ka sava bibe ser banî,çû êş nagihen laşê xudanî Newroze ecêb û nuwaze Nexemamine,nedemamine,qirçeqirçebenîstemine Nexemawêye,nedemawêye,qirçeqirçabenîştâwêye,çê lê kasorqe lê ndêwêye Nexeritandî bûn Nexş lêdanîn Nexwarîbisimbêlavemayî Nexwasaseksekeçi lê kedanzdehnanavetke lê ke Nexwase,parîxwe se Nexwe şê li nav ciyan bûn Nexwe şê bedhal bûn Nexwe şê me helak e,tûrê nan di ber serî de bidar veke,heta sibe nenan,nepariyêk e Nexwe şê me na lê nal ke,tûre nan di ber serî de bidar ve ke,heta sibe pariyê betal nake Nexwe şe şekşekê,dozdeh nan avêtin bin ke lê kê Nexweşe parî xweş e Nexweşê şekşekê,dozde nan avêtin bin kelêkê Nexweşê tişten xweş bûn Nexweşe,parî pêxweşe Nexweşo belawer e,gava xwarinê ber bixêr e Neyare xwe nas kirin Neyê şinan,ne ji yê şahiyan bûn Neynok di hev dan Neynok nemaye ku xwe pê bixurîne Neynuknenuknemayekupexwe bixwe rîne Nêz de mir Nezan e,sergirdan e Nezanî,nexweşîya xudanî Nezanî,rehetcanî Nezenez kirin Nezîkayî lê kirin Nezîkayî nişan hevdan Nêzîkayîlê kirin Nêzîkayîlê kirin Nezîkayîpedan Nezîkîaqdan bûn Nezîkîhev bûn Nezîkîre li maXwe dê,dûrîaqdan bûn Niçandin yekî Nifirê hêri nêzmana,şivaverin xudana Nigê xwe li gor li hêfa xwe rade Nikar êdî binhistêrkandebinıeşe Nikare bi kerê di re kurtên Nikare bi yekê;Di bêje,dudu werin Nikarebejeezkafirim,anmis li man Nikarebikere,Di bezekurtan Nikarêkerê,Di çêkurtan Nikarekerekêbiajo Nikarepelûreke ji xwe reçeke,jajerûne ji hevalêxwe reç êdî ke Nikarî bûn biyên beredayî,çûn yen girêdayî nikari bûn çayekê jî biDin berme Nikul avêtin Nikul bi gû bûn Nikulê yekî ketin nava gû Nimêja deman deman,wahşe de veceman Nimêja xwe ji stuyê xwe derxistin Nimêje,xew lê ki dûr û di rêj e,herkes nikare bibêje Nimejexew lê kîdurDi rejeherkesnikarebibeje Nîne bixwe nan û jajî ,xwedî dike tûle û tajî Nîr neketin ser stûyê yekî Nîrê xwe şikandin Nirx tê dan Nîsane çipek bikîsane, li derê hemî kesan e Nîsane, bû kasalane Nîsika pîrê,naDi m bi birincê mîrê Nîska pîrê,nadim birinca mîrê Nîsikek di nav gûyê xwe de dîtin Nîska min firiya,girara min ri ji ya Nîska pîrê hêjatir e ji birinca ji nmîrê Nîsk kir gîsk Nîvê nokê tê de neçûn Nîvekarê salê;yekî ka bir yekî ga bir Nivîsa li ser avê bûn Nivişta bê tişt xwe di yê xwe kuşt Nivişta bêtişt melê kuşt Nivştek çê kir ji qîzê re gû hat bi mîzê re Nîvxendî kirin Niyêt a dil,qeda serî Niyêt hasil bûn Niyêta xwe xera kirin Nizane bimala dawetê,dest di avêje kevçî û di çe Nizane Din ya ji kuhatiyê û biku de di çe Nizane kî miriyê,Di bêje Heylo birawo Nizane mala dawetê kîjane,vartan vartana wî ye Nizane quzê kerê çend parçe ye Nizane serê wî li ser çi kevirî ye Nizanemaladawete,destdavejekevçîuDi çe Nizaneser çiyê,ber çiyê Nizanim,rehetcanim Nîzenîz kirinNizeniz kirin Nok hat bajêr,bû lib libî Nok heye di dan tune ye,Di dan heye,nok tune ye Noka genî çû bajêr,bû liblibî Nokê dê bê li kokê Nokê,herî li kokê Nokê,ra di be ser kokê Nokên me, bûn lib libî Nokên sorên Amedê,çûn bajêr bûn liblibî Nola hespê ji xamê derketî Nola bûkeke destbihene bûn Nola bûkeke rûbixêlî bûn Nola goşt û hestî bûn Nola heft berê şenaşanê bûn Nola kapê çik bûn Nola meytê marê reş bûn Nola qencelîskên bin bêjingê bûn Nola qi ji ka reş bûn Nola qîzeka bikezî bûn Nola rûnê li qûna segan dayî Nola şêrê bêboçik Nola şêrê serê çiyayan bûn Nola sîr û pîvazê bûn Ñola sola bênelçe Nû hatin,kevin xelat in Nûh gotin,nebî negotin Nuqutîn dilê yekî Nûr ji rûyan barîn Nûra çavân xwe rijandin Nûroj ecêb roj Ocax girtin Ocax qelandin Ocaxa xwe kor kirin Ocaxa yekî kor bûn Ocaxa yekî şên bûn Ocaxa yekî tûrtewas bûn Ocaxa CinTeyar hewra ocaxa te be Ocaxa Eto Iê xistin Ocaxa yekî damirandin temirandin Ocax temirîn Oda belek,nan lê tune, lê av lê gelek Ofînî polînî kirin Ofînî pofînî kirin Oıtek e rûh û can e,kinikesim şeytan e Ola mirov,soza mirov Ola mirov,tola mirov Olamê xelkê bûn Olamtiya xelkê kirin Omer ye,bi mewqûj û tirî ye Ose maldawo, şeweş o malavawo Oxir oxira Hezretî Xizir bûn Oxira Hezretî Elî bûn Oxira yekî oxira Hezretî Elî bûn Oxira yekî oxira Me lê Avdel bûn Oxira yekî reş gerîn Oxiraxere bûn P[biguherîne] Palê kas e ,hêncet das e Pa lê qels e hincêt das e Pa lê yên çê,berdan cê Padîşahê bê bext,ket ji text Pakî û xirabî ji hevdu da kirin Pakî û xirabî ji hevdu derxistin Pala xwe dayîn Palan avêtin Palan li pişt yekî kutan Palan qelaptin Palîyê çê berdane cê Panî qulêynî,hêdî hêdî kişeynî,nayîne sereyne Pâpaşk avêtin ber Paqreş di ser xwe re nedîtin Par li me di da bidaran,îsal xwe n Agir e li ser çar daran Par li m êdî dadara,îsalxwe n Agir e li serçardara Par mirdî,pêrar mirdî,kefen zerdî,îsal di bêjî Şîrdî birdî Para gerokan,çû ber ba li sokan Parageroka,çuberba li soka Parçe parçe bûn Parêza devê xwe nezanîn Parî di ber yekî de neçûn Parî di Dev de gir bûn Parî di gewriyê de man Parî di ber yekî de neçûn Parî di beryekî de neçûn Parî xwe ş bûn Pariyê Devê yekî revandin Pariyê gerokan,xwar pîsokan Pariyê gerokan,xwar pîsokan Pariyê xwe xwe ş kir,rûyê xwe reşkir Pariyêk nan hatin berçavan Pariyêk piçûk ne bûn Pariyên yekî ji martin Pariyêpirî,gewrîDi rî Pariyêxwe xwe skir,rûyêxwe reskir Pars kir li ber deriyan,da xera miriyan Parsa vî welatî nebe,Bila parsa welatekî Din be ParsavîwelatînebeBila parsawelatekîDin be Parsek e bi dar û qetek e Parsek e,bişûr û qetek e Pars kir ber deriya,da xera miriya Parsû gir bûn Parsûyen yekî qa li nd bûn Paş de hanîmanî,pêş de kor poşmanî Pasa mirinê avêtin dev û lêven yekî Paşepêlo li kerê siwar kirin Paşî ji dest çûn Paşî jê stendin Paşî berdan Paşî lê birîn Pasinbar e1 ’barî,kerê şixrên alî,û got Aaax li min,vî halî Paşiya xwe bi xwe re anîn Paşiya xwe şil kirin Paşiya yekî çirteçirt kirin Paşiya yekî şil bûn Pêşiyê diçim gezok e paşiyê diçim tîzok e Paşiya xwe nedîtin Paşiyê pere negirtin Paşîye şewer eş pêşêtimhîverûnê Paşiyê şevereşê wê tim hîverûne e Dawiyê tariyê ronî ye Piştî tariyê ronî ye Paşkoxî kirin Pate lê xistin Patika stûye xwe xurandin Paxav ne kirin Payîz e zav zîz e Payîzê li me kir gazî,dar man rût û tazî Payîze ge lê ke zîze Payîzê gote çiya, Bila rêwî ranewestin li ser riya Pê avêtin ser pê Pêşî û paşiya xwe nas ne kirin Pilîndar avêtin yekî Piloz bûn Pê li boçika hevûdu ne kirin Pê li boçika hevûdû ne nan Pê li guhê xwe kirin Pê li hafa gorê bûn Pê li mala çû nan kirin Pê li min nexe,gotinan ji Devê min der nexe Pê li nesîbê xwe kirin Pê li serê xwe kirin Pê li zimanê hevûDin kirin Pê li berpê nexistin Pê li guhên xwe kirin Pê ne bûn Pê nehatin Pê papo kirin Pê qeliya mişkan çê kirin Pê re canê canê bûn Pê re e lê qeder bûn Pê re etirîn Pê re îdare kirin Pê re kudandin Pê re serederî ne kirin Pê sekinîn Pêaboryekî ne bûn PêbaranêgacDi l ikê Pêbdî bûn Pêbihurîn Pê bi pê li pey çûn Pê çaxê xwe bihartin Pêçî di nav re kirin Pêçî lê xistin Pêçiya xwe bi ser de hejandin Pêçiya yekî girtin Pê dan erdê Pê dan ser PêDi l niînî bûn Pêdeçûn Pêdedarda bûn Pêdeder bûn Pêdeketin Pêderxistin Pêebûrayekî ne bûn Pêfirîn Pêgaxwe girtinnıeşandin Pêgermokgerandin Pêgiran Pêgiran Pêgiran bûn Pêguman bûn Pêheihêşdne kirin Pêhêstrîgêre kirin Pêî lê barîn Pêkarêxwe dîtin Pêkêfxwe ç bûn Jêhez kirin KarêGu li stanê jî heyaêvarêbiwanherduzarokêncêwîşad bûn bû PêketinBiketin Pêkol kirin Pêkolîpîkolî kirin Pêkutanerdê Pel avêtin yekî Pel ji darê ketin Pel anîn bîra di zan Eseginak li nakarpuzka bû gugetirmek Pel lê xistin,gdî jê derxistin PelamînebîrêDi za Pelê darayekî weşîn Pêlê kirin Pêlêdanîn PêlêhDi l an Pêlênmayî ji ên bû hurtîbêtirin Pelguhexwe di ke PêlîAqilêxwe kirin PêlîdarêrizîDi ke,Di binîdenaşikâ PêlîdarêrizîDi ke,Di binîdenaşikê PêlîdarêriziyayîDi ke,bixwe dernaxe Pêlîhêkan kirin Pêlînesîbêxwe kirin Pêlîstin PêlîzikDi knn,Di bêjeAxpiştamin Pella lê di xe,gDi yajederDi xe Pella li minnexe,pirsa ji mindernexe PellatînebîraDi za Pelmala çû nakiriyê Pelteyek goşt bûn Pendên pîran,nexşên beran Pênesekinîn Pêparaxera kirin Pêparlêhatin Pêpez kirin Pepik cot kirin Pepûk li ber deriyê yekî xwe ndin Pepûk li ser xwe ndin PepûkaXwe dê bûn Per tune ku pê bifïre Per û bask di ber de hatin xwarê Per û bask pê ve hatin Per û bask şikestin Perça di l ê yekî danîn Perda Devê yekî ra bûn Perdaberçavewe/wîtune Perde li ber çavên yekî tune bûn Perde ji serhndan Perdeya li ber çavên yekî reş bûn Perdeya ber Devê yekî ra bûn Perdeya dêv qetîn Perdeya reş hatin ser çavên yekî Perdeya rû çirandin Perdeya rû qetîn Perdeya rûyê yekî ra bûn Pere ji martin destê yekî Pere kirin gewriya yekî Pere di quzê dê li kê de bûn Pere ketin dêst Pere ne kirin Pêreetirîn Pêrekap avêtin Pêrekînajotin Pêrekirasneqetandin Pêrekirassolneqetandin Perem perem kirin Perên Xwe de li ser yekî bûn Pêrenayêxeberdan Pêreqayîşnayêkişandin Pêreqedandin Pêrera bûn ûrûniştin Pêreraketin Pêreraketin Pêrerazan Pêrerêstin Pêrericifin Pêreserederî kirin Pêreserederî kirin Pêreserederînayê kirin Pêreserî kirin Pêreserîyek kirin Pereyen xwîna xwe xwe stin Pergala yekî xera bûn Pergala yekî xera kirin Perîxanwisapeyivîkumû ji zimanêwêhebdî Pero,here were wekî kero Pertavdanîn Pêşad bûn Pesaminderûnistiyê, li rûyêmindadardabûye Pêşanaz bûn Pêşanaz bûn Peşayekî bernedan Pêşdetir bûn Pêsebraxwe anîn Pêsekinîn Pesepûsê xwe top kirin Pesepûse yekî di ser de avêtin PêserbDin d bûn PêserbDin d bûn Pêşernıaxwe revandin Pêşgarîyekî bûn Pêşîberdan Peşîked,paşêdêmek Pêşîlêbirîn Peşîlêgirtin Pêsîra xwe jê daweşandin Pêsîraxwe jêdaweşandin Pêsîraxwe jêxelas kirin Pêşirin bûn Pêsitar bûn PeşîvekDin Peşîxwe ş kirin,paşîreş kirin Peşîxwe ş,dawîreş bûn PeşiyâDi çimpê li peniyaminDi ke,piştr êdî çimpihînanDi avêjemin Peşiyapozêxwe nedîtin Peşiyaxanî,piştaxanîDi gûdeİ li ştin PeşiyêDi çimgezoke,paşiyêpiştr êdî çimtîzoke PesiyêDi çimgezoke,pistr êdî çimtîzoke PesiyêDi çimpelpeniyaminDi ke,pistr êdî çimpehnadavejemin PêşiyêeçîDi ke,paşêmaçîDi ke Peşk lê ketin Peşk lê ketin Peşka tarî za li mekî,belav bû welatekî Peşka xwe tê gerandin Pêtketinmalayekî Pêtlêsist bûn Petya mêran e,navê kitikê EvDi rehmane Pêve kirin PêvedanînPêve kirin Pêvegirêdan Pêvegirêdan Pêvegirêdayîman Pêveze li qandin Pêveze li qîn Pêwextaxwe derbas kirin Pêwextaxwe derbas kirin Pêxember jî berê dua li xwe kiriye Pêxemberan jî ,pêşî di a li xwe kirine Pêxemberan jî ,pê§îDi a li xwe kirine Pêxemênxwe revandin Pêxenigîn bûn a Pêxwînvereşîn Peyayê sivik bûn Pêyekî pêş de Peyman girê dan Peymana xwe danîn Peymana xwe danîn Peymiriyakesîxwe nekustiyê,weyheaneçuyî Peyn belav kirin Peytire,minkezîkure Peyva li rû,guneh efû Pez tune,rûn di froşe Pezêku jî kerîyaveqetîgurêbixwe Pezênêr ji bokêrêye Pezîbêşivangurêbixwe Pezkeguro lîstin pezkoguro lîstin Kedî fare oyunu PeztunerûnDi frose Pî lê ya beroşê rabû Pî û bask şikestin Piç bi piç,xwe gihand qunc Piçik piçik,Di gihe kuçik Piçûk dîtin Piçûk xistin Piçukay êdî benhek,mezinDi b êdî benqaqe Piçukheihexwe ,mezinheihexwe Pifî ezmanan kirin PifîzAqilê hev kirin Pihîn li qûna yekî xistin Pihînan li min nexwe ,gDi yan ji Devê min dernexe Pîl û parsûyên yekî kirin zikê wî Pinde kirin Pîneyê kevn bûn Pîneyê yekî şewitîn Pîpîk xistin qûna yekî Pir betDin Pir bidendik bûn Pir kifş bûn Pir kirê,hindik xwarê Pîra pisyayî,navran qusiyayî,hîn bixwe hisiyayî Pîra Şamê,tevî amê Pira selawatê weke derzî,sa li h di ser re bezî,fasiqan çok lê lê rizî Pîra sibatê,wê ji nû ve biçe ligatê Pîra bavê nebîro Piranî,betal kir mêranî Piranî,mêranîyê betal kir Pira selawate weke derzî,salih li ser ra bezî,fasiqan çok lê lerizî Pirç bizimanê yekî ve hatin Pirça canê yekî bizîbizî bûn Mûyê canê yekî bizbizkî bûn Pirça kerê dan ser dehşikê Pirça qûna yekî spî bûn Pirça serê yekî spî bûn Pirça yekî lê gij bûn Pirçiyê xwe kirin Pirçiyêke tal lê ketin Pîrê bahwer nekir mêrkir dawa next û hefteka kir Pîrê bawer n êdî kir mêr bike doza mehr û heyştekê di ke Pîre bawer n êdî kir mêr bike,mêr kir,pê li heyştokan di ke Pîrê ji tendûrêçûberkulfikêgotXwe dêxerabike,ezçiqaserdgeriyam Pîrê têr bû ji kîrê ,dû re sêwî hatin bîrê Pîrê tir kir adarê gîsik fdîtin biharê pîreicinyorganyakmak Pîrêketgovendê,govendberneda PîrêmîzkirhinDi kbû,biserde jî gnkir Pîrênemirbihartê,kerênemirqîwartê PîrêpayîzêçıDi qatê Pîrepayîzeçu li gate Pirepir lê ketin Pîreter bû ji kîre,duresewîhatinbîre Pîrêtextanbext,gobexthebetext ji xwe h êdî be Pîretirkiradaregîsikfdîtinbihare Pîrêtirkiriyê,pîrnerazîye Pîretirkiriyêupîreneraziyêqai lê Pirêza me bi sap e,kera me bi xal û ap e Pirgotin, cîger sotin Pîrhevokê di ser re tevna xwe ristin Pîrî,hezareybî Pîrîye,sedqesîxwariyê Pirkepirk kirin PirkirehinDi kxware Pirsa yekî dayîn ser pirêzê Pirsên axretê ji yêkî pirs kirin pirsyar be,zanyar be Pirsyar di mê ji yê yekî de xulxulîn Pirtemahkarûxesîs bûn RihêFerzendepereye,ewtenê li pereyanDi fikire Pirtepirt bi di l ê yekî ketin Pirtî pirtî bûn Pirtî pirtî kirin Pirtik li esmanan xistin Pirtik bi hevûDin xistin Pirtûka reş xwendin Pirza yekî derman kirin Pirza yekî herişandin Pirzika serê ziman e Pîsî ji wech barîn Pisîk çû seferê,mişk ket kewna berê Pişik gir kirin Pişik qetiyayî Pişik werimîn Pisîka heftmalan bûn Pişika xwe mezin kirin Pişika yekî ba girtin Pisîkê kifteya para yekî xwarin Pisîkkitikne li ma lê ,navêrnişkEvDi rehmane Pişiksivik Pişk gotiyê, ji pozê wî ketiyê Pişopişo kirin Pişt bizik dayîn Pişt dayîn hev Pişt dîwar biguhin Pişt duta bûn Pişt jê standin Pişt jê standin Pişt jê standin Pişt kutan hev Pişt lê birîn Pişt lê girtin Pişt lê kun kirin Pişt lê şikandin Pişt pê girê dan Pişt pê qewîn bûn Pişt tê dan Pişta yekî li erdê ketin Pişta yekî gihîştin erdê Pişta yekî hol bûn Pişta yekî ketin ber Pişta yekî miz dan Pişta yekî nehatin erdê Pişta yekî pê gerin bûn Pişta yekî pê germ bûn Pişta yekî qa li nd bûn Pişta yekî reş kirin Piştadestêxwe bêhn kirin Piştadestêxwe şewitandin Piştahevgirtin PiştahevûDin kirin PiştahevûDin kirin Piştatnne bûn Pistawînayeerde Piştaxwe bidestêxwe xurandin Piştaxwe bihevdude kirin Piştaxwe dandîwêr Piştaxwe danhevPiştkutanpiştahev Piştaxwe dayîn Piştaxwe jêreve kirin Piştaxwe kutançiyayêbDin d Piştaxwe kutanhev Pistaxwe kutayeçiyayebDin d Piştaxwe lêzivirandin Piştaxwe nerm kirin Piştaxwe pêde kirin Piştaxwe pêde kirin Piştaxwe pêgerm kirin Piştaxwe pêgirêdan Piştaxwe pêgirêdan Pistaxwe rastnake Piştaxwe rastne kirin Pistaxwe tukesîdenake Piştaxwe xwar kirin Piştayekî kirin Piştayekî kirin Piştayekî danînerdê Piştayekî girtin Piştayekî hatin Piştayekî şikandin Piştayekî tenik bûn Piştayekî xwar bûn Pîstê xwe jê daweşandin Piştêbizinêxurîananîşivênbixwe Pistepista yekî kirin Piştgiriyayekî kirin Piştgoreyekî bûn Piştguh kirin Piştî baranê ser ga cd kir Piştî tirrê,kezîkurrê Piştîbaranegabicd kirin PistîbaranegabicDi l ike Piştîbaranekerexwe bicd kirinPiştîbaranegacd kirin Piştîkêf,kêferate Piştîkefekeferate Pistîkurî,pirv êdî birî Piştîkurî,pirv êdî birî Piştîtire, li nıinkezîkure Piştîtirê,minkezîkurê Piştiyêxwe şidandin Piştlêrastne bûn Pistpegiredaye Piştrast bûn Pişttenik bûn Pit li pen bûn Pitoye,beranêqore,sîngvedayexwe dayebere Pitpit kirinPitepit kirin Pitpit kirinpitepit kirin Pîvazpîvaze,çisor,eçispî Pîvazpîvaze,çisoreçisipî Pîvaztûje,çiserî,çibinî Pïxemlêxistin Pixîyekî kirin Piyênvekî li erdêneketin Piyêwîbisekine,qûnawînasekine Piyêxwe ji berikaxwe zedetirDi rejDi ke Piyêxwe li berfiraqayekî xistin Piyêxwe li gorîberaxwe di rêj kirin Piyêxwe di şêmîgayekî dene avêtin Piyêxwe ne avêtin cihekî Piyêxwe sivikgirtin Piyêyekî avdaniştin Pizika li ser zimanê yekî bûn Pizika çavan bûn Po lê sor Poçika xwe rep kirin Polanhişkûsar,kadîntarûmar Por poşman bûn Porê hevûDin rûçikandin Porê hevûDin ve rûn Porê HevûDin zelzelî kirin Pore şûştî,gu li yên hûnayî Pore xwe bı ser xwe de kur kirin' ’ Pore xwe di aş de spî ne kirin Pore xwe di aşe Mîrze de spî kirin Porê xwe spî kirin Porê yekî di eş degewr ne bûn Porexwe li bertavespî kirinne kirin Porexwe biserbavûbirayexwe dekur kirin Porêxwe di aşâMîrzedespî kirin Porteport kirin Pöşînedankesî Poşman bûn hezar û du quriş Poşmaniyê pere ne kirin Postê yekî bi erdê re kişandin Posteconega li serpistagaye,postegaconeganikarebikisîne Postêyekî ji serêwîdeşiqitandin kişandin Postêyekî nerm kirin Poxêyekî derketin Poz bigirî,rûhê yekî dê bikişe Poz bixîtik bûn Poz cixcixe bûn Poz jê bikin kemo ye,guh jê bikin keroye,ziman jê bikin lalo ye,dîsa li ser banga hero ye Poz lê mezin bûn Poz lê mezin bûn Poz lê nake Poz lê neşewitîn Poz lê pe li n kirin Poz lê pe li xandin Poz qulozî kirin Pozajêkequtoye,guhajêkekcmoye,bêarêheroDi roye PozbDin d bûn PozbDin dî kirin Pozbirçî bûn Pozdirêj bûn Pozê xwe ji yêkî girtin Pozê xwe ra kirin Pozê xwe xistin her zixtikê Pozê xwe xistin nav hemû karî PozêwêjêDi kin,Di bêjeSûcêzinianêmine Pozêxwe da li qandin Pozêxwe daxistin Pozexwe di xistiyê Pozêxwe xistinnavhemûkarî Pozêyekî bûn afirêgayêkdo Pozêyekî ketinnavarêxêPozketinnavagû Pozêyekî neşewitîn Pozika sola yekî di bin paniya yekî de man Pozîwî/wehatmizdan Poz lê naşewite Poz lê pelixandin Poz lê şikandin Pozmezinî kirin Pozpênake Pozpêne kirin Pozpirçî bûn Pûç kutan Pûçê yekî dayîn der Pûçên derketin Pûkepûk kirin Pûrt li hewa xistin Pûrt dayîn bê Pûrt dayîn hewa Pûrt pê ve hatin Pûrta sêrî verûn Pûrta yekî li ezmanan xistin Pûş avêtin ser Pûş xistin eyarê yekî Pûş xistin serê yekî Pûte pê dan Qedrê gulê çi dizane ,kerbeş divê kerê reş Qalib qalibê meşane,deng dengê şeşan e Qa li bê meşan e,dengê şeşan e Qa li bê vala bûn Qa li k avêtin Qa li ke hêkê tije ne kirin Qa li kê qûnxwaran bûn Qa li kê xwe şikandin Qaf teneke bûn Qaf ti jî ka bûn Qaf xebitîn Qafçivîk bûn Qafdaxkirî bûn Qafê yekî dax kirin Qafê yekî qa li nd bûn Qafhişk bûn Qafsar bûn Qafsarî kirin Qam qama meşan e,deng dengê gameşan e Qamqamamâşane,dengdengêgamâşane Qantirçiqesbibihabe,timdû lê Kerane Qaqibo kirin Qareqar kirin Qaşa kembera yekî şikestin Qasidê qor Felekê li ser cane yekî peya bûn Qawê gûzekê tije ne kirin Qaz bi meşa werdekê çû,ket;qorika wê ji hev der ket Qaz bi qaz re,baz bi baz re Qazbimeşawardekeçuketqalçawe ji hevderket Qazî bi xwe çû,pêk neanî;mûyek ji rúyê xwe bi rê kir Qazî ra bû,miftî şad bû Qazî ye,bi xwe razî ye Qazî bixwe çû pêk neanî,mûyek ji rûyê xwe birê kir Qaziyê zarokan xwe xeniqand Qilêra darê bûn Qilinê xwe kirin Qiloçeên yekî şikestin Qilqdokî bûn Qelema xwe tûj kirin Qelenê di ya xwe xwe stin Qelenê mitirban dide,qîza eşîran di xwaze Qe lê nemirtibaDi de,qîzaesîranDi xwaze Qe lê reşê,qirdreşê Qe lê tî kirin Qe li ya mişkan xwarin Qe nekir o bixwe kiro,xerabkiro bixwe kiro Qeda bê malê Din ya yê Qeda bi destengîyê ketin Qeda xelkê ji serê çiyan tê,ya me ji ber li ngên me tê Qeder reş vegerîn Qedera yekî reş hatin Qederreş bûn Qedrê yekî girtin Qedrê yekî girtin Qedrê zêr,bipirse ji zêrîngêr Qedrê zêr,zêrker di zane Qedrê zêr,zêrker di zane Qedrêzêr,zêrkerDi zane Qefd li Devê xwe xistin Qefseng lê teng bûn Qelaya beroşê ra kirin Qelma îsotan jî bikin,poz naşewite Qemça xwe kirin nav piyên xwe Qemça xwe dayîn ser milê xwe Qenc li me rast nayên,pis li me danayên Qencan ez xwe stim,pîsan ez birim Qencê Xwe dê bûn Qencî li serê qêt hosa kirin Qencî li sereqêt hosa kirin Qencî herimîn Qencî qencîyê di kişîne,xirabî jî xirabîyê QencîqencîyêDi kişîne,xirabî jî xirabîyê QencîqencîyêDi kişîne,xirabî jî xirabîyê Qenciya bi dînan,çira li ber koran Qenciya te nagihîje me,qet nebe Bila xirabiya te jî negihîje me Qenciya xwe li serî xistin Qenciya yekî cDi ê xwe nedîtîn Qenciya yekî dîtin Qend kirin,bend kirin Qendê xwe nedan ser bendê yekî Qendê xwe nedan ser bendê yekî Qeqere bistûyê bavê ve bûn Qerepere kirin Qerepere dîtin Qerepere hatin berçavan Qerf, li t êdî binberf Qermiçokên yekî neyê van salan bûn Qesem navê Xwe dê ye Qeşmerî kirin Qesra Elî,çardeh derî Qesta canê yekî kirin Qet destê xwe neşo û tev ape xwe nan nexwe Qet garise xwe di de ser werise wî Qetdengemeqese li serneketiyê Qetdestexwe nesoutevapexwe nannexwe Qetiyayî Qetla yekî kirin stûyê xwe Qetla yekî helal bûn Qetla yekî helal kirin Qetnayneserbarexwe Qet qusa xwe lê naxe Qetxwîne ji xwe bernade Qewlik gotin Derew kirin Qewl û qirar dan Qewl û qirar,bû girar Qey destê min bidoxîna di ya wî veye Qey dîk nebe,sibe nabe Qey hêk vebûye,jê derketiyê Qey mişkan dafik xwarine Qey ta jî azan daye Qey ma beq dixesandin Qi ji k nikulê xwe lê xe,piçikek goşt bidêv ve nayê Qi ji ka Xwe dê Qi ji kê xwe st meşa Qi ji knikulêxwe lêxwe ,tistekpêvenayêQi ji knikulêxwe lêxepiçikekgostdêvvenayê Qî lê lê kirin Qibla xwe şaş kirin Qiçeqiç ji di l û hinavên yekî hatin Qiheqeytan,zirtmeydan QnnahevûDin dîtnı Qnnaxwe li erdêxistin Qîinpehti kirin Qîjeqîj kirin Qîl beş kirin Qîl derbasî ranên hevûdu kirin Qîloçeyên yekî şikestin Qîma xwe pê anîn Qîma xwe r pê neanîn Qinyat ne kirin Qîr û qetran bûn Qîra bi sîr Qîra bi sîr bûn Qîra qiyametê bûn Qîra xwe tê dan Qirçeqirç kirin Qirdê me kor,bextê me reş bûn Qirdê yekî xera bûn Qirdê me kor,bextê me reş Qîreqîr kirin Qerfê li te bi berf bin Qirik pişo bûn Qirik tala Xwedê Qirika xwe şil kirin Qîrîn pêketin Qirpînî jê hatin Qirşê xwe nadim li ser bendê wî Qirteqirt kirin Qirtînî jê hatin Qirt lê xistin Qisasê serê yekî bûn Qiseya yekî di dêv de hiştin Qismet hatin ber li ngan Qismet hatin girê dan Qismetê xwe birîn Qismetê xwe xwarin Qismetê yekî ve bûn Qûna Devê yekî ve bûn Qûna yekî bisekine,serî nasekine Qiyame dayîn ber Qiyamet der xistin Qiyamet qetandin Qiyamet ra kirin Qiyameta reş ra kirin Qîz be tu di zanî, ji nebî be ez di zanim, ji na berdayî be serê hespê min berde,ez herim Qîza Çarsim Axa bûn Qîza kerê ye, jina mêre çê ye Qîza Kor Hûsênpaşa bûn Qîza Qurqur Begê Qîza xama bûn Qîza baş,pey bibe kaş Qîzanîçiqasxwe se, bû kanîgulagese,gavakuketberqehramalan,rojarese Qîzanreneçinqizeterin, ji nebiyanreneçinzefDi gerin,dayiken Qîza wî ya keçel mir,got Wey li min gulîdirêj e Qîzek nazand,gundek bezand Qîza sorîn,xortê korîn Qîzike mêr kir,kofiya xwe xwar kir Qo li bemesaye,denge sesaye Qolinca rûviyê reş yekî girtin Qoç li hevxistin Qoçexwe li di waranxistin Qoçe xwe li qoçeberananxistin Qoqevala bûn Qorîn peketin Qulêk bidestê yekî neketin Qulêk di qûna xwe de danîn kirin Qulêke ku serê xwe bixiyê tune bûn Qulêk girtin,yek êdîn derketin Qu lê k jê rebûn heft pere Qûç danîn Qudûme çokên yêkî birîn Qudûm yekî şikestin Qudûmsist bûn Qûfil li devê yekî xistin Qûiu lê kirin Qul û qawêr jî bidest yekî neketin Qul û qewar girtin Qula ku,Di ya yekî tê de tune be nîne Qulba yekî kifş ne bûn Qulba xwe şaş kirin Qulba yekî tnne bûn Qulba yekî tune bûn Qulbiqulgerîn Qulbiqulzanîn QulDi rî kirin Qulmezin,pînepiçuk bûn Qulopanî avêtin QulopdoDin avde bûn Qulppêvegirêdan kirin Qûl û kolê bûn Qun bû ,qun jî çu Qûn qûna mirîşkê ye,Dike ku hêkên qazan bike Qûn qûna mirîşkê ye,hekê heka qazê ye Qûn tazî bûn Qûn xurîn Qûna bêaran,benîştên daran Qûna pîrikên wan li ser pira Batmanê li hev ketiyê Qûna reş û spî ji hev kifş kirin Qûna yekî çarderî avêtin Qûna yekî dalistin Qûna yekî pere negirtin Qûna yekî ra bûn Qûna hevdu bêhn kirin Qûna reş û spî ji hev kifş bûn Qûna şil û zuha ji hevûdin kifş kirin Qunatazî,tem bû r êdî xwazî Qûna tûtikan,hêka betan Qûna wêya çûkane, li ser hêkên betê rûdine Qûnaxwe ji binbarderxistin Qûnaxwe ji erdêquloz kirin Qûnaxwe ji erdêrane kirin Qûnaxwe li avêxistin Qûnaxwe li ba kirin Qûnaxwe li beryekî li ba kirin Qûnaxwe badan Qûnaxwe binaziyê xistin Qûnaxwe bivîalî,wîalîde avêtin Qûnaxwe bivirde,wêde avêtin Qûnaxwe bixwe re nekişandin Qûnaxwe çirandin Qûnaxwe daneynîn erdê Qûna xwe der xistin Qûna xwe di ava sar de kirin Qûna xwe dirandin Qûna xwe germ kirin Qûna xwe danîn erdê Qûna xwe kutan hev Qûna xwe meta li girtin xistin Qûna xwe pêde kirin Qûna xwe pêrast kirin Qûna xwe pêşûştin Qûna xwe qelişandin Qûna xwe qetandin Qûna xwe qîşkirin Qûna xwe rast nekirin Qûna xwe şûştin Qûna xwe vekirin Qûna yekî rabûn Qûna yekî dalistin Qûnayekî danîn ber tavê Qûnayekî erdnegirtin Qûnayekî giıanînserî kirin Qûna yekî rast kirin Qûna yekî şil bûn Qûna yekî şeşferaş avêtin Qûna yekî şonik kirin Qûna yekî şûştin û dan ser pûngê Qûn bi agir bûn Agirqûn bûn Qûn bi erdê re bûn Qûn bi gû bûn Qûnboş bûn Qûn bû,qûn jî çû Qûnek kirin Qûnê dixwazî,qalibek sabûn jî bi ser de dixwazî Qûnê vîtvîtk lê xistin Qûnê wîtewît kirin Qûn giran bûn Qun kutane hev Qûn lê çirandin Qûn lê qetanandin Qûn lê teng bûn Qûn ne kirin Qûnneşûştî bûn Qûnpaç kirin Qûnpehnan re zozanvanî zor e Qûn qelişandin a yekî lê man Qûnqûçkîne bûn Qûn qûna mirîskê ye,hek heka qazê ye Qûntazî bûn Quran ji bîr kirin Quran hişk kirin Qurbana wî cîhî bim ku tirs lê hebe Qurbana Xwedê me,qirş û qalê çolê me Qurçek avêtin devê yekî Qureyê zikbirçî bûn Qurqurîk xwendin Qûş li diya yekî qetandin Qûşa xwe lê nexistin Qûş lê qetandin Qûtê kewarê,heta biharê Qûtê nemir nejiyê bûn Qutiya dilê yekî ve kirin Qutqutî kirin Qûtxwarê mine,hêkkiriyê xelkêye Quwet gihîştinyekî Quzê dêlêgurê pê ve bûn Bûn qûzê dêlê Qûzê kurkirî,kîrê li ber repkirî Quzê par rewisî,îsal bêhn daye Kuzê avê wê li rîya avê bişkê Ra bûn hev Ra bûn rûyêyekî Ra bûn serpiyan Ra bûn serşekan Ra kirinhelanan Rabe,rûnebişikirîne Ra dibe hût,rûdine kût e Radorî yekî ketin Ra jê ne bûn Ra ket ro germ e,ra bû ro serm e Rehlê bûkê,bi bûkê re Rast,xilas Rastan rast,xeraban xerab Rasta salox û sewal tune,xwarabê belaya xwe bibînin Rastgerin Rastîdîtin Rastiyê pere ne kirin Rastiyê xuya kirin Rasto birastiyo,xwaro darê şkestiyo Rasto dirûst o xwaro şkesto Rast û çepê wî nekifş e Rast û çepê xwe nas nekirin nezanîn Rastûçepêxwe şaş kirin Rastûçepêyekî kifş nebûn Rastûçeplêxistin Rastûçeptune bûn Razana te hebe,ra bûn atetunebe Rengizê xwe tal kirin Mirûzê xwe tehl kirin Rihirêj dilqirêj bûn Rihet rûniştin Rihê yekî ketin serê poz Rihê yekî pere bûn Rihê yekî pêrekişîn Rih û îmana xwe di ber de qetandin Rê li yekî birîn Rê dayîn ber xwe Rê dayîn ber yekî Rê der xistin Rê di rêj e, Bila gavek biçûk ravêje Rê dîtin Rê dûr e,keser kûr e Rê ji xwe reve kirin Rê kirinriyaavê Rê ku rê be,Bila her dûr be Rê li berDi rêj bûn Rê li bergirtin Rê li berve bûn Rê li berwinda bûn Rê li berxistin Rê li berxistin Rê li beryekî di rêj kirin Rê li derekêxistin Re li melêanîn Re li niketinDi l êyekî Rê li pêxistin Rebiro,kurpirobiro Rêçrêçakcra çû ne,sûcsûccnbûkanûne Reçreçakereye,felfe lê Pereye Refes avêtin Rehetînedanyekî Rehetîxera bûn Rehetiyaxwe xerane kirin Rehetiyayekî revîn Rehetnesekinîn RêhînîDi zan kirin Rehmelêanîn Rehmetlêxwe ndin Rêjênarê Rêjêreve bûn Rêjêstandin Rê ku rê be,bira pir dûr be Rêlêbirîn Rêlêgirtin Rêlê şaş kirin Rendelêketin Rênedan Reng avêtin Rengêguherîn Rengêmiriyanpêketin Rengêyekî guherîn Rengêyekî xerab bûn Rengguherîn Rengizê xwe xera kirin Rengizê yekî xweş bûn Rengizkotî Rengizxerab bûn Rengjêçûn Renglêneman Rengqe li bîn Reng rengê mêşê ye,deng dengê gamêşê ye Reng û rûçik lê îsîn Reng û rûçik lê hatin Rûçik û sîçik lê neman Reng û rû çûn Reng û rû miçiqîn Rengûrûpêveneman Rengûrûyêyekî qirqisîn Rengzer bûn Rênîşanîyekî dan Rêpêketin Reqereq kirin Reqînîjêanîn Reqînîjêhatin Reqketineavê,xwe danebertavê Reqûrût bûn Rêreyamirinêbe jî ,tuher li pêşbe Reş bireş keniya,reş çû bi e lê tewş keniya Reş e weke qîrê,raste weke tîrê Reş e,mewija xwe ş e Reş girê dan Reş û beş bûn Reş û heşîn bûn Reş û heşîn kirin Reş û rût bûn Reş û spî ji hevq etandin Reşê tu li vir bisekine,ezê li gewran bigerim;ku min gewr nedîtin tu dîsa reşa min î Reşe weke qîr e,rast e weke tîr e Reşe,reşe,qawik e jî Resen û pesen bûn Rêtêjêreçûn Rêtêrenedîtin RêûDi rbnîşanîyekî dan Rê û dirb zane bûn Rêûrêbarlêteng kirin Rê û rêzikê zane bûn Rê û tore zane bûn Rêve,pêve Revî revî ji dest xelas bûn Rewan e,serê malê yek nan e Rewîtî xweş tişt e, lê çirteçirt li pişt e Reş bireş kenî,beş çû li newala tewş kenî Rewş cûda bûn Rewşa mala,kalê sala Rewşa malbata yekî xweş bûn Tewşo mewşo axaftin Rewş tev li hev e Rewş bal laşe, li aliyêkî berf, li a li yêkî baran e Rêxek belav nekirin Rextê bêfîşek dan milên xwe Rêxwazî bûn Rêx xwarin Rez baş bû,teyrok jî lêhat Rezîl û riswa bûn Rezîl û riswa kirin Rî dibe bost lê dijmin nabe dost Rî li nû reşandin Rih li aşî spî kirin Rih û simbêlên yekî tev li hev bûn Rihe xwe diqusîne,dure eynikê tîne Rihê xwe xelas kirin Rika xwe kutan hev Rikîna xwe berda yekî Rikîna xwe kir yekî Rik jê çûn Rik kutan yêkî Rik lê girê dan Rim li turhilnaye Rinda li ber çira bûn Rindek e gundek e Rindî rindî,geroka li nava gundî Rind e,geroka li nava gund e Ringînî jê anîn Rişkân yekî bûtik bûn Rişkê wî ji bûn espî Rişkê yekî bûn speh Rişkê yekî bûn spî Rişk fetiqîn Rişkên yekî bûtik bûn Risq qût bûn Risqê yekî qût bûn Riya Xwedê lê birîn Riyek dayîn ber xwe Riya di rêj ji gava biçûk destpê di ke Riya ku tuye biçî,ez je zivirîme Riya ma lê dan yekî Riya mala xwe şaş kirin Riya mala xwe ve kirin Riya malê dan yekî Riya rast ber nedan Riya vegerê tune bûn Riya xwar û rast ji hev veqetandin Riya xwe dîtin Riyaçarrojanjerevîn Riyaderiyêkî kirinçirik Riyamalamirineye Riya mala xwe şaş kirin Riyarast li beryekî xistin Riyarast li beryekî xistin Riyarastdanber Riyarastdîtin Riyarevêtune bûn Riya rêwiyan vekirî ye Riya xwe girtin Riya Xwe dêjêstendin Riya xwe dîtin Riya xwe guherandin Riya xwe pexistin Riya xwe rast kirin Riya xwe şaş kirin Riya xwe şaş kirin Riya xwe vejibartin Riya xwe winda kirin Riya yekî biketin Riya yekî ronî kirin Riyêk dîtin Ro li me bû dereng Ro li me bû êvar Ro li me çû ava Ro bi ro,xwezî bi do Ro çû ava,şivan û gavan bûn zava Ro çû,bû fitara qîzan Ro ji ya xwe xwarin Ro ji yabinteystegirtiyê Ro li me bû esir Ro li me çû ava Ro li me tarî bû Ro li mebû şev Ro li qametê esre bûn Ro li taştiyan bûn Robiro,xwe zilbido Roj bû sal,kebanî bû beqal Roj bûn e sal,zik bûn e çuwal Roj çu êdî venagere Roj ewravî şev sayî Sal xirab, jina ciwan mêrê kal malxirab Roj heihekî teng Iê bûn êvar Roj heîhkî teng me lê bû evar Roj hilat û rojava,gû di devê zava Roj hilat,mirina gavan û şivanan hat Roj ketin hikmê nîvro Roj kirin şev Roj kirin xev Roj lê çep zivirîn Roj lê hatin nîvro Roj li hikmê nîvro bûn Roj li me çu ava Roj li min xerab çuye ava Roj nîvro xewnerojkan di bîne Roj reş bûn Roj tewdandin Roj wekî şîmaqan der bas bûn Roj xerab lê çûn ava Roja heq û hesaban hatin Roja mirin û mayînê bûn Roja nehemîn Roja xêr li gunehan Roja xêr û ¡jeran Roja xweş ji sibehê de xweşe Roja xweş nedîtin Roja yekî reş û heş bûn Roja yekî tarî kirin Rojak û gotin alha RojDi zerahiyande bûn Rojdúmane,kêfagurane Rojê gûzek,bû dîzek Rojê heft xesûya di xeniqîne,bi şev qurquroneka dêrî di tirse Rojek berî rojekê Rojek rijiya,rojek pijiya û bihar qedîya Rojên giran derbas kirin Rojên xwe pê derbas kirin Rojgara yekî reş bûn Rojheihekîtengêvar bûn Roji ıatiyê delavan,mayedewexeraban Rojiya bin teştê girtin Rojket aliyê Merdîne dewara bajo kadîne;roj ket ali yê Cizîre dewara bajo ber nîrê Rokê riziya,rokê qetiya,bihar qedî ya Romî netişt e, lê xopana Enqere yê li pişt e Rondik barandin Roniya çavan bûn Rorehn bûn Roterin,qêdabelanarin Rovî kirine şahê mirîşkan gotiyê Kenê min tê,Aqilê min nabire Rovî ji baranebitirsiyaye ji xwe raewayekçebikira Rovî ji rêrevî,rê ji rovîrevî Rovî kirinesahemirîskangotiyêKeneminte,aqi lê minnabire Rovî n êdî çû qulê,hejek jî biboçika xwe ve girê di da Rovî n êdî çû qulê,hirç jî bi dûva xwe vegirê da Rovî naçe qulê,hejekî jî bi dûvikê xwe ve di ke Rovî ne çû qulê, hejkek jî hê bi teriya xwe vekir Rovî tu îşev cawê xwe bide min,eze sibe mirîşkeke biDi m te Rovî û sûk Rovîkîberdayî ji şêrekîgirêdayîçêtire Rovîn êdî çuqu lê ,hejek jî biboçikaxwe vegireda Rovîn êdî çûqulê,hejbidûvaxwe vegirêda Rovîn êdî çûqulê,hejek jî biboçikaxwe vegirêDi da Rovîn êdî çûqulê,şeltekekstrî jî bibidûvêxwe datanî Rovînaçequlê,hejekê jî bixwe rekaşDi ke Rovînegihîştiyêdarê,gotiyêkerike Rovîrerevî,rerovîrevî Rovîtere,tirîtirse Rovîtêre,tirîtirşe Rovîtêre,tirîtirşe Rovîtuçimaxwe di he jî nîGot li minteu ji minte Rovîtuçimaxwe di he jî nîGot li mintêû ji mintê Rovîtuîşevcawêqulaxwe bidemin,ezesibemirîşkekebiDi mte Rovîûnavagund Rovîûnavgund Rovîûseyran Rovîûsûk Roviyêncwalan,bûxwe di yêmalan Roviyêrcşderketinpeşiyayekî Roviyêşekalan,Di ğere li doramalan Royêkiçiklêherikî ji avêmezinlêsekinîçêtire Royîswadanedete,îîkûndûçitînaxwe hebe Rozer bûn Rû kirin çermê kerê Rû badan Rû bi rû man Rû birfı kirin Rû da ,cî da YûzverDin miastarister Rû da,cih da Rû dayê,der kete ser serî Rû dayê,gû dayê Rû di bin pê de bûn Rû di yêkî de dîtin Rû geş bûn Rû guherîn Rû hDi l an Rû jê guheztin Rû jê vegerandin Rû lê tune bûn Rû li balkesekîneman Rû mertal bûn Rû neâşîn Rû pê ve neman Rû ve gerandin Rû xwe stin Rûbarî hevûDin kirin Rûbarî hevûDin kirin Rûçikê xwe eşkera kirin Rûda,cîhda Rûdaye,derketeserserî Rûdayîn Rûh ji gewriyê kişandin Rûh biqasî çivîkekê bûn Rûh davîn Rûh hatin ber Rûh hatin ber yekî Rûh jê çûn Rûh kişîn Rûh pê de hatin Rûh tê de neman Rûhe çivîkeke tê de tune bûn Rûhê xwe ji destê yekî xelas kirin Rûhê xwe danîn ber çavê xwe Rûhê xwe di beryekî de dan Rûhê xwe xelas kirin Rûhê yekî di qûna yekî de bûn Rûhê yekî hatin serê poz Rûhê yekî kirîn Rûhê yekî qebz kirin Rûhê yekî qela kirin Rûhê yekî standin Rûhê yekî teze bûn Rûhê yekî xwarin Rûhistînê yekî bûn Rûhtêdeneman Rûmaç e,Di l xaç e Rûmaçe,Di l xaçe Rûmet dan Rûmet dayîn Rûmet girtin Rûmet nîşandan Rûn li simbêlên xwe dan Rûn e,Di eyarêsegan daye Rûn xistiyê kade,kade jî xistiyê hevrîşk RûndestdeberoDi k êdî ri jî nete Rûnê genî, li ser nanê xwe dî Rûnê me bi sergermiya me de ri ji ya Rûnê me di dewê me de Rûnegenî, li sernanexwe dî Rûnerm bûn Rûreso,parîxwe so Rûto,xeberputo Rûtohavîalîave,hawîalîave Rûusimbêlbûyetevhev RûvîDi qulaxwe helnehat,HerçekDi boçaxwe girêda Rûxwe ş e,Di l reş e Rûyê xwe di aşê Mîrzo de spî kirin Rûyê xwe guherandin Rûyêresçihewceyîteniyêye Rûyêresusipîwe ji hevkifsbibe Rûyêwî/wenaese Rûyêwîn Agir e Rûyêwîqewîme Rûyêxwe dayebinpiyêxwe Rûyêxwe jezivirandguherand Rûyêxwe reskirîye Rûyêxwe tirş kirin Rûyêxwe tirş kirin S[biguherîne] Sa lê wsa lê lê biharneewbihare SaberîhevDi Din Saklasamanige li rzamani Sala pDin gan hatim Din ê Salbisal,xwe zî li salapar Salcarnabinyek Şalhesîne,tistekDi maldenîne Salmije,koDi ktije Şam şekir e welat şêrîntir e Saman li kta igne aramak Şamdure,mamişar jî dûre Şanahingivîye,lêneşirînkirîye Saqe,laqe Sariyê,ga çû ye Sarobaro bû Sarûsermaye,cDi kbavubiraye Şayîsayîgotî,sînsîngotî Sdavêpêde li merhebayêdameweste Şdkirzîyabike Se be ji qewmê xwe bel Şe bû şekirçûnDi yarbekir,şekirrûniştdengêxwe nekir ,şebêrabûpesnexwe kir Se,ha sîs,ha spî Şebesbidengexwe ,hinarbirengexwe Sebirminerehman,ece lê kareseytan Sebriyo,debriyo Sed sal û saetek,saetek û sedsal got Rast e pistî du kur û keçek e Seg xwê kirin Sehmê ser de girtin Xofê ser de girtin Şeh û mirakê eywelah Kar û şixul na weleh Şekela bikevirekî wer digerîne Şekir naxwim,pîvaz dixwim Şekopeko,navê xwe li hevalê xwe ko Şêr digre,rovî xwe dipesine ser lê zgîn lê vahikir,dûresêkitbû Şêr şêr e çi jin çi mêr e Ser û sîçên xwe rast kirin Ser verîr sir vemez Serberjêrî,qûnhevraz Şerbik nû ye,av şirîn e Ser da tasek ava sar vexwar Şer da xal û xwarzî,şorbe da ap û birazî Şêr digire,rovî dipesine Serê du berana di beroşkê de nakele Sere me sere xern êdî yan ji qirşika hatin çûn zereguniyan Serê min bi zêr e,bejna min bişehr e,Di l ê min bi jehr e Serê nav sera beranê li nav kera xarzayê gerden zera Serê ne êşe destmalê lê girê mede Serê xwe her bide diwarên kevin Serê yekî xebitîn Serê bêêş Serê ço bi gemar,binê ço bi gemar Serekê mêran bûn Serê kerê zikê zebeş Serê ku neêşê çi hewceyî benda ye Şerê man û nemanê ye Şerê mirin û manê Serê min bi ardi l îtiyê hew di zane qeraş im Serê min şehkiriyê,derziya min jî li ber re ye Serê min serê xêrnediyan e Serên xwe danîn ser hev Serê şikeştî di bin kumê xwe de Serê wî berdamaSerewî ket ber Serê wî bi ard ji asş bê,kes jê bawer nake Serê xwaş balgiha nagre Serê xwe di ber xelkê de dişkene Serê xwe kiriyê cûrnekî vala Sere xwe pê naêşîne Serê xwe şûştiye,henîya xwe helmaştiye Serê xwe veke,deyl bextê xwe ke Serê xwe wekê li bextê xwe mêz ke Ser eyarê wî agir da dan Sergoto ber baranê,pêxwaso ber garanê Serguhe wî pelixandin Serhingî di barê kerê de ye serî ji aqilî diêşe Serî lê giran bûye Serî tev li hev bûn Serî gire,bar nebire Serikê hêl û mêla xarzayê gerden kêla Serîkîbirînayêkirîn Serî qûç e,binî pûç e Serî şahîtok,binî tije bûhok Seriyo tu qurbana lingan bî serûpê patin,ser hev hatin Ser ra xir xalo binra kor polo şêrşêre,çi ji ne,çimêre şêr şêr e,çi mêye çi nêre Serserexwe uheftbavexwe razîye Serserîdetasekavasarretin Ser serî keçelo,hata wextê Zerdela ser serî ket Sersofiyê dilkafir Şert vala kirina çiwê lê Serve Ellah,binve Neuzibdlah Sêv li darê ye,her kes çav lê ye Sêv li darê ye,herkes çav lê ye, şev bû , şevareşbû,miyaqer bû ,berxek li ber bû , li serberxeçdkekxwîn bû gurewtevdedî bû dîti bû Sêv li darêye,herkesçavlêye şev li pişte,şixulnetutişte Sêva li darê,herkes çav li rê Sêva çê,para hirçê Sêvek li darê ye,çavê herkesî lê ye,kes nizane qismetê keye Sêvek û gayek li cem yek bûn Sêwiyan roja ku têr xwarin heft cara mala xwe bar kir Sewiya rokê xêr dîye,heft cara mal bar kiriyê Sewê xatira kete tirba gawira Sêwî disitirin,miliyaket diheyriin Şewqa wî daye newqa wî Şêwra jinan,bêriya bizinan Şêx saf be û xûlam wek av be û keçik û kurik aza bin pa eva nabe Se xatir tune,xwedî xatir heye Seyda xwe nake ji her du eyda Seyê me ye, li ber derê xelkê di reyê Seyê belek maqulê seyan e Seyê meye, li ber derê xelkê direye Seyê soro gurî vaye Şeytanî gotiyê Yeku li xwe biheyire ez di wî nim Sibatê bang kir adare got Se rojan bide min bi deyn,eze gîsika ji teht abînim xware Sibat hatu bûhurtî,nav dilê gîskan bez girtî Sibe heya êvarê radizê Sibhan ji wî xaliqî dudo li hevdu aliqî,yek kor,yek çavsiliqî Şifta çeft ji gayê pîr e Şifta xwar ji gayê pîr e Xeta xwar ji gayê pîr e Simbêl li pisîkan ve jî heye Simbêlposeyî,mal mirtib Simsima kerêye,fêlfêla Perêye Sindirûk li ser sindirûkê,kilîl bi destê bûkê singê di qûna xwe de derxistin şîn û şahî,heval û rewî Sîra xwe difiroşê pîvaza min Şîrê şêr e di eyarê beraz de ye Şîrê kera mêtîye Şîrê min bila çêbe,toyê min bila pak be Şîrê şêr e di eyarê berazan da ye Şîreta bûk û xesûyê ye Şîrê zikmakî di firnikan re anî Ji şîrî de bigire heta pîrî Sirtixî kirin Sitara pîrê,mala pîrê ye Şivan dil bike wê nêrî bidoşe Şivan xoş e,nêrî didoşe Şivan û gavanan horehor e ewan watirê dînya kor e Siwar ji me qeda ji Xwedê Siwaran siwar leqandin, xalkotiyan xwe bi qûşa hespan xapandin Siwarê xelkê,timî paya ye Siwar siwarê tirkan,qeda ji Xwedê Serkele bû ,bû qûş Serkele bû,bû paldim Şixûlkerê xwe be xweşdiviyê xelkê be Solê şeytên çep dixe lingan Sofiyê remezana mîna kerê li garana Şol cotê têcirvanî,mal jin e binyat xanî,bêkêr e nêçîrvanî Sond bixwe ,serî naeşe Şorê bidizikîyê li malê dolê yê Şorê mîna tirê Bizinê Şorê xeraw ya xwediyê xwe ye Şox û şeng e,binav û deng e Soz yek e,nabe dudo Stûna dil şikestin Sturiyên yekî şikestin Şujina di çavê xwe de nabîne,derziya çavê xelke de dibîne Şûjna di çavê xwe de nabîne derziya di çavê xelkê de di bîne Sûk û yasûk,sok û bersok tevde eve Şûna şêra kundek kor Şûnamêran,manekundêdêran Şûra xwe daye,bawerî pe anî ewî jî bisiwarî da ser xanî Şûrê qetlê li destê te,rehma xwedê li dilê te Şuretazî,xwîn dixwazî Suret paç e,ya ji dil naç e Şûr simbêlê wî nabirrê şûşaDi l an,wekêDi şkê,cebarnabe şûstin veşûstin reng û rû,xwarin vexwarin gend û gû Şixûlê havîne zivistanê dike şuxu lê kirîpîxem lê dixe Şuxul bû dor,ocax bû kor şuxul ji minrebike, ji xwe rehînbe Tajî jî dibêje ya ellah kewroşk jî di beje;ya ellah Talihê xelkê reş e,talihê min reş û beş e Taliya tirê,min kezîkurê Takî jê bikişînî wê sed pîne jê bikeve Talane me rûyê, liva cehîye Talaşa gur e ku hêstir biha ye Talaşa xwe negirtin Talnexweş bûn Tas hat û çengirî çi tije û çi vala Tasê gote leganê pîsa reşa devpanê,lawikê min bû tu danê Tasek dew,nanekî cehîn netiştek e,ba li pişta mêrê xerab keve Taştêya ewran birin Taştiya wî li ser pişta kerûşkê ye Tajî ji jina xwe regot zirav birêse Tiliyên wî zêr dibirin Te çi sor kiriyê,heya sorê tarê bikî Te got kew e,min got nikilê wê sor e Tê sotin lê nayê gotin Te çi xwar noşîcan be,te çidît ji me re bêje Teşqele ya ku der dixe binêre Te daye avê,ha li çongê ha li navê Te got mirî tira nakin Teht ajotin Tehtê te lê rî,baranê şûşt Têke çalê,rizqê salê Te kêf kir,ez ketim bela ye Têkeve zikê diya xwe xwe xilas nake Te ku da avê,ha li çokê,ha li nave Te da avê,ha li çokê,ha li navê Tu kêngî girî,kêngê bihecî Tu kîngah girî,kîngah bihecî Tu ku re girî, tu ku re bihecî Telê li serî çê kirin Temahkaro,gunehkaro Tenya binê beroşê Termê Nuhê,bavê Nohê,Noh li piştê,heçiyê heft caran goço Behiştê Ter nedixwar nan û şojî ,xwe dî dikir tole û tajî Derpiyê min li xwe ke, lê tê de tir û fisa neke Te silk jî divêt,kutilk jî divêt Te serê min xwar Te şûşt ava bigû,ez çibikim qenciya bidû Tevir got darê ez hatim te darê got ez çibikim destiyî te ji mine Tevn birî êşa sêrî firî Tevn hate dara,namîne li wara Tevn û teşî dilê min diêşî,diçe avê çirtik diavê Ji tevn û teşiyan re na wele qulopon re eywelle Textê min gelek mixan hil nade Teyr difire birefê xwe re Teyrek he bû teyra giştî li ser wî de zîrç dikir ewî jî li ser çêlikên xwe de zîrç dikir Tez êdî yamineçokaxwe dayneerde ji minrabirakîbîne TezaDi bînin,kevna ji bîrDi kin Tezehatin,kevnxelatin TîDi beavetîtîne Tif kirinebeqe,beq li wankeniyaugotRûyêminbiavabehresdnabe,we ji tifawesdbe Tifa li serhevraze Tîftik hd avêtin Timawo ji hevalanmawo Timayaçarixankirgoreqetand Timayî,rêmayî Timîberekevçîbervexwe di ke Tir li ku û das li ku Tir ji Qeyso re eyb kir Tir li hemama,vir li xerîbiyê Tir li ku,das li kudambasindasaksaganvurbe li nêqazmayi Tîra ji mine, li mine Tiraparhavîne,îrohatiyêsîne Tirapîrêyaduçiqd, li Devê mêrêbêaqd Tirbadayexwe sçekirlêkê li ekêwêderî Tirbanêzmiriyakîjane Tirbasiwaranherkolaye TîrDi kimdanDi çe,rohnDi kimnanDi çeasagitukursensakalyukaritukursenbiyik Tirek û du tir heem tireka wek hevin Tirk û tenûr,Ereb û tembûr Tîrqînî pê ketin TirsamirineketiyêDi l Tiştânkuheqûpêwîste,pêkanîn Evdozanie ji bomafêmeyêxwe zahîye, li etakuemmafêxwe bidestbixinw’êberdewambike TistenedîtîunebînayîTistennemayî Titî ku sardi be,dibeje ezê xanîkî ji xwe re bigirim Tivinga deste te,ne tu teşiya diya te ye Topelî mencê çûye qezencê Toreqa wî dan ser nanê wî Keşka yekî danîn ser meşka yekî Tote totaving e, li te sêl e min bêjing e Tovê xweziyê çandin li şûnê Lahewla hêşînbû Tu çi biçînî tuyê wî biçinî Tu dar nîn in ba nehejandî,tu qîz nîn in xorta negevizandî Tu di bêjî qey demana darê ji te di xwazin Tu di z be şevê reş pirin Tu ji bîhrbikî,Xwe de ji bîhrneke Tu jî di zanîroxerab li minçuyeava Tu ji saraçarixanbiDi rûyîweçarixenxwe bixwin Tu ji virveçuyîgizim, ji wevehatînizim Tu li serîusosina li destaubazinaXwe de ji hinekanDi stîn êdî dehinan Tu li SoroDi xî,Moro ji xwe di tirse Tubibîgerdî,tunebînîwîerdî Tubidîzîtikanedîzîtika,tuwêbidîheqêdîzika Tubihirîba,tuwê li navkerîba TubikînekîXwe debidete Tu bivî aqilî herî,tuyê keweke hêşîn ji xwe rebigirî Tu çawa siware exteyî,te çawa nivîna xwe bazirgan ra hîştiyê Tu çibe jî li bejna hespê min heyran tê Tu çi biçînî,tu wê wî biçinî Tu çizu bû yî dîk,te çi zû bang da Tuçizûbûyî kundir,te çi zû şax ve da Tu dewê em bikê,ez jî dewê mala êxe bikêm Tu dibejî ji devê gur derketiyê Tu dibejî ji nexwasan ra çûye berfê Tu dibejî li ser didanekî çeriyaye Tu dibejî deve te mor kirine Tu di binkumemindayî Tu di xwî, li minDi givire Tu di zanîketuyîtifîdevewî/wekiriyê Tugistîserhevdebikutînabesîrûpîvazeke Tuhatiyî Agir bideynbibî Tuherastîhe li kresannehatiyî Tu kêrê lêxî,xwîn jê naye Tu kêrê lêxî xwîn jê naherike Tukîjankevirîrakîhdkîew ji binderDi keve Tu kîngahê girî,kîngahê bihecî Tu me je re gotiyê hespe te ker e Tu min bixwerîne,ez jî te dalêsim Tu ne mala hehe ye ku her roj be Tu nesekirînî,nan sela te napeje Tupozbigirî,rûhewî/weyebikise Tuqalakebikîan li berderîyeanserxenîye turnayigozundenvurdu Tutistnayeberçavên wî/we Tuxwe smevane, lê netumazuvane Tuyîdevehev kirine Tuzu kurû olmak Ungenxwe top kirin Ûrmiyan bi ser de erişîn Ûrmiyan derxistin Ûrmiyan qetîn Ûrmiyan ra kirin ûrt qelandin Vedekeve laş e,radibe baş e Va şar û va mişar Va dar,va birek Va dil e ,ne bargul e Va ez,va jî kefenê min Ev ez ,ev jî kefenê min Varik e,hêkên hesinî dik e Vaye aş û ha vaye çirika aşî Vaye hirç, dibêje vaye rêç Ve avê guşeguş e,kes nabeje dewê min tirş e Westîya kir,vesîya xwer Vekesiriyan kir,vepesiriyan xwer Bi destekî dide ,bi destekî distîne VîguhîDi keve,wîguhîrederDi keve Virik bi ser xistin Ger vir in, li mala me jî pir in Warê yekî kor kirin War ew war e, lê bihar ne ew bihar e Warindeweminbiken,ez jî herimdewemîrbikem,Bila mîrkev nekir asekebidemin Way tirmixa kurê kerê Way sima kurê kerê Weevhevirahinge lê kavehdîne Weevhevirahinge lê kavehdîne Weez weeza Mûse ye,fêl fêla Fîrewûn e Wek agirê bin kayê Wek bûka barane Wek liva nîsike,neber e,nepişt e Wek nanê ser sêlêye Wek pisîka pelûr di ser de hûrşiyayî Wek sêwyê eba bavê xwe li xwe ke Wek aşê av li ser birî Wek ava aranê Wekavabinkayeye Wekbenîstpev êdî ze li qe Wekberfaspî Wekberxaberbizine Wekberxaberdumaka Wekberxaberguran Wekbizinaku li berece lê xwe bireve Wekçe lê ka ji bergo li kaxwe newanbibe Wekçe lê kapelgo li kaxwe bike Wekçe lê kapelpizdanaxwe bike Wek dêla li ser tûla Wekdelatutu lê nwe jî berbigirî WekdesmalaserdestanDi guhure Wekdeva ji palanexwe bixwe Wekdevaducîhîdebeserje kirine Wekdîkebewextbangbide Wekdîware li ser bû ze WekEcemeku li çavpenereterbikeve Wekeguzakore Wekekutupifîçirebikîuvemirînî Wekemumahelandîhelyaye Wekenanese lê durûyê Wekepisîkane, li serpistenakeve Weketîmençavhekesorketî Wekeyaregenîkubihnjebete Wekfe lê kaxapxapok Wekfirakewe Wekgarise li serdefe Wekgawiranxebatkare Wekgur êdî keriyamîhede Wekgur êdî keviyamîhede Wek gura diberî dikin Wek gurê devbixwîn Wek gûzên bijimaran Wek hespê Sidhana paş ve diçe Wek hirça birîndar Wek hirça devê geliyan Wek hîva çardeh şevî Mîna hîva çardeh ronî Wek hîva çardeh rojînî Wekî mala bê sermiyan WekîdaxwazaDi l êxwe kirin ji îropêvetuNgorDi l êxwe bike Wekîhirç ji mese,derketçinerçime Wekîkevirêtakâşâ bûn ,kîjancemêbarxwarbibexwe dayînwîalî Wekîpezagêj li dorhevzivirîn Wekkefadestexwe di zanezanim Wekkefadeveseyehar Wekkefasa bûn e Wekkereguhsist Wekkerekubervegurbizire Wekkêrûpenîr Wekkestekeha lê kevirdebigirî Wekkevçiyênesustîxwe davejenav Wekkevirebinebîre Wekkewentiving li serteqyayî Wekkorekeçbikevedest Wekkoreriyakaniyênaskirî Wekkusiyêkuqa li kexwe qayîlnebe Wekmar êdî turde Wekmara,biax êdî debire Wekmarapeveda Wekmarapeveda Wekmare,necîhe,neware WekmarepîDi zikde Wekmelayenexeritandî_ Wekmelayenexwe ndî Wekmesaku li sergamesedayne Wekmesakubikevenav lê pekora Wekmirîskame li sok Wekmiskekutekevequlamareres Wekpe lê navguketî Wekpeza ji kerîqetyayî Wekpeza li serDi ranekîbiçere Wekroviyêkubendîpundamirîskabikeve Wekserevepincirî Wekseyexwe berbaranesdbike Wektera lê Bexdaye Wekteyr êdî mijdeberîkewande Wekzerikaheke Welaxirî,welaqubet werdekê hîn bibe,cotkê xwe jî bîr kir Werî derî ji te re vekirî,herî rê ji te re vekirî Werî derî pas e,herî rê pas e Werîsbûyawêçidengbida Werîsbûyawêçidengbida Westîyakirvêsîyaxwar Wextaciwan bû ew bû çe lê ngesiwara,wextakukal bû ,ma li dewsawara Wextaheyemevanî,wextatunebego li kvanî WextakararûDi gerîne,wextasifrakevçiyanDi gerîne WextakararûDi gerîne,wextasivrekevçiyantîn êdî gerîne Wextakuezciwan bû m,bitîrûkewan bû m;kuezkal bû m,bendewarenaneşikeva bû m Wextakuezciwan bû m,bitîrûkewan bû m;kuezkal bû m,bendewarenaneşikevabûm Wextanîçîraminteguyeta ji yaminte Wextê neçîrê guyê ta jî tê Wextegîha bû ,kesnexuyabû,dema bû firîk,HemouHeso bûn şirîk Wextêneçîrêguyêta jî tê Wextêneçîrêguyêta jî tê Wey lê minçavbisusekxwe vemizdayî Wey li qune,way li meskadosafe WezwezeMusaye,felfe lê Firewune Wî li mindaye,ewDi girî WisaDi rejekutastiyaewranDi b êdî xwe Wisaqireje,marjev êdî rese Wisasare,weksukasehare Wisasare,weksukasehare Wîtimdewetirsvexwariyê,çihayawî ji Din eheye X[biguherîne] Xalanxelkin,apanmdkin Xalanxelkinapanmdkin XalXiDi ro,hero li viro XalXiDi ro,hero li viro xanneyamineEwêrûreştim ji berkarDi reve,qerf xapandin XatewisaDi beje,helakaFateçiDi beje XatiyaBihare,tegi lê yapenerxwareemtevderketinbihare Xayîn,xinisûpînî bûn Tucarbiwîbawernebe li ngênwîDi zikdene Xe lê tî ji kiçka efo kirin ji mezina Xe lê tî ji piçukan,efu kirin ji mezinan Xe lê tî ji piçukan,efu kirin ji mezinan Xelayîhatiyê,tucamerî jî hdatiyê Xelk mal û dew lê tê ç êdî ke,ez û tu Androkolozê xwe tûj di kin XelkçûraketineMest Mistefa hatêrûniştinê Xelkdewîxwe yîtirş ji meriyanaefşîne Xelkegistîgirtiyêyare,bexteminrebenîtenebûyeheware Xelkeragu lê , ji minrasi lê Xelkereedete, ji minreerbete Xelkeremasîgiro, ji xwe rekusîgiro Xelkerepirbejo ji minrekerûgejo Xêlknenikameriyaye Xelo,xellas Xema berfê ye ku debara kasiba tune Xema kor e,çira wesiya Xemgirê kanî kaye Xemla bûkê,bûka biçûkê Xêr ji xêrê derbas bûye Xêr û guneh pîvandin Xêr û xwe şî li te barî,kevir û kuçik li min barî Xêra ku ji te tê,Bila ji Xwe dê be Xerepere kirin Xeta xwe r ji gayê pîr e Xew û kew herdu nagihênêk Xewa pir giran,meriyê pir nezan Xewna gayî li kerê ye Xewna xwe dîtin Xewnema li piçuka,a bû rnema li rûyê bû ka Xewxwe se li çayire,berzinaran, lê wekîmartunebe Xezalê ji ber şikevlatokê zozan li xwe heram kir Xîşniya mêr dî ji ya weris revî Xistin bin kelîja xwe Xistin şûna meriv û însanan Xistiyê benîşt,devê xwe de di cû Xizan halê xwe bizanî,riza bixware Xizana bi halê xwe bizanîya riza bixwarina Xizanî ji nezanî ye Xizm û lêzimên hev û din bûn Xort revîne kera,qîza gotin Ya me ma bi Xwe de Xudanê sebrê bîye mîrê misirê Xudê serî di bînit,paşî şaşê tê di alînit Xudê yê gotî dê te keme mîr, belê min neke ji bîr, eger dê te keme êxsîr Xurtenebima lê xwe Xuya ma lê jê nayê xwe stin Xwar rûne lê rast biaxêve Xwe avêtin ser siya piştê Xwe avêtin Xwe bidî tîzan nedî tîzan,tê bidî heqe guzan Xwe bisîrekê tê di dî,bi heft pîvazan nikarî jê xdas bikî Xwe çê di ke,xwe pak di ke Xwe r Agir tin, Xwe d êdî kareqir jî bike,pir jî bike Xwe d ê diya meriya dide ser zereguniya,kerê Samê jî ber dide ser xwedanê sabrê bûye mîrê Misrê Xwe da rîtibû di got min birewş bişon Xwe daye ber berê reş Xwedê axiriyê xêr bike Xwe de gotiyê Dewara xwe bDin gekî girê de,se li ngan jî bispere min Xwe dê nede şermâ Xwe de beje kane,ez bejim hane Xwe de bike,qu lê çibike Xwe de çiyan jî tene neke Xwe defe lê nmarDi zanelomadestupe kirinezikda Xwe degirbidete,neynuka jî ji tebistîne Xwe degotiyêKateeybaxwe vesartiyêkutueybaheva lê xwe di be jî Xwe degotiyêXwe ji berDi yareketîbiDin alî Xwe degotXwe bisitirînekuezstareke li sertebikim Xwe dêıniyaser kirin Xwe dêkesekîbêxwe dîneke, Xwe dekorkiriyê,pel Agir esorkiriyê Xwe dekumirovkorDi ke,mirov li ngexwe li koDi kaxwe di xe Xwe dêmirazêyekî kirin Xwe demirov ji hespepeyaneke, li keresiwarneke Xwe dened êdî jminemin Xwe dêned êdî jminêminXwe dêneyîneserêneyarêmin Xwe dêpêkanîn Xwe dêmiyaserbikeezêsa lê k êdî nê ji xwe rema lê kêbistînim Xwe dewanme,wî/wexwe dîDi ke Xwe dêyarbe,belaşûrdarbe Xwe di cihekîpirqewîndeparastin Min ji teregot,ew li malaXwe dêhêlînaxwe çêke Xwe di kara xwe dê,ker Din av naxire de,tu di be jî Hawerin xwe ,hawerin xwe Xwe dîkirbidestexwe ,kireme lê serexwe Xwe di yê şeve şevnexwariyê xwe di yêaşîDev ji aşîberda,maqeraşwêçibike Xwe di yêfisebixwe di hese Xwe di yêgoşt ji di zanegoştherame,xwe di yêpera jî di zanepereqelpin Xwe di yêgost ji di zanegostherame,xwe di yêpera jî zanepereqelpin Xwe di yêgotinaxwe bûn Xwe di yêkelaPotike,tuxwe bavejeser ji nike,siberabebikesînage, Xwe di yêkelaPotike,tuxwe bavejeser ji nike,siberabebikesînage,çe lê kêugo li ke Xwe di yêmirîska,zîrç li enîşka,werema lê bixwe zerhevrîşka Xwe di yêsêvesêvnexwariyê Xwe di yêskureewe Xwe di yêxanîdengnake,kirecî lê vnake Xwe dyê sebrê bû melîkê misrê Xwe girDi kuje Xwe jer êdî keerduxwe lî Xwe jered Agir tiyê Xwe lêqerase kirin Xwe lî li wî bit ewê pişta xwe bimirovê maqûl girê biDi t Xwe lî li wî serî ku heft serî jê ne êşin Xwe lî li axe,çaxepiskul bû malxe Xwe lî li wîserî,ewîgadabikerî Xwe ne ji dêrêDi ke,ne jî vange Xwe serînDi ke Xwe stî birîn e û hatî çûn e xwe şxebere,lêbêbawere Xwe sxebere,lêminjênebawere Xwe v êdî gere Xwe wekebaze, lê neçîrawî ji xelkeraye Xwe windakiriyê Xwe yê doxînê ye Xwe yê şerefa kîr û xe lê ka qûnêye Xwe yê xanî ji hemî kesî pêtir di zanit ka çî di xanîyê wî da heye Xwe zed êdî bîne Xwe zî bû kaxelkêxerîbbûmaûminpesnêmalabavêxwe bida Xwe zîbiaqi lê paşîn Xwe zîbinavêwe,n êdî navwe Xwe zîmirinhe bû ya,kal bûn upîr bûn tune bû ya Xwe zîsewiya,nehewiya Xwe zîvirekbikiratirek ji perabikira Xwezî xesû nebûna, bûk bi dilê xwe bûna,qirçqirç benîştê xwe bi cûna Xwîn li ser de di ke lê Xwîn êdî berneynukandeavetavetiyê Xwîn li serd êdî ke lê Xwîn ser de hatiyê Xwîna xwe kiriyê kevçî,raberîmin dike Xwîn bi xwînê,nayê şuştin Xwîn bixwînê nayê şuştin,xwîn bi avê tête şûştin Xwînê pê girtiyê Xwînserdehatiyê Xwîn tijî çavan bûye Ya ji min wê de,yê min tê de Ya mela bangdan e Ya mêra lê hatin e Ya mezin ber dan,bi pey ya piçûk ketin Ya Di lê min Bila di lê min de bimîne Ya ku hat bîramin,hat serê min Ya ku xwedê dizane çi ji hulkan veşêrim Yan eşhedû yan nan û tû Yan mam,yan xal Yan naçim aşî yan ezê biçim û aşvanî biku ji m Yan nanê te genim yan zarê te genim Yan zêr di zanit yan zor Yanê kirinavîkarîDi keveserte Yanêhedarûseqarawî/wênehat Yaneshed,yannanuto YanêtêrêDi l êxwe xwar Yar êdî yaminyekbanaminebidenDi kenbehîvaxwe dîbikira Yar û vî kevl e Yarê ji yarêşermkir,warresma Yarê ji yareşermkir,zarêkurînDi pêşaxwe denedît Yarî bêmicdahî nabin yastahtayacivicakmaz Yavuzhirsizevsahibinibastirir Yazarete ji minre,yaDi lê te ji tere ye Erê,tedestavêtiyêwîkari,lêkapiştawêtnneye Ye li bin deng nake,ye se rqareqar e Yê baştir Behdîne ew jî hîze û di z e û derewîn e Yê dew lê tî kerem ke malê,yê kesîb bimîne li derê malê Ye ji nanhatinberara Agir a,yemerançunberdîwaran Ye lê henge wek u hesin sor bû ,rahê lê Yê li bindengnake,yê li serqareqarDi ke Ye li bindengnake,yeserqareqare Yê ne ji hinava nayê pêş çava Yê nekê biya mezinan,wê lê werin şaxên bizinan Ye ser sekiniyê,ye binî nasekine Yê ser sekiniyê,yê binî nasekine Ye te çdûl û mdûl,ye min Xwe dê û Resul YebaştirBehdîne,ew jî hîze,Di zeuderewîne Yebiar ji xwe fedîkir,yebeargot, ji minDi tirse Yebidewçubayebedewalîkarîxwe st Yebirçîçuciwate,yetazîneçu YederewînvalahDi l a,yerastti jî hDi l a YederhatyehûnDi rgewirandqewitand YederhatyehûnDi rgewirandqewitand Yek bûn gira di xîne Yek bêje eferim,kê lê k xwê di xwe Yek bi hezar e,hezar ne biyêkî ye Yek bima lê xwe ,yek bicane xwe Yek bûn gira di xîne Yek bûn giraDi xîne Yek di mire,yek di mîne Yek e,lê pir bidenDi k e Yek ew e yek ev e,kul li her duyan keve Yek gû ye,yek rêx e,kul li her duyan bixe Yek heft salan bê kiras ma,jêre kiras kirîn got yu biDi rûn û rêwî dûr ketin Yek li xwe kiredudaduduya Yek merî,bihezaran xiyal Yek şahidê dehan e Yek yek e di du Din ya yek e Yek yek e du gitiyêk e Yek yek e,Di du a lê mek e yekanîbipênequrifênquiasê kirinMusaVazga li Yekbêjeeferim,kê lê kxwêDi xwe Yekbihezare,hezarnebiyêkîye Yek bimalê xwe ,yek bicanê xwe Yek dimire,yek dimîne Yeke çavbe lê k e,qije lê yî befeyde ye Yekê di l î,yekê zarî,bigire bavêje nava Agir î Yeke, lê pirbidenDi ke Yekeçavbe lê ke,qije lê yîbefeydeye YekeDi l î,yekezarî,bigirebavejenavanarî Agir î Yekgûyeyekrixe,kul li herduyan jî bixwe Yekheftsalanbekirasma,jerekiraskirîngotZubiDi rûnurevîkettendure Yekheye,bisedî;sedheye,nebiyêkî Yekî bi aqd,yekî dîn,xwe dan muyekî neqetandin Yekî darek daye yekî bigu li şkekê Yekî du gaye xwe he bûn ,yek n êdî ket hûnDi r,yek jî ji hûnDi r der n êdî ket Yekî je di stinî bidehan je xelas nabî Yekî ne go mendo, kerê te bi çendo Yekî Qerazî,yekî Berazî, ji hevdu re bûn e xal û xwarzî Yekî ra jî ho,hezarî ra jî ho Yekî re gotinTu bext di xwazî an text Got Bext ku hebê,textê bixwe bê Yekî re nifira di kî bêje Xwe de ma lê te tev bike pere û pera jî di berika te ke Yekî aqd,yekî Din ,xwe danmuyekî neqetandin Yekî darekdayekî bigu li skeke Yekî dugayewîhe bûn ,yekn êdî kethûnDi r,yek jî ji hûnDi rdern êdî ket Yekî j êdî stinîbidehanjexelasnabî Yekî Qerazî,yekî Berazî, ji hevdure bûn exaluxwarzî Yekî ra jî ho,hezarîra jî ho Yekî regotinTubextDi xwazîantextGotBextkuhebe,textebixwe be Yekî renifiraDi kîbejeXwe dema lê tetekepereupera jî di berikateke Yekkuştin lê zgînheihekîsekiniketexwînawîbe lê ngazeQaso Yekmerî,bihezaranxiyal Yekrêx kirin Yeksahidedehane Yekta nebe,duta tê re nabe Yektanebe,dutateranabe yektucarnabe Yêku ji ji naxwe natirsenetumêre Yêku ji xelkêreçalbiko lê ,ewDi kevê Yêkubi ji naxwe nikarenetumêre YêkuDi zan êdî zane,yêkunizan êdî bêqeybaqênîsikane çîrok Yekuheviyayarema,heftsalanbe ji nma Yekuminhdnadeterkiyahespexwe ezhdnaDi mterkiyaseyexwe Yekuxebitî,nexe li tî Yekuxwe pesinî,tirtedenesekinî Yekuzane ji xwe zaneyenizan êdî beqeybaqenisîkane Yekyeke,Di dua lê meke Yêne ji hinavanayêpêşçava Yênegotûkirşêre,yêgotûkirmêre,yêgotû nekir ,kerênêre Zad û ziwanê tev li hev di ke Zad zadê miriyan e goşt goştê sane Zad zade miriyan e,goşt goştê sa ne Got Xevzank bixwe jî ji kîrê fdan e Zafin,bêmafin Zana ji Bexda tê malxwê malê ya xwe çêtir Zane dawet e,lê nizane mala kê ye Zardost e pişthişk e Zarok fêkîyên malan e Zaroyên du pinda,weke riya here du gunda Zava ye me çi zava ye,qîra sîr e li me geriyaye Zdam ji pîrekê,gayê cot ji çe lê kê Zilam li ser karê,pîrek li bin darê Zilam zilam e,pîrek pîrek e Zilamek he bû ,dema nane wî he bû dewe wî tune bû ,dema dew he bû nan tune bû ,dema her du jî he bûn ew ne li mal bû Zilm zilma Xwedê ye,ferman fermana axê ye Zilmkaro,Din ya xwaro Zebeş e,denDi kreş e,çi qes xwe ş e Zehf in,bêmaf in Zehmetê Aqo mane pêlên Meraqo Zêr da bi zêr, kirkirk jor de da ser Zêr di zikaka de winda nabe Zêr wenda kir,Di pey moriyê ket Zêr zane,zorzane Zêr zane,zorzane,Devê tivinga mor zane Zêrî bide zêringeran Zêwiya yekî kor kirin Zexelî û pînî kirin Kêmfirsendî kirin Zî li kê biharê,debara malê Zik li piştê ve girtiye Zik têr bit hezkî Bila ji tov lê dêr bit Zik têr di be stûriyê xwe li kendalan di de Zik têr e,çav birçî ye Zik têr e,md şêr e Zik têr e,xew jê re xêr e Zik û pişt bûye yek Zikbirçî têr di bin,belê çavbirçî têr nabin Zikê bixwe savarê di vê here hawarê Zikê ku pîzav xwarî wê bişewite Zikê têr halê yê birçî neyê Zikê têr hay ji yê birçî tune Zikê wî şên bûye Zikê wî şên e Zikê xwe biberîve bîne heke çavên te ne Zikekî têr e,deh zikan birçî ye Ziman bê hestî ye Ziman girtî,ser rehetî Zimanê birrî, seriyê vesayî Zimanê di rêj darkutê serê xwe di yê xwe Zimanê mara ber der xist Zimanê sor bê hestî ye Zimane sor e, li peşiyê ne ge li yê ne zihor e Zimanê wî di dêv de reş bûbû Zimanê wî nebûya,qijikan wê çavên wî derxistina Zimane xwe birî,cîhe xwe kirî Zimanê xwe ş,mar ji qulê der dixe Zimanê xweş,marî ji qulê dixûşîne Zimano leq leq,seriyo teq req Zimansor e,hereket kor e Zînê mehînê li pişta bizinê Zînê mihînê li bizinê kiriye Zînê mihînê, da ser bizinê Zirt lê xistin Zivir zivir,dîsa li vir Zivistan hat birka feqîran teqiya Zoq netişt e,lê kevirê Hemo li pişt e Zor nagîheje kerê,palan dikute Zor zane zêr zane Devê tivinga mor zane Zor gihîştin Zotikê wî ji serê heftêheft bavê wî zêdetir e Zû diçim dibêjin bîje,hêdî diçim dibêjin gêje

Noel Baba bi kurdî çiye ?

Bi Noel Baba re bi kurdî dibêjin Kalê Gaxendê, bi cejna vê demê re jî dibêjin `Cejna Gaxendê`. Ev cejn hê jî li hin deverên Kurdistanê nexasim li derdora Dêrsîmê bi awayekî adetî û toretî tê piroz kirinê. Wê rewşê helbet gelekî bala min kişand. Min bixwe jî hê nû evisî.

Çawa dibe ku ev çejna mesihiyan hê di nava kurdan de jî berdewam e,digel kurd misilmend in û berê jî tu caran nebûne fileh,ne bûne mexîn ne jî mesîhî?

Lewma min jî hinekî li ser cejna Noêlê û ango Gaxendê gercûst kir,di encamê de peyidand ku ev cejna hanê gelek ji berê xwedêdana Hz. Îsa hebûye. Navê Hz. Îsa jî di kurdî de heye ku Yeho vê re dibêjin. Ji mêj de ev cejn hebûye ku li gel destpêka şaristaniyê ango bi şorêşa Neolîtîkê re peyda bûye derketiyê naverastê. Hingah pê ve ev cejn bi coşî li gelek deverên cîhanê nefsê di nava gelên mesihî de tê pîroz kirinê. Lê binyada wê cejnê wekû hemû cejnên din ên cîhanê sirûştî ne. hemû cejn û pîrozbahiyên din ên olî berahîn xwezayî ne.

Binyada peyvên Kalê Gaxendê û cejna Gaxendê çi ne ?

Peyva `gaxan`ê ji peyva `gaxend`ê tê ku rastnivîsa wê jî `gaxend` e ne gaxan e. Gaxend cejeneke pir kevn e û ji berî Yeho ang Hz. Îsa û Miho ango Hz. Mûsa her wisa ji ber Niho ango Hz. Nûh û ji ber û Cewo ango Camer ango Hz. Adem jî ev cejn hebûye. Ma helbestvanê nemir Ahmet Arîf netê gotiye;`landik dişandin min ji Niho re`. Peyva kurdî ji `Gaxenq`ê piraştiye ku di nava gel de bi fikreke giharî bi wateya gaxeniqandinê ye ku zehf berf dibare û gayan dixeniqîne,ango merc zor dijwar in. Lêkera `xeniqandinê` carinan di kurmancî de wek `qendiqandin` jî tê siviyandinê ku ew jî berbelav tê zanîn. Aha ev e ku peyva `gaxend`ê ji derhatiye.Lê belê her çi di nava gel de ango Ga di mîtolojiya arî de jî hêma û nîşana erdê ye. Geo,cih, ca, gah, geh,ev hemû bi eslê xwe ji peyva `ga`yê ango boxe derketine. Ev çejne ne netê ye ku di dawiya hefteya sale ango şeva 25 ê kanûnê Ev zûla demê nîşana hefteya dawîn a meha kanûnê ku ji 24 mehê de heta dawiya mehê didome dike ku dema herî sar a zivistanê ye. Helbet ev cejn cejeneke nûberdî ango neolîtîkî ye.Di wê demê de gelekî berf dibare,serma û zeqem zehf e. Di destpêka wî zemanî de gel gelek ditirse û ku wê karesatek were serê wan û piştî ku we dem bihûrî wê pîrozbahiyan li dar dixin. navê wê demê hê di kurdî de heye ku vê re dibêjin `Pêndixe`. Derbarê pêndixeyê de pîrependek jî heye ku dibêje `pêndixe derbaz nabe bêtilxe`. di vir de tilxe jî kurtûnên berfê ne.Lewma ev xuyanga heyamî,seqayî weke cejnên mexîntiyê ango mesîhtiyê di nava civakan da cih girtine û di dema Hz. Mesîh ango Yehoyê Misto diwelide gel bi nîgeranî û bi şayiş dipê û gava pêndixe rabirt bi hênceta serê salê şahiyan li dar dixin. Di heynên neolîtîkê de ango nûberdê de hê serê salê ne yekê çileyê bû.

Kalê gaxendê jî Noel baba ye, Lê mixabin bi kurdî nave kale gaxendê hatiye ji bîr kirin lewma cihê Noel Baba a ku bi tirkî ye hê baştir bi farsî ye tê siviyandinê. Bi rastî jî kalê gaxendê sihê berginda Noel Baba ye. Cejn ew cejn e kal ew kal e, ripin ew ripin e. lewma divê kurdî vê peyvê di zikê xwe de bicih bike ev misoger e.

Noel jî bi rastî ji peyva Natalis ango zan, welidîn hatin dine, zîn, zîstinê naye, Noel bi rastî ji yewnanî derketiye û ji du peyvan ciriye yek neos ango nû ye ê din jî helios ango roj e. tevde dibin neohel ango nûroj ango newroz e. Çawa em kurd li 21 Adara cejna newrozê evra dikin wiha jî gelên bakûrê giloverê jî wê cejnê hinekî ji ber me dikin di nava zemheriya zivistanê de serê salê û pîroz dikin.

Her çi hinde mesîhî diangêşin ku ev cejn cejna welidîna Hz. Îsa ye jî bi rastî rehê vê cejnê hê kûr e. Mexînan ev cejna kevnar mesihandine û kirine mewlûda Hz Îsa.

Ev cejna kevnar û pîroz bira li hemû mirovatiyê bixêr be!

Cellikanî

21. Kanûn 2016

Zûrîx

Dîlemmaya Demokrasîxwezî Û Sewreperestiyê Li Ser Sewreya 15`ê Pûşperê û Şiyankariya Zorbaz A Erdoxanê Gurcînijad

Ez ne alîgirê sewrê me lê ev zorbaz dê çawa ji şiyanê bê gêr kirin ? Vê pirsê gelek kes ji xwe dike. Kifş û bel e ku ji bilî min û te gelek kesî din jî ev pirs ji xwe kirin e.Çim ku êdî jiyana gelên Tirkiyê, jiyna nîveya gelên tirkiyê nefsê kurd û elewiyan di xetereyê de ye. Êdî azadiya mirovan ,namûsa mirovan ne ewle ye, ne sewgir e. Çim ku êdî tu riyên aştiyane nemane ku şiyankariyê bê guhartinê. Êdî mecal nemaye.

Ev bi rastî belênayeke mezin li ber mirovan bû

Mirovê ne têkildarê koşa şiyanê ne hewce ye ku piştevaniya sewrekaran bike daku mirovekî hilbijartî ji aliyê sewrekaran ve bê wergerandin û piştre sazûmaneke nû a zorbaziya xwe ava bike. Kesê ku bi darê zorê bê ser şiyankariyê wê bi darê zorê jî bidolivîne. Ev hertim rêzikeke zêrîn e. Lê belê eger zorbazek bi riyên awişt û rewişt û bê sere xuhremendiyê, were ser text an hilkişe ser hûkmê, lewre biriyên bêrewişt û bêsinc hemû cokû cihokên serperiştiya şiyanê niximandin,tibaliya rê û regehên gihiştina şiyanê stimandin, sercemiya peywendiyên peşar û mirovên heyidî remilandin,dê çawa ew zorbaz wek peykerê demokrasiyê bê pejir kirin û dê çawa wek sparteya evra bê pesind kirin, dê çawa wek qidoşê nepelbar bê berisandin ?

Ev çi dubendiyeke bêhempa ye.

Bi kurdî derbeya leşkerî çiye sewre ye. Sewre peyveke erebî ye lê ji mêj ve di kurdî de cih girtiye sewrekar ango mîlîterputsch putschist jî sewrekar e hemd û sena ji xwedê re be ku di kurdî de kesek sewrekariyê û şoreşgeriyê nagelmişîne. Her kes dizane şoreş çiye û sewre çiye.

Ev sewreya ji aliyê NATO ve hat kirin kesên ku ev derbe xwestin li Erdoxanê gurcînijad bixin hêzên rojavayî bûn ango Emerîqa, Îngîlistan û Frenkistan bûn Ev her sê dûgel û hevpemanên wan ên NATO`ê xwestin derbeyekê li Erdoxanî bixin

Rastî ev e

Di navbera Tirkiyê û Frenkistanê de li ser Sûriyê gengeşe û şer hebû ev şer xwe wek terorê dinimand her du aliyan li hev dû dixisitn bi nave DEÎŞê lê belê dawiyê ku gava Erdoxanê
navdar, navnas û li wir bi qamyonê hovane gel û geştiyarên ji hemû cîhanê da hincirandinê, Serok û pêşnişînê dûgela Frenkistanê birêz Hollande ji Pentagonê re telefon kir û got êdî mecala me namaye ku em bi vî Erdoxanê Gurcînijad û xwînxwer re, bi nevîçirkê Hûlagû re şer bikin hûn kerema xwe vî bênamûsî, vî bêarî êdî bisekinînin, bisewrînin. Pentagon jî ket xolê ango dewrê û xwest wî bikuje û ji ser şiyankariyê wergerîne.

Serencam ew peyana sewrekariyê ji aliyê dûgelêan NATO`ê ve, ên sereke ve hat eywezandin û neritandin.

Hemû mesele ev bû

Lê bi ser neket.

Min tu caran hezî Erdoxanî gucînijad nekiriye, lêbelê ez tu caran navêm ku sewreyek biqewime û şiyankariyeke leşkerî bitifike û bê serê dewletê. Ev helbet xetereyeke ji Erdoxanî jî mezintir e. Ewê ku sewrê bikin Korkemoparêzên faşîst û nijadperest in û ji hemû şiyankaran bi xeteretir in, jakawtirin, erjengtir in. Lêbelê piştî derbeyê mirov dibîne ku partiya Nijdiyan an Nijdevanan ku AKP î ango Partiya Dad û Geşê ne ku navê wan di heyna `şerê sirîn` a berê derbeya 12 yê îlonê 1980 yî radibire de helwesteke din nîşan dan û bi gotina Erdoxanê Gurcînijad ew sewre ji xwe re wekû `niwasta Xwedê` pejirand û ew derawaya sewreyê bedkarane siviyand. Wî ew barûdox ji xwe re kir hincêt û arav zorbaziya xwe pê zeximand.

Partiya Nijdiyan ku ji kujer û talankerên berê sewreya 12 îlonê 1980 hatibû damezirandinê, ji aliyê NATO ve jibo li dijî Çepparêzan û alîgirên Sovyêtan şer bikin hatibûn veçinandin û vebihandin û peywirandin. Berê bi wan re akincilar ango nijdiyan ango nijdevan dihat gotin. Lewma ew alîgirên AKP-PDG gelek kêfxweş dibin gava mirov bi partiya wan re dibêje AK Partî. Berê 12 yê Îlonê hemû saziyên wan bi nave AK ê destpê dikir ku ew ji kurteya `akincilar` ê ye weke ak sendika,, ak zexnepûrt, heta ku îro AK pelesî derketibe.

Bira li welatekî dîktator hebin bira du diktator tune bin ger du diktator hebûn delîl li halê hejaran, wax li halê feqîran û way li rewşa kurdan.

Wê malik li me divirite

Lewme ez ji ber hemûyan û azlû û awêne helwesta xwe daxuyan dikim û dibêjim ez li dij hemû sewrekariyan im, ez li hember derbekarên bear im. Ew kesên ku bi sewrê,ango bi zor û zeverê bên ser karê wê çi xêra me jê hebe.

Hîç

Sersedema vê sewrê bi rastî jî Tombalacî Recep ango Recoyê Terpilbaz e, Erdoxanê gurcînijad e . Wî welatekî nîv-demokratîk , kir dîktatoriyeke bi rêk û pêk . Êdî kes nikane bibêje li Tirkiyê demokrasî heye, şiyangelî heye, kes nikane bibêje mafên mirovan hene, heq heye hiqûq heye, dad heye darêzgêriya serbest heye. Bi rastî jî îro jî û ji ber sewreya 15 tîrmehê jî Erdoxanê gurcînijad Tirkiye kir dîktatoriyek,lê belê hemû astengiyên xwe bi arava sewreya 15 tîrmehê jî yeko yeko ji hole rakirin. Ew nika bi tenê serê xwe ,sobe welatekî bi wajoya xwe tenê didolivîne. Ew êdî nema bi dilê xwe ji ser text,ji ser hûkmê,ji ser şiyankariyê diçe. Heta zorbazekî wekû nefsê xwe dernekeve û bi pêhnê li serê wî nejene ew ji wan deveran danayê xarê. Êdî ne hilbijartin tên daraştin ne jî dabaşa demokrasiyê tê kirin. Ew tiştan êdî li Tirkiyê nayên mijaran.

Kurteya peyvê ev ku erdoxanê gurcînijad di nava sewreyê de sewre li sewrê kir û bi xwe jî bû sersewrekar.

Rastî ev e

Wî li 7 pûşperê sala bihûrtî gava hilbijartin hatin li dar xistin encamên wê qebûl nekirin û hilbijartin betal kir û cardin di nava keftelefta şer û cewşeniyê de hilbijartin kirin da,wê roja hanê helca dawîn a ber bi dîktariyê ve bû. Li 7 pûşperê dê Erdoxanê gurcînijad hat terqa riyê an ber bi dîktatoriyê biçûya an jî ji ser hûkmê daketa. Gelek mixabin ew tirsiya û wî riya dîktatoriyê da ber xwe û bû dîktator . Piştra derbe bû mixrikên wî xwestin vî kesê nagunce rêzikên lîstikê li derî rêzikên lîztikê ji ser text wergerînin. Lê Erdoxanê gurcînijad hêgîn û cerbez derket û mixrikên xwe beralî kirin li ser têxt ma. Hemû mixrik û rikeberên xwe derdest û destgîr kirin,hemû mal û milkê wan çopand. Hemû rêber û peşarên kurdên diyar û berbiçav barimte kirin.

Lêbelê hê karesatinên mezintir li pêş me ne ,ger hêzên navnetewî nekevin xolê û wî dîktatorê bêşerm û bêheya ranewestînin,ew bi sere xwe re tevde sere gelekan bixwe. Rewş wisa dixuye.

Ev rastî bê guman e

Dewletên sereke ên NATO`yê Emerîqa, Îngîlistan û Frenkistan e. Dûgela Almanyê hertim piştevaniya dûgela tirk û hikûmeta Erdixan dike. Nika dûgela Alman û dûgela Tirk hevalbendên hev in. Bira tu kes li dijî vê pênihatê tu dozên din neavêjin naverastê.

Piştî terora dûgela tirk a bi destê DEÎŞê li şehrê Nice`ê ku ji berî wê jî gelek çalakî û pelamarên sawkar li van welatên ewropî ji aliyê dûgela tirk a ku di bin zorbaziya Erdoxanê gurcînijad de ye hatine rewandin,navenda NATO` yê li hev civiyan û gotin êdî bes e ji vê Erdogxanê gurcînijad re û sewrekeyeke ku ji berê de amade kirine, kirin nerîtê û peyana 15 tîrmehê rû da.

Fettulah Gülen bi destê dûgela tirk hat dirêjandin,mezinandin. Ew bi xwe dermaleya dûgela tirk bû. Bê guman ew bixwe endamê sîxûrtiya dûgela tirk bû. Li ser sixûrtiya dûgela tirk hê sixûtrtiya dûgela Amerîqa`yê jî heye mirov nizane ku endamekî rêxistinên zanyariyê ji bilî dûgela herêmê ka suxreya kîjan hêzên giloverî dikin. Her endamekî hêzên herêmî di heman demê de endamê hêzeke navnetewî ye ango hêzeke giloverî ye jî.

Ew jî awêne û pendî ye

Mûhterem Fettullah Gulen effendî hazretlerî ku nişk ve bû feto helbet maya xwe di nava sewreya 15 tîrmehê de heye lê ew tenê zembereyeke biçûk e. Ve zembereyê ku ji sewreya 1960 pê ve tê eywezandin peywira xwe di vê derbê de tenê îstixbarat bû ango zanyarî

Vê yekê her kes dizane.

Lêbelê gava ew ket bin serperiştiya NATO` yê wî piştevaniya NATO` yê kir ku derbeyek li Erdoxanê Gurcînijad bixin û wî ji ser şiyankariyê bipengizînin û qûnê ser wî re biqilozînin.

Arîşeya Erdoxanî ew bû ku bi xelîfe be, bi Siltan be û şehînşahiya Osmniyan cardin ava bike. Ji vî hawî bi vê awayî wî maya xwe kir Sûriyê,maya xwe kir Qibtê û Hebeşistanê. Armanca wî marastina Hebeşistanê û hê bi berfirehî hemû Efrîqa bû û ku di wir re derkeve sûka Efrîqayê. Hem ji xwe re kanistanên nû bi peyidîne hem jî ji xwe sûkên nû marastgehinên nû ji gilaheyê xwe ên nûgihiştî re bihinkivîne. Derdê wî marastkariya nû ango kolonyalizma nû bû. Wî jî wek Îtaliyê berê çawa hinek gemirî çav berda Hebeşistanê ku Hebeşistan welatê feqîran e lewma ji hejaran da serdifetihinîn. Mala minê çi guneh e ku Ev Hebeşisan jî wek Efxanistanê ye wek Kurdistanê ye, kî bitir bû ,kî har û hêç bû kê benê stûyê xwe qetand dadibeze van welatên feqîran.

Hem li hebeşistanê hem jî li Sûriyê,bi wê nebû him ji li Qibtê ango li Misrê tûşî berjewendiyên Frenkistanê bû. Erê Erdoxanê Gurcînijad çû çû tiliya xwe qûlê dupişkê re kir û dûpişkê jî bi wî ve de. Nika diqîre û dijine ku dûpişkê pêve daye.

De here bira diya te tiliya te bimije.

Çend cûre Deîşê (Dewleta Îraq û Şamê) hene

1. DEÎŞ a ku ji aliyê Firengistanê ve hatiye damezirandinê ku hem li Tirkiyê hem jî li Sûriyê bergîdank û berginda terora dûgela tirk dike, gerewa êriş û rikêfên dewleta tirk a maytêker dike.
2. DEÎŞ a ku ji aliyê tirkiyê ve hem li Tirkiyê hem li Ewropa hem li Sûriyê hem jî damezirandiye ku li Tirkiyê li kurdan dixe xasma jî li HDP dixe,li Sûriyê li hemberê YPG şer dike. Li Ewropa li Frenkistanê û hevpeymanê wê Belgiyê dixe,
3. DEÎŞ a ku Emerîqa li Îraqê ava kiriye ku li aliyekî pê xuhermenda Bexdayê dizgîn dike li aliyê din jî jibo berfireh kirina erdê xweseriya Kurdistanê dike hincêt da ku Pêşmerge ango artêşa Kurdistanê ev warên ku kurdnişîn bûn lê ji tirs Îranê û Tirkiyê re Emerîqa nediwêrî hemûyan bi Kurdistanê ve bibende, bi hêsanî di bin pişkinîn xwe ke.
4. DEÎŞ a ku ji aliyê dûgela Sûriyê ve hatiye damezirandinê ku li Sûriyê cihê ku rejîm tê nagihije di binê pişkinîna xwe ke dakû mixirkên Esad li wan deveran bisernekevin. Li aliyekî jî gerewa êrişên artêşa tirk a xwînrêj bi awayekî nixaftî dide li ser nave DEÎŞ`ê.
5. DEÎŞ a ku ji aliyê dûgela tirk ve li îraqê hatiye ava kirin ku ji aliyekî de Mûsil dagir kir ji aliyekî ve êrişa li ser Kêrkûkê daraşt li aliyê din jî li ser navê sîxûrtiya tirkiyê dibizive û li dij kurdên êzîdî êriş kirin û nijadkujiya Êzîdiyan pêk anî hê jî li wan deveran karûbarên xwe ên gemar didomîne.
6. Ez pê hê sihê bawer neme ku ka DEÎŞ `eke ji aliyê Rûsyayê ve jî hatiye damezirandinê heye an ne.

Hafilî li nêveng û naverastê gelek cûre DEÎŞ hene ku hemû rêxistinên sawkar û hov ên dûgelên giloverî û dûgelên herêmî ne. Tu DEÎŞ ên bi sere xwe, azadane,serbest an ji nava gel derketibin tune ne. Van rêxistinan tu peywendiyên xwe bi misilmendiyê re jî tune ne. Erdoxanê Gurcînijad çi hinde misilmend e,ev rêxistina sawkariyê jî ango DEÎŞ jî ew hinde misilmend e.

Rastî ev e û tu caran nayê serpoşandin.

Ev şerê seyemîn ê cîhanê ye. Hêviya min ew e ku hê gur nebe. Lê belê wisa dixuye ku mirovatiyê ji şerên cîhanê ên yekemîn û duyemîn hê tu zende wernegirtine. Hê devên wan germ in û şerekî cîhanê ê seyemeîn û gir û gewre li beranberê gelên cîhanê dibelite.Lewma li Tirkiyê jî rewş her ku diçe xirab dibe û wê hê jî xirab bibe. Heta Edoxaxanê gurcînijad û zorbaz li ser şiyangeliyê ma û bi darê zorê welat dolivand û debirand tu caran aştî nayê welatên me û tu caran demokrasî bicih nabe.

Nika êdî li Tirkiyê tu kêşeya kurdî nema. Kêşaya kurdan û tirkan a herî bilez û sojinde hilweşandin şiyankariya zorbazê mezin ê herêmê Erdoxanê Gurcînijad e.

Peywir û erka herî giring û pêşîn ev e.

Cellikanî

Zûrîx

02.11.2016

Tombalacî Recep ango Recoyê Terpilbaz

Siyaseta Dewleta Tirk, Rêjîma Erdoxanê Gurcînijad li ser siyaseta rehîneyê hatiye ava kirinê.

Derbarê girtina serok Selehadîn de dewsa protestoyekê ez vê nivîsarê jibo xatirê wî diwesînim. Ez silav û hûrmetên xwe ji kek Selehedîn û hevalên wî ên bêhempa û berhilîstkar re dişînim. Wêr û aramiyê jî û wê hevalên wî re dadixwezim.

Ez wê Erdoxanê gurcînijad û nijdevan û cerdevanên wî hemûyan bi qurbane binê lingê kekê Selehedîn bikim

Azadiya we azadiya me hemûyan e ! Rizgariya we dahatûya me ya ron û rewşen e !

Dûgela tirk ,rêjîma Erdoxanê Gurcînijad ê zorbaz peşar û siyasetmedarên kurd ên pêşeng û serkeftî, ên delal û dilsoz tevde girtin û binçav kirin piştre jî derdest kirin.

Em pê mirin û biheciyan û peqiyan! Te zikê me êşand , Xwedê jî zikî te biêşîne ho Terpilbaz Reco!

Dûgela tirk ji heynên şahînşahiya Osmaniyan pê ve delk û dolabek fêr bûye û wê delkê her tim disiviyîne. Ew jî siyaseta rehîneyê,ango peşariya barimteyê. Dewleta tirk tu caran gelê xwe berpeyv pejir nake. Ew tim bi dewletên din ên gir û girs re mixatab dibe û gelê xwe jî wek rehîne bi kar tîne ango gelên di bin hûkmraniya xwe de wek barimte û gereweyan bi kar tine. Ji hêrsa rûsan gelê ermenî qelaço kir, ji hêrsa îngîlan gelê rûm qir kir. Ji hêrsa emerika nika gelê kurd qir dike. Di mêjiyê dûgela tirk de merdanî,lewendî,mirovanî,lehengî tune,li dêl wê boketî,berimtegirî,dagirkerî, lîstik û firîwî hene.

Erdoxanê zorbaz û gurcînijad vê taktîkê vê leyistokê vê rêwaziyê her har û hov bi kar tine. Girtina hevserokê PDG ango Partiya Demokratîk a Gelan birêz Selehedîn û hevalên wî ji qehra Amerika ye ku Erdoxanê Zorbaz tevlî operasyona Reqqeyê nekirine. Wî hêrsa xwe, kîn û rika xwe ,kerxa xwe a li dijî Dûgelên Yekbûyiên Emerika bi sicnkirina newengerên kurdan ên ezîz û delal derxist. Wî wek bavekî kiholxur û araqxur jin û zarokên xwe barimte û gerewe digire û li hemberê polêsan wek sîper û senger bi kar tine, gelê kurd û newengerên wî hovane hetikane avêt hindûr û bi vî awayî xwest kurden xore bike,biçûk biêxe û ser de jî Emerika gef û gûr bike.

Pêvajoya çareseriyê jî ku dûgela tirk navekî ecêb û sosret danîbû ser proseya veristina kêşeya kurdî jibo armancên xwe ên nihênî wisa bi nav kiribû ji nişkan ve da bû ber kurdan nika hê baştir tê têgihiştin ku wan ji sedema şerê sûrî anîne agahnameyê.Wan xwestine ku `bi pelekî sê kelan` wergerînin. Armanca wan a sereke û binyadîn dagirkirina Helebê bûye. Armanca Recebê tombalabaz a duyemîn jî rûxandina KCK û PKK bûye û armanca sêyemîn jî qeleçokirina kurdên sûriyê bûye. Nika hê azlûtir û hê awênetir derdikve ber roniya rojê. Dûgela tirk bi rastî jî leyistoka xwe a herî xiniz herî xwînrêj amade kiriye û nexşeya xwe xêzandiye û dafika xwe jibo kurdan daniye. Lê belê bi saya birêz Ocalan û bi arava Qendîlê ava plana qirkirina kurdan şehitiye.

Wan xwestin PKK û birêz ocalan iqna bikin û berdin ser Sûriyê û hemû gerillayan di wî şerî de bidin kuştin û kurdên Binxetê jî perîşan û şerpeze bikin û xwe bi firîskekê re jî ji PKK û gerillla riha û Rizgar bikin. Xweşbextane birêz Ocalan bi wan nexapiye,hê ser de jî ew xapandine û ewiqandine û gêzirandine daku kurdên Binxetê ango kurdên Rajavayê Kurdistanê xwe berhev bikin,xwevecivînin. Kurdên Binxetê wisa jî kirin. Nika bi operasyona Reqqeyê serkeftin û serfiraziya rêwazî û artêşgêriya Ocalan û PKK ango aliyê kurdan bi zelalî derket mazatê. Êdî kurdên Binxetê hevalbendên hêzên serekî ên navnetewî ne. Êdî dûgela Tirkiyê tu caran riya wan nikane kend û kosb bike.

Derdê wan ew bûye nika hê bêtir hat berçavan,hê bêtir hat fehimandin. Kifş bû dewleta tirk ku tucaran serweriyê bi kurdan re venabehrîne. Birêz Ocalan û PKK jî bê serwerî ku ew dibêjin `niyasîna vîna gel` ango naskirina îradeya gel tu caran bi hinek şikeste û kurtêlan naxapin, dev ji daxaziyên kurdan naqerin.

Wisa baş jî kirin..

Pêşengên azadiya gelê Kurdistanê jî bi rastî hem zîrek û hem ji bi zereng in bi hêsanî fen û fûtên dûgela tirk a firîw naxapin. Ew jî dilê me diferihîne û di ferixîne.

Recebê Tombalabaz ango Tombalaci Recep, Recoyê Terpilbaz firîwê herî mezin di nav rêveberên dûgela tirk de ye. Ew ewqes firîw û delkbaz e ku ji Kor Kemo û ji Enwerê Çerkez jî wêdetir e.Bi rastî wî hêgîniyeke taybet heye. Hêgîniya wî ji berê de tê. Ji biçûktiya wî de pêve tê. Gava min guhdarê nasekî wî ê biçûktiy kir, min helwest û şêla wî a dolivandinê hê baştir fêhm kir. Ew hevalê Erdoxanê Gurcînijad nas dike wî bi pîşadî di demên zaroktiyê de nas dike. Ji min re hinekî behsa wî kir . Şêl û tevger û lebata Erdoxanê Gurcînijad sihê li behsa hevalê Erdoxan tê, li wî dişike. Min ji wî bawer kir ku bi rastî jî gotinên hevalê Erdoxanê Gurcînijad li wî bi xwe dirikibin. Lewma min jî gotinên wî li jêr bi wer e vebehrandin:

„Ez wî nas dikim mala me li Dolapdere` ya Stembolê bû. Min çayfroşî dikir li ber sînemaya Kurtuluşê, gava ez deh salî bûm. Wî kabrayî, ango Erdoxanê Gurcînijad bavê xwe li Kasimpaşayê beqalî dikir, beqaliya xwe hebû. Erdoxan gava dihat dikanê bavê wî ew nedikir hûndir. Çim ku bi wî ne bawer bû, wî dizî dikir,pere ji bavê xwe didizîn,tiştê dikanê ji bavê xwe didizî. Ew xortekî tirsonek bû wer tirsonek bû ku tev hevalan digeriya û lewma jî piştre çeteyeke biçûk damerzirand.. Ewilî wî Tombalabazî dikir û mirov difirîwandin. Piştre wî çend komên Tombalabazan ava kirin û ji wan xerac distand. Deminan cerd ango çeteyek ava kir . Çeteya wî ji pênc û şeş heb xortan pêk hati bû. Wan li devera Kasimpaşa,Dolapdere Kurtuluş û Pankalti`yê cerd dikir ango ew cerde bû Wî ji Tombalaciyan xerac top dikir, paşê dest bi sûkereşiyê kir. Biletên sînemaya Kurtuluşê û Pankaltiyê ên filmên rind,ên balkêş ji pêş de dikirîn û li sûkereşê bibiha difirot. Bi xwe jî ji fîlmên Mankurt û ên Kartal Tîbet û Cûneyd Arkin hez dikir û belaş temaşa dikir. Ew fîlman bi sedan caran seh kirine û binê karîgeriya wan fîlmên şovenîst de maye. Di nava kolanan de gogpê dilîst. Mirovekî xeracxur bû. Bi tenê jî pir tirsonek bû. Bavê wî lewma ew da Debiristana Mele û Axundan (lîseya Îmam û Xatiban) daku ew hinekî bimirov be û heramiyê neke. Dîplomê wî sexte ye. Wî ew dîplope xwe bi sêsed hezar dolar kirî û bû serokwezîr. Carekî gundiyek me hebû tombelecî bû hat cem min bi min re got; ez perişan bûm! Min got;çima ? Got: „îro çeteya Kasimpaşayê ango cerdeyên Tombalacî Receb ez şêlandim û hemû cixare û pareyên min ji dest min hilgirtin. Çima ku min xeraca wan bi derengiyê xistiye„. Carekî yekî din li devera wan bilêt standin ji sînemayê û xwest ji xwe re bibiha bifroşe. Lê çeteya Tayyib ew girtin û li wî dan û duta ceza lê birîn.„

Bi rastî jî gava mirov li şêl û şêwaza wî a peşariyê dinêre ,dibîne ku ew mirovekî Tombalabaz bûye. Ger mirov wê bizivirîne kurdî dibe terpilbaz. Terpilbaz ew hem tûrê tombalayan diterpilîne,hem jî mirovên tên wir û dilîzin diterpilîne. Ang leyistok di nava leyistokê de heye. Erdoxanê gurcînijad leyistokên hêsan û sayî hez nake ,ew yên dijwar û gelemişe hez dike. Leyistoka Çareseriyê jî di derbarê kurdan de bi rastî jî leyostokeke gelekî tevlihev û xelitî û piçikî bû.

Lê kurdan ev leyistok bi serkeftî bihûrand. Nika êdî li Sûriyê jî Kurdistanek ava bûye. Bi biryara Emerika a dawî ku bi tenê QSD ango Hêzên Sûriyê ên Demokratî tev li operasyona Reqqeyê bibin,xuya bû ku êdî Emerika û welatên Ewropa biryara xwe dane ku bila kurdên Sûriyê jî mafên xwe ên Siyasî bistînin hindiktirîn di nava federasyonekê ango hevsondiyekê de jiyana xwe û welatê xwe ji nû ve ava bikin. Bi kurtasî kurdistanek jî li Sûriyê êdî ava bûye. Bi vê encamê Ocalan heta niha du kurdistan ava kirin yek li Îraqê ê din jî li Sûriyê. Helbet dê beşa Kurdistanê a li bakûr jî rizgar bibe. Ew rojên hanê ne dûrin. Rizgarkirina Welatekî wek Kurdistanê ne hêsan bû û ne hêsan e jî.

Lewma Erdoxanê terpilbaz wek gayekî çavsor û seyekî devbigiliz raserî kurdan dike

Erê ewê cane kurdan biêşîne bi gez kirinê lê e mew qes zêde ne ku li dawiyê dawingê didan di devê wî de namînin û ew nema kesî din gez dike.

Serkeftin nêzik e

Her serkeftî bin

Cellikanî

Zûrix

10.11.2016

Safî şemirand,vexwerî durdî
Manendê durê,zimanê kurdî
(Xanî)

Durxaneya Cellikanî

Dewleta tirk bi rastî gelek ehmeq e. Debengî û bomikiya dûgela tirk li ser vê cihanê bi nav û deng e. Her kes dizane ev dûgel çawa behle ye.

Nîşaneyeka vê behletiya dûgela tirk yek jî navê Diyarbekrê ye

Gelo navê Diyarbekrê ji ku piraştiye. Diyarbekr ji ku peyda bûye ? Navek ji navê Amedê Diyarbekr ji ku de peyda bûye.

Weke ku em dizanin çend heb navên vê şehra mirêsdar,kevnar û perşikestî hene Yek ji wan Diyarbekr e,yek Amed e,yek jî Dîgranakert e,hinek din jî hene lê ew navan bi hîmane ji van her sê navan derketine.

Em ji navê goya tirkî de serbikuşin.

Hûn çiroka Diyabakirê dizanin Kor Kemo gava xwest vê şehra kevnar ziyaret bike birê de fikreke gewcane tê bîrê û dibêje hîn ku ez diçim vî bajarî ez navê wî bajarî jî bitirkînim. Ew Ataturk ango Zincîtirk ango bapîrê tirkan ku bi xwe dolê tirkan bû û pişt re tirk kirin dolê xwe bi aqilê xwe ê qesî nîskan hênijî û ponijî got ma ev peyva Diyarbekr ne Diyarbakir be? Wî xwe Arşîmed û Newton berisand, pê nekir,xwe Aynştayn hesiband, hilfiriya, hilpekiya ji palgeha xwe a nefsi di trênê de li ser riya diyarbekra perşkestî bi solalûs û yawer û şalûsên xwe re qiriya got `behemehal telgrafa bişînin Enqerê daku navê Diyarbekr bikin Diyarbakir`. Eger pêwist be hinek jî dîrok û çîrokan derbarê navê wê de bikuşirînin.Çimku ev şehr ji mêj de tirkan ava kir û navê wê jî kirin Diyarbakir ji sedema zêdebûna misê ango paxir li vê diyarê zêd bûye. Lewma bapîr û zinciyên me bê wê re gotinê `devera misê` `.

Bi rasti jî li Diyarbekr ne kanên misê hebûn ne berbesên misê hebûn, ne jî kalik û pîrikên Kor Kemoyê makêdonî ne jî ên tirkan li van deverên pîroz hebûn. Wî kabrayî ji zikê xwe de nefiland û got ev bajar bi esasî bajarê tirkan e, tirkan ew berê demên nezan ava kirine û navê wê jî danîne `warê misê` ango `devera paxirî`. Lê belê gava diyarbekr ava bûyî kalikê Kor Kemoyê Makedonî û kalik û zinciyên tirkan hê li ser daran dijiyan.

Lewma jî ne diyar tirkî bû ne paxir,ne jî mis hebû li Diyarbekr. Gava tirk hatibûn Amedê temenê wê 11 hezar sal bûn. Gava makêdonî hatibûn Diyarbekr emrê wî bajarî 10 hezar sal bûn

Ger mirov di ansiklobediyên bi tirkî lêgerînan dike dibîne ku di gelekan de gava behsa navê diyarbekr radibire tê gotin ku ev nav ji erebî hatiye û wateya wê `diyar ûl bekr` hatiye û Bekr aşîreteke ereb bûye û ji mêj de li van cihan war girtiye û Diyarbekr jî ava kiriye. Gelek der dorên misilmend vê dozê û vê angaştê wekû rastiyeke bêgengeş dipejirînin. Di dilê wan de radibire ku bira bi rastî jî ev bajar ji aliyê erebên misilmend ve bihata ava kirinê. Ew bi vê xiyalî, bi vê aşopê mest dibin û her roj vê xewnê radibin û rûdinin. Goya bi vê dixwezin bibêjin ku misilmend mirovinên medenî bûn,şareza bûn,wan gelekî şaristanî ava kirine. Bi rastî erebên misilmend tu ciyawaziya xwe bi mongolên piştî wan hemû şaristaniya rojhilata naverast rûxandibûn tune bû,ew jî wek mongolan talanker û diz bûn,hemû welatên herêmê,hemû şehr û gund û şaredêyên herêmê talan kirin,gelên van deveran qeleço kirin. Gava qaşo erebên misilmend hatin herêmê temenê Diyarbekrê deh hezar sal bû.

Lê berahîn ne ereb hebûn li Diyarbekrê ne jî aşîreteke bi navê `Bekr` hebû. Ne jî ew misilmed bûn

Li pey hinek rewşenbîrên Ermenî jî navê Diyarbekrê `Tîgranakert` e. Lê belê bi rastî ev bajarê ku Tîgranê Duyemîn ku ava kirî û navê xwe lê kirî ne Diyarbekr e,ew der li Farqîn e. Farqîn bi navê wê ê tirkî ku bi binyadê xwe kurdî ye sîlvan e. Sîlvan ji hoza silîvan piraştiye. Navê Farqînê berê Mîpherkêt bûye ew nav wek Farqîn di nava kurdan de bich bûye. Çi mixab e ku doza birayên me ermeniyan jî ne rast e. Tîgranakert ne Amed e,lê Farqîn e. Kifş e ku Mîpherkêt jî ermenkî ye lê navê ku Tîgranê duyemîn danîye ser vê şehrê ji aliyê gel ve nehatiye hez kirin û lewma kes behsa wê nake. Ez pêwist im ku navê wê yewnankî jî li vir dabaş bikim da ku xatirê wan neşkê. Bi Farqînê re jî yewnanan gotine Martyropolîs ango `bajarê şehîdan`.

Lê navê bajarê amedê ango Diyarbekrê ne ermenkî ye ne jî yewnankî ye. Diyarbekrê gelek têjik xwedî kirine du heb ji wan jî yewnan û ermen in. Wan jî guhanê Diyarbekê ku nav li ser e wek Meyremoka Doter memik tîk û hişk wek gûşiyên tirî bûn mêtin e û cardin li paş xwe nenihêrtin e. Ew bajarê pîroz û evra di destê têjikên Mongolên wehş û hov ên wek Erdoxanê gurcînijad de hilîştine.

Serencam gava ermen hatibûn Diyarbekr emrê wê 9 hezar sal bûn

Hinek kurdên me hene wan jî pelîseya xwe ji bêdira ji Korkemoparêziyê hilgirtine û bi vac û hişê wan digirine û îcar diyarbekrê dikine Amed û Amedê jî dikine `A – med` ango dikine bajarê Medan. Ango ew jî dixwezine ji xwe bajarê kurdan Amedê bikurdînin. Amed navekî tewr hindik 12 hezar salî ye û ji kûrahiya dîrokê hilpijqiye. Mirov nizane ka ew bi rastî ji Horiyan de maye an j Mîtaniyan de maye.Navê Amedê azlû ye ku di dema şoreşa berdê û ango Neolîtîkê de tevde zimanan piraştiye û ji hingahê pê ve jî xwe digihêrîne û hildikewişe.
Wele mirov hejmekar dimîne. Mat dibîne li hemberê van derewên tirk û kurdên mêjîtirk. Amed navekê dêrîn û kevnar e ji berî romî û romayiyan hebû û tu têkiliya xwe be Medan re tune ye.

Wexta Med û Pers hatibûn herêmê temenê şehrê Amedê 9 hezar salî bû

Lewma ev bajar ne kurdan avakir û ne jî navê wê kurdan lê kir.Ne Med kurd bûn û ne jî wan va bajara ava kir.

Bajarê 12 hezar salî çawa dibe ji aliyê kurdan ve an ji aliyê tirkan ve tê ava kirin ? wê gave ne tirk hebûn ne kurd hebûn ne jî ziman derketibûn

Di dema aramiyan re romiyan ev bajarê heyî veherandin û keleh û sûra wê ji nû ve avakirin û navê wê Amed wekû ku wan ji Mîtaniyan û Horiyan hilgirtibûn her domandin. Lê piştre Sûryaniyan li wir cih bûn û beşdariya xwe a diroki li bajêr xericandin û şehr kirin navendeke herêmî. Bi araviya Sûryaniyan de ev bajar îro bû paytexta Kurdistanê. Ger em bi rastî jî li wî gelî digerin ku tevkariya herî mezin daye bajêr,ew gel Sûryanî ne. Sûryaniyan bi tevkariyeke herî mezin ev bajar vezivirandine navenda herêmî. Fer e ku em pûteyeke mezin bi vî gelî bindest din ,qedrê wan bizanin û jiyana wan, navê wan û dîroka wan bi ro de bernedin.

Navê Diyarbekrê bi esasî `Deyrûbikr` e û bi wateya `Dêra Bikrê` ango dêra Meyremoka Doter e. Bikr bi sûyranî doterî ye ango keçinî ye ew jî navê dayika hezret Îsa ye ango Yehoyê Misto ye. Herkes dizane ku mesihî bawer dikin ku Meyrê ango dayika Hezretê Îsa kurê xwe Îsa nezewicî û bi keçinî anî dinê. Bi gotinek din Hezretê Meyrê gava keçik hê tu têkiliyên zayendî nekiribû bi pakijî Îsa welidand û Lewma dibêjin navê wê Meyremoka Doter e ango Dayika Meyr a keçin. Di wan heyaman de têkiliyên zayendî hinekî guneh û binas dihate pejirandin.

Deyrû Bikr bi Sûryanî tê wê watê ku Kilîseya Dayika Meyrê ye bi tirkî Meryemana Kilisesî ye. Ev dêr hê jî li diyarbekrê ye û bi navû deng e, salê bi hezaran geştiyar diçin serdana wê.

Ma çima dûgela tirk dixweze dirokê biguherine. ?

Min hê tucaran fêm nekiriye. Kifş e ku ew şêl û tevgere îşmara nexweşiya derûnî ye. Dûgela tirk dewletek nexweş e.

Dîrok tucaran nayê guhartin. Dûgela tirk bobelata serê mirovatiyê ye. Dûgela tirk karesata gelên herêmê ye.

Dûgela tirk û çemk û bîrîşa wê a li ser nijadperestiyê û li ser tertele û taracê,a li ser nijdevanî cerdevaniyê divê tavilê ji reh ve bê têk birin felişandin.

Îro êdî dûgela tirk şeytan e ,kê ew kevir kir mûmîn jî, misilman jî ê herî mezin ew e. Kê ew ricm kir mirovê herî bi xêr û herî bi kêr ew e.

Silav û rêz

Cellikanî

Zûrîx
15.05.2016

Kiyû

Gava ez biçûk bûm min tev malbata xwe tev dê û bavê xwe,tev birayên xwe li sewal û terşên dinêrî,kar û bare male dikirin,bilîna me a herî mezin terşdarî bû. Jiyana me dirûvê xwe tev pez bizinan,mî û berxan,kavir û beranan distand. Lewma di mêjiyê min de jiyana min a zaroktiyê a ku di nav sewalan de ,a guherê ,a çiya û baniyan,av û kaniyan karîgeriyeke mezin heye. Salê min rabirt ji çilî,hê jî min ew rojên zaroktiyê ku em li guherê,li pesarê dileyistin û li ser mêrg û çiyê, giha û gul û gulbendan daqilozî diavêtin jibîr nekirin. Di wan deman de peyveke kurdî ket bîra min û ji wê bîrê cardin derneket. Ew jî „kiyû„ ye .Ez nizanim wê mirov kiyû çawa binivisîne lê ez dikanim wisa wek „kiyû„, wek „kû„,„kihû„ berpêşî we bikim.

Di wan heynan de me ev peyv bi tixûb di hinek hevokan de wisa disiviyand.

„Pez ket kûyê„, „heyam germ bû wê pezê di kiyû yê keve.„ hwd.

Ev peyv peyveke gelek kevnar e,li mixabin di heman demê de `kenare` û şermok e jî . Helbet ji ber çavên min nikanî hê zêde bireve û xwe veşêr e min veşikaft, .Kêfa min jê re te ev peyva kurdî jî wek kurdan serhişk e. Winda nebû .Nizanim çend sedsal ,çend hezarsal ser re rabirtin. Wê lingê xwe daye tehtê dibêje ez ev im ,va me livirim bi rik im bi kînim dive bijîm û dijîm jî

Van rojên dawîn işqa min firiyaye ser bilardoyê. Cardin min zehf ji vê yariyê gewz hilgirt. Gava min got ez ji xwe re çoyekî bilarodyê bikirim ,min nêziya peyva îngilkî `queue` a kurdî ço derk kir. Ev her du peyv wek lêzimê hevdu dixuyabûn.

Peyva îngîlkî `queue` ma ne bi ya kurdî kiyû ve ji heman eslî bin ?

Pêş de dilê min hinekî xişûşî ket navê,gelo xizm û lêzimên hev in an xinamiyê hev in ?
Piştre min hinekî li ser gercûst kir û dozî ku bi rastî jî ev her du peyv ji heman hilîlkê piraştine. Ez gelek şa bûm û îcar min xwest ev peyva `kiyû` binêrim lê çi binêrim ew jî ji heman rehî ji heman ripinê peyidiye.

Di zimanê arî de ev peyva bêxwedî bi wate ye doçê,qemçikê tê siviyandinê. peyva îngîlkî hem bi wateya „ço„ yê bîlardo ye, hem jî bi wateya li dûv hev rêzbûna mirov gerîde û tirimpêlan bi kar tê. Ji vê peyva arî kurdî jî bi heman şêweyê pelîseya xwe girtiye eynî du peyv jê afirandiye yek ji `ço` ye ,ê dî jî `kiyû ye. Di kurdî de jî hem bi ji aliyê ripinê ve hem jî ji aliyê demajoya guherandina morfolojîk ve bilkewşîneke bi nefs bihûrandiye.

Ez li hemberê reseniya kurdî ,li beranberê kevnariya kurdî, ez li hindavê xwrûtiya kurdî, ez li hafa serberziiy a kurdî metel mam û behitîm.Ev bi rastî gewşeniyeke gelekî balkêş e, bişîmane nûwazeyek e jî. Divê zimanas vê diyardeyê vê rûdanê paşguh nekin. Bel e ku kurdî di vezinandina raza piraştina zimanan û nêziktiya wan bi hevdû re kilîdeke girîng e.

Babetek din heye ku ew jî peyva tirkî `kuyruk` e. Ger mirov wisa hinek din bi baldarî li vê peyva tirkî dinêre dibîne ku ji aliyê semantîk û morfoloji ve ev peyv jî dişibe peyva kurdî û a arî. Ez bawer im ku ev wîşe jî di heynên kevnar de ji ripina zimanê arî peyidiye. Wisa dixuye. Weke min berê jî di hinek nivîsarên xwe e angaştibû ku zimanê tirkî jî li ser zimanê arî û zimanê kevnar ê kurdî hatiye damezrandinê. Gelek wîşeyên cur bi cur ên di zimanê tirkî de cih digirin vê kirû û xuyanekê radixin pêş çavên me.

`Kiyû` wateye rojgarîn wisa ye `ketin binê dûvê hevûdu û bi vî awayî ketin rêze`

Nika di kurdî de hinek hejarî hene ger mirov kurdî bi tirkî ve dikemperîne hinek diyarde di kurdî de ne zelal in. Li hember tirkî peyvinên wisa hene ku maneya wan di serê kurdan de tu caran zelal nebûye.Ew tiştên wisa bi rastî jî diyardehinên nû ne ku lewma peyvên bergind yên van xwîngiyên nû nayên dîtin

Yek ji wan jî `kuyruk`a tirkî ku sebaret çowar ango trafîkê tê siviyandinê ku `lê pey hev rêzbûna gerîdeyan` tê xebitandinê. Çi mixab in kurdiya wê ne zelal e. Lewma peyva tirkî `kuyruk` dikeve dêla wê em kurd ji bi hêsanî vê peyva tirkî bi kar tînin hem jî bi şêwazek cirnexweş û bi şikla `qûyrix`. Gelo ev peyv dirikibe kurdî, di zikê kurdî de digunce. Nabe. Ev peyv ama kurdî diteribîne. Em direvin riya hêsan. Ew ne tiştekî baş e,ne tiştekî şûq e. Peyva tirkî `kuyruk` bi rastî jî nabane zimanê kurdî lewma di kurdî de teşeyeke gelek sosret hildigire û dibe `qûyrix`. Wele jibo min cihê şermê ku mirov ve pyava tirkî di kurdî de bixericîne.

Mirov dikare cihê `qûyrix` a ji tirkî ketî kurdî kiyû`ê bi kar bîne peyveke delal û kevnar e

Piştî encamê ez cardin hinekî nimûneyê siviyandina vê peyvê bidm we daku di mêjiyê we de bimîne;`Emê di kiyûyê de ne`, an `zehf kiyû heye` ,`kiyûya wê alî zehf e` hwd. `Em li ser riya Wanê ji sedema rûdanekê de ketin kiyûyê`. Ger me di van nimûneyan de jî dît gelek delal ddixuye.Mirov dikare jê van qedînekan jî ava bike; `kiyûya çowarî`,dêl `trafîq qoyrixî`,kiyûya ezmûnê,sinav qûyrixî, kiyûya nanî,qûyrixa nên bi hêsanî û aramî bixericîne.

Silav rêz jibo gelê stembarê kurd

Zûrîx

23.05.2016

Cellikanî

Mîmariya Erdoxan,Hûlagû û Cêngîz Xan

We got em dê `cihê ku ji aliyê terorê ve hatin rûxandin` cardin li pey `mîmariya osmanî` û `Sêlçûqiyan` ji nû ve ava bikin

Erê we wisa got..
Mala we bişewite …kund li ser dundê we bixwîne
Hey lo Kurê Dawûd,Erdoxanê Gurcînijad,Mehdiyê derewîn û Ensarîoxlîyê alûs vaye mîmarî û taqsaziya we û kalikên we osamniyan,mongoliyan û sêlçûqiyan aha ev e qesrbendiya kalikên we Cengîz Xan û Xûlagû. Ew dîmenên li Sûrê,li Cizîrê,li Geverê,li hemû Kurdistanê vaye mîmariya we nîşanê hemû dinyayê dike.
Em we ji mêj ve nas dikin, em we ji heynên berê de nas dikin. Ji zemanên Tîmûrleng û ji qirnên Xûlagû de, ji Yawûz Selîm de heta Enwer paşa û Kor Kemo ,em hemûyan ji mêj ve û ji nêz ve nas dikin.
Hîç behsa mîmariya xwe nekin ,em mîmariya we baş nas dikin. Em xopan kirina welatê Ermeniyan,em qirkirina Sûryaniyan ,Rûman baş dizanin em rûxandina 4 hezar gundên kurd hê di bîra xwe de baş digirin.
Hûn meraq nekin….
Em Qesrbendiya we ya bapîr û zinciyên we ji Balkanan de bigirin heta Çaiyayên Qafê bi hûrgûlî nas dikin ,bi kîtekît nas dikin
Me bêdira dît me bêdira hest kir.
Me dît hûn çawa gundan hildiweşînîn dişewitin. Me dît hûn çawa bajar û taxan didin ber guleyên zirepûşan û guleavêjan. Me dît kalikên we çawa ji seriyên miroan pîramîdan ava dikin
Ev e mîmariya ey kurê Dawûdê mengîperest
Hûn ji endam û bedenên pizêz ,ji çavên belek ,porên hermûş ên xortên ciwan û dilberên xama laşên riziyayî çê dikin . Ev e mîmariya we,ev mirovatiya we.
Me dît hûn çawa kêf didin û bi qêrînên bêz û pirkam Cizîr û Geverê dişewitînin
Erê me dît hûn çawa mirovan tev dişewitînin ên mirî tev ên zindî daku kifş nebin ka sîvîl in an çekdar in. Me hemû seh kirin me hemû dîtin. Em dizanin nexşe û plana we çiye. Ev e mîmariya we,rûxandin e,hilweşandin,xeribandin û teribandin e.
Vaye mîmariya we, hovitî,wehştî û erjengî
Ev e terror û sawnakî ye
Tu 1 Nîsanê derketî hatî Amedê,hatî Ameda çavreş û çavbelek, ameda pîr, ameda westiyayî,ameda rengmisîn Tu gava hatî bi hezaran seyên har ji ber te derdora Sûrê rapêçan, te ji tirsa dilê xwe re xwe li wir nimand. Te digot „ehmo natirse,Ehmo natirse„.Lê belê ji tirsa zûtika te şeşferaş diavêt. Gava te devê xwe xwar dikir dilê te li ber gewriya te xuya dikir.
Ew hemû wêne û xuyang û dîmen dexel bûn, çêkirî bûn,sexte bûn. Wêr û cesareta te jî dexel bû. Gava tu diaxivî dengê te diricifî. Dilê te dikir gurmîn.xwêdan li te diket. Kefên destên te xwê didan. Xwê nok nokî li enîya te a reş qirêj dicivî di nava tîşa qûna te re sernişîv diherikî .Tirs di çavên te re dibilqijî. Tu digirnijî lê girnijîna te dexel bû,kenê te xilt bû,axaftina de qelp bû,serfirazyiay te serfiraziyeke lêp bû,
Kurê dawûdê mengîperest te xwe mîna roviya xwe bi nepenî avête Amedê ,paytexta Kurdistanê rojeka înê ku li wir bi xwîna ciwanên kurd, bi xwîna zarokên kurd, bi xwîna dayikên kurd ên ducanî destmêja xwe hilgirt û li Mizgefta Mezin a li ser sûrê bi nimêja roja înê a fetha Sûrê pîroz kir newisa ? Gava te dilêndêza firştiqandina Sûrê li hemberê gel li dar dixist te poşî ku nîşana kurdayetiyê bû xistibû patika xwe û du kurdên qeşmer Mehdiyê derewîn û ensarioxliyê alûs jî dabû tenişata xwe ne wisa ?
Lawo ma çi karî li mezgeftan li dêran heye hey bênamûs,pesto ,pelîto,pespaye !!
Lawo cihê te cihê zebaniyan e,cihê te bêxîretan e,cihê te cihê çekçemêjokan e lawo
Ey kûrê Dawûdê dêmrovî bira dîrok wê binivisîne ku wê rojek bê wê tê biçî li ber dîwarê Sûrê ,efûyê ji gelê kurd bixwezî ji bîr neke.
Gava te şerê qirêj li Sûriyê derxist, te digot wê emê di hindûrê hefteyekî de li Mizgefta Emewî a Şamê nimêja îna a serfiraziyê bikin.Te xwîna gelek ereb û kurdan ,bi xwîn gele ermenî û sûryaniyan destmêja xwe hilgirt lê Xwedê nimêja înê nekir nesîbê te.
Nake jî
Lê te çi kir te şida xwe ranegirt tu hatî Amedê dewsa Mizgefta Emewî a li Şamê, te Mizgefta Mezin a pîroz lewitand û şewiband. Her ku te li der şeqam xwerin,tu paş ve vegeriyayî û te jî şeqam li gelê kurd xist,her ku te li der ve kulm xwerin tu zivirîyayî te jî kulm li ser devê kurdan xist.
Ma wisa nîne he
Kurd bêxwedan dixuyin lewma he
Ma tu kurdan mehtirûm dibînî he
Hey li kurê Dawûd Erdoxanê gurcî nijad
Hûn van kirinin xwe ên xedar ji bîr nekin
Em ew çend mîlyon kurd we temaşe dikin van hemû kirariyên we ên gemar di xêv û bîra xwe dixwerpişînin
Me ew tiştan hemû tomar kirin
Me hûn seh kirin
Vê yekê tu car ji bîr neke,
Em kurd tu caran ji bîr nakinê wê wêneyê ku te ji derewan poşiyek avêtiye ser milên xwe xwedêgiravî bi vê poşiyê kurdan bixapînî.
Ev poşiya li ser milên te çi qes nîşana kurdewariyê çi hinde rast e, ew kesên li der dora te sekinîbûn û tu weke jehra Silêmanî li ser zerika zêrîn û kaseya zêrîn de tu îkarmê gelê kurd dikirin jî ew çend kurd in ,ew çend kurdawarî ne.
Wê dîroka wê jî bi rastî û binivisîne. Çawa Mehdî Ekerê qûnalês û Ensarîoxliyê solalês çawa bi girnijîneke derewîn û dexel tu radestî gelê kurd dikirin.
Hûn sê sotarî ji aliyê sersotarî ve ji aliyê Erdoxan gurcînijad ve hatin bûn şandin. Bi rastî karê we pîroz kirina firştiqanandina Sûra Amedê bû . Hûn bi mîsyoneke dexel hatibûn Sûrê, hûn hatibûn wir ku firştiqandina Sûrê pîroz bikin ,wek bijê diya xwe pêşkêşî teşkejenekî bikin we Sûr û Amed pêşkêşî qinarbazê xwe kirin
Artêşa osmaniyan û artêşa sêlçûqiyan jî gava şehrek talan dikirn diçûn di mizgefta şehrê de jî qaşo nimêja înê dikirin. Çim ku wan talan û tartale,tarac û paymal pîroz diberisandin. Wan jiyana xwe li ser xwîna mirovan ava kiribû.
Nika hûn her se,Dawûdoxlî,ensarîoxlî û mehdiyê dexel hatibûn li mizgefta sûrê nimêja serfiraziyê nimêja fethê bikin.
Lê bawer bikin ku wûn şehitîn,hûn şelipîn.We tu dever feth nekirin we tu dever nefirstiqnadin. We serfiraziyeke dexel li wir da pîroz kirinê. Wê dîrok we her sê sûtalan û Sersûtalê we Erdoxanê gurcînijad wek Cîhangîrên dexel binivisîne
Hûn dê di tirba xwe de bizirezir kin
Ez li vir lehengên nebinavkirî,ew kesên jibo sûr amedê,jibo cizîr û hezexê,jibo geverê û jibo her postek erdê kurdistanê canê xwe dayin bi dilsozî dibîr tînim û ew dê di nava xaka kurdistanê a pîroz de bên sitirandin wek tovê jiyanê hê zexmtir û xurtit şîn bên.

Ger xwedê nimêja talanker û dizan ,taracker û çûrkeran qebûl bikira ,divê îro gora kalikê we cêngîz xan ji zê bibûya.
Îro cêngiz jî hûlagû jî wek talanker tên binav kirin û wek hovtirîn mirovên cîhanê tên nas kirin.
Pîrependeke kurdî de wisa tê gotn
„Dûma her tiştî heye dûma zilmê tune ye„
Kifş û bel ku Erdoxan jî wek zilmkar û sitemkarên berê ê dûgela tirk tu encamp bi dest naxe. Lê belê ew wê di bîra kurdan de wek hovekî bimîne ku bi xwîna ciwana destmêja xwe hildigirt.
Ho ho kurê Dawûd te belên da ku tu Sûrê û şehrên din ên Kurdistanê cardin bi mîmariya Sêlçûqî û osamanî ava bikî
Ez bi te re dibêjim ku hey lo kurê Dawûd te jixwe li pey mîmariya selçûqiyan,li gor mîmariya osmanian û li dûv mîmariya mongoliyan şehr û bajarên kurdan hilweşandin. Hûn ji mîmariyê hilweşandin û rûxandinê fêhm dikin û we wiha jî karê xwe şîrjawê xwe kir û qedand.

Hê neqediya,hê nekutihî
Hûn derketin ser şano û dike weyna xwe da temaşekirinê

A niha jî dora me kurdan e. Îcar em derdikevin ser dike wê em nîşanê dine bidin ka em çi dikin ka em çi dikanin?
Em bi êdî bi we re nabêjin bicehimin û biqeşitin ji kurdistanê lê emê dê nîaşan we bidin ka besîva me ji bizava û lebata we re wê çi be.

A niha hûn jî dê mîmariya me bibînin. Hûn jî wê ji nêz ve taqesaziya be temaşa bikin

Hela bisekin ka qesrbendiay me çawa ye

Fermo em tevde temaşe bikin

Dê em jiyana xwe çawa bi dest û lepên xwe cardin ava bikin

Cellikanî

06.04.2016

Behr û Zê, Ro, Co û Zirê

Di kurdî de derbarê avên mezin de hinek peyv hene ku rewşa van avên mezin derbirin dikin. Ev peyvinan behr û zê,ro û co û zirê ne.

Behr : Ev weke ku em gişt pê dizanin wîşeyeke erebî ye. Di zimanê erebî û her zimanên samî de ev peyv heye direwice û zindî ye. Bes ne tenê zimanê erebî û zimanên samî de ev peyva erebî heye,him vê re di gelek zimanên din de ev wîşeya hanê bejn û balayê nîşan dide. Bo nimûne di zimanê kurdî ,de di zimanê farsî de û her xasma di zimanê tirkî cihekî bêhempa girtiye. Ser mesela di zimanê tirkî de ji ber qaşo şoreşa zimnên ji aliyê kor kemo de hatibû serfetihandin ev peyv bêhnijîbû nava tirkî.Bahriye,bahri,bahriye nezaretî hwd. Ji ûrdû û hindî bigire heta balkanan ev peyv gelek pijiliye.

Lê belê ger mirvo li zimanên din ên der dora behra naverast an behra spî dinêre di wan zimanan de jî bi behrê re dibêjin mare,mehr,mer,marine,maritimûs her wek din. Pak û bala ! Ev „behr„ û „meer„ çima wisa dişbin hevûdin . Gelob ehr ji mehrê hatiye an mehr ji behrê ? pîrependek kurdî heye ku dibêje . „Delîlê baran anî an baranê delîl anî.„ ango bi wateya mamika ku dibêje „hêk ji mirîşkê der ket an mirîşk ji hêkê derket.

Min çi kir ? ez çûm serê meseleyê û min li peyva bingehîn a hindû ewropî nihêrî. Min zimanê hîmîn û bingehîn a zimanên gûrfa hindû ewropî ku kurdî jî di nava van zimanên cîhanê de ye palmisand ma ez çi bibînim. Meger ne di proto hind û ewrope de jî peyva ku wateya behrê digerewîne ew e;„morî„ latînkiya wê jî „mare„ ye. Ew tê ç wateyê . Wisa dixuye ku ev peyv jî pyeveke gelekî kevn e. Ziman çend kevn e, ev peyv jî ew çend kevn e. Rêç dîsa diajo ser wî zimanê ku makezimanê hemû mirovatiyê bû. Rastî ev e. Ew ziman jî ew makezar e ku di navbera 12 hezar salî berê û heta 6 hezar salî berê li hîvoka birişt derketiya holê.

Lewma jî di kurdî de cihê xwe wisa qêm û zexm e. Kifş e ku ev peyv ne tenê bi pêla zimanê erebî re ketiyê zimanê kurdî,nemaze ew di heyn û heyamên berê de di kurdî de hebû ye û bi bandora erebî ji „mehrê ber bi „behr„ê hilqiloziye. Eger kurdiya wê a resen ji bavû kalê xwe ji proto hind û ewropî ango ji zimanê arî her bidomanda wê îro me bi behrê re bigota „mehr„. Jibo di nava dîrokê de gelekî hêwirze û sêlûbelî pêk hatine vê peyva xizan û bêguneh jî riya xwe winda kiriye.

Îcar em werin ser mijara „zê„ ye. Di kurdî de peyveke wisa wek zê jî heye. Bi wateya ,kanî,çaviya kaniyê,çem û robarê biçûk tê siviyandinê. Ev peyv jî diyar e ku bi peyva zimanên germankî ve hevripin in. Bi îngîlkî dibêjin Sea bi wateya behrê,bi almankî dibêjin „See„, bi holandkî tê gotin „zee„ hwd. Lê belê ev ji kîjan peyva arî ango proto hind û ewropî piraştiye ne kifş e.

Tiştekî gelekî ecêb û balkêş heye ku di zimanên arî de ev her dû peyv her tim hatine veguhêrandin her daîm cih guhêrandine. Hinekan bi zê re gotine behr ,hinekan bi behrê re gotine bêrm. Ev diyardeya her wisa di kurdî de jî hê berdewam û ku bi gola wanê re me gotiye „Behra Wanê„ digel di kurdî de behr bi wateya derya ango bi kurdiay resen zirê tê siviyandinê jî.

Peyva farsî Derya jî di kurdî de cih digire. Ger peyva orîjiînal a kurdî hebûya ,wê wek zirê bûya. Ez bawer dikim ev peyv heye û hê jî jiyana xwe li hinek deverên nevediyar di nava zext û dijwariyan de dikudîne. Lê zirê di zimanî arî de „streu„ ye û bi wateya „herikîn„ê ye. Ev peyv di almanî de wek Strom,di îngîlkî de wek stream dixuye. Peyva herikîn jî di kurdî de ji vê peyvê hatiye miyanê.
Di kurdî de xuyanekek din jî dijî ku navên avan her tim bi peyva „bar„ ve zeliqiye. Ew bar di rastiye xwe de „ber„ û derdor e çim ku avên mezin ji derdorên xwe nayen vebizdandin. Her aveke mezin sazûmanek e. Lewma mirov xwestiye ku avê bixwe ji derdorê di mêjiyê xwe ji hev cuda bike çim av bixwe û derdor ne yek û ew jî derkeke jiyanî ye. Lewma di kurdî de co heye cobar heye, ro heye robar heye,zê heye zêbar heye, zirê heye, lê zirêbar tune ye, mehr hebûya wê mehrabar jî hebûya. Gelo ma „behr„ ne quncisandina „mehrbar„ê be?

Wele ez ew hindê nizanim.

Weke me li jor dît û bîna di kurdî de tu peyvinên vala û pûç,hinên beredayî û netê, hinênn pîşadî û tûşhatî tu kurdî de tune ne. Her wîşeyekî dîrokeke dûmdirêj li pişt heye,her peyvekê hilawiyeke xwe a xwerû heye.

Ew kurdên ku hêj û nirxa kurdî nizanin û giraniyê didin ser tirkî ,li cihê kurdî her roj bi tirkî bi zimanê ango bi zimanê rikêvkaran erîşê ser gelê kurd dikin û gelê kurd nîşan digirin bi zanayî û bi qesdanî pelemarên qutifîner digurmijînin ser gelê kurd û zimanê kurdî wê rojekî têbigihijîn ku kûrahiya dîrokê kurdî afirandiye him jî weke sipendeke di zikê xwe de mirariyan diafirîne.

Silav li kurdînivîsan be

Cellikanî

14.03.2016

Delîv û Derfeta Rizgariyê,Peykerê Kor ,Alaya Sor

Delîv û Derfeta Rizgariyê,Matador û Ganêr û Ala Sor

Hevrikaneya Lehengên Nebinavkirî

Ganêrê gemirandî li matador meydanê dixwîne.
Her ku Ganêr erdê pêkol dike , ji simên wî ên ji birqa rojê wek zêr dibirûsin pirîsk difirin,gava ew bi kelekelê dihelime di bêvîlên wî re cihê bûxê agir difûre. Çavên wî ji xwînê sor bûne, her ku diore erd û ezman dilerize û diricife.Çawa devebiharî ku pereng dikevin erdê û ji wê bûx hiltê,wisa hilmebûx jê pişta wî, ji çermê wî radibe.

Li hemberê wî mirovek zirav û dirêj û zincafî,lezok ,bezok û cansivik dixuye. Bi teql û pêlawaz dimeşe û bînevanên şengîn û bengîn bûne bi qurretiyê silav dike û bejna xwe a şitil li hemberê wan bi nazikî ditewîne.Bi cil û bergên kevneşopî,piştrast,şanaz û serfiraz bi çavek boxeyê harkirî dipelîne bi çavê din temaşevanên xwînbirçî dipişkinîne.Bînevan ji birçîtiya xwîndîtinê şeng û beng bûne û sebr û arama wan ji zû de qediyaye ku êdî nema li benda wê mirêsdariya mezin dadiwestin.

Şerek dijwar û xeternak destûpê dike. şer şerê mirin û manê ye. Yekê bimire û ê din wê bimîne. Her dû alî bi coş û canxirûş dicengin heta dawiya pertavên xwe. Çek û ajarên aliyekî girî ,girsî,gewretî,wêr û stiriyên wek xençeran in .Çek û ajarên aliyê din jîrekî,fetlokî û fenekî ye,helbet yek jî şûrê pola ye.Qelsiya aliyekî ximbilî û debengî ye,ê din lawazî û sivikî ye.

Her du alî hevûdu diwestînin, hevûdu depelin û dipişkinîn. Li qelsiyên hevûdu digerin .Dem tê derba dawîn. Her du alî berbi hev dibezin ,bi ser hev de dierişin.Bîsta dawîn wê biryarê bide wê kî bijî kî bimire,kî zindî bimîne kî mirî ji qade bê hildanê,kî kûjer be û kî mirar be.

Bîstekî din yan qiloçên wek xençeran di ser dilê mestbûyî re herin, yan şûrê pola di ser dilê bizot ê dî re here.

Encamên hevrikaneyên matadoran ji me hemûyan ve kifş û diyar in. Em gişt dizanin ku li dawiyê vê pêşbirka bêhevkêşe wê çawa biqede.

Herzaniya Nirxa Canê Mirovan li Tirkiyê

Li Tirkiyê xwîna mirovan pênc peran nake,heta pênc qirûşan jî nake,bira qirûş û dînar li vê hêlê dawestin,xwîna mirov û însanan li Tirkiyê pênc pûlan jî nakin.

Em her roj vê bobelatê û gozertmatê temaşe dikin. Gava em wênegûhêzên xwe di malên xwe de vedikin û temaşeya bername û kanalên tirkan dikin , em dibînin ku çawa mirov li Tirkiyê bêsebeb û bê sedem,birr bi birr ,kom bi kom dimirin. Hin ji wan bi gerûşeyên tirimpêlan û her cure amyarên din dimirin. Hinek ji wan di bin hilweşîna kan û madenan de dimînin û can didin. Hinekî ji wan jî bi gellek gerûşên sosret dimirin. Hinek xwe dikûjin . Hinên din malbata xwe dikûjin.

Televizyonên tirk vê rewşa behîtane ku devê mirovan li hember vekirî dimîne weke sînema û şanogeriyek bi girnijîn tîne ser ekranan. Tu dibêjî qay ew pesna Tirkiyê dike. Ewqes dilşa ewqes bi kêf û şadûmanî.

Çima ,ma çima nirx û hêja jiyana mirovan li vê welatê bêyom û bêbext tune ye.

Gelo sedema vê yekî çiye ?

Hîç…

Bihaya Alaya Sor,Xwîna Sor a Mirovên Xor

Dîsa mirov li Tirkiyê tiştekî din govanî dike,dibîne ku nirx û heja alaya tirk gellek zehf e. Mirov adetkî vê alayê dipereste. Her kes wê li ser serê xwe digire û dadiawizîne. her ku diçe qîmeta vê ala tirkan jî dizêde. Her ku arîşeya kurdan bi ser wan de tê, ew xwe diavêjin vê alayê ku qay mirov dibêje bi alaya tirk stargehê mirovan e. Her ku koş û hewla kurdan jibo azadiya xwe dizehife,eşq û evîna tirkan a ala wan jî dizehife.

Dema dûgela tirk ,dêlegura devbixwîn di serê sedsalan bîstan de hatî damezirandinê,ûşta wê neteweparêziya balkanan ,nemaze a yewnan û bulgaran bû. Em îro dibînin ku neteweperêzî li Tirkiyê werçerxiye neteweperestiyê ,tew ew gihîştiye asta nijadperestiyê.Nijadperestiya tirk îro xwe li dij kurdan fesilnadiye. Her ku termên leşkerên tirk digihîjin rojavaya Tirkiyê ev nijadperestiya tirk li ser stuna dijkurdayetiyê dizexime û xwe disû.

Wan li her deveran stunên gewre bi alayên gewre daçikandine. Ev fûrîna evîndariya alaya tirk a di xwîna kurdan da hatiye alandinê, gihîşte wê radeyê ku ,ne tenê dûgel hem vêre pargîdaniyên curbicur heta kesên tenya jî di nava kefteleftek mezin de keftine nava pêşbirkek alaperestiyê,herkes ji aliyê xwe de dixweze stuna herî dirêj bi alaya herî mezin li ber mala xwe dabiçikîne.

Tade û Şkence,Dihol û Zirne Tevde di Bin Alaya sor a Tirkan de

Rewşa ji van hê xirabtir û bedtir jî ev ku hê kurdan jî dev ji alaya tirk a xwînî bernedane. Her çiqes êdî di dilê kurdan de cihê alaya tirk nemaye jî,wan bi tevahî xwe ji wê ala tirk, direfşa quraftina kurd û ermenî û rûm û sûryaniyan e dûr nexistine. Hê jî kurdinên me di zavendên xwe di dîlanên xwe de carinan alaya tirk bi ser xweniyê xwe de dikin. Min ev bi çavên xwe govan kiriyê.

Ma ev kişamet û girameta me kurdan ji vê ala gemar û di xwîna reben û hejarên kurd de,di xwîna ciwanên bejnşitil de alandî re çima heye ?

Heta nûha min tucar nedîtiye kurdan alaya tirkan şewitandine. Ev hinde çalakiyên protesto li dij stem û pest dûgela tirk tên li darxistin, ev hinde kurd li dij dûgela tirk têkoşînek mezin direwînin,min hîn li tu deveran nedîtiye û nebihîstiye ku kurdan alaya tirk a mirar şewitandine an avêtine bin lingen xwe,hingaftine.

Gelo sedema vê tabûya alaya tirk a di nava civata kurd de hê jiyana xwe berdavam dike çiye?
Bira tirk li hêlekê dawestin, ma ev rêzmendî û kişameta kurdan ji vê alaya mirar re ji ku de tê ?

Ger em îcar li helwesta tirkan binêrin dibînin ku wan hurmeta xwe ji tu alayên li ser cîhanê tune ne. Min bixwe hezar carî dîtiye ku tirk bi her delîv û derfetê dibezin û derdikevin ser papûr û kolanan sûk bazaran ,meydan û qadan dest dirêjî alayên welatên din dikin wê dişewitînin ,diçirînin û hê jî firşa wan a tengizî naferihe wê ala belengaz û bêbext diavêjin bin lingên xwe wê dihingêvin û diperçqîninl.Ji serî da alaya DYA`ê,alaya Frans`ê û Îngîlistan`ê a Îsraîl`ê,nizanim a Îtalyê û hwd. Çawa her tiştê kurdan li bal tirkan `qaşo` ye,wisa alaya kurd a rengîn,a mîna bûkan ,a mîna keskesorekê jî li bal tirkan `paç`e an `qerpal` an `gincir` e. Min hê tucaran nedîtiye ku tirkan alaya kurdan şewitandine ,çimku ew nago tirk wê ango alaya kurdan a rengîn `qaşo` liyaqê şewitandinê jî nabînine.

Ma çima kurd alaya tirkan naşweitînin û nahingêvin ?

Wê ala hanê rengê sor ji ku hilgirtiye ,ma ne ji xwîna goriyên kurd û xwîna gelên din ên berstem?

Li pey hizira min ev kişamet û hûrmeta kurdan ji alaya tirkan re ji wê tê ku kurd ,em hê dirûst bibêjin hin kurd wê hê jî wek nîşaneya misilmantiyê hildijmêrin.Ji hezar salî pêve alayên bi hîv, ên bi stêrk nîşaneyên misilmantiyê ne ,heta nîşaneyên nasnameya hevbeş a gelên rojhilata naverast in. Bi rastî çi dibe bila bibe,hê jî nasnameyek hevbeş ku misilmantî jî di hindûrê wê de,a gel û neteweyên rojhilata naverast jiyana xwe di dilên me û di mêjiyên me de dikudînin.Belam tenê ev nasnameya hevbeş a gelên rojhilata naverast tenê di dilê kurdan de maye,ê din ev ji zû de jibîr kirine.

Em îro dibînin zilm û zora dûgela tirk,dêlegura devbixwîn li ser gelê kurd ê berstem gihîştiye asta herî bilind.Her roj dûgela tirk ,dêlegura devbixwîn bi dehan ciwanên kurdan dikûje,bi sedan pêşawayên kurdan sicin dike,bi sedhezaran leşkeran li ser kurdan pest û zexta xwe dizêdîne ku êdî kurd nikarin di mala xwe de binivin. Teşke û avrûya kurdan di bin gîzmeyên leşkerên tirk de hatine perçiqandin.Aboriya kurdan bi erdê re yeksan bûye. Kurd li ser tixûba nêzê dijîn. Ji her aliyan de gulle û bombe dibarin. Li Suriy`ê,li Îran`ê li Îraq`ê û li Tirkiy`ê li her çar dûgelên dagirker jî li ser kurdan agir dibare. Helbestvanê mezin Ehmedê Xanî ta sala 1695 ango berî 317 salan wiha nivîsandiye di `mem û zîn` a xwe de;

`Herdu terefan, qebîlê kurmanc`
`Bo tîrê qeza, kirine amanc`

Tevgera kurd hema her rê ceribandin û azimandin . Belam sî sal e hê jî kurd di bin zilm û zora dûgela tirk,dêlegura devbixwîn de dinalin.Tevgera azadî çi kir çi nekir,riyek nedît ku desthilata Tirkiy`ê li ser kurdan bişkîne.Îro sazûmanek navnetewî heye kû hêza dûgela tirk ,dêlegura devbixwîn ji wir de tê. Sazûmana navnetewî ji çi sedemê alîyê dide dûgela tirk,dêlegûra devbixwîn ?. Ji sedemek tenê . Ew naxweze pergala cîhanê a nû bipelişe. Wekî din tu sedemên xwe tune ne. Sazûman ji aliyê dûgela tirk ,dêlegura devbixîn digire, lewma ew dikare hemî cure çek û ajarên fenî ê herî peresî bistîne û bikirre. Alikariya wan a siyasî jî dide hêla xwe . Bi vî awayî dierişe ser kurdan û wan bi darê zorbaziyê bi tank û panzêran , bi helîkopter û balafirên cengê kurdan di bin serweriya xwe de digire.

Hevkêşeya Xuşûşî

Em îro dikarin derawaya cengê di navbera kurdan û dûgela tirk ,dêlegûra devbixwîn de wek hevkêşeya xuşûşî ango hevkêşeya bêsitewîl bişayesînin.

Ev rewş dijwateya hevkêşeya sitewîl e.

mirov çawa dikare vê rewş û asûna xuşûş ber bi hevkêşeya sitewîl biperesîne ? Mirov çawa dikare rewşa kambax û bêyom werçerxîne rewşa serfiraziyê û bextewariyê ?

Dûgela tirk, dêlegura devbixwîn li ser dehsalên 1990 dest bi lêgerîna stratejiyek encamengîz kir. Gava wan ferq kirin ku kurdan ji bermayiyên xweliya xwe wek sîmirê zimrûdîn ji nûve afirandin an diafirînin,tirseke gellek kûr û giran bi jan û tajan keft nava dilê wan. Wan tê derxistibûn ku hê kurd zindî ne û dikarein xwe ji bendetiya hezar salan rizgar bikin û carekî wan xwe rizgar kirin wê hemû gemar û pîsiya dûgela tirk ,dêlegura devbixwîn ku hezar sale bi nepenî didome derkeve ber çavên raya giştî a cîhana xwedan wîjdan.

Stratejî ew bû ku kurdan ji welatê wan dûrbixin.Kirin jî.5 Hezar gundên kurdan ku kelepora mirovatiyê bûn hilweşandin û gelheyên wan wek bende û kole sergomê rojava kirin. Cînîgariya Kurdistan`ê kulmek mezin xwer,lê xwe ji nûve afirand,ji nûve şîn hat.

Dûgela tirk zeman heciland,lewre kurdan jî bereyek din bi destê xwe xistin.

Cenga mirin û mayînê li ser vê xêzê kudand. Kurdan serweriya dûgela tirk,dêlegura devbixwîn şikandin,lê bi kulmek dawîn yeka encamengîz nikarin xwe ji bin zilma leşkerî a dûgela tirk rizgar bikin û bifilitînin. Dûgela tirk dilê kurdan winda kir ,ku hê dikare wan wek barîte di destê xwe de bigire.

Ev e hevsengiya xuşûşî…

Girrê Tirkan Gihîşt Stêrkan

Îro ew stratejiya dûgela tirk ,dêlegura devbixwîn li serê wan bûye bela.Çim ku kurd li rojavayê tirkiyê bicihûwar bûn û dilgermiya wan a bizava rizgariyê neşikest.

Belam nefrîn û kîna gelê tirk li dij kurdan gihîşt asta dawîn. Tirk xwe li dij kurdan gellek zor xwe radigirin. Kurd jî ji tirkan natirsin. Serdestiya giyanî a kurdan li hemberê tirkan diyar û penî ye.

Kurd û tirk nema tevde dijîn. Hêvî berba bû. Hemû koşên aştiyane vala man. Tu rê û rêç neman ku her du netewe di bin banê dûgelek demokratîk,federal,mirovane de jiyanek asa,aram û bextewar bidomînin. Bi qinyata min ev êdî nema gengaz e.

`Kristalnacht` ango şeva belûrî ne li dûrê ye

Erişkirina tirkan bi ser kurdan de arîşeyek bîstekê. An în e an şevîn e. an îro ye an sibe. Wê tirk erişê kurdan bikin. Çim ku ew di rewşegiyaneke pirraniyê de ne û embazek di serê wan de heye. Ew jî quraftina gelê ermeniyan e. Ew dibêjin wê em wan jî ango kurdan jî mîna ermeniyan biqurifînin. Tirk bi dûgela xwe ewle ne. Ew sewgir in ku wê dûgelê nexşeyek enterne kirina kurdan amade kiriye.Bi devşomiya qaşo bîrewerên tirkan bi tune kirin ,quraftin û neyandina kurdan re dibêjin `enterne` kirin.

Ji rewşê peywir derxistin

Tev ev jî felata kurdan e.

Ger têkiliya kurdan bi rojavayê Tirkiyê re bê qetandin wê hemû kurdên li rojava dijîn ji nû ve koçê Kurdistan` ê bikin.

Çawa dibe bila bibe,îro yan sibe wê rojek nêzik matadorekê kurd bi direfşê Kawayê hesinger di sukên metropolan da bihezîne, wê emê bibînin çawa li sûkên metropolan xwîna ganêr û ciwanega û golikên beredayî û teyisî lûle lûle diherike.Kurd êdî nema berxikên bêdeng in. Wê ewê berevaniya xwe û mal û mewda û teşke û avrûya xwe bikin. Ev tiştekî bê guman e.

Wê alaya nîşaneya tadekaran, gunehkaran qîjeqîj bê şewitandin

Tenê matadorek hewce ye ,yekî simbêlpîj û bejndirêj…

xweewle, kone û wêre…
hinên bezax,dilêr û bisteh

Ew matador wê alaya tirkan di sûk û kolanên şar û metropolên tirkan de bihezînin wê ganêr bi kîn û girr û bi firştengiyek mezin erişê matadorên kurd bikin.

Wê matador kulma dawîn, xençera kurd di dilê ganêrên çavsor re bikin .Gava laşên wan ên ximbil li hember erdkêşiyê nema berdihilîze,wê oreora wan di ezmanê heftan ango di berzaxê bigihîje. Wê gellek tirk bimirin …wê gellek kurd jî dimirin…

ji pirra pir ji hindika hindik dimirin.

Wê kurd serpêhatiyên xwe li rojava bi dawî bînin. Wê vegerin welatê xwe û li wir bicîh bibin.Wê welatê xwe ji nûve ava bikin.Rûpelek spî di jiyana xwe û di dîroka cîhanê de bijon.

vaye dawîya wê hîngah stemkariya hezar salî a mongolîzmê li ser dad û feryada rebenên `robaristan`ê ango welatê navçeman, mezopotomyayê bê.

vaye wê demê ceng diqede û kurd rizgar dibin .

Êdî nema wisa diçe…

bîstek û prîskek pê divî

Kêliyek û çîkek

pêçek û çirûskek…

În,11 Mijdar 2012

Deh Derewên Bala A Dûgela Tirk A Vala

Deh Derewên Bala A Dûgela Tirk A Vala

1. Bira kurd bi riyên aştiyane û demokratîk li dûv heq û mafên xwe bigerin`

Ev ne gengaz e.
Ûşta yekem: li tirkiyê demokrasî nîn e
Ûştda duyem:li tirkiyê riyên aştiyane nîn in
Ûşta seyem di şert û mercên niha de bi rê û rêgehên ,aştiyane,bi amraz û dezgehên demokratîk mafên kurdan nayên hecilandin.
Dewleta tirk ji sed salî pêve tê dikoşe ku kurdan bibişêve û ji nêveng û meyanê hilke. Ji bona vê mebestê wê curbicur bazî û yarî neritandine. Biyanî ji derwelat anîne û li şar û şarçeyên kurdan danişandine. Kurd ji cih û warên wan qetandine û ew mişext kirine. Aboriya wan qels kiriye daku ew ji welatê xwe koç bikin.nijdevanî û cerdevanî di nava civata kurd de damezirand. Cerdevanan kurdên welatparêz ji walatê wan derdixist,di heman demê de nijdevanan jî kurd ji Tirkiyê bi keştî û kelekan direvandin biyanistanê. Gelek ji wan jî ji qesta li ser riya penaberiyê dixeniqandin.hemû kurdiya nivîskî ji holê rakir. Pirtûk û destnivîsên kurdan şewitandin û neyandin.bazar û navend ji cihwariyên gelê wan tirk hildibijart daku zimanê bazarê û bajêr kurdî nebe tirkî be.Ji ansîklobediyan navên kurdan bi bertîldayînê derdixist.navên mirovan,ajalan çiya û baniyan her çi bi kurdî ye guhart, kir tirkî.

Ev pêvajo wê çawa bê zivirandin. ? Ew bi awayek aştiyena nabe. Bi hikma dûgelî dibe. Eger serwerî û fermanrewayî nekeve destê kurdan vegerandina vê pêvajoya bêyom ne gengaz dixuye.
Wê çerxê jî kuştara kurdan a sor û spî serencam û bertemam dibe û wek hecel ek din mina quraftina Ermeniyan li xaneya dûgela tirk,dêlegura devbixîn, zêdek tê nivîsandin.
Bi vê rewşê jî dûgela tirk zengilan bixwe ve dike û direqise
2. `Li tirkiyê cudakarî nîn e kurd dibin wezîr, dibin nezîr, dibin rezîl…dibin filan û bêvan…`
Ev fenekiyek zîrek e, lê tenê pê debeng têne xapandin.
Li tirkiyê bi rastî cudakarî nîne, lê yektakarî heye. Cudakarî çi hinde tawana e, tawanek li dijî miroavtiyê, ew hinde yektakarî jî tawanek mirovatiyê. Yektakarî, dûgel an go desthelatek zorbaz bi zext û pestê, bi zever û tundê dixwezê mirovên ne wek hev mirovên cihê û cuda wek hev bike mîna hev bike. Wan di heman reng û qalibî kin daku cihêtî nemîne.
Nijadperestî bi du awayan dibin yek cudakarî e du yektakarî ye.Çim ku cudakarî ne gengaz e li welatek wek tirkyê û kurdistanê ku mirov di dûvdirêjiya dîrokê de lihev didirûve ramyariya cudakariyê keritî ye, debengî ye. Ji vê sedemê dolîwger û saziyên dûgelê fikirîn û planek darêştin .Lipey vê pilanê Kurd wê bên tirkandin, elewî wê bên sinniyandin, fileh wê bên qeşirandin mişextkirin.
Kekê Îsmail Beşîcî kekê Mehmet Bayrak bi xebatên xwe ên nemir û giranbiha rûyê gemar a dûgela tirk j zûde derxistine holê. Berhemên wan pelgeh û peytên hoviyiya dûgela tirk, dêlegura debbixwîn in.
3. `Me bişaftin û ramyariya tirotî û mandelê li ser kurdan hilanî`
Bişaftin û tirotî mandel hê berdewam e. dûgela tirk tenya xweşbêjiya xwe guhart û di rastiyê de siyaseta xwe a li ser kurdan bi hemû hêz û tunda xwe didomîne.
Dûgela tirk, dêlagura devbixwîn çima xweşbêjî ango retorîka xwe bi destê xûhermenda Erdogan`ê gurcînijad guhêrand. Çim ku êdî gengaziya tirotî û mandeleya kurdan li cihanê nemabû û dûgela tirk, dêlegura devbixwîn di nav nêvenga navnetewî de wek qeşmeran dihat pêrgandin. Ew gelek biken û bikênc dibû gava wê digot li Tirkiyê kurd nîn in.
Erdogan`ê gurcînijad bi rê û rêgehek jîrane hinek guhêrandinên riyal û mostere derxistin pêş kurdan û raya giştî a cîhanê daku keysinan bi dest xwe bixe û hevkêşe û hevsengiya asûna bişaftina kurdan a ku bi destê kemalîstên faşîst di hindûrê 80 salî de hatiye damezirandin bikude.
4. `em wê di yekitiya ewropa kevin`
Tucar negengaz e. dûgela tirk dêlegura devbixwîn tucaran nexwest têkeve nava dûgelên ewropa çire çirku Ew ewropa wek rikeber û dijeber heta wek dijminê xwe dizanin û dinasin. Kîn û girr û kerba wan li dij ewropa tucar netemirî. Ew çawa bi hemû însanetiyê re dijmintiyê dikin wisa jî bi ewropa û çanda ewropa, nirxên ewropa û nirxên filetiyê re neyartiyê dikin.
Bi kinasi di vê dabaşê de em dikarin bibêjin dûgela tirk, dêlegura devbixwîn ne tenê dijminê kurdan e hem vêre dijminê mirovatiyê ne jî.
5. `em hem li welêt hem jî li derwelêt aştiyê dixwezin`
Bi tevahî derew e hem jî derwek biboç e.
Dûgela tirk di sedsala bîstan de, di dawaiya sedsala 19 de û di destpêka sedsala 21 de Hertim şer ceng derxisitine û hertim bi der ûcîranên xwe re keftieye pevçûnan. Dûgela tirk di 1908 de damezirî.ji demê pêve heta niha ez ji wer e şerên sereke ku dûgela tirk bi cîranên xwe kiriye hilbijimêrim:
Cenga Balkana yekemîn bi Yewnan Bulgar û bi sirpan re
Cengê Balkan a duyemîn dîsan bi heman dûgelan re
Cengî cîhanê a yekemîn bi hemi cîhan re
Cengî yewnanistanê
Kuştara Koçgiriyê
Kuştara Agirî
Kuştara Dersîme
Cengê Koreyê
Cengê Kibrisê
Cengên navxoyî ên berî sewra generalî sewrebaz, Kenan Evren`ê sebav
Ceng û quraftina li dij Kurdan a dawiya sih salî
Ev aştîxweziya dûgela tirk e, wê ma ger wê şer bixwesta wê ç bibûya.
Yezdanê dilovan me ji sere dûgela tirk, dêlegura devbixwîn biparêze.
6. `Em bihostek erdê xwe nadin kesî û çavê me li bihostek erdê kesê din tune ye`
Dîroka Tirkiyê dîroka erddayîn û erdstandinê ye.Her ku delîv dikeve destê dûgela tirk, welatên din erd û mewdayên gelên derdor dadigire û wan ji ax û baxên wan mişext dike, li ser milkê wan serweriya xwe ya xwînawî dadimezirîne.
Dûgela tirk diangêşe ku li ser axa wê 33 dûgelên nû hatine damezirandin. Hûn divên wê wisa şîrove bikin, tê wê wateyê ku dûgela tirk berê axa 33 dewletan dagir kiriye.
Gava dûgela tirk, dêlegura devbixîn delîv bidest dikeve tavilê dest bi dagirkeriyê dike. Wek embaz Antaqya û Qibris. Heman ew ji destê cîranên xwe girtin.
Dûgela tirk hê dirike ku li sedsala 21 hê jî Kurdistan bi amyarên zirxîn di destê xwe de bigire.

7. `Em stem û tadeyê nizanin me tucar li kesî nekir û nakin jî`

Dûgela herî tadekar û stemkar dûgela tirk e.dûgela tirk quraftin û kuştarên herî mezin ên sedasala 20 navîşandiye, îmza xwe li bin xistiye. Di dîroka mirovatiyê de hê tu dûgelê van ne hatine .Mirovatiyê tucaran bi rengî zilm û zor nedîtiye.
Quraftina gelê Ermenî
Quraftina gelê Sûryanî
Kuştara Elewiyan
Kuştar û meşexta rûmiyan
Kuştara êzidiyan
Quraftin kuştara kurdan
Dûgela tirk di stem û tadeyê de tu tixûban nanase. Ew suxreya xwe id vê beware de bêengast û bêkêmasî diçespîne.
Di ser vê dûgela tirk, dêlegura devbixwîn bêtir dûgela alman a nazist hebû.belku ew di ser vê re be. Lê bi baweriya min tu kes di vê beware de avê li destê dûgela tirk nake.
8. `dûgela me ango dûgel tirk bihêztirîn dûgela cîhanê ye`
Berevajî dûgela herî tirsonek û bizdonek dûgela tirk e.Dûgela herî lawaz ,herî hejar û herî bêxut,herî bêpertav û bêtirûş dûgela tirk e.Belam weke min berê jî gotibû ku dûgela tirk amraza derewan e jibona vê xwe bi derew û viran xwe wek bihêz,qelew,pertavdar dinimîne.
Riyalî û mosteretî karê dûgela tirk a taybet e.
9. `Em wê nêzikî dewlemend bibin û biperesin`
Di emrê min de min bi çavên xwe dît kû çil sal rabirt, dûgela tirk dabaşa peresîn û pêşdeçûnê dike lê tucaran gavek neavêtiye û naavêje jî.
Derdê dûgela tirk ne pêşdeçûn e.derdê wan parastina demanên nijadperestên li ser hûkmê ne.Ew ji wan demanan nihan nade.
10. `Em gişt bira ne`
Ji xwe û ji fermanrewayên xwe bêtir bira nanase. Ergenekonvan,Mêrkûj,teşkeşkên,nijadperest,zivêrkar,kemalîst,dînbaz,dekbaz,fenbaz,dexelkar,dîlbz ,bertîlxûr,hemî birayê hevin.
Kurd, elewî, hindikahiyên wek ermenan û rûman, karker, cotyar, feqîr, reben, karmend û karsaz, dîndar dijminê dewleta tirk in. Nivîskar, welatparêz, hunermend, pîşekar, bîrewer û rewşenbîr zanyar, nasyar ji herkesî bêtir dijminê dûgela tirk, dêlegura devbixwîn in.
Dinya li dinyayê ez neyarê dûgela tirk im, dûgela tirk jî neyarê min e
Yek ji me li ser vê cîhanê zêde ye .Dinya ji me herdukan re teng e. Yan ewê he be, yan ezê hebim

Ez her hebim…

Pêncşem, 11 Cotmeh 2012